Israel ký thỏa thuận hòa bình với UAE và Bahrain tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều ngày 15/09 (theo giờ Mỹ) đã chủ trì lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Israel, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất và Bahrain.
7806x82dcxa0d5x83c9xc918x8736xad44xf148xdc18xX7x7af8xf49ex8df6x89cfx89e5xd0adxX5xa3b8xXax8a76xd34fxX7x867fxX6xX10xX5xX3xa585xe32fxX3xXexX1xc810xX6xX3xXexX1xe79bxc8c1xa4d1xX3xX1xaa3cxX6xX3x89b6xf39axX26xX1xX3xf187xa6f8xXdxX3xb464xb565xaea0xX3xX31xbbf9xX3xf08exX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xXexb70axXdxX3xefe4xX1xX3axX3xXcxX15xc99bxX26xa586xX0xb4a4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc4fcxX10xX6xbdbfxXaxX12xXcxcd51xX26xX50xX3xXexX1xd2fbxX26xX50xX3xc836x8753xX3xccc1x92dexX26xX6xX5xX64xX3xXcxX15xX24xe99axXbxX3xX4xX1xXdxae44xX24xX3xX26xX50xX3ax9bfexX3xX2xf2f8xX52x8f43xa73axX3xda4exXexX1xX10xX76xX3xX50xXdxa645xX3xX72xX73xc77cxX3x85a9xf10exX3xX4xX1x7a8exX3xXexX15xX2dxX3xX5xdac3xX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX6xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX50xXdx9d25xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xf0adxX3xc701xb9e3xX4xX3xXexXdxa6b7xX24xX3xX31xb55fxacadxX26xX50xX3xab0dxX24xX6exX4xX3xX36x8e13xX15xX25xXbxX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xX26xX1xe067xXexX3xX31xX3axX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xefd2xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX76xX64xX8bxXaxX12xXcxX1xXa6xX3xXexXddxX32xX26xX50xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXa1xXa2xX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX6xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX31xX32xXdxX3xX48xX50xX76xX45xXdxX3xXexX15xXddx7929xX26xX50xX3xXd3xXd4xX4xX3xXexXdxXd9xX24xX3xX31xXddxXdexX26xX50xX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX36xXe8xX15xX25xXbxX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xX26xX1xXf5xXexX3xX31xX3axX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xXexX45xXdxX3xX48xX1xX3axX3xXcxX15xX4exX26xX50xX3xX64xXddxX32xXdxX3xX7xd34axX3xX4xX1x9e75xX26xX50xX3xX1axXdxc6bexX26xX3xX4xXa6xX6xX3xXcxX68xX26xX50xX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xX75xX76xX26xX6xX5xX64xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX102xX3xea1exX32xXdxX3xX7xX198xX3xXexX15xX24xX26xX50xX3xX50xXdxX6xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX50xXdxae37xXdxX3xX4xXa6xX6xX3xX72xX73xXd1xX3xXd3xXd4xX4xX3xXexXdxXd9xX24xX3xX31xXddxXdexX26xX50xX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX36xXe8xX15xX25xXbxX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xX26xX1xXf5xXexX3xX31xX3axX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xX5xX3axX3xX26xXddxX32xX4xX3xX36xX15xX6xX2cxX3xXexX1xX19cxX3xf047xX3xX31xX3axX3xXexX1xX19cxX3xef25xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xXexX1xXddxX9bxX26xX50xX3xX1xbf4exX6xX3xXe2xX24xX6xX26xX3xX1xd8eexX3xX31xX32xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1axXd9xX3xXex997exX3xX1axX1xXdxX3xX26xXddxX32xX4xX3xX26xX3axX8bxX3xXa1xXddx8cadxX4xX3xX36xXdxX3xXd3xX25xXbxX3xX31xX3axX3x95dbxX76xX15xX64xX6xX26xX3xX4xef67xX26xX50xX3xX26xX1xX25xX26xX3xX26x8563xX7fxX3xX2xX91xde30xX91xX3xX31xX3axX3xX2xX91xX91xX22fxX102xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX76xX64xX8bxXaxX12xX0xXdxX7fxