Quang cảnh cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống
(Baohatinh.vn) - Người dân Nga hôm nay (18/3) chính thức đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống, chọn 1 trong số 8 ứng viên tranh cử làm người lãnh đạo trong 6 năm tới.
1fb7x326bxb5d0x8528x7958x4fcaxa792x2d02x2c6exX7x908fx868cx5851x3283x3a4fx769exX5x4b46xXaxb784x508cx4c18xX6xa8a9x7593xX3xX4x5ec4xX16xX1xX3xX4x40cfxX3xXex43e0xXdxX3x8220xX17xX6xX3x4b8bxXdxX3x9c68x522bxX3xXbxX1xXdxa9cexX14xX3xX2cx4407xX14xX3xX4xX1fxX3xXcxa4ddxX16xX17xX3xXexX1x7c78xX16xX17xX0x7256xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx939dxX10xX6x5f24xXaxX12xX25xX17x4791x2b62xXdxX3xX59x31cbxX16xX3xX25xX17xX6xX3xX1x56c5x40bcxX3xX16xX6x3ad8xX3x9ddexX2xa7f8xX47x4bc5x80fbxX3xX4xX1x335dxX16xX1xX3xXexX1x3766xX4xX3xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX2cxX36xX14xX3xX4xX1fxX3xXcxX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17x6fd8xX3xX4xX1x734axX16xX3xX2xX3xXexX22x5554xX16xX17xX3xX7xX43xX3xX74xX3xX81xX16xX17xX3x5205xXdx59f5xX16xX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xX4xX1fxX3xX5x94c6xX6cxX3xX16xX17xX5exX5fxXdxX3xX5x733cxX16xX1xX3xX29xa50bxXacxX3xXexX22xXacxX16xX17xX3x89acxX3xX16x7f3bxX6cxX3xXex36dcxXdx655axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx33a7xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10x6e18xXex6fd9xX6xX5xXdxX17xX16x2d62xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22x3051xXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10x5ca4xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47x4ca4xXe0xX59x7f3dx64aaxX2xX76x2705xa1d9xXe0xXexX74xX148xX2xX14fxX5xX150xXe9xa0e6xXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX14bxX14cxX2xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXax7952xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxa03exX70xX11bxXaxX12xX74xX3xX81xX16xX17xX3xXb9xXdxXbbxX16xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX14x3f1bxX4xX3xX2cxX36xX14xX3xX4xX1fxX3xX16xXe3xX6cxX3xX16xX6xX70xX3xX72xXexX1xX10xXacxX3xXexX1xX81xX3xXex4cf1xX3xXexa865xX3xXexX22xac99xXdxX3xX7xX6xX16xX17xX3xXb9xXc8xX3xXexX227xX3xXexX22xXbbxX16xX3xX10bxX14xX43xX16xX17xX77xX3xX5xXc8xX113xX3x4b53xX5ex245dxX16xX17xX3x8d3fxXdxX6cxX3xXcxX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17xX3xa40axX5xX6xX59xXdxX6cxXdxX22xX3xacd5xX14xXexXdxX16xXa1xX3xX81xX16xX17xX3xXb9xXdxXbbxX16xX3xX29xX207xX4xX3xX5x50bfxXbxX11bxX3xX267xX6xXb9xX10xX5xX3x9352xX22xX14xX59xXdxX16xXdxX16xXa1xX3xX29xX1axX16xX17xX3xXf9xX207xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX3xX25xX17xX6xX11bxX3xX25exX5xX6xX59xXdxX6cxXdxX22xX3x23e8xX1xXdxX22xXdxX16xXacxXb9xX7xX24fxX70xXa1xX3xX29xX1axX16xX17xX3x9123xX63xX16xX3xX4xX1x9de9xX3xXcxX224xX3xX59xXacxX11bxX3x2c0bxX7xX10xX16xXdxX6xX3x5262xXacxXb9xX4xX1xX6xX24fxXa1xX3xX29xX1axX16xX17xX3xX2d4xX22bxX16xX17xX3xX24fxXdxX32xX16xX3xX2bexX63xX16xX3xX7xX224xX11bxX3xX286xX22xXdxX17xXacxX22xX70xX3x4058xX6xXb9xX5xXdxX16xX7xX24fxX70xXa1xX3xX29xX1axX16xX17xX3xX2fcxX6xX2cxX5xXacxX24fxXacxX11bxX3xX2d4xX10xX22xX17xX10xX70xX3x86bbxX6xX2cxX14xX22xXdxX16xXa1xX3