Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thăm hỏi, tặng quà đồng bào vùng lũ Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Chiều 20/10, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đến động viên, chia sẻ với những khó khăn với Nhân dân vùng lũ Cẩm Xuyên. Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an Hà Tĩnh cùng đi với đoàn.
fde4x17395x1da27x1e0f7x11a20x13f88x15dafx10d54xfe57xX7x17194x1444cx19ff5x1609ax11160x1308axX5x13681xXaxX3xX7xXex186e5xX5xX10xX9xXaxXexX10x167c5xXex17c8fxX6xX5xXdx10552x12e82x10222xX3x13484x196f1xX7xXexXdx10450xX15x15879xXax1395dx1e80fx17446xX3xXexX1x134c9xX3xXcx1c757xX23xX1xX3x1a14fxX15xX3x14573xfe53x1985dxX23xX22xX3xXcx11c74xX27xX23xX22xX3x19cc6x168b6xX23xX22xX3xXexX1x1d0b8x13f92xX3xX1x124bbxXdxfe10xX3xXex19614xX23xX22xX3x186ddxX27xX41xX3x11b11x1d36dxX23xX22xX3x1a3ebxX41xX40xX3x1d934xfeddxX23xX22xX3xX5xX4cxX3x1de06x132a3xX53xX3x11957xX27xX15x16231xX23xX0x1acc1xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6x1cb14xXaxX2fxX74xX1xXdx1048dxX27xX3x1bad2x18096xX7exX2xX9axX58xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX63x108d1xX3xX63x156ddxX23xX3xX63x16202xX23xX22xX3xX6cxXdxX7bxX23xX58xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x139bcxX3xX6cx1ad4fxXdxX3xX23xX1x1c87exX23xX22xX3x1c616xX1x11af3xX3xXe4xX1xX52xX23xX3xX6cxXdbxXdxX3x11448xX1x10fd7xX23xX3xX90xXf3xX23xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23x1afc3xX3x14d42x16cd5xXdxX3xXex10fd6xX3xfe30xX7bxX3x1ceffxX1x168dfxX4xX3xXcxX1xX27xX15xXc4xXexX3xX1exX3x191bexXdxX112xX53xX3xX63x11cb5xX4xX3xX74x102dcxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX3fxX41xX3xXcx1abb9xX23xX1xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX63xXdxX3xX6cxXdbxXdxX3xX63xX40xX41xX23xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX53xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX23xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax12a87xXdxX90xXexX1xX24xX3x15f7bxX2x17691xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xff19xX2xX9axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX10bxX68xX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX6cxX23xX7exX23xX10xX180xX7xX7exX99xX9axX196xX99xX7exX2xX9axX187xX90xX99xX2x1aac8xX9axX1c9xX189xX189xXex1b2cbx187a4x13e5dxX1cfxX189xX5xX9axX10bxX68xX53xXbx1173cxX46xX9xX196xX196xX9axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX5fxX27xX41xX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX180xXdxX90xXexX1xX9xXaxX187xX2xX189xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX196xX2xX9axXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xX63xXc8xX23xX22xX3xX6cxXdxX7bxX23xX3xX4xX112xX4xX3xX1xXc8xX3xX90xXf3xX23xX3xXexX1xX12fxX23xX3xX1c9xX58xX3xX1cxXc1xX3xX74xX75xX53xX3x1d60cxX27xX6xX23xX22xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX63xXc1xX3xX63xXc4xX23xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xX63xXc8xX23xX22xX3xX6cxXdxX7bxX23xX3xX4xX112xX4xX3xX1xXc8xX3xX90xXf3xX23xX3xXexX1xX12fxX23xX3xX1c9xX58xX3xX1cxXc1xX3xX74xX75xX53xX3xX2b7xX27xX6xX23xX22xX3xX6cxX41xX3xXexX46xX6xX40xX3xX1x19a1fxX23xX3xX187xX9axX3xX7xX27x1af1bxXexX3xX5fxX27xX41xX3xX22xX64xX53xX3xX53x1b788xX3xXexX12fxX53xX58xX3xX23xX35xXdbxX4