Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn thành nội dung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020
(Baohatinh.vn) - Chiều tối 7/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, hội nghị kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy năm 2020, định hướng nhiệm vụ năm 2021; đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy năm 2020 tiến hành bế mạc.
77c0xaf03x8e44xa3bexac13xd556xe9f8xc8f0x8832xX7xfe3bxf379x10cdexa02fxa203xc435xX5x92e5xXaxdc12x107cdxX6xb19cxX3xXcxX1xcae0x99cdxX15x10354xX3x916fxc604xX3xXcx102d5xX15xX1xX3xcc2ax8ce9xX3xda7dxb060xX3xXcx913axX15xX1xX3xX1xc0c3xX2axX15xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX15x11778xXdxX3xf994x9e29xX15xX1cxX3x9f26xXdx95e4x10376xX3x109cbxXdxX47xX48xX3xX4xbf38xX15xX1cxX3xXexeb44xX4xX3xX5x8227xX15xX1xX3xX4ax100cfxX32x10391xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX15xf2dfxX48xX3x10d47xf864xX6exX6fxX0xac87xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX40xXaxX12xe538xX1xXdx7c57xX41xX3xXex11d9fxXdxX3xab64xX73xX2xX60xX3xX40xX19x10a00xXdxX3xX7xaaf2xX3xX4xX1xX26xX3xXexca2bxb3bdxX3xX4xX26xX6xX3xX13x11ce3xX3xXexX1xX19xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX29xX32xX2axX15xX1cxX3xXcxXa4xX41xX15xX1cxX3xa00ex8b86xX15xX1cxX60xX3xX1xX3dxXdxX3xX15xX1cxX1x115f2xX3xX45xXdxX47xX48xX3xX4axXdxX47xX48xX3xX4axX55xX15xX1xX3xX1cxXdxX55xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xf0aexX13xXcxa883xe5b3xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxX60xX3xX4axXdbxX15xX1xX3xX1xX19xX99xX15xX1cxX3xX15xX1xXdxfaa1xX48xX3xX1exX1fxX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX2xccfexX3xX4axX55xX15xX1xX3xX1cxXdxX55xX60xX3x11537x11241xXbxX3xX5xX32xX5exXdxX3xXexd58cxXbxX3xXexX1xX47xX60xX3xX4xX55xX3xX15xX1xe7d6xX15xX3xX4xX55xX4xX3xX4axd5cfxX15xX1cxX3xX4xX1xXacxX3x9a2cxX27xX3xX1exXdxf0aaxX15xX3xX13xXcxX120xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxX3xXexXdxX15exX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xdecexX15exX3xX48xX5exX4xaff5xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX40xX27xXaxX12xX120xX99xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xaeb7xX15xX3xX15xX1cxX1xXdxX189xX48xX3xXexfd7dxX4xX3xXexX9dxX3xXbxX1xX189xX3xX1abxXa5xX15xX1xX3xX1exX2axX3xXbxX1xX189xX3xX1abxXa5xX15xX1xX60xX3xX40xX174xX15xX3xX4xX1xX26xX60xX3xXexXa4xX55xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX143xX48xX3xX4xX6xX32xX60xX3xXexXa4xX32xX15xX1cxX3xXexX1xX1axXdxX3xX1cxXdxX6xX15xX3xX6exX3xX15xX1cxX2axX27xX3xX11dxXex9af6xX3xb136xX73xX2xX3x9c9cxX3xX92xX73xX2xX121xX60xX3xX1xX3dxXdxX3xX15xX1cxX1xXdbxX3xX4axX59xX3xX1xX32xX2axX15xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX4xX55xX4xX3xX15xX3dxXdxX3xX40xX41xX15xX1cxX3xX45xXdxX47xX48xX3xX4axXdxX47xX48xX3xX4axX55xX15xX1xX3xX1cxXdxX55xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX151xX3xX4axX55xX15xX1xX3xX1cxXdxX55xX60xX3xX15dxX15exXbxX3xX5xX32xX5exXdxX3xXexX167xXbxX3xXexX1xX47xX60xX3xX4xX55xX3xX15xX1xX174xX15xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxX3xX1exX2axX3xX4axXdbxX15xX1xX3xX1xX19xX99xX15xX1cxX3xX15xX1xXdxX143xX48xX3xX1exX1fxX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX2xX3xXexX1xX10xX32xX3xX4axX1ddxX15xX1cxX3xd2d9xX41xX27xX3xX4axXdbxX15xX1xX1b1xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX40xX27xXaxX12xX0xXdxX48xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX15xXexX10xXa4xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax10bf8xXdxX40xXexX1xd3c2xX3x1195fxX6exX6fxXbxX15dxX151xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX323xX3xf7ecx11533xX92xXbxX15dxX151xXaxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX323xX73xX73xXdxX1b1xX1abxX6xX32xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1b1xX1exX15xX73xX15xX10xX31exX7xX73xX6exX2xX6fxX2xX73xX2xX6ex8b14xX40xX335xX2xX92x113b8xX22exX334xX22exXexX368xX334xX363xX92xX2xX5xX6fxX1b1xd164xXbxX1cx7cbdxXa4xX9xX6exX6exX363xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX1xX32xX2axX15xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX15xX3dxXdxX3xX40xX41xX15xX1cxX3xX45xXdxX47xX48xX3xX4axXdxX47xX48xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxXaxX3xX31exXdxX40xXexX1xX9xXaxX325xX6exX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX334xX335xX92xXaxX3xX73xX12xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xX13xXacxX3xXexX1xX19xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX32xX2axX15xX1cxX3xXcxXa4xX41xX15xX1cxX3xXcexXcfxX15xX1cxX3xX45xX15exXexX3xX5xX41xX167xX15xX3xX1xX3dxXdxX3xX15xX1cxX1xXdbxX3xX4xX1xXdxX8bxX41xX3xXexX8fxXdxX3xX92xX73xX2xX1b1xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX40xX27xXaxX12x11413xX15exXexX3xX5xX41xX167xX15xX3xX1xX3dxXdxX3xX15xX1cxX1xXdbxX60xX3xX13xXacxX3xXexX1xX19xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX32xX2axX15xX1cxX3xXcxXa4xX41xX15xX1cxX3xXcexXcfxX15xX1cxX3xX4axX55xX15xX1xX3xX1cxXdxX55xX3xX4xX6xX32xX3xX1exX6xXdxX3xXexXa4xfbd8xX3xX4xX26xX6xX3xX4xX55xX4xX3xX4axX17cxX15xX1cxX3xX4xX1xXacxX3xX26xX27xX3xX1exXdxX189xX15xX3xX13xXcxX120xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xXexXa4xX32xX15xX1cxX3xX2e4xX41xX55xX3xXexXa4xXa5xX15xX1xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xXexX1xX9dxX4xX3xX1xXdxX143xX15xX3xX15xX1xXdxX143xX48xX3xX1exX1fxX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxX3xXexXa4xX189xX15xX3xXexX22cxX15xX1cxX3xX4xX19xa56fxX15xX1cxX3xX1exXdbxX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX60xX3xX5xX2dxX15xX1xX3xX1exX9dxX4xX60xX3xX4axXdbxX6xX3xX1abxX2axX15xX3xXbxX1xX1fxX3xXexXa4xX55xX4xX1xX1b1xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX40xX27xXaxX12xX88xX55xX4xX3xX4axX17cxX15xX1cxX3xX4xX1xXacxX3xX26xX27xX3xX1exXdxX189xX15xX3xX13xXcxX120xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX4axX59xX3xXbxX1xX55xXexX3xX1xX41xX27xX3xX4xX6xX32xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX1d2xX15xX3xXexXa4xX55xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX143xX48xX60xX3xX4x11c21xX15xX1cxX3xX1exX99xXdxX3xXexX167xXbxX3xXexX1xX47xX3xX13xXcxX120xX60xX3xX13xX88xX29xX3x96adxd6e2xX15xX1cxX3xX1abxX3dxX3xXexX22xX15xX1xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xXexX32xX2axX15xX3xX40xXdxX143xX15xX3xX4xX55xX4xX3xX5xX2dxX15xX1xX3xX1exX9dxX4xX60xX3xX4axX19xX6xX3xXexX22xX15xX1xX3xX15xX1xX2axX3xXexXdxX15exXbxX3xXexX1fxX4xX3xX1cxXdxX2axX15xX1xX3xX4axX19xfb08xX4xX3xX15xX1xXdxX8bxX41xX3xX45xX15exXexX3xX2e4xX41xX5caxX3xX2e4xX41xX6xX15xX3xXexXa4xd980xX15xX1cxX3xXexXa4xX32xX15xX1cxX3xX1abxX8fxXdxX3xX4xX5caxX15xX1xX3xX1cxbdfbxXbxX3xX15xX1xXdxX8bxX41xX3xX45xX1xb731xX3xX45xX1xX6bxX15xX3xX40xX32xX3xX4axX5exXdxX3xX40xXdbxX4xX1xX3xX88xX32xX1exXdxX40xX232xX2xX363xX3xX1exX2axX3xXexX1xXdxX189xX15xX3xXexX6xXdxX3xX5xXcfxX3xX5xX1fxXexX1b1xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX40xX27xXaxX12xX13xXacxX3xXexX1xX19xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX32xX2axX15xX1cxX3xXcxXa4xX41xX15xX1cxX3xXcexXcfxX15xX1cxX3xX4axX8bxX3xX15xX1cxX1xXdbxX3xXexX1xX1axXdxX3xX1cxXdxX6xX15xX3xXexX99xXdxX60xX3xX4xX55xX4xX3xX4axX17cxX15xX1cxX3xX4xX1xXacxX3xX26xX27xX3xX1exXdxX189xX15xX3xX13xXcxX120xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xXexXdxX15exXbxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX55xXexX3xX1xX41xX27xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX1d2xX15xX3xXexXa4xX55xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX143xX48xX60xX3xXexX167xXbxX3xXexXa4xX41xX15xX1cxX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4axX19xX6xX3xX15xX1cxX1xXdbxX3xX2e4xX41xX27xX15exXexX3xX4axX5exXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX5c9xX5caxX15xX1cxX3xX4xX55xX4xX3xX4xa6a3xXbxX60xX3x9348xX1cxX1xXdbxX3xX2e4xX41xX27xX15exXexX3xX5c9xX5exXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX5c9xX5caxX15xX1cxX3xX1abxX3dxX3xXexX22xX15xX1xX3xX5xX1d2xX15xX3xXexX1xddc6xX3x8c95x10d66xX785xX60xX3xX75dxX1cxX1xXdbxX3xX2e4xX41xX27xX15exXexX3xX5c9xX5exXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX4axX5exXdxX3xX1abxXdxX47xX41xX3xXexX32xX2axX15xX3xX2e4xX41xX8fxX4xX3xX5xX1d2xX15xX3xXexX1xX783xX3xX785xX786xX786xX786xX3xX4xX26xX6xX3xX5c9xX5caxX15xX1cxX3xX4axXdxX3xX1exX2axX32xX3xX4xX41xX3dxX4xX3xX7xX8fxX15xX1cxX1b1xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX40xX27xXaxX12xXcxXa4xX19xX99xX4xX3xX48xe990xXexX60xX3xX4axX8bxX3xX15xX1cxX1xXdbxX3xX4xX55xX4xX3xX4axX17cxX15xX1cxX3xX4xX1xXacxX3xX26xX27xX3xX1exXdxX189xX15xX3xX13xXcxX120xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xXexX167xXbxX3xXexXa4xX41xX15xX1cxX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xXexXa4xXdxX47xX15xX3xX45xX1xX6xXdxX3xX4xX55xX4xX3xX15xX1xXdxX143xX48xX3xX1exX1fxX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX2xX60xX3xXexXa4xX32xX15xX1cxX3xX4axX655xX60xX3xX4xX1xX26xX3xX4axX3dxX15xX1cxX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xXbxX1xX4b4xX15xX1cxX60xX3xX4xX1xX8fxX15xX1cxX3xX40xXdbxX4xX1xX3xX88xX32xX1exXdxX40xX232xX2xX363xX151xX3xXexXdxX15exXbxX3xXexX1fxX4xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX45xX1xX7f3xX4xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX1xX167xX41xX3xX2e4xX41xX5caxX3xX5xXcfxX3xX5xX1fxXexX151xX3xX4axX5caxX48xX3xX1abxX5caxX32xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexXa4xX167xXexX3xXexX9dxX3xXexXa4xX189xX15xX3xX4axXdbxX6xX3xX1abxX2axX15xX151xX3xX2e4xX41xX6xX15xX3xXexX174xX48xX3xX4xX1xX6bxX48xX3xX5xX32xX3xXexX15exXexX3xX4axX1d2xX48xX3xX759xX48xX3xX4xX1xX32xX3xX75dxX1xX174xX15xX3xX40xX174xX15xX151xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX4axfd78xX27xX3xX48xX5exX15xX1xX3xX4xX55xX4xX3xXbxX1xX32xX15xX1cxX3xXexXa4xX2axX32xX3xXexX1xXdxX3xX4axX41xX6xX3xX27xX189xX41xX3xX15xX19xX99xX4xX60xX3xX4xX1xX2axX32xX3xX48xX22cxX15xX1cxX3xX5c9xX5exXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX4axX5exXdxX3xX1abxXdxX47xX41xX3xXexX32xX2axX15xX3xX2e4xX41xX8fxX4xX3xX5xX1d2xX15xX3xXexX1xX783xX3xX785xX786xX786xX786xX3xX4xX26xX6xX3xX5c9xX5caxX15xX1cxX3xX1exX2axX3xX45xb575xX3xX15xXdxX143xX48xX3xX363xX2xX3xX15xX6bxX48xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX5xX167xXbxX3xX5c9xX5caxX15xX1cxX3xX88xX3dxX15xX1cxX3xX7xX5caxX15xX3xX120xXdxX143xXexX3xX75dxX6xX48xX60xX3xX363xX2xX3xX15xX6bxX48xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX5xX167xXbxX3xX5c9xX5caxX15xX1cxX3xX1abxX3dxX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX1cxX7f3xX15xX3xX1exX99xXdxX3xX4axX655xX15xX3xX15dxX41xX174xX15xX3xXcxX174xX15xX3xce3bx10507xX41xX1b1xX1b1xX1b1xX0xX73xXbxX12xX0xX40xXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXa4xX10xX5xX6xXexX10xX40xXaxX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX232xXexX1xX41xX48xX1abxX232xX6xX15xX40xX232xX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX45xXdxX47xX48xX3xX4axXdxX47xX48xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxXaxX3xX1xXa4xX10xe2a4xX9xXaxX73xX15dxX6xX27xX232xX40xX41xX15xX1cxX232xX40xX6xX15xX1cxX73xX1abxX6xX15xX232xXexX1xX41xX32xX15xX1cxX232xX1exX41xX232xXexXdxX15xX1xX232xX41xX27xX232xX1xX6xX232xXexXdxX15xX1xX232xX45xXdxX10xX48xX232xX40xXdxX10xX48xX232xX4xX32xX15xX1cxX232xXexX6xX4xX232xX5xX6xX15xX1xX232xX40xX6xX32xX232xX4xX1xXdxX232xX40xX6xX32xX232xX15xX6xX48xX232xX6exX6fxX6exX6fxX73xX6exX6fxX335xX92xX334xX6exX1b1xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX1cxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX73xX48xX10xX40xXdxX6xX73xX2xX6exX6fxX73xX15xX10xX31exX7xX73xX6exX2xX6fxX2xX73xX2xX6fxX22exX40xX368xX6fxX363xX335xX6exX335xX335xXexX368xX92xX335xX334xX6exX5xX6fxX1b1xX375xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX1xX32xX2axX15xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX15xX3dxXdxX3xX40xX41xX15xX1cxX3xX45xXdxX47xX48xX3xX4axXdxX47xX48xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxXaxX3xX73xX12xX0xX73xX6xX12xX0xX40xXdxX1exX12xX0xX7xXexXa4xX32xX15xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX45xXdxX47xX48xX3xX4axXdxX47xX48xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxXaxX3xX1xXa4xX10xXa87xX9xXaxX73xX15dxX6xX27xX232xX40xX41xX15xX1cxX232xX40xX6xX15xX1cxX73xX1abxX6xX15xX232xXexX1xX41xX32xX15xX1cxX232xX1exX41xX232xXexXdxX15xX1xX232xX41xX27xX232xX1xX6xX232xXexXdxX15xX1xX232xX45xXdxX10xX48xX232xX40xXdxX10xX48xX232xX4xX32xX15xX1cxX232xXexX6xX4xX232xX5xX6xX15xX1xX232xX40xX6xX32xX232xX4xX1xXdxX232xX40xX6xX32xX232xX15xX6xX48xX232xX6exX6fxX6exX6fxX73xX6exX6fxX335xX92xX334xX6exX1b1xX1xXexX48xXaxX12xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX45xXdxX47xX48xX3xX4axXdxX47xX48xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxX0xX73xX6xX12xX0xX73xX7xXexXa4xX32xX15xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xXexX1x10f4axX15xX1cxX3xXexX1xX7f3xX15xX3xXbxX1xX174xX15xX3xXexXacxX4xX1xX60xX3xX4xX1xX22xX3xXa4xX6xX3xX15xX1x9dbexX15xX1cxX3xX15xX1cxX41xX27xX189xX15xX3xX15xX1xX174xX15xX3xX4xX4b4xX15xX3xXexX17cxX15xX3xXexX5exXdxX3xXexXa4xX32xX15xX1cxX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxX3xX4axX47xX3xXexXa5xX48xX3xXa4xX6xX3xX1cxXdxX5caxXdxX3xXbxX1xX55xXbxX3xX4xX1xX32xX3xXexX1xX1axXdxX3xX1cxXdxX6xX15xX3xXexX99xXdxX1b1xX0xX73xXbxX12xX0xX73xX40xXdxX1exX12xX0xX73xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcexX9dxX3xXexX1xX5caxX32xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX15xX1xX174xX15xX3xX7xX9dxX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xXaxX3xX1xXa4xX10xXa87xX9xXaxX73xX15dxX6xX27xX232xX40xX41xX15xX1cxX232xX40xX6xX15xX1cxX73xX40xX41xX232xXexX1xX6xX32xX232xX4xX32xX15xX1cxX232xXexX6xX4xX232xX15xX1xX6xX15xX232xX7xX41xX232xX1xX6xX232xXexXdxX15xX1xX232xX40xX6xX15xX232xX4xX1xX41xX232xX45xX1xX6xX4xX1xX232xX2e4xX41xX6xX15xX232xX48xXdxX15xX1xX232xX1abxX6xX4xX1xX232xX45xX27xX232xX5xX41xX32xX15xX1cxX232xX5xX6xX48xX232xX40xX10xX15xX232xX40xX6xX41xX232xX4xX1xX6xX4xX232xX40xX10xX15xX232xX40xX32xX73xX2xX363xX335xX2xX334xX325xX1b1xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX1cxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX73xX48xX10xX40xXdxX6xX73xX2xX6exX6fxX73xX15xX10xX31exX7xX73xX6exX6fxX6exX334xX73xX2xX6fxX22exX40xX2xX2xX325xX6fxX22exX6fxX6exXexX368xX363xX6exX363xX368xX5xX6fxX1b1xX375xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX1xX32xX2axX15xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX15xX3dxXdxX3xX40xX41xX15xX1cxX3xX45xXdxX47xX48xX3xX4axXdxX47xX48xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxXaxX3xX73xX12xX0xX73xX6xX12xX0xX40xXdxX1exX12xX0xX7xXexXa4xX32xX15xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcexX9dxX3xXexX1xX5caxX32xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX15xX1xX174xX15