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX26xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxbcf9xXdxX64xXexX1xe574xX3x85eexX2xX8exXbx9c68x92e7xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX2cexX3xX22fxX2xX90xXbxX2d4xX2d5xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX102xX2cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX26xX1xX102xX31xX26xX52xX26xX10xX2c9xX7xX52x8bc2xX90xX226xX28dxX52xX2xX90x8ba8xX64xX226xX90xX8exX8exX91xX8exX91xXexX22fxX22fxX2d0xX5xX302xXe8xX8exX8exX2d0xX309xX102xcfecxXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX6xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX37xX3xX31xX3axX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xXexX45xXdxX3xX48xX1xX3axX3xXcxX15xX4exX26xX50xXaxX3xX2c9xXdxX64xXexX1xX9xXaxX2d0xX2xX8exXaxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX9xXaxX22fxX2xX90xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX76xX26xXaxX12xXcxX1xXa6xX3xXexXddxX32xX26xX50xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX3cxX10xX26xX31exX6xX7fxXdxX26xX3xX48xX10xXexX6xX26xX8bxX6xX1xX24xX3xX31xX3axX3xX26xX50xX76xX45xXdxX3xXexX15xXddxX150xX26xX50xX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xX4xbc95xX26xX50xX3xX26xX50xX76xX45xXdxX3xXexX15xXddxX150xX26xX50xX3xXd3xXd4xX4xX3xXexXdxXd9xX24xX3xX31xXddxXdexX26xX50xX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX36xXe8xX15xX25xXbxX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xX26xX1xXf5xXexX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX6xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xXexX1xXddxX9bxX26xX50xX3xX1xX23exX6xX3xXe2xX24xX6xX26xX3xX1xX247xX3xX1xX27exX7fxX3xX2xX8exX52xX91xX102xX3xab84xX26xX1xX2cexX3x869bxX10xXexXexX8bxX102xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX76xX64xX8bxXaxX12x9b0exX1xXd4xXexX3xX2cxXdxXd9xX24xX3xXexX15xXddxX32xX4xX3xX5xXadxX3xX1axX1bxX3xX1axX1a2xXexXd1xX3xXcxX68xX26xX50xX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xX75xX76xX26xX6xX5xX64xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xX26xX1xXf5xX26xX3xX7fxX45xX26xX1xX2cexb28fxXd3xX1xb11bxX26xX50xX3xXexX6xX3xX4xX23exX3xX7fx7891xXexX3xXexX45xXdxX3xX2cxX24xX68xXdxX3xX4xX1xXdxX85xX24xX3xX26xX50xX3axX8bxX3xX1xX27exX7fxX3xX26xX6xX8bxX3xX26xX1xf53exX7fxX3xX5xX3axX7fxX3xXexX1xX6xX8bxX3xXa1xX68xXdxX3xXexXdxX1a2xX26xX3xXexX15xX2dxX26xX1xX3xX5xbac1xX4xX1xX3xX7xe512xX102xX3x7923xX6xX24xX3xX26xX1xXdxX85xX24xX3xXexX1xX25xXbxX3xX1axb160xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX15xe5e9xX3xX31xX3axX3xX2d4xX24xX26xX50xX3xXa1x802cxXexXd1xX3xX4xX1xX49exX26xX50xX3xXexX6xX3xXa1xXd4xX26xX1xX3xX64xXf5xX24xX3xX7fxX511xXexX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX7fxXdxX26xX1xX3xX7fxX32xXdxX3xX150xX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3x7955xX27exX26xX50xX102xX3xX48xX1xX9bxX3xX4xX23exX3xX7xX198xX3xX4xX6xX26xX3xXa1xX1daxX7fxX3xX4xXa6xX6xX3xX5xXa2xX26xX1xX3xXa1xX45xX76xX3xX226xX3xX26xXddxX32xX4xX3xX26xX3axX8bxXd1xX3xX4xX1xX49exX26xX50xX3xXexX6xX3xXa1xXa2xX3xX4xX23exX3xX7fxX511xXexX3xX2cxXddxX32xX4xX3xXexXdxX1a2xX26xX3xX5xX32xX26xX3xX1xXddxX32xX26xX50xX3xXexX32xXdxX3xXexXddxXdexX26xX50xX3xX5xX6xXdxX3xX26xXdexXdxX3xX26xX50xXddxX9bxXdxX3xX64xb596xX26xX3xX4xXa6xX6xX3xX7fxb0d5xXdxX3xXa1xX19cxX4xX3xXexXdxX26xX3xX31xX3axX3xX26xX50xX24xe4e4xX26xX3xX50xX6exX4xX3xX4xX1xX24xX26xX50xX3xX7