Người dân Hà Tĩnh vui đón Giáng sinh
(Baohatinh.vn) - Những xứ đạo được trang hoàng rực rỡ, nhà thờ ấm áp ánh sáng, từng con phố lung linh sắc màu, giai điệu nhạc vui reo vang và lòng người thắp lên những niềm vui mới. Mùa Giáng sinh đặc biệt đang về trên khắp các vùng quê Hà Tĩnh với ước vọng hạnh phúc, bình an.
585exe62dx80cax5e4fxac07x93a2xe92dx99e3x5866xX7x92bfx65abxd35fxa61bxcf7axb9b7xX5x89e5xXax95e4xfeacxb66fxe5b0x5b15xXdxX3xb4e4xffaax5a45xX3xec59xf2bbxX3xXcxcaa1xX1bxX1xX3xd0cexb6bcxXdxX3xdcfbxfd47xX1bxX3x8a51xXdx666axX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX0x9c11xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xX19xXaxX12xX13xX1x6bb5xX1bxX14xX3x9a10x949cxX3xX29xb9e2xeef9xX3xX29xX15xf504xX4xX3xXexa70exX6xX1bxX14xX3xX1xX58xX1exX1bxX14xX3xX60x9cb9xX4xX3xX60xc72dxae77xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3x9aa7x647fxX3xX2fxXbxX3xX2fxX1bxX1xX3xX7xX2fxX1bxX14xX71xX3xXexa31fxX1bxX14xX3xX4xX58xX1bxX3xXbxX1x938cxX3xX5xX26xX1bxX14xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xX7xec80xX4xX3xX7cxX1exX26xX71xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX29xXdx951dxX26xX3xX1bxX1xX57xX4xX3xX25xX26xXdxX3xX60xX10xX58xX3xX25xX6xX1bxX14xX3xX25xX1exX3xX5xbf5dxX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xXa3xXbxX3xX5x8ca4xX1bxX3xX1bxX1xX4fxX1bxX14xX3xX1bxXdxc0efxX7cxX3xX25xX26xXdxX3xX7cxf98axXdx77f4xX3xcc69xb999xX6xX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX29xcf18xX4xX3xbf6cxXdxXb2xXexX3xX29xX6xX1bxX14xX3xX25xXe6xX3xXexX60xXdbxX1bxX3xdc48xX1xXa3xXbxX3xX4xX2fxX4xX3xX25xXf3xX1bxX14xX3xb673xX26xXdbxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xXeexXdxX3xX15xXeexX4xX3xX25xa3bcxX1bxX14xX3xX1xX57xX1bxX1xX3xXbxX1xea0bxX4xX71xX3xX105xfccfxX1bxX1xX3xX6xX1bxXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf15fxX58xX19xf255xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7cxX4xX10xab7cxX58xX105xba37xX10xX4xXexX3xX19xX14xX7cxX10xX19xXdxX6xX3xX25xXdxX19xX10xX58xX3xX7cxXbxeaa0xX3xXdx67d4xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxf945xXdxX19xXexX1x5b97xX3xX2x708exX1a7x68c3x937fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3x7b78xcd11xX1a7xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX6xXbxXbxX7xX38xX58xXbxX10xX1bxX38xX7cxX10xX19xXdxX6xX38xXexX1xX26xX7cxX105x5c9cxXbxX9xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xac85xX2xX38xX2xX1a7xX1e1xX19xX1e1xX1b5xX1b5xX1b5xX2xX1e1xX2xXex5946xX1e1xX18dxe016xX5x7a68xX175xX19xX178xXdxX175xX1a7xX1e1xX1e1xX1f3xX175xX25xXdxX19xX10xX58xXf0xX178xXbxX14xXaxX3xX19xX6xXexX6xX175xXexX163xXbxX10xX9xXaxX25xXdxX19xX10xX58xX38xX7cxXbxX18dxXaxX3xX19xX6xXexX6xX175xX10xX1bxX4xX58xX19xX10xX9xXaxe232xX1f0xX1a7x9235xX2xX163xXexXdx8500xf95cxc4d1xX38xX1dx6527xX26xX38x7f5exX1dxX13xX1b4xX160xX38xe313xX1b4x9f37x7822xX1f0xX1f5xX105x693exX7cxX1b5x8b1exX236xX19xX24bxXbx9d65xf431x6d98xX23exX244xX24exXf2xX237xX1f5xX255xX1b4xX247xX1b5xX10xX4xX5xX1f3xX25xX253xb4b1xX38xX53xX1bxX5xX58xX22exX231xX1xX105xe611xX38xX23exX23bxX1a9xX1b5xX160xX231xX1b5xXbxX1a9xX1b5xX160xX117xb7aaxX266xX231xX117xX1f0xX237x8525xX253xX22exX246xX1xX1bxX23bxX25xX25xXcxX1a7xX26xX6xX19xX1dxX1f3x5e11xX1f3xbe09xX238xX247xX1b4xX23exX58xX24bxX27exX253xX247xX231xX178xX255xX1bxX1f5xXdxX231xXcxX58xX1xX1a9xX1b5xX160xX294xX2xX294xX2dxX246xX270xX5xX247xX237xX247xX163xX270xbaf5xX1dxX284xX58xXdxX1xX5xX255xX53xX254xX296xX270xX1f0xX25xX1b4xXf2xX255xX1a9xX1b4xX24exX1a9xX1b4xX24exXaxX3xX19xX6xXexX6xX175xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX19xX6xXexX6xX175xX6xX60xX14xX7xX9xXaxX1f0xX1b4xXf0xX1f3xX284xX284xX284xX284xX1f0xX1a4xX1a7xX1a4xX2xX284xX1f3xX1a4xX1a7xX1a4xX2xX1a4xX2xX1a4xX2xX1a7xX1a7xX1a9xX1a4xX1a7xX1a4xX2xX1f3xX1b5xX1a7xX1a4xX2xX1a7xX1f5xX1a7xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX175xX6xX5xXdxX14xX1bxX1a4xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX60xX1aaxXaxX12xX0xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xX238xXdxX19xX10xX58xX1a4xX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX25xXe6xX3xXexX60xXdbxX1bxX3xX117xX1xXa3xXbxX3xX4xX2fxX4xX3xX25xXf3xX1bxX14xX3xX125xX26xXdbxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX0xX38xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX284xX1f3xX19xX1e1xX1b5xX1a7xX1b4xX1b5xX1b5xX18dxXexX1f0xX1f3xX2xX284xX18dxX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1b4xX18dxX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xXcxX8cxX3xX29x7e2cxX26xX3xX14xXdxX16xX3xXexX96xXdxX71xX3xXexX60xX6xX1bxX1xX3xXexX1x74d3xX3xX5xX145xX4xX3xX25xXa3xX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX71xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX29x5e4bxX3xX4xX2axX3xX7cxX102xXexX3x84a4xX3xX117xX1xX26xX3xXexX60xX26xX1bxX14xX3xXexX1axX7cxX3xXexX1xX15xded6xX1bxX14xX3xX7cxX57xXdxX3xX5xXeexX1bxX3xX4b3xX3xXcxX2b9xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX29xaabcxX3xX4xde4cxX7cxX3xX1bxX1x6c4dxX1bxX3xX117xX1xfa1dxX1bxX14xX3xX117xX1xb5e1xX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xX3xX19xXexX1xX26xX7cxX105xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX284xX1f3xX19xX1e1xX1b5xX1a7xX1b4xX1b5xX18dxX1f0xXexX284xX1e1xX1e1xX1f0xX1f5xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1f5xX1f3xX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xX13xX1xX4fxX1bxX14xX3xX10xX7cxX3xX105x5c36xX3xX29xX15xX5cxX4xX3xX105xX96xX3xX7cxc22fxX3xX14xX1xXdxX3xX5xX57xXdxX3xX1bxX1xX4fxX1bxX14xX3xX117xX1xX58xX4e3xX1bxX1xX3xX117xX1xXa3xX4xX3xX25xX26xXdxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX117xX1xX4edxX1bxX14xX3xX125xX26xXdbxX1bxX3xXbxX1xXcbxX1bxX14xX3xX19x8d5dxX4xX1xX3xX190xX23bxX238xX247xX24exX175xX2xX1f3xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX284xX1f3xX19xX1e1xX1b5xX1a7xX1b4xX1e1xX1a7xX18dxXexX1e1xX284xX1a7xX1f5xX1f5xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1f0xX1b5xX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xX231xX1xX4edxX1bxX14xX3xbae7xX1bxX3xX1exX58xX71xX3xX1bxX2fxX58xX3xX1bxX1xXdxXb2xXexX71xX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX25x8b55xX1bxX3xX60xX6cxX4xX3xX60xX70xX3xXexX60xX58xX1bxX14xX3xX1bxXdxXe6xX7cxX3xX25xX26xXdxX3xXexX60xc9bbxX3xXexX1xX4c6xXf0xXf0xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX284xX1f3xX19xX1e1xX1b5xX1a7xX1b4xX1f0xX1b4xX284xXexX1e1xX1f0xX1e1xX1e1xX1b5xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1f5xX2xX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX175xX6xX5xXdxX14xX1bxX1a4xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX60xX1aaxXaxX12xX190xX2fxX4xX3xX105xX57xX1bxX3xXexX60xX77axX3xX53xX54xX3xX29xX57xX58xX3xX237xX1bxX3xX13xX1xXdxXdbxX1bxX71xX3xXcxX1xX57xX4xX1xX3xX1dxX57xX3xe9ebxXcxX2b9xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1x7f70xX3xX1bxX2fxX58xX3xX1bxX54xX4xX3xX4xXf3xX1bxX14xX3xX4edxX1bxX14xX3xX14xXdxX1exX3xX13xX58xX10xX5xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX18dxX284xX2xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX1a7xX1e1xX19xX1e1xX1b5xX2xX1b4xX1b4xX1a7xX284xXexX2xX1f3xX1a7xX1f5xX18dxX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1e1xX1b4xX1b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX18dxX284xX2xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xX231xX1xX4edxX1bxX14xX3xX117xX1xX4f3xX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX57xXdxX3xX14xXdxX2fxX58xX3xX53xX54xX3xX190xX1xX1axX1bxX3xXcxX1xX1exX1bxX1xX71xX3xX53xX4aaxX3xXcxX1xX57xX4xX1xX3xXcxX60xX26xX1bxX14xX71xX3xXcxX2b9xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xXf0xXf0xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX18dxX284xX2xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX1a7xX1e1xX19xX1e1xX1b5xX2xX1b4xX1b4xX1a7xX1b5xXexX284xX1b4xX18dxX1a7xX1f0xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX2xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX18dxX284xX2xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xXf0xXf0xXf0xX3xXexX57xXdxX3xX13xX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX190xX1xX2fxX1bxX1xX3xXexXcbxX6xX3xX238x8467xX1bxX3xX1dxX57xX1bxX1xX3xX8afxX53xX4aaxX3xXcxX1xX57xX4xX1xX3xXcxX60xX26xX1bxX14xX71xX3xXcxX2b9xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX8baxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX18dxX284xX2xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX1a7xX1e1xX19xX1e1xX1b5xX2xX1b4xX1b5xX1e1xX1f0xXexX1f3xX1b4xX1e1xX2xX1b4xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX18dxX1f0xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX18dxX284xX2xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xXf2xXf3xX6xX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX29xX102xX4xX3xX105xXdxXb2xXexX3xX29xX6xX1bxX14xX3xX25xXe6xX3xXexX60xXdbxX1bxX3xX117xX1xXa3xXbxX3xX4xX2fxX4xX3xX25xXf3xX1bxX14xX3xX125xX26xXdbxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xXeexXdxX3xX15xXeexX4xX3xX25xX13axX1bxX14xX3xX1xX57xX1bxX1xX3xXbxX1xX145xX4xX71xX3xX105xX14axX1bxX1xX3xX6xX1bxXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX18dxX284xX19xX1e1xX2xX1f3xX1e1xX1f5xX1b5xX284xXexX2xX1b5xX1b4xX1f5xX18dxX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX2xX1a7xX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xX13xX58xX10xX5xX3xX1bxXb12xX7cxX3xX1bxX6xX163xX71xX3xX14xXdxX2fxX58xX3xX19xX1axX1bxX3xX4b3xX3xX2dxXdxX2fxX58xX3xX53xX54xX3xX190xX1xX1axX26xX3xX246xX58xX1bxX14xX3xX8afxX53xX4aaxX3xX231x78dfxX3xX190xX1xX1axX26xX71xX3xX1xX26xX163xXb2xX1bxX3xX231xXd9dxX3xX237xX1bxX1xX8baxX3xXexadc4xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX5xc34fxX3xX25xXeexXdxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX479xX1bxX3xXexXdxda40xXexX3xX117xXdxXb2xX7cxX71xX3xX14xX13axX1bxX3xX1bxX1xX606xX71xX3xX1bxX1xX15xX1bxX14xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX25xX75fxX1bxX3xX29xX15xX5cxX4xX3xXexX60xX6xX1bxX14xX3xXexX60xX4f3xX3xX29xX606xXbxX3xX7cxXa3xXexX71xX3xX5xX26xX1bxX14xX3xX5xXdxX1bxX1xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX2xX1f0xX19xX1e1xX1b5xX2xX1b5xX1f5xX1b4xX1e1xXexX284xX1a7xX284xX284xX1b4xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1f3xX1f5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12x63e5xXdbxX7cxX3xX13xX58xX10xX5xX71xX3xX105xXdbxX1bxX3xXexX60xX58xX1bxX14xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX2dxXdxX2fxX58xX3xX53xX54xX3xX13xX1xX15xX5cxX1bxX14xX3xX160xX57xX1bxX71xX3xX1xX6xX1bxX14xX3xX29xX2fxX3xXexX2fxXdxX3xX1xXdxXb2xX1bxX3xX190xX1xX145xX6xX3xX14xXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX29xX15xX5cxX4xX3xX105xX1exX3xX4xX58xX1bxX3xX14xXdxX2fxX58xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX60xX6xX1bxX14xX3xXexX60xX4f3xX3xX4xX4edxX1bxX14xX3xXbxX1xX26xX71xX3xX5xe273xX1bxX14xX3xX5xX75fxX163xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX2xX1f0xX19xX1e1xX1b5xX2xX1b5xX1f0xX2xX1a7xXexX1b4xX1a7xX1f3xX1b5xX1b5xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1b4xX284xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX175xX6xX5xXdxX14xX1bxX1a4xX3xX178xX26xX7xXexXdxX296xX163xX1aaxXaxX12xXeffxX4e0xX3xX29xX4e3xX7cxX3xX105xX4e3xX58xX3xX4xX4edxX1bxX14xX3xXexX2fxX4xX3xXbxX1xXcbxX1bxX14xX71xX3xX4xX1xX96xX1bxX14xX3xX19xX643xX4xX1xX3xX190xX23bxX238xX247xX24exX175xX2xX1f3xX71xX3xX1xX479xX26xX3xX1xXdcexXexX3xX4xX2fxX4xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX29xXe6xX26xX3xX125xX26xX2fxX1bxX3xXexX60xXdxXb2xXexX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX117xX1xX4edxX1bxX14xX3xX25xX1exX58xX3xXexX1xX6xX7cxX3xX125xX26xX6xX1bxXf0xX3xX8afx725bxX1bxX1xX3xX4xX1x791fxXbxX3xX25xX1exX58xX3xX1b5xX2xX1xX3xXexX96xXdxX3xX1bxX14xX1exX163xX3xX1b5xX18dxX38xX2xX1b5xX3xXexX57xXdxX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX2dxXdxX2fxX58xX3xX53xX54xX3xXf2xfbdbxX3xX1dxXcbxX6xX71xX3xX53xX4aaxX3xX22exXdbxX1bxX3xX1dxXcbxX6xX8baxXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX284xX1b5xX19xX1e1xX1b5xX2xX1a7xX18dxX1b4xX1e1xXexX1e1xX1f3xX18dxX1f3xX2xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1b4xX284xX1f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xX13xXb12xX7cxX3xX1bxX6xX163xX71xX3xXexX57xXdxX3xX14xXdxX2fxX58xX3xX53xX54xX3xX231xXdxX7cxX3xX246xX1axX7cxX3xX8afxX53xX4aaxX3xX238xX15xX5cxX1bxX14xX3xX246xXf7axX4xX8baxX3xX25xX1exX3xX14xXdxX2fxX58xX3xX53xX54xX3xXcxX1axX1bxX3xX238xX21xX1bxX1xX3xX8afxXexX1xX643xX3xXexX60xX7bxX1bxX3xX13xX14xX1x5e9cxX1bxX71xX3xX190xX6xX1bxX3xX246xXf7axX4xX8baxX3xX29xXe6xX26xX3xX117xX1xX4edxX1bxX14xX3xXexXdb4xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX105xXdxX4e0xX26xX3xX19xXdxXdbcxX1bxX3xX25xXb12xX1bxX3xX1bxX14xX1xXb2xX3xX1bxX1xX15xX3xX7cxX13axXdxX3xX1bxXb12xX7cxX3xX29xX4e0xX3xX1xX57xX1bxX3xX