Tối hậu thư đanh thép của cụ ông khi cụ bà nghiện Facebook
Chọn ông hay chọn Facebook là tối hậu thư mà cụ Lê Văn Ng (ở Văn Cao, Hà Nội) đưa ra khi bà M. vợ ông không may nghiện Facebook.
c8afxf696x12024x11a58x13a37xe0dbx13b1cx118bdx131b6xX7x117bcxf4ffxeb08xcbd2xf2f0xfcf8xX5xdb84xXaxf629xXcx14d00xXdxX3xX1xf31fx12757xX3xXexX1x11746xX3x14b0exX6x10abfxX1xX3xXexX1x133a9xXbxX3xX4x11640xX6xX3xX4x14936xX3xee6exX21x12450xX3xe644xX1xXdxX3xX4xX2exX3x14bf8xd43exX3xX21xX32xX1xXdxf759xX21xX3xd23exX6xX4xX10xX3bxe592xX4axX34xX0x126d8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd09cxX10xX6x12841xXaxX12xfa4bxX1x13ac1xX21xX3xX30xX21xX32xX3xX1xX6xf1d3xX3xX4xX1xX65xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX5xX3cxX3xXexX14xXdxX3xX1xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xde2axX3cxX3xX4xX2exX3x13c0bxd811xX3x11004x149fexX21xX3x11ebbxX32xX3xedd2x11e0dxX3xX96xX97xX21xX3xX63xX6xX4ax13f8dxX3xX5dxX3cxX3xX9ax10838xXdx108fbxX3xX1fxX1dxX6xX3x1111cxX6xX3xX34xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3xd895x14e9cxX3xe170x11be4xX3xX30xX21xX32xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xX8dxX6xX6exX3xX21xX32xX1xXdxX42xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX10xX21xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX8dxX32xX3xXdxX60xX9xXaxXdxX8dxX32xdb48xX6xcd8bxX10xX10xX4xef0exX4xf5ecxe198x12d30xX108xX10exX10exX10fxX2xX2xX10xcf6axX10fxX6xX110xX118xX2xX10fx13af7xe2f2xX2xcd2dxX11fxX10xX4xX10exX6xX10xX60xf081xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxd4fbxXdxX60xXexX1xcba3xX3xX10cxX2xX120xXbx141ecx1373fxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX139xX3xX108xX10exX118xXbxX13fxX140xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXdxX3xX1xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX6xX21xX1xX3xXexX1xX26xXbxX3xX4xX2axX6xX3xX4xX2exX3xX30xX21xX32xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX2exX3xX3bxX3cxX3xX21xX32xX1xXdxX42xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX10fxX3xX2xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX4exX4exXdxXc0xX3bxX6xX4axX1xX6xXexXdxX21xX1xXc0xXc2xX21xX4exX21xX10xX134xX7xX4exX2xX118xX108xX11fxX4exX2xX122xX108xX60xX11fxX11fxX11fxX11fxX122xX10exX120xXex12cd5xX122xX2xX118xX1caxX5xX10exXc0xdb6cxXbxX32xfb8fxXb5xX9xX2xX10cxX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX1xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX6xX21xX1xX3xXexX1xX26xXbxX3xX4xX2axX6xX3xX4xX2exX3xX30xX21xX32xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX2exX3xX3bxX3cxX3xX21xX32xX1xXdxX42xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXaxX3xX134xXdxX60xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxXaxX3xX60xX6xXexX6xX10fxX4axXb5xXdxX32xXdxX21xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX139xX4exX4exXdxX4xX60xX21xXc0xX60xX6xX21xXexXb5xXdxXc0xX4xX4axX8dxXc0xXc2xX21xX4exX11fxX10exX2xX118xX4exX2xX10exX4exX11fxX11fxX4exXexX4axXdxX10fxX1xX6xX19xX10fxXexX1xX19xX10fxX60xX6xX21xX1xX10fxXexX1xX10xXbxX10fxX4xX19xX6xX10fxX4xX19xX10fxX4axX21xX32xX10fxX34xX1xXdxX10fxX4xX19xX10fxX3bxX6xX10fxX21xX32xX1xXdxX10xX21xX10fxX110xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX10fxX2xX10fxX2xX120xX1caxX2xX1caxX10exX120xX120xX10exX10exX10exX10exX12axXc0xX1d2xXbxX32xXaxX3xX60xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX4axXexX4axX10fxXdxX60xX9xXaxX1caxX10exX1caxX1caxX122xX122xXaxX3xX60xX6xXexX6xX10fxX134xXdxX60xXexX1xX9xXaxX10cxX11fxX12axXaxX3xX60xX6xXexX6xX10fxX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX120xX2xX122xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX4axX21xXaxX12x10b69xX1xX30xX21xX32xX3xX21xX94xX21xX3xX21xX32xX97xX21xX3xX4x14c25xX21xX3xX21xX32xX1dxcdc2xXdxX3xX32xXdxX3cxX3xXexX1xX6xX8dxX3xX32xXdxX6xX3xX8dx13b0exX21xX32xX3xX13fxf4a4xX3xX1xXadxXdxXa7xX3xX21xX1xX1dxX21xX32xX3xX1xX1dx13240xX21xX32xX3xX60x142d9xX21xX3xX1xX65xX3xX3bxXdxda70xXexX3xX34xXdx117ccxX8dxX3xX4xX1xX352xX3xX3bxX31axX21xX3xXexX1x132f4xX21xX3xX1fx10a4dxX3xX1xX3cxXdxX3xX1xef92xX6xX3xX32xXdx12c25xX6xX3xXexX1xX352xX3xX32xXdxX345xXdxX3xX31axX4axX3xXc2xX3cxX3xX4xX19xXadxX4xX3xX7xX14xX21xX32xX3xXexX1xe713xX4xX3xX1xX3cxX21xX32xX3xX21xX32xX3cxX6exXc0xX3x13bb6xX21xX1xX3xX8dxXdxX21xX1xX3xX1xX65xX6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116ddxX21xXexX10xXb5xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX63xX1xX65xX21xX3xX4xX1x13625xX21xX32xX3xX1xX6xX6exX3xX4xX1xX65xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX1d5xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx141d5xX4axX60xX6exXaxX12xX63xX1x13227xX3xX9axX32xX19xX6excd4cxX21xX3xXcxX1xX3f7xX3xX9axX3xX9dxX9exX3x10b5fxX30xX21xX32xX3xdc4dxX21xX1xXa7xX3xX5dxX3cxX3xX9axXadxXdxXafxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x132c1xXa7xX3xX4xcfe4xX3xX1xX30xX8dxX3xXc2xdb80xX6xX3xX9exX3xX21xX1xX3cxX3xX3bxX14xX3xX8dx13c8exX3xX1fxX421xX3xXc2xX357xX3xXexX1xd7d4xX3xXexX1xce8exX6exX3xX3bxX14xX3xX32xX65xXdxX3xX21xX1x11173xX3xXexX345xXdxX3xX8dxX447xX6exX3xX4xX19xXadxX4xXc0xX3xX63xX1xX3f7xX3xXc2xXadxXdxX3xX32xX65xXdxX3xX5xX331xXdxXa7xX3xX1xX425xX6xX3xXb5xX6xX3xXc2xX443xX3xX30xX21xX32xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xXc2xX3cxX4axX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX1fxX1dxXc3xX4xX3xX21xX94xX21xX3xX3bxX31axX4axX3xX4xX1xX3f7xX3xcaecxX19xX6xX6exX3xX5xX331xXdxX3xX7x105cdxX6xX3xX32xXdx103c9xXbxXc0xX3xX2xX10exX3xXbxX1xX4b5xXexX3xX7xX6xX19xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xXexX1xX447xX6exX3xX4xX1xX3f7xX3xX7xX6xX21xX32xXa7xX3xX30xX21xX32xX3xX5xX331xXdxX3xX32xX65xXdxX3xX32xXdxX2exX4xX3xX32xXdxX336xX3xX34xX1xXdxX352xX21xX3xX4xX1xX3f7xX3xXbxX1xX31axXdxX3xX7xX447xXbxX3xX21xX32xX4b0xX6xX3xX4xX1xX331xX6exX3xX7xX6xX21xX32xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xXcxX42cxX3xX7xX6xX19xX3xX4xX1xX19xX6exX352xX21xX3xXexX1xX97xX8dxX3xX3bxX331xX21xX3xX4xX1xXdxX352xX21xX3xXexXb5xX1dxX320xX21xX32xX3xXc2xX357xX3xX5xX3cxX3xX3bxX14xX3xX4xX1xX3f7xX3xX9axX3xX1fxX357xX3xX21xX32xX1xX3f7xX3xXexX1xX6xX6exX3xX1fxXdxX42xX21xX3xXexX1xX4axX331xXdxX3xXc2xX3cxX3xX5x1080exXbxX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX1fxX368xX3xX30xX21xX32xX3xX34xX352xXexX3xX21xX14xXdxX3xX32xXdxX6xX4axX3xX5xX1dxX19xX3xXc2xX345xXdxX3xX3bxX331xX21xX3xX4x101a1xX3xX4a6xX19xX6xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXa7xX3x1309bxX6xX5xX4axXc0xX3xX63xX1xX3f7xX3xX1xX1dxX345xX21xX32xX3xX60xX34axX21xX3xX30xX21xX32xX3xX60x13595xX21xX32xX3xXexX1xX19xX94xX3xX3bxX6xX4axX3xX108x14bf3xX3xX1fxX368xX3xX1fxXdxX3xX1fxX364xX19xX3xX4xX1xX4axX3xXexXdxX42xX21xXa7xX3xX21xX1xX1dxX21xX32xX3xX30xX21xX32xX3xX34xXdxX94xX21xX3xX4a6xX19xX6exX352xXexX3xX5xX574xXbxX3xX3bbxX21xXexX10xXb5xX21xX10xXexX3xX1fxX368xX3xX5xX1dxX345xXexX3xX134xX10xX3bxX3xXc2xX3cxX3xXexX1xX10xX4axX3xX60x10089xXdxX3xXexX1xX30xX21xX32xX3xXexXdxX21xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xX1xf26cxX21xXc0xX3xX96xX443xX3xXexX1xX352xXa7xX3xX4xX1xX31axX3xX8dxX447xX6exX3xX4xX1xX14xX4xX3xX30xX21xX32xX3xX4xX425xX3xX3bxXdxX368xX19xX3xX1xXdxX42xX21xX3xX21xX32xX1xXdxX42xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXc0xX3xdfc4xX21xX32xX3xXexX1x120bexX4xX1xX3xX1fxX97xX21xX32xX3xX7xXexX6xXexX19xX7xX3xXc2xX345xXdxX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xX4xX364xX19xX3xX4xX1xX19xX6exX42xX21xX3xX21xX32xX3cxX6exX3xX13fxX1dxX6xXa7xX3xX34xX352xXexX3xX3bxX331xX21xX3xX8dxX345xXdxX3xX3bxX331xX21xX3xX4xX59dxXa7xX3xX1x12ed4xX4axX3xX1x12a8cxX4xX3xX1fxX352xX8dxX3xX5xX1dxXc3xXexX3xX5xXdxX34xX10xXa7xX3xX4xX4axX8dxX8dxX10xX21xX3xXc2xX3cxX3xXexXb5xX31axX3xX5xX320xXdxX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xX7xX425xXexX3xX8dxXadxXexX3xX6xXdxXc0xX3xX63xX31axX3xX21xX32xX3cxX6exX3xX30xX21xX32xX3xX30xX8dxX3xX1fxXdxX42xX21xX3xXexX1xX4axX331xXdxXa7xX3xXexX345xXdxX3xX8dxX6bexX4xX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xX1xX30xX8dxX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX21xX364xX21xX32xX3xX4xX447xXbxXa7xX3xX1xX6xX6exX3xX1x11e94xX21xX32xX3xX4xX6baxXbxX3xXexX1xX443xX3xX30xX21xX32xX3xXexX739xX3xXb5xX6xX3xX3bxX19xX3cexX21xX3xX3bxX392xX4xX3xX4xX1xf82axX3xX1fxX352xX21xX3xX34xX1xXdxX3xXc2xX3cxX4axX3xX1fxX1dxXc3xX4xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX8dxX345xXdxX3xX1xX352xXexX3xX34xX1xX425xX3xX4xX1xX3f7xX19xXc0xX3xXcxX345xXdxX3xX8dxX6bexX4xX3xX8dxX439xX3xX4xX1xX3f7xX3x12979xX32xX1xX10xX21x14ddcxX3xXc2xX345xXdxX3xX4xX6baxXdxX3xX1fxXdxX42xX21xX3xXexX1xX4axX331xXdxXa7xX3xX21xX425xXdxX3xX8dxX6baxXexX3xX30xX21xX32xX3xX7xX19xX14xXexXa7xX3xXexX1xX18xX8dxX3xX4xX1xX676xX3xX3bxX574xXexX3xX30xX21xX32xX3xX797xX4xX6xXdxX79cxX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXa7xX3xX5adxX6xX5xX4axf38cxX3xX34xX1xXdxX352xX21xX3xX30xX21xX32xX3xXbxX1xX31axXdxX3xX32xXdxX447xX19xX3xX32xXdxX352xX8dxX3xX1fxXdxX3xX60xX331xX4axX3xX4xX30xX21xX32xX3xXc2xXdxX94xX21xXa7xX3xX1fxXdxX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX368xX3xX60xX2exX4xXa7xX3xXexX1xX18xX8dxX3xX4xX1xX676xX3xX8dxX6xX21xX32xX3xX1fxXdxX42xX21xX3xXexX1xX4axX331xXdxX3xXc2xX3cxX4axX3xX21xX1xX3cxX3xXc2xX42xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX4xX31axX3xX32xXdxX320xX3xX1fxX368xX3xX5xX1dxX345xXexX3xX8dxX331xX21xX32xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xX30axX1xX30xX21xX32xX3xX4xX1xX75axX3xX4xX2exX3xX30xX21xX32xXa7xX3xX8dxX3cxX3xX21xX1xXdxX357xX19xX3xX4xX2exX3xX3bxX3cxX3xX32xXdxX320xX3xX4xX59dxX21xX32xX3xX3bxXdxX352xXexX3xX60xX5c6xX21xX32xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX34xX1xXdxX352xX21xX3xX32xXdxX6xX3xX1fxX443xX21xX1xX3xX60xX18xX6exX3xX7xX425xX21xX32xX3xXc2xX3cxX3xX21xX1xX3cxX3xX30xX21xX32xX3xX93xX94xX3xX96xX97xX21xX3xX9axX32xX3xX9dxX9exX3xX96xX97xX21xX3xX63xX6xX4axXa7xX3xX5dxX3cxX3xX9axXadxXdxXafxX3xX5xX3cxX3xX8dxXadxXexX3xXc2xX676xX3xX60xX2exXc0xX3xX96xXc3xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xX30xX21xX32xX3xXexXb5xX1dxX345xX4xX3xX21xX6xX6exX3xX34xX1xX6baxX3xXexX1xX19xX18xX21xX3xX1xX36fxX6xXa7xX3xX21xX1xX1dxX21xX32xX3xX1xX30xX8dxX3xX21xX6xX6exX3xX30xX21xX32xX3xX797xX4a6xX19xX6exX352xXexX3xX5xX3cxX8dxX3xXb5xX6xX3xX21xX1xe753xX3xX13fxX10xX8dxX3xX3bxX3cxX3xX447xX6exX3xX4xX1xX65xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3xX1xX6xX6exX3xX4xX1xX65xX21xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX79cxXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xX670xX21xX32xX3xX9axX32xX3xXexX364xX8dxX3xX7xX392xXa7xX3xX21xX1xX364xX21xX3xX9axX32xX3cxX6exX3xfb2axX19xX14xX4xX3xXexX352xX3x12af1xX1xX2exX3xX21xX374xX3xX9dxX12axX4exX122xXafxX3xX4xX4axX21xX3xXexXb5xX6xXdxX3xX8dxX19xX6xX3xXex130cbxX21xX32xX3xX8dxX439xX3xX4xX6baxXdxX3xX3bbxXbxX6xX60xXa7xX3xX4xX1xX75axX3xX8dxX447xX6exX3xXexX1xX6baxX21xX32xX3xXexXb5xX320xXdxX3xX8dxX3cxX3xX3bxX3cxX3xX447xX6exX3xX1xX65xX4xX3xX1fxX1dxXc3xX4xX3xX4xX6baxX4xX1xX3xX7xX4b0xX3xX60xX2exX21xX32xX3xXexX1xX3cxX21xX1xX3xXexX1xX331xX4axXc0xX3xXcxX42cxX3xX1fxX425xX3xX3bxX3cxX3xX447xX6exX3xXc2xX42cxX6xX3xX3bxX6baxX21xX3xX60xX1dxX6xX3xX4xX3cxXa7xX3xXc2xX42cxX6xX3xX4xX1xX97xX8dxX3xX4xX1xX75axX3xXc2xX19xX14xXexX3xX8dxXdxX352xXexXa7xX3xXexX676xX21xX1xX3xXexX443xX21xX1xX3xX4xX59dxX21xX32xX3xXc2xX19xXdxX3xX3bxX19xX3cexX21xX3xXexX1xX447xXexX3xXexX1xX1dxX320xX21xX32xXa7xX3xX5xX331xXdxX3xX1xX6xX6exX3xX32xX336xXdxX3xXexX6xXdxXa7xX3xXc2xX36fxX3xX1fx13f6bxX19xXa7xX3xX3bxX6bexX4xX3xXexX425xX4xXc0xXc0xXc0xX3xX21xX1xX1dxX3xXexXb5xX421xX3xX4xX4axX21xX7e9xX3xX34xX1xXdxX352xX21xX3xX30xX21xX32xX3xX4xX1x1268fxX21xX32xX3xX3bxXdxX352xXexX3xX7xX6xX4axX3xX8dxX3cxX3xX5xXa80xX21xXc0xX3xX3efxX3cxX3xX8dxX94xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xXexX345xXdxX3xX8dxX6bexX4xX3xX4xX1xXaa8xX21xX32xX3xX1fxX368xX3xeb34xX3xX32xX443xX3xX1fxX352xX21xX3xX30xX21xX32xXa7xX3xX4xX6bexX3xX4xX635xX8dxX3xXexX14xXdxX3xX13fxX4axX21xX32xX3xX5xX3cxX3xX3bxX3cxX3xX30xX8dxX3xX3bbxXbxX6xX60xX3xXexX345xXdxX3xX5xX4b5xX4xX3xX21xX32xX2axXc0xX3xX63xX425xX3xXexX14xXdxX3xX30xX21xX32xX3xX8dxX4axX21xX3xX8dxX10xX21xX3xXexX443xX8dxX3xX3bxX3cxXa7xX3xXexX1xX443xX3xX3bxX3cxX3xXc2xX42cxX6xX3xX5xX1dxX345xXexX3xX134xX10xX3bxX3xXc2xX42cxX6xX3xX1fx1195cxX6exX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xXb5xX6xX7e9xX3xX9axX1xXdxX357xX19xX3xX5xXa80xX21xX3xX21xX1xX1dxX3xXexX1xX352xX3xX34xX1xXdxX352xX21xX3xX30xX21xX32xX3xXexX1xX447xX6exX3xX3bxX19xX3cexX21xXa7xX3xXexX1xX447xX6exX3xX8dxX443xX21xX1xX3xXexXadxXdxX3xX21xX32xX1xXdxX42xXbxX3xX21xX1xX1dxX3xX4xX2axX3xX34xX1xX4axX6xXdxX3xX3bxX3f7xX3xX1xX3cxX3xX4xX425xX3xXc2xXc3xX3xX8dxX3cxX3xXbxX1xX31axXdxX3xX21x10e75xX8dxX3xX4xX1xX635xX3xXc2xX635xXc0xX3xX9axX32xX3cxX6exX3xX11fxX10exX4exX2xX10exX3xX3bxX3cxX3xX13fxX4b5xX21xX32xX3xX13fxX676xX21xX1xX3xX6baxX4axX3xX60xX3cxXdxXa7xX3xXc2xX6baxX6exX3xX21xX32xX574xX21xX3xX60xX19xX6exX94xX21xX3xX60xX6baxX21xX32xXa7xX3xX30xX21xX32xX3xX8dxX19xX14xX21xX3xX32xXa80xX21xX3xXc2xXc3xX3xX8dxX3cxX3xX3bxX3cxX3xX4a6xX19xX6baxXexX3xX30xX21xX32xX3xX797xXexXb5xX6baxX21xX1xX3xXb5xX6xX79cxX3xXc2xX443xX3xXexX676xX21xX3xX1xXdxX42xX19xX3xX45xX6xX4xX10xX3xX3bxX6baxX4axX3xXexXdxX21xX3xX21xX1xX574xX21xX3xX1fxX352xX21xXc0xX3xX670xX21xX32xX3xXbxX1xX6baxXexX3xX4xX6baxX19xXa7xX3xX4a6xX19xX6baxXexX3xX6exX94xX19xX3xX4xXa80xX19xX3xX3bxX3cxX3xX21xX1xX345xX3xX797xXexX30xXdxX3xX8dxX345xXdxX3xX5xX3cxX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xX3bxX3cxX79cxXc0xX3xX670xX21xX32xX3xX6exX94xX19xX3xX4xXa80xX19xX3xX3bxX3cxX3xXbxX1xX31axXdxX3xX32xXdxX374xX3xX3bx12a64xX21xX3xXbxX1xX18xX21xX3xX5xX3cxX8dxX3xXc2xXc3xXa7xX3xXbxX1xX31axXdxX3xX6exX94xX19xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xX4xX1xX6bexX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xXbxX1xX31axXdxX3xX6exX94xX19xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bbxX21xXexX10xXb5xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX63xX1xX9c3xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3xX4xX2axX6xX3xX3bxX14xX3xX8dxX439xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xX1fxX368xX3xX32xXdxX6xX3xX1fxX443xX21xX1xX3xX6exX94xX21xX3xXc94xX21xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xX9axX1xX3cxX3xX4xX1xX3f7xX3xX9a8xX1xX6xX21xX3xXcxX1xX3f7xX3xX40exX3xX9dxX9exX3xX409xX14xX21xX32xX3xX409xX6xXa7xX3xX5dxX3cxX3xX9axXadxXdxXafxX3xX5xX331xXdxX3xX34xX1xX6baxX4xXa7xX3xX3bxX14xX3xX8dxX439xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xX9exX3xX4a6xX19xX94xX3xXexXb5xX4axX21xX32xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX4axX21xX3xX4xX1xX6baxX19xX3xX9exX3xXexX1xX3cxX21xX1xX3xXbxX1xX14xX3xX4xX31axXc0xX3xXcxX352xXexX3xXc2xX42cxX6xX3xXb5xX3cexXdxX3xX6xX21xX1xX3xX4xX1xX3f7xX3xX4a6xX19xX6exX352xXexX3xX1fxX3f7xX21xX1xX3xXexX9c3xX21xX32xX3xX30xX21xX32xX3xX3bxX3cxX3xX8dx12a34xXdxX3xX21xX32xX1dxX320xXdxX3xX8dxXadxXexX3xX4xX6baxXdxX3xX1fxXdxX42xX21xX3xXexX1xX4axX331xXdxX3xXexX1xX30xX21xX32xX3xX8dxXdxX21xX1xXa7xX3xX4xX3cxXdxX3xX1fxX9c3xXexX3xX5adxX6xX5xX4axXa7xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX1fxX368xX3xX4xX6baxX4xX3xX4xX2exX3xX21xX1xX345xX3xX4xX4axX21xX3xX4xX1xX6baxX19xX3xXexX1xX443xX3xX32xX65xXdxX3xX1fxXdxX42xX21xX3xXc2xXdxX60xX10xX4axXa7xX3xX21xX1xX443xX21xX3xXc2xX3cxX3xXexXb5xX36fxX3xX4xX1xX19xX6exX42xX21xX3xX4xX1xX4axX3xX1fxX453xX3xX21xX1xX345xXc0xX3xXbfxX447xX6exX3xXexX1xX6baxX21xX32xX3xX1fxXa80xX19xX3xX34xX1xX6baxX3xXc2xX19xXdxX3xXc2xX443xX3xX8dxX65xXdxX3xX21xX32xX1dxX320xXdxX3xX32xXa80xX21xX3xX32xX59dxXdxX3xX21xX1xX6xX19xX3xX1xX635xX21xXc0xX3xX9axX1xX1dxX21xX32xX3xX8dxXadxXexX3xXexX1xX320xXdxX3xX32xXdxX6xX21xX3xX7xX6xX19xX3xXexX1xX443xX3xX3bxX574xXexX3xX1fxXa80xX19xX3xX21xX31axX6exX3xX7xXdxX21xX1xX3xX21xX1xXdxX357xX19xX3xX4xX1xX19xX6exX42xX21xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xX409xXa80xX19xX3xXexXdxX94xX21xX3xX3bxX14xX3xX8dxX439xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xX4xX1xX75axX3xXexXb5xX676xX4xX1xX3xX32xXdxX6xX3xX1fxX443xX21xX1xX3xX4xX1xX3f7xX3xX7xX6xX4axX3xX1xX6xX6exX3xX1fxXdxX3xX4xX1xX635xXdxXa7xX3xX60xX19xX3xX5xX3f7xX4xX1xX3xXexX1xX352xXa7xX3xX5xX331xXdxX3xX97xX21xX3xX19xX14xX21xX32xX3xX21xX1xX3cxX3xX1xX3cxX21xX32xXa7xX3xX34xX1xX6baxX4xX1xX3xX7xX331xX21xX3xX1fxX574xXexX3xXexXdxX357xX21xX7e9xX3xX9a8xX1xX31axXdxX3xXexXdxX352xXexX3xX34xXdxX42xX8dxX3xX1fxX368xX3xX1fxX453xX3xX1fxXa80xX21xX3xX3bxX14xX3xX8dxX439xX3xX5xX4axX3xXc2xXdxX42xX4xX3xX1xX65xXa7xX3xXc2xXdxX42xX4xX3xX21xX1xX3cxX3xX9exX3xX4a6xX19xX94xXc0xX3xX9axX32xX6xX6exX3xX4xX31axX3xXc2xXdxX42xX4xX3xX4xX1xX3f7xX3xX8dxX19xX6xX3xXc2xX6baxX6exX3xX6baxX4axX3xX8dxX345xXdxXa7xX3xX8dxX9c3xX4xX3xX6baxX4axX3xX1xX6xXdxX3xX60xX364xX6exXa7xX3xX3bxX6xX3xX5xXdbdxXa7xX3xXc2xX6baxX6exX3xX21xX32xX574xX21xX7e9xX3xX30xX21xX32xX3xX3bxX3cxX3xX4xX59dxX21xX32xX3xXexXb5xX6baxX4xX1xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xX4xX1xX3f7xX3xXexX331xXdxX3xX7xX6xX4axX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xX3bxX31axX4axX3xXc2xXc3xXa7xX3xX1fxX368xX3xX97xX21xX3xX8dxX9c3xX4xX3xX1xX9exX3xX1xX6xX21xX32xXa7xX3xX4xX59dxX21xX3xX4xX453xX21xXa7xX3xX5xX4b5xX4xX3xX21xX3cxX4axX3xX4xX59dxX21xX32xX3xXc2xX6baxX6exX3xXc2xX425xX4xXa7xX3xX5xX331xXdxX3xX4xX36fxX21xX3xX4xX6bexX3xX1fxX97xX21xX32xX3xX31axX21xX1xX3xX5xX3cxX3xX8dxXadxXexX3xX1fxX14xX21xX32xX3xXexXb5xX6xXdxX3xX32xX6baxXdxX3xXc2xX3cxX4axX3xX3bxX443xX21xX1xX3xX5xX19xX18xX21xXa7xX3xXexX6baxX21xX3xXexX75axX21xX1xX7e9xX3xX3efxX3f7xX3xX3bxX14xX3xX8dxX439xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xX7xX4axXdxX3xX13fxX26xXexX3xX21xX1xXdxX357xX19xXa7xX3xX6xX21xX1xX3xX4xX1xX3f7xX3xX3bxX574xXexX3xX1fxXa80xX19xX3xXc2xX2exX4xX3xXc2xX9c3xX4xXa7xX3xXb5xX3cexXdxX3xX4xX336xXdxX3xX21xX1xX6xX19xX3xXc2xX443xX3xX797xX3bxX14xX3xX3bxX31axX4axX3xXexX1xX352xX3xX21xX3cxX6exXa7xX3xX8dxX439xX3xX3bxX31axX4axX3xXexX1xX352xX3xX34xXdxX6xX79cxX7e9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xX63xX1xX3f7xX3xX40exX3xXb5xX447xXexX3xX3bxX6bexX4xX3xX13fxX4b5xX4xX3xX8dxX345xXdxX3xX21xX1xX320xX3xX3bxX331xX21xX3xX3bx12cf0xX3xXexX1dxX3xXc2xX447xX21xX3xXc2xX3cxX3xX1fxX1dxXc3xX4xX3xX1xX1dxX345xX21xX32xX3xX60xX34axX21xX3xX4xX6baxX4xX1xX3xX4xX1xX9c3xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3xX4xX2axX6xX3xX3bxX14xX3xX8dxX439xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xXa7xX3xXexX42cxX3xX1fxX425xX3xX4xX1xX3f7xX3xX8dxX345xXdxX3xXexXb5xX4b5xXexX3xX1fxX1dxXc3xX4xX3xX7xX392xX3xX21xX1xX574xX4xX3xX21xX1xX9exX3xX4xX2axX6xX3xX3bxX14xX3xX8dxX439xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xXc0xX3xX409xXa80xX19xX3xXexXdxX94xX21xX3xX30xX21xX32xX3xX3bxX3cxX3xX4xX59dxX21xX32xX3xX4xX425xX3xX1xX739xXdxX3xXc2xX443xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xXexX1xX447xX6exX3xX32xXdxX6xX3xX1fxX443xX21xX1xX3xX4xX1xX3f7xX3xX797xX5xX94xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX79cxXa7xX3xX4xX1xX3f7xX3xX1fxX3cxX21xX1xX3xX21xX425xXdxX3xX60xX14xXdxX3xX5xX3cxX3xX4xX635xX3xX4a6xX19xX6xX21xX3xX4xX447xX8dxX3xX4xX6baxX21xX3xX3bxXadxX3xX21xX1xX364xX21xX3xXc2xXdxX94xX21xX3xXc2xX3cxX4axX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX34xX1xXdxX3xX5xX3cxX8dxX3xXc2xXdxX42xX4xXa7xX3xX4xX36fxX21xX3xX7xX6xX19xX3xX32xXdxX320xX3xX5xX3cxX8dxX3xXexX1xX443xX3xX8dxX42xXexX3xX4a6xX19xX6baxXa7xX3xX4xX1xX31axX3xX1fxXdxX3xX1fxX364xX19xX3xX1fxX1dxXc3xX4xX3xX8dxX3cxX3xX4xX59dxX21xX32xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xX4xX425xX3xXexX1xX320xXdxX3xX32xXdxX6xX21xX3xX1fxX368xX3xX4xX1xX635xXdxX3xX45xX6xX4xX10xX3xX21xX374xX6xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12x1012cxX3cexXdxX3xXc2xXc3xX3xX4xX1xX3cexX21xX32xX3xX4xX1xX3f7xX3xX1xX1dxX345xX21xX32xX3xX60xX34axX21xX3xX3bxX14xX3xX8dxX439xX3xXexX443xX8dxX3xXbxX1xXdxX8dxXa7xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX60xX364xX21xX3xX4xX6xXa7xX3xX34xX6xXb5xX6xX4axX34xX10xX3xXc2xX345xXdxX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xX3bxX3cxXdxX3xXexXdxX357xX21xX3xX4xX1xXdxX352xX21xX7e9xX3xXexX1xX443xX3xX30xX21xX32xX3xX3bxX3cxX3xXexX1xX676xX4xX1xX3xX5xX574xX8dxXc0xX3xX9axX1xX1dxX21xX32xX3xX5xX331xXdxX3xX21xX31axX6exX3xX7xXdxX21xX1xX3xXc2xXdxX42xX4xX3xXbxX1xXdxX357xX21xX3xX5xX36fxX21xX32xX3xX34xX1xX6baxX4xX3xX5xX3cxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2exX3xX1fxX336xX3xX1caxX10exX3xX10fxX3xX12axX10exX3xXexX19xXc94xXdxX3xX1fxX94xX8dxX3xX21xX3cxX4axX3xX4xX59dxX21xX32xX3xXexX1xX6bexX4xX3xX13fxX10xX8dxX3xXbxX1xXdxX8dxXa7xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xXexX1xX443xX3xX4xX59dxX21xX32xX3xX1xX6baxXexX3xX1xX36fxX3xXexX345xXdxX3xX34xX1xX19xX6exX6xXa7xX3xXc2xX3cxX3xX1xX30xX8dxX3xX7xX6xX19xX3xX21xX32xX2axX3xX60xX18xX6exX3xX8dxX19xXadxX21xX3xXc2xX443xX3xX4a6xX19xX6baxX3xX8dxX42xXexXc0xX3xX63xX1xX3cexX21xX32xX3xX4xX1xX3f7xX3xX40exX3xX5xX331xXdxX3xX1fxX1dxXc3xX4xX3xXbxX1xX10xX21xX3xX34xX1xX19xX6exX94xX21xX3xX21xX1xX2axX3xX30xX21xX32xX3xX3bxX3cxX3xX797xX4xX6xXdxX3xX21xX32xX1xXdxX42xX21xX79cxXa7xX3xX1fxX368xX3xX4xX1xX635xXdxX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX8dxX3cxX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xX3bxX3f7xX3xX31axX21xX1xX3xX1xX1dxX9exX21xX32xX3xX7xX6bexX4xX3xX34xX1xX739xX10xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13fxX6xX21xX1xX21xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX21xX32xX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX60xX60xXdxX21xX32xX9xXaxX120xXaxX12xX0xXexX3bxX4axX60xX6exX12xX0xXexXb5xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xX9axX32xX1dxX320xXdxX3xX32xXdxX3cxX3xX60xX5c6xX21xX32xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX1xX6xX6exX3xX4xX6baxX4xX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX34xX1xX6baxX4xX3xX5xX3cxX3xXc2xXdxX42xX4xX3xXexX14xXexXa7xX3xX3bxX9exXdxX3xX32xXdxX4b5xXbxX3xX21xX32xX1dxX320xXdxX3xX1xX65xX3xX4xX425xX3xX21xXdxX357xX8dxX3xXc2xX19xXdxXa7xX3xX1xX36fxX6xX3xX21xX1xX18xXbxX3xXc2xX3cxX4axX3xX4xX19xXadxX4xX3xX7xX14xX21xX32xX3xX1xXdxX42xX21xX3xX1fxX331xXdxXc0xX3xX409xX3cexX21xX32xX3xXexX1xX320xXdxXa7xX3xX4xX6baxX4xX1xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX4axX331xXexX3xX21xX3cxX6exX3xX32xXdxX4b5xXbxX3xX1xX65xX3xX4xX5c6xX21xX32xX3xX21xX1xX6xX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX421xX3xX34xXdxX352xX21xX3xXexX1xX6bexX4xXa7xX3xX32xXdxX6xX4axX3xX5xX1dxX19xX3xXc2xX345xXdxX3xX3bxX331xX21xX3xX3bxX10fdxXa7xX3xX21xX1xX425xX8dxX3xX1xXadxXdxX7e9xX3xXexXb5xX94xX21xX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX1fxX368xX3xX4xX6baxX4xX3xX4xX2exX3xX7xX14xX21xX32xX3xXc2xX19xXdxXa7xX3xX7xX14xX21xX32xX3xX34xX1xX739xX10xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xX9axX94xX21xX3xX2axX21xX32xX3xX1xXadxX3xX4xX6baxX4xX3xX4xX2exX3xX32xXdxX3cxX3xXexX1xX6xX8dxX3xX32xXdxX6xX3xXc2xX3cxX4axX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX1fxX368xX3xX4xX6baxX4xX3xX4xX2exX3xX4xX425xX3xX21xXdxX357xX8dxX3xXc2xX19xXdxX3xX34xX1xXdxX3xX4xX4axX21xX3xX4xX1xX6baxX19xX3xX1fxXdxX3xX1xX65xX4xXa7xX3xX1fxXdxX3xX5xX3cxX8dxXc0xX3xX9axX32xX1dxX320xXdxX3xX32xXdxX3cxX3xX4xX36fxX21xX3xX60xX5c6xX21xX32xX3xX1fxX1dxXc3xX4xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX5xX3cxX3xX60xX447xX19xX3xX1xXdxX42xX19xX3xX4xX2axX6xX3xX7xX392xX3xX8dxXdxX21xX1xX3xX8dxX34axX21xXa7xX3xX1fxXdxX357xX19xX3xX21xX3cxX6exX3xX32xXdxX4b5xXbxX3