Vệ tinh Mỹ phát hiện căn cứ không quân bí mật của Nga có quy mô sánh ngang Hmeimim
Theo thông tin từ tình báo Mỹ, quân đội Nga đã xây dựng được căn cứ không quân lớn thứ hai tại Syria với quy mô chẳng kém gì so với Hmeimim.
bc45x15f8cx15731x15ddcx110d3x1260dxc437x16115x15d51xX7x16677x167e7x11548x17390x14d52x160b5xX5x17cecxXax10bafx159ebx10a03xX3xXexXdxe752xX1xX3x12af2xd6e5xX3xXbxX1xda6bxXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xc00dxX18xX3xX4x139d0xX3xf6d5xX1x1065axX18x1014axX3xeaf1xf17dx17824xX18xX3x12353xdebexX3x17dfdx14e55xXexX3xX4x101e0xX6xX3xf48cxX33xX6xX3xX4x15114xX3xX35xX36x14707xX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xfc2axX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxX0xda66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX10xX6x176b8xXaxX12xXcxX1xX10x12f18xX3xXexX1xX31xX18xX33xX3xXexXdxX18xX3xXex17ee4xX3xXex12133xX18xX1xX3xX3axX20xX7exX3xX1bxX1cx149d4xX3xX35xX36xX37xX18xX3xeb02x140fcxXdxX3xX45xX33xX6xX3xX9fx16d0dxX3x10998xX37xX4exX3xX78xe95exX18xX33xX3xX9fx12ec1xf127xX4xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX5x137dfxX18xX3xXexX1xX2dxX3xX1xX6xXdxX3xXex16d66xXdxX3xc37bxX4ex17817xXdxX6xX3xf9abxXcbxXdxX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX4xX1x15053xX18xX33xX3xX2fx15914xX3dxX3xX33xX8exX3xX7xX7exX3xXe0xXcbxXdxX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dx105e6xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc90cxX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxec2cx1647dxX45xX5ex1307axX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10x1294axX7xX66xe40ax113f8xX2xX2xX66xX2xX1a0xcc6bxX78x14369xX2xX1a0xf86bx106f7xX1acxc53axXexX1a6x11ceexX1b1xX1a8xX5xX2xX106xcd9cxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xd6cdxX1xXdxX3xX35xX36xX37xX18xX3xX9fxXa0xXdxX3xX45xX33xX6xX3xX3ax121e3xXexX3xX9fxf955xX36xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX4xX1xXdx16832xX18xX3xXexXd7xXdxX3xXdaxX4exXdcxXdxX6xX3xXe0xec2fxX7exX3xX18xX29xX3dxX3xX19fxX1a0xX2xX1a8xX98xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxX3xX18xda8axX3dxX3xXexXd7xXdxX3xXex164f8xX18xX1xX3xcba8xX6xXexX6xX2fxXdxX6xX3xX4xX1xX3bxX18xX1xX3xX5xX269xX3xX18x16685xXdxX3xX9fx11ca2xXexX3xX3axXa0xX3xX4xX1xX299xX3xX1xX36xX4exX3xX4xX42xX6xX3xX1x13ffexX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX1a8xX1a8xX1a6xX1abxX5xX19fxX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xc70bx14d93xX18xX3xX4xXd7xX18xX1xX3xX9fxX4axX98xX3xX7xX37xX18xX3xX3axX6xX4exX3xX35xX36xX37xX18xX3xX7xXafxX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxX3xX4x160a5xX18xX33xX3xX5xX269xX3xX18xX2afxXdxX3xXexX3exXbxX3xXexXdcxX36xX18xX33xX3xX33xX250xX18xX3xX18xX1xXb4xX3xXexX7exX269xX18xX3xX3axXa0xX3xX7xX2dxX4xX3xX3dxXd7xX18xX1xX3xXexX20xX4xX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xXe0xXcbxXdxX3xX18xX1x16250xX18xX33xX3xX9fxX2afxX18xX3xXe0x16e80xX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX98xX3xXbxX1x130afxX18xX33xX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX98xX3xXexXdcxXdxX18xX1xX3xX7xX20xXexX98xX3xX2fxX1cxX3xXexX1xX36xX3exXexX98xX3xX9fxX2b3xX4xX3xX18xX1xXdxX14xX3dxX106xX106xX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXex10e51xX1abxX1aexX1a0xX5xX1abxX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xX116xX20xX4xX3xX3dxX20xX4exX3xX3axX6xX4exX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX9fxf59cxX36xX3xX45xX33xX6xX3xXaaxX36xX5f2xXexX3xX2fxX3bxX4xX1xX3xXexX8bxX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxX3xX5xX269xX3xX18x145a2xXdxX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX1xX7exX269xX18xX33xX3xX5xXcbxX18xX3xX18xX1xX5f2xXexX3xX9fx128a6xXdxX3xXe0xXcbxXdxX3xX5xXafxX4xX3xX5xXb4xXb5xX18xX33xX3xXbxX1xXdxX25bxX18xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX18x17162xXdxX3xX78xX3exX4exX98xX3xX3ax119bexXdxX3xXe0xX3exX4exX3xX9fxX37xX4exX3xX5xX269xX3xX18xX2afxXdxX3xX9fxXa8xX3xX1xX2dxX18xX33xX3xX4xX1xX470xX36xX3xX18xX1xXdxc8b3xX36xX3xXe0xc3faxX3xXexX3exXbxX3xX2fxX3bxX4xX1xX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX1abxX1a6xX1a0xX1a0xX5xX1acxX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xXcxX36xX4exX3xX18xX1xXdxX3fcxX18xX98xX3xX18xX1xbe17xX3xX1xX7exXd7xXexX3xX9fxXa0xX18xX33xX3xX1xXdxX14xX36xX3xX35xX36x1304fxX3xX4xX42xX6xX3xX4xX20xX4xX3xXexX659xX3xX1xXb5xXbxX3xXexX3fcxX18xX3xX5x10bb3xX6xX3xXbxX1xX480xX18xX33xX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xXexXdcxX7exX18xX33xX3xX9fxX4axX3xX18xX659xXdxX3xX3axX3exXexX3xX5xX269xX3xdd8fxX6xX18xXexX7xXdxXdcxeab6xXdaxX2xX3xXe0xX269xX3xXcxX7exXdcxX826xX1bxX19fx10238xX3xX3dxX269xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxX3xXe0x13253xX18xX3xXe0xXb4xXb5xXexX3xX35xX36xX6xX3xX9fxXb4xXb5xX4xX98xX3xX4xX1xX7exX3xX78xff16xX3xX4xX421xX18xX33xX3xXbxX1xX7e6xXdxX3xX1xX2dxX18xX33xX3xX4xX1xX470xX36xX3xX3dxXa0xXexX3xX7xX63cxX3xXexX1xXdxX14xXexX3xX1xXd7xXdxX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX555xX1aexX1a6xX2xX5xX1a8xX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xXcxX1xX7d3xXdxX3xX33xXdxX6xX18xX3xX33xX250xX18xX3xX9fxX37xX4exX98xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX9fxXa0xXdxX3xX45xX33xX6xX3xX9fxXa8xX3xXexXdxX25bxX18xX3xX1xX269xX18xX1xX3xX4xX42xX18xX33xX3xX4xX63cxX3xXe0xX269xX3xX3dxX662xX3xXdcxXa0xX18xX33xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxX3xX9fx1529fxX3xX9fxX20xXbxX3xX2dxX18xX33xX3xX18xX1xX36xX3xX4xX250xX36xX3xX1xXdxX14xX18xX3xX78xXdxX14xX18xX3xX5xX37xX36xX3xX78xX269xXdxX3xXexXd7xXdxX3xX35xX36xX63cxX4xX3xX33xXdxX6xX3xXcxXdcxX36xX18xX33xX3xd0bexX31xX18xX33xX3xX18xX269xX4exX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX19fxX1acxX1b1xX1aexX5xX1b1xX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxXexX10xXaaxXexX826xX6xX5xXdxX33xX18x16331xX3xX1b7xX36xX7xXexXdx14309xX4exd568xXaxX12xX45xX1xXb4xX18xX33xX3xX7xX6xX36xX3xX9fxX4axX3xX33xXdxXcbxXdxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX7xXafxX3xX45xX33xX6xX3xX4xX421xX18xX33xX3xX2fxX470xXbxX3xX18xX1xX3exX18xX3xXdcxX6xX3xXdcxX291xX18xX33xX3xX18xX25bxX36xX3xX4xX1xX299xX3xX4xX4axX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxX3xXexX1xX8exX3xX1xX2c6xX3xX4xX1xXedxX18xX33xX3xXexX1xXa1fxX3xX18xX269xX7exX3xX78xX36xX4exX3xXexXdcxX8exX3xX7xXafxX3xX1xXdxX14xX18xX3xX78xXdxX14xX18xX3xXdcxXa0xX18xX33xX3xX2fxX1xX24cxXbxX3xXe0xX269xX3xX2fxX470xXbxX3xXexX1xX7d3xXdxX3xXexXdcxX3fcxX18xX3xX5xXa8xX18xX1xX3xXexX1xX659xX3xXdaxX4exXdcxXdxX6xX98xX3xX18xX1xX5f2xXexX3xX5xX269xX3xXexXd7xXdxX3xXe0xX86axX18xX33xX3xXa56xX31xX18xX33xX3xX3fbxX24cxX4xX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX19fxX1abxX1a6xX1a6xX5xX1aexX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxXexX10xXaaxXexX826xX6xX5xXdxX33xX18xXba3xX3xX1b7xX36xX7xXexXdxXbaaxX4exXbacxXaxX12xX116xX1xX3bxX18xX1xX3xXe0xX8exX3xXe0xX3exX4exX98xX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX4axX3xX4xX2afxX3xX1xXa0xXdxX3xXexXdxX25bxXbxX3xX4xX3exX18xX3xX2fxX1xX36xX3xXe0xXafxX4xX3xX18xX269xX4exX3xX18xX1xX7d3xX3xX1xXdxX14xXbxX3xXb4xXcbxX4xX3xX2fxf4e8xX3xXe0xXcbxXdxX3xXcxX1xX659xX3xX45xX1x15250xX3xX23ax1676dxX98xX3xX45xX33xX6xX3xX9fxXa8xX3xX18xX1xX24cxX3dxX3xX18xX33xX6xX4exX3xX7xX37xX18xX3xX3axX6xX4exX3xX35xX36xX37xX18xX3xX7xXafxX3xXexXd7xXdxX3xXexX1xX269xX18xX1xX3xXbxX1xX63cxX3xX23axX6xX3dxX4exX7xX1xX5xXdxX3xXe0xXcbxXdxX3xXe0bxX3xX9fxX470xX18xX1xX3xX3axXdxX25bxX18xX3xX18xX4axX3xXexX1xX269xX18xX1xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX5xXb4xXb5xX4xX3xXexXdxX25bxXbxX3xXexX1xX10xX7exX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX555xX1abxX1acxX5xX1a6xX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12x1744exXafxX3xX9fxX470xX18xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xXe0x12e87xX3xX9fxXa8xX3xXexXdcxX662xX3xXexX1xX269xX18xX1xX3xX1xXdxX14xX18xX3xXexX1xXafxX4xX3xX2fxX1xXdxX3xX3dxXcbxXdxX3xX9fxX37xX4exX98xX3xX1bxX1cxX3xX9fxXa8xX3xX4xX31xX18xX33xX3xX3axX63cxX3xX3dxXa0xXexX3xX7xX63cxX3xX3axX2dxX4xX3xX7e6xX18xX1xX3xX78xX7exX3xXe0xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX7xXafxX3xX4xX42xX6xX3xX1xX2c6xX3xX4xX1xX688xXbxX3xX5xXd7xXdxX98xX3xX4xX1xX7exX3xXexX1xX5f2xX4exX3xX1bxX6xXexXaaxX4xX2afxXe0xX6xX3xX9fxXa8xX3xX4xX4axX3xX3dxXa0xXexX3xX4xX1xX624xX3xX9fxX2dxX18xX33xX3xX1xX7exX269xX18xX3xXexX7exX269xX18xX3xX3dxXcbxXdxX3xXexXd7xXdxX3xX3dxXdxX684xX18xX3xX3fbxX24cxX4xX3xXdaxX4exXdcxXdxX6xX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX19fxX2xX1aexX555xX5xX555xX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xXcxX1xX10xX7exX3xX3axX20xX7exX3xX4xX1xX3bxX3xX1bxX1cxX98xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3dxXcbxXdxX3xX18xX1xX5f2xXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX18xX291xX3dxX3xX662xX3xXexX1xX269xX18xX1xX3xXbxX1xX63cxX3xX23axX6xX3dxX4exX7xX1xX5xX4exX98xX3xX7xX37xX18xX3xX3axX6xX4exX3xX35xX36xX37xX18xX3xX7xXafxX3xX18xX269xX4exX3xX9fxXa8xX3xX9fxXb4xXb5xX4xX3xX4xX1xX36x1182dxX18xX3xX3axX470xX3xX4xX1xX7exX3xXe0xXdxX14xX4xX3xXexXdxX25bxXbxX3xX18xX1xX3exX18xX3xX3dxX20xX4exX3xX3axX6xX4exX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX9fxX5f2xX36xX3xX4xX20xX18xX1xX3xX4xX63cxX3xX9fxX470xX18xX1xX3xX4xX421xX18xX33xX3xX18xX1xXb4xX3xXexXdcxXafxX4xX3xXexX1xX29xX18xX33xX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX19fxX1acxX2xX1acxX5xX2xX1a0xX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12x177e1xX36xX6xX18xX3xX7xX20xXexX3xX7xX2afxX3xX3axXa0xX3xX4xX4axX3xXexX1xXa1fxX3xX18xX1xX3exX18xX3xXexX1xX5f2xX4exX98xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX14xX3xXexX1xX63cxX18xX33xX3xXexX3fcxX18xX3xX5xX7fcxX6xX3xX826xX