U18 Việt Nam ngược dòng đánh bại U19 Thái Lan
Bị dẫn bàn trước nhưng U18 Việt Nam đã ngược dòng đánh bại 19 Thái Lan trong trận cuối cùng của giải U19 ASEAN – Côn Minh 2017.
92f2xb04bxca91xc050xa827x10dcfx109d4xe3a3xf8caxX7x10ca8x12eafxc493xc679xca92xe0b3xX5xa66axXax123c0xb86cxX2x125bcxX3x129dexXdxdee6xXexX3x111bexX6xbb87xX3x12af7x119dfx10e1bx1092cxX4xX3xd497x10454xX20xX21xX3x12b9ax12463xX20xX1xX3x103c4xf9dbxXdxX3xX13xX2xbd55xX3xXcxX1xX2cxXdxX3xe48fxX6xX20xX0xe977xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11cc3xX10xX6xX26xXaxX12xe687x11e29xX3xX26x937fxX20xX3xX30x10d4bxX20xX3xXex109daxX22xd6f2xX4xX3xX20xX1xX22xX20xX21xX3xX13xX2xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX2bxbcfexX3xX20xX21xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX2cxX20xX1xX3xX30xX31xXdxX3xX2xX36xX3xXcxX1xX2cxXdxX3xX3dxX6xX20xX3xXexX62xa977xX20xX21xX3xXexX62x12714xX20xX3xX4xdaaexe4f6xXdxX3xX4x12a81xX20xX21xX3xX4x1042bxX6xX3xX21xXdxa286xXdxX3xX13xX2xX36xX3xc666xea9cxb458xXbfxX1cxX3x12c7exX3x129cbxf345xX20xX3xa04cxXdxX20xX1xX3xd061xd160xX2xc056xef7cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX9fxX26xcca4xXaxX12xX0xXdxX1exX21xX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxff98xX41xX41xXdxXd4xX30xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX20xX1xXd4x956axX20xX41xX20xX10x11df3xX7xX41xX2xXd3xXd1xX15xX41xX2xXd1x9f33xX26x10597xX2xX116xXex10ea3xX15xX116xX2xX5xXd1xXd4x10cd5xXbxX21xXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxX26xXdxX7xXbxX5xX6xXe7xXf8xX30xX5xX9fxX4xa46exff99xX1exX6xX62xX21xXdxX20x134c0xX5xX10xbd82xXexXf8xX6xXa9xXexX9fxX13cxX1exX6xX62xX21xXdxX20xX143xX62xXdxX21xX1xXexXf8xX6xXa9xXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXa9xX2xX15xX3xX107xXdxX10xXexX3xX20xX6xX1exX3xX20xX21xXa9xX9fxX4xX3xX26xX9fxX20xX21xX3xX26xX6xX20xX1xX3xX30xX6xXdxX3xXa9xX2xX36xX3xXexX1xX6xXdxX3xX5xX6xX20xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX9fxX26xXe7xXaxX12xXc0xX2cxX20xX21xX3xXd0xXd0xX41xXd0xac37xX3xX13xX2xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX2bxX7bxX3xX2bxX2cxX3xXexX62xXa5xX20xX3xX4xXa9xXaaxXdxX3xX4xXaexX20xX21xX3xXexX31xXdxX3xX21xXdxXb8xXdxX3xX13xX2xX36xX3xXbfxXc0xXc1xXbfxX1cxX3xXc5xX3xXc7xXc8xX20xX3xXcbxXdxX20xX1xX3xXd0xXd1xX2xXd3xXd4xX3xX1cxX1xXa5xXbxX3xX4xXa9xd6f0xX4xX3xX4xX1xXb3xX3xX2bxX204xX20xX21xX3xX1xaeadxX20xX3xX20xX1xX22xX20xX21xX3xX13xX2xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX2bxX7bxX3xX30xX57xX3xX26xX5axX20xX3xXexX62xX22xX64xX4xX3x12241xX3xXbxX1xe63exXexX3xX2x120b3xX3xX7xX6xXa9xX3xX4xX23bxX3xX7xX23bxXexX3xddb4xX6xX3xX2bxX22xX6xX3xX30xe031xX20xX21xX3xXexX62xX23bxX20xX21xX3xX2bxd6bexXa9xX3xXcx114faxX20xX3xXcxX5exXdxX3xX2bxd2e8xXdxX3xX1xX22xX64xX20xX21xX3xX2bxXdxX3xX107xX5exX9fxX3xX5xX22xX64xXdxXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX9fxX26xXe7xXaxX12xX1cxX1xX22xX20xX21xX3xXd0xXd1xX3xXbxX1xX23bxXexX3xX7xX6xXa9xX1b5xX3xXcbxXdxX20xX1xX3xbf62xc249xX3xXexX1x10233xX4xX3xX1xXdxX19xX20xX3xf9c9xXa9xXb8xX3xX7xX23bxXexX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX62xX2b2xX4xX3xXexXdx10807xXbxX3xX13bxX1xX2cxX3xX2bxb4aexXbxX3xX1exd6c6xXexX1b5xX3xX4xf636xX20xX3xX30xc3b5xX20xX21xX3xXex94ccxX3xX7xXaaxX3xX2xX143xX2xX3xX4xX1xX9fxX3xX2bxX9fxX5exX20xX3xX2baxXa9xX2dfxX20xX3xX4xXb3xX6xX3xXc8xX20xX21xX3xbc2axXdxX20xX1xX3xX50xa4b8xX20xX21xX3xX17xXdxX20xX1xXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX9fxX26xXe7xXaxX12xXc0xX6xX20xX21xX3xX1xXdxX19xXbxX3xXd0xX1b5xX3xX13xX2xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX21xX1xXdxX3xXexX1xb0f9xX1exX3xXd0xX3xX30xX5exX20xX3xX20x12958xX6xX3xX26xX9fxX3xX4xXc8xX20xX21xX3xX4xXb3xX6xX3xX17xXdxX19xXexX3xXc7xX22xbedcxX20xX21xX3x12ab1xXd3xX118xa5fex961exX3xX107xX5exX3xXc7xXc8xX20xX21xX3xXcbxXdxX20xX1xX3xX36fxX15xXd0xX372xX373xX3xX2bx12427xX3xX20xX21xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX20xX21xX3xXexX1xX5exX20xX1xX3xX4xXc8xX20xX21xX1b5xX3xX21xXdxX5exX20xX1xX3xX4xX1xXdxX2cexX20xX3xXexX1xX2daxX20xX21xX3xX107xX64xXdxX3xXexX2e8xX3xX7xXaaxX3xX118xX143xX2xXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX9fxX26xXe7xXaxX12xX1cxX1xX22xX3xX107xXa5xXe7xX1b5xX3xX13xX2xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX2bxX7bxX3xX13bxX2cexXexX3xXexX1xX23bxX4xX3xX21xXdxXb8xXdxX3xX107xX64xXdxX3xX23fxX3xX2bxXdxX389xX1exX1b5xX3xX21xX1xXdxX3xX2bxX22xX23xX4xX3xX23fxX3xX30xX5exX20xX3xXexX1xX2daxX20xX21xX1b5xX3xX2bxX389xX3xXexX1xXb3xX20xX21xX3xX5xX22xX64xXdxX3xXd0xX3xX30xX5exX20xX3xX7xX6xXa9xX3xX118xX3xXexX62xXa5xX20xX3xX36fxX2xX3xXexX1xX2daxX20xX21xX1b5xX3xX2xX3xX1xX27xX6xX3xX107xX5exX3xX2xX3xXexX1xXa9xX6xX373xXd4xX3xX17xX57xX3xXexX62x13580xX3xX4xd6fcxX3xXexX1xX389xX3xX7xafadxX3xX2bxX22xX23xX4xX3xX24cxX2cxX4xX3xX2bxX57xX20xX1xX3xX7xX6xXa9xX3xX13bxX1xXdxX3xX13xX2xX36xX3xXcxb3ddxX3x111c8xXa9xXe7xX34bxX20xX3xX21xaea6xXbxX3xX13xX2xX36xX3xX17xX2dfxX20xX3xX1cxX6xX1exX3xXexX62xX9fxX20xX21xX3xXexX62xXa5xX20xX3xX2bxX263xXa9xX3xX26xXdxbdc3xX20xX3xX62xX6xX3xX107xX5exX9fxX3xX5xX23bxX4xX3xX2xX116xX1xXd1xXd1xX3xX4xX1xXdxdee0xXa9xX3xX1xXc8xX1exX3xX20xX6xXe7xX1b5xX3xXd0xXd0xX41xXd0xXd4xX3xXcxX9fxX5exX20xX3xXexX1xXa9xX6xX3xX20xX34bxX20xX3xX13xX2xX36xX3xXcxX1xX2cxXdxX3xX3dxX6xX20xX3xX2bxX487xX20xX21xX3xX4xX1xX254xXexX3xX30xXb8xX20xX21xXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX9fxX26xXe7xXaxX12xf2a2xXa9xX6xX20xX3xXexX62x12b38xX20xX21xX3xX1xX211xX20xX1b5xX3xX2bxX2dfxXe7xX3xX5xX5exX3xX4xX355xX3xX26xX23xXexX3xXexXaaxXexX3xX4xX1xX9fxX3xX13xX2xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exXd4xX3xX56xX50xX3dxX3xX13bxX1xXc8xX20xX21xX3xX4xX1xdbe5xX3xX7xcaf8xX3xX26xX463xX20xX21xX3xX20xX1xX355xX20xX21xX3xX4xX25fxXa9xX3xXexX1xXb3xX3xX2bxX7bxX3xX2bxX22xX23xX4xX3xXexX1x11b04xX1exX3xX2bxX57xX20xX1xX3xX20xa102xX20xX21xX3xX5xX2b2xX4xX3xXexX62xX22xX64xX4xX3xX2bxX254xX3xX1exX5exX3xX4xX27xX20xX3xXexX31xX9fxX3xX4xX211xX3xX1xX204xXdxX3xX4xX1xX9fxX3xX20xX1xX355xX20xX21xX3xX4xX25fxXa9xX3xXexX1xXb3xX3xXexX62x10b06xX3xXexXdxX4c7xX1exX3xX20xX583xX20xX21xX3xXexX1xX389xX3xX1xXdxX19xX20xX3xX1exb903xX20xX1xXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX9fxXa9xX62xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9fxX3xX56xX9fxX20xX21xX26xX6xXbxX5xXa9xX7xX0xX41xXbxX12