xX4xX6baxX4xX3xX4xX2exX3xX7xX14xX21xX32xX3xXc2xX19xXdxXa7xX3xX7xX14xX21xX32xX3xXexX1xX65xX3xX1xX635xX21xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xXcxX19xX6exX3xX21xX1xXdxX94xX21xXa7xX3xX21xX352xX19xX3xX21xX32xX1dxX320xXdxX3xX32xXdxX3cxX3xX7xX6xX3xX1fxX3cxX3xXc2xX3cxX4axX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xXexX1xX443xX3xX4xX59dxX21xX32xX3xXb5xX447xXexX3xX1fxX6baxX21xX32xX3xX21xX32xX331xXdxXc0xX3xXcxX1xX392xX4xX3xXexX352xX3xX1fxX336xX3xX4xX425xX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xX21xX32xX1dxX320xXdxX3xX32xXdxX3cxX3xX7xX6xX6exX3xX8dxX94xX3xX5xX1dxX345xXexX3xX134xX10xX3bxXa7xX3xX97xX21xX3xX21xX32xX2axX3xXc2xX345xXdxX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxXa7xX3xX5xXdxX34xX10xXa7xX3xX4xX4axX8dxX8dxX10xX21xXexXa7xX3xX7xX1xX6xXb5xX10xX7e9xX3xX8dxX3cxX3xX4a6xX19xX94xX21xX3xX1fxXdxX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xX3bxX331xX21xX3xX32xXdxX3cxX3xXexX1xX18xXexX3xX21xX32xX4axX3cxXdxX3xX1fxX320xXdxXa7xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xXb5xX6xX3xX21xX32xX4axX3cxXdxX3xX1fxX368xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX368xX3xXexX1xX6xX4axXa7xX3xX32xXdxX6xX4axX3xX5xX1dxX19xX3xXc2xX97xX21xX3xX1xX425xX6xXa7xX3xXc2xX97xX21xX3xX21xX32xX1xX42xX3xXc2xX345xXdxX3xX8dxX65xXdxX3xX21xX32xX1dxX320xXdxXa7xX3xX7xX19xX8dxX3xXc2xXa80xX6exX3xXc2xX345xXdxX3xX4xX4axX21xX3xX4xX1xX6baxX19xX3xX9exX3xXexX1xX352xX3xX32xXdxX345xXdxX3xXexX1xX392xX4xX3xX10fxX3xX1fxXdxX357xX19xX3xX21xX3cxX6exX3xX5xX3cxX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xXexX14xXexX3xX4xX1xX4axX3xX7xX6bexX4xX3xX34xX1xX739xX10xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xXcxX1xX18xX8dxX3xX4xX1xX676xX3xX3bxX14xX3xX8dxX439xX3xXexX1xX10xX4axX3xX60xX621xXdxX3xX4xX4axX21xX3xX4xX1xX6baxX19xX3xXexXb5xX94xX21xX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX1fxX336xX3xX13fxX31axX6exX3xXb5xX6xX3xX1xXdxX368xX19xX3xX5xXa80xX8dxX3xX21xX1xX6xX19xXa7xX3xX5xX3cxX8dxX3xXexXc94xX21xX3xXexX1xX1dxX635xX21xX32xX3xX21xX1xX6xX19xXc0xX3xX9axX352xX19xX3xX32xXdxX6xX3xX1fxX443xX21xX1xX3xX1xX36fxX6xX3xX1xXc3xXbxXa7xX3xXc2xX19xXdxX3xXc2xX421xX3xXexX1xX443xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xX7xX6xX4axXa7xX3xX21xX1xX1dxX21xX32xX3xX21xX352xX19xX3xX4xX425xX3xX8dxX364xX19xX3xXexX1xX19xX34axX21xX3xXexX1xX443xX3xXc2xXdxX42xX4xX3xX3bxX26xX3xX7xX94cxX3xXexX1xX3cxX21xX1xX3xXexX4axXa7xX3xX7xX19xX6exX3xX60xXdxX3fdxX21xX3xXexXb5xX94xX21xX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX7xX94cxX3xX4xX3cxX21xX32xX3xXexX97xX21xX32xX3xXexX1xX94xX8dxX3xX8dxX364xX19xX3xXexX1xX19xX34axX21xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX12xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xX4xX425xX3xXexXadxXdxXa7xX3xX8dxX3cxX3xX21xX32xX1dxX320xXdxX3xX7xX4b0xX3xX60xX2exX21xX32xX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX4xXa80xX21xX3xX3bxXdxX352xXexX3xX34xXdxX357xX8dxX3xX4xX1xX352xX3xX3bxX31axX21xX3xXexX1xX364xX21xX3xX1fxX368xX3xX1xX3cxXdxX3xX1xX36fxX6xX3xX32xXdxX374xX6xX3xXexX1xX352xX3xX32xXdxX345xXdxX3xX31axX4axX3xXc2xX3cxX3xX4xX19xXadxX4xX3xX7xX14xX21xX32xX3xXexX1xX392xX4xX3xX1xX3cxX21xX32xX3xX21xX32xX3cxX6exXc0xX3xX63xX4axX21xX3xX4xX1xX6baxX19xX3xX4xXa80xX21xX3xX32xXdxX31axXdxX3xXexX1xX676xX4xX1xX3xX1fxX368xX3xX4xX6baxX4xX3xX4xX2exX3xX1xXdxX368xX19xX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xXexX1xX6bexX3xX1fxX425xX3xX4xX1xX75axX3xX5xX3cxX3xX32xXdxX31axXdxX3xXexXb5xX676xX3xX34xX1xXdxX3xXb5xX31axX21xX1xX3xXb5xXdbdxXdxXa7xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xX21xX94xX21xX3xX5xX3cxX8dxX3xX31axX21xX1xX3xX1xX1dxX9exX21xX32xX3xXexX345xXdxX3xX4xX19xXadxX4xX3xX7xX14xX21xX32xX3xXexX1xX392xX4xXa7xX3xX4xX3cxX21xX32xX3xX34xX1xX30xX21xX32xX3xX7xX6xX3xX1fxX3cxX3xXc2xX3cxX4axX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xX21xXdxX357xX8dxX3xXc2xX19xXdxX3xX31axX4axXc0xX3xX30axX1xX30xX21xX32xX3xX21xX94xX21xX3xX21xX32xX97xX21xX3xX4xX31axX21xX3xX21xX32xX1dxX320xXdxX3xX32xXdxX3cxX3xXexX1xX6xX8dxX3xX32xXdxX6xX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxXa7xX3xX3bxX9exXdxX3xX1xX65xX3xX4xXa80xX21xX3xX4xX425xX3xX21xXdxX357xX8dxX3xXc2xX19xXdxX3xX34xX1xXdxX3xX4xX4axX21xX3xX4xX1xX6baxX19xX3xX3bxX18xX21xX3xXb5xXadxX21xX3xXc2xX345xXdxX3xX4xX19xXadxX4xX3xX7xX14xX21xX32xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX10fxX6xX5xXdxX32xX21xX139xX3xXb5xXdxX32xX1xXexX140xXaxX12xX0xX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xXcxX1xXa80xX6exX3xXexX1xX19xX14xX4xX3x11edfxX19xX3xXexX4b5xX3x10f75xX3xXcxdcdbxXc0xX3xX3efxX1aabxX3xX9axX32xX19xX6exX3fdxX21xX3xXbfxX331