xX29xX1axX16xX17xX3xbd1cxXdxXbbxX16xX3xX6cxXdxX16xX1xX3xXcxXacxXc8xX16xX3xX59xX63xX16xX3xX25xX17xX6xX11bxX3xX31cxXacxX22xXdxX7xX3xXcxXdxXexXacxXb9xXa1xX3xX29xX1axX16xX17xX3xXcxXe3xX16xX17xX3xXexX22xX5ex9bd2xX16xX17xX11bxX3x687cxX6xX10bxXdxX6cxX3xX2d4xX14xX22xX6xXdxX24fxXdxX16xXa1xX3xX29xX1axX16xX17xX3xX25xX1x50e6xX16xX17xX3xX16xX17xX5exX5fxXdxX3xX4xX207xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX3xX25xX17xX6xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXex3548xX76xX14bxX74xX5xX2xXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX14bxX2xX2xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX148xX2xX14cxX14bxX5xX14cxXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xX14fxX14fxX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xXe0xX148xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXexX1xX14xX6cxX2cxX3xX59xX1xXdxX59xX10xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xXf9xX1fxX3xXexX22xXdxX3xX25xX17xX6xX3xX10bxX32xXbxX3xX1xXc8xX16xX17xX3xXexX22xX5exXe7xX4xX3xX24fxX1xXdxX3xX16xX1xX27cxX16xX3xX5xX22bxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX4xX2c4xX6xX3xX6cx2fafxX16xX1xX3xXexXd7xXdxX3xX6cxX207xXexX3xX29xXdx35a6xX6cxX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX35cxX3xXexX1xX2c4xX3xX29xX6bxX3xX361xXacxX7xX4xXacxX140xX3xX1xX6bxX6cxX3xX2xX74xX47xX76xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX3f8xX76xX76xXe0xX5xX76xXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xX148xX14fxXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX13xX14xX63xX16xX3xX16xX1xX63xX16xX3xX25xX17xX6xX3xX29xXdxX3xX2cxX36xX14xX3xX4xX1fxX3xX35cxX3xX361xXacxX7xX4xXacxX140xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX3f8xX14bxX76xX14cxX5xX14bxXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xX14fxX3f8xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xXcxX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17xX3xX25xX17xX6xX3xX29xX5exad71xX4xX3xX2cxX36xX14xX3xXexX1xX10xXacxX3xX1xX5aexX16xX1xX3xXexX1xX81xX4xX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xXexX22xX224xX4xX3xXexXdxX32xXbxXe9xX3xX25xX32xX14xX3xX24fxX1xX6bxX16xX17xX3xX4x21faxX3xX81xX16xX17xX3xXb9xXdxXbbxX16xX3xX16xXc8xXacxX3xX16xX1xX27cxX16xX3xX29xX5exX820xX4xX3xX185xX14xX22bxX3xX2cxX22bxX16xX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX2cxX36xX14xXa1xX3xXb9xb439xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX7x28edxX3xX29xX5exX820xX4xX3xXexXdxX32xX16xX3xX1xXc8xX16xX1xX3xX17xXdxX378xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX81xX16xX17xX3xXb9xXdxXbbxX16xX3xX4xX855xX3xX7xX43xX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX4xX6xXacxX3xX16xX1x9b73xXexXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX74xX3f8xX150xX150xX5xX14fxXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xX3f8xX3f8xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX25xX17xX5exX5fxXdxX3xX59xX63xX16xX3xX29xXdxX3xX2cxX36xX14xX3xX4xX1fxX3xXexXd7xXdxX3xXexX1xX2c4xX3xX29xX6bxX3xX25xX17xX6xX3xX16xX17xXc8xX70xX3xX2xX74xX47xX76xXe9xX3xX361xXa5xXdxX3xX4xX6bxX16xX17xX3xX59