Mãn nhãn với màn tái hiện trận không chiến Anh Quốc nổi tiếng
Trong dịp kỷ niệm 75 năm trận chiến Anh Quốc, 18 máy bay Spitfire và Hurricane đã được huy động để tái hiện trận không chiến này.
8d49xd0d6x11b80x8ffexe4b6xf1ddxdac8x96aaxc91bxX7x10ea3x11403xd679x939bxc1bax10fe3xX5xf2e4xXax9e1cx11d2ax11963xbe28xX3xX15xX1xX14xX15xX3xa939xc5d3xXdxX3xe82bx9a1exX15xX3xXex10213xXdxX3xX1xXdxf3fbxX15xX3xXex1038exd1d4xX15xX3xab81xX1xb07cxX15xe5bbxX3xX4xX1xXdxec15xX15xX3xfaaexX15xX1xX3x1198bx11b0fxf77fxX4xX3xX15x105eaxXdxX3xXexXdxX3bxX15xX36xX0x11a90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd06dxX10xX6xbc77xXaxX12xXcxX2exd94axX15xX36xX3xX63x11cf5xXbxX3xX32x11d20xX3xX15xXdxX2axX20xX3x9991xdd08xX3xX15xff50xX20xX3xXexX2exX2fxX15xX3xX4xX1xXdxX3bxX15xX3xX3exX15xX1xX3xX42xX43xX44xX4x918bxX3xX2xd1c2xX3xX20xX25x110d7xX3xf903xX6xX99xX3xea0bxXbxXdxXexecb2xXdxX2exX10xX3xX1cxX21xX3xX60xX43xX2exX2exXdxX4xX6xX15xX10xX3xa2c7xX14xX3xXb5x10a5bxec97xX4xX3xX1xX43xX99xX3xXb5xeca8xX15xX36xX3xXb5xe85fxX3xXexX25xXdxX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexX2exX2fxX15xX3xX32xX1xX34xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX3bxX15xX3xX15xX21xX99x10534xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec54xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3x10039xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xc193xXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xfd8cxX7xX51xX2xc61fxfb34xX78xX51xX2x11aabxX79xX63xX79xX178xX79xXex10b07xX95xX2xf2e3xX5xX178xXe6x10d8axXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a07xX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xXf6xd9ffxX43xX3xXexX2exe296xXdxX3xX20xXdx116faxX15xX3xX15xX6xX20xX3xX15xXb9xX1dxX4xX3xX3exX15xX1xX3xX36xX1a6xX20xX3xX1cxX6xX15xX36xX3xXexXdxX3bxX15xX36xX3xXb5xXc2xX15xX36xX3xX4xb291xX3xX4xc534xX6xX3xXexXdxf489xX20xX3xX32xfe2dxX4xX1xX3xX9fxXbxXdxXexXa3xXdxX2exX10xX3xX1cxX21xX3xX60xX43xX2exX2exXdxX4xX6xX15xX10xX3xXexX1xX6xX20xX3xX36xXdxX6xX3xXexX25xXdxX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexX2exX2fxX15xX3xX32xX1xX34xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX3bxX15xX3xX3exX15xX1xX3xX42xX43xX44xX4xXe6xX3xe1c0xX15xX1xda19xX3xX9fxX1xX43xXexXexX10xX2exX4xX68xX4xX32xXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX182xX178x10f36xX174xX5xX2xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xXcxX2exX2fxX15xX3xX32xX1xX34xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX3bxX15xX3xX15xX21xX99xX3xc6daxe0fexX99xX3xX2exX6xX3xXexX2exX68xX15xX36xX3xXcxX1xX3bxX3xX4xX1xXdxX3bxX15xX3xX17fxX92xX3xX32xX1xXdxX3xa7dcxad91xX4xX3xX42xX43xX44xX4xX3xX309xX14xX3xX1xX43xX99xX3xXb5xXc2xX15xX36xX3xX5xb168xX4xX3xX5xXb9xXbaxX15xX36xX3xX68xX6xX15xX1xX3xXexda17xX4xX3xX4xX1d5xX3xXb5xXc7xX3xX1xX1d8xX99xX3xX63xXdxX2axXexX3xX4xX25xX4xX3xXexX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX4xX1d8xX6xX3xX15xXb9xX1dxX4xX3xX3exX15xX1xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xX9fxX1xX43xXexXexX10xX2exX4xX68xX4xX32xXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX174xX173xX95xX182xX5xX17fxXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xX19cxX43xXc2xX4xX3xXexX25xXdxX3xX1xXdxX2axX15xX3xX15xX21xX99xX3xX63xXdx10c26xX15xX3xX2exX6xX3xXb5x1080fxX15xX36xX3xX1cxX21xX68xX3xX15xX36xX21xX99xX3x8e91x112dexX1xe437xX4xX3xX15xX36xX1xXdxX2axXexX3xX15xX1xf865xXexe358xX3xX4xX1d8xX6xX3xXexX2exX2fxX15xX3xX3exX15xX1xX3xX42xX43xX44xX4xX3xX32xc181xX68xX3xX63xX21xXdxXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xeda2xX3exXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX174xX174xX2d3xX2xX5xX2d3xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xXcxX2exX68xX15xX36xX3xX15xX36xX21xX99xX3xX472xX1xX474xX4xX3xX15xX36xX1xXdxX2axXexX3xXb5xf7d2xX92xX3xX32xX1xX34xX15xX36xX3xX135xX43xe0a2xX15xX3xXbxX1xX25xXexX3xX309xX1e1xXexX3xX327xX328xX4xX3xXexX43xX15xX36xX3xXb5xfa36xX15xX3xXexX48xX15xX36xX3xX5xX33dxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3x8eb2xX3xXb5xe7a5xX3xX135xX43xX497xXexX3xX7xX34cxX4xX1xX3xX9bxXc2xX3xX4xX1xaec2xX3xX1xX43xX99xX3xXexXdxX1ddxX20xX3xX32xX1e1xX4xX1xX3xX4xX1d8xX6xX3xX472xX1xX34xX15xX36xX3xX135xX43xX588xX15xX3xX60xX68xX21xX15xX36xX3xX36xXdxX6xX3xX3exX15xX1xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xX9fxe5adxf157xX9fxXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX173xX79xX95xX174xX5xX174xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xXcxX1xX34xX15xX36xX3xX135xX43xX6xX3xXb5xX59exX15xX3xXexXdxX3bxX15xX3xX4xX34xX15xX36xX3xX63xa128xX3xX63xXc2xXdxX3xX15xX21xX99xX92xX3xXbxX1xX1e1xX6xX3xX327xX328xX4xX3xX20xX43xX44xX15xX3xX36xXdxX21xX15xX1xX3xXb9xX43xX3xXexX1xX3bxX3xXexX2exX1ddxX15xX3xcb56xX68xX3xX9bxXdxXc7xX15xX3xX13xX6xX15xX4xX1xX10xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xX9fxX5f6xX5f7xX9fxXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX63xXexX1xX22bxX78xX178xX178xXbxX309x9f86xX1xX10xXdxX36xX1xXexX22bxX174xX173xX78xXbxX309xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xX3xX63xXexX1xX43xX20xX9bxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xX2d3xX2xX178xX174xXexX2xX79xX178xX2xX5xX95xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xX327xXc2xXdxX3xX1x9055xX15xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1d5xX3xX60xX43xX2exX2exXdxX4xX6xX15xX10xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xX9fxX5f6xX5f7xX9fxXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX174xX17fxX174xX95xX5xX173xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xX173xX178xX178xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX34xX15xX36xX3xX4xX1d8xX6xX3xX472xX1xX34xX15xX36xX3xX135xX43xX588xX15xX3xX60xX68xX21xX15xX36xX3xX36xXdxX6xX3xX3exX15xX1xX3xX1cxX21xX3xX60xX30axXdxX3xX135xX43xX588xX15xX3xX3exX15xX1xX3xXb5xX14xX3xX9bxX6xX99xX3xX182xX17fxX78xX3xXbxX1xXdxX3xX1cxdff8xX3xXb5xXc7xX3xX15xX36xX1xX1ddxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3bxX15xX3xX1cxX1dxXdxX3xX17fxXe6xX17fxX178xX178xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX34xX15xX36xX3xX327xX328xX4xX3xXexX1xX33dxX4xX3xX1xXdxX2axX15xX3xX95xX79xX178xX3xXbxX1xXdxX3xX1cxX92dxX3xX4xX1xX5c2xX3xXexX2exX68xX15xX36xX3xX2xX3xX15xX36xX21xX99xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xX4a4xX3exXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX17fxX174xX78xX79xX5xX78xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xX5f7xX36xX21xX99xX3xX5xX6dxX4xX1xX3xX7xe0b0xX3xXb5xX57dxX3xX5xX21xX3xX15xX36xX21xX99xX3xX2xX95xX51xX95xX51xX2xX182xX174xX178xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xe510xX472xX3xX4a4xX2exX10xX7xX7xXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX173xX2d3xX173xX95xX5xX95xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xX472xX1xXdxX3xX20xX21xX15xX3xXb5xX1ddxX20xX3xX9bxX43xX34xX15xX36xX3xX309xX43xX44xX15xX36xX92xX3xXbxX1xX1e1xX6xX3xX3exX15xX1xX3xX20xX480xXexX3xX173xX95xX3xX20xX25xX99xX3xX9bxX6xX99xX92xX3xXexX2exX68xX15xX36xX3xXb5xX57dxX3xX4xX57dxX3xX2d3xX2xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1d5xX3xX9bxX6dxX3xX9bxX474xX15xX3xX1xX34cxX3xXexX2exX68xX15xX36xX3xX32xX1xX34xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX3bxX15xXe6xX3xX4a4xX1xX1e1xX6xX3xX327xX328xX4xX3xX20xX480xXexX3xX173xX182xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1d5xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xX9fxX5f6xX5f7xX9fxXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX17fxX95xX95xX95xX5xX182xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xX60xXdxXexX5xX10xX2exX3xXb5xX14xX3xX32xX1xX34xX15xX36xX3xX36xXdxX21xX15xX1xX3xXb5xXb9xXbaxX4xX3xX4xX1xXdxX3bxX15xX3xXexX1xX474xX15xX36xX3xX135xX43xX99xX3bxXexX3xXb5xX6dxX15xX1xX3xX15xX1xXb9xX3xX20xX68xX15xX36xX3xX20xX43xX44xX15xX3xXb5xXc7xX3xX99xX3xX4xX57dxX3xXexX1xXc7xX3xX20xceeaxX3xX4xX1xXdxX3bxX15xX3xX63xX6dxX4xX1xX3xXb5xX48xX3xX9bxXc2xX3xX5xX1ddxX15xX3xX15xXb9xX1dxX4xX3xX3exX15xX1xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xX9fxX5f6xX5f7xX9fxXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX17fxX79xX78xX2xX5xX2xX178xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xX19cxX33dxX43xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX34xX15xX36xX3xXcxX68xX20xX3xX5f7xX10xXdxX5xX3xXexX2exX68xX15xX36xX3xX9bxX43xX5b1xX15xX36xX3xX5xX25xXdxX3xX4xX1xXdxX3bxX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1d5xX3xX9fxXbxXdxXexXa3xXdxX2exX10xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xX9fxX1xX43xXexXexX10xX2exX4xX68xX4xX32xXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX17fxX174xX78xX95xX5xX2xX2xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xX5f7xX1xX6d1xX15xX36xX3xX15xX36xXb9xX1abxXdxX3xXexX1xX6xX20xX3xX36xXdxX6xX3xXexX25xXdxX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexX2exX2fxX15xX3xX32xX1xX34xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX3bxX15xXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3x997cxX10xXexXexX99xXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX95xX182xX95xX2d3xX5xX2xX17fxXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12x93c4xX33dxX4xX3xX5xXb9xXbaxX15xX36xX3xX63xXb9xX1dxXdxX3xX20xd778xXexX3xXb5xX480xXexXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xX6fcxX4a4xX3exXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX68xX63xX99xXaxX12xX0xXdxX20xX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX1cxX68xXdxX3xX20xX6xX15xX3xXexX6xXdxX3xX1xXdxX10xX15xX3xXexX2exX6xX15xX3xX32xX1xX68xX15xX36xX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX135xX43xX68xX4xX3xX15xX68xXdxX3xXexXdxX10xX15xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX14fxXbxX1xX68xXexX68xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe6xX9bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX1cxX15xX51xX15xX10xX16fxX7xX51xX2xX173xX174xX78xX51xX2xX178xX79xX63xX79xX178xX79xXexX79xX178xX182xX178xX5xX2xX2d3xXe6xX186xXbxX36xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12xXcxX2exX6xX15xX36xX3xXbxX1xX92dxX4xX3xX4xX1d8xX6xX3xX5xX33dxX4xX3xX5xXb9xXbaxX15xX36xX3xX20xXfc5xXexX3xXb5xX480xXexX3xX32xX1xX34xX15xX36xX3xX135xX43xX588xX15xX3xX3exX15xX1xX3xXexX1xX1abxXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX4xX1xXdxX3bxX15xX3xX17fxXe6xX3xX228xX15xX1xX22bxX3xa035xX10xX43xXexX10xX2exX7xXe6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX68xX43xX2exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX68xX3xd5e4x10320xX1100xX0xX51xXbxX12