Inforgraphic: Các cặp đấu ở vòng loại trực tiếp World Cup 2018
(Baohatinh.vn) - Vòng loại trực tiếp World Cup 2018 đã xác định được tất cả các cặp đấu. Theo lịch, tối 29/6 và rạng sáng 30/6 sẽ không có trận nào, World Cup 2018 nghỉ thi đấu một ngày sau 16 ngày thi đấu liên tục.
8280x90d2x113d7xf42ex1037bxd681xb1a5x1440fxadf3xX7xce9exfff7xbfa3x140c3x11d22x119dfxX5xc3f9xXax1062ex11668x1576axd6bex14e2dx11027x1213exX17xX6xXbxX1xXdxX4x1470axX3x119c8x12192xX4xX3xX4xc99axXbxX3xbf2dxcc64x10381xX3x108eaxX3x8ffdx126d3xX14xX18xX3xX5xX16xbee7xXdxX3xXexX17x12a6cxX4xX3xXexXdxd751xXbxX3x10585xX16xX17xX5x13c14xX3xX21xX2bxXbxX3x9fd1xda33xX2x91c7xX0x142a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeed2xX10xX6xX47xXaxX12xd7d9xX30xX14xX18xX3xX5xX16xX36xXdxX3xXexX17xX3bxX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX29xe93dxX3xef2fxX22xX4xX3xX29xfcfbxX14xX1xX3xX29x13117x133f3xX4xX3xXexX2axXexX3xX4x1549exX3xX4xX22xX4xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX2bx110f2xX3xXcxX1xX10xX16xX3xX5xX92xX4xX1xf969xX3xXex1020bxXdxX3xX4dx1001axX52x12102xX3xX2fx94ccxX3xX17xX36xX14xX18xX3xX7xX22xX14xX18xX3xf587xX4exX52xXc1xX3xX7xc693xX3x12756xX1xc75bxX14xX18xX3xX4x1332fxX3xXexX17x9b7bxX14xX3xX14xXc4xX16xXb8xX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX14xX18xX1x13923xX3xXexX1xXdxX3xX29xX2axX2bxX3x9b3axd056xXexX3xX14xX18xXc4x13b6dxX3xX7xX6xX2bxX3xX2xXc1xX3xX14xX18xXc4xX10exX3xXexX1xXdxX3xX29xX2axX2bxX3xX5xXdx12619xX14xX3xXexce27xX4xXadxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9b3xX16xX47xX10exX3xXbxX21xX10xX14xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXex12150xX6xX5xXdxX18xX14xX1fxX3xX4xX10xX14xXexX10xX17x9906xXaxX12xX0xXdxX107xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX14xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXax130daxXdxX47xXexX1xX1fxX3xX2xX2xe596xX4exXbxX8dxX163xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1fxX3xXc1xX50x95c9xXbxX8dxX163xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX52xX52xXdxXadx13478xX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xXadxX2fxX14xX52xX14xX10xX182xX7xX52xX2xX50xX4dxXc1xX52xX2xX4dxX18bxX47xX19bxX2xX4exX18bxX2xX4dxX4dxXexX2xX19bxX2xXbfxX5xX19bxX155xX182xX16xX17xX5xX47xX155xX4xX2bxXbxX155xX2xX155xX50xXadx1270exXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX17xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX5xX16xX36xXdxX3xXexX17xX3bxX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX16xX47xX10exX3xXbxX21xX10xX14xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX155xX6xX5xXdxX18xX14xX1fxX3xX4xX10xX14xXexX10xX17xX163xXaxX12xX0xXdxX107xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX14xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxX182xXdxX47xXexX1xX1fxX3xX2xX2xX18bxX4exXbxX8dxX163xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1fxX3xX19bx13d29xX4exXbxX8dxX163xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX52xX52xXdxXadxX1afxX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xXadxX2fxX14xX52xX14xX10xX182xX7xX52xX2xX50xX4dxXc1xX52xX2xX4dxX18bxX47xX19bxX2xX4exXd0xX18bxX19bxX4dxXexXbfxX19bxXd0xX5xX2a0xX155xX19bxX1afxXd0xX19bxX18bxX4xX1afxX47xX18bxXd0xX4xX47xX6xX10xX2xX4xX4exX4exX50xX1afxXadxX1e7xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX17xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX5xX16xX36xXdxX3xXexX17xX3bxX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX16xX14xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX155xX6xX5xXdxX18xX14xX1fxX3xX1e7xX2bxX7xXexXdxX15xX10exX163xXaxX12xX13cxXbbxX14xX3xX14xX18xXdaxXdxX3xX7xX6xX16xX3x14d2cxXdxX16xX14xX10xX5xX3xf2ebxX10xX7xX7xXdxX3xc72ax116fbxX17xX18xX10xX14xXexXdxX14xX6xdaacxXb8xX3xX21xX17xXdxX7xXexXdxX6xX14xX16xX3xdb40xX16xX14xX6xX5xX47xX16xX3xX38exX13cxded1xX3xfce4xXc4xX16xX3x10aebxX1xX6xX398xXb8xX3xX3b5xX10xX10exX107xX6xX17xX3xX38exX13cxX17xX6x143bexXdxX5xX398xX3xX2fxXc4xX3xX61xX6xX17xX17xX10exX3x11999xX6xX14xX10xX3xX38exX38fxX14xX1xX398xX3xX29xX97xX98xX4xX3xXd8x13b98xX3xX2fx10718xX14xX18xX3xX7xXd6xX3xXexffd6xX6xX3xX7xX22xX14xX18xX3xXexX36xXdxX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX29xX2axX2bxX3xX5xX16xX36xXdxX3xXexX17xX3bxX4xX3xXexXdxX40xXbxXadxX3xX0xX10xX107xX12xX38exad48xX14xX1xX1fxX3x893exX10xXexXexX10exX3xX13xX107xX6xX18xX10xX7xX398xX0xX52xX10xX107xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX16xX47xX10exX3xXbxX21xX10xX14xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX155xX6xX5xXdxX18xX14xX1fxX3xX4xX10xX14xXexX10xX17xX163xXaxX12xX0xXdxX107xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXexX1xX2bxX107xX1afxX3xX47xX1xXdxX47xX10xX3xXdxX21xX10xX14xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxX182xXdxX47xXexX1xX1fxX3xX2xX2xX18bxX4exXbxX8dxX163xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1fxX3xX2a0xXc1xX4exXbxX8dxX163xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX52xX52xXdxXadxX1afxX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xXadxX2fxX14xX52xX14xX10xX182xX7xX52xX2xX50xX4dxXc1xX52xX2xX4dxX18bxX47xX19bxX2xX4exXd0xX50xX4dxX4dxXexX2xXd0xX19bxX4dxX5xXc1xX155xX2xX6xX182xX16xX17xX5xX47xX155xX4xX2bxXbxX155xX2xX2xXd0xX2a0xX4dxXd0xXd0xXadxX1e7xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX17xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX5xX16xX36xXdxX3xXexX17xX3bxX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX47xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX17xX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX7xXexX17xX16xX14xX18xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX126xX14xX3xc0daxX2bxX6xX14xX1fxX0xX52xX7xXexX17xX16xX14xX18xX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX155xXexX1xX2bxX107xX1afxX155xX6xX14xX47xX155xX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38fxX17xX18xX10xX14xXexXdxX14xX6xX3xX2fxXc4xX3xX14xX1xbac9xX14xX18xX3xX29xX108xXdxX3xX1afxXdfxX14xX18xX3xX