xX21xX1xX3xX5dxX5c6xX21xX32xX0xX4exX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3efxX4axX60xX6exXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX10fxX6xX5xXdxX32xX21xX139xX3xXb5xXdxX32xX1xXexX140xXaxX12xX0xX10xX8dxX12xX5d4xXdxX6baxX8dxX3xX1fxX14xX4xX3xX3efxX42xX21xX1xX3xXc2xXdxX42xX21xX3xXcxX364xX8dxX3xXexX1xXa80xX21xX3xX3bxX6xX21xX3xX21xX32xX3cxX6exX3xXbfxX6xXdxX3xX5dxX1dxX635xX21xX32xX0xX4exX10xX8dxX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexXb5xX12xX0xX4exXexX3bxX4axX60xX6exX12xX0xX4exXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xX60xXdxXc2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXb5xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX94xX21xX3xX4a6xX19xX6xX21xX139xX0xX4exX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10fxXexX1xX19xX8dxX3bxX10fxX6xX21xX60xX10fxX7xX6xXbxX4axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63x129c1x11669xX3xX1aabxX6xX5xX10xX7xX110xX4axXb5xX4xX10xX139xX3xX409xX336xX3xX1fxX352xX21xX3xX5xX4b5xX4xX3xXbxX1xX6baxX3xXc2xX453xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXaxX3xX1xXb5xX10xX110xX9xXaxX4exXexX1xXdxX10xXexX10fxX3bxXdxX10fxX7xX4axX4exX4xX10xX4axX10fxX7xX6xX5xX10xX7xX110xX4axXb5xX4xX10xX10fxX60xX6xX10fxX60xX10xX21xX10fxX5xX19xX4xX10fxXbxX1xX6xX10fxXc2xX4axX10fxX110xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX4exX2xX12axX10exX12axX120xX12axXc0xX1xXexX8dxXaxX12xX0xXdxX8dxX32xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX8dxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX11fxX10exX4exX21xX10xX134xX7xX4exX2xX118xX108xX2xX4exX2xX10exX120xX60xX120xX11fxX10exX11fxX12axX11fxX122xXexX108xX122xX10exX12axX12axX5xX10exXc0xX1d2xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX1xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX6xX21xX1xX3xXexX1xX26xXbxX3xX4xX2axX6xX3xX4xX2exX3xX30xX21xX32xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX2exX3xX3bxX3cxX3xX21xX32xX1xXdxX42xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXc2xX12xX0xX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX1bb4xX1bb5xX3xX1aabxX6xX5xX10xX7xX110xX4axXb5xX4xX10xX139xX3xX409xX336xX3xX1fxX352xX21xX3xX5xX4b5xX4xX3xXbxX1xX6baxX3xXc2xX453xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXaxX3xX1xXb5xX10xX110xX9xXaxX4exXexX1xXdxX10xXexX10fxX3bxXdxX10fxX7xX4axX4exX4xX10xX4axX10fxX7xX6xX5xX10xX7xX110xX4axXb5xX4xX10xX10fxX60xX6xX10fxX60xX10xX21xX10fxX5xX19xX4xX10fxXbxX1xX6xX10fxXc2xX4axX10fxX110xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX4exX2xX12axX10exX12axX120xX12axXc0xX1xXexX8dxXaxX12xX63xX1bb4xX1bb5xX3xX1aabxX6xX5xX10xX7xX110xX4axXb5xX4xX10xX139xX3xX409xX336xX3xX1fxX352xX21xX3xX5xX4b5xX4xX3xXbxX1xX6baxX3xXc2xX453xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX63xX1bb4xX1bb5xX3xX1aabxX6xX5xX10xX7xX110xX4axXb5xX4xX10xX3xXbfxX6xXb5xX4xX3xX3efxX10xX21xXdxX4axX110xX110xX3xXc2xX42cxX6xX3xX3bxXc94xX3xX7xX19xX21xX32xX3xXexX94xX21xX3xX8dxX443xX21xX1xX3xXc2xX3cxX4axX3xX60xX6xX21xX1xX3xX7xX6baxX4xX1xX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xX21xX32xX1dxX320xXdxX3xX2axX21xX32xX3xX1xXadxX3xXbxX1xX6baxX3xXc2xX453xX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX5xX345xX21xX3xX21xX1xX447xXexX3xXexX1xX352xX3xX32xXdxX345xXdxX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXc2xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX797xXcxX30xX3xX8dxX443xX21xX1xX79cxX3xXexXb5xX94xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXaxX3xX1xXb5xX10xX110xX9xXaxX4exXexX1xXdxX10xXexX10fxX3bxXdxX10fxX7xX4axX4exXexX4axX10fxX8dxXdxX21xX1xX10fxXexXb5xX10xX21xX10fxX110xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX4exX2xX1caxX2xX120xX11fxX10exXc0xX1xXexX8dxXaxX12xX0xXdxX8dxX32xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX8dxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX11fxX10exX4exX21xX10xX134xX7xX4exX2xX118xX2xX120xX4exX2xX10exX120xX60xX10cxX2xX2xX120xX12axX108xX118xXexX2xX120xX120xX118xX5xX1caxX10fxXbxX1xX19xX10fxX21xX19xX10fxXexX4axX10fxX8dxXdxX21xX1xX10fxXexXb5xX10xX21xXc0xX1d2xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX1xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX6xX21xX1xX3xXexX1xX26xXbxX3xX4xX2axX6xX3xX4xX2exX3xX30xX21xX32xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX2exX3xX3bxX3cxX3xX21xX32xX1xXdxX42xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXc2xX12xX0xX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX797xXcxX30xX3xX8dxX443xX21xX1xX79cxX3xXexXb5xX94xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXaxX3xX1xXb5xX10xX110xX9xXaxX4exXexX1xXdxX10xXexX10fxX3bxXdxX10fxX7xX4axX4exXexX4axX10fxX8dxXdxX21xX1xX10fxXexXb5xX10xX21xX10fxX110xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX4exX2xX1caxX2xX120xX11fxX10exXc0xX1xXexX8dxXaxX12xX797xXcxX30xX3xX8dxX443xX21xX1xX79cxX3xXexXb5xX94xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxX1xX6xX8dxX3xX32xXdxX6xX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX4xX425xX3xX21xX1xXdxX357xX19xX3xX8dxX2exX4xX3xX1fxX676xX4xX1xXa7xX3xX21xX1xX1dxX21xX32xX3xX4xX425xX3xX8dxXadxXexX3xX7xX14xX3xX4xX1xX3f7xX3xX10xX8dxX3xX60xX5c6xX21xX32xX3xX8dxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX1fxX368xX3xX797xXexX30xX3xX8dxX443xX21xX1xX79cxX3xX1fxX439xXbxX3xX1xX635xX21xXa7xX3xXb5xX3cexXdxX3xX8dxX31axXdxX3xX8dxX94xX3xX7xX14xX21xX32xX3xXc2xX345xXdxX3xX4xX1xX676xX21xX1xX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xX34xX1xX10xX21xX3xX21xX32xXc3xXdxX3xXexX42cxX3xXexX1xX352xX3xX32xXdxX345xXdxX3xX31axX4axXc0xX3xX9axX1xX1dxX21xX32xX3xXexX1xX392xX4xX3xXexX352xX3xX21xX1xX1dxX3xX8dxXadxXexX3xX4xX392xX4xX3xX1fxX14xXdxX3xX5xX18xXbxX7e9xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXc2xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX352xXexX3xXb5xX3cexXdxXa7xX3xX1xX336xX6exX3xX3bxX345xXexX3xX797xX6exX94xX19xX79cxX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX1fxXdxX3xX21xX1xX26xfd44xXaxX3xX1xXb5xX10xX110xX9xXaxX4exXexX1xXdxX10xXexX10fxX3bxXdxX10fxX7xX4axX4exXexX10xXexX10fxXb5xX4axXdxX10fxX1xX6xX6exX10fxX3bxX4axXexX10fxX6exX10xX19xX10fxX110xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX10fxX60xXdxX10fxX21xX1xX10xX4exX2xX10cxX12axX10exX122xX120xXc0xX1xXexX8dxXaxX12xX0xXdxX8dxX32xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX8dxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX11fxX10exX4exX21xX10xX134xX7xX4exX2xX118xX10exX108xX4exX2xX10exX10cxX60xX10cxX11fxX11fxX2xX108xX120xX11fxXexX118xX118xX120xX11fxX5xX2xXc0xX1d2xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX1xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX6xX21xX1xX3xXexX1xX26xXbxX3xX4xX2axX6xX3xX4xX2exX3xX30xX21xX32xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX2exX3xX3bxX3cxX3xX21xX32xX1xXdxX42xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXc2xX12xX0xX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX352xXexX3xXb5xX3cexXdxXa7xX3xX1xX336xX6exX3xX3bxX345xXexX3xX797xX6exX94xX19xX79cxX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX1fxXdxX3xX21xX1xX26xX2095xXaxX3xX1xXb5xX10xX110xX9xXaxX4exXexX1xXdxX10xXexX10fxX3bxXdxX10fxX7xX4axX4exXexX10xXexX10fxXb5xX4axXdxX10fxX1xX6xX6exX10fxX3bxX4axXexX10fxX6exX10xX19xX10fxX110xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX10fxX60xXdxX10fxX21xX1xX10xX4exX2xX10cxX12axX10exX122xX120xXc0xX1xXexX8dxXaxX12xXcxX352xXexX3xXb5xX3cexXdxXa7xX3xX1xX336xX6exX3xX3bxX345xXexX3xX797xX6exX94xX19xX79cxX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xX1fxXdxX3xX21xX1xX26xX2095xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXbfxX331xX21xX32xX3xX13fxX336xX3xX1xXadxXdxX3xX8dxX6xX21xX32xX3xX1fxX352xX21xX3xX7xX392xX3xX32xX574xX21xX3xX34xX352xXexXa7xX3xXexX1dxX635xX21xX32xX3xXexX6baxX4xX3xX32xXdxX374xX6xX3xX4xX6baxX3xX21xX1xX364xX21xX3xXc2xX345xXdxX3xX4xXadxX21xX32xX3xX1fxX3cexX21xX32xXa7xX3xXb5xX4b5xXexX3xX21xX32xX574xX21xX3xX34xX1xX4axX31axX21xX32xX3xX4xX6baxX4xX1xX3xX1fxX3f7xX6xX3xX5xXaddxX3xX21xX1xX1dxX21xX32xX3xX4xX59dxX21xX32xX3xX8dxX6xX21xX32xX3xX1fxX352xX21xX3xX21xX1xXdxX357xX19xX3xX1xX42xX3xX5xX2exX6exX3xX21xX352xX19xX3xX21xX1xX1dxX3xX3bxX331xX21xX3xX797xX21xX32xX1xXdxX42xX21xX79cxX3xX21xX425xX3xX4a6xX19xX6baxX3xX8dxX6bexX4xXc0xX3xXcxX352xXexX3xX1fxX352xX21xX3xXb5xX3cexXdxXa7xX3xX1xX336xX6exX3xX32xXdxX6xX21xX32xX3xXexX6xX6exX3xXb5xX6xX3xX1fxX425xX21xX3xX7xX574xX4xX3x105f0xX19xX364xX21xX3xX447xX8dxX3xX6baxXbxX3xXc2xX3cxX4axX3xX5xX36fxX21xX32xX3xXc2xX3cxX3xXexX331xX8dxX3xX4a6xX19xX94xX21xX3xX45xX6xX4xX10xX3bxX4axX4axX34xX3xXc2xX345xXdxX3xX21xX1xX374xX21xX32xX3xX1fxXdxX357xX19xX3xX8dxX6baxX4xX1xX3xX21xX1xX739xX3xX7xX6xX19xXc0xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXc2xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX19xX5xX12xX0xX60xXdxXc2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb5xXaxX12xX0xX4exX60xXdxXc2xX12xX0xX4exX60xXdxXc2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aabxX4axX19xXb5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX0xX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12x144c1xX6exX368xX21xX3xX5dxX1dxX635xX21xX32xX0xX4exX7xXexXb5xX4axX21xX32xX12xX4exX3xX5d4xXdxX6xX3xX1fxX443xX21xX1xX3xXc2xX3cxX3xX22ebxX336xX3xX1xXadxXdxX0xX4exXbxX12