xX3xX27xX12bxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX4xX112xX4xX3xX23xX1xX27xX3xX15xXc4xX27xX3xXbxX1xX75xX53xX3xXe4xX1xX112xX4xX3xXbxX1x11cc9xX4xX3xX6cxX378xX3xX68xX41xX3xX4xX40xX23xX3xXexX46xX40xX23xX22xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX53xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX23xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX90xXexX1xX24xX3xX187xX2xX189xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX196xX2xX9axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX10bxX68xX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX6cxX23xX7exX23xX10xX180xX7xX7exX99xX9axX196xX99xX7exX2xX9axX187xX90xX99xX2xX1c9xX9axX1d1xX2xX189xXexX189xX99xX1d0xX1c9xX99xX5xX9axX10bxX68xX53xXbxX1daxX46xX9xX196xX99xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX5fxX27xX41xX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX180xXdxX90xXexX1xX9xXaxX187xX2xX189xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX196xX2xX9axXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX53xX40xX23xX22xX3xX23xX22xX35x11bc0xXdxX3xX90xXf3xX23xX3xX1x118b7xX3xXexX46x15d07xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXe4xX1xX119xX4xX3xXbxX1xX378xX4xX3xXe4xX1xXe6xX3xXe4xX1xX52xX23xX58xX3xX7xXdbxX53xX3xX6cxX35xX4daxXexX3xX5fxX27xX6xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXd8xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xXe4xX1xXe6xX3xXe4xX1xX52xX23xX58xX3xX6cxX33exXexX3xX6cx1de48xX3xX53xX41xX3xX68xX41xX3xX4xX40xX23xX3xX63xX6xX23xX22xX3xX22xX112xX23xX1xX3xX4xX1x1cf61xX27xX3xX6cxX41xX3xX53xX40xX23xX22xX3xX23xX22xX35xX4cexXdxX3xX90xXf3xX23xX3xX63xX40xX41xX23xX3xXe4xXc4xXexX3xX22xXdx12605xXbxX3xX23xX1xX6xX27xX3xXe4xX1xX119xX4xX3xXbxX1xX378xX4xX3xXe4xX1xXe6xX3xXe4xX1xX52xX23xX58xX3xX7xXdbxX53xX3xX6cxX35xX4daxXexX3xX5fxX27xX6xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX10dxX35xX4daxX4xX3xX68xXdxXc4xXexX58xX3xX74xX75xX53xX3xX2b7xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX41xX3xX53xXc8xXexX3xXexX46xX40xX23xX22xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xffe2xX46xX12bxX23xX3xX5xX4cx11bffxX3xX4xX3cxX6xX3xX1xX27xX15x116a5xX23xX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xX10bxX3xXf1xX1xXe0xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX5fxX27xX6xX58xX3xX1cxXc1xX3xX4xXe6xX3xX1d0xX7exX2xX9axX3xXexX1xX12fxX23xX3xX23xX22x141b6xXbxX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX6cxXdbxXdxX3xX2xX10bxX99xX9axX9axX7exX196xX10bxX189xX9axX9axX3xX23xX1xXf3xX23xX3xXe4xX1xX75xX27xX3xX68xX57exX3xX566xX23xX1xX3xX1xX35x151f8xX23xX22xX10bxX3xXcxX46xX40xX23xX22xX3xX63xXe6xX58xX3xX4xX112xX4xX3xXexX1xX12fxX23xX3xX1d0xX58xX3xX1c9xX58xX3xX1d1xX3xX68xX57exX3xX4xX12fxX3xX5xX656xXbxX3xX1xX40xX41xX23xX3xXexX40xX41xX23xX10bxX3xX3fxXdxX626xX23xX3xXexX10exXdxX58xX3xX23xX35xXdbxX4xX3xX63xXc1xX3xX46xX59exXexX3xX189xX9axX4xX53xX58xX3xX23xX1xX35xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX96xX27xX3xX23xX1xX41xX3xX90xXf3xX23xX3xX6cx11689xX23xX3xX4xfed6xX23xX3xX23xX22xX656xXbxX3xX7xXf3xX27xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xX90xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xX46xX10xX5xX6xXexX10xX90xXaxX