18xXdxXc4xX14xX1xX3xX2fx152b4xX3xX2fxXc4xX16xX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX2xX52xX50xX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX17xX10xX15xX9xXaxX52xX1afxX16xX14xX18xX155xX47xX6xX52xX6xX17xX18xX10xX14xXexXdxX14xX6xX155xX2fxX6xX155xX14xX1xX2bxX14xX18xX155xX47xX16xXdxX155xX1afxX16xX14xX18xX155xX18xXdxX6xX14xX1xX155xX2fxX10xX155xX2fxX6xX16xX155xX2fxX16xX14xX18xX155xX2xX155xX50xX155xX182xX16xX17xX5xX47xX155xX4xX2bxXbxX155xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX19bxX2a0xX4exX50xX19bxXadxX1xXexX107xXaxX12xX0xXdxX107xX18xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX52xX107xX10xX47xXdxX6xX52xX2xX4dxX4exX52xX14xX10xX182xX7xX52xX2xX50xX4dxXc1xX52xX2xX4exX50xX47xXd0xX4exX50xX19bxXd0xX18bxX4dxXexXc1xX2a0xX19bxX19bxX5xXc1xX155xX2xX155xX2bxX17xX2bxX18xX2bxX6xX10exX155xX7xX1e7xX182xX47xXadxX1e7xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX17xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX5xX16xX36xXdxX3xXexX17xX3bxX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX47xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX17xX16xX14xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38fxX17xX18xX10xX14xXexXdxX14xX6xX3xX2fxXc4xX3xX14xX1xX5c1xX14xX18xX3xX29xX108xXdxX3xX1afxXdfxX14xX18xX3xX18xXdxXc4xX14xX1xX3xX2fxX5d5xX3xX2fxXc4xX16xX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX2xX52xX50xX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX17xX10xX15xX9xXaxX52xX1afxX16xX14xX18xX155xX47xX6xX52xX6xX17xX18xX10xX14xXexXdxX14xX6xX155xX2fxX6xX155xX14xX1xX2bxX14xX18xX155xX47xX16xXdxX155xX1afxX16xX14xX18xX155xX18xXdxX6xX14xX1xX155xX2fxX10xX155xX2fxX6xX16xX155xX2fxX16xX14xX18xX155xX2xX155xX50xX155xX182xX16xX17xX5xX47xX155xX4xX2bxXbxX155xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX19bxX2a0xX4exX50xX19bxXadxX1xXexX107xXaxX12xX38fxX17xX18xX10xX14xXexXdxX14xX6xX3xX2fxXc4xX3xX14xX1xX5c1xX14xX18xX3xX29xX108xXdxX3xX1afxXdfxX14xX18xX3xX18xXdxXc4xX14xX1xX3xX2fxX5d5xX3xX2fxXc4xX16xX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX2xX52xX50xX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX17xX16xX14xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12x1362exX6xX14xX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX14xX1xX5c1xX14xX18xX3xX29xX108xXdxX3xX1afxXdfxX14xX18xX3xX29xX8bxX3xX18xXdxXc4xX14xX1xX3xX2fxX5d5xX3xX2fxXc4xX16xX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX2xX52xX50xX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xX3xXexcfa8xX14xX1xX3xX29xX40xX14xX3xXc1xX1xX3xX14xX18xXc4xX10exX3xX4dxX2a0xX52xXc1xXadxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX47xXdxX2fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xXdxce80xXexX3xX3b5xX6xX107xX3xXex9e4dxX3xX4xX1xd7f9xX4xX3xX5x131e5xX3xX1afxXbbxX4xX3xXexX1xfbe1xX107xX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX2xX3xX21xbd53xXbxX3xX381xXdxX126xX14xX3xX29xX16xXc4xX14xX3xX38fxX14xX1xX3xX107xd420xX6