Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Các chương trình tín dụng chính sách xã hội được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.
6362x9864xbe42x6a6axad32xb5f2xef2fx9317xc4adxX7xe467xc6ebxa326xa92axf911x7ab0xX5x9e94xXax7fcdxXcxX1x8253xX4xX3xX1xXdxb94fx6853xX3xX1xXdxX1axa62fxX3xdff4xX20x9ad2xX3xX4xX1xce74xf542xX1bxead0xX3xXexc840x8c43xX1bxX1xX3xXexc5dcxX1bxX3xe4b2x7b54xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7x107aaxX4xX1xX3xb73dxeee0xX3xX1xeb1dxXdxX3xbfaaxX3xa784xdadfxX3xXcx8131xX1bxX1xX0x8e95xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6xX37xXaxX12xc7eaxX43xX4xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3x76cfxX28xee65xX4xX3xXexX2exXdxec65xX1bxX3xb53cxX1xX6xXdxX3xXexe88bxXdxX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xX3xX99xX48xX3xX2bx75acxXbxX3xXbxX1xc356xX1bxX3xXexX34xX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3x97bcxX38xX4xX3xXexXdx816cxX20xX3xX47xXb9xX6xX3xX99xXb9xXdxX3xX2bxXdxX24xXd4xX3xX1bxX2bxX1x644ax10ddaxf9e1xX3xXa4xX1x106ccxX4xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXexX2fxX1bxX1xX3xXexX2exXaaxX1bxX2bxX3xXexX1xXdx9135xX20xX3xd53fxf40axX1bxX3xX7xX24xX1bxX3xX47xX20xed15xXexXefxX3xX47xb36dxd430xX3xX37xX15xX1bxX2bxX3xX1bxed7fxX1bxX2bxX3xXexX1xX124xX1bxX3xXd4xc617xXdxXefxX3xX99xX24xXd4xX3xf585xX24xXeexX3xX6xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdx10f4axX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX136xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXd4xX1bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX2bxX9xXaxb4b9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX37xX37xXdxX1bxX2bxX9xXax10537xXaxX12xX0xXexX136xXeexX37xX11cxX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf92xXeexX37xX11cxXaxX12x102cbxX43xX1bxX2bxX3xX2xd4b9xX58xX1aaxXefxX3x66d3xX19exa5b0xa3bbxX3xXex8b69xX1bxX1xX3xXexa05fxX3xX4xX1x6aecxX4xX3xX1xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xe476xX3xXexX2exX15xX4xX3xXexX20xX11cxX109xX1bxX3xXexX1baxX1bxX2bxX3xXa4xX109xXexX3xa5ecxX171xX3xX1bx6570xXd4xX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1b1xX2bxX1xX1c8xX3xX99xX1c8xX1bxX1xX3xX7xX10dxX3x76f0xX1aaxX58xX1dexX171xX171xX1dexX58xX1b1xf8d0x78efxX6dxeeaexX3xX4xb1e3xX6xX3xX6dxX1xX34xX1bxX1xX3xXbxX1xX216xX3xX1bxX2bxX51xX11cxX3xdb54xX58xX2xX171xX58xX1dexX171xX171xX1dexX3xae54xX1b1xX2bxX1xX1c8xX3xX99xX1c8xX1bxX1xX3xX207xX1aaxfc4fxX3xX10cxe884xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX99xX10dxXdxX3xX10cxX12exXdxX3xX1bxX2bxX28x75b1xXdxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexX3xX10cxX51xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX10dxXdxX3xXexX28xX9bxX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXa4xX1xX43xX4xX148xX3xX6dxX1xX216xX3xXexX1c8xX4xX1xX3xX1afxX19exX1b1xX1b2xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xfcc0x67fbxX3xXcxX2exab9exX1bxX2bxX3xX50xX24xXdxXefxX3xX213xX1xXb9xX3xX6dxX1xX216xX3xXexX1c8xX4xX1xX3xXcxX1xX28xX258xX1bxX2bxX3xXexX2exX15xX4xX3xX1afxX19exX1b1xX1b2xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX1b1xX2bxX20xX11cxe978xX1bxX3xX50xb6a2xX1bxX2bxX3x7687xX54xX1bxX1xXefxX3x8596xXdxX43xXd4xX3xX99xX10dxX4xX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xc8c0xX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX2d3xX28xX20xX3xX296xX1e2xX1bxX3xfec1xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX216xX3xXexX2exX2fxX3xX1xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xX1c8xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xXcxX1xX6xXd4xX3xX37xX15xX3xX1xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xX1c8xX3xX4xXb9xX3xX19exX34xX3xXexX1xX28xX3xXcxX1b5xX1bxX1xX3xX216xX11cxX3xX50xXeexX51xX1bxX2bxX3xXcxX2exX20xX1bxX2bxX3xX1b2xdc04xX1bxX2bxbc1axX3xX213xX1xXb9xX3xX6dxX1xX216xX3xXexX1c8xX4xX1xX3xXcxX1xX28xX258xX1bxX2bxX3xXexX2exX15xX4xX3xX50xX4bxXdxX3xX2d3xX50xX213xX1b1xX3xX296xXdxX1axXexX3xX1b1xX6xXd4xX3xX210xc341xX3xXcxX1xX1c8xX3xXcxX1xX20xX3xXcxX1xX24xXeexX35cxX3xX213xX1xXb9xX3xXcxX1baxX1bxX2bxX3xX2d9xXdxX43xXd4xX3xX99xX10dxX4xX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xX296xXdxX1axXexX3xX1b1xX6xXd4xX3xX50xX20xc698xX1bxX1xX3xX296xX1e2xX1bxX3xXcxX1xX20x8999xX1bxX148xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX37xX12xX0xX58xXexX2exX12xX0xX58xXexX136xXeexX37xX11cxX12xX0xX58xXexX6xX136xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxfaa1xXdxX37xXexX1xe53dxX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xaaa1xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexb06exX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX2xX228xX228xX2xX45bxXexX45bxX437xX228xX437xX171xX5xX171xX148xa928xXbxX2bxd0e4xX2exX9xX1aaxX171x67c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX211xX6xX5xXdxX2bxX1bxX424xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX2exX35cxXaxX12xX0xX7xXexX2exXeexX1bxX2bxX12xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xX1xX6xXdxX3xX2xX207xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX0xX58xX7xXexX2exXeexX1bxX2bxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xXcxX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX28xX20xX3xX99xX48xXdxX3xX99xX10dxXdxX3xX10cxX12exXdxX3xX1bxX2bxX28xX258xXdxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexX3xX10cxX51xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX10dxXdxX3xXexX28xX9bxX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXa4xX1xX43xX4xXefxX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX99xX48xX3xXexX1xX6xXd4xX3xXd4xX28xX20xX3xX4xX24xX3xX1xX1axX3xXexX1xX10dxX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX2exX1c8xX3xX4xb38dxX1bxX2bxX3xXexX1xX6xXd4xX3xX2bxXdxX6xXefxX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX1xXb9xX6xX3xX1xXeexXaaxXexX3xX99xX4bxX1bxX2bxX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xXefxX3xXa4xX1xX124xX1bxX2bxX3xX1bxX2bx74a0xX1bxX2bxX3xX1bxX11bxX1bxX2bxX3xX4xX6xXeexX3xX4xX1xX116xXexX3xX5xX28xX9bxX1bxX2bxXefxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX2xX228xX228xX45bxX228xXexX45bxX437xX171xX1aaxX171xX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX2xX228xX437xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX210xX109xX1bxX3xX1bxX2bxX51xX11cxX3xX45bxX2xX58xX207xX58xX1dexX171xX1dexX1dexXefxX3xXexX1baxX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX1xXeexXaaxXexX3xX99xX4bxX1bxX2bxX3xX4xX216xX6xX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX99xXaaxXexX3xX181xX148xX437xX45bxX228xXefxX1aaxX3xXex6978xX3xX99xX2cfxX1bxX2bxXefxX3xXexX1e2xX1bxX2bxX3xX1dexX45bxXefxX207xX3xX5xXbexX1bxX3xX7xXeexX3xX10cxX12exXdxX3xX1bxX1e2xXd4xX3xX1dexX171xX171xX45bxXefxX3xX99xX43xXbxX3xX1bexX1bxX2bxX3xXexX10dxXexX3xX1bxX1xX20xX3xX4xXbexX20xX3xX10cxX10dxX1bxX3xX4xX1xXeexX3xX1xX4bxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexXefxX3xX1xX4bxX3xX4xX3d1xX1bxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexX3xX10cxX51xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX10dxXdxX3xXexX28xX9bxX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXa4xX1xX43xX4xX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX99xX1c8xX6xX3xX136xX51xX1bxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xXcxX1baxX1bxX2bxX3xX37xX28xX3xX1bxX9bxX3xX99xX109xX1bxX3xX45bxX2xX58xX207xX58xX1dexX171xX1dexX1dexX3xX5xX51xX3xX181xX148xX181xX1aaxX228xXefxX207xX3xXexX7b8xX3xX99xX2cfxX1bxX2bxX3xX232xXexX1e2xX1bxX2bxX3xX45bxX171xXefxX1dexX3xX5xXbexX1bxX3xX7xXeexX3xX10cxX12exXdxX3xXa4xX1xXdxX3xXd4xX12exXdxX3xXexX1xX51xX1bxX1xX3xX5xX3d1xXbxX23fxX3xX10cxX12exXdxX3xX2xX171xX45bxX148xX1dexX171xX181xX3xXa4xX1xX43xX4xX1xX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX4x84cdxX1bxX3xX37xX28xX3xX1bxX9bxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX2xX228xX181xX1dexX207xXexX2xX47axX171xX2xX1aaxX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX45bxX47axX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXeexX1bxXaxX12xX2d9xXdxX43xXd4xX3xX99xX10dxX4xX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX2d3xX28xX20xX3xX296xX1e2xX1bxX3xX2fexXdxX1bxX1xX3xX136xX43xXeexX3xX4xX43xXeexX3xXa4xX109xXexX3xX22xX20xX24xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1b1xX2bxX1xX1c8xX3xX99xX1c8xX1bxX1xX3xX207xX1aaxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xXcxX639xX3xX1dexX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xXa4xX1xXdxX3xXd4xX12exXdxX3xXexX1xX51xX1bxX1xX3xX5xX3d1xXbxXefxX3xX99xX109xX1bxX3xX1bxX6xX11cxXefxX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX99xX48xX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXeexX3xX10cxX6xX11cxX3xX2xX207xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX1b2xXeexX6xX1bxX1xX3xX7xX10dxX3xX4xX1xXeexX3xX10cxX6xX11cxX3xX1dexX171xX3xX1bxX1e2xXd4xX3xX99xXaaxXexX3xX2xX1aaxX148xX171xX171xX437xX3xXexX7b8xX3xX99xX2cfxX1bxX2bxX3xX10cxX12exXdxX3xX2bxXbexX1bxX3xX207xX47axX228xX148xX171xX171xX171xX3xX5xX28xX9bxXexX3xX1xX4bxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexX3xX10cxX51xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX10dxXdxX3xXexX28xX9bxX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xXefxX3xX1xX29bxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xXefxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX10cxXdxXdaxX1bxX3xX99xX28xX9bxX4xX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX2xX228xX181xX181xX1aaxXexX1dexX1aaxX47axX207xX207xX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX1dexX47axX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXeexX1bxXaxX12xX210xXaaxXdxX3xX136xXdxXa1xX20xX3xX37xX15xX3xX1xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xX1c8xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xXcxX2exXeexX1bxX2bxX3xX2xX207xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xX4xX1xXeexX3xX10cxX6xX11cxXefxX3xX4xXb9xX3xX2xX181xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xX216xX11cxX3xXexX1xX43xX4xX3xXexX639xX1bxX2bxX3xXbxX1xXbexX1bxX3xXexX1xX124xX1bxX2bxX3xX22xX20xX6xX3xX4xX43xX4xX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX2exX1c8xX3xX211xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxXefxX3xX1dexX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xX4xX1xXeexX3xX10cxX6xX11cxX3xXexX2exX15xX4xX3xXexXdxX109xXbxX148xX3xX210xX109xX1bxX3xX1bxX6xX11cxXefxX3xXexXeexX51xX1bxX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX4xXb9xX3xX181xX1dexX3xX1xX4bxXdxX3xX4xX116xXbxX3xX1xX20xX11cxX1axX1bxXefxX3xX207xX45bxX45bxX3xX1xX4bxXdxX3xX4xX116xXbxX3xX47xX48xX3xX10cxX51xX3xX45bxX148xX2xX2xX1aaxX3xXexX1baxX3xXexXdxX109xXexX3xXa4xXdxX1axXd4xX3x6ca1xX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxX3xXexX1xX6xXd4xX3xX2bxXdxX6xX3xX5xX51xXd4xX3xX216xX11cxX3xXexX1xX43xX4xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX2xX228xX437xX228xX207xXexX45bxX228xX181xX47axX47axX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX47axX45bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXeexX1bxXaxX12xX50xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xX1c8xX3xX99xX28xX9bxX4xX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xXexX2exX15xX4xX3xXexX20xX11cxX109xX1bxX3xXa4xX109xXexX3xX1bxX10dxXdxX3xX99xX109xX1bxX3xX2xX45bxX3xX1xX20xX11cxX1axX1bxXefxX3xXexX1xX1c8xXefxX3xXexX1xX51xX1bxX1xX3xXbxX1xX10dxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX6dxX43xX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX28xX20xX3xX99xX48xXdxX3xX99xX48xX3xX2bxXb9xXbxX3xXbxX1xXbexX1bxX3xXexX34xX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXd4xX38xX4xX3xXexXdxXdaxX20xX3xX47xXb9xX6xX3xX99xXb9xXdxX3xX2bxXdxX24xXd4xX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexXefxX3xX6xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxXefxX3xXa4xX1xXf3xX4xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXexX2fxX1bxX1xX3xXexX2exXaaxX1bxX2bxX3xXexX1xXdxX109xX20xX3xX10cxX10dxX1bxX3xX7xX24xX1bxX3xX47xX20xX116xXexXefxX3xX99xX24xXd4xX3xX136xX24xXeexX3xX6xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX99xX1c8xX6xX3xX136xX51xX1bxX148xX3xX296xX10dxX1bxX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX99xX48xX3xX2bxXb9xXbxX3xXbxX1xXbexX1bxX3xXexXaaxXeexX3xX10cxXdxX1axX4xX3xX5xX51xXd4xX3xX4xX1xXeexX3xX2bxXbexX1bxX3xX2xX2xX181xX148xX171xX171xX171xX3xX5xX6xXeexX3xX99xX4bxX1bxX2bxX35cxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xX2fxX1bxX3xX1xX4bxX3xXexX1xXeexX43xXexX3xX1bxX2bxX28xf4dbxX1bxX2bxX3xX99xXb9xXdxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexXefxX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX228xX181xX148xX171xX171xX171xX3xX1xX4bxX3xX4xX24xXdxX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX99xX258xXdxX3xX7xX10dxX1bxX2bxX35cxX3xX2bxXbexX1bxX3xX228xX207xX148xX171xX171xX171xX3xX1xX4bxX3xX4xXb9xX3xX4xX1xX20xX11cxXa1xX1bxX3xX136xXdxX109xX1bxX3xX1bxX1xX3d1xX1bxX3xXexX1xX1bexX4xXefxX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX1xX1bexX4xX3xX5xX51xXd4xX3xX1e2xX1bxX35cxX3xX1dexX148xX228xX207xX45bxX3xX5xX6xXeexX3xX99xX4bxX1bxX2bxX3xX99xXdxX3xX5xX51xXd4xX3xX10cxXdxX1axX4xX3xX4exX3xX1bxX28xX12exX4xX3xX1bxX2bxXeexX51xXdxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xXcxX2exXdaxX1bxX3xX2xX1dexX207xX148xX171xX171xX171xX3xX1xX29bxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xXefxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX10cxXdxXdaxX1bxX3xX4xXb9xX3xX1xXeexX51xX1bxX3xX4xX24xX1bxX1xX3xXa4xX1xXb9xX3xXa4xX1xX1e2xX1bxX3xX99xX28xX9bxX4xX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX1xX29bxX4xX3xXexX3d1xXbxX35cxX3xX47xX11bxX11cxX3xX37xX15xX1bxX2bxX3xX1xX29xX1bxX3xX1dexX171xX171xX148xX171xX171xX171xX3xX4xX124xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xX1bxX28xX12exX4xX3xX7xXaaxX4xX1xX3xX10cxX51xX3xX10cxX1axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX124xX1bxX2bxX3xXexX1xX124xX1bxX35cxX3xX47xX11bxX11cxX3xX37xX15xX1bxX2bxXefxX3xX7xb67exX6xX3xX4xX1xa32cxX6xX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX2xX171xX148xX171xX171xX171xX3xX1bxX1xX51xX3xX4exX3xX4xX1xXeexX3xX1xX4bxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexXefxX3xX1aaxX171xX1dexX3xX1bxX1xX51xX3xX4xX1xX8c2xXdxX3xX1xX4bxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexX3xXexX2exX43xX1bxX1xX3xX5xX359xX35cxX3xXa4xX1xX124xXdxX3xXbxX1xX38xX4xXefxX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXd4xX4bxXexX3xX7xX10dxX3xX1bxX2bxX51xX1bxX1xX3xX1bxX2bxX1xX242xX3xXexX2exX20xX11cxX242xX1bxX3xXexX1xX10dxX1bxX2bxX148xX148xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX2xX228xX1aaxX171xX437xXexX1aaxX171xX228xX171xX437xX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX45bxX2xX47axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXeexX1bxXaxX12xX6dxX1xX216xX3xXexX1c8xX4xX1xX3xX50xX4bxXdxX3xX2d3xX50xX213xX1b1xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX1b1xX2bxX20xX11cxX2cbxX1bxX3xXcxX1xX1c8xX3xX296xXdxX1axXexX3xX50xX51xX424xX3xX0xX10xXd4xX12xX50xX4bxXdxX3xX2d3xX50xX213xX1b1xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX5xX51xX3xXd4xX4bxXexX3xXexX2exXeexX1bxX2bxX3xX1bxX1xX115axX1bxX2bxX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX10dxXexX3xX1bxX1xXdxX1axXd4xX3xX10cxX38xX3xX216xX11cxX3xXexX1xX43xX4xX3xX10cxX12exXdxX3xXexX1baxX1bxX2bxX3xX37xX28xX3xX1bxX9bxX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX2xX148xX1aaxX171xX171xX3xXexX7b8xX3xX99xX2cfxX1bxX2bxXefxX3xX4xX1xXdxX109xXd4xX3xX2bxXbexX1bxX3xX45bxX228x7541xX3xXexX1baxX1bxX2bxX3xX37xX28xX3xX1bxX9bxX3xX216xX11cxX3xXexX1xX43xX4xX3xXexXeexX51xX1bxX3xXexX1b5xX1bxX1xXefxX3xX4xX1xXeexX3xX2bxXbexX1bxX3xX45bxX228xX148xX171xX171xX171xX3xX1xX4bxX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxX148xX0xX58xX10xXd4xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xXcxXaaxXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xX1c8xXefxX3xX4xX43xX4xX3xX99xXaaxXdxX3xX136xXdxXa1xX20xX3xX99xX48xX3xXexX3d1xXbxX3xXexX2exX20xX1bxX2bxX3xXexX1xX24xXeexX3xX5xX20xX3d1xX1bxXefxX3xX99xX43xX1bxX1xX3xX2bxXdxX43xX3xX10cxX242xX3xX10cxX6xXdxX3xXexX2exX8c2xX3xX4xX1xX1b5xX3xX99xXaaxXeexX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xX1xX6xXdxX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX4xX216xX6xX3xX4xX116xXbxX3xX216xX11cxXefxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX22xX20xX11cxX242xX1bxX3xX99xX1c8xX6xX3xXbxX1xX28xX29xX1bxX2bxXefxX3xX4xX43xX4xX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX2exX1c8xX3xX211xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX35cxX3xX2bxXdxX24xXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX1bxX11bxX1bxX2bxX3xX4xX6xXeexX3xX4xX1xX116xXexX3xX5xX28xX9bxX1bxX2bxX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xXefxX3xX47xX1155xX3xX5xe185xX3xX1bxX9bxX3xX22xX20xX43xX3xX1xXaaxX1bxX35cxX3xXexX34xX1bxX1xX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xXefxX3xX1bxX1xX11bxX1bxX3xX10cxX1e2xX1bxX3xX4xX216xX6xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX28xX20xX3xX99xX48xXdxX3xX99xX10dxXdxX3xX10cxX12exXdxX3xX1bxX2bxX28xX258xXdxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexX3xX10cxX51xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX10dxXdxX3xXexX28xX9bxX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xXefxX3xX2bxXb9xXbxX3xXbxX1xXbexX1bxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXd4xX38xX4xX3xXexXdxXdaxX20xX3xX22xX20xX10dxX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX10cxX242xX3xX2bxXdxX24xXd4xX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexX3xX136xX242xX1bxX3xX10cxX115axX1bxX2bxXefxX3xX47xX11bxX11cxX3xX37xX15xX1bxX2bxX3xX1bxX124xX1bxX2bxX3xXexX1xX124xX1bxX3xXd4xX12exXdxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX6dxX5f9xX1bxX2bxX3xX99xXb9xXefxX3xX99xX242xX3xX47xX20xX116xXexX3xX4xX43xX4xX3xX2bxXdxX24xXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX10dxXexX3xXbxX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX1xX1bexX4xX3xX22xX20xX24xX1bxX3xX5xX14c5xX3xX10cxX10dxX1bxX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX99xXa1xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX99xXeexXaaxX1bxX3xXexXdxX109xXbxX3xXexX1xX10xXeexX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX2xX181xX171xX171xX228xXexX2xX45bxX1aaxX171xX207xX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX437xX45bxX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX136xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXd4xXexX2exX10xX1bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX2bxX9xXaxX171xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX37xX37xXdxX1bxX2bxX9xXaxX181xXaxX12xX0xXexX136xXeexX37xX11cxX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX37xX12xX0xX58xXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xX58xXexX37xX12xX0xX58xXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX37xX3xX4xXeexX5xX7xXbxX6xX1bxX9xXaxX1dexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX213xX1xXb9xX3xX6dxX1xX216xX3xXexX1c8xX4xX1xX3xXcxX1xX28xX258xX1bxX2bxX3xXexX2exX15xX4xX3xX50xX4bxXdxX3xX2d3xX50xX213xX1b1xX3xX296xXdxX1axXexX3xX1b1xX6xXd4xX3xX210xX38axX3xXcxX1xX1c8xX3xXcxX1xX20xX3xXcxX1xX24xXeexX424xX3xX0xX10xXd4xX12xX210xX242xX3xX1bxX2bxX1xX1c8xX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xX3xXexXdxX109xXbxX3xXexX38xX4xX3xXbxX1xX43xXexX3xX1xX20xX11cxX3xX4xX43xX4xX3xXa4xX109xXexX3xX22xX20xX24xX3xX99xX48xX3xX99xXaaxXexX3xX99xX28xX9bxX4xX35cxX3xXa4xX1xX124xX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX639xX1bxX2bxX3xX99xX1baxXdxX3xXd4xX12exXdxXefxX3xXexX1xX6xXd4xX3xXd4xX28xX20xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xXbxX1xX5f9xX3xX1xX9bxXbxX3xX10cxX12exXdxX3xX1bxX1xX20xX3xX4xXbexX20xX3xX2bxXdxX24xXd4xX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexXefxX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xXexX109xX3xX211xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4xX216xX6xX3xX99xX1c8xX6xX3xXbxX1xX28xX29xX1bxX2bxX148xX3xX2d9xXf3xX1bxX3xXd4xXaaxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX10cxX51xXeexX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xXexX109xX3xX211xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxXefxX3xX4xX43xX4xX3xX5xX54xX1bxX1xX3xX10cxX15xX4xXefxX3xX1bxX2bxX51xX1bxX1xX3xX1bxX2bxX1xX242xX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xXexX109xX3xX99x7183xX4xX3xXexX1xX5f9xX148xX3xX210xef5cxX11cxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX1bexX1bxX2bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX124xX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xX1axX3xXexX2exXeexX1bxX2bxX3xX1xXeexXaaxXexX3xX99xX4bxX1bxX2bxX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xXefxX3xX2bxXb9xXbxX3xXbxX1xXbexX1bxX3xXexX1e2xX1bxX2bxX3xXexX34xX1bxX1xX3xXd4xXdxX1bxX1xX3xX136xXaaxX4xX1xXefxX3xX6xX1bxX3xXexXeexX51xX1bxXefxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xXexX2exXeexX1bxX2bxX3xX22xX20xX24xX1bxX3xX5xX14c5xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX148xX3xX213xX1xX10dxXdxX3xX1xX9bxXbxX3xX4xX1xX1944xXexX3xX4xX1x75c3xX3xX1xX29xX1bxX3xX10cxX12exXdxX3xX4xX43xX4xX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX2exX1c8xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxXefxX3xXexX1baxX3xXexX2exX28xX4exX1bxX2bxX3xXexX1baxX3xXexXdxX109xXexX3xXa4xXdxX1axXd4xX3xX10cxX51xX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxX148xX0xX58xX10xXd4xX12xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX37xX12xX0xX58xXexX2exX12xX0xX58xXexX136xXeexX37xX11cxX12xX0xX58xXexX6xX136xX5xX10xX12xX0xXexX6xX136xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX6xX1bxX1xX1bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX2bxX9xXaxX171xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX37xX37xXdxX1bxX2bxX9xXaxX181xXaxX12xX0xXexX136xXeexX37xX11cxX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX28xX20xX3xX99xX48xXdxX3xX99xX10dxXdxX3xX10cxX12exXdxX3xX1bxX2bxX28xX258xXdxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexX3xX10cxX51xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX10dxXdxX3xXexX28xX9bxX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXa4xX1xX43xX4xX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX99xXeexXaaxX1bxX3xX99xX109xX1bxX3xX1bxX1e2xXd4xX3xX1dexX171xX45bxX171xXefxX3xX6dxX1xXdxX3xX1bxX1xX43xX1bxX1xX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX99xX1944xXexX3xXd4xX38xX4xX3xXexXdxXdaxX20xX424xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX1b1xX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxXefxX3xX37xX28xX3xX1bxX9bxX3xXexX1e2xX1bxX2bxX3xXexX2exX28xX4exX1bxX2bxX3xX136xX2fxX1bxX1xX3xX22xX20xX11bxX1bxX3xX1xa63axX1bxX2bxX3xX1bxX1e2xXd4xX3xXexX639xX3xX1aaxX211xX2xX171xX1388xX35cxX3xX99xX109xX1bxX3xX1bxX1e2xXd4xX3xX1dexX171xX1dexX181xX3xX37xX28xX3xX1bxX9bxX3xX99xXaaxXexX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX1aaxX148xX171xX171xX171xX3xXexX7b8xX3xX99xX2cfxX1bxX2bxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX19exX2fxX1bxX1xX3xX22xX20xX11bxX1bxX3xX1xX1b8bxX1bxX2bxX3xX1bxX1e2xXd4xX424