Hấp dẫn giải kéo co mừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 28/4, tại Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân đã tổ chức thành công giải kéo co nữ 2017.
8433xc18fxcefbx8740xe177x1160dx9a15x8460x10bfcxX7x11601xa396xab8fxc18axe1dbx10170xX5xa9ccxXax8d0ex9350x8a25xXbxX3xddf5xdae5xcf7bxX3xecefxXdx10b67xXdxX3xf228x95a2x11820xX3xX4xX22xX3xa306xc5e6xX19xX1bxX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexbf19x9cf6xb63dxX19xX1bxX3xX17xa1e6xX3xX5x10f3bxX4xX1xX3xb8bbxXdxe030xX19xX3xX13xf117xX3xXcxd64cxX19xX1xX0xeb80xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX17xXaxX12xc24ax9706xX19xX1bxX3xX19xX1bxX46xde2dxX3x90f7x97d5xX4dx8d90x110e3xX3xXexdabcxXdxX3xc5eexX1xX39xX3xX17xX39xX3xX5xX3cxX4xX1xX3xX40xXdxX42xX19xX3xfa98xX39xcb58xX19xX3xXcxX1xX46xX19xX1xX70xX3xX1xX39xX6axd8e9xX19xX3xfb32xX1bxX1xXdxX3xX87xX39xX89xX19xX3x1155fxf8e0xX3xXex94adxX3xX4xX1xb279xX4xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xX4xcc8axX19xX1bxX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX3xX4xX22xX3xX19xc98dxX3xX6cxc2a3xX2xbecfx1199dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea70xX22xX17xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10x8a18xXexca29xX6xX5xXdxX1bxX19x11637xX3xX4xX10xX19xXexX10xX32xb15fxXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX4dxX4dxXdxXccxX40xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xXccx98a8xX19xX4dxX19xX10xf751xX7xX4dxX2xXcbxX2xXcbxX4dxXcbxXcbxX17xc3e9xX2x9689xXexX6fxd105xXc9xX6dxX5xXc9xXccxf1e0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX20xX10xX22xX3xX4xX22xX3xX27xX39xX19xX1bxX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX32xX39xX22xX19xX1bxX3xX17xX39xX3xX5xXdxX4xX1xX3xX40xXdxX10xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX120xXdxX17xXexX1xXf3xX12bxX12bxXc9xXbxXebxXfbxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf3xX12dxcb99xXcbxXbxXebxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117ffxX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXebxXexXedxX6xX5xXdxX1bxX19xXf3xX3xX136xX39xX7xXexXdx10083xX6axXfbxXaxX12xXcxX1xX6xX27xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX4xe83axX3xX1xX34xX19xX3xX6cxX12bxXc9xX3x9e50x8e38xX1ecxX3xXa3xd667xX19xX3xXexX28xX3xX2xX130xX3xXebxXa4xX70xX3xXexX1xX3cxX3xXexX32xX14xX19xX3xXexX32xab3bxX19xX3xXa3xX3cxX6xX3xX40xX46xX19xXccxX3xX1edxX89xX6axX3xX5xX46xX3xX19xX1xXc6xX19xX1bxX3xX11bxa189xX19xX3xXa3xbd21xX19xX1bxX3xX11bxXdxX209xX19xX3xXebxX39xX14xXexX3xX7xfddaxX4xX3xXa3xX73xXdxX3xX17xXdxX96xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXbxX1xX22xX19xX1bxX3xXexX32xX46xX22xX3xXcx1063axXcxXcxX3xd775xX39x114e3xX19xX3xX4xX1xf7a5xX19xX1bxX3xX4xee64xX6xX3xX1xX39xX6axX96xX19xXccxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX22xX17xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXebxXexXedxX6xX5xXdxX1bxX19xXf3xX3xX4xX10xX19xXexX10xX32xXfbxXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX4dxX4dxXdxXccxX40xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX11bxX19xX4dxX19xX10xX120xX7xX4dxX2xXcbxX2xXcbxX4dxXcbxXcbxX17xX12bxX2xX12dxXexX12dxXcbxX6fxX12dxX5xX2xXccxX136xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX20xX10xX22xX3xX4xX22xX3xX27xX39xX19xX1bxX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX32xX39xX22xX19xX1bxX3xX17xX39xX3xX5xXdxX4xX1xX3xX40xXdxX10xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX120xXdxX17xXexX1xXf3xX12bxX12bxXc9xXbxXebxXfbxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf3xX12dxX196xXcbxXbxXebxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXebxXexXedxX6xX5xXdxX1bxX19xXf3xX3xX136xX39xX7xXexXdxX1cexX6axXfbxXaxX12xX252xc9a1xX3xX4xX1x8bbfxX3xX17xXdxb8c5xX19xX3xX32xX6xX3xXexX32xX22xX19xX1bxX3xXexX1xbb28xXdxX3xX1bxXdxX6xX19xX3xX19xX1bxX236xX19xX3xX19xX1xX33xX19xX1bxX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXa3xXa4xX3xX17xXdxX37axX19xX3xX32xX6xX3xX1xX1f1xXexX3xX7xXabxX4xX3xX7xXb5xXdxX3xXa3xX227xX19xX1bxX70xX3xX4xX63xX4xX3xX1ecxX1edxX1ecxX3xXexX1xXdxX3xXa3xX14xX39xX3xX19xX1xXdxX96xXexX3xXex10501xX19xX1xX70xX3xXexX32xX209xX19xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX258xX19xX3xXa3xX22xX46xX19xX3xX20xX1f1xXexX70xX3xX1bxXdxX6xX22xX3