xX6exX26xX50xX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX31xX3axX3xXexX1xX4e6xX26xX1xX3xX31xXddxX269xX26xX50xX102xb180xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX76xX64xX8bxXaxX12xX48xX50xX76xX45xXdxX3xXexX15xXddxX150xX26xX50xX3xXd3xXd4xX4xX3xXexXdxXd9xX24xX3xX31xXddxXdexX26xX50xX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX36xXe8xX15xX25xXbxX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xX26xX1xXf5xXexX3xX36xX2cxX64xX1xX24xX5xX5xX6xX3xX2cxXdxX26xX3xb060xX6xX8bxX10xX64xX3xX36xX5xX3xX48xX6xX1xX8bxX6xX26xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc236xX2cexX49bxX61xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX4x860cxX26xX3xX4xX23exX3xX5xX29xX26xX50xX3xX4xX6xX26xX3xXa1xX1daxX7fxXd1xX3xX31xXdxX247xX4xX3xX1xX2dxX26xX1xX3xXexX1xX3axX26xX1xX3xXexXddxXdexX26xX50xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX673xX26xX3xX4xX23exX3xXexX15xXdxX3xXexX1xX19cxX4xXd1xX3xX31xXdxX247xX4xX3xXexX1xX49exX4xX3xXa1xa860xX8bxX3xX4xXd4xX4xX3xX26xXddxX32xX4xX3xX4xX673xX26xX3xX7xX198xX3xX4xX1xX5b2xX26xX3xXexX1xX3axX26xX1xX3xX31xX3axX3xX1axXdxf7e8xX26xX3xXexX15xX2dxX102xX3xXd3xX1xX49exX26xX50xX3xXexX6xX3xXexd974xX3xX1xX5baxXbxX3xX26xX50xX3axX8bxX3xX1xX27exX7fxX3xX26xX6xX8bxX3xXa1xXd9xX3xX26xX23exXdxX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX1a2xX3xX50xXdxX32xXdxX3xX15xX4caxX26xX50xX3xXa1xX5b2xX8bxX3xX5xX3axX3xX4xXd4xX4xX1xX3xXexXdxX1a2xXbxX3xX4xX25xX26xX3xX4xXa6xX6xX3xX4xX1xX49exX26xX50xX3xXexX6xX3xX31xX3axX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX5xX3axX3xX26xX50xX24xX8bxX6e0xX26xX3xXexX4exX4xX3xX64x953axX26xX3xXa1xXddxX9bxX26xX50xX102xX3xX48xX1xXc8xX26xX50xX3xX26xX50xXddxX9bxXdxX3xX2cxX4exXexX3xXa1xX673xX24xX3xX7fxX511xXexX3xX4xXd4xX4xX1xX3xXa1xX49exX26xX50xX3xXa1xX4exX26xX3xX7xX506xX3xX50xX4a9xXexX3xX1xXd4xXdxX3xXa1xXddxX269xX4xX3xXexX1xX3axX26xX1xX3xXe2xX24xX1daxX3xXa1xXd4xX26xX50xX3xXexX198xX3xX1xX3axX76xX102xX5fbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX76xX64xX8bxXaxX12xX48xX50xX76xX45xXdxX3xXexX15xXddxX150xX26xX50xX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xX36xX2cxX64xX24xX5xX5xX6xXexXdxaea6xX3xX2cxXdxX26xX3x7e05xX6xX7xX1xXdxX64xX3xX36xX5xX3xX650xX6xX8bxX6xX26xXdxX3xX4x8bccxX26xX50xX3xX26xX1xXf5xX26xX3xX7fxX45xX26xX1xX2cexX49bxX61xX27exX7fxX3xX26xX6xX8bxX3xX5xX3axX3xX7fxX511xXexX3xX64xX4e6xXbxX3xX5xX4e6xX4xX1xX3xX7xX4ebxXd1xX3xX7fxX511xXexX3xX1axX1xX76xX1daxX26xX50xX3xX1axX1xX4exX4xX3xX4xXa6xX6xX3xX1xX8bxX3xX31xX5baxX26xX50xX3xX31xX3axX3xX4xXdexX3xX1xX511xXdxX3xX4xX1xX76xX3xXexX76xX3axX26xX3xX2cxX511xX3xX26xX50xXddxX9bxXdxX3xX64xX5b2xX26xX3xX150xX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xX3xX26xX23exXdxX3xX15xXdxX6e0xX26xX50xX3xX31xX3axX3xX1xX3axX26xX50xX3xXexX15xXdxX247xX24xX3xX26xX50xXddxX9bxXdxX3xXexX1xX24xX511xX4xX3xXexX1xX1a2xX3xX1xX247xX3xXexX15xX666xX102xX3xXcxX24xX8bxX6e0xX26xX3xX2cxX6exX3xXa6xX26xX50xX3xX1xX511xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX50xXdxXc8xX6xX3xX1c2xXddxXdexX26xX50xX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xX31xX3axX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX5xX3axX3xX7fxX511xXexX3xX2cxXddxX32xX4xX3xX5xX4e6xX4xX1xX3xX7xX4ebxX3xXexX15xX6e0xX26xX3xX4xX76xX26xX3xXa1xXddxX9bxX26xX50xX3xX64xX75bxX26xX3xXexX32xXdxX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX5xX5b2xX24xX3xX64xX3axXdxX3xX31xX3