Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thăm hỏi, tặng quà đồng bào vùng lũ Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Chiều 20/10, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đến động viên, chia sẻ với những khó khăn với Nhân dân vùng lũ Cẩm Xuyên. Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an Hà Tĩnh cùng đi với đoàn.
c6f1x11fc7x13401x14d36x14bd8x17817x1504ax11f97xc936xX7x1299cx1116cxd504x137bfxf8aaxd9f3xX5x10a60xXaxX3xX7xXex11113xX5xX10xX9xXaxXexX10xed08xXex15af8xX6xX5xXdx166aax170b7x14cbbxX3xe722x12a88xX7xXexXdx1802cxX15x1737axXax15d40xe892xe509xX3xXexX1x13ea0xX3xXcxe696xX23xX1xX3xc949xX15xX3xd61ex1442exd747xX23xX22xX3xXcx1248dxX27xX23xX22xX3xe888x12f06xX23xX22xX3xXexX1x1734exd9c9xX3xX1x123ecxXdx16fdbxX3xXexf48dxX23xX22xX3x16175xX27xX41xX3x14359x1563exX23xX22xX3xf48cxX41xX40xX3x17e0dx10bd2xX23xX22xX3xX5xX4cxX3xfa37xcd14xX53xX3x12c5axX27xX15xed0axX23xX0xf501xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xfb2dxXaxX2fxX74xX1xXdx175a4xX27xX3x17754x16928xX7exX2xX9axX58xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX63xdd48xX3xX63x1072bxX23xX3xX63xee8axX23xX22xX3xX6cxXdxX7bxX23xX58xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xef30xX3xX6cxd75fxXdxX3xX23xX1x119b3xX23xX22xX3xfb06xX1xf539xX3xXe4xX1xX52xX23xX3xX6cxXdbxXdxX3x14c6bxX1x13944xX23xX3xX90xXf3xX23xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xfc2axX3x10a6dxff6cxXdxX3xXexcf05xX3xd753xX7bxX3x13bb9xX1x10842xX4xX3xXcxX1xX27xX15xXc4xXexX3xX1exX3xe341xXdxX112xX53xX3xX63x14486xX4xX3xX74x15846xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX3fxX41xX3xXcx16bf0xX23xX1xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX63xXdxX3xX6cxXdbxXdxX3xX63xX40xX41xX23xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX53xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX23xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1659bxXdxX90xXexX1xX24xX3xd166xX2xdd2bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x14094xX2xX9axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX10bxX68xX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX6cxX23xX7exX23xX10xX180xX7xX7exX99xX9axX196xX99xX7exX2xX9axX187xX90xX99xX2x178faxX9axX1c9xX189xX189xXexc937x16ef9xd2cfxX1cfxX189xX5xX9axX10bxX68xX53xXbx1748cxX46xX9xX196xX196xX9axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX5fxX27xX41xX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX180xXdxX90xXexX1xX9xXaxX187xX2xX189xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX196xX2xX9axXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xX63xXc8xX23xX22xX3xX6cxXdxX7bxX23xX3xX4xX112xX4xX3xX1xXc8xX3xX90xXf3xX23xX3xXexX1xX12fxX23xX3xX1c9xX58xX3xX1cxXc1xX3xX74xX75xX53xX3x152ccxX27xX6xX23xX22xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX63xXc1xX3xX63xXc4xX23xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xX63xXc8xX23xX22xX3xX6cxXdxX7bxX23xX3xX4xX112xX4xX3xX1xXc8xX3xX90xXf3xX23xX3xXexX1xX12fxX23xX3xX1c9xX58xX3xX1cxXc1xX3xX74xX75xX53xX3xX2b7xX27xX6xX23xX22xX3xX6cxX41xX3xXexX46xX6xX40xX3xX1x171f8xX23xX3xX187xX9axX3xX7xX27xe7a7xXexX3xX5fxX27xX41xX3xX22xX64xX53xX3xX53xe990xX3xXexX12fxX53xX58xX3xX23xX35xXdbxX4xX3xX27xX12bxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX4xX112xX4xX3xX23xX1xX27xX3xX15xXc4xX27xX3xXbxX1xX75xX53xX3xXe4xX1xX112xX4xX3xXbxX1x15f12xX4xX3xX6cxX378xX3xX68xX41xX3xX4xX40xX23xX3xXexX46xX40xX23xX22xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX53xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX23xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX90xXexX1xX24xX3xX187xX2xX189xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX196xX2xX9axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX10bxX68xX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX6cxX23xX7exX23xX10xX180xX7xX7exX99xX9axX196xX99xX7exX2xX9axX187xX90xX99xX2xX1c9xX9axX1d1xX2xX189xXexX189xX99xX1d0xX1c9xX99xX5xX9axX10bxX68xX53xXbxX1daxX46xX9xX196xX99xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX5fxX27xX41xX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX180xXdxX90xXexX1xX9xXaxX187xX2xX189xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX196xX2xX9axXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX53xX40xX23xX22xX3xX23xX22xX35x14641xXdxX3xX90xXf3xX23xX3xX1x1277exX3xXexX46x15031xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXe4xX1xX119xX4xX3xXbxX1xX378xX4xX3xXe4xX1xXe6xX3xXe4xX1xX52xX23xX58xX3xX7xXdbxX53xX3xX6cxX35xX4daxXexX3xX5fxX27xX6xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXd8xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xXe4xX1xXe6xX3xXe4xX1xX52xX23xX58xX3xX6cxX33exXexX3xX6cxe3acxX3xX53xX41xX3xX68xX41xX3xX4xX40xX23xX3xX63xX6xX23xX22xX3xX22xX112xX23xX1xX3xX4xX1xf2fcxX27xX3xX6cxX41xX3xX53xX40xX23xX22xX3xX23xX22xX35xX4cexXdxX3xX90xXf3xX23xX3xX63xX40xX41xX23xX3xXe4xXc4xXexX3xX22xXdxcadcxXbxX3xX23xX1xX6xX27xX3xXe4xX1xX119xX4xX3xXbxX1xX378xX4xX3xXe4xX1xXe6xX3xXe4xX1xX52xX23xX58xX3xX7xXdbxX53xX3xX6cxX35xX4daxXexX3xX5fxX27xX6xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX90xX15xXaxX2fxX10dxX35xX4daxX4xX3xX68xXdxXc4xXexX58xX3xX74xX75xX53xX3xX2b7xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX41xX3xX53xXc8xXexX3xXexX46xX40xX23xX22xX3xX23xX1xXe0xX23xX22xX3xef14xX46xX12bxX23xX3xX5xX4cx1337axX3xX4xX3cxX6xX3xX1xX27xX15x17ecbxX23xX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xX10bxX3xXf1xX1xXe0xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX5fxX27xX6xX58xX3xX1cxXc1xX3xX4xXe6xX3xX1d0xX7exX2xX9axX3xXexX1xX12fxX23xX3xX23xX22x16d1cxXbxX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX6cxXdbxXdxX3xX2xX10bxX99xX9axX9axX7exX196xX10bxX189xX9axX9axX3xX23xX1xXf3xX23xX3xXe4xX1xX75xX27xX3xX68xX57exX3xX566xX23xX1xX3xX1xX35xffe6xX23xX22xX10bxX3xXcxX46xX40xX23xX22xX3xX63xXe6xX58xX3xX4xX112xX4xX3xXexX1xX12fxX23xX3xX1d0xX58xX3xX1c9xX58xX3xX1d1xX3xX68xX57exX3xX4xX12fxX3xX5xX656xXbxX3xX1xX40xX41xX23xX3xXexX40xX41xX23xX10bxX3xX3fxXdxX626xX23xX3xXexX10exXdxX58xX3xX23xX35xXdbxX4xX3xX63xXc1xX3xX46xX59exXexX3xX189xX9axX4xX53xX58xX3xX23xX1xX35xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX96xX27xX3xX23xX1xX41xX3xX90xXf3xX23xX3xX6cxd49axX23xX3xX4x16467xX23xX3xX23xX22xX656xXbxX3xX7xXf3xX27xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xX90xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xX46xX10xX5xX6xXexX10xX90xXaxX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX7bxX23xX3xX5fxX27xX6xX23xX24xX0xX7exX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX53xX68xX1exX6xX23xX90xX1exX7xX6xXbxX40xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14760xX1xXe6xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXdbxX23xX22xX3xXcxX46xX57exX23xX1xX3xX10dxX34axX23xX1xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX5xXc1xX23xX1xX3xX63xX10exX40xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xX6xX40xX3xX5fxX27xX41xX3xX4xcef5xX27xX3xXexX46xX4daxX3xX616xXexXf3xX53xX3xX5xX4cxX61dxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7exXbxX1xX40xX1exXexX1xX27xX1exXexX27xX40xX23xX22xX1exXexX46xXdxX23xX1xX1exX90xXdxX23xX1xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX5xX6xX23xX1xX1exX90xX6xX40xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX46xX6xX40xX1exX5fxX27xX6xX1exX4xX27xX27xX1exXexX46xX40xX1exXexX6xX53xX1exX5xX27xX1exX4xX6xX53xX1exX1cxX27xX15xX10xX23xX7exX99xX9axX9axX196xX189xX9axX10bxX1xXexX53xXaxX2fxX0xXdxX53xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7exX53xX10xX90xXdxX6xX7exX2xX99xX9axX7exX23xX10xX180xX7xX7exX99xX9axX196xX99xX7exX2xX9axX187xX90xX99xX2xX1cfxX2xX1cfxX99xX99xXexX187xX196xX187xX99xX1d1xX5xX9axX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX5fxX27xX41xX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX6cxX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75fxX1xXe6xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXdbxX23xX22xX3xXcxX46xX57exX23xX1xX3xX10dxX34axX23xX1xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX5xXc1xX23xX1xX3xX63xX10exX40xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xX6xX40xX3xX5fxX27xX41xX3xX4xX79dxX27xX3xXexX46xX4daxX3xX616xXexXf3xX53xX3xX5xX4cxX61dxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7exXbxX1xX40xX1exXexX1xX27xX1exXexX27xX40xX23xX22xX1exXexX46xXdxX23xX1xX1exX90xXdxX23xX1xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX5xX6xX23xX1xX1exX90xX6xX40xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX46xX6xX40xX1exX5fxX27xX6xX1exX4xX27xX27xX1exXexX46xX40xX1exXexX6xX53xX1exX5xX27xX1exX4xX6xX53xX1exX1cxX27xX15xX10xX23xX7exX99xX9axX9axX196xX189xX9axX10bxX1xXexX53xXaxX2fxX75fxX1xXe6xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXdbxX23xX22xX3xXcxX46xX57exX23xX1xX3xX10dxX34axX23xX1xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX5xXc1xX23xX1xX3xX63xX10exX40xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xX6xX40xX3xX5fxX27xX41xX3xX4xX79dxX27xX3xXexX46xX4daxX3xX616xXexXf3xX53xX3xX5xX4cxX61dxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxX46xX35xXdbxX4xX3xXexX34axX23xX1xX3xXexX46xX10exX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX5xX378xXexX3xX22xXf3xX15xX3xXexX1xXdxX626xXexX3xX1xX10exXdxX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX23xX96xX3xX4xX1xX40xX3xX23xX22xX35xX4cexXdxX3xX90xXf3xX23xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX58xX3xX22xfd29xX23xX3xXexX46xX35xX6xX3xX23xX6xX15xX3x12afbxX99xX9axX7exX2xX9ax16a9cxX58xX3xX75fxX1xXe6xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXdbxX23xX22xX3xX74xX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xXcxX46xX57exX23xX1xX3xX10dxX34axX23xX1xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX6dxX23xX22xX3xX63xX40xX41xX23xX3xX4xX12fxX23xX22xX3xXexX112xX4xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xX336xX23xX22xX3xX63xXc1xX3xX6cxX96xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xX63xXc8xX23xX22xX3xX6cxXdxX7bxX23xX3xX6cxX41xX3xXexX46xX6xX40xX3xX5fxX27xX41xX3xX1xX4d6xX3xXexX46xX4daxX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX6cxX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46x141c3xX4xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXe4xXdx15d34xX53xX3xXexX46xX6xX58xX3xX4xX1xX38xX3xX63xX10exX40xX3xX79dxX23xX22xX3xXbxX1xXe6xX3xX6cxXdbxXdxX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7exX68xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX46xX27xX4xX1exXexXdxX10xXbxX1exXe4xXdxX10xX53xX1exXexX46xX6xX1exX4xX1xXdxX1exX90xX6xX40xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX40xX1exX6cxX40xXdxX1exX53xX27xX6xX1exX5xX27xX7exX99xX9axX9axX1cfxX1d0xX1c9xX10bxX1xXexX53xXaxX2fxX0xXdxX53xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7exX53xX10xX90xXdxX6xX7exX2xX99xX9axX7exX23xX10xX180xX7xX7exX99xX9axX196xX99xX7exX2xX2xX1d0xX90xX2xX2xX99xX99xX1c9xX2xX1d1xXexX1d0xX1d1xX1cfxX2xX1cfxX5xX9axX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX1xX52xX53xX3xX1xX56xXdxX58xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX5fxX27xX41xX3xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX41xX40xX3xX6cxX6dxX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX74xX75xX53xX3xX78xX27xX15xX7bxX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX6cxX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xXb2dxX4xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXe4xXdxXb37xX53xX3xXexX46xX6xX58xX3xX4xX1xX38xX3xX63xX10exX40xX3xX79dxX23xX22xX3xXbxX1xXe6xX3xX6cxXdbxXdxX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7exX68xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX46xX27xX4xX1exXexXdxX10xXbxX1exXe4xXdxX10xX53xX1exXexX46xX6xX1exX4xX1xXdxX1exX90xX6xX40xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX40xX1exX6cxX40xXdxX1exX53xX27xX6xX1exX5xX27xX7exX99xX9axX9axX1cfxX1d0xX1c9xX10bxX1xXexX53xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xXexX46xXb2dxX4xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXe4xXdxXb37xX53xX3xXexX46xX6xX58xX3xX4xX1xX38xX3xX63xX10exX40xX3xX79dxX23xX22xX3xXbxX1xXe6xX3xX6cxXdbxXdxX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxX46xX35xXdbxX4xX3xX90xXdxe14exX23xX3xX68xXdxXc4xX23xX3xXbxX1xX79dxX4xX3xXexX10exXbxX3xX4xX3cxX6xX3xX53xX35xX6xX3xX5xX4cxX58xX3xX6cxX41xX40xX3xX5xX59exX4xX3xX2xX9axX1xX3xX7xX112xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXa60xX2xX1d1xX7exX2xX9axXa66xX58xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX13axX23xX1xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX63xXc1xX3xXexX46xXb2dxX4xX3xXexXdxXc4xXbxX3xX63xXdxX3xXe4xXdxXb37xX53xX3xXexX46xX6xX58xX3xX4xX1xX38xX3xX63xX10exX40xX3xXbxX1xX35xX336xX23xX22xX3xX112xX23xX3xX79dxX23xX22xX3xXbxX1xXe6xX3xXexX10exXdxX3xX53xXc8xXexX3xX7xX12bxX3xX63xX57exX6xX3xXbxX1xX35xX336xX23xX22xX10bxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX6cxX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX7exX27xX5xX2fxX0xX90xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX2fxX0xX7exX90xXdxX6cxX2fxX0xX7exX90xXdxX6cxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16730xX27xXexX1xX40xX46xXaxX2fxX3fxX6dxX23xX22xX3xX2b7xX27x10477xX0xX7exXbxX2f
Hùng Quý