Hình ảnh 10 máy bay vận tải quân sự hàng đầu trên thế giới
Trong danh sách do Military-Today bình chọn có nhiều mẫu máy bay vận tải huyền thoại như Antonov An-124 của Nga hay Boeing C-17 Global Master III.
3d02x8177x7588x42f3xb63dxbb5dx7d4fx547cx82d0xX7x7da6x7ffbx9c48xbb0dx913bx7b78xX5x7a2axXaxX3xX7xXex94c7xX5xX10xX9xXaxXexX10x4574xXex619cxX6xX5xXdx9057x985dx6403xX3xa8b2x8503xX7xXexXdx6a52xX15x8673xXaxb677x5755x7b79xX23xX1xX3x3da7xX23xX1xX3xX2x5e24xX3xa546x9468xX15xX3x3efbxX6xX15xX3xbd7fx805axX23xX3xXexX35xXdxX3x5f28xX27x4eebxX23xX3xX7xba9dxX3xX1x8349xX23xX22xX3x7af4x96b2xX27xX3xXex6b7ex7b1fxX23xX3xXexX1xb50dxX3xX22xXdxbfc4xXdxX0x88c2xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x4c9axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX5ex8794xX23xX22xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX7dxX9fxX3x7e10xXdxX5xXdxXexX6xX5exX15xX1exXcxX9fxX7dxX6xX15xX3xX40xX31xX23xX1xX3xX4xX1x72e8xX23xX3xX4xc0d2xX3xX23xX1xXdxa678xX27xX3xX3cx72a8xX27xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX1xX27xX15xXcfxX23xX3xXexX1xX9fx8bbdxXdxX3xX23xX1xa856xX3xb5bfxX23xXexX9fxX23xX9fxX44xX3xXf6xX23xX1exX2x4e6axa7e8xX3xX4x88e0xX6xX3x93b3xX22xX6xX3xX1xX6xX15xX3xb6b4xX9fxX10xXdxX23xX22xX3xb0a8xX1exX2x79d9xX3x9900xX5xX9fxX40xX6xX5xX3xXb0xX6xX7xXexX10xX5exX3x4ae2xX12bxX12bx51dcxX0xX6bxXbxX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3x7d4dxXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103x810bxX3axX12exX102x7c96xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xbc3fxX1bbxX1bbxX12exX2xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX103x6df5xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bbxX1bbxX1bbxX12exX2xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cx88a0xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bx4e88xX3axadc4xX26axX2xX26cxX6bxX2xX26axXbxX3cxXexX15xX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX102xX2xX1eexX5xX3axX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX170xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX103xX1eexX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX170xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx5345xaa73xX23xX22xX3xX59xX5axX27xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX5xX55xX3xXf6xX23xXexX9fxX23xX9fxX44xX3xXf6xX23xX1exX2xX102xX103xX3xX4xX106xX6xX3xX109xX22xX6xX3xX44xX68xXdxX3x9d24xX1xX35xX3xX23x3fe5xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX5fxX23xX3xX4xX1x7ec0xX3xXexX68xXdxX3xX2xX1bbxX3axX3xXex59b9xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX174xX102xX102xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX174xX2xX2xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxbee5xX9fxX4xX3dbxX1xX10xX10xX7dxX3xXb0xX6xX5exXexXdxX23xXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cxX263xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bxX26axX3axX26cxX26axX2xX26cxX6bxX102xX26axX5exX5xX22xX1xX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX103xX11bxX103xX5xX2xX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX174xX2xX2xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4d3xX9fxX4xX3dbxX1xX10xX10xX7dxX3xXb0xX6xX5exXexXdxX23xXaxX7xX3xX118xX1exX174xXb0xX3xa5b9xX27xXbxX10xX5exX3xX11dxX6xX5xX6xX1cxX15xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX59xX5axX27xX3xX4xX106xX6xX3xXb0xad82xX3xX44xX68xXdxX3xXexX35xXdxX3xXexX5exXc6xX23xX22xX3xX5xX5fxX23xX3xX59xX64xX23xX3xX2xX1bbxX3axX3xXexX3f8xX23xX12exX3xX65bxXdxX5fxX27xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX23xX55xX15xX3xX4xXcaxX3xXexX1x8838xX3xX4xX1xX3edxX3xX4xX35xX3xX1cxX10xX3xXexX3e0xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX64xX23xX3xX59xX3f8xX27xX3xX1xXefxX23xX22xX3xX23xa651xX23xX22x9c0dxX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX22xXdxX3dxXbxX3xX44xX55xX3xXbxX1xX3dxX9fxX3xXexX52xX3xX1xX55xX23xX1xX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX2xX170xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bbxX1bbxX1bbxX12exX11bxX26cxX1bbxXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX3axX174xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bbxX1bbxX1bbxX12exX11bxX26cxX1bbxXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf6xX23xXexX9fxX23xX9fxX44xX3xXf6xX23xX1exX102xX102xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xX109xX22xX6xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX6d0xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX9fxX3xXex5632xXdxX3xX59xX6xX3xX26cxX3axX