3xXbxX1xX20xX7exX3xXbxX1xX480xX18xX33xX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX81fxX6xX18xXexX7xXdxXdcxX826xXdaxX2xX3xXe0xX269xX3xX4xX7e6xX3xXexX3fcxX18xX3xX5xX7fcxX6xX3xX1xX269xX18xX1xX3xXexXdcxX8exX18xX1xX3xX9fxXa8xX3xX4xX4axX3xX3dxX2b3xXexX3xXexXd7xXdxX3xX9fxX37xX4exX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX78xXexX1xX36xX3dxX3axX3xXdxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX78xXexX1xXba3xX3xX1b1xX2xX1a8xXbxXaaxXbacxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexXba3xX3xX1acxX2xX1a0xXbxXaaxXbacxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX19fxX1b1xXexX1aexX1aexX555xX19fxX2xX5xX1a0xX106xX1b7xXbxX33xfe3cxXdcxX9xX555xX1a0xX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xX45xX33xX7exX269xXdxX3xXdcxX6xX98xX3xX4xX4axX3xX3axX20xX7exX3xX4xX20xX7exX3xXdcxX291xX18xX33xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX14xX3xXexX1xX63cxX18xX33xX3xXbxX1xX480xX18xX33xX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xXcxX7exXdcxX826xX1bxX19fxX833xX3xX4xX421xX18xX33xX3xX9fxXa8xX3xX9fxXb4xXb5xX4xX3xXexXdcxXdxXa1fxX18xX3xX2fxX1xX6xXdxX98xX3xX4xX1xX7exX3xXexX1xX5f2xX4exX3xX45xX33xX6xX3xX9fxXa8xX3xX4xX1xX36xX121dxX18xX3xX3axX470xX3xXexXdcxX7exX18xX33xX3xXexXdcxXb4xX7d3xX18xX33xX3xX1xXb5xXbxX3xXaaxX7e6xX4exX3xXdcxX6xX3xX3axX5f2xXexX3xX2fxXe1axX3xX4xX36xXa0xX4xX3xXexX5f2xX18xX3xX4xX31xX18xX33xX3xX18xX269xX7exX3xXexX8bxX3xX3axX3fcxX18xX3xX18xX33xX7exX269xXdxX98xX3xX3axX5f2xXexX3xX4xX1xX5f2xXbxX3xX9fxX63cxXdxX3xXbxX1xXb4xX2afxX18xX33xX3xX7xX7fcxX3xX78xX688xX18xX33xX3xX5xX7exXd7xXdxX3xXe0xX421xX3xX2fxX1xX3bxX3xX33xX8exX3xX9fxXdxX3xX18xX467xX6xX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX19fxX1abxX1acxX555xX5xX2xX2xX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xX5exX8exX18xX1xX3xX7e6xX18xX1xX3xX3axX6xX18xX3xX9fxX250xX36xX3xX4xX1xX7exX3xXexX1xX5f2xX4exX3xXexXdcxX3fcxX18xX3xX2fxX1xX36xX3xXe0xXafxX4xX3xX7xX37xX18xX3xX9fxX624xX3xX4xX42xX6xX3xX7xX37xX18xX3xX3axX6xX4exX3xX9fxXa8xX3xX4xX4axX3xX7xXafxX3xX1xXdxX14xX18xX3xX78xXdxX14xX18xX3xX4xX42xX6xX3xX3bxXexX3xX18xX1xX5f2xXexX3xX1acxX3xXexXdcxXafxX4xX3xXexX1xX29xX18xX33xX98xX3xX18xX33xX7exX269xXdxX3xXdcxX6xX3xXexXdcxXb4xXcbxX4xX3xX9fxX4axX3xX4xXb4xX7d3xX18xX33xX3xX2fxX3bxX4xX1xX3xXexX250xX3dxX3xXexX1xX5f2xXbxX3xXdaxX36xX826xX19fxX1a8xX3xXe0xX269xX3xX3dxX20xX4exX3xX3axX6xX4exX3xXe0xX3exX18xX3xXexX7e6xXdxX3xX35xX36xX37xX18xX3xX7xXafxX3xc5acxX5xX826xX1aexX1b1xX3xX4xX421xX18xX33xX3xX9fxXa8xX3xX1xXd7xX3xX4xX20xX18xX1xX3xXaaxX36xX63cxX18xX33xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX23axX6xX3dxX4exX7xX1xX5xXdxX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX1acxX1acxX1a0xX1abxX5xX2xX19fxX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xX116xX250xX18xX3xX18xX1xX24cxX4xX3xX5xXd7xXdxX3xXdcxX291xX18xX33xX98xX3xX7xXafxX3xXex13b6exX18xX3xXexXd7xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX45xX33xX6xX3xXexXd7xXdxX3xX23axX6xX3dxX4exX7xX1xX5xXdxX3xX9fxXa8xX3xX9fxXb4xXb5xX4xX3xX3axX20xX7exX3xX4xX20xX7exX3xXexXdcxXb4xXcbxX4xX3xX9fxX37xX4exX98xX3xXexX36xX4exX3xX18xX1xXdxX3fcxX18xX3xX33xXdxXcbxXdxX3xXexXdcxX36xX4exX684xX18xX3xXexX1xX31xX18xX33xX3xXe0xX853xX18xX3xXexeeb1xX3xXdcxX6xX3xX3axX5f2xXexX3xX18xX33xX7d3xX3xXexXdcxXb4xXcbxX4xX3xXexXdxX25bxX18xX3xX9fxXa0xX3xXexXdcxXdxXa1fxX18xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX5xXafxX4xX3xX5xXb4xXb5xX18xX33xX3xX45xX33xX6xX3xXexXd7xXdxX3xX9fxX37xX4exX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX1aexX2xX1a6xX1aexX5xX2xX1abxX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xX116xX20xX4xX3xX4xX1xX36xX4exX3fcxX18xX3xX33xXdxX6xX3xXexXdxX18xX3xXdcxX291xX18xX33xX3xXexXdcxX7exX18xX33xX3xXexXb4xX2afxX18xX33xX3xX5xX6xXdxX98xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX23axX6xX3dxX4exX7xX1xX5xXdxX4exX3xX7x16564xX3xX4xX1xX7exX3xXbxX1xXf2xXbxX3xX45xX33xX6xX3xX2fxXdxXa1fxX3dxX3xX7xX7exX20xXexX3xXexX7exX269xX18xX3xX3axXa0xX3xXbxX1xX250xX18xX3xXbxX1xX3bxX6xX3xXa56xX31xX18xX33xX3xX4xX42xX6xX3xXdaxX4exXdcxXdxX6xX98xX3xXexXd7xX7exX3xXexX1xX25bxX3xX9fxX63cxXdxX3xXexXdcxX2c6xX18xX33xX3xXe0xXcbxXdxX3xX4xX20xX4xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX35xX36xX37xX18xX3xX7xXafxX3xX4xX42xX6xX3xX1bxX1cxX3xXexXdcxX7exX18xX33xX3xX2fxX1xX36xX3xXe0xXafxX4xX106xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX10xX18xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX12bxX45xX5exX12exX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX106xX3axX6xX7exX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXe0xX18xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX2xX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a8xX2xX1a0xX1abxX1acxX1acxX1aexXexX1acxX1b1xX1a0xX19fxX5xX2xX1acxX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX3axX7exXdcxX78xX10xXdcxX9xXaxX1a0xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX7exX18xXaxX12xX45xX1xXdxX684xX36xX3xX2fxX1xX7e6xX3xX18xX29xX18xX33xX3xXexXdcxX7exX18xX33xX3xXexXb4xX2afxX18xX33xX3xX5xX6xXdxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xXaaxX6xX98xX3xX45xX33xX6xX3xX7xX1beaxX3xXexX29xX18xX33xX3xX4xXb4xX7d3xX18xX33xX3xX9fxX25bxX18xX3xX7xX37xX18xX3xX3axX6xX4exX3xX23axX6xX3dxX4exX7xX1xX5xXdxX3xX3dxXa0xXexX3xX3axXdxX3fcxX18xX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX20xX4xX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX3dxXcbxXdxX3xX4xX42xX6xX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xXe0xX269xX3xX33xXdxX467xX3xX18xX33xX36xX4exX3fcxX18xX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX5xXafxX4xX3xX5xXb4xXb5xX18xX33xX3xXexXd7xXdxX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxX106xX0xX66xXbxX12xX0xX78xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX78xXdcxX10xX5xX6xXexX10xX78xXaxX12xX0xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX3fcxX18xX3xX35xX36xX6xX18xXba3xX0xX66xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX826xXexX1xX36xX3dxX3axX826xX6xX18xX78xX826xX7xX6xXbxX7exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXexX3exXbxX3xX2fxX470xX4xX1xX3xX3axX7e6xX18xX3xX18xX33xX36xX4exX3xX1xXdxXa1fxX3dxXba3xX3xXcxX5f2xX18xX3xX4xX31xX18xX33xX3xX1xXd7xXexX3xX18xX1xX37xX18xX3xXe0xX269xX7exX3xX45xX33xX6xXaxX3xX1xXdcxX10xXbaaxX9xXaxX66xX3axXdxX18xX1xX826xX5xX36xX6xX18xX66xX3dxX4exX826xXexX6xXbxX826xX2fxXdxX4xX1xX826xX3axX6xX18xX826xX18xX33xX36xX4exX826xX1xXdxX10xX3dxX826xXexX6xX18xX826xX4xX7exX18xX33xX826xX1xX6xXexX826xX18xX1xX6xX18xX826xXe0xX6xX7exX826xX18xX33xX6xX66xX2xX1a6xX1aexX1aexX2xX1b1xX106xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX3dxX10xX78xXdxX6xX66xX2xX19fxX1a0xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX1a0xX1a6xX66xX2xX1a0xX1a8xX78xX19fxX2xX1a0xX1acxX1acxX1a0xX555xXexX1a6xX555xX1a6xX1b1xX5xX1b1xX826xX3dxX4exX826xXexX6xXbxX826xXexXdcxX6xX18xX826xX5xX7exX826xX18xX33xX6xX826xXexX106xXbxX18xX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxXe0xX12xX0xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXexX3exXbxX3xX2fxX470xX4xX1xX3xX3axX7e6xX18xX3xX18xX33xX36xX4exX3xX1xXdxXa1fxX3dxXba3xX3xXcxX5f2xX18xX3xX4xX31xX18xX33xX3xX1xXd7xXexX3xX18xX1xX37xX18xX3xXe0xX269xX7exX3xX45xX33xX6xXaxX3xX1xXdcxX10xXbaaxX9xXaxX66xX3axXdxX18xX1xX826xX5xX36xX6xX18xX66xX3dxX4exX826xXexX6xXbxX826xX2fxXdxX4xX1xX826xX3axX6xX18xX826xX18xX33xX36xX4exX826xX1xXdxX10xX3dxX826xXexX6xX18xX826xX4xX7exX18xX33xX826xX1xX6xXexX826xX18xX1xX6xX18xX826xXe0xX6xX7exX826xX18xX33xX6xX66xX2xX1a6xX1aexX1aexX2xX1b1xX106xX1xXexX3dxXaxX12xX1bxX1cxX3xXexX3exXbxX3xX2fxX470xX4xX1xX3xX3axX7e6xX18xX3xX18xX33xX36xX4exX3xX1xXdxXa1fxX3dxXba3xX3xXcxX5f2xX18xX3xX4xX31xX18xX33xX3xX1xXd7xXexX3xX18xX1xX37xX18xX3xXe0xX269xX7exX3xX45xX33xX6xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xX116xX1xX42xX3xX9fxX684xX3xXexX5f2xX18xX3xX4xX31xX18xX33xX3xX1xXd7xXexX3xX18xX1xX37xX18xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX5xX36xX31xX18xX3xX33xX37xX4exX3xX4xX1xX7exX3xX1bxX1cxX3xX4xX7e6xX3dxX3xX33xXdxX20xX4xX3xX5xX7exX3xX7xXb5xX106xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXe0xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX20xX4exX3xX3axX6xX4exX3xX18xXf2xX3dxX3xX3axX7exX3dxX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX5xXb4xXb5xX4xX3xX45xX33xX6xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX33xXdxX6xX3xXexX5f2xX18xX3xX4xX31xX18xX33xX3xX1853xX78xX5xXdxX3axXaxX3xX1xXdcxX10xXbaaxX9xXaxX66xXe0xX36xX826xX2fxX1xXdxX66xX3dxX6xX4exX826xX3axX6xX4exX826xX18xX10xX3dxX826xX3axX7exX3dxX826xX4xX1xXdxX10xX18xX826xX5xX36xX7exX4xX826xX18xX33xX6xX826xXexX1xX6xX3dxX826xX33xXdxX6xX826xXexX6xX18xX826xX4xX7exX18xX33xX826xXdxX78xX5xXdxX3axX66xX2xX1a6xX1aexX19fxX1a6xX1aexX106xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX3dxX10xX78xXdxX6xX66xX2xX19fxX1a0xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX1a0xX1b1xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1a0xX2xX1a8xX1acxX1a8xX19fxX1a6xXexX1abxX1abxX1aexX1a0xX2xX5xX1a0xX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxXe0xX12xX0xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX20xX4exX3xX3axX6xX4exX3xX18xXf2xX3dxX3xX3axX7exX3dxX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX5xXb4xXb5xX4xX3xX45xX33xX6xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX33xXdxX6xX3xXexX5f2xX18xX3xX4xX31xX18xX33xX3xX1853xX78xX5xXdxX3axXaxX3xX1xXdcxX10xXbaaxX9xXaxX66xXe0xX36xX826xX2fxX1xXdxX66xX3dxX6xX4exX826xX3axX6xX4exX826xX18xX10xX3dxX826xX3axX7exX3dxX826xX4xX1xXdxX10xX18xX826xX5xX36xX7exX4xX826xX18xX33xX6xX826xXexX1xX6xX3dxX826xX33xXdxX6xX826xXexX6xX18xX826xX4xX7exX18xX33xX826xXdxX78xX5xXdxX