Điều hoà ôtô không mát - bảo dưỡng, sửa chữa những gì?
Lọc gió, dàn lạnh là hai thứ nên nghĩ tới đầu tiên nếu xe mới chỉ chạy dưới 5 vạn km mà điều hoà không mát.
b375xf5f3xccf6xb5a8xfddfx1163axc3f1xff21xf72bxX7x10200x13417xef20xeb00xf31dx10035xX5xf41axXax11312xd2a3xXdx11d81xce04xX3xX1xdc0cx139daxX3xb86dxXexX1cxX3xb7e4xX1xX1cx11a49xbce5xX3xcbfax13bddxXexX3xfbeaxX3x11a3dxc90fxX19xX3xb3d9xf262xd256xX23xX24x1200dxX3xX7xe272xX6xX3xX4xX1x138caxX6xX3xX23xX1xX3dxX23xX24xX3xX24x116c3xc1c2xX0x11e0exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1343dxX10xX6xX30xXaxX12xeefcx10d7dxX4xX3xX24xXdx128dcxX35xX3xX30xX1axX23xX3xX5x11c60xX23xX1xX3xX5xX1axX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xeb77xX3xX23xffaaxX23xX3xX23xX24xX1xe0caxX3xXexf16fxXdxX3xb486xf943xX16xX3xXexXdxX7dxX23xX3xX23x13193xX16xX3xfb34xX10xX3xX26xX86xXdxX3xX4xX1xc935xX3xX4xX1xX6dxcb05xX3xX30xX31xX86xXdxX3x105fcxX3xfe35xX6dxX23xX3xX20xX26xX3xX26xX1axX3xX89xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX20xX1xX1cxX23xX24xX3xX26xX27xXexeadaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2e6xX19xX30xXa4xXaxX12xX0xXdxX26xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX4xX10xX2axX19xX2cx12853xX10xX4xXexX3xX30xX24xX26xX10xX30xXdxX6xX3xXadxXdxX30xX10xX19xX3xX26xXbx12419xX3xXdxb5baxX10xX23xXexX10x11144xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXax13b73xXdxX30xXexX1x12924xX3xX2x11506xX120xb39ax11915xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX11dxX3x11004xb7abxX120xXbxX96xX123xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX4axX6xXbxXbxX7xX4axX19xXbxX10xX23xX4axX26xX10xX30xXdxX6xX4axXexX1xX16xX26xX2cxX48xXbxX9xX23xX10xX118xX7xX4axX12exX2xX12exX12exX4axX2xX120x12e25xX30xX12dxX12exX2xX106x13a32xX106xX120xXexX15fxX2xbab5xX5xX2xXc9xXf1xXbxX24xXaxX3xX30xX6xXexX6xX2axXexXa4xXbxX10xX9xXaxXadxXdxX30xX10xX19xX4axX26xXbxX106xXaxX3xX30xX6xXexX6xX2axX10xX23xX4xX19xX30xX10xX9xXaxc803xX7xX4xX12dxX120xX16bxd7e7xX165xX1xc2d7xdbf6xddeax13b54x13237xX1a1xX19xX4axX16xe0f8xbec5xX20x13951x12537xb6cax10e35xX5xX1a2xX2cxf1fcxX30xX23xfb09xXd9xX1b6xXf1x13647xX1acx10e16xXf1xX1baxX165xX4xXbx11345xX1a0xbcbfx12f3axc7d8xX120xX1b6xX30xX1aexXdxX10exX1baxX1aexXcxX1aaxX5fxX1aexX1xcbc5xXdxXa4xX12exXf1xX1a4xX15fxX1aexX1c6xX6xX2xX197xX106xX96xd2eexX1afxX1acxX19dxX120xX19dxX1b3xX7xX10xX1b6xX4xX1a0xXbx13b42xX16xX20xX23xX118xX20xX1b3xX59xX118xX4axX4xX12exXadxXbxX7xX197xX12exX12exX1a9xX1adxXf1xX1acxX4xXdxX1a1xX2cxX1bcxX1a1xX1c2xX1e2xX1b6xX122xX12exXd9xX1a1xX30xXabxX30xX7xX1a0xX12exX30xXcxX1d4xX19xX1e2xX1e2xXadxX1c2xX120xX1b6xX1c4xX197xX165xX16bxX1c5xX5fxX106xX12dxX118xX6xX1efxX30xX1adxX122xX12dxX1a4xX122xX12dxX1a4xXaxX3xX30xX6xXexX6xX2axXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX30xX6xXexX6xX2axX6xX10exX24xX7xX9xXaxX12exX15fxX120xXc9xX16bxX12exX165xX12dxX12dxX12dxX11dxX120xX11dxX2xX15fxX16bxX11dxX120xX11dxX2xX11dxX2xX11dxX2xX120xX120xX122xX11dxX120xX11dxX2xX12exX1d4xX120xX11dxX165xX12exX120xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX19xX30xXa4xXaxX12xX0xXdxX26xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX16xX26xX2cxX3xX30xX1xXdxX30xX10xX3xXdxX109xX10xX23xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX30xXexX1xX11dxX3xXabxX165xX12exXbxX96xX123xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX11dxX3xX12dxX1d4xX12exXbxX96xX123xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX4axX4axXdxXc9xX2cxX6xX19xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc9xXadxX23xX4axX23xX10xX118xX7xX4axX12exX2xX12exX12exX4axX2xX120xX15fxX30xX12dxX12exX2xX106xX16bxX120xX165xXexXabxX1d4xX2xX120xX120xX5xX120xXc9xXf1xXbxX24xX48xX10exX9xX2xX12dxX12dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxXexX1cxX3xX20xX1xX1cxX23xX24xX3xX26xX27xXexX3xX2axX3xX2cxX2dxX19xX3xX30xX31xX32xX23xX24xX35xX3xX7xX38xX6xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX23xX1xX3dxX23xX24xX3xX24xX47xX48xXaxX3xX118xXdxX30xXexX1xX9xXaxXabxX165xX12exXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX12dxX1d4xX12exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX19xX16xX10exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX1a9xX23xX1aaxX96xXbxX10exX10xX7xX7xX0xX4axXbxX12