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX12exX3xX3aaxX6f1xX4xX3xX40xXdx88f6xXexX6f4xX3xX4xX1xXdxX64xX4xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX23xX55xX15xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX6d0xX3xX4xX3f8xXexX6f4xX3xX1xXefxX3xX4xX3dxX23xX1xX3xXexX5exX5fxX23xX3xX59xXf4x5f08xX23xX22xX3xX40xX3e0xX23xX22xX3xX3cxXcfxX3cxX12exXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cxX263xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bxX26axX3axX26cxX26axX2xX26cxX6bxX1bbxX26axX44xX6xX40xX3cxX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX1eexX103xX11bxX103xX5xX102xX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX2xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX3axX174xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX2xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXf6xX23xXexX9fxX23xX9fxX44xX3xXf6xX23xX1exX102xX102xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xX109xX22xX6xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX6d0xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX9fxX3xXexX854xXdxX3xX59xX6xX3xX26cxX3axX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX12exX3xX3aaxX6f1xX4xX3xX40xXdxX871xXexX6f4xX3xX4xX1xXdxX64xX4xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX23xX55xX15xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX6d0xX3xX4xX3f8xXexX6f4xX3xX1xXefxX3xX4xX3dxX23xX1xX3xXexX5exX5fxX23xX3xX59xXf4xX8a2xX23xX22xX3xX40xX3e0xX23xX22xX3xX3cxXcfxX3cxX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX26cxX1eexX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX11bxX26cxX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX111xX9fxX10xXdxX23xX22xX3xX118xX1exX2xX11bxX3xX11dxX5xX9fxX40xX10xX3cxX6xX7xXexX10xX5exX3xX12bxX12bxX12bxX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xXb0xX691xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX6d0xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX3dbxX1xX9fxX35xX23xX22xX3xX174xX3axX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX3xX40xX6xX9fxX3xX22x50d3xX3cxX3xX1cxX10xX3xXexX3e0xX23xX22xX6f4xX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX22xXdxX3dxXbxX3xX44xX55xX3xX4xX35xX3xXexX5exX52xX4xX3xXexX1xX3e0xX23xX22xX3xXf6xXbxX6xX4xX1xX10xX12exXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cxX263xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bxX26axX3axX26cxX26axX2xX26cxX6bxX103xX26axX26xX4xX2bxX1xX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX174xX26cxX102xX3axX5xX1bbxX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX11bxX26cxX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX111xX9fxX10xXdxX23xX22xX3xX118xX1exX2xX11bxX3xX11dxX5xX9fxX40xX10xX3cxX6xX7xXexX10xX5exX3xX12bxX12bxX12bxX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xXb0xX691xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX6d0xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX3dbxX1xX9fxX35xX23xX22xX3xX174xX3axX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX3xX40xX6xX9fxX3xX22xXc09xX3cxX3xX1cxX10xX3xXexX3e0xX23xX22xX6f4xX3xX1cxX10xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX22xXdxX3dxXbxX3xX44xX55xX3xX4xX35xX3xXexX5exX52xX4xX3xXexX1xX3e0xX23xX22xX3xXf6xXbxX6xX4xX1xX10xX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX103xX2xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX1bbxX3axX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxbe2fxXdxX6xX23xX3xb079xX1exX102xX3axX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xXcxX5exX27xX23xX22xX3x99ccxX27xX854xX4xX3xX4xXcaxX3xX3dbxX1xX35xX3xX23xX3e0xX23xX22xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX9fxX3xX11bxX11bxX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX12exXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cxX263xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bxX26axX3axX26cxX26axX2xX26cxX6bxX174xX26axX27xX27xX10xX4xX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX11bxX103xX1bbxX26cxX5xX103xX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX1bbxX3axX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXf05xXdxX6xX23xX3xXf0axX1exX102xX3axX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xXcxX5exX27xX23xX22xX3xXf34xX27xX854xX4xX3xX4xXcaxX3xX3dbxX1xX35xX3xX23xX3e0xX23xX22xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX9fxX3xX11bxX11bxX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX1bbxX170xX1bbxX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX1bbxX174xX102xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cxX263xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bxX26axX3axX26cxX26axX2xX26cxX6bxX170xX26axXexX2bxX6xX4xX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX11bxX174xX170xX5xX174xX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX1bbxX174xX102xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX12bxX5xX15xX27xX7xX1xXdxX23xX3xX12bxX5xX1exX11bxX170xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xX109xX22xX6xX3xX4xXcaxX3xX3dbxX1xX35xX3xX23xX3e0xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6d0xX23xX3xXexX854xXdxX3xX59xX6xX3xX174xX3axX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX12exX3xX3aaxX6f1xX4xX3xX40xXdxX871xXexX6f4xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX23xX55xX15xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX6d0xX3xX4xX3f8xXexX3xX44xX55xX3xX1xXefxX3xX4xX3dxX23xX1xX3xX3edxX3xX23xX1x75ebxX23xX22xX3xX59xXf4xX8a2xX23xX22xX3xX40xX3e0xX23xX22xX3xX1cxX3f8xX27xX3xX44xX55xX3xX23xX22x8c43xX23xX3xX44xX854xX23xX3xX3dbxX1xbf72xX23xX22xX3xXexX1xad4exX4xX1xX3xX1x9940xXbxX3xX4xX1xX9fxX3xX4xX3dxX4xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX1bbxX3axX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX2xX1eexX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax7fcbxX6xX168xX6xX7xX6xX3dbxXdxX3xX118xX1exX102xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xX109xX1xX45xXexX3xX111xX35xX23xX3xX4xXcaxX3xX3dbxX1xX35xX3xX23xX3e0xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6d0xX23xX3xX1bbxX11bxX6f4xX170xX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX3xX1xX9fxX6f1xX4xX3xX2xX102xX3axX3xX40xXdxX23xX1xX3xX7x5ec3xX12exXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cxX263xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bxX26axX3axX26cxX26axX2xX26cxX6bxX11bxX26axXdxX2bxX3dbxX4cxX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX103xX103xX102xX3axX5xX170xX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX2xX1eexX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX14f4xX6xX168xX6xX7xX6xX3dbxXdxX3xX118xX1exX102xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xX109xX1xX45xXexX3xX111xX35xX23xX3xX4xXcaxX3xX3dbxX1xX35xX3xX23xX3e0xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX6d0xX23xX3xX1bbxX11bxX6f4xX170xX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX3xX1xX9fxX6f1xX4xX3xX2xX102xX3axX3xX40xXdxX23xX1xX3xX7xX1561xX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX26cxX11bxX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX11bxX170xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX5exX40xX27xX7xX3xXf6xX103xX3axX3axXb0xX3xXf6xXexX5xX6xX7xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xXb0xX691xX3xX59xXf4xX140axX4xX3xX7xX35xX23xX3xX1cxX27xX3f8xXexX3xX59xX6d0xX3xX1cxX27xX3f8xXexX3xX3dbxX1x90ddxX27xX12exX3xXf6xXdxX5exX40xX27xX7xX3xXf6xX103xX3axX3axXb0xX3xXf6xXexX5xX6xX7xX3xX4xXcaxX3xXexX35xXdxX3xXexX5exXc6xX23xX22xX3xXexX854xXdxX3xX59xX6xX3xX5xX55xX3xX1bbxX11bxX3xXexX3f8xX23xX3xX44xX55xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX6d0xX3xX4xX3f8xXexX3xX44xX55xX3xX1xXefxX3xX4xX3dxX23xX1xX3xXexX5exX5fxX23xX3xX59xXf4xX8a2xX23xX22xX3xX40xX3e0xX23xX22xX3xX23xX22xX13f6xX23xX3xX44xX55xX3xX3cxXcfxX3cxX12exXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cxX263xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bxX26axX3axX26cxX26axX2xX26cxX6bxX26cxX26axX263xX15xX9fxX168xX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX103xX11bxX102xX103xX5xX11bxX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX11bxX170xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXf6xXdxX5exX40xX27xX7xX3xXf6xX103xX3axX3axXb0xX3xXf6xXexX5xX6xX7xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xXb0xX691xX3xX59xXf4xX140axX4xX3xX7xX35xX23xX3xX1cxX27xX3f8xXexX3xX59xX6d0xX3xX1cxX27xX3f8xXexX3xX3dbxX1xX1851xX27xX12exX3xXf6xXdxX5exX40xX27xX7xX3xXf6xX103xX3axX3axXb0xX3xXf6xXexX5xX6xX7xX3xX4xXcaxX3xXexX35xXdxX3xXexX5exXc6xX23xX22xX3xXexX854xXdxX3xX59xX6xX3xX5xX55xX3xX1bbxX11bxX3xXexX3f8xX23xX3xX44xX55xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX6d0xX3xX4xX3f8xXexX3xX44xX55xX3xX1xXefxX3xX4xX3dxX23xX1xX3xXexX5exX5fxX23xX3xX59xXf4xX8a2xX23xX22xX3xX40xX3e0xX23xX22xX3xX23xX22xX13f6xX23xX3xX44xX55xX3xX3cxXcfxX3cxX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX11bxX170xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX170xX174xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX118xX1exX2xX1