Đấu giá 3 lô đất ở Nghi Xuân và Hương Sơn
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá 3 lô đất ở Nghi Xuân và Hương Sơn
fe51x1022fx18c2cx1af96x12751x139eex183b3x15916x1908exX7x171a2x12828x11520x11396x14711x173b7xX5x1740exXaxfe76x141d4x11233x15661xX3x13aa0xXdx10334xX3x10475xX3xX5x1a2fexX3x16231xX14xXexX3x111bfxX3x184fexX17xX1xXdxX3x19da7xX15x16d88x118d1xX3x19fe4x17925xX3x17ceex12b1dx10151xX2exX17xX3x19a7cxX35xX2exX0x1738exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6x10c4axXaxX12x16234xX1exX2exX17xX3xXex14521xX3xXcxX26xX33xX33xX3x17889xX19xX2exX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX31xXdxX3xX7x12158xX2exX3xX7x13d66xX3xX2xX3xX33xX31xX3xXcx102e3xX2exX1xX3xX1x12fcfx164c7xX4xX3xX26xX17xX2dxX2exX3xX1xX31xX2exX17xX3xX26xX81x12aedx18823xXcxX26xXcxX3x10702xXdx131edxXexX3xX26xX6x16492xX3x14981xX3xX52xX1xXdxX3xX2exX1xX19xX2exX1xX3xXcxX2dxX58xX3xX39xX35xX2ex10936xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX3xXexX1xX1exX2exX17xX3xX5fxX19xX81xX3xX5fxX19xX2exX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX20xX14xXexX3xX24xX3xX26xX17xX1xXdxX3xX2bxX15xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX2exX17xX3xX39xX35xX2exX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx163afxX81xX4fxX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10x10357xXexXa0xX6xX5xXdxX17xX2ex13af7xX3xX4xX10xX2exXexX10x16d7bx19bdcxXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xXcxX33x15756xX26x1159cxX3xX103x1b45cx176e7xX3xX103xX134xX26xX3xX13x12022x18bb2xX3xX131x12d2dxX134xX3xXcx1a241xX140xX3xX39x18f04xX26xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexXa0xX6xX5xXdxX17xX2exX11axX3xX4xX10xX2exXexX10xX121xX122xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX52xX12fxX26xX131xX3xXcx1708bxX3xXcxX26xX33xX33xX3xX103xX134xX26xX3xX13xX13cxX13dxX3xX131xX140xX134xX3xXcxX144xX140xX3xX39xX148xX26xX3xX39x19700xX3xX2xX3xX33xX144xX3xXcx1a2c6xX26xX33xX3xX5fxX19xX2exX11axX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexXa0xX6xX5xXdxX17xX2exX11axX3xX4xX10xX2exXexX10xX121xX122xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xXcxX31xXdxX3xX7xX70xX2exX3xX4x13eb2xX6xX3xX26xX17xX2dxX2exX3xX1xX31xX2exX17xX3xX26xX81xX91xX92xXcxX26xXcxX3xX97xXdxX99xXexX3xX26xX6xX9exX3xXa0xX3xX52xX1xXdxX3xX2exX1xX19xX2exX1xX3xXcxX2dxX58xX3xX39xX35xX2exXb3xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xXcxX31xXdxX3xX7xX70xX2exX3xX2xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX11axX3x10bb5xX15xX58x183d4xX2exX3xX7x12bc6xX3xX4fx1898fxX2exX17xX3xX20xX14xXexX3xX30xX31xX3xXexX31xXdxX3xX7xX70xX2exX3xX17x1112exX2exX3xX5xXdxX280xX2exX3xX30x11084xXdxX3xX20xX14xXexX3xX5xX31xX3xX2exX1xX31xX3xX24xX3xX4xX14xXbxX3x11f33xXb3xX3xXexX1xX10xX81xX3xX17xXdxX14xX58xX3xX4xX1x144fbxX2exX17xX3xX2exX1x1b339xX2exX3x11f0dxX15xX58xX280xX2exX3xX7xX284xX3xX4fxX287xX2exX17xX3xX20xX14xXexX3xX7xX74xX3x140eaxX33xX3x156c4xX2x13f06xX1bx1b1e2xX2ecxXb3xX3x18d69xXdxX99xX2exX3xXex14ef5xX4xX1xX11axX3xX1bxX2xX1bxXb3xX2xX3xX9exX0xX7xX15xXbxX12x178d7xX0xX3dxX7xX15xXbxX12xX3x12fd1xXcxX121xX81xX2exX17xX3xX20x13a46xX3xX20xX14xXexX3xX24xX11axX3xX2xX2ecx10185xX3xX9exX0xX7xX15xXbxX12xX307xX3xX0xX3dxX7xX15xXbxX12xX30xX31xX3xX20xX14xXexX3xXexX121x1b37cxX2exX17xX3xX4xX2dxX58xX3xX5xX2dxX15xX3xX2ex1349fxX9exX3xX2x116adxX1bxXb3xX2xX9exX0xX7xX15xXbxX12xX307xX0xX3dxX7xX15xXbxX12x147aexX122xX3x14e81xX6xX2exX17xX3xXex13962xX2exX3xX5fxX31xX3xXcxX121x196d8xX2exX3xXcxX1x1410cxX3xXcxX121x1a983xX4xX122xX3xX13xX373xX6xX3xX4xX1x177faxX11axX3xX2bxX317xX9exX3x18082xXdxX9exX3xXcxX1xX31xX2exX1xXb3xX3xX112x16f82xX3xX39xX35xX2exX3xXcxX2dxX58xXb3xX3xX1xX15xX58xX99xX2exX3xX33xX34xX35xX2exX17xX3xX7xX35xX2exXb3xX3xXexX381xX2exX1xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1x11c64xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX131xXdxX19xX3x117c7xX1xX24xXdxX3xX20xXdx1a6f6xX9exX11axX3xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX1bxX2b8xX322xX3bcxX322xX322xX322xX3bcxX322xX322xX322xX3xX20xX33bxX2exX17xX3xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xXcxX31xXdxX3xX7xX70xX2exX3xX307xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX11axX3xX27dxX15xX58xX280xX2exX3xX7xX284xX3xX4fxX287xX2exX17xX3xX20xX14xXexX3xX7xX74xX3xX103x1ab5fxX3xX2b8xX2eaxX2e8xX2eaxX2eaxX2ecxXb3xX3xX4fxXdxX99xX2exX3xXexX2f6xX4xX1xX11axX3xX2ecxX307xX322xX3xX9exX0xX7xX15xXbxX12xX307xX0xX3dxX7xX15xXbxX12xXb3xX3xXexX1xX284xX6xX3xX20xX14xXexX3xX7xX74xX3xX2xX322xX2eaxXb3xX3xXex14becxX3xX5fxX70xX2exX3xX20xX33bxX3xX7xX74xX3xX322xX34cxX3bcxX3xX360xX6xX2exX17xX3xXexX366xX2exX3xX1exX2exX17xX3xX26xX17xX15xX58x1021bxX2exX3xXcxX121x1011exX2exX17xX3xX52xX1xX14xXexX3xX30xX31xX3xX5fxX31xX3xX103x14201xXdxX3xXcxX1xX373xX3xX33xX81xX6xX122xX3xX13xX373xX6xX3xX4xX1xX381xX11axX3xX388xX1xX74xXdxX3xX2b8xXb3xX3xXexX1xX373xX3xXexX121xX14xX2exX3xX26xX17xX1xXdxX3xX2bxX15xX2dxX2exXb3xX3xX1xX15xX58xX99xX2exX3xX26xX17xX1xXdxX3xX2bxX15xX2dxX2exXb3xX3xXexX381xX2exX1xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX3bcxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX131xXdxX19xX3xX3dexX1xX24xXdxX3xX20xXdxX3e5xX9exX11axX3xX2eaxX2eaxX1bxX3bcxX2xX34cxX1bxX3bcx10d4axX2e8xX34cxX3xX20xX33bxX2exX17xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xXcxX31xXdxX3xX7xX70xX2exX3xX1bxX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX11axX3xX27dxX15xX58xX280xX2exX3xX7xX284xX3xX4fxX287xX2exX17xX3xX20xX14xXexX3xX7xX74xX3xX2e5xX33xX3xX2e8xX307xX2eaxX1bxX2e8xX2xX3xX30xX31xX3xXexX31xXdxX3xX7xX70xX2exX3xX17xX29bxX2exX3xX5xXdxX280xX2exX3xX30xX2a4xXdxX3xX20xX14xXexX3xX5xX31xX3xX2exX1xX31xX3xX17x18274xX3xX1bxX3xX17xXdxX6xX2exX3xX307xX3xXexX36exX2exX17xX3xX3dexXdxX366xX2exX3xX4xX74xX3xX4xX4cbxX2exX17xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1exX2exX17xX3xXexX121x152b2xX2exX1xX3xXbxX1xX287xX3xX17xX29bxX2exX3xX5xXdxX280xX2exX122xX3xX26xX1xX31xX3xX388xX6xX121xX6xX81xX3dexX10xX122xX3xX360xX19xXdxX3xX4xX1xX10xX3xX2exX1xX31xX3xX388xX6xX121xX6xX81xX3dexX10xX122xX3xX26xX1xX31xX3xX17xX5d3xX3xX307xX3xX17xXdxX6xX2exX122xXb3xX3xX4fxXdxX99xX2exX3xXexX2f6xX4xX1xX3xX2xX3bcxX2xX2eaxX2e8xXb3xX2b8xX322xX3xX9exX0xX7xX15xXbxX12xX307xX3xX0xX3dxX7xX15xXbxX12xX30fxXcxX121xX81xX2exX17xX3xX20xX317xX3xX20xX14xXexX3xX24xX11axX3xX307xX322xX322xX3xX9exX0xX7xX15xXbxX12xX307xX3xX0xX3dxX7xX15xXbxX12xX30xX31xX3xX20xX14xXexX3xXexX121xX33bxX2exX17xX3xX4xX2dxX58xX3xX5xX2dxX15xX3xX2exX348xX9exX3xX54exX2eaxX2e8xXb3xX2b8xX322xX3xX9exX0xX7xX15xXbxX12xX307xX0xX3dxX7xX15xXbxX12xX35dxX3bcxX3xX360xX6xX2exX17xX3xXexX366xX2exX3xX1exX2exX17xX3xX26xX17xX15xX58xX4b6xX2exX3xX360x1515exX2exX1xX3xX33xX34xX2a4xX2exX17xX3xX30xX31xX3xX5fxX31xX3xX26xX17xX15xX58xX4b6xX2exX3xXcxX1xX373xX3xX33xX33bxX2exX17xX3xX33xX31xX122xX3xX13xX373xX6xX3xX4xX1xX381xX11axX3xX388xX1xX74xXdxX3xX322xX1bxXb3xX3xXexX1xX373xX3xXexX121xX14xX2exX3xX26xX17xX1xXdxX3xX2bxX15xX2dxX2exXb3xX3xX1xX15xX58xX99xX2exX3xX26xX17xX1xXdxX3xX2bxX15xX2dxX2exXb3xX3xXexX381xX2exX1xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX3bcxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX131xXdxX19xX3xX3dexX1xX24xXdxX3xX20xXdxX3e5xX9exX11axX3xX1bxX3bcxX2xX2b8xX2eaxX3bcxX34cxX54exX2ecxX3bcxX2ecxX2xX54exX3xX20xX33bxX2exX17xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xXcxX1xX495xXdxX3xX17xXdxX6xX2exX3xX5fxX19xX2exX3xX1xX33bxX3xX7xX35xXb3xX3xX20xX348xX2exX17xX3xX3dex1a4b6xX3xXexX1xX6xX9exX3xX17xXdxX6xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX30xX31xX3xX2ex1656axXbxX3xXexXdxX280xX2exX3xX3dexX7afxX3xX2d0xX15x185d4xX3xXex18e6axX3xX2exX17xX31xX58xX3xXexX1xX1exX2exX17xX3xX5fxX19xX81xX3xX20x13e3axX2exX3xX1xX7f1xXexX3xX2xX34cxX3xX17xXdxX495xX3xX2exX17xX31xX58xX3xX2xX322xX3dxX2ecxX3dxX307xX322xX2xX54exX3xXexX6c8xXdxX3xXexX121xX287xX3xX7xX24xX3xX52xX1exX2exX17xX3xXexX58xX3xXcxX26xX33xX33xX3xX5fxX19xX2exX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX31xXdxX3xX7xX70xX2exX3xX7xX74xX3xX2xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX3xX1xX81xX82xX4xX3xX26xX17xX2dxX2exX3xX1xX31xX2exX17xX3xX26xX81xX91xX92xXcxX26xXcxX3xX97xXdxX99xXexX3xX26xX6xX9exX3xXa0xX3xX52xX1xXdxX3xX2exX1xX19xX2exX1xX3xXcxX2dxX58xX3xX39xX35xX2exXb3xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX3bcxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xXcxXdxX280xX2exX3xX20xX82xXexX3xXexX121xX34xX2a4xX4xX3xX2exX7cfxXbxX3xX30xX31xX81xX3xXexX31xXdxX3xX3dexX1xX81xX70xX2exX3xX52xX1exX2exX17xX3xXexX58xX3xXcxX26xX33xX33xX3xX5fxX19xX2exX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX31xXdxX3xX7xX70xX2exX3xX7xX74xX3xX2xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX3bcxX3xX39xX74xX3xXcxX388xX11axX3xX1bxX2eaxX322xX2xX307xX322xX2xX322xX322xX2ecxX322xX2ecxX307xX3xXexX6c8xXdxX3xX26xX17xX2dxX2exX3xX1xX31xX2exX17xX3xX26xX81xX91xX92xXcxX26xXcxX3xX97xXdxX99xXexX3xX26xX6xX9exX3xXa0xX3xX52xX26xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX3bcxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xXcx1a123xX3xX4xX1xX2c7xX4xX3xX5fxX19xX2exX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX11axX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX3xX97xX31xX81xX3xX1xX33bxXdxX3xX322xX54exX3xX17xXdxX495xX3xX2exX17xX31xX58xX3xX2xX1bxX3dxX2ecxX3dxX307xX322xX2xX54exX3xXexX6c8xXdxX3xXexX121xX287xX3xX7xX24xX3xX26xX17xX2dxX2exX3xX1xX31xX2exX17xX3xX26xX81xX91xX92xXcxX26xXcxX3xX97xXdxX99xXexX3xX26xX6xX9exX3xXa0xX3xX52xX1xXdxX3xX2exX1xX19xX2exX1xX3xXcxX2dxX58xX3xX39xX35xX2exXb3xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX388xX2f6xX2exX1xX3xX9exX495xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX948xX3xX4xX1xX2c7xX4xXb3xX3xX4xX19xX3xX2exX1xX2dxX2exX3xX4xX317xX3xX2exX1xX15xX3xX4xX36exX15xX3xX20xX7f1xX2exX3xXexX1xX6xX9exX3xX17xXdxX6xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3bcxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX360xX4bbxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX7f1xXexX3xX112xXdxX2exX3xX5xXdxX366xX2exX3xX1xX99xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX11axX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xXa0xX3xX52xX1exX2exX17xX3xXexX58xX3xXcxX26xX33xX33xX3xX5fxX19xX2exX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX31xXdxX3xX7xX70xX2exX3xX7xX74xX3xX2xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX3bcxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX13xX373xX6xX3xX4xX1xX381xX11axX3xX39xX74xX3xX307xX2eaxX2e8xX3xX13xX34xX495xX2exX17xX3xX26xX17xX15xX58xX4b6xX2exX3xX2f0xX15xXb3xX3xXexX1xX31xX2exX1xX3xXbxX1xX74xX3xX33xX31xX3xXcxX7cxX2exX1xX3bcxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX12xX13xXcxX11axX3xX322xX307xX1bxX54exX34cxX3bcxX307xX2ecxX2eaxX2xX2b8xX2eaxX3xX1xX81xX82xX4xX3xX322xX54exX2xX307xX3bcxX2e8xX54exX54exX3bcxX322xX307xX2b8xX122xX3x11fc6xX10xX5fxX7xXdxXexX10xX11axX3xX4fxX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX2exX1xX3bcxX30xX2exX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xX3xXbxX52xX10xX2exXexX10xX121xXaxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxXexX1xX15xX9exX5fxX3xX4fxX1xXdxX4fxX10xX3xXdxX52xX10xX2exXexX10xX121xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXax18499xXdxX4fxXexX1xX11axX3xX34cxX2eaxX54exXbxX112xX122xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11axX3xX2b8xX307xX2xXbxX112xX122xXaxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX3bcxX5fxX6xX81xX1xX6xXexXdxX2exX1xX3bcxX30xX2exX3dxX2exX10xXb7bxX7xX3dxX2xX54exX2xX2eaxX3dxX2eaxX34cxX4fxX34cxX2xX2b8xX307xX54exX2ecxX34cxXexX54exX307xX54exX322xX5xX2xX322xXa0xXexX1xX81xX2exX17xXa0xX5fxX6xX81xXa0xX9exX81xXdxXa0xXexX1xX6xX15xX2xX2xX3bcx14847xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX20xX14xXexX3xX24xX3xX26xX17xX1xXdxX3xX2bxX15xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX2exX17xX3xX39xX35xX2exXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexXa0xX6xX5xXdxX17xX2exX11axX3xX121xXdxX17xX1xXexX122xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX131xX140xX134xX360xX3xX13xX1aexX52xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX81xX4fxX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexXa0xX6xX5xXdxX17xX2exX11axX3xX121xXdxX17xX1xXexX122xXaxX12xX0xX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xXcxX121xX36exX2exX3xX97xXdxX7f1xXexX3xX26xX17xX4bbxX4xX0xX3dxX7xXexX121xX81xX2exX17xX12xX0xX3dxXbxX12