4xX1xXdcexX3xXexX4e8xXbxX3xXexX60xX26xX1bxX14xX3xX29xX4edxX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX284xX1b5xX19xX1e1xX1b5xX2xX1a7xX18dxX1a7xX284xXexX284xX2xX1f0xX1a7xX1f3xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1b4xX1a7xX1b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xXcxX60xX77axX3xX10xX7cxX3xX29xX15xX5cxX4xX3xX105xX96xX3xX7cxX606xX3xX29xX15xX6xX3xX29xXdxX3xX4xX1xX4c6xXdxX3xX13xX58xX10xX5xX3xX4b3xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX53xX54xX3xXcxX1axX1bxX3xX238xX21xX1bxX1xX3xX29xXe6xX26xX3xXexX26xX1axX1bxX3xXexX1xX48dxX3xX125xX26xX163xX3xX29xX643xX1bxX1xX3xX1e1xX231xX3xX4xX48dxX6xX3xX160xXf7axX3xX22exX3xXexXdcexXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX284xX1b5xX19xX1e1xX1b5xX2xX1a7xX1b4xX1e1xX1f5xXexX1b4xX1f0xX18dxX1b5xX1a7xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1b4xX1a7xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xX160xX57xX1bxX3xXcxX60xX479xX1bxX3xXcxX1xX643xX3xX1dxe58fxX1bxX14xX3xX8afxX1b5xX1a7xX3xXexX26xXdb4xXdxX8baxX3xX4xX479xX26xX3xX7cxX58xX1bxX14xX3xX4xX1xX58xX3xX14xXdxX6xX3xX29xX14axX1bxX1xX71xX3xX105xX57xX1bxX3xX105xX127fxX3xX1bxX1xXdxXe6xX26xX3xX7xX54xX4xX3xX117xX1x6702xX10xX71xX3xX29xX7bxXexX3xX1bxX15xXeexX4xX3xX7xXeexX7cxX3xX25xX15xX5cxXexX3xX125xX26xX6xX3xX29xX57xXdxX3xX19xX643xX4xX1xX71xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX29xX2axX1bxX3xXexXdcexXexX3xX7bxX7cxX3xX1bxX58xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX1a7xX284xX19xX1e1xX1b5xX1b5xX1b4xX1f3xX1e1xX1a7xXexX1b4xX1f3xX1b5xX1f5xX1b4xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1f5xX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xX190xX2fxX4xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xXexX60xXdbxX1bxX3xX29xX643xX6xX3xX105xX1exX1bxX3xX1xX26xX163xXb2xX1bxX3xX1dxX15xX4c6xX1bxX14xX3xX244xX4c6xX1bxX3xX4x5bbaxX1bxX14xX3xX29xX15xX5cxX4xX3xXexX60xX6xX1bxX14xX3xX1xX58xX1exX1bxX14xX3xX5xXf7axX1bxX14xX3xX5xX75fxX163xX3xX4xX1xX1exX58xX3xX29xX2axX1bxX3xX190xX1xX145xX6xX3xX14xXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX18dxX2xX19xX1e1xX1b5xX2xX2xX1f5xX2xX1e1xXexX1e1xX1f5xX1f0xX1e1xX1a7xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX284xX2xX284xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xXeffxX4edxXdxX3xX105xX57xX1bxX3xXexX60xX77axX3xX5xX15xX26xX3xX5xX57xXdxX3xX1xX14axX1bxX1xX3xX4e3xX1bxX1xX3xX29xX2fxX1bxX14xX3xX1bxX1xXeexX3xXexX60xX58xX1bxX14xX3xX29xXdbxX7cxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX18dxX2xX19xX1e1xX1b5xX2xX1b4xX1f3xX1a7xX1e1xXexX1b5xX284xX284xX1e1xX1b4xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1b4xX1f0xX284xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xXeffxXdxX4e0xX7cxX3xX1bxX1xX7bxX1bxX3xXexX60xX58xX1bxX14xX3xX29xXdbxX7cxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX5xX1exX3xX1xX6xX1bxX14xX3xX29xX2fxX3xX25xXeexXdxX3xX1xX14axX1bxX1xX3xX4e3xX1bxX1xX3xX190xX1xX145xX6xX3xX2dxXdxXdbxX175xX7xX26xX3xX1xX1exXdxX3xX29xX741xX1bxX14xX3xX1xX57xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX29xX102xXexX3xXexX60xX58xX1bxX14xX3xX7cxX2fxX1bxX14xX3xX4xX1559xX71xX3xX105xXdbxX1bxX3xX4xX57xX1bxX1xX3xX5xX1exX3xXeffxX54xX4xX3xX7cxX606xX3xXf2xX6xX60xXdxX6xX71xX3xXcxX1xX2fxX1bxX1xX3xX4xX4e3xX3xX2dxXdxX26xX7xX10xXf0xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX58xX19xX163xXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX190xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX19xXexX1xX1a4xX3xX1f5xX1b5xX1a7xXbxX53xX1aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1a4xX3xX1e1xX18dxX1f0xXbxX53xX1aaxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf0xX105xX6xX58xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xX25xX1bxX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX1a7xX284xX19xX1e1xX1b5xX1b5xX18dxX18dxX1b4xX1b4xXexX1b5xX2xX1a7xX18dxX1f5xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xX1d7xX60xX9xX1f5xX1e1xX284xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX19fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX1f5xX1b5xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1e1xX18dxX1f0xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX58xX1bxXaxX12xXf2xXf7axXexX3xX7cxXf3xX6xX3xX13xX58xX10xX5xX3xX1bxX4fxX6xX3xX5xX57xXdxX3xX25xXe6xXf0xX3xX190xX479xX26xX3xX4xX1xX145xX4xX3xX4xX1xX58xX3xX105xX57xX1bxX3xX25xX1exX3xX14xXdxX6xX3xX29xX14axX1bxX1xX3xX5xX26xX4edxX1bxX3xX105xX14axX1bxX1xX3xX6xX1bxX71xX3xX14xX102xXbxX3xX1bxX1xXdxXe6xX26xX3xX7cxX6xX163xX3xX7cxXa3xX1bxX3xXexX60xX58xX1bxX14xX3xX4xX26xXf7axX4xX3xX7xX96xX1bxX14xX0xX38xXbxX12xX0xX19xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX60xX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxXdbxX1bxX3xX125xX26xX6xX1bxX1a4xX0xX38xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX175xXexX1xX26xX7cxX105xX175xX6xX1bxX19xX175xX7xX6xXbxX58xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax60f5xX7cxX3xX2fxXbxX3xX7cxXf3xX6xX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX296xX9xXaxX38xX25xX10xX175xX1xX6xX175xXexXdxX1bxX1xX38xX6xX7cxX175xX6xXbxX175xX7cxX26xX6xX175xX14xXdxX6xX1bxX14xX175xX7xXdxX1bxX1xX38xX1b5xX1b5xX18dxX284xX1f0xX284xXf0xX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX7cxX10xX19xXdxX6xX38xX2xX1b5xX1a7xX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX1a7xX1e1xX19xX18dxX1b5xX1b5xX1e1xX1f5xX1b5xX1f3xXexX2xX18dxX1f0xX1b5xX5xX1e1xX175xX2xX1a7xX1f3xX19xX1b5xX1a7xX1b5xX1e1xX1b5xX2xX1f0xXexX1b4xX1b5xX1f5xX1f5xX18dxX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX19xXdxX25xX12xX0xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b3cxX7cxX3xX2fxXbxX3xX7cxXf3xX6xX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX296xX9xXaxX38xX25xX10xX175xX1xX6xX175xXexXdxX1bxX1xX38xX6xX7cxX175xX6xXbxX175xX7cxX26xX6xX175xX14xXdxX6xX1bxX14xX175xX7xXdxX1bxX1xX38xX1b5xX1b5xX18dxX284xX1f0xX284xXf0xX1xXexX7cxXaxX12xX1b3cxX7cxX3xX2fxXbxX3xX7cxXf3xX6xX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12x7ce3xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX71xX3x6f58xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX6xX1bxX3xX5xX1exX1bxX1xda8axX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX1bxX1xX15xX3xX29xX4aaxX3xXexX60xX4b3xX3xXexX1xX1exX1bxX1xX3xX7cxXf7axXexX3xX4xX1axX26xX3xX4xX1xX145xX4xX3xXbxX1xXdb4xX3xX105xXdxXdcexX1