xX3xX18xXdxXa0xXdxX3xXexc9d6xXdxXaxX3xX1xX17xX10xX15xX9xXaxX52xX1afxX16xX14xX18xX155xX47xX6xX52xX2fxXdxX10xXexX155xX14xX6xX107xX155xXexX16xX155xX4xX1xX2bxX4xX155xX5xX10xX155xX1afxX16xX4xX155xXexX1xX6xX107xX155xX2fxX16xX14xX18xX155xX2xX155xX4xX2bxXbxX155xX5xXdxX10xX14xX155xX47xX16xX6xX14xX155xX6xX14xX1xX155xX107xX2bxX6xX155xX18xXdxX6xXdxX155xXexX16xXdxX52xX2xX19bxXc1xX4dxX2a0xX18bxXadxX1xXexX107xXaxX12xX0xXdxX107xX18xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX52xX107xX10xX47xXdxX6xX52xX2xX4dxX4exX52xX14xX10xX182xX7xX52xX2xX50xX4dxX18bxX52xX2xX4dxX18bxX47xX4dxX4exXbfxX4exX19bxX18bxXbfxXexX4dxX2a0xX19bxX50xX5xX4exX155xX4dxXadxX1e7xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX17xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX5xX16xX36xXdxX3xXexX17xX3bxX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX47xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX17xX16xX14xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xXdxX869xXexX3xX3b5xX6xX107xX3xXexX871xX3xX4xX1xX875xX4xX3xX5xX879xX3xX1afxXbbxX4xX3xXexX1xX881xX107xX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX2xX3xX21xX88cxXbxX3xX381xXdxX126xX14xX3xX29xX16xXc4xX14xX3xX38fxX14xX1xX3xX107xX89exX6xX3xX18xXdxXa0xXdxX3xXexX8a7xXdxXaxX3xX1xX17xX10xX15xX9xXaxX52xX1afxX16xX14xX18xX155xX47xX6xX52xX2fxXdxX10xXexX155xX14xX6xX107xX155xXexX16xX155xX4xX1xX2bxX4xX155xX5xX10xX155xX1afxX16xX4xX155xXexX1xX6xX107xX155xX2fxX16xX14xX18xX155xX2xX155xX4xX2bxXbxX155xX5xXdxX10xX14xX155xX47xX16xX6xX14xX155xX6xX14xX1xX155xX107xX2bxX6xX155xX18xXdxX6xXdxX155xXexX16xXdxX52xX2xX19bxXc1xX4dxX2a0xX18bxXadxX1xXexX107xXaxX12xX67xXdxX869xXexX3xX3b5xX6xX107xX3xXexX871xX3xX4xX1xX875xX4xX3xX5xX879xX3xX1afxXbbxX4xX3xXexX1xX881xX107xX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX2xX3xX21xX88cxXbxX3xX381xXdxX126xX14xX3xX29xX16xXc4xX14xX3xX38fxX14xX1xX3xX107xX89exX6xX3xX18xXdxXa0xXdxX3xXexX8a7xXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX17xX16xX14xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX3b5xX881xX107xX3xX14xX18xX16xX22xXdxXb8xX3xX5xX879xX3xX1afxXbbxX4xX3xXexX1xX881xX107xX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX2xX3xX21xX88cxXbxX3xX381xXdxX126xX14xX3xX29xX16xXc4xX14xX3xX38fxX14xX1xX3xX38exX381xX10xX6xX18xX2bxX10xX3xX21xX2bxXbxX398xX3xX29xX8bxX3xX29xX97xX98xX4xX3xXexX871xX3xX4xX1xX875xX4xX3xXexX36xXdxX3xXexX1x122b3xX3xX29xXdaxX3xX13cxX6xX14xX18xXd8xX16xXd8xXb8xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX381xX6xX14xX3xX2fxX8a7xXdxX3xX7xX3bxX3xXexX1xX6xX107xX3xX18xXdxX6xX3xX4xXaf8xX6xX3xX4xX3bxX2bxX3xX47xX6xX14xX1xX3xXexX1xXaf8xX3xX14xX18xX97x9400xXdxX3x13009xX1xX22xXbxX3x9484xX107xX107xX6xX14xX2bxX10xX5xX3xXb36xX10xXexXdxXexXadxX3xX3b5xX881xX107xX3xX14xX6xX10exXb8xX3xXcxXb36xX3xX61xX3afxX3xX21xX1xX835xX3xX388xXdxX14xX1xX3xX4xXaf8xX6xX3xX67xXdxX869xXexX3xX3b5xX6xX107xX3xX7xXd6xX3xX29xX881xX14xX18xX3xX4xX6xXdxX3xXexX871xX3xX4xX1xX875xX4xX3xX7xX3bxX3xXd8xXdxX869