Mất giấy chứng nhận QSDĐ
Ngày 28/5/2015, ông Lê Xuân Sơn đến UBND xã Thạch Thanh để làm thủ tục tách vườn, do sơ suất trong quá trình làm hồ sơ đã để thất lạc giấy CNQSDĐ mang tên ông Lê Xuân Viên - số BM 853238, số vào sổ cấp GCN: CH 00407 do UBND huyện Thạch Hà cấp ngày 2/12/2013.Ai nhặt được cho tôi xin lại
9cf6xfd24x9eb3x10686x131efxeab5x13cb8x12e21x12be7xX7xecd6x13caax14c40x15640x1374fxe5daxX5xef42xXax1034fx14a49x1121axXexX3xb35bxXdxX14x109b0xX3xX4xX1x1178dxb6a3xX17xX3xX1fxX1x13b9dxX1fxX3xbc7cx10880x12b3bx15583xX0xd38fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10x14c99xXexc65bxX6xX5xXdxX17xX1fx15ca9xX3x11860xcd76xX7xXexXdx138b0xX1ax11e7bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14eadxX10xX6x15240xXaxX12x14e7fxX17x154c8xX1axX3x11430x12883xX2cxcd7axX2cxX63x14ee6xX2xX66x12ae8xX3xaba1xX1fxX17xX3xc2d8x15d8dxX3xdcb0xX47x15096xX1fxX3xX28xf9cdxX1fxX3xc7f7x9e3bxX1fxX3xefd2x12c5dxX5exX29xX3xX3cxd056xX3xXcxX1xd4d0xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX7ex11fb1xX3xX5xX60x11978xX3xXexX1xcc08xX3xXex15f6dxX4xX3xXex132e9xX4xX1xX3xdfc0x14983x112f4xX1fxX6cxX3xX5bxfaf6xX3xX7xX7bxX3xX7xX47xX14xXexX3xXexdecbxXb1xX1fxX17xX3x15cc5xX47xXa6xX3xXexXbcxf2fdxX1fxX1xX3xX5xX60xX9bxX3xX1x11fdaxX3xX7xX7bxX3xX7exX88xX3xX7exX97xX3xXexX1xX14xXexX3xX5xX8cxX4xX3xX17xXdxX14xX1axX3x10fafxX5exX27xX28xX29xX2axX3xX9bxX6xX1fxX17xX3xXexX73xX1fxX3xX6exX1fxX17xX3xX72xX73xX3xX75xX47xX77xX1fxX3xd4a2xXdxX73xX1fxX3xX3exX3xX7xec87xX3xX83xX13xX3xX64xX66x13b95xX63xX114xX64xX6cxX3xX7xX10dxX3xXaaxX60xXb1xX3xX7xc353xX3xX4xX14xXbxX3xf55exXe9xX5exX44xX3xXe9xX58xX3xX69xX69x14e15xX69x1618bxX3xX5bxXb1xX3xX82xX83xX5exX29xX3xX1xX47xX1axc362xX1fxX3xXcxX1xX8cxX4xX1xX3xX58xX60xX3xX4xX14xXbxX3xX1fxX17xX60xX1axX3xX63xX2cxX2xX63xX2cxX63xX69xX2xX114xde7axaba2xXdxX3xX1fxX1xb02dxXexX3xX7exXabx10c31xX4xX3xX4xX1xXb1xX3xXexX6exXdxX3xX3cxXdxX1fxX3xX5xX8cxXdxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xXb1xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX17xX1fxX44xX3xX4xX10xX1fxXexX10xXbcxX4dxXaxX12xX0xX7xXexXbcxXb1xX1fxX17xX12xXcxX1xX6exX1fxX17xX3x10293xXa6xXb1xX3xX9bxX14xXexX3xX17xXdxX14xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX17xX3xX1fxX1xX24xX1fxX3xX27xX28xX29xX2axX0xX2cxX7xXexXbcxXb1xX1fxX17xX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xXb1xX5bxX1axXaxX12xXcxX73xX1fxX3xXexX6exXdxX3xX5xX60xX44xX3xX72xX73xX3xX75xX47xX77xX1fxX3xX105xXdxX73xX1fxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xXb1xX5bxX1axXaxX12xX5exa93bxX9bxX3xX7xXdxX1fxX1xX44xX3xX2xe4cexX63xX66xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xXb1xX5bxX1axXaxX12xX28xX10dxX3xXe9xX13xX5exX29xX44xX3xX2xX64xX69xX63xX132xX22dxX69xX22dxX69xX6cxX3xX4xX14xXbxX3xX1fxX17xX60xX1axX3xX63xX134xX2cx13d51xX2cxX2xX22dxX134xX64xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xXb1xX5bxX1axXaxX12xX5exX7bxXdxX3xX4xX14xXbxX44xX3xXe9xX6exX1fxX17