bxX3xX29xX96xXdxX3xX25xXeexXdxX3xXexX7bxXexX3xX4xX4e3xX3xX7cxX13axXdxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX71xX3xX117xX1xX4edxX1bxX14xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX105xXdxXb2xXexX3xXexX4edxX1bxX3xX14xXdxX2fxX58xXf0xX3xX231xX1xX4edxX1bxX14xX3xX4xXcbxX1bxX3xX29xX4c6xX1bxX3xXexX1xX26xX479xX1bxX3xX5xX1exX3xX7cxXf7axXexX3xX4x10140xX3xX4xX1xa882xX3xX25xXb12xX1bxX3xX1xX2axX6xX71xX3xX4xX1axX26xX3xX4xX1xX145xX4xX3xXexX96xXexX3xX5xX1exX1bxX1xX3xX29xX2axX3xX4xXcbxX1bxX3xX7cxX6xX1bxX14xX3xX7cxXf7axXexX3xbbf1xX3xX1bxX14xX1xX21xX6xX3xX7xX1axX26xX3xX53xX6xX3xX25xXe6xX3xX7xX6cxX3xX14xXdxX6xX58xX3xXexX1xX58xX6xX71xX3xX1xXcbxX6xX3xX1xX5cxXbxX3xX25xXb12xX1bxX3xX1xX2axX6xX71xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX479xX1bxX3xX29xX58xX1exX1bxX3xX117xXdcexXexX3xXexX60xX58xX1bxX14xX3xX4xXf7axX1bxX14xX3xX29xX741xX1bxX14xX3xX19xX1axX1bxX3xX4xX15xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX19xXdxX25xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeffxXf7axX4xX3xX29xX2fxX58xX3xX4xX1axX163xX3xXexX1xX4edxX1bxX14xX3xX13xX58xX10xX5xX3xX5xX1exX7cxX3xXexX8cxX3xX2xX1e1xXf0xX1a7xX1a7xX1a7xX3xX25xX1559xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX105xXdxX6xX3xX4b3xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX296xX9xXaxX38xX25xX10xX175xX1xX6xX175xXexXdxX1bxX1xX38xX19xX58xX4xX175xX19xX6xX58xX175xX4xX6xX163xX175xXexX1xX58xX1bxX14xX175xX1bxX58xX10xX5xX175xX5xX6xX7cxX175xXexX26xX175xX2xX1e1xX175xX1a7xX1a7xX1a7xX175xX25xX58xX175xX4xX1xX6xXdxX175xX105xXdxX6xX175xX58xX175xX1xX6xX175xXexXdxX1bxX1xX38xX1b5xX1b5xX18dxX1e1xX1f0xX1f3xXf0xX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX7cxX10xX19xXdxX6xX38xX2xX1b5xX1a7xX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX284xX1b5xX19xX1b4xX1a7xX1a7xX1a7xX1b4xX1b5xX18dxXexX284xX1e1xX1f3xX18dxX1f3xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX19xXdxX25xX12xX0xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeffxXf7axX4xX3xX29xX2fxX58xX3xX4xX1axX163xX3xXexX1xX4edxX1bxX14xX3xX13xX58xX10xX5xX3xX5xX1exX7cxX3xXexX8cxX3xX2xX1e1xXf0xX1a7xX1a7xX1a7xX3xX25xX1559xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX105xXdxX6xX3xX4b3xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX296xX9xXaxX38xX25xX10xX175xX1xX6xX175xXexXdxX1bxX1xX38xX19xX58xX4xX175xX19xX6xX58xX175xX4xX6xX163xX175xXexX1xX58xX1bxX14xX175xX1bxX58xX10xX5xX175xX5xX6xX7cxX175xXexX26xX175xX2xX1e1xX175xX1a7xX1a7xX1a7xX175xX25xX58xX175xX4xX1xX6xXdxX175xX105xXdxX6xX175xX58xX175xX1xX6xX175xXexXdxX1bxX1xX38xX1b5xX1b5xX18dxX1e1xX1f0xX1f3xXf0xX1xXexX7cxXaxX12xXeffxXf7axX4xX3xX29xX2fxX58xX3xX4xX1axX163xX3xXexX1xX4edxX1bxX14xX3xX13xX58xX10xX5xX3xX5xX1exX7cxX3xXexX8cxX3xX2xX1e1xXf0xX1a7xX1a7xX1a7xX3xX25xX1559xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX105xXdxX6xX3xX4b3xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX190xX1xX1exX58xX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1b5xX1a7xX1b5xX2xX71xX3xX105xX1exX3xX4xX58xX1bxX3xX14xXdxX2fxX58xX3xX53xX54xX3xX238xXb12xX1bxX3xX1dxXcbxX6xX71xX3xX53xX4aaxX3xXcxX1axX1bxX3xX246xX1axX7cxX3xX1dxX15xX4c6xX1bxX14xX71xX3xX1xX26xX163xXb2xX1bxX3xXcxX