xX5xX33xX39xX3xX1xc855xX4xX3xX1xeae3xXdxXccxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX22xX17xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXebxXexXedxX6xX5xXdxX1bxX19xXf3xX3xX4xX10xX19xXexX10xX32xXfbxXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX4dxX4dxXdxXccxX40xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX11bxX19xX4dxX19xX10xX120xX7xX4dxX2xXcbxX2xXcbxX4dxXcbxXcbxX17xX12bxX2xX12dxXexX12dxX6dxX6cxXcbxX5xX6cxXccxX136xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX20xX10xX22xX3xX4xX22xX3xX27xX39xX19xX1bxX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX32xX39xX22xX19xX1bxX3xX17xX39xX3xX5xXdxX4xX1xX3xX40xXdxX10xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX120xXdxX17xXexX1xXf3xX12bxX12bxXc9xXbxXebxXfbxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf3xX12dxX196xXcbxXbxXebxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXebxXexXedxX6xX5xXdxX1bxX19xXf3xX3xX136xX39xX7xXexXdxX1cexX6axXfbxXaxX12xX76xX1xXb5xX19xX1bxX3xX20xX1x98bcxX3xXexX1xXdxX3xXa3xX14xX39xX3xX4xX262xX6xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXexX28xX3xX5xX22xX73xXexX3xXexX32xX223xX19xX3xX11bx9b68xX19xX1bxX3xX5xX22xX73xXdxX3xXa3xX1f1xX19xX3xX4xX63xX4xX3xXexX32xX223xX19xX3xX40xX63xX19xX3xX20xX1f1xXexX70xX3xX4xX1xX39xX19xX1bxX3xX20xX1f1xXexX3xX5xX39xXb5xX19xX3xX17xXdxX37axX19xX3xX32xX6xX3xX1xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX70xX3xX4xX39xca40xX19xX3xX1xX25dxXexX3xX19xX1bxX33xX388xXdxX3xXebxX10xX27xXccxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX22xX17xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXebxXexXedxX6xX5xXdxX1bxX19xXf3xX3xX4xX10xX19xXexX10xX32xXfbxXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX4dxX4dxXdxXccxX40xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX11bxX19xX4dxX19xX10xX120xX7xX4dxX2xXcbxX2xXcbxX4dxXcbxXcbxX17xX12bxX2xX12dxXexX6fxX196xX12bxX130xX5xX12dxXccxX136xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX20xX10xX22xX3xX4xX22xX3xX27xX39xX19xX1bxX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX32xX39xX22xX19xX1bxX3xX17xX39xX3xX5xXdxX4xX1xX3xX40xXdxX10xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX120xXdxX17xXexX1xXf3xX12bxX12bxXc9xXbxXebxXfbxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf3xX12dxX196xXcbxXbxXebxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX22xX17xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXebxXexXedxX6xX5xXdxX1bxX19xXf3xX3xX4xX10xX19xXexX10xX32xXfbxXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX4dxX4dxXdxXccxX40xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX11bxX19xX4dxX19xX10xX120xX7xX4dxX2xXcbxX2xXcbxX4dxXcbxXcbxX17xX12bxX2xX12dxXexX12bxX12bxXcbxX130xX5xX6fxXccxX136xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX20xX10xX22xX3xX4xX22xX3xX27xX39xX19xX1bxX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX32xX39xX22xX19xX1bxX3xX17xX39xX3xX5xXdxX4xX1xX3xX40xXdxX10xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX120xXdxX17xXexX1xXf3xX12bxX12bxXc9xXbxXebxXfbxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf3xX12dxX196xXcbxXbxXebxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXebxXexXedxX6xX5xXdxX1bxX19xXf3xX3xX136xX39xX7xXexXdxX1cexX6axXfbxXaxX12xX99xX1bxX6xX6axX3xX7xX6xX39xX3xXexX32xX223xX19xX3xX4xX1xX39xX19xX1bxX3xX20xX1f1xXexX70xX3xXdcxXcxX1adxX3xXa3xXa4xX3xXexXdxX1f1xX19xX3xX1xX46xX19xX1xX3xXexX32xX6xX22xX3xXexX1xX33xd57axX19xX1bxX3xX4xX1xX22xX3xX4xX63xX4xX3xXa3xX34xX19xX3xX11bxX3cxX3xXa3xX73xXexX3xX1bxXdxX1dxXdxXf3xX3xX1edxX227xXdxX3xX4xX22xX3xX19xXc6xX3xXebxXa4xX3xX87xX39xX89xX19xX3xX1ecxXdxX209xX19xX3xX1bxXdxX46xX19xX1xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX99xX1xX14xXexXfbxX3xX87xX39xX89xX19xX3xXcxX1xX46xX19xX1xX3xXa3xX73xXexX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX99xX1xX3d4xXfbxX3xX87xX39xX89xX19xX3x1061bxX209xX19xX3xX11bxX46xX3xX87xX39xX89xX19xX3xfcfdxX49xX19xX1xX3xXa3xd98cxX19xX1bxX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXdcxX6xXccxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd917xX39xXexX1xX22xX32xXaxX12xf940xX39xX6xX19xX1bxX3xX62xX63xX19xX1bxX3xXedxX3xX1ecxcb5exX3xX1ecxXdxX37axX19xX0xX4dxXbxX12
Quang Sáng - Vũ Viễn