3axX66xX2xX1a6xX1aexX19fxX1a6xX1aexX106xX1xXexX3dxXaxX12xX1bxX20xX4exX3xX3axX6xX4exX3xX18xXf2xX3dxX3xX3axX7exX3dxX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX5xXb4xXb5xX4xX3xX45xX33xX6xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX33xXdxX6xX3xXexX5f2xX18xX3xX4xX31xX18xX33xX3xX1853xX78xX5xXdxX3axX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xX1bxXa0xXexX3xX7xX63cxX3xX1xXa8xX18xX33xX3xXexX1xX31xX18xX33xX3xXexX5f2xX18xX3xXcxXdcxX36xX18xX33xX3xXa56xX31xX18xX33xX3xX9fxXa8xX3xX9fxXb4xX6xX3xXexXdxX18xX3xXe0xX684xX3xXe0xXdxX14xX4xX3xX19fxX3xX3dxX20xX4exX3xX3axX6xX4exX3xX18xXf2xX3dxX3xX3axX7exX3dxX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX5xXb4xXb5xX4xX3xX7xXdxX3fcxX36xX3xX37xX3dxX3xXcxX36xX826xX2xX1b1xX1a0xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xXe0xX8bxX6xX3xX1xXd7xX3xX4xX20xX18xX1xX3xXaaxX36xX63cxX18xX33xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxX3xX9fxXa1fxX3xX4xX1xX36xX121dxX18xX3xX3axX470xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xXexXd7xXdxX3xX1853xX78xX5xXdxX3axX106xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXe0xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX116xX1xX36xX4exX3fcxX18xX3xX33xXdxX6xX3xX45xX33xX6xX3xXe0xX1beaxX3xX2fxX470xX4xX1xX3xX3axX7e6xX18xX3xXexX269xX36xX3xX7xX37xX18xX3xX3axX6xX4exX3xX1bxX1cxX3xX826xX3xXcxXdcxX36xX18xX33xX3xX9fxX63cxXdxX3xX9fxX250xX36xXaxX3xX1xXdcxX10xXbaaxX9xXaxX66xXe0xX36xX826xX2fxX1xXdxX66xX4xX1xX36xX4exX10xX18xX826xX33xXdxX6xX826xX18xX33xX6xX826xXe0xX10xX826xX2fxXdxX4xX1xX826xX3axX6xX18xX826xXexX6xX36xX826xX7xX6xX18xX826xX3axX6xX4exX826xX3dxX4exX826xXexXdcxX36xX18xX33xX826xX78xX7exXdxX826xX78xX6xX36xX66xX2xX1a6xX1aexX2xX1a8xX555xX106xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX3dxX10xX78xXdxX6xX66xX2xX19fxX1a0xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX19fxX1a0xX1a0xX1b1xX66xX2xX1a0xX1a8xX78xX1a8xX2xX19fxX1a0xX1b1xX2xX1b1xXexX555xX1abxX1aexX1a8xX5xX2xX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxXe0xX12xX0xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX116xX1xX36xX4exX3fcxX18xX3xX33xXdxX6xX3xX45xX33xX6xX3xXe0xX1beaxX3xX2fxX470xX4xX1xX3xX3axX7e6xX18xX3xXexX269xX36xX3xX7xX37xX18xX3xX3axX6xX4exX3xX1bxX1cxX3xX826xX3xXcxXdcxX36xX18xX33xX3xX9fxX63cxXdxX3xX9fxX250xX36xXaxX3xX1xXdcxX10xXbaaxX9xXaxX66xXe0xX36xX826xX2fxX1xXdxX66xX4xX1xX36xX4exX10xX18xX826xX33xXdxX6xX826xX18xX33xX6xX826xXe0xX10xX826xX2fxXdxX4xX1xX826xX3axX6xX18xX826xXexX6xX36xX826xX7xX6xX18xX826xX3axX6xX4exX826xX3dxX4exX826xXexXdcxX36xX18xX33xX826xX78xX7exXdxX826xX78xX6xX36xX66xX2xX1a6xX1aexX2xX1a8xX555xX106xX1xXexX3dxXaxX12xX116xX1xX36xX4exX3fcxX18xX3xX33xXdxX6xX3xX45xX33xX6xX3xXe0xX1beaxX3xX2fxX470xX4xX1xX3xX3axX7e6xX18xX3xXexX269xX36xX3xX7xX37xX18xX3xX3axX6xX4exX3xX1bxX1cxX3xX826xX3xXcxXdcxX36xX18xX33xX3xX9fxX63cxXdxX3xX9fxX250xX36xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xXcxX269xX36xX3xX7xX37xX18xX3xX3axX6xX4exX3xX1bxX1cxX3xX4xX4axX3xXexX1xXa1fxX3xX4xX1xXdxX25bxX3dxX3xXb4xX36xX3xXexX1xX25bxX3xXexXdcxXb4xXcbxX4xX3xX4xX1xXdxX25bxX18xX3xX1xXd7xX3dxX3xXcxXdcxX36xX18xX33xX3xX139dxX36xX63cxX4xX3xX18xX1xX7d3xX3xX18xX29xX18xX33xX3xX5xXafxX4xX3xXexXdcxXdxX18xX1xX3xX7xX20xXexX3xXexX250xX3dxX3xXaaxX6xX3xX18xX25bxX36xX3xX18xX659xX3xXdcxX6xX3xXaaxX36xX18xX33xX3xX9fxXa0xXexX98xX3xXexX1xX10xX7exX3xX4xX1xX36xX4exX3fcxX18xX3xX33xXdxX6xX3xX45xX33xX6xX3xX23axX7exX18xX7xXexX6xX18xXexXdxX18xX3xXdaxXdxXe0xX2fxX7exXe0xX106xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXe0xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX116xX36xXa0xX4xX3xXdcx157c9xXexX3xX5xX36xXdxX3xX18xX1xXb4xX3xXexX1xX20xX7exX3xX4xX1xXd7xX4exX3xX4xX42xX6xX3xX5xX3bxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX662xX3xXdaxX4exXdcxXdxX6xXaxX3xX1xXdcxX10xXbaaxX9xXaxX66xX3axXdxX18xX1xX826xX5xX36xX6xX18xX66xX4xX36xX7exX4xX826xXdcxX36xXexX826xX5xX36xXdxX826xX18xX1xX36xX826xXexX1xX6xX7exX826xX4xX1xX6xX4exX826xX4xX36xX6xX826xX5xXdxX18xX1xX826xX3dxX4exX826xX7exX826xX7xX4exXdcxXdxX6xX66xX2xX1a6xX1a0xX1aexX19fxX555xX106xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX33xX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX66xX3dxX10xX78xXdxX6xX66xX2xX19fxX1a0xX66xX18xX10xX19cxX7xX66xX2xX555xX1acxX2xX66xX2xX1a0xX1a6xX78xX1abxX2xX2xX1a0xX2xX1a8xX19fxXexX2xX1aexX555xX2xX5xX1acxX826xX1a8xX1a8xX1a8xX1a8xX1a8xX1a8xX1a8xX106xX1b7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX14xX18xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX4xX42xX6xX3xX45xX33xX6xX3xX4xX4axX3xX35xX36xX4exX3xX3dxX31xX3xX7xX20xX18xX1xX3xX18xX33xX6xX18xX33xX3xX5exX3dxX10xXdxX3dxXdxX3dxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxXe0xX12xX0xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX116xX36xXa0xX4xX3xXdcxX26e4xXexX3xX5xX36xXdxX3xX18xX1xXb4xX3xXexX1xX20xX7exX3xX4xX1xXd7xX4exX3xX4xX42xX6xX3xX5xX3bxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX662xX3xXdaxX4exXdcxXdxX6xXaxX3xX1xXdcxX10xXbaaxX9xXaxX66xX3axXdxX18xX1xX826xX5xX36xX6xX18xX66xX4xX36xX7exX4xX826xXdcxX36xXexX826xX5xX36xXdxX826xX18xX1xX36xX826xXexX1xX6xX7exX826xX4xX1xX6xX4exX826xX4xX36xX6xX826xX5xXdxX18xX1xX826xX3dxX4exX826xX7exX826xX7xX4exXdcxXdxX6xX66xX2xX1a6xX1a0xX1aexX19fxX555xX106xX1xXexX3dxXaxX12xX116xX36xXa0xX4xX3xXdcxX26e4xXexX3xX5xX36xXdxX3xX18xX1xXb4xX3xXexX1xX20xX7exX3xX4xX1xXd7xX4exX3xX4xX42xX6xX3xX5xX3bxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX662xX3xXdaxX4exXdcxXdxX6xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexXdcxX7exX18xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xX2xX106xX1a0xX1a0xX1a0xX3xX9fxX2b3xX4xX3xX18xX1xXdxX14xX3dxX3xX1bxX1cxX3xX1xX63cxXdxX3xX1xX7e6xX3xXdcxX7d3xXdxX3xX3axX1a34xX3xX4xX20xX4xX3xXe0xX470xX3xXexXdcxX3bxX3xXexXd7xXdxX3xX9fxX31xX18xX33xX3xX3axX24cxX4xX3xXdaxX4exXdcxXdxX6xX98xX3xX2fxX1xXdxX3xX5xXafxX4xX3xX5xXb4xXb5xX18xX33xX3xX35xX36xX37xX18xX3xX7xXafxX3xX18xX1xXdxX684xX36xX3xX3axX3fcxX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX4axX18xX33xX3xX20xXbxX3xX7xX20xXexX106xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXe0xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX36xX5xX12xX0xX78xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdcxXaxX12xX0xX66xX78xXdxXe0xX12xX0xX66xX78xXdxXe0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX7exX36xXdcxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7exX3xed72xX45xXcxXa56xX0xX66xXbxX12