bbxX3ax3d28xX3xX65bxX27xXbxX10xX5exX3xX30xX10xX5exX4xX27xX5xX10xX7xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xXb0xX691xX3xX4xXcaxX3xXexX35xXdxX3xXexX5exXc6xX23xX22xX3xX102xX3axX3xXexX3f8xX23xX3xXexXf4xa989xX23xX22xX3xX59xXf4xX1bf2xX23xX22xX3xX44xX68xXdxX3xX2xX102xX26cxX3xX40xXdxX23xX1xX3xX7xX1561xX3xX44xX55xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX5exX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX40x5003xX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX12exXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cxX263xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bxX26axX3axX26cxX26axX2xX26cxX6bxX1eexX26axX3dbxX7dxX15xXdxX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX103xX1eexX3axXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1bbxX102xX170xXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxX3xX7dxXexX1xX27xX3cxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX170xX103xX102xX1eexX5xX26cxX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX103xX170xX174xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX118xX1exX2xX1bbxX3axX1ba9xX3xX65bxX27xXbxX10xX5exX3xX30xX10xX5exX4xX27xX5xX10xX7xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xXb0xX691xX3xX4xXcaxX3xXexX35xXdxX3xXexX5exXc6xX23xX22xX3xX102xX3axX3xXexX3f8xX23xX3xXexXf4xX1bf2xX23xX22xX3xX59xXf4xX1bf2xX23xX22xX3xX44xX68xXdxX3xX2xX102xX26cxX3xX40xXdxX23xX1xX3xX7xX1561xX3xX44xX55xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX5exX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX40xX1c20xX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX23xXexX10xX23xXexXdxX3cxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX1bbxX1eexX103xX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxX3xX3cxX6xX5exX22xXdxX23xX1exX5exXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX9fxX2dxXaxX2fxX0xXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX1bbxX26cxX1bbxX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX168xXdxXbxX10xX40xX9fxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf6xX23xXexX9fxX23xX9fxX44xX3xXf6xX23xX1exX2xX102xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xX109xX22xX6xX3xX4xXcaxX3xXexX35xXdxX3xXexX5exXc6xX23xX22xX3xXexX854xXdxX3xX59xX6xX3xX102xX3axX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX3xX1xX9fxX6f1xX4xX3xX1cxX10xX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX12exX6bxX12exXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX3cxX6xX22xX10xX7xX12exX44xX9fxX44xX12exX44xX23xX6bxX168xX170xX3axX3axX6bxX27xXbxX5xX9fxX6xX7dxX10xX7dxX6bxX2xX23xX27xX4cxX2xX7xX7dxX1bbxX10xX22xX9fxX4xX5exX40xX11bxX2bxX22xX3cxX27xX3cxX263xX168xX6bxX102xX3axX2xX11bxX26axX3axX26cxX26axX2xX26cxX6bxX2xX3axX26axX44xX9fxX9fxXbxX12exX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX1exXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX2xX3axX3xX3cxX6xX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX7xX27xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX7dxX6xX27xX3xXexX5exX10xX23xX3xXexX1xX10xX3xX22xXdxX9fxXdxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX12exX40xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12exX44xX23xX6bxX23xX10xX168xX7xX6bxX2xX11bxX1bbxX1bbxX6bxX11bxX11bxX7dxX170xX2xX2xX174xX174xX174xX26cxXexX1eexX102xX102xX102xX5xX1eexX12exX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xXexX5exX2fxX0xXexX7dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxX3xX168xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX1bbxX26cxX1bbxX12exX102xX174xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX9fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXf6xX23xXexX9fxX23xX9fxX44xX3xXf6xX23xX1exX2xX102xX3xX5xX55xX3xX3cxX3dxX15xX3xX40xX6xX15xX3xX44xX45xX23xX3xXexX35xXdxX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX4xX106xX6xX3xX109xX22xX6xX3xX4xXcaxX3xXexX35xXdxX3xXexX5exXc6xX23xX22xX3xXexX854xXdxX3xX59xX6xX3xX102xX3axX3xXexX3f8xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX1xXcaxX6xX3xX1xX9fxX6f1xX4xX3xX1cxX10xX3xX4cxX27xX4exX23xX3xX7xX52xX12exX6bxX12exX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxXexX7dxX2fxX0xX6bxXexX5exX2fxX0xX6bxXexX40xX9fxX7dxX15xX2fxX0xX6bxXexX6xX40xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65bxX9fxX27xX5exX4xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5exX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX9fxX3xXcxX5exX5axX23xX3xX14f4xX1xX3dxX23xX1xX6bx4d52x8f91xX2199xX12exX2199xX109xX0xX6bxXbxX2f