Lãnh đạo Facebook, Google và Twitter bí mật họp bàn bảo vệ bầu cử ở Mỹ
Các nhà lãnh đạo ba hãng truyền thông xã hội khổng lồ là Facebook, Google và Twitter đã bí mật tổ chức một cuộc họp tại San Francisco để thảo luận các cách ngăn chặn can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 ở Mỹ.
49d6x77bdxa14bx5cabx99e4xa968xX2x9243xbb5ex6202xbc43xX3xb2ddxXbx98e3x7626xX3xX6x7e1fx7417xX8xX9xX2x62bfxX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex7750xX0xX1x9b7fxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex6c2fx4cf9xX12xX11xX9xX2xXexX1exbd32x75cbx8be6xX1xX7xcc35xbc35x66b9xX7x5365xX3xX8xX2xcd1fxX39xX39x676bxc0b4xX7xcd1axX39xX39xa577xX9xX2xX7x6297x5565xX7xX2bx5622xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX3fxa1e5xX7x5f51x7446xX11xX7xX1xbbe8xX2axX7xX3fxX4dxX34xX7xX3fxcd4cxX39xX7xX4cx7880xX7xX3fxc092xa87exX7xX8x86f4xX7x9f34xX7x59bcx54e4xX0xa7ffxX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax51c3xX2xX3xX4xXexX1ex7b72xaffbxX8xX7xX34xX1xX4dxX7xX9xX33xX34xX1xX7xX37xX38xX39xX7xX3fxX3xX7xX1xX33xX34xX48xX7xX11xX6xX6fx72fax98f3xX34xX7xX11xX1x6f95xX34xX48xX7xc313xX33xX7xX1x895fxX12xX7xX42xX1xab8bxX34xX48xX7xX9xb74cxX7xX9xX4dxX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX37xX33xX7xX3fxX58xX7xX5axX5bxX11xX7xX11xXbdxX7xX8xX1xabb3xX8xX7xX5axXb8xX11xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX1xX5fxX2axX7xX11xX38xX12xX7x5e02xX3xX34xX7xX3bxX6xX3xX34xX8xX12xXbxX8xX39xX7xX37x8b74xX7xX11xX1xX67xX39xX7xX9xX6fxX5bxX34xX7xX8xX8fxX8xX7xX8xX8fxX8xX1xX7xX34xX48xcb25xX34xX7xX8xX1xb1f2xX34xX7xX8xX3xX34xX7xX11xX1xX12xX6bxX2axX7xX8x9767xX3xX7xX34x986dxb367xX8xX7xX34xX48xX39xX4dxX12xX7xX4cxX4dxX39xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX3fxX6exX6fxX7xX8xX72xX7xX48xX12xad4cxX3xX7xX34xX1xX12xX6bxX5axX7xX42xb2dfxX7xX34xX12cxX5axX7xbc1ex7713xX21x71a8xX7xX74xX7xX76xX77xcfc3xX0xX79xX2axX1exX0xX79xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX4xX12xX4cxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX2axX1xX39xX11xX39xX7xX2axX8exX2xX34xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX5axX48xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX8exX2xX34xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xXaaxX9xX2xXdxXexX50xX12xX4xX11xX1x4ccaxX7x7035xX21x6419xX2axXb4xb866xX7xX1xX2xX12xX48xX1xX11xX1caxX7x4e54xX1dbxadfcxX2axXb4xX1d1xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX1caxX79xX79xX12xX178xX3fxX3xX39xX1xX3xX11xX12xX34xX1xX178xX4cxX34xX79xX34xX2xX50xXbxX79xX21xX172xX1dbx4eb2xX79xX21xX170xX172xX4xX170xX21xX16fxX1cexX1ccxX21xX1ccxX11xX16fxX1cexX1ccxX1ddxX9xX172xX16xX21xX21xX21xX178x5c93xX2axX48xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX1xX7xX37xX38xX39xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX3fxX58xX7xX5axX5bxX11xX7xX1xX5fxX2axX7xX3fxX4dxX34xX7xX3fxX67xX39xX7xX4cxX6bxX7xX3fxX6exX6fxX7xX8xX72xX7xX74xX7xX76xX77xXexX7xX79xX1exX0xX79xX4xX12xX4cxX1exX0xX4xX12xX4cxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX2axX1xX39xX11xX39xXexX1exX0xX79xX4xX12xX4cxX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX8exX3xX2axX11xX12xX39xX34xXexX1exbcddxX34xX1xX7xX5axX12xX34xX1xX7xX1xX5fxX3xX178xX7x6ef9x9fe2xX48xX6fxXc2xX34xX1caxX7xX45xX2xX11xX11xXaax8a22xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axc2fcxX39xX4xXaaxXexX1exX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX7xX8x82c8xX34xX48xX7xX5ax4ee9xX12xX7xX37xX38xX12xX7xX4xX12xX6bxX34xX7xX5axXb8xX11xX7xX8xX1xca5dxX8xX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX11xXaaxX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX34xX48xX1xX6bxX7xX11xX144xX12xX7xX11xX6xX300xX7xXbxX74xX7xX8xX13fxX3xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX74xX7xX106xX3xX34xX7xX3bxX6xX3xX34xX8xX12xXbxX8xX39xX7xX37xX115xX7xX11xX1xX3xX5axX7xX48xX12xX3xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX11xX1xX67xX39xX7xX9xX6fxX5bxX34xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1ex8c86xXb8xX34xX48xX7xX11xX1xX8fxX12xX7xX11xX6x5938xX34xX7xX4xX143xX2eexX34xX48xX7xX34xX1xX143xX7xX9xX4dxX7xX4xX12x4e73xX34xX7xX3fxX12x5b97xX34xX7xX11xX1xX2xX39xX7xX8xX13fxX3xX7xX5axXb8xX11xX7xX8xX1xX6fxab5bxX12xX7xX8xX8fxX8xX7xX1xX4dxX34xX1xX7xX37xXb8xX34xX48xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX37xX33xX7xX11xX1x683axX8xX7xX1xX12xX6bxX34xX7xX11xX6xX39xX34xX48xX7xX11xX6fxX6exX34xX7xX34xX4dxXaaxX7xX37xX115xX7xX9xX39xX38xX12xX7xX3fx9fbbxX7xX8xX8fxX8xX7xX11xX4dxX12xX7xX42xX1xX39xX67xX34xX7xX37xX143x9d0bxX8xX7xX8xX1xX39xX7xX9xX4dxX7xX37xX143xX406xX8xX7xX9xX12xX378xX34xX7xX42xX38fxX11xX7xX4cxX144xX12xX7xX8xX8fxX8xX7xX1xX39xX38xX11xX7xX37xXb8xX34xX48xX11xX7xX6fxXaaxX378xX34xX7xX11xX6xX6fxXaaxXabxX34xX7xX8xX13fxX3xX7x9804xX6xX3xX34xX7xX4cxX4dxX7xX2bdxX48xX3xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX2bdxX48xX39xX4dxX12xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX8xX8fxX8xX7xX37xX38xX12xX7xX4xX12xX6bxX34xX7xX11x5ca7xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX43xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX43xX7xX76xX12xX8xX6xX39xXbxX39xae57xX11xX7xX4cxX4dxX7xX106xX34xX3xX2axX8xX1xX3xX11xX7xX37xXabxX6fxX7xX4xX3d4xX7xX42xX12xX38fxX34xX7xXbx687axX7xX11xX1xX3xX5axX7xX4xX3d4xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX76xXb8xX11xX7xXbxce27xX7xX34xX48xX143xX2eexX12xX7xX37xX33xX7xX3fxX4dxXaaxX7xX11xX3f4xX7xX9xX39xX7xX34xX48xX38xX12xX7xX6x8f9cxX34xX48xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX1xX5fxX2axX7xX37xX3xX34xX48xX7xX37xX143xX406xX8xX7xX11xXbdxX7xX8xX1xXf2xX8xX7xX8xX1x7951xX7xX5axXb8xX11xX7xX4cxX4dxX12xX7xX11xX1xX8fxX34xX48xX7xX11xX6xX143xX144xX8xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX3fxX6exX6fxX7xX8xX72xX7xX48xX12xX15fxX3xX7xX42xX169xX7xX11xX1xX8fxX34xX48xX7xX21xX21xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX8exX6fxXb8xX8xX7xX1xX5fxX2axX7xXbxX4b6xX7xX37xX143xX406xX8xX7xX8xX1xX12xX3xX7xX11xX1xX4dxX34xX1xX7xX3fxX3xX7xX2axX1xX6exX34xX178xX7xX36cxX6exX6fxX7xX11xX12xX378xX34xX43xX7xX5axX3a2xX12xX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX11xXaaxX7xXbxX4b6xX7xX8x510bxX7xX8x7393xX7xX1xXb8xX12xX7xX11xX6x58fbxX34xX1xX7xX3fxX4dxXaaxX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX4cxX12xX6bxX8xX7xX1xX5fxX7xX37xX33xX7xX9xX4dxX5axX7xX37xX115xX7xX34xX48xX12cxX34xX7xX8xX1xX131xX34xX7xX11xX1xXb0xX34xX48xX7xX11xX12xX34xX7xXbxX3xX12xX7xX9xX6bxX8xX1xX43xX7xXbxX3xX6fxX7xX37xX59dxX7xX34xX1xX15fxX34xX48xX7xX34xX48xX143xX2eexX12xX7xX11xX1xX3xX5axX7xX4xX3d4xX7xXbxX4b6xX7xX11xX1xX67xX39xX7xX9xX6fxX5bxX34xX7xX4cxXabxX7xX3fx4fb5xX11xX7xX42xX169xX7xX4cxX611xX34xX7xX37xXabxX7xX34xX4dxX39xX7xX1xX5fxX7xX37xX3xX34xX48xX7xX2axX1xX67xX12xX7xX37xX4daxX12xX7xX5axX131xX11xX43xX7xX4cxX4dxX7xX8xX6fxX4daxX12xX7xX8xb6bcxX34xX48xX7xX1xX5fxX7xXbxX4b6xX7xX8xb41bxX34xX7xX34xX1x8935xX8xX7xXb4xX2xX5axX7xX34xX1xX15fxX34xX48xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX1xX5fxX2axX7xX11xX143xX5a0xX34xX48xX7xX11xX3d4xX7xX8xX59dxX7xX34xX378xX34xX7xX37xX143xX406xX8xX7xX11xXbdxX7xX8xX1xXf2xX8xX7xX11xX1xX143xX2eexX34xX48xX7xXb4xX6fxXaaxX378xX34xX7xX1xX3xXaaxX7xX42xX1xXb0xX34xX48xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX36cxX64cxXaaxX7xX42xX1xXb0xX34xX48xX7xX2axX1xX67xX12xX7xX9xX4dxX7xX9xX6exX34xX7xX37xX6exX6fxX7xX11xX12xX378xX34xX7xX5axXb8xX11xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX1xX5fxX2axX7xX34xX1xX143xX7xX4cxX5bxXaaxX7xXb4xX67xXaaxX7xX6xX3xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1ex912bxX4dxX39xX7xX11xX1xX8fxX34xX48xX7xX2bdxX12cxX5axX43xX7xX37xX38xX12xX7xX4xX12xX6bxX34xX7xX8xX13fxX3xX7x5d74xX5axX3x6a52xX39xX34xX43xX7xX71cxX2axX2axX9xX2xX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX43xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX76xX12xX8xX6xX39xXbxX39xX49axX11xX43xX7x9790xX3xX11xX1xX43xX7xX106xX34xX3xX2axX