axX3xXexX1xX198xX4xX3xX4xX1xXf5xXexXd1xX3xX6xX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xX31xX3axX3xXexX1xX4e6xX26xX1xX3xX31xXddxX269xX26xX50xX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xXexX76xX3axX26xX3xX1axX1xX24xX3xX31xX198xX4xX3xX31xX3axX3xX4xX1xX76xX3xX26xX50xXddxX9bxXdxX3xX64xX5b2xX26xX3xXexX45xXdxX3xXa1xX5b2xX8bxX3xX2cxXf5xXexX3xX1axXd9xX3xXexX27exX26xX3xX50xXdxXd4xX76xXd1xX3xXexe569xX26xX3xX26xX50xXddxcf2bxX26xX50xXd1xX3xX7xX4exX4xX3xXexX511xX4xX3xX31xX3axX3xXexXddxX3xXexXddxX150xX26xX50xX102xX5fbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX76xX64xX8bxXaxX12xXcxX15xX76xX26xX50xX3xX1axX1xXdxX3xXa1xX23exXd1xX3xX276xX6xX15xX10xX64xX3xea89xX24xX7xX1xX26xX10xX15xXd1xX3xX4xX6exX3xX31xXf5xX26xX3xX4xX6xX76xX3xX4xXf5xXbxX3xX4xXa6xX6xX3xXcxX68xX26xX50xX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xXa1xX5cbxX26xX50xX3xXexX1xX9bxXdxX3xX5xX3axX3xX1axXdxX1a2xX26xX3xXexX15xX49exX4xX3xX7xXddxX3xXexX15xXddxX150xX26xX50xX3xX4xX1xX76xX3xX1axX1a2xX3xX1xX76xX45xX4xX1xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xX3xX4xXa6xX6xX3xX72xX73xXd1xX3xX4xX1xX76xX3xX2cxXdxX1a2xXexX2cexX49bxXd3xX1xX49exX26xX50xX3xXexX6xX3xX4xX23exX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1fxX6xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xXa1xXddxX269xX4xX3xX1axX1bxX3xXexX45xXdxX3xX48xX1xX3axX3xXcxX15xX4exX26xX50xX3xX50xXdxXc8xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX31xX3axX3xX4xXd4xX4xX3xX26xXddxX32xX4xX3xX36xX15xX6xX2cxX102xX3xX541xXdxX85xX24xX3xX26xX3axX8bxX3xX5xX3axX3xX64xXf5xX24xX3xX1xXdxX247xX24xX3xX4xX1xXf5xX7fxX3xX64xX19cxXexX3xX2d4xX24xX26xX50xX3xXa1xX511xXexX3xX50xXdxXc8xX6xX3xX4xXd4xX4xX3xX26xXddxX32xX4xX3xX36xX15xX6xX2cxX3xX31xX3axX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX102xX3xX1c2xX75bxX26xX3xX4xX29xX26xX3xX26xX1xXdxX85xX24xX3xX31xXdxX247xX4xX3xXbxX1xX1daxXdxX3xX5xX3axX7fxX3xX31xX2dxX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xX31xX29xX26xX50xX3xX28dxX90xX3xX26xX288xX7fxX3xXe2xX24xX6xXd1xX3xX4xXd4xX4xX3xX26xXddxX32xX4xX3xX36xX15xX6xX2cxX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xX1axX1xX24xX3xX31xX198xX4xX3xX1axX1xX27exX26xX50xX3xX7fxX24xX6exX26xX3xXe2xX24xX6xX26xX3xX1xX247xX3xX31xX32xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX31xX3axX3xXa1xXdxX85xX24xX3xX26xX3axX8bxX3xXa1xXa2xX3xX64xX75bxX26xX3xXexX32xXdxX3xX1xX25xX26xX3xXexX1xX3d8xXd1xX3xX4xX1xXa6xX3xX26xX50xX1xd9cdxX6xX3xX4xX198xX4xX3xXa1xX76xX6xX26xX3xX31xX3axX3xX1axX1xXa6xX26xX50xX3xX2cxX6exX3xXexX15xX6e0xX26xX3xXexX76xX3axX26xX3xX1axX1xX24xX3xX31xX198xX4xX102xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX76xX64xX8bxXaxX12xX48xXddxX32xX4xX3xX72xX73xX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xX31xX29xX26xX50xX3xX302xX90xX3xX26xX288xX7fxX3xXe2xX24xX6xX3xXa1xXa2xX3xX1axX1xX27exX26xX50xX3xXe2xX24xX6xX26xX3xXexX5b2xX7fxX3xX26xX1xXdxX85xX24xX3xXexX32xXdxX3xX1axX1xX24xX3xX31xX198xX4xX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xX102xX3xXd3xX1xX49exX26xX50xX3xXexX6xX3xXa1xXa2xX3xXexX15xXdxXd9xX26xX3xX1axX1xX6xXdxX3xX1xX3axX26xX50xX3xXexX15xX288xX7fxX3xX26xX50xX1xX2dxX26xX3xX2cxXdxX26xX1xX3xX7xX73xX3xXexX32xXdxX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xX102xX3xXd3xX23exX3xX15xXf5xXexX3xX26xX1xXdxX85xX24xX3xX7fxX6exXdxX3xXa1xX10xX3xX64xX5baxX6xX3xXa1xX6exXdxX3xX31xX32xXdxX3xX72xX73xX