xX3xX6xX1fxX3xX5exX17xX1xX141xX3xXcxcfb0xX1fxX1xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xXb1xX5bxX1axXaxX12xX2ax10eacxX6xX3xX4xX1x12083xX3xXexX1xXabxXacxX1fxX17xX3xXexXbcx15e69xX44xX3xX75x11862xX9bxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX13x14c09xX6cxX3xX3cxX88xX3xXcxX1xX8cxX4xX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX6cxX3xX1xX47xX1axX141xX1fxX3xXcxX1xX8cxX4xX1xX3xX58xX60xX6cxX3xXexX2b5xX1fxX1xX3xX58xX60xX3xXcxX297xX1fxX1xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xXb1xX5bxX1axXaxX12xX5exX17xX60xX1axX3xX63xX64xX2cxX66xX2cxX63xX69xX2xX66xX6cxX3xXexX6exXdxX3xX7exX7fxX1fxX3xX82xX83xX5exX29xX3xX3cxX88xX3xXcxX1xX8cxX4xX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX7exX97xX3xX5xX60xX9bxX3xXexX1xX9fxX3xXexXa2xX4xX3xXexXa6xX4xX1xX3xXaaxXabxXacxX1fxX6cxX3xX5bxXb1xX3xX7xX7bxX3xX7xX47xX14xXexX3xXexXbcxXb1xX1fxX17xX3xXc1xX47xXa6xX3xXexXbcxXc7xX1fxX1xX3xX5xX60xX9bxX3xX1xXd0xX3xX7xX7bxX3xX7exX88xX3xX7exX97xX3xXexX1xX14xXexX3xX5xX8cxX4xX3xX17xXdxX14xX1axX3xXe9xX5exX27xX28xX29xX2axX3xX9bxX6xX1fxX17xX3xXexX73xX1fxX3xX6exX1fxX17xX3xX72xX73xX3xX75xX47xX77xX1fxX3xX105xXdxX73xX1fxX3xX3exX3xX7xX10dxX3xX83xX13xX3xX64xX66xX114xX63xX114xX64xX6cxX3xX7xX10dxX3xXaaxX60xXb1xX3xX7xX122xX3xX4xX14xXbxX3xX128xXe9xX5exX44xX3xXe9xX58xX3xX69xX69xX132xX69xX134xX3xX5bxXb1xX3xX82xX83xX5exX29xX3xX1xX47xX1axX141xX1fxX3xXcxX1xX8cxX4xX1xX3xX58xX60xX3xX4xX14xXbxX3xX1fxX17xX60xX1axX3xX63xX2cxX2xX63xX2cxX63xX69xX2xX114xX15fxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xXb1xX5bxX1axXaxX12xX105xX24xX1axX3xX6xXdxX3xX1fxX1xX165xXexX3xX7exXabxX16axX4xX3xX4xX1xXb1xX3xXexX6exXdxX3xX3cxXdxX1fxX3xX5xX8cxXdxX3xXexX1xX10xXb1xX3xX7exX2b0xX6xX3xX4xX1xX2b5xX3xXexXbcxX73xX1fxX15fxX3xXcxX6exXdxX3xX3cxXdxX1fxX3xX4xX1xX77xX1fxX3xXexX1xX60xX1fxX1xX3xX4xee25xX9bxX3xX7bxX1fxX15fxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xXb1xX5bxX1axXaxX12xX0xX6xX3xX1xXbcxX10xX4bxX9xXaxX1xXexXexXbxX44xX2cxX2cxX6xX5bxX9bxXdxX1fxX15fxX1bbxX6xXb1xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX15fxXaaxX1fxX2cxXb1xX4bxX4x133b4xX10xX5bxXdxXexXb1xXbcxX2cxX10xX5bxXdxXexXb1xXbcxX2cxX4bxX4xX4a6xX10xX5bxXdxXexXb1xXbcxX15fxX1xXexX9bxX5x16013xc048xX1fxX7xXexX6xX1fxX4xX10xX5exX6xX9bxX10xX9xXexX3cxXexXe9xXb1xX1fxXexX10xX1fxXexX4bxa012xa25fxX13xX105xXe9xc8bfxXcxXb1xXb1xX5xX1bbxX6xXbcxX9xf8b3xX7x15696xXb1xXbcxXexX6xX5xX4dcxX5bxXdxXexXb1xXbcxXaxX12xX0xXdxX9bxX17xX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX15fxX1bbxX6xXb1xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX15fxXaaxX1fxX2cxX1fxX10xffcdxX7xX2cxX2xX66xX132xX69xX2cxX134xX265xX5bxX265xX2xX265xX66xX265xX69xX69xXexX22dxX2xX2xX64xX134xX5xX69xX15fxX46xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb1xX4c4xX9bxX6xX17xX10xX3xX5bxXexX1xX47xX9bxX1bbxX3xX5bxX1xXdxX5bxX10xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxX6xX12xX0xX2cxXbxX12
namthanh