Hà Tĩnh: Khởi tố một cộng tác viên tạp chí cưỡng đoạt tài sản
(Baohatinh.vn) - Nguyễn Văn Thoan - cộng tác viên một tạp chí ngành bị bắt khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản chủ doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.
f7e6x12699x156ffx176efx101c4x1213cx1ac32x11f92x11b7axX7xfe05x184eex1612bx15018x1576ex12ffcxX5x18f48xXax16c40x16487x13fb0xX3xXcx14ff8x15020xX1x1018cxX3x1390cxX1x137fbxXdxX3xXex143bbxX3x10282x16c0cxXexX3xX4xX25xX18x15ad9xX3xXex170e8xX4xX3x147c2xXdx19e59xX18xX3xXex176b4xXbxX3xX4xX1xfc5bxX3xX4x15518x1470cxX18xX2bxX3x168ecx1077axX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7x19009xX18xX0x154c6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x16ae7xXaxX12xfcb8xX2bx16f5ax1756ex1aac4xX18xX3x13e82x15cdcxX18xX3xXcxX1xX45xX6xX18xX3x15682xX3xX4xX25xX18xX2bxX3xXexX2exX4xX3xX31xXdxX33xX18xX3xX24xX25xXexX3xXexX37xXbxX3xX4xX1xX3cxX3xX18xX2bxX14xX18xX1xX3x10b5bx122a8xX3xX99x1082cxXexX3x101abxX1xXdxX3xX44xX6xX18xX2bxX3xXexX1xf7f5xX4xX3xX1xXdx122fdxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX31xXdxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xX3xX4xX1x18632xX3xX63xX45xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxXb0xXbxX3xXex17848xX33xX18xX3xX44xX9axX6xX3xX99xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x1574axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14148xX45xX63xX69xXaxX12x122bcx19d8fxX3x14213xX68xX6xX18xX3xX109x12c5bx10956xXcxX3xX109x14f63xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xX1xX68xX69xXb0xX18xX3xX1cx14dd0xX3x167aaxX18xX1xX3xX31x13aebxX6xX3xXe0xX6xX3xX10cxX68xX69x1241dxXexX3xX44xX9axX18xX1xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX3xX31x1a98fxX3xX2exX18x169d6xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX3xX99xX9axX3xX4xX6xX18xX3xX31xX14xX3xX2exXbxX3xX63xX146xX18xX2bxX3xX99xXdxXb0xX18xX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX37xX24xX3xX2bxXdxX6xX24xX3x1aae3xX3xXexX1xX2exX18xX2bxX3xX44xX22xXdxX3xX31xfc8axXdxX3xX66xX2bxX68xX69xX6axX18xX3xX6dxX6exX18xX3xXcxX1xX45xX6xX18xX3x191a5xX112xX66xX3xX2x16b9fxX19fxX2xX14axX3xXexXe0x19223xX3xXexX37xXdxX3xXexX1xX117xX18xX3x183c7xX1xX1a6xX4xX3x15988x1aed3xXbxX14axX3x11e4cx1a0e8xX3xX1cxX125xX3xXcxX1xX3fx10e70xX18xX2bxX14axX3xX1xX68xX69xXb0xX18xX3xX1cxX125xX3xX127xX18xX1xX14axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x1121fxX3xX31x12549xX3xXexX25xXdxX3x1a944xX109xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18x1948dxX3xXexX1xX10xX45xX3xX10cxX68xX69xX3xX44xX9axX18xX1xX3xX1cxX1xX45xX4exX18xX3x180ddxX14axX3xX113xXdxX1e1xX68xX3xX2x172bax13434xX3xX103xX25xX3xX5xX68xX1b7xXexX3xX13x14fcbxX18xX1xX3xX7xXabxXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX45xX63xX69xXaxX12xX0xXdxX24xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX18xXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXax15345xXdxX63xXexX1xX1axX3x1a197xX2x18a71xXbxX1bbx1876cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1axX3xX179xX2xX21axXbxX1bbxX269xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXf3xX99xX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf3xX31xX18xX51xX18xX10xX25dxX7xX51xX210xX2xX210x12fd3xX51xX19fxX264xX63xX179xX2xX21axX266xX219xX266xX2xXexX219xX2xX219xX266xX5xX266xX77xX21axX21axXf3x13d2axXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exXdxX3xXexX22xX3xX24xX25xXexX3xX4xX25xX18xX2bxX3xXexX2exX4xX3xX31xXdxX33xX18xX3xXexX37xXbxX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xXaxX3xX25dxXdxX63xXexX1xX9xXaxX264xX2xX266xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX179xX2xX21axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xX113xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX66xX2bxX68xX69xX6axX18xX3xX6dxX6exX18xX3xXcxX1xX45xX6xX18xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX45xX63xX69xXaxX12xXcxXe0xX3fxX186xX4xX3xX44x17174xX14axX3xXexX1xX2exX18xX2bxX3xX266xX51xX210xX21axX210xX2xX14axX3xX109xX117xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