xX63xX16xX3xX25xX17xX6xX3xXexX227xX3xX2xX74xX3xXexX14xX3dxXdxX3xXexX22xX35cxX3xX5xXbbxX16xX3xX29x5ffexX14xX3xX4xX855xX3xX185xX14xX70xXa1dxX16xX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX2cxX36xX14xX3xXcxX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17xXa1xX3xX6cxXdx2d65xX16xX3xX5xXc8xX3xX16xX17xX5exX5fxXdxX3xX29xX855xX3xX24fxX1xX6bxX16xX17xX3xX2cx4f7dxX3xXexX882xX6xX3xX22bxX16xX3xXexX14xX70xXbbxX16xX3xX2cxX43xX3xX24fxX1xX6bxX16xX17xX3xX4xX855xX3xX24fxX1xX1axX3xX16xXe3xX16xX17xX3xX2cxX36xX14xX3xX4xX1fxX3xX1xX6xX70xX3xX29xX6xX16xX17xX3xX2cxXa5axX3xX17xXdxX6xX6cxX3xX17xXdxX378xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX76xX2xX76xX148xX5xXe0xXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xX3f8xX14fxXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX25xX1xX378xX16xX17xX3xX29xXdxX5bcxX6cxX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX29xX36xX14xX3xXexXdxXbbxX16xX3xX35cxX3xXb9x9754xX16xX17xX3xX25exXdxXa44xX16xX3xX249xX6bxX16xX17xX3xX25xX17xX6xX3xX6cxX35cxX3xX4xX1fxX6xX3xXexX227xX3xX74xX1xX3xX16xX17xXc8xX70xX3xX2xX74xX47xX76xX3xX72xX76xX1xX3xX17xXdxX5fxX3xX56xXc8xX3xX25xX207xXdxX77xXe9xX3xX25xX1xX378xX16xX17xX3xX29xXdxX5bcxX6cxX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX4xX14xX43xXdxX3xX4xXbc1xX16xX17xX3xX7xX88bxX3xX29xX855xX16xX17xX3xX4xX1fxX6xX3xXb9xXc8xXacxX3xX5x72b8xX4xX3xX2xX74xX1xX3xX17xXdxX5fxX3xX286xX361xXcxX3xX16xX17xXc8xX70xX3xX2xX74xX47xX76xX3xX72xX2xX1xX3xX7xX22bxX16xX17xX3xX2xX3f8xX47xX76xX3xX17xXdxX5fxX3xX56xXc8xX3xX25xX207xXdxX77xX3xX35cxX3xXb9xXbc1xX16xX17xX3xX5xXd2xX16xX1xX3xXexX1xX3dxX3xX2cdxX6xX5xXdxX16xXdxX16xX17xX22xX6xX59xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX74xX76xXe0xX76xX5xX148xXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xXe0xX150xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX25xX17xX5exX5fxXdxX3xX25xX17xX6xX3xX35cxX3xXexX1xXc8xX16xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX25exX5xX6xX59xXdxXb9xXacxX7xXexXacxX24fxXa1xX3xXb9xXbc1xX16xX17xX3xX25exXdxXa44xX16xX3xX249xX6bxX16xX17xX3xX25xX17xX6xX3xX29xXdxX3xX2cxX36xX14xX3xXexX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX3f8xXe0xX14cxX14bxX5xX74xXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xX74xX14bxXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX13xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX2cxXbbxX16xX3xXexX22xXacxX16xX17xX3xX6cxX207xXexX3xX29xXdxX5bcxX6cxX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX35cxX3xXexX1xXc8xX16xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX25exX5xX6xX59xXdxXb9xXacxX7xXexXacxX24fxXa1xX3xXb9xXbc1xX16xX17xX3xX25exXdxXa44xX16xX3xX249xX6bxX16xX17xX3xX25xX17xX6xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX14bxX14cxX14bxX76xX5xX3f8xXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX14bxX14cxX148xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX25xX17xX5exX5fxXdxX3xXbxX1x4ea5xX3xX16xX378xX3xX4xX36xX6cxX3xX5xX22bxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX4xX2c4xX6xX3xX6cxX5aexX16xX1xX3xXexXd7xXdxX3xX6cxX207xXexX3xX29xXdxX5bcxX6cxX