3xXexX258xX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xXd1xX3xX64xX76xX3xXa1xX23exX3xX31xXdxX247xX4xX3xX7fxX6xX26xX50xX3xX5xX45xXdxX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX4xX1xX76xX3xX1axX1xX24xX3xX31xX198xX4xX3xX26xX3axX8bxX3xX7xX506xX3xX50xXdxX49exXbxX3xX4xX1xX49exX26xX50xX3xXexX6xX3xXexX25xXbxX3xXexX15xX24xX26xX50xX3xX1xXdexX26xX3xX31xX32xXdxX3xX4xXd4xX4xX3xX31xXf5xX26xX3xXa1xX85xX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xX26xXddxX32xX4xX3xX31xX3axX3xX50xXdxX1daxX7fxX3xX15xXa6xXdxX3xX15xX76xX3xX4xX1xX76xX3xX26xXddxX32xX4xX3xX72xX73xX3xX4xX7fdxX26xX50xX3xX26xX1xXddxX3xXa1xXddxX6xX3xX2cxXdxX26xX1xX3xX7xX73xX3xX31xX85xX3xX26xXddxX32xX4xXd1xX3xXa1xXdxX85xX24xX3xX7fxX3axX3xXcxX68xX26xX50xX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xXa1xX6xX26xX50xX3xXexX1xX198xX4xX3xX1xXdxX247xX26xX102xX5fbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX76xX64xX8bxXaxX12xXcxX15xX76xX26xX50xX3xX31xX29xX26xX50xX3xX2xX3xXexX1xXd4xX26xX50xX3xXe2xX24xX6xXd1xX3xX26xX50xX76xX3axXdxX3xX31xXdxX247xX4xX3xXexX15xX24xX26xX50xX3xX50xXdxX6xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX50xXdxX1daxXdxX3xX4xXd4xX4xX3xXexX1xX1fxX6xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX50xXdxXc8xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX31xX3axX3xXd3xXd4xX4xX3xXexXdxXd9xX24xX3xX31xXddxXdexX26xX50xX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX36xX15xX6xX2cxX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xX26xX1xXf5xXexX3xX93xX35xX36xX37xX9fxX3xX31xX3axX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xXd1xX3xX4xX1xX97bxX26xX1xX3xXe2xX24xX8bxX85xX26xX3xXcxX68xX26xX50xX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xXa1xXa2xX3xXexX45xX76xX3xXa1xXdxX85xX24xX3xX1axXdxX247xX26xX3xX4xX1xX76xX3xX31xXdxX247xX4xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xXexX1xXddxX9bxX26xX50xX3xX1xX23exX6xX3xXe2xX24xX6xX26xX3xX1xX247xX3xX1axXdxX26xX1xX3xXexX1a2xX3xX50xXdxXc8xX6xX3xX4eexX10xX15xX2cxXdxX6xX3xX31xX3axX3xX9c4xX76xX7xX76xX31xX76xXd1xX3xXexX1xX6xX7fxX3xX50xXdxX6xX3xXa1xX3axX7fxX3xXbxX1xXd4xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX50xXdxXc8xX6xX3xX4xX1xX97bxX26xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xX36xX7e5xX50xX1xX6xX26xXdxX7xXexX6xX26xX3xX31xX3axX3xXcxX6xX5xXdxX2cxX6xX26xXd1xX3xX31xX3axX3xXexX1xX27exX26xX50xX3xX2cxXd4xX76xX3xX50xXdxX1daxX7fxX3xX7xX6exX3xX2cxXdxX26xX1xX3xX7xX73xX3xX72xX73xX3xX150xX3xX13xX15xX6xXe2xX102xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX76xX64xX8bxXaxX12xXcxX15xX76xX26xX50xX3xX4xX1xXdxX1a2xX26xX3xX64xX4e6xX4xX1xX3xXexX15xX6xX26xX1xX3xX4xX4ebxXd1xX3xX27exX26xX50xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xXa1xXa2xX3xX4xX6xX7fxX3xX1axX1a2xXexX3xX7xX506xX3xXa1xXddxX6xX3xX4xXd4xX4xX3xXe2xX24xX5b2xX26xX3xX26xX1xX5b2xX26xX3xX72xX73xX3xX31xX85xX3xX26xXddxX32xX4xX3xXexX258xX3xX4xXd4xX4xX3xX4xX24xX511xX4xX3xX2d4xX24xX26xX50xX3xXa1xX511xXexX3xX1axf03fxX76xX3xX64xX3axXdxX3xX150xX3xX26xXddxX32xX4xX3xX26xX50xX76xX3axXdxX3xX31xX3axX3xX26xaa47xX3xX5xX198xX4xX3xX26xX1xX4caxX7fxX3xX4xX1xXf5xX7fxX3xX64xX19cxXexX3xX4xX24xX511xX4xX3xX2d4xX24xX26xX50xX3xXa1xX511xXexX3xX2xX91xX3xX26xX288xX7fxX3xX150xX3xX36xX7e5xX50xX1xX6xX26xXdxX7xXexX6xX26xX3xX5xX3axX3xXexX5b2xX7fxX3xXa1xXdxXd9xX7fxX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xX4xX6xX7fxX3xX1axX1a2xXexX3xX4xXa6xX6xX3xX27exX26xX50xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX102xX3xXd3xXd4xX4xX3xXexX1xX3axX26xX1xX3xXe2xX24xX1daxX3xX5xXdxX6e0xX26xX3xXexXdxX1a2xXbxX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xX4xX1xX97bxX26xX1xX3xX7xXd4xX4xX1xX3xXa1xX6exXdxX3xX26xX50xX76xX45xXdxX3xXa1xXddxX269xX4xX3xX1axf345xX3xX31xX5baxX26xX50xX3xX7xX506xX3xX5xX3axX3xX64xXf5xX24xX3xXf5xX26xX3xX50xXdxX49exXbxX3xX27exX26xX50xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xX64xX3axX26xX1xX3xXa1xXddxX269xX4xX3xX7xX198xX3xXa6xX26xX50xX3xX1xX511xX3xX4xXa6xX6xX3xX4xX4ebxX3xXexX15xXdxX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xX2cxX6exXdxX3xX4xX1daxX26xX1xX3xX4xX1x7f92xX3xX4xX29xX26xX3xX4xX1xXddxX6xX3xXexX32xXdxX3xX302xX3xXexX1xXd4xX26xX50xX3xX26xXc8xX6xX3xX5xX3axX3xXexX32xXdxX3xX26xX50xX3axX8bxX3xXexX68xX26xX50xX3xXexX24xX8bxXd9xX26xX3xX4xX4ebxX102xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX15xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX15xX76xX26xX50xX12xXcxXdxX26xX3xX5xXdxX6e0xX26xX3xXe2xX24xX6xX26xX2cexX0xX52xX7xXexX15xX76xX26xX50xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe8xXexX1xX24xX7fxX2cxXe8xX6xX26xX64xXe8xX7xX6xXbxX76xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4eexX4exXbxX3xX15xX49exXexX3xXe2xX24xX5b2xX26xX3xX1axX1xX1fxXdxX3xX13xX15xX6xXe2xXd1xX3xX27exX26xX50xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xXa1xXddxX269xX4xX3xXa1xX85xX3xX4xX4ebxX3xX50xXdxX1daxXdxX3xX48xX76xX2cxX10xX5xXaxX3xX1xX15xX10xX7e5xX9xXaxX52xX2cxXdxX26xX1xXe8xX5xX24xX6xX26xX52xX7xX6xXbxXe8xX15xX24xXexXe8xXe2xX24xX6xX26xXe8xX1axX1xX76xXdxXe8xXdxX15xX6xXe2xXe8xX76xX26xX50xXe8xXexX15xX24xX7fxXbxXe8xX64xX24xX76xX4xXe8xX64xX10xXe8xX4xX24xXe8xX50xXdxX6xXdxXe8xX26xX76xX2cxX10xX5xX52xX2xX91xX309xX226xX22fxX28dxX102xX1xXexX7fxXaxX12xX0xXdxX7fxX50xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX52xX7fxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX302xX90xX52xX26xX10xX2c9xX7xX52xX302xX90xX226xX2d0xX52xX2xX302xX309xX64xX22fxX2xX90xX90xX2xX8exX2d0xXexX22fxX302xX302xX91xX2xX5xX90xX102xX31exXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX6xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX37xX3xX31xX3axX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xXexX45xXdxX3xX48xX1xX3axX3xXcxX15xX4exX26xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX31xX12xX0xX7xXexX15xX76xX26xX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4eexX4exXbxX3xX15xX49exXexX3xXe2xX24xX5b2xX26xX3xX1axX1xX1fxXdxX3xX13xX15xX6xXe2xXd1xX3xX27exX26xX50xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xXa1xXddxX269xX4xX3xXa1xX85xX3xX4xX4ebxX3xX50xXdxX1daxXdxX3xX48xX76xX2cxX10xX5xXaxX3xX1xX15xX10xX7e5xX9xXaxX52xX2cxXdxX26xX1xXe8xX5xX24xX6xX26xX52xX7xX6xXbxXe8xX15xX24xXexXe8xXe2xX24xX6xX26xXe8xX1axX1xX76xXdxXe8xXdxX15xX6xXe2xXe8xX76xX26xX50xXe8xXexX15xX24xX7fxXbxXe8xX64xX24xX76xX4xXe8xX64xX10xXe8xX4xX24xXe8xX50xXdxX6xXdxXe8xX26xX76xX2cxX10xX5xX52xX2xX91xX309xX226xX22fxX28dxX102xX1xXexX7fxXaxX12xX4eexX4exXbxX3xX15xX49exXexX3xXe2xX24xX5b2xX26xX3xX1axX1xX1fxXdxX3xX13xX15xX6xXe2xXd1xX3xX27exX26xX50xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xXa1xXddxX269xX4xX3xXa1xX85xX3xX4xX4ebxX3xX50xXdxX1daxXdxX3xX48xX76xX2cxX10xX5xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX15xX76xX26xX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX7ebxX10xX24xXexX10xX15xX7xX3xX7fxX32xXdxX3xXa1xX5b2xX8bxX3xXa1xXddxX6xX3xXexXdxX26xXd1xX3xXcxX68xX26xX50xX3xXexX1xX6exX26xX50xX3xX72xX73xX3xX75xX76xX26xX6xX5xX64xX3xXcxX15xX24xX7fxXbxX3xX31xX258xX6xX3xXa1xXddxX269xX4xX3xXa1xX85xX3xX4xX4ebxX3xX50xXdxX1daxXdxX3xX48xX76xX2cxX10xX5xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX302xX90xX302xX2xX102xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX31xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX73xX3xXexX288xX26xX50xX3xX4xXddxX9bxX26xX50xX3xX26xX50xX76xX45xXdxX3xX50xXdxX6xX76xX3xX4xX76xX26xX3xXexX1xX76xXdxX3xXexX45xXdxX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xX3xXexX15xXddxX32xX4xX3xXexX1xX85xX7fxX3xX2cxX673xX24xX3xX4xX4ebxXaxX3xX1xX15xX10xX7e5xX9xXaxX52xXexX15xX24xX26xX50xXe8xX64xX76xX26xX50xX52xX7fxX8bxXe8xXexX6xX26xX50xXe8xX4xX24xX76xX26xX50xXe8xX26xX50xX76xX6xXdxXe8xX50xXdxX6xX76xXe8xX4xX76xX26xXe8xXexX1xX76xXdxXe8xXexX6xXdxXe8xXexX15xX24xX26xX50xXe8xX64xX76xX26xX50xXe8xXexX15xX24xX76xX4xXe8xXexX1xX10xX7fxXe8xX2cxX6xX24xXe8xX4xX24xX52xX2xX91xX28dxX8exX22fxX2d0xX102xX1xXexX7fxXaxX12xX0xXdxX7fxX50xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX52xX7fxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX302xX90xX52xX26xX10xX2c9xX7xX52xX302xX90xX226xX22fxX52xX2xX302xX309xX64xX2xX302xX302xX302xX90xX90xX28dxXexX8exX2xX302xX28dxX91xX5xX90xX102xX31exXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX6xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX37xX3xX31xX3axX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xXexX45xXdxX3xX48xX1xX3axX3xXcxX15xX4exX26xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX31xX12xX0xX7xXexX15xX76xX26xX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX73xX3xXexX288xX26xX50xX3xX4xXddxX9bxX26xX50xX3xX26xX50xX76xX45xXdxX3xX50xXdxX6xX76xX3xX4xX76xX26xX3xXexX1xX76xXdxX3xXexX45xXdxX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xX3xXexX15xXddxX32xX4xX3xXexX1xX85xX7fxX3xX2cxX673xX24xX3xX4xX4ebxXaxX3xX1xX15xX10xX7e5xX9xXaxX52xXexX15xX24xX26xX50xXe8xX64xX76xX26xX50xX52xX7fxX8bxXe8xXexX6xX26xX50xXe8xX4xX24xX76xX26xX50xXe8xX26xX50xX76xX6xXdxXe8xX50xXdxX6xX76xXe8xX4xX76xX26xXe8xXexX1xX76xXdxXe8xXexX6xXdxXe8xXexX15xX24xX26xX50xXe8xX64xX76xX26xX50xXe8xXexX15xX24xX76xX4xXe8xXexX1xX10xX7fxXe8xX2cxX6xX24xXe8xX4xX24xX52xX2xX91xX28dxX8exX22fxX2d0xX102xX1xXexX7fxXaxX12xX72xX73xX3xXexX288xX26xX50xX3xX4xXddxX9bxX26xX50xX3xX26xX50xX76xX45xXdxX3xX50xXdxX6xX76xX3xX4xX76xX26xX3xXexX1xX76xXdxX3xXexX45xXdxX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xX3xXexX15xXddxX32xX4xX3xXexX1xX85xX7fxX3xX2cxX673xX24xX3xX4xX4ebxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX15xX76xX26xX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX48xX50xX76xX45xXdxX3xXexX15xXddxX150xX26xX50xX3xX72xX73xX3xX72xXdxX1axX10xX3xX45exX76xX7fxXbxX10xX76xX3xX26xX50xX3axX8bxX3xX302xX22fxX52xX309xX3xXexX32xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xXd1xX3xX4xX1xX4a9xX26xX50xX3xX64xX258xX26xX50xX3xX4xX1xX5b2xX26xX3xXa1xX673xX24xX3xXexXdxX6e0xX26xX3xXexX15xX76xX26xX50xX3xX4xX1xX24xX8bxX1a2xX26xX3xX4xX27exX26xX50xX3xX64xX24xX3xX8exX3xX26xX50xX3axX8bxX3xXexX32xXdxX3xX7fxX511xXexX3xX5xX76xX45xXexX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX50xXdxX6xX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xX102xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX31xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3xX6xX26xX3xXexX1xXdxX247xXbxX3xX31xX3axX76xX3xced7xXdxX2cxX8bxX6xXd1xX3xX4xXd4xX4xX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX50xXdxX6xX3xX2cxX6e0xX26xX3xX26xX50xX76xX3axXdxX3xXa1xX6xX26xX50xX3xX49bxX4xX1xXdexXdxX3xXexX15xX29xX3xX26xX50xX24xX8bxX3xX1xXdxXd9xX7fxX5fbx9646xXaxX3xX1xX15xX10xX7e5xX9xXaxX52xX2cxXdxX26xX1xXe8xX5xX24xX6xX26xX52xX4xX6xX26xXe8xXexX1xXdxX10xXbxXe8xX31xX6xX76xXe8xX5xXdxX2cxX8bxX6xXe8xX4xX6xX4xXe8xXe2xX24xX76xX4xXe8xX50xXdxX6xXe8xX2cxX10xX26xXe8xX26xX50xX76xX6xXdxXe8xX64xX6xX26xX50xXe8xX4xX1xX76xXdxXe8xXexX15xX76xXe8xX26xX50xX24xX8bxXe8xX1xXdxX10xX7fxX52xX2xX91xX8exX226xX90xX302xX102xX1xXexX7fxXaxX12xX0xXdxX7fxX50xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX52xX7fxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX302xX90xX52xX26xX10xX2c9xX7xX52xX302xX90xX302xX309xX52xX2xX90xX8exX64xX302xX2xX8exX302xX2xX302xX91xXexX22fxX90xX2xX2d0xX2xX5xX90xX102xX31exXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX6xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX2cxX2dxX26xX1xX3xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX37xX3xX31xX3axX3xX3cxX6xX1xX15xX6xXdxX26xX3xXexX45xXdxX3xX48xX1xX3axX3xXcxX15xX4exX26xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX31xX12xX0xX7xXexX15xX76xX26xX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3xX6xX26xX3xXexX1xXdxX247xXbxX3xX31xX3axX76xX3xX1652xXdxX2cxX8bxX6xXd1xX3xX4xXd4xX4xX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX50xXdxX6xX3xX2cxX6e0xX26xX3xX26xX50xX76xX3axXdxX3xXa1xX6xX26xX50xX3xX49bxX4xX1xXdexXdxX3xXexX15xX29xX3xX26xX50xX24xX8bxX3xX1xXdxXd9xX7fxX5fbxX1689xXaxX3xX1xX15xX10xX7e5xX9xXaxX52xX2cxXdxX26xX1xXe8xX5xX24xX6xX26xX52xX4xX6xX26xXe8xXexX1xXdxX10xXbxXe8xX31xX6xX76xXe8xX5xXdxX2cxX8bxX6xXe8xX4xX6xX4xXe8xXe2xX24xX76xX4xXe8xX50xXdxX6xXe8xX2cxX10xX26xXe8xX26xX50xX76xX6xXdxXe8xX64xX6xX26xX50xXe8xX4xX1xX76xXdxXe8xXexX15xX76xXe8xX26xX50xX24xX8bxXe8xX1xXdxX10xX7fxX52xX2xX91xX8exX226xX90xX302xX102xX1xXexX7fxXaxX12xXd3xX6xX26xX3xXexX1xXdxX247xXbxX3xX31xX3axX76xX3xX1652xXdxX2cxX8bxX6xXd1xX3xX4xXd4xX4xX3xXe2xX24xX6exX4xX3xX50xXdxX6xX3xX2cxX6e0xX26xX3xX26xX50xX76xX3axXdxX3xXa1xX6xX26xX50xX3xX49bxX4xX1xXdexXdxX3xXexX15xX29xX3xX26xX50xX24xX8bxX3xX1xXdxXd9xX7fxX5fbxX1689xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX15xX76xX26xX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXd3xX288xX26xX50xX3xXexX1xcc7dxX26xX50xX3xX150xX3xX1652xXdxX2cxX8bxX6xX3xX4xX23exX3xX26xX50xX24xX8bxX3xX4xXdexX3xXexX1xX3axX26xX1xX3xX4xX24xX511xX4xX3xX4xX1xXdxX1a2xX26xX3xXa6xX8bxX3xX26xX1xXdxX247xX7fxX3xXa1xX75bxX7fxX3xX7fxXd4xX24xXd1xX3xXbxX1xX1daxX26xX3xXd4xX26xX1xX3xX26xX1xXc8xX26xX50xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX15xX506xX3xX31xX3axX3xX15xX45xX26xX3xX26xX19cxXexX3xX7xX5b2xX24xX3xX7xX4exX4xX3xX31xX85xX3xXa1xX4e6xX6xX3xX4xX1xX97bxX26xX1xX3xXexX15xX4e6xX3xX4xXa6xX6xX3xXcxX15xX24xX26xX50xX3xX541xX27exX26xX50xX3xX31xX3axX3xX48xX36xXcxc5edxX102xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX31xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX24xX5xX12xX0xX64xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX31xX12xX0xX52xX64xXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4eexX76xX24xX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3xX1c2xX1922xX1c2xX0xX52xXbxX12