xX14xX3xX14xXc4xX10exXadxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX47xXdxX2fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b1xX108xXdxX3xX1x9e42xX14xX1xX3xX107xX36xX14xX1xX3xX14xX1xX2axXexX3xX4xXaf8xX6xX3xX13cxX17xX6xX3c6xXdxX5xX3xX2dxX3xX67xX21xX3d4xX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX17xX10xX15xX9xXaxX52xXexX1xX10xX155xXexX1xX6xX16xX52xX47xX16xXdxX155xX1xXdxX14xX1xX155xX107xX6xX14xX1xX155xX14xX1xX6xXexX155xX4xX2bxX6xX155xX1afxX17xX6xX3c6xXdxX5xX155xX16xX155xX2fxX4xXd8xX155xX182xX16xX17xX5xX47xX155xX4xX2bxXbxX155xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX19bxX18bxXc1xX4dxX18bxXadxX1xXexX107xXaxX12xX0xXdxX107xX18xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX52xX107xX10xX47xXdxX6xX52xX2xX4dxX4exX52xX14xX10xX182xX7xX52xX2xX50xX4dxX4exX52xX2xX4exX50xX47xX4dxX2xX4dxX2xX19bxXd0xX2a0xXexX2xX4exX4exXc1xX5xX2xXadxX1e7xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX17xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX14xX18xX3xX5xX16xX36xXdxX3xXexX17xX3bxX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX47xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX17xX16xX14xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b1xX108xXdxX3xX1xXbb2xX14xX1xX3xX107xX36xX14xX1xX3xX14xX1xX2axXexX3xX4xXaf8xX6xX3xX13cxX17xX6xX3c6xXdxX5xX3xX2dxX3xX67xX21xX3d4xX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX17xX10xX15xX9xXaxX52xXexX1xX10xX155xXexX1xX6xX16xX52xX47xX16xXdxX155xX1xXdxX14xX1xX155xX107xX6xX14xX1xX155xX14xX1xX6xXexX155xX4xX2bxX6xX155xX1afxX17xX6xX3c6xXdxX5xX155xX16xX155xX2fxX4xXd8xX155xX182xX16xX17xX5xX47xX155xX4xX2bxXbxX155xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX19bxX18bxXc1xX4dxX18bxXadxX1xXexX107xXaxX12xX3b1xX108xXdxX3xX1xXbb2xX14xX1xX3xX107xX36xX14xX1xX3xX14xX1xX2axXexX3xX4xXaf8xX6xX3xX13cxX17xX6xX3c6xXdxX5xX3xX2dxX3xX67xX21xX3d4xX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX17xX16xX14xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX3b1xX108xXdxX3xX1xXbb2xX14xX1xX3xX107xX36xX14xX1xX3xX14xX1xX2axXexX3xX4xXaf8xX6xX3xX13cxX17xX6xX3c6xXdxX5xX3xX47xX3bxX6xX3xXexX17xX126xX14xX3xX47xX6xX14xX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX107xXc4xX3xX29xX108xXdxX3xX1afxXdfxX14xX18xX3xX14xXc4xX10exX3xX2fxf798xX6xX3xX4xXdaxX14xX18xX3xX1afxXbbxX3xX2dxX3xX67xX21xX3d4xX3xX43xX16xX17xX5xX47xX3xX21xX2bxXbxX3xX4dxX4exX2xX50xXadxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX47xXdxX2fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX2bxX5xX12xX0xX47xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX52xX47xXdxX2fxX12xX0xX52xX47xXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38fxX2bxXexX1xX16xX17xXaxX12xXb36xX1xX97x10f22xX14xX18xX3xX3b1xX26xX14xX18xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e07xX16xX2bxX17xX4xX10xXaxX12xX38exX3b5xX18xX2bxX3afxX14xX1fxX3xX13cxX2bxX7xXdxX14xX10xX7xX7xX3xX13xX14xX7xXdxX47xX10xX17xX398xX0xX52xXbxX12
Phương Đặng