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX35cxX3xXexX1xX2c4xX3xX29xX6bxX3xX361xXacxX7xX4xXacxX140xX3xX7xX22bxX16xX17xX3xX16xX6xX70xXe9xX3xX31cxXbbxX16xX3xX4xXd7xX16xX1xX3xX2cxXc8xX3xX5xXc8xX3xX6cxX207xXexX3xXexX5fxX3xX17xXdxX8c0xX70xX3xX4xX855xX3xXdxX16xX3xXexX1xX6bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX2c4xX6xX3xX74xX3xX81xX16xX17xX3xXb9xXdxXbbxX16xX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xX4xX1fxX3xXcxX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17xX3xX25xX17xX6xX3xX14cxX150xX2xX74xX3xX59xX5exX820xX4xX3xX59xX22bxX16xX3xXexX22xXbbxX16xX3xX6cxX207xXexX3xX4xX1xXdxX32xX4xX3xX2cxX1axX16xX17xX3xX5xXe7xX16xXe9xX3xX267xX1xX36xX16xX3xX17xXdxXe7xXdxX3xXexX1xXdx6ce0xX14xX3xX4xX2c4xX6xX3xX29xX5exX24bxX16xX17xX3xX24fxXdxX6cxX3xXcxX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17xX3xX267xX14xXexXdxX16xX3xXb9xXc8xX3xX16xX378xX3xX81xX16xX17xX3xX4xX1fxX3xXb9xXdxXbbxX16xX3xX59xX14xX70xX3xX16xX1xX8c0xXexX3xX2cdxX7xX10xX16xXdxX6xX3xX2d4xXacxX2cxX4xX1xX6xX24fxX3xX35cxX3xX4xX1xX7bxX16xX1xX3xX17xXdxX378xX6xX3xX2cxX1axX16xX17xX3xX59xX6xX16xX1xX3xX7xX22bxX4xX1xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX74xX14bxX14fxX14bxX5xX2xX150xXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX14bxX2xX14cxXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX267xX1xX882xX16xX17xX3xX24fxX7bxX16xX3xX29xX5exX820xX4xX3xX2cxX43xX3xXexX22xX7bxX3xX29xX5bcxX3xX4xX22bxX4xX3xX4xX1fxX3xXexX22xXdxX3xX5xX224xX6xX3xX4xX1xXa5xX16xX3xX81xX16xX17xX3xX4xX1fxX3xXb9xXdxXbbxX16xX3xX4xX1xXacxX3xX4xX5exX24bxX16xX17xX3xXb9xXa5axX3xXcxX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17xX3xX25xX17xX6xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX74xX2xX2xX5xX2xX2xXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xXe0xX14fxXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX361xX207xXexX3xX4xX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXc8xX16xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX2d4xXexX6xXb9xX22xXacxXbxXacxX5xX3xX22xX5fxXdxX3xX24fxX1xX2dxXdxX3xXbxX1xX882xX16xX17xX3xX24fxX7bxX16xX3xX7xX6xX14xX3xX24fxX1xXdxX3xX29xXd2xX3xX4xX855xX3xX29xX5exX820xX4xX3xX7xX224xX3xX5xX224xX6xX3xX4xX1xXa5xX16xX3xX4xX2c4xX6xX3xX22xXdxXbbxX16xX17xX3xX6cxX5aexX16xX1xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX3f8xXe0xX14cxX14fxX5xX2xX14cxXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX14bxX14cxX14fxXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX25xX17xX6xX3xX4xX855xX3xX3f8xX148xXe9xX150xX150xX150xX3xX29xXdxX5bcxX6cxX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xXa1xX3xX14bxX150xX150xX3xXexX22xXacxX16xX17xX3xX7xX43xX3xX29xX855xX3xX16x7aebxX6cxX3xX35cxX3xX16xX5exXe7xX4xX3xX16xX17xXacxXc8xXdxXe9xX3xX56xX24bxX16xX3xX2xX150xX74xX3xXexX22xXdxX1102xX14xX3xX16xX17xX5exX5fxXdxX3xX35cxX3xX25xX17xX6xX3xXb9xXc8xX3xX17xX36xX16xX3xX1xX6xXdxX3xXexX22xXdxX1102xX14xX3xX16xX17xX5exX5fxXdxX3xX25xX17xX6xX3xX7xX43xX16xX17xX3xX35cxX3xX16xX5exXe7xX4xX3xX16xX17xXacxXc8xXdxX3xX4xX855xX3xX185xX14xX70xXa1dxX16xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX17xXdxX6xX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xXe9xX3xXcxX14xX70xX3xX16xX1xXdxXbbxX16xXa1xX3xX16xX17xX5exX5fxXdxX3xX25xX17xX6xX3xX35cxX3xb7cfxX24fxX22xX6xXdxX16xX10xX3xX24fxX1xX6bxX16xX17xX3xXexX1xX5bcxX3xXexX1xX6xX6cxX3xX17xXdxX6xX3xX2cxX36xX14xX3xX4xX1fxXe9xX3xX249xX63xX70xX3xX5xXc8xX3xX29xX207xX16xX17xX3xXexX1xX22bxXdxX3xX29xX5bcxX3xXexX22xX1axX3xX29x894axX6xX3xX4xX1xXacxX3xXb9xXdxX1102xX4xX3xX25xX17xX6xX3xX7xX22bxXbxX3xX16xX1xX27cxXbxX3xX2cxX22bxX16xX3xX29xX1axXacxX3xXf9xX22xXdxX6cxX10xX6xX3xX16xXe3xX6cxX3xX14cxX150xX2xX14bxXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexXe0xX3f8xX2xX148xX5xX2xX76xXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xXe0xX150xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX361xX207xXexX3xXexX1xX2c4xX70xX3xXexX1xX2c4xX3xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX2cxX36xX14xX3xXexX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17xX3xX35cxX3xXexX1xXc8xX16xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX25exX5xX6xX59xXdxXb9xXacxX7xXexXacxX24fxXa1xX3xXb9xXbc1xX16xX17xX3xX25exXdxXa44xX16xX3xX249xX6bxX16xX17xX3xX25xX17xX6xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexXe0xX2xX3f8xX14fxX5xX2xX14bxXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX14bxX2xX148xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xX249xX5exX24bxX16xX17xX3xX24fxXdxX6cxX3xXcxX3dxX16xX17xX3xXexX1xX43xX16xX17xX3xX267xX14xXexXdxX16xX3xX29xX5exX820xX4xX3xX59xX224xX3xX2cxX22bxXacxX3xX7xX88bxX3xX4xX1xXdxX32xX16xX3xXexX1x835axX16xX17xX3xX16xX17xX6xX70xX3xXexX227xX3xXb9xX882xX16xX17xX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xXdxX32xX14xX3xX29xX36xX14xX3xXexXdxXbbxX16xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX22xX11bxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXe9xX2cxX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe9xXb9xX16xX47xX16xX10xX140xX7xX47xX2xX74xX2xX74xX47xX148xXe0xX59xX14bxX14cxX2xX76xX14fxX150xXe0xXexX3f8xXe0xX14fxX14bxX5xX2xX14fxXe9xX15axXbxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX140xXdxX59xXexX1xX113xXe0xX150xX150xXbxX10bxX11bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX76xX3f8xXe0xXbxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX185xX14xX6xX16xX17xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX4xX14xX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX6xX3xX59xXdxX3xX2cxXacxX3xXbxX1xXdxX10xX14xX3xX2cxX6xX14xX3xX4xX14xX3xXexXacxX16xX17xX3xXexX1xXacxX16xX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX15axX14xX7xXexXdxX1ecxX70xX11bxXaxX12xXf9xX22bxX4xX3xXexX1xX2c4xX70xX3xXexX1xX2c4xX3xX10bxX32xXbxX3xX1xXc8xX16xX17xX3xX2cxX36xX14xX3xX4xX1fxX3xXexXd7xXdxX3xXb9xXbc1xX16xX17xX3xX25exXdxXa44xX16xX3xX249xX6bxX16xX17xX3xX25xX17xX6xX3xX16xX17xXc8xX70xX3xX2xX74xX47xX76xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbcfaxX14xXexX1xXacxX22xXaxX12xX267xX1xX5exX24bxX16xX17xX3xX249x74dexX16xX17xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xXacxX14xX22xX4xX10xXaxX12xX72x68b5xX16xX1xX113xX3x2939xX10xX14xXexX10xX22xX7xX77xX0xX47xXbxX12
Phương Đặng