xX3xXexX7b8xX3xX5xX1axX3xX1bxX9bxX3xX22xX20xX43xX3xX1xXaaxX1bxX3xX37xX28xX12exXdxX3xX171xXefxX2xX1388xX3xXexX1baxX1bxX2bxX3xX37xX28xX3xX1bxX9bxX35cxX3xXexX7b8xX3xX5xX1axX3xXexX1xX20xX3xX1xX2cfxXdxX3xX1bxX9bxX3xX99xX109xX1bxX3xX1xXaaxX1bxX3xX99xXaaxXexX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX1aaxX171xX1388xX35cxX3xXexX7b8xX3xX5xX1axX3xXexX1xX20xX3xX5xX48xXdxX3xX1xX1b8bxX1bxX2bxX3xX1bxX1e2xXd4xX3xX99xXaaxXexX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX47axX1aaxX1388xX3xX5xX48xXdxX3xXbxX1xX24xXdxX3xXexX1xX20xX35cxX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX47axX171xX1388xX3xXexX1baxX3xXexXdxX109xXexX3xXa4xXdxX1axXd4xX3xXd6axX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX47xX109xXbxX3xX5xXeexXaaxXdxX3xXexX10dxXexXefxX3xXa4xX1xX43xX35cxX3xX2xX171xX171xX1388xX3xXexX1baxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xX20xX11cxX3xX99xX4bxX1bxX2bxX3xXexXdxX242xX1bxX3xX2bxX1155xXdxX3xXexXdxX109xXexX3xXa4xXdxX1axXd4xX35cxX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xXexX10dxXexX3xX10cxXdxX1axX4xX3xX2bxXdxX6xXeexX3xX37xX1c8xX4xX1xX3xX47xX48xXefxX3xXexX7b8xX3xX5xX1axX3xX2bxXdxX24xXdxX3xX1bxX2bxX11bxX1bxXefxX3xXexX1xX20xX3xX1bxX9bxX3xX99xXaaxXexX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX47axX171xX1388xX148xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX37xX12xX0xX58xXexX2exX12xX0xX58xXexX136xXeexX37xX11cxX12xX0xX58xXexX6xX136xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX211xX6xX5xXdxX2bxX1bxX424xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX2exX35cxXaxX12xX0xX7xXexX2exXeexX1bxX2bxX12xXcxX1e2xX1bxX2bxX3xX4xX28xX258xX1bxX2bxX3xXa4xXdxXa1xXd4xX3xXexX2exX6xXefxX3xX2bxXdxX43xXd4xX3xX7xX43xXexX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX99xX1c8xX6xX3xX136xX51xX1bxX0xX58xX7xXexX2exXeexX1bxX2bxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX213xX1xX43xXexX3xX136xXdxXa1xX20xX3xX4xX1xX1b5xX3xX99xXaaxXeexX3xXexXaaxXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xX1c8xXefxX3xX19exX34xX3xXexX1xX28xX3xXcxX1b5xX1bxX1xX3xX216xX11cxX3xX50xXeexX51xX1bxX2bxX3xXcxX2exX20xX1bxX2bxX3xX1b2xX359xX1bxX2bxX3xX99xX43xX1bxX1xX3xX2bxXdxX43xX3xX4xX6xXeexX3xX1xXeexXaaxXexX3xX99xX4bxX1bxX2bxX3xX4xX216xX6xX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xXefxX3xX7xX15xX3xX1bxX1e2xX1bxX2bxX3xX1bxX1baxXefxX3xX1bxX1xXdxX1axXexX3xXexX2fxX1bxX1xX3xX4xX216xX6xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX116xXbxX3xX1xX4bxXdxXefxX3xX4xX43xX4xX3xXexX1baxX3xXexXdxX109xXexX3xXa4xXdxX1axXd4xX3xXd6axX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxXefxX3xX1bxX1xX258xX3xX99xXb9xX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX4xX216xX6xX3xX1bxX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX99xX48xX3xXbxX1xX43xXexX3xX1xX20xX11cxX3xX4xX6xXeexX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX2xX181xX2xX171xX45bxXexX181xX228xX2xX171xX228xX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX2xX2xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXeexX1bxXaxX12xX19exX34xX3xXexX1xX28xX3xXcxX1b5xX1bxX1xX3xX216xX11cxX3xX50xXeexX51xX1bxX2bxX3xXcxX2exX20xX1bxX2bxX3xX1b2xX359xX1bxX2bxX3xXbxX1xX43xXexX3xX136xXdxXa1xX20xX3xX4xX1xX1b5xX3xX99xXaaxXeexX3xX1xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xX1c8xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX19exX34xX3xXexX1xX28xX3xXcxX1b5xX1bxX1xX3xX216xX11cxX3xX99xX242xX3xX1bxX2bxX1xX1c8xX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xXexXdxX109xXbxX3xXexX38xX4xX3xXa4xX1xX24xXeexX3xX7xX43xXexXefxX3xXexXaaxXeexX3xX99xXdxX242xX20xX3xXa4xXdxX1axX1bxX3xX99xXa1xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX1c8xX6xX3xXbxX1xX28xX29xX1bxX2bxXefxX3xX4xX43xX3xX1bxX1xX11bxX1bxX3xX99xX28xX9bxX4xX3xXexXdxX109xXbxX3xX4xX3d1xX1bxX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX10cxX6xX11cxXefxX3xX1bxX11bxX1bxX2bxX3xX4xX6xXeexX3xX99xX258xXdxX3xX7xX10dxX1bxX2bxX3xX10cxX3d1xXexX3xX4xX1xX116xXexX3xX4xX1xXeexX3xX1bxX2bxX28xX258xXdxX3xX37xX11bxX1bxXefxX3xX2bxXb9xXbxX3xXbxX1xXbexX1bxX3xX4xX5f9xX1bxX2bxX3xX10cxX12exXdxX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX1xXeexX51xX1bxX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX43xX4xX3xXexXdxXdaxX20xX3xX4xX1xX34xX3xX99xXa1xX3xX99xXaaxXexX3xX4xX1xX20xX194dxX1bxX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX1bxX124xX1bxX2bxX3xXexX1xX124xX1bxX3xXd4xX12exXdxX3xX10cxX51xXeexX3xX1bxX1e2xXd4xX3xX1dexX171xX1dexX181xX35cxX3xXexX1xX6xXd4xX3xXd4xX28xX20xX3xX10cxX12exXdxX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xX296xXdxX1axXexX3xX1b1xX6xXd4xX3xX4xX1xXeexX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xX3xXexXdxX109xXbxX3xXexX38xX4xX3xX99xX28xX9bxX4xX3xXexXdxX109xXbxX3xX4xX3d1xX1bxX3xX4xX43xX4xX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX5xX12exX1bxX3xX10cxX12exXdxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX28xX20xX3xX99xX48xXdxX3xX99xXa1xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xXexXdxX109xXbxX3xXexX38xX4xX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xX1bxX1xX51xX3xX4exX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX6dxX116xXbxX3xX216xX11cxXefxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX22xX20xX11cxX242xX1bxXefxX3xX4xX43xX4xX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xX99xXeexX51xX1bxX3xXexX1xXa1xX3xX22xX20xX6xX1bxX3xXexX11bxXd4xX3xX5xX48xX1bxX1xX3xX99xXaaxXeexXefxX3xX4xX1xX1b5xX3xX99xXaaxXeexXefxX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX1xX9bxXbxX3xX10cxX12exXdxX3xX1bxX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX136xX1b8bxX1bxX2bxX3xX4xX43xX4xX3xX1xXeexXaaxXexX3xX99xX4bxX1bxX2bxX3xX4xX38xX3xXexX1xXa1xX148xX3xX19exX6xX1bxX3xX99xXaaxXdxX3xX37xXdxX1axX1bxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX116xXbxX3xXexXdxX109xXbxX3xXexX38xX4xX3xX99xX1baxXdxX3xXd4xX12exXdxX3xX1xXeexXaaxXexX3xX99xX4bxX1bxX2bxX3xXexX2exXeexX1bxX2bxX3xX4xX1xX1b5xX3xX99xXaaxXeexXefxX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX10cxX51xX3xXa4xXdxXa1xXd4xX3xXexX2exX6xXefxX3xX2bxXdxX43xXd4xX3xX7xX43xXexX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX99xX1c8xX6xX3xX136xX51xX1bxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX2fexX1944xXexX3xXexX2exX3d1xX1bxX3xXcxX1baxX3xX22xX20xX10dxX4xX3xX10cxX51xX3xX4xX43xX4xX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX2exX1c8xX3xX211xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX5xX51xXd4xX3xXexX10dxXexX3xX4xX124xX1bxX2bxX3xXexX43xX4xX3xXexX20xX11cxXdaxX1bxX3xXexX2exX20xX11cxX242xX1bxX3xX99xXa1xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX10dxXdxX3xXexX28xX9bxX1bxX2bxX3xX99xX28xX9bxX4xX3xX1xX28xX4exX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX51xX3xX7xX1155xX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxXefxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX10dxXexX3xX1bxX2bxX1xX54xX6xX3xX10cxX38xX3xXexX2exX24xX3xX1bxX9bxX3xX99xXa1xX3xX1bxX1xXdxX242xX20xX3xX1bxX2bxX28xX258xXdxX3xX99xX28xX9bxX4xX3xX10cxX6xX11cxXefxX3xX99xX24xXd4xX3xX136xX24xXeexX3xX6xX1bxX3xXexXeexX51xX1bxX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xb88dxX109xXexX3xX5xX20xX3d1xX1bxX3xX1xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xX1c8xXefxX3xX6dxX1xX216xX3xXexX1c8xX4xX1xX3xX1afxX19exX1b1xX1b2xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX296xX297xX3xXcxX2exX29bxX1bxX2bxX3xX50xX24xXdxX3xX11cxXdaxX20xX3xX4xXbexX20xX3xXexX1xX258xXdxX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xXexX12exXdxXefxX3xX4xX116xXbxX3xX216xX11cxXefxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX22xX20xX11cxX242xX1bxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX116xXbxXefxX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX10cxX51xX3xX4xX43xX4xX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX2exX1c8xX3xX211xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xXexXdxX109xXbxX3xXexX38xX4xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX1b5xX3xXexX1xX1c8xXefxX3xXa4xX109xXexX3xX5xX20xX3d1xX1bxX3xX4xX216xX6xX3xXcxX2exX20xX1bxX2bxX3xX28xX29xX1bxX2bxXefxX3xX4xX216xX6xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX10cxX242xX3xXexX1e2xX1bxX2bxX3xX4xX28xX258xX1bxX2bxX3xX7xX15xX3xX5xX48xX1bxX1xX3xX99xXaaxXeexX3xX4xX216xX6xX3xX210xX24xX1bxX2bxX3xX99xX10dxXdxX3xX10cxX12exXdxX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX171xX1aaxX37xX228xX2xX1dexX181xX1dexX228xX181xXexX45bxX1dexX2xX207xX1dexX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX437xX45bxX207xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXeexX1bxXaxX12xX6dxX1xX216xX3xXexX1c8xX4xX1xX3xX1afxX19exX1b1xX1b2xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX296xX297xX3xXcxX2exX29bxX1bxX2bxX3xX50xX24xXdxX3xXa4xX109xXexX3xX5xX20xX3d1xX1bxX3xX1xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX1xX1c8xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX19exX6xX1bxX3xX99xXaaxXdxX3xX37xXdxX1axX1bxX3xX50xX4bxXdxX3xX99xX2cfxX1bxX2bxX3xX22xX20xX24xX1bxX3xXexX2exX1c8xX3xX4xX116xXbxX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX10cxX51xX3xX4xX116xXbxX3xX1xX20xX11cxX1axX1bxX3xXexX1e2xX1bxX2bxX3xX4xX28xX258xX1bxX2bxX3xX4xX124xX1bxX2bxX3xXexX43xX4xX3xX4xX1xX1b5xX3xX99xXaaxXeexXefxX3xXa4xXdxXa1xXd4xX3xXexX2exX6xXefxX3xX2bxXdxX43xXd4xX3xX7xX43xXexX3xX4xX29xX3xX7xX4exX148xX3xX1afxX19exX1b1xX1b2xX3xX4xX43xX4xX3xX1xX20xX11cxX1axX1bxXefxX3xXexX1xX1c8xXefxX3xXexX1xX51xX1bxX1xX3xXbxX1xX10dxX3xX4xX1xX1b5xX3xX99xXaaxXeexX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX28xX20xX3xX99xX48xXdxX3xXexX2exXdaxX1bxX3xX99xX1c8xX6xX3xX136xX51xX1bxX35cxX3xX4xX1xX1b5xX3xX99xXaaxXeexX3xX4xX43xX4xX3xX1bxX2bxX51xX1bxX1xX3xX5xXdxXdaxX1bxX3xX22xX20xX6xX1bxX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX1xX9bxXbxX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xX5xX2cfxX1bxX2bxX3xX2bxX1xafd6xXbxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xXefxX3xX4xX43xX4xX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xXexX109xX3xX211xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX35cxX3xX28xX20xX3xXexXdxXdaxX1bxX3xX136xX10dxX3xXexX2exX34xX3xX4xX11bxX1bxX3xX99xX10dxXdxX3xX1bxX2bxX11bxX1bxX3xX7xX43xX4xX1xX3xX99xX1c8xX6xX3xXbxX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xX4xX1xX20xX11cxXa1xX1bxX3xX7xX6xX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX99xXa1xX3xX136xX1baxX3xX7xX20xX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX4xX1xXeexX3xX10cxX6xX11cxX3xX1xX4bxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexX3xX10cxX51xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX10dxXdxX3xXexX28xX9bxX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXa4xX1xX43xX4xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX6dxX43xX4xX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX2exX1c8xX3xX211xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX5xX51xXd4xX3xX216xX11cxX3xXexX1xX43xX4xX3xXexX1e2xX1bxX2bxX3xX4xX28xX258xX1bxX2bxX3xXa4xXdxXa1xXd4xX3xXexX2exX6xXefxX3xX2bxXdxX43xXd4xX3xX7xX43xXexX3xX4exX3xX4xX29xX3xX7xX4exX35cxX3xXexXdxX109xXbxX3xXexX38xX4xX3xX4xX216xX1bxX2bxX3xX4xX10dxXefxX3xX4xX1xX116xX1bxX3xX4xX1xX1b5xX1bxX1xX3xX1xX4bxXdxX3xX216xX11cxX3xXexX1xX43xX4xX3xX4xX116xXbxX3xX47xX48xXefxX3xXexX1baxX3xXexXdxX109xXexX3xXa4xXdxX1axXd4xX3xX10cxX51xX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxX148xX3xX6dxX43xX4xX3xX4xX116xXbxX3xX1xX4bxXdxX3xXbxX1xX24xXdxX3xX7xX11bxX20xX3xX7xX43xXexX3xX4xX29xX3xX7xX4exXefxX3xX1xX28xX12exX1bxX2bxX3xX37xc7e2xX