Bắt nhanh các đối tượng trộm cắp xe máy
Công an TP. Hà Tĩnh vừa bắt nhanh 3 đối tượng trộm cắp xe máy
dad0xf0d0xe252x14d71x1259bxeabexf366x12519x11aa1xX7x1443dx10e8bxee53xeb23x12bcex10881xX5x1435dxXax13326x12774x158d3xXexX3x1069fxX1xX6xX17xX1xX3xX4x11619xX4xX3x1237dx152c4xXdxX3xXex1578fx12840xX17x146edxX3xXex124e3x117e0x14e41xX3xX4xX14xXbxX3x11077xX10xX3xX2exX1exec0dxX0x13b72xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe463xX10xX6x11897xXaxX12xe8fbxf6abxX17xX29xX3xX6xX17xX3xXcxf3b7x156d9xX3xX4axfa27xX3xXcx14d01xX17xX1xX3x12acax1072exX6xX3x1109fxX14xXexX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3x1297cxX3xX21xX22xXdxX3xXexX26xX27xX17xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX4xX14xXbxX3xX34xX10xX3xX2exX1exX39xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xdc80xX4dxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXex105dbxX6xX5xXdxX29xX17x13bbaxX3x1144ax14502xX7xXexXdx13e7exX39xfa40xXaxX12xXcxX22xXdxX3x10da1xXc3xX3bxX2x1080dx10853xX3xXex1556dxXdxX3xXexec2bxX17xX29xX3xX1xXcfxX2exX3xXcxX2cxXb6xX17xX29xX3xXexdc68xX2exX3xXexX1xX26x1303cxX17xX29xX3xX2exXcbxXdxX3xX13xf56dxX50xXc8xX3xf0fax152e5xX3xX29xXdxX6xX17xX3xX21xff5axX3xXexX2cxX2dxX2exX3xXc3xX3xX4xX1xXdxe6ccxX4xX3xX34xX10xX3xX2exX1exX39xXbcxX3xXexX2cxX9dxX17xX29xX3xX21x14b85xXc8xX3xX2xX3xX34xX10xX3xX4axX9dxX17xX4dxX6xX3x12401xXdxX2cxX68xX5xX6xX4dxX10xXc8xX3xX13x14866x122e9xX3xX72xfcddxfb49x15a33xXadxXc7xX137x1122cxXc3xX3xX4xfbdfxX6xX3xX4xX1x11899xX3xX136xX29xXb6xX39x1554axX17xX3xXcxX1xX144xX3x1363axXdx1474axX2exX3x11634xXexX1xX26xfa43xX17xX29xX3xXexX2cx14412xX3xXexXcbxXdxX3xX1xXb6xX39xde9exX17xX3xX151xed8dxX4xX3xXcxX1xfcefx11a49xX3xX64xX5dxX3xX2xX3xX34xX10xX3x10555xX126xXedxX126xX4axX126xX3x1549cxX34xX4xXdxXexX10xX2cxXc8xX3xX13xX131xX132xX3x1146cxX72xf2faxf021xXadxX137xXc3xX194xX194xX3xX4xX13fxX6xX3xX6xX17xX1xX3x15810xe88cxX3xX151x11f88xX17xX1xX3xX1a3xX9dxX17xX29xX3xX156xXexX2cxX26xX15axX17xX29xX3xXexX2cxX160xX3xXexXcbxXdxX3xX1xXb6xX39xX169xX17xX3xX50x14e1bxX2exX3xX193xXb6xX39xX1a4xX17xX173xX5axX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX68xX5xX10xX3x13da7xXdxX4dxXexX1xX9xXaxXc3xXc7xXc7xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX29xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX17xX29xX9xXaxX2xXaxX3xX68xX9dxX2cxX4dxX10xX2cxX9xXaxXc7xXaxX3xX6xX5xXdxX29xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX68xX9dxX4dxX39xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX2exX29xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX5axX68xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX17xX1xX5axX64xX17xX3bxX17xX10xX1dcxX7xX3bxX2xX72xX191xXc3xX3bxX135xX194xX4dxX191xX2xX194xXc3xXc3xXc7xXc7xXexX191xXc7xXc7xe44cxX264xX5xXc7xX5axXb5xXbxX29xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX2exX29xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX5axX68xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX17xX1xX5axX64xX17xX3bxX17xX10xX1dcxX7xX3bxX2xX72xX191xXc3xX3bxX135xX194xX4dxX191xX2xX194xXc3xXc3xXc7xXc7xXexX191xXc7xXc7xX264xX135xX5xX2xX5axXb5xXbxX29xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX2exX29xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX5axX68xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX17xX1xX5axX64xX17xX3bxX17xX10xX1dcxX7xX3bxX2xX72xX191xXc3xX3bxX135xX194xX4dxX191xX2xX194xXc3xXc3xXc7xXc7xXexX191xXc7xXc7xX264xX13bxX5xXc3xX5axXb5xXbxX29xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX2cxX12xX0xX3bxXexX68xX9dxX4dxX39xX12xX0xX3bxXexX6xX68xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX9dxX17xXaxX12xX50xX1exX4xX3xX21xX22xXdxX3xXexX26xX27xX17xX29xX3xX156xXexX65xX3xXexX2cxX1exXdxX3x11bb1xXb6xX6xX173xXb3xX3xX1a3xX1a4xX3xXcxXb6x12addxX17xX3x1127cxfd81xXc8xX3xX353xdebdxX3xXcxX1exX3xX151xX16dxX4xXc8xX3xX136xX29xXb6xX39xX14axX17xX3xX353xdc5exX17xX3xXedxXdxX17xX1xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX4dxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXadxX6xX5xXdxX29xX17xXb3xX3xXb5xXb6xX7xXexXdxXbaxX39xXbcxXaxX12xX132xX6xXb6xX3xX264xX3xX29xXdxX15axX3xX21xfb9fxX17xX29xX3xX1xX3aexX3xX29xXdexX39xX3xX1exX17xXc8xX3xX21xX106xX17xX3xX135xX1xX3xX7xX1exX17xX29xX3xX17xX29xX5dxX39xX3xXc3xX72xX3bxX2xXc7xXc8xX3xX4xX1exX4xX3xX21xX22xXdxX3xXexX26xX27xX17xX29xX3xX21xXfaxX3xX68xX144xX3xX5x12d21xX4xX3xX5xX26xX27xX17xX29xX3xX50xX132xX151xXcxX3xXexX2dxXdxX3xXbxX1xXcbxX2exX3xX64xX5dxX3xXexX2cx11270xXexX3xXexX3eaxX3xX34xXfaxX3xX1xX2dxXdxX3xX156xX50xX51xX17xX29xX3xX6xX17xX3xXcxX59xX3xX4axX5dxX3xXcxX60xX17xX1xX173xX3xX68xX14xXexX3xX29xXdxf764xX5axX3xX13xX172xX17xX3xX4xX1xX160xX17xX29xX3xX29xX3aexX2exXb3xX3xX1a3xX1a4xX3xXcxXb6xX350xX17xX3xX353xX354xX3xX156xX132xX136xX3xX2xX13bxX13bxX191xX173xXc8xX3xX353xX358xX3xXcxX1exX3xX151xX16dxX4xX3xX156xX132xX136xX3xX2xX13bxX135xX194xX173xXc8xX3xX21xf52dxXb6xX3xXexX1xX26xX15axX17xX29xX3xXexX2cxX160xX3xXexXcbxXdxX3xX34xXfaxX3xXcxX1xXcbxX4xX1xX3xX4axXcbxX3xX64xX5dxX3xX136xX29xXb6xX39xX14axX17xX3xX353xX36axX17xX3xXedxXdxX17xX1xX3xX156xX132xX136xX3xX2xX13bxX135xX72xX173xXc8xX3xXexX1xX26xX15axX17xX29xX3xXexX2cxX160xX3xXexXcbxXdxX3xXbxX1xX26xX15axX17xX29xX3xX136xX6xX2exX3xX4axX5dxX3xXadxXcxX59xX3xX4axX5dxX3xXcxX60xX17xX1xX5axX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX4dxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXadxX6xX5xXdxX29xX17xXb3xX3xXb5xXb6xX7xXexXdxXbaxX39xXbcxXaxX12xXcxXcbxXdxX3xX4xXe4xX3xX345xXb6xX6xX17xX3xX4xX51xX17xX29xX3xX6xX17xXc8xX3xX68xX26x13312xX4xX3xX21xXcfxXb6xX3xX4xX1exX4xX3xX21xX22xXdxX3xXexX26xX27xX17xX29xX3xXf1xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX406xX17xX3xX21xXfaxX3xX29xXdexX39xX3xX2cxX6xX3xX64xdb96xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xXc3xX3xX34xX10xX3xX2exX1exX39xX3xXexXcbxXdxX3xXexXcfxX17xX29xX3xX1xXcfxX2exX3xXcxX2cxXb6xX17xX29xX3xXexXdexX2exX3xXexX1xX26xXe4xX17xX29xX3xX2exXcbxXdxX3xX13xXedxX50xX3xXexX22xXdxX3xXc3xXc3xX3bxX2xXc7xX3xX64xX5dxX3xX2xX3xX64xX544xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX34xX10xX3xX2exX1exX39xX3xX132xXdxX2cxXdxXb6xX7xX3xX13xX131xX132xX3xX72xX135xX136xXc3xXadxX191xX191xXc3xX2xX3xX64xX5dxX9dxX3xXexX1xX1exX17xX29xX3xX264xX3bxXc3xXc7xX2xX72xXc8xX3xXexXcbxXdxX3xX34xXfaxX3xXcxX1xXcbxX4xX1xX3xX50xX1xXdexXb6xX3xX156xX1a3xX2dxX4xX3xX4axX5dxX173xX5axX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX4dxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXadxX6xX5xXdxX29xX17xXb3xX3xXb5xXb6xX7xXexXdxXbaxX39xXbcxXaxX12xX4axXdxX169xX17xX3xX5xX3eaxX4xX3xX5xX3eaxX17xX29xX3xX50xX51xX17xX29xX3xX6xX17xX3xXcxX59xX3xX4axX5dxX3xXcxX60xX17xX1xX3xX21xX6xX17xX29xX3xXexXdxX106xXbxX3xXexX544xX4xX3xX21xXdxX46cxXb6xX3xXexX2cxX6xX3xX2ex127f0xX3xX2cxX2dxX17xX29xX3xX64xX544xX3xX1exX17xX5axX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXb6xXexX1xX9dxX2cxXaxX12xX151xX16dxX4xX3xXcxX1xXdxX169xX17xX0xX3bxXbxX12
Đức Thiện