xX1xX68xX69xXb0xX18xX3xX1cxX125xX3xX127xX18xX1xX3xX44xX1bcxX3xXbxX1xX2exXexX3xX1xXdxXb0xX18xX14axX3xX99xX9dxXexX3xX10cxX68xX4exX3xXexX6xX18xX2bxX3xX66xX2bxX68xX69xX6axX18xX3xX6dxX6exX18xX3xXcxX1xX45xX6xX18xX3xX77xX3xX4xX25xX18xX2bxX3xXexX2exX4xX3xX31xXdxX33xX18xX3xX24xX25xXexX3xXexX37xXbxX3xX4xX1xX3cxX3xX18xX2bxX14xX18xX1xX3xX44xX6xX18xX2bxX3xXexX1xXabxX4xX3xX1xXdxXb0xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX31xXdxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xX3xX44xX22xXdxX3xX31xX186xXdxX3xX4xX1xXd0xX3xX63xX45xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxXb0xXbxX3xXexXe0xX33xX18xX3xX44xX9axX6xX3xX99xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX45xX63xX69xXaxX12xX13xXdxXb0xX18xX3xX31xX146xX3xX2exX18xX3xX44xX6xX18xX2bxX3xXexXdxX135xXbxX3xXexX146xX4xX3xX44xXdxX1e1xX68xX3xXexXe0xX6xX3xXexX1xX10xX45xX3xX10cxX68xX69xX3xX44xX9axX18xX1xX3xX4xXd0xX6xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX68xX1b7xXexX14axX3xX44xX1e1xX3xX18xX2bxX1xX9axX3xX4xX2exX4xX3xX4xX2exX3xX18xX1x1215axX18xX14axX3xXex15a03xX3xX4xX1x1a4e7xX4xX14axX3xX63xX45xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxXb0xXbxX3xXbxX1xX22xXdxX3xX1xX1c4xXbxX3xX4xX68xX18xX2bxX3xX4x148a1xXbxX3xXexX1xX117xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX5xXdxX33xX18xX3xX10cxX68xX6xX18xX3xX44xX135xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX31xXdxX3xXbxX1xX37xX24xX3xXexX25xXdxX3xX4xXd0xX6xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX4xX1xX45xX3xX4xX10axX3xX10cxX68xX6xX18xX3xX109xX112xX113xXcxX3xX109xX117xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xX1xX68xX69xXb0xX18xX3xX1cxX125xX3xX127xX18xX1xX3xX19axX7xX22xX3xX44xXdxXb0xX18xX3xXexX1xX45xX37xXdxX3xX0xX7xXexXe0xX45xX18xX2bxX12xX21axX210xX299xX19fxX299x1305cxX2xX219xX19fxX19fxX19fxX0xX51xX7xXexXe0xX45xX18xX2bxX12xX1dexXf3xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXe0xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexXe0xX45xX18xX2bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX33xX18xX3xX10cxX68xX6xX18xX1axX0xX51xX7xXexXe0xX45xX18xX2bxX12xX0xX68xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX77xXexX1xX68xX24xX99xX77xX6xX18xX63xX77xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxXdxX135xXbxX3xXexX146xX4xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX14axX3xXexX37xX24xX3xX2bxXdxX6xX24xX3xX210xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xXaxX3xX1xXe0xX10x11b31xX9xXaxX51xX6xX18xX77xX18xXdxX18xX1xX77xXexXe0xX6xXexX77xXexX68xX51xX1xX6xX77xXexXdxX18xX1xX77xXexXdxX10xXbxX77xXexX68xX4xX77xXa0xX1xX45xXdxX77xXexX45xX77xXexX6xX24xX77xX2bxXdxX6xX24xX77xX210xX77xX63xX45xXdxX77xXexX68xX45xX18xX2bxX77xX4xX68xX45xX18xX2bxX77xX63xX45xX6xXexX77xXexX6xXdxX77xX7xX6xX18xX51xX210xX2xX299xX210xX299xX264xXf3xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2bxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX51xX24xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX210xX21axX51xX18xX10xX25dxX7xX51xX210xX2xX210xX299xX51xX19fxX264xX63xX2xX21axX19fxX210xX264xX266xX538xXexX2xX266xX264xX219xX5xX264xX77xX538xX538xXf3xX2b0xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exXdxX3xXexX22xX3xX24xX25xXexX3xX4xX25xX18xX2bxX3xXexX2exX4xX3xX31xXdxX33xX18xX3xXexX37xXbxX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX31xX12xX0xX7xXexXe0xX45xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxXdxX135xXbxX3xXexX146xX4xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX14axX3xXexX37xX24xX3xX2bxXdxX6xX24xX3xX210xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xXaxX3xX1xXe0xX10xX5f8xX9xXaxX51xX6xX18xX77xX18xXdxX18xX1xX77xXexXe0xX6xXexX77xXexX68xX51xX1xX6xX77xXexXdxX18xX1xX77xXexXdxX10xXbxX77xXexX68xX4xX77xXa0xX1xX45xXdxX77xXexX45xX77xXexX6xX24xX77xX2bxXdxX6xX24xX77xX210xX77xX63xX45xXdxX77xXexX68xX45xX18xX2bxX77xX4xX68xX45xX18xX2bxX77xX63xX45xX6xXexX77xXexX6xXdxX77xX7xX6xX18xX51xX210xX2xX299xX210xX299xX264xXf3xX1xXexX24xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxXdxX135xXbxX3xXexX146xX4xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX14axX3xXexX37xX24xX3xX2bxXdxX6xX24xX3xX210xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXe0xX45xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX1b6xXdxX33xX18xX3xX10cxX68xX6xX18xX3xX44xX135xX18xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX113xXdxX18xX1xX3xX103xX4exX45xX3xXcxXe0xX68xX18xX2bxX14axX3xX109xX117xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX31xX12cxX6xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX3xXexX1xX33xX24xX3xX210xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX31xX1e1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX31xXdxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xXf3xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX31xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX109xX117xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX14axX3xXexX37xX24xX3xX2bxXdxX6xX24xX3xX210xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xXaxX3xX1xXe0xX10xX5f8xX9xXaxX51xX6xX18xX77xX18xXdxX18xX1xX77xXexXe0xX6xXexX77xXexX68xX51xX4xX45xX18xX2bxX77xX6xX18xX77xX1xX6xX77xXexXdxX18xX1xX77xXa0xX1xX45xXdxX77xXexX45xX77xXexX6xX24xX77xX2bxXdxX6xX24xX77xX210xX77xX63xX45xXdxX77xXexX68xX45xX18xX2bxX77xX4xX68xX45xX18xX2bxX77xX63xX45xX6xXexX77xXexX6xXdxX77xX7xX6xX18xX51xX210xX2xX210xX2xX21axX179xXf3xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2bxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX51xX24xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX210xX21axX51xX18xX10xX25dxX7xX51xX210xX2xX210xX21axX51xX2xX21axX264xX63xX299xX2xX21axX179xX264xX21axX266xXexX19fxX19fxX219xX21axX210xX5xX21axXf3xX2b0xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exXdxX3xXexX22xX3xX24xX25xXexX3xX4xX25xX18xX2bxX3xXexX2exX4xX3xX31xXdxX33xX18xX3xXexX37xXbxX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX31xX12xX0xX7xXexXe0xX45xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX109xX117xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX14axX3xXexX37xX24xX3xX2bxXdxX6xX24xX3xX210xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xXaxX3xX1xXe0xX10xX5f8xX9xXaxX51xX6xX18xX77xX18xXdxX18xX1xX77xXexXe0xX6xXexX77xXexX68xX51xX4xX45xX18xX2bxX77xX6xX18xX77xX1xX6xX77xXexXdxX18xX1xX77xXa0xX1xX45xXdxX77xXexX45xX77xXexX6xX24xX77xX2bxXdxX6xX24xX77xX210xX77xX63xX45xXdxX77xXexX68xX45xX18xX2bxX77xX4xX68xX45xX18xX2bxX77xX63xX45xX6xXexX77xXexX6xXdxX77xX7xX6xX18xX51xX210xX2xX210xX2xX21axX179xXf3xX1xXexX24xXaxX12xX109xX117xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX14axX3xXexX37xX24xX3xX2bxXdxX6xX24xX3xX210xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXe0xX45xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX109xX498xX18xX2bxX3xXcxX1xX117xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX44xXdxXb0xX18xX3xXex12aebxX3xX109xX117xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX14axX3xX109xX10axX3xX10cxX68xX6xX18xX3xX109xX4exX18xX1xX3xX7xX2exXexX3xX44xXdxX1e1xX68xX3xXexXe0xX6xX3xX109xX117xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX31xX12cxX6xX3xXe0xX6xX3xX10cxX68xX69xX135xXexX3xX44xX9axX18xX1xX3xXa0xX1xX1exXdxX3xXexX22xX3xX99xX9axX3xX4xX6xX18xX14axX3xX2exXbxX3xX63xX146xX18xX2bxX3xX99xXdxXb0xX18xX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX37xX24xX3xX2bxXdxX6xX24xX3xXexXe0xX45xX18xX2bxX3xXexX1x1af3exXdxX3xX1xX37xX18xX3xX179xX3xXexX1xX2exX18xX2bxX3xX31xX186xXdxX3xX210xX3xX44xX22xXdxX3xXexX3fxX1c4xX18xX2bxX3xX31xX1e1xX3xXexX25xXdxX3xX1e7xX4xX3fxX40xX18xX2bxX3xX44xX45xX37xXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX4exX18xX1faxXf3xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX31xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX68xX5xX12xX0xX63xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe0xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX31xX12xX0xX51xX63xXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX68xXexX1xX45xXe0xXaxX12xX1b1xXf3xX6dxX0xX51xXbxX12
P.V