1bxX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX1xX1bexX4xX3xX7xX1155xX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX4xXbexX1bxX3xXexX2exX6xX1bxX1xX3xXexX1xX216xX3xX1bxX2bxX20xX2cfxX1bxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX1xX38axX3xXexX2exX9bxX3xXexX639xX3xXcxX2exX20xX1bxX2bxX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX99xXa1xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX35cxX3xX1bxX11bxX1bxX2bxX3xX4xX6xXeexX3xX4xX1xX116xXexX3xX5xX28xX9bxX1bxX2bxX3xXbxX1xX38xX4xX3xX10cxX38xX35cxX3xX99xX24xXd4xX3xX136xX24xXeexX3xX1bxX2bxX28xX258xXdxX3xX37xX11bxX1bxX3xX99xX28xX9bxX4xX3xXexXdxX109xXbxX3xX4xX3d1xX1bxX3xX4xX43xX4xX3xX37xX1c8xX4xX1xX3xX10cxX38xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xXd4xX4bxXexX3xX4xX43xX4xX1xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1xX116xXexXefxX3xXexX1xX20xX3d1xX1bxX3xX5xX9bxXdxX3xX1bxX1xX116xXexX35cxX3xX4xX1x9681xX3xXexX2exX29bxX1bxX2bxX3xX4xX124xX1bxX2bxX3xXexX43xX4xX3xX99xX51xXeexX3xXexXaaxXeexXefxX3xX136xX2cfxXdxX3xX37xX28xX1014xX1bxX2bxXefxX3xX1bxX11bxX1bxX2bxX3xX4xX6xXeexX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xX99xX4bxX3xX4xX1xX20xX11cxXdaxX1bxX3xXd4xX124xX1bxX3xX4xX1xXeexX3xX99xX4bxXdxX3xX1bxX2bxX359xX3xX4xX43xX1bxX3xX136xX4bxXefxX3xX1bxX1xX11bxX1bxX3xX10cxXdxXdaxX1bxX35cxX3xXexX1xX6xXd4xX3xXd4xX28xX20xX3xXa4xX1c8xXbxX3xXexX1xX258xXdxX3xX4xX1xXeexX3xX4xX116xXbxX3xX216xX11cxXefxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX22xX20xX11cxX242xX1bxX3xX99xX1c8xX6xX3xXbxX1xX28xX29xX1bxX2bxXefxX3xX19exX6xX1bxX3xX99xXaaxXdxX3xX37xXdxX1axX1bxX3xX4xX43xX4xX3xX2bxXdxX24xXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX1bxX11bxX1bxX2bxX3xX4xX6xXeexX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX10cxX12exXdxX3xXbxX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xX4xX1xX11bxXd4xX3x8bf0xXa4xX1xX124xX1bxX2bxX3xX99xXa1xX3xX6xXdxX3xX136xX1c8xX3xX136x7c06xX3xX5xXaaxXdxX3xXbxX1xX34xX6xX3xX7xX6xX20x10887xXefxX3xX136xX24xXeexX3xX99xX24xXd4xX3xX4xX43xX4xX3xX99xX10dxXdxX3xXexX28xX9bxX1bxX2bxX3xX11cxX109xX20xX3xXexX1xX109xXefxX3xX1xX4bxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexXefxX3xX4xX3d1xX1bxX3xX1bxX2bxX1xXedxXeexXefxX3xX1xX4bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX99xX242xX20xX3xX99xX28xX9bxX4xX3xXexXdxX109xXbxX3xX4xX3d1xX1bxX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX2xX181xX1aaxX45bxX207xXexX1dexX2xX1dexX437xX207xX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX1dexX228xX47axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXeexX1bxXaxX12xX1b2xX1c8xXbxX3xX1bxX51xX11cxXefxX3xX1afxX19exX1b1xX1b2xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX99xX48xX3xXexX1944xX1bxX2bxX3xX136xX1b8bxX1bxX2bxX3xXa4xX1xX10xX1bxX3xX4xX1xXeexX3xX2xX171xX3xXexX3d1xXbxX3xXexX1xXa1xXefxX3xX1dexX171xX3xX4xX43xX3xX1bxX1xX11bxX1bxX148xX148xX148xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exXeexX37xX11cxXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX1bxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX41fxXdxX37xXexX1xX424xX3xX2xX2xX228xX171xXbxX47xX35cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX424xX3xX207xX437xX171xXbxX47xX35cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX148xX136xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX148xX10cxX1bxX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX45bxX45bxX58xX2xX181xX2xX37xX228xX2xX1dexX171xX1dexX2xX228xXexX2xX207xX1dexX47axX47axX5xX171xX148xX472xXbxX2bxX475xX2exX9xX228xX2xX45bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX41fxXdxX37xXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX207xX437xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXeexX1bxXaxX12xX148xX148xX148xX10cxX51xX3xX1b1xX2bxX11bxX1bxX3xX1xX51xX1bxX2bxX3xX6dxX1a4xX2eexX50xX3xX296xXdxX1axXexX3xX1b1xX6xXd4xX3xXexX1944xX1bxX2bxX3xX2bxXdxX116xX11cxX3xXa4xX1xX10xX1bxX3xX4xX1xXeexX3xX45bxX2xX3xXexX3d1xXbxX3xXexX1xXa1xXefxX3xX47axX228xX3xX4xX43xX3xX1bxX1xX11bxX1bxX3xX4xXb9xX3xXexX1xX51xX1bxX1xX3xXexX34xX4xX1xX3xX47xX20xX116xXexX3xX7xXf3xX4xX3xXexX2exXeexX1bxX2bxX3xX1dexX171xX3xX1bxX1e2xXd4xX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1b1xX2bxX1xX1c8xX3xX99xX1c8xX1bxX1xX3xX207xX1aaxX148xX0xX58xXbxX12xX0xX37xXdxX10cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX37xX2exX10xX5xX6xXexX10xX37xXaxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX211xXexX1xX20xXd4xX136xX211xX6xX1bxX37xX211xX7xX6xXbxXeexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19exX51xX1bxX3xX2b21xXa4xX109xX3xX7xX43xX4xX1xX2b40xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xXexX109xX3xX1xX4bxXefxX3xX1xX28xX12exX1bxX2bxX3xX99xX109xX1bxX3xX5xXdxXdaxX1bxX3xXa4xX109xXexX3xX1a4xX2eexX2413xX1b2xX3xX4xX1xXeexX3xXbxX1xX38xX3xX1bxX115axX3xXcxX2eexX3xX2413xX3c6xX3xX148xX148xX148xXaxX3xX1xX2exX10xf12dxX9xXaxX58xX5xX6xXeexX211xX37xXeexX1bxX2bxX211xX10cxXdxX10xX4xX211xX5xX6xXd4xX58xX136xX6xX1bxX211xXa4xX10xX211xX7xX6xX4xX1xX211xXbxX1xX6xXexX211xXexX2exXdxX10xX1bxX211xXa4xXdxX1bxX1xX211xXexX10xX211xX1xXeexX211xX1xX20xXeexX1bxX2bxX211xX37xX10xX1bxX211xX5xXdxX10xX1bxX211xXa4xX10xXexX211xX7xX47xXa4xX37xX211xX4xX1xXeexX211xXbxX1xX20xX211xX1bxX20xX211xXexX47xX211xXa4xX11cxX211xX6xX1bxX1xX58xX1dexX45bxX228xX2xX171xX181xX148xX1xXexXd4xXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xXd4xX10xX37xXdxX6xX58xX2xX1dexX171xX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX1dexX207xX58xX2xX228xX437xX37xX2xX2xX181xX228xX45bxX228xX1dexXexX47axX2xX228xX2xX1aaxX5xX171xX148xX472xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX37xXdxX10cxX12xX0xX7xXexX2exXeexX1bxX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19exX51xX1bxX3xX2b21xXa4xX109xX3xX7xX43xX4xX1xX2b40xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xXexX109xX3xX1xX4bxXefxX3xX1xX28xX12exX1bxX2bxX3xX99xX109xX1bxX3xX5xXdxXdaxX1bxX3xXa4xX109xXexX3xX1a4xX2eexX2413xX1b2xX3xX4xX1xXeexX3xXbxX1xX38xX3xX1bxX115axX3xXcxX2eexX3xX2413xX3c6xX3xX148xX148xX148xXaxX3xX1xX2exX10xX2f3exX9xXaxX58xX5xX6xXeexX211xX37xXeexX1bxX2bxX211xX10cxXdxX10xX4xX211xX5xX6xXd4xX58xX136xX6xX1bxX211xXa4xX10xX211xX7xX6xX4xX1xX211xXbxX1xX6xXexX211xXexX2exXdxX10xX1bxX211xXa4xXdxX1bxX1xX211xXexX10xX211xX1xXeexX211xX1xX20xXeexX1bxX2bxX211xX37xX10xX1bxX211xX5xXdxX10xX1bxX211xXa4xX10xXexX211xX7xX47xXa4xX37xX211xX4xX1xXeexX211xXbxX1xX20xX211xX1bxX20xX211xXexX47xX211xXa4xX11cxX211xX6xX1bxX1xX58xX1dexX45bxX228xX2xX171xX181xX148xX1xXexXd4xXaxX12xX19exX51xX1bxX3xX2b21xXa4xX109xX3xX7xX43xX4xX1xX2b40xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xXexX109xX3xX1xX4bxXefxX3xX1xX28xX12exX1bxX2bxX3xX99xX109xX1bxX3xX5xXdxXdaxX1bxX3xXa4xX109xXexX3xX1a4xX2eexX2413xX1b2xX3xX4xX1xXeexX3xXbxX1xX38xX3xX1bxX115axX3xXcxX2eexX3xX2413xX3c6xX3xX148xX148xX148xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX2exXeexX1bxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xXcxXaaxXdxX3xX1xX4bxXdxX3xXexX1xX24xXeexX3xX37xXeexX3xX50xX4bxXdxX3xX2d3xX50xX213xX1b1xX3xXexX1b5xX1bxX1xX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX1xX9bxXbxX3xX50xX4bxXdxX3xX2d3xX50xX213xX1b1xX3xXcxX2eexX3xX2413xX3c6xX3xb141xX1bxX1xX3xXexX1baxX3xX4xX1xX1bexX4xXefxX3xX99xXaaxXdxX3xX136xXdxXa1xX20xX3xX99xX48xX3xXexX3d1xXbxX3xXexX2exX20xX1bxX2bxX3xXbxX1xX11bxX1bxX3xXexX34xX4xX1xX3xX1bxX1xX115axX1bxX2bxX3xXa4xX1xXb9xX3xXa4xX1xX1e2xX1bxXefxX3xX1bxX2bxX20xX11cxXdaxX1bxX3xX1bxX1xX11bxX1bxX3xX1xXaaxX1bxX3xX4xX1xX109xX3xXexX2exXeexX1bxX2bxX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xXexX109xX3xX1xX4bxXefxX3xX99xX2cfxX1bxX2bxX3xXexX1xX258xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdbfexXefxX3xX99xX1c8xX1bxX1xX3xX1xX28xX12exX1bxX2bxX3xX4xX43xX4xX3xX2bxXdxX24xXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX99xXa1xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX2exXdxXa1xX1bxX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xXexX109xX3xX1xX4bxXefxX3xX1xX28xX12exX1bxX2bxX3xX99xX109xX1bxX3xX5xXdxXdaxX1bxX3xXa4xX109xXexX3xXexX2exXeexX1bxX2bxX3xX7xX24xX1bxX3xX47xX20xX116xXexXefxX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xX37xXeexX6xX1bxX1xX148xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX37xXdxX10cxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX20xX3xX1bxX1xX3d1xXbxX3xX2bxXbexX1bxX3xX228xX171xX171xX3xXexX2exXdxX1axX20xX3xX99xX2cfxX1bxX2bxX58xX1bxX1e2xXd4xX3xXexX639xX3xX1bxX20xX124xXdxX3xX2bxX51xX3xX5xXdxXdaxX1bxX3xXa4xX109xXexXaxX3xX1xX2exX10xX2f3exX9xXaxX58xX1bxXeexX1bxX2bxX211xX1bxX2bxX1xXdxX10xXbxX58xXexX1xX20xX211xX1bxX1xX6xXbxX211xX2bxX6xX1bxX211xX228xX171xX171xX211xXexX2exXdxX10xX20xX211xX37xXeexX1bxX2bxX211xX1bxX6xXd4xX211xXexX20xX211xX1bxX20xXeexXdxX211xX2bxX6xX211xX5xXdxX10xX1bxX211xXa4xX10xXexX58xX1dexX45bxX1dexX207xX171xX45bxX148xX1xXexXd4xXaxX12xX0xXdxXd4xX2bxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xXd4xX10xX37xXdxX6xX58xX2xX1dexX171xX58xX1bxX10xX41fxX7xX58xX1dexX1dexX1dexX1dexX58xX47axX1dexX37xX437xX171xX47axX2xX45bxX228xX45bxXexX437xX181xX181xX228xX207xX5xX171xX148xX472xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xX22xX20xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xXexX34xX1bxX3xX37xX38xX1bxX2bxX3xX4xX1xX34xX1bxX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX4bxXdxX3xX4exX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX37xXdxX10cxX12xX0xX7xXexX2exXeexX1bxX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX20xX3xX1bxX1xX3d1xXbxX3xX2bxXbexX1bxX3xX228xX171xX171xX3xXexX2exXdxX1axX20xX3xX99xX2cfxX1bxX2bxX58xX1bxX1e2xXd4xX3xXexX639xX3xX1bxX20xX124xXdxX3xX2bxX51xX3xX5xXdxXdaxX1bxX3xXa4xX109xXexXaxX3xX1xX2exX10xX2f3exX9xXaxX58xX1bxXeexX1bxX2bxX211xX1bxX2bxX1xXdxX10xXbxX58xXexX1xX20xX211xX1bxX1xX6xXbxX211xX2bxX6xX1bxX211xX228xX171xX171xX211xXexX2exXdxX10xX20xX211xX37xXeexX1bxX2bxX211xX1bxX6xXd4xX211xXexX20xX211xX1bxX20xXeexXdxX211xX2bxX6xX211xX5xXdxX10xX1bxX211xXa4xX10xXexX58xX1dexX45bxX1dexX207xX171xX45bxX148xX1xXexXd4xXaxX12xXcxX1xX20xX3xX1bxX1xX3d1xXbxX3xX2bxXbexX1bxX3xX228xX171xX171xX3xXexX2exXdxX1axX20xX3xX99xX2cfxX1bxX2bxX58xX1bxX1e2xXd4xX3xXexX639xX3xX1bxX20xX124xXdxX3xX2bxX51xX3xX5xXdxXdaxX1bxX3xXa4xX109xXexX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX2exXeexX1bxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX1a4xX6xX20xX3xX22xX20xX43xX3xXexX2exX2fxX1bxX1xX3xX1xX29bxX4xX3xX1xX2b32xXdxX3xXa4xXdxX1bxX1xX3xX1bxX2bxX1xXdxX1axXd4xX3xX10cxX51xX3xXd4xXaaxX1bxX1xX3xX37xXaaxX1bxX3xX10cxX6xX11cxX3xX10cxX10dxX1bxX3xX99xXbexX20xX3xXexX28xXefxX3xX6xX1bxX1xX3xX1b1xX2bxX20xX11cxX2cbxX1bxX3xX1a4xbacfxX3xacd4xX20xX6xX1bxX3xXcxX1xXf3xX1bxX2bxX3xX232xX1a4xX1b1xX3xX2xX47axX1aaxX45bxXefxX3xXexX2exX2a39xX3xXexX1xX124xX1bxX3xX50xX2cfxX1bxX2bxX3xX1a4xX29xX1bxXefxX3xX47xX48xX3xX213xX1xX2a39xX3xX2d3xX4bxX4xXefxX3xX1xX20xX11cxX1axX1bxX3xX6dxX6xX1bxX3xX2d3xX4bxX4xXefxX3xX50xX51xX3xXcxX54xX1bxX1xX23fxX3xX99xX48xX3xX47xX11bxX11cxX3xX37xX15xX1bxX2bxX3xXexX2exX6xX1bxX2bxX3xXexX2exXaaxXdxX3xX4xX1xX1e2xX1bxX3xX1bxX20xX124xXdxX3xX2bxX51xX3xX5xXdxXdaxX1bxX3xXa4xX109xXexXefxX3xXexX1xX20xX3xX5xX48xXdxX3xX2bxXbexX1bxX3xX228xX171xX171xX3xXexX2exXdxX1axX20xX3xX99xX2cfxX1bxX2bxX58xX1bxX1e2xXd4xX148xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX37xXdxX10cxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX20xX5xX12xX0xX37xXdxX10cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX58xX37xXdxX10cxX12xX0xX58xX37xXdxX10cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31c2xX20xXexX1xXeexX2exXaxX12xX1b1xX2bxX29bxX4xX3xX2d3xXeexX6xX1bxX0xX58xXbxX12
Ngọc Loan