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX7bxX23xX3xX5fxX27xX6xX23xX24xX0xX7exX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX53xX68xX1exX6xX23xX90xX1exX7xX6xXbxX40xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1164cxX1xXe6xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXdbxX23xX22xX3xXcxX46xX57exX23xX1xX3xX10dxX34axX23xX1xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX5xXc1xX23xX1xX3xX63xX10exX40xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xX6xX40xX3xX5fxX27xX41xX3xX4x136e7xX27xX3xXexX46xX4daxX3xX616xXexXf3xX53xX3xX5xX4cxX61dxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7exXbxX1xX40xX1exXexX1xX27xX1exXexX27xX40xX23xX22xX1exXexX46xXdxX23xX1xX1exX90xXdxX23xX1xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX5xX6xX23xX1xX1exX90xX6xX40xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX46xX6xX40xX1exX5fxX27xX6xX1exX4xX27xX27xX1exXexX46xX40xX1exXexX6xX53xX1exX5xX27xX1exX4xX6xX53xX1exX1cxX27xX15xX10xX23xX7exX99xX9axX9axX196xX189xX9axX10bxX1xXexX53xXaxX2fxX0xXdxX53xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7exX53xX10xX90xXdxX6xX7exX2xX99xX9axX7exX23xX10xX180xX7xX7exX99xX9axX196xX99xX7exX2xX9axX187xX90xX99xX2xX1cfxX2xX1cfxX99xX99xXexX187xX196xX187xX99xX1d1xX5xX9axX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX5fxX27xX41xX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX6cxX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75fxX1xXe6xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXdbxX23xX22xX3xXcxX46xX57exX23xX1xX3xX10dxX34axX23xX1xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX5xXc1xX23xX1xX3xX63xX10exX40xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xX6xX40xX3xX5fxX27xX41xX3xX4xX79dxX27xX3xXexX46xX4daxX3xX616xXexXf3xX53xX3xX5xX4cxX61dxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7exXbxX1xX40xX1exXexX1xX27xX1exXexX27xX40xX23xX22xX1exXexX46xXdxX23xX1xX1exX90xXdxX23xX1xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX5xX6xX23xX1xX1exX90xX6xX40xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX46xX6xX40xX1exX5fxX27xX6xX1exX4xX27xX27xX1exXexX46xX40xX1exXexX6xX53xX1exX5xX27xX1exX4xX6xX53xX1exX1cxX27xX15xX10xX23xX7exX99xX9axX9axX196xX189xX9axX10bxX1xXexX53xXaxX2fxX75fxX1xXe6xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXdbxX23xX22xX3xXcxX46xX57exX23xX1xX3xX10dxX34axX23xX1xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX5xXc1xX23xX1xX3xX63xX10exX40xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xX6xX40xX3xX5fxX27xX41xX3xX4xX79dxX27xX3xXexX46xX4daxX3xX616xXexXf3xX53xX3xX5xX4cxX61dxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxX46xX35xXdbxX4xX3xXexX34axX23xX1xX3xXexX46xX10exX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX5xX378xXexX3xX22xXf3xX15xX3xXexX1xXdxX626xXexX3xX1xX10exXdxX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX23xX96xX3xX4xX1xX40xX3xX23xX22xX35xX4cexXdxX3xX90xXf3xX23xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX58xX3xX22x1d846xX23xX3xXexX46xX35xX6xX3xX23xX6xX15xX3x1d5e3xX99xX9axX7exX2xX9ax16f7exX58xX3xX75fxX1xXe6xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXdbxX23xX22xX3xX74xX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xXcxX46xX57exX23xX1xX3xX10dxX34axX23xX1xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX63xX40xX41xX23xX3xX4xX12fxX23xX22xX3xXexX112xX4xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xX336xX23xX22xX3xX63xXc1xX3xX6cxX96xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xX63xXc8xX23xX22xX3xX6cxXdxX7bxX23xX3xX6cxX41xX3xXexX46xX6xX40xX3xX5fxX27xX41xX3xX1xX4d6xX3xXexX46xX4daxX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX6cxX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46x100b9xX4xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXe4xXdx10691xX53xX3xXexX46xX6xX58xX3xX4xX1xX38xX3xX63xX10exX40xX3xX79dxX23xX22xX3xXbxX1xXe6xX3xX6cxXdbxXdxX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7exX68xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX46xX27xX4xX1exXexXdxX10xXbxX1exXe4xXdxX10xX53xX1exXexX46xX6xX1exX4xX1xXdxX1exX90xX6xX40xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX40xX1exX6cxX40xXdxX1exX53xX27xX6xX1exX5xX27xX7exX99xX9axX9axX1cfxX1d0xX1c9xX10bxX1xXexX53xXaxX2fxX0xXdxX53xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7exX53xX10xX90xXdxX6xX7exX2xX99xX9axX7exX23xX10xX180xX7xX7exX99xX9axX196xX99xX7exX2xX2xX1d0xX90xX2xX2xX99xX99xX1c9xX2xX1d1xXexX1d0xX1d1xX1cfxX2xX1cfxX5xX9axX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX5fxX27xX41xX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX6cxX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xXb2dxX4xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXe4xXdxXb37xX53xX3xXexX46xX6xX58xX3xX4xX1xX38xX3xX63xX10exX40xX3xX79dxX23xX22xX3xXbxX1xXe6xX3xX6cxXdbxXdxX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7exX68xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX46xX27xX4xX1exXexXdxX10xXbxX1exXe4xXdxX10xX53xX1exXexX46xX6xX1exX4xX1xXdxX1exX90xX6xX40xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX40xX1exX6cxX40xXdxX1exX53xX27xX6xX1exX5xX27xX7exX99xX9axX9axX1cfxX1d0xX1c9xX10bxX1xXexX53xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xXb2dxX4xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXe4xXdxXb37xX53xX3xXexX46xX6xX58xX3xX4xX1xX38xX3xX63xX10exX40xX3xX79dxX23xX22xX3xXbxX1xXe6xX3xX6cxXdbxXdxX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxX46xX35xXdbxX4xX3xX90xXdx11ca9xX23xX3xX68xXdxXc4xX23xX3xXbxX1xX79dxX4xX3xXexX10exXbxX3xX4xX3cxX6xX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX58xX3xX6cxX41xX40xX3xX5xX59exX4xX3xX2xX9axX1xX3xX7xX112xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXa60xX2xX1d1xX7exX2xX9axXa66xX58xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX63xXc1xX3xXexX46xXb2dxX4xX3xXexXdxXc4xXbxX3xX63xXdxX3xXe4xXdxXb37xX53xX3xXexX46xX6xX58xX3xX4xX1xX38xX3xX63xX10exX40xX3xXbxX1xX35xX336xX23xX22xX3xX112xX23xX3xX79dxX23xX22xX3xXbxX1xXe6xX3xXexX10exXdxX3xX53xXc8xXexX3xX7xX12bxX3xX63xX57exX6xX3xXbxX1xX35xX336xX23xX22xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX6cxX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX7exX27xX5xX2fxX0xX90xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX2fxX0xX7exX90xXdxX6cxX2fxX0xX7exX90xXdxX6cxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1557cxX27xXexX1xX40xX46xXaxX2fxX3fxX6dxX23xX22xX3xX2b7xX27x18163xX0xX7exXbxX2f
Hùng Quý