1xX57xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX8afxX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX8baxX3xX29xX4aaxX3xXexX1xXdxXdcexXexX3xX117xXdbxX3xX4xX1axX163xX3xXexX1xX4edxX1bxX14xX3xX13xX58xX10xX5xX3xX4xX6xX58xX3xX2xX1b5xX7cxX3xX5xX1exX7cxX3xXexX8cxX3xX2xX1e1xXf0xX1a7xX1a7xX1a7xX3xX25xX1559xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX105xXdxX6xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX19xXdxX25xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX190xX2fxX4xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX4b3xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX5xX26xX1bxX14xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xXexX60xX15xXeexX4xX3xX5xXdbcxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX296xX9xXaxX38xX19xXdxX10xX7cxX175xX19xX10xX1bxX38xX4xX6xX4xX175xX1bxX1xX6xX175xXexX1xX58xX175xX58xX175xX1xX6xX175xXexXdxX1bxX1xX175xX5xX26xX1bxX14xX175xX5xXdxX1bxX1xX175xXexX60xX26xX58xX4xX175xX5xX10xX175xX14xXdxX6xX1bxX14xX175xX7xXdxX1bxX1xX38xX1b5xX1b5xX18dxX1e1xX2xX2xXf0xX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX38xX7cxX10xX19xXdxX6xX38xX2xX1b5xX1a7xX38xX1bxX10xX19fxX7xX38xX1b5xX2xX1e1xX2xX38xX2xX1a7xX1f3xX19xX1b5xX1a7xX1b5xX18dxX1f5xX18dxX1b4xXexX1b5xX1f0xX1f5xX18dxX284xX5xX1a7xXf0xX178xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX19xXdxX25xX12xX0xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX190xX2fxX4xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX4b3xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX5xX26xX1bxX14xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xXexX60xX15xXeexX4xX3xX5xXdbcxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX296xX9xXaxX38xX19xXdxX10xX7cxX175xX19xX10xX1bxX38xX4xX6xX4xX175xX1bxX1xX6xX175xXexX1xX58xX175xX58xX175xX1xX6xX175xXexXdxX1bxX1xX175xX5xX26xX1bxX14xX175xX5xXdxX1bxX1xX175xXexX60xX26xX58xX4xX175xX5xX10xX175xX14xXdxX6xX1bxX14xX175xX7xXdxX1bxX1xX38xX1b5xX1b5xX18dxX1e1xX2xX2xXf0xX1xXexX7cxXaxX12xX190xX2fxX4xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX4b3xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX5xX26xX1bxX14xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xXexX60xX15xXeexX4xX3xX5xXdbcxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX60xX58xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX190xX2fxX4xX3xX1bxX1xX1exX3xXexX1xX16xX3xX4b3xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1bxX1xX3xX5xX26xX1bxX14xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xXexX60xX58xX1bxX14xX3xX2fxX1bxX1xX3xX29xX127fxX1bxX3xX1bxX1xXdxXe6xX26xX3xX7cxX1exX26xX3xX7xXa3xX4xX3xX4xX1xX26x907exX1bxX3xX105xX643xX3xX29xX2axX1bxX3xX5xXdbcxX3xX2dxXdxX2fxX1bxX14xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1b5xX1a7xX1b5xX2xXf0xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX19xXdxX25xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX38xX26xX5xX12xX0xX19xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX60xXaxX12xX0xX38xX19xXdxX25xX12xX0xX38xX19xXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX237xX26xXexX1xX58xX60xXaxX12xX13xX1xX2axX7cxX3xX2b9xXf0xX238xX0xX38xXbxX12
Nhóm P.V