xX3xX7xX9dxX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xXaxX3xX1xXa4xX10xXa87xX9xXaxX73xX15dxX6xX27xX232xX40xX41xX15xX1cxX232xX40xX6xX15xX1cxX73xX40xX41xX232xXexX1xX6xX32xX232xX4xX32xX15xX1cxX232xXexX6xX4xX232xX15xX1xX6xX15xX232xX7xX41xX232xX1xX6xX232xXexXdxX15xX1xX232xX40xX6xX15xX232xX4xX1xX41xX232xX45xX1xX6xX4xX1xX232xX2e4xX41xX6xX15xX232xX48xXdxX15xX1xX232xX1abxX6xX4xX1xX232xX45xX27xX232xX5xX41xX32xX15xX1cxX232xX5xX6xX48xX232xX40xX10xX15xX232xX40xX6xX41xX232xX4xX1xX6xX4xX232xX40xX10xX15xX232xX40xX32xX73xX2xX363xX335xX2xX334xX325xX1b1xX1xXexX48xXaxX12xXcexX9dxX3xXexX1xX5caxX32xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX15xX1xX174xX15xX3xX7xX9dxX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xXaxX40xX174xX15xX3xX4xX1xX26xX60xX3xX45xX1xX55xX4xX1xX3xX2e4xX41xX6xX15xX60xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX1abxX5exX4xX1xX60xX3xX45xfca6xX3xX5xX19x1016bxX15xX1cxX60xX3xX5xX2axX48xX3xX1b1xX1b1xX1b1xX0xX73xX6xX12xX0xX73xX7xXexXa4xX32xX15xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xXcexX9dxX3xXexX1xX5caxX32xX3xXexb3c8xX15xX1cxX3xX45xX15exXexX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX15xX1xX174xX15xX3xX7xX9dxX3xX5c9xX5exXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX5c9xX5caxX15xX1cxX3xX1abxX3dxX3xXexX22xX15xX1xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX5xX1d2xX15xX3xXexX1xX783xX3xX785xX786xX785xX60xX3xX15xX1xXdxX143xX48xX3xX45x782cxX3xX6exX6fxX6exX6fxX3xX232xX3xX6exX6fxX6exX334xX3xX4axX5caxX48xX3xX1abxX5caxX32xX3xXexX1xX9dxX4xX3xX1xXdxX143xX15xX3xXexXa4xX189xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX1d2xX15xX3xb941xX40xX174xX15xX3xX4xX1xX26xX60xX3xX45xX1xX55xX4xX1xX3xX2e4xX41xX6xX15xX60xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX1abxX5exX4xX1xX60xX3xX45xXfd6xX3xX5xX19xXfdaxX15xX1cxX60xX3xX5xX2axX48xX3xX4axX15exX15xX3xX4axX174xX41xX3xX4xX1xX7f3xX4xX3xX4axX15exX15xX3xX4axX655x11646xX1b1xX0xX73xXbxX12xX0xX73xX40xXdxX1exX12xX0xX73xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c9xX55xX15xX1xX3xX1cxXdxX55xX3xX45xX1xX55xX4xX1xX3xX2e4xX41xX6xX15xX60xX3xX45xXfd6xX3xX5xX19xXfdaxX15xX1cxX3xX4xX55xX4xX3xX45xX15exXexX3xX2e4xX41xX5caxX3xX4axX47xX3xX1xX32xX2axX15xX3xX4xX1xX22xX15xX1xX3xX1abxX55xX32xX3xX4xX55xX32xX3xX4xX1xXacxX15xX1xX3xXexXa4xXdbxX3xX5c9xX5exXdxX3xX1b1xX1b1xX1b1xXaxX3xX1xXa4xX10xXa87xX9xXaxX73xX4xX1xXdxX15xX1xX232xXexXa4xXdxX73xX40xX6xX15xX1xX232xX1cxXdxX6xX232xX45xX1xX6xX4xX1xX232xX2e4xX41xX6xX15xX232xX45xX27xX232xX5xX41xX32xX15xX1cxX232xX4xX6xX4xX232xX45xX10xXexX232xX2e4xX41xX6xX232xX40xX10xX232xX1xX32xX6xX15xX232xX4xX1xXdxX15xX1xX232xX1abxX6xX32xX232xX4xX6xX32xX232xX4xX1xXdxX15xX1xX232xXexXa4xXdxX232xX40xX6xXdxX232xX1xX32xXdxX232xX40xX6xX15xX1cxX232xX1abxX32xX232xX2e4xX41xX6xX15xX232xX7xX41xX232xXexXdxX15xX1xX73xX2xX363xX2xX368xX6fxX335xX1b1xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX1cxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX73xX48xX10xX40xXdxX6xX73xX2xX6exX6fxX73xX15xX10xX31exX7xX73xX6exX6fxX2xX92xX73xX2xX368xX368xX40xX368xX2xX6exX6fxX368xX334xX2xXexX335xX335xX22exX363xX6exX5xX6fxX1b1xX375xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX1xX32xX2axX15xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX15xX3dxXdxX3xX40xX41xX15xX1cxX3xX45xXdxX47xX48xX3xX4axXdxX47xX48xX3xX4xX50xX15xX1cxX3xXexX55xX4xX3xX5xX59xX15xX1xX3xX4axX5exX32xX60xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX5exX32xX3xX15xX6bxX48xX3xX6exX6fxX6exX6fxXaxX3xX73xX12xX0xX73xX6xX12xX0xX40xXdxX1exX12xX0xX7xXexXa4xX32xX15xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c9xX55xX15xX1xX3xX1cxXdxX55xX3xX45xX1xX55xX4xX1xX3xX2e4xX41xX6xX15xX60xX3xX45xXfd6xX3xX5xX19xXfdaxX15xX1cxX3xX4xX55xX4xX3xX45xX15exXexX3xX2e4xX41xX5caxX3xX4axX47xX3xX1xX32xX2axX15xX3xX4xX1xX22xX15xX1xX3xX1abxX55xX32xX3xX4xX55xX32xX3xX4xX1xXacxX15xX1xX3xXexXa4xXdbxX3xX5c9xX5exXdxX3xX1b1xX1b1xX1b1xXaxX3xX1xXa4xX10xXa87xX9xXaxX73xX4xX1xXdxX15xX1xX232xXexXa4xXdxX73xX40xX6xX15xX1xX232xX1cxXdxX6xX232xX45xX1xX6xX4xX1xX232xX2e4xX41xX6xX15xX232xX45xX27xX232xX5xX41xX32xX15xX1cxX232xX4xX6xX4xX232xX45xX10xXexX232xX2e4xX41xX6xX232xX40xX10xX232xX1xX32xX6xX15xX232xX4xX1xXdxX15xX1xX232xX1abxX6xX32xX232xX4xX6xX32xX232xX4xX1xXdxX15xX1xX232xXexXa4xXdxX232xX40xX6xXdxX232xX1xX32xXdxX232xX40xX6xX15xX1cxX232xX1abxX32xX232xX2e4xX41xX6xX15xX232xX7xX41xX232xXexXdxX15xX1xX73xX2xX363xX2xX368xX6fxX335xX1b1xX1xXexX48xXaxX12xX5c9xX55xX15xX1xX3xX1cxXdxX55xX3xX45xX1xX55xX4xX1xX3xX2e4xX41xX6xX15xX60xX3xX45xXfd6xX3xX5xX19xXfdaxX15xX1cxX3xX4xX55xX4xX3xX45xX15exXexX3xX2e4xX41xX5caxX3xX4axX47xX3xX1xX32xX2axX15xX3xX4xX1xX22xX15xX1xX3xX1abxX55xX32xX3xX4xX55xX32xX3xX4xX1xXacxX15xX1xX3xXexXa4xXdbxX3xX5c9xX5exXdxX3xX1b1xX1b1xX1b1xX0xX73xX6xX12xX0xX73xX7xXexXa4xX32xX15xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xX9e8xX55xX15xX1cxX3xX15xX6xX27xX3xX11dxX6exX363xX73xX335xX121xX60xX3xX40xX19xX99xXdxX3xX7xX9dxX3xX4xX1xX26xX3xXexXa4xXa5xX3xX4xX26xX6xX3xX13xXacxX3xXexX1xX19xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3x88e1xX189xX3xX5c9xXa5xX15xX1xX3xX9e8xX525xX15xX60xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xXexX100cxX3xX4xX1xX783xX4xX3xX40xX41xX27xX143xXexX3xX15xX3dxXdxX3xX40xX41xX15xX1cxX3xX5c9xX5exXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX4axX5exXdxX3xX1abxXdxX47xX41xX3xX5c9xX5caxX15xX1cxX3xX1abxX3dxX3x87c1xX41xX174xX15xX3xX7xX9dxX3xXexX22xX15xX1xX3xX5xX1d2xX15xX3xXexX1xX783xX3xX785xX786xX786xX786xX60xX3xX15xX1xXdxX143xX48xX3xX45xX1056xX3xX6exX6fxX6exX6fxX232xX6exX6fxX6exX334xX1b1xX0xX73xXbxX12xX0xX73xX40xXdxX1exX12xX0xX73xX5xXdxX12xX0xX73xX41xX5xX12xX0xX40xXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa4xXaxX12xX0xX73xX40xXdxX1exX12xX0xX73xX40xXdxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcca4xX41xXexX1xX32xXa4xXaxX12xXcxX1xX41xX3xX29xX2axX0xX73xXbxX12
Thu Hà