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX37xX33xX7xX48xX131xX2axX7xX8exX1xX6xX12xXbxX11xX39xX2axX1xX2xX6xX7x8c90xX6xX2xX3fxXbxX43xX7xX5axXb8xX11xX7x4c13xX6fxX3xX34xX7xX8xX1xXf2xX8xX7xX4cxXabxX7xX3xX34xX7xX34xX12xX34xX1xX7xX5axX38xX34xX48xX7xX11xX38xX12xX7xX2d9xXb8xX7xX71cxX34xX7xX34xX12xX34xX1xX7xX2bdxXb8xX12xX7xX37xb34exX3xX7xX76xX77xX43xX7xX4cxX4dxX7xX76xX12xX42xX2xX7xX2d9xX6fxX6xX1xX3xX5axX7xX11xX480xX7xX9xX3d4xX8xX7xX9xX143xX406xX34xX48xX7xX2axX1xX67xX34xX7xX48xX12xX8fxX34xX7xX34xX143xX144xX8xX7xX34xX48xX39xX4dxX12xX7xX8xX13fxX3xX7xX3bxX2d9xX441xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX8exX6fxXb8xX8xX7xX1xX5fxX2axX7xX37xX33xX7xX11xX5bxX2axX7xX11xX6xX6fxX34xX48xX7xX4cxX4dxX39xX7xX8xX8fxX8xX7xX8xX1xX12xX38fxX34xX7xX9xX143xX406xX8xX7xX3xX34xX7xX34xX12xX34xX1xX7xX8xX1xX39xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX3fxX6exX6fxX7xX8xX72xX7xX48xX12xX15fxX3xX7xX34xX1xX12xX6bxX5axX7xX42xX169xX7xX74xX7xX76xX77xX43xX7xX34xX1xX143xX34xX48xX7xX34xX59dxX7xX37xX143xX406xX8xX7xX8xX1xX39xX7xX9xX4dxX7xX5axXb8xX11xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX11xX1xX67xX39xX7xX9xX6fxX5bxX34xX7xX11xX143xX5a0xX34xX48xX7xX37xX4daxX12xX7xX5axXb8xX11xX7xX8xX1xX12xXabxX6fxX43xX7xX42xX1xX12xX7xX8xX8fxX8xX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX11xXaaxX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX34xX48xX1xX6bxX7xX8xX6fxX34xX48xX7xX8xX611xX2axX7xX11xX1xXb0xX34xX48xX7xX11xX12xX34xX7xX4cxXabxX7xX8xX8fxX8xX7xX1xX39xX38xX11xX7xX37xXb8xX34xX48xX7xX8xX13fxX3xX7xX1xX5fxX43xX7xX34xX1xX143xX34xX48xX7xX1xX5fxX7xX37xX33xX7xX34xX1xX5bxX34xX7xX37xX143xX406xX8xX7xX6xX611xX11xX7xX58xX11xX7xX11xX1xXb0xX34xX48xX7xX11xX12xX34xX7xX8xX1xX12xX7xX11xX12xX38fxX11xX7xX11xX480xX7xX8xX8fxX8xX7xX77cxX6fxX3xX34xX7xX8xX1xXf2xX8xX7xX11xX5a8xX34xX1xX7xX3fxX8fxX39xX7xX9xX12xX378xX34xX7xX3fxX3xX34xX48xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX771xX115xX7xX11xX480xX7xX37xX59dxX43xX7xX8fxX2axX7xX9xX3d4xX8xX7xX37xX33xX7xX11xX12cxX34xX48xX7xX9xX378xX34xX7xX37xX8fxX34xX48xX7xX42xX115xX7xX8xX1xX39xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX37xX115xX7xX11xX12cxX34xX48xX7xX8xX143xX2eexX34xX48xX7xX8xX8fxX8xX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX8xX300xX7xX34xX48xX12cxX34xX7xX8xX1xX131xX34xX7xX8xX8fxX8xX7xX8xX1xX12xX38fxX34xX7xX4xX7aaxX8xX1xX7xX11xX1xXb0xX34xX48xX7xX11xX12xX34xX7xXbxX3xX12xX7xX9xX6bxX8xX1xX7xX11xX6xX39xX34xX48xX7xX11xX143xX5a0xX34xX48xX7xX9xX3xX12xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX2bxX6xX39xX34xX48xX7xX11xX6fxX6exX34xX7xX34xX4dxXaaxX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX11xX6fxXaaxX378xX34xX7xX3fxX4daxX7xX37xX33xX7xXb4xX59dxX3xX7xX1cexX172xX7xX11xX4dxX12xX7xX42xX1xX39xX67xX34xX7xX37xX143xX406xX8xX7xX8xX1xX39xX7xX9xX4dxX7xX8xX59dxX7xX77cxX6fxX3xX34xX7xX1xX6bxX7xX5axX5bxX11xX7xX11xX1xX12xX38fxX11xX7xX4cxX144xX12xX7xX37xX4dxX12xX7xX11xX6xX6fxXaaxXabxX34xX7xX1xX5a8xX34xX1xX7xX4cxX4dxX7xX37xX4dxX12xX7xX2axX1xX8fxX11xX7xX11xX1xX3xX34xX1xX7xX34xX1xX4dxX7xX34xX143xX144xX8xX7xX441xX6xX3xX34xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX2bxX6xX39xX34xX48xX7xXbxX4daxX7xX8xX8fxX8xX7xX11xX4dxX12xX7xX42xX1xX39xX67xX34xX7xX5axX4dxX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xXb4xX59dxX3xX7xX8xX59dxX7xX1dbx5091xX7xX42xX378xX34xX1xX7xX11xX6xX378xX34xX7xcae6xX39xX6fxX2bxX6fxX3fxX2xX7xX4cxX144xX12xX7xX11xXbdxX34xX48xX7xXbxX4daxX7xX21xX1dbxX178xX206xX1ccxX1ccxX7xX9xX143xX406xX11xX7xXb4xX2xX5axX7xX74xX7xX76xX77xX43xX7xX21xX1dbxX7xX11xX4dxX12xX7xX42xX1xX39xX67xX34xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2x8a85xX7xX4cxX4dxX7xX1ccxX7xX3fxX9xX39xX48xX7xX11xX6xX378xX34xX7xX2d9xX9xX39xX48xX48xX2xX6xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX8xX2e9xX34xX48xX7xX37xX59dxX34xX48xX7xX1xX4dxX34xX48xX7xX11xX6xX12cxX5axX7xX11xX4dxX12xX7xX42xX1xX39xX67xX34xX7xX37xX143xX406xX8xX7xX8xX1xX39xX7xX9xX4dxX7xX9xX12xX378xX34xX7xX42xX38fxX11xX7xX4cxX144xX12xX7xX8xX8fxX8xX7xX8xX1xX12xX38fxX34xX7xX4xX7aaxX8xX1xX7xX11xX1xXb0xX34xX48xX7xX11xX12xX34xX7xXbxX3xX12xX7xX9xX6bxX8xX1xX7xX8xX13fxX3xX7xX2bdxX48xX3xX7xX4cxX4dxX7xX441xX6xX3xX34xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX7xX37xX33xX7xXb4xX59dxX3xX7xX11xXbdxX34xX48xX7xX8xXb8xX34xX48xX7xX1ccxX1cexX1dbxX7xX11xX6xX3xX34xX48xX43xX7xX34xX1xX59dxX5axX7xX4cxX4dxX7xX11xX4dxX12xX7xX42xX1xX39xX67xX34xX7xX42xX1xXb0xX34xX48xX7xXb4xX8fxX8xX7xX11xX1xX3d4xX8xX43xX7xX11xX6xX39xX34xX48xX7xX42xX1xX12xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX11xX38xX5axX7xX37xX5a8xX34xX1xX7xX8xX1xX516xX7xX16fxX172xX206xX7xX11xX4dxX12xX7xX42xX1xX39xX67xX34xX7xX8xX2e9xX34xX48xX7xX4cxX144xX12xX7xX8xX8fxX39xX7xX3fxX6fxXb8xX8xX7xX9xX12xX378xX34xX7xX42xX38fxX11xX7xX4cxX144xX12xX7xX441xX6xX3xX34xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX2bxX6fxXaaxX7xX34xX1xX12xX378xX34xX43xX7xX34xX1xX12xXabxX6fxX7xX34xX48xX143xX2eexX12xX7xX8xX1xX39xX7xX6xX4f5xX34xX48xX7xX8xX8fxX8xX7xX37xX38xX12xX7xX48xX12xX3xX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX34xX48xX1xX6bxX7xX34xX4dxXaaxX7xX2axX1xX67xX34xX7xXf2xX34xX48xX7xX77cxX6fxX8fxX7xX8xX1xX5bxX5axX7xX4cxX144xX12xX7xX37xX12xXabxX6fxX7xX48xX5fxX12xX7xX9xX4dxX7xX34xX1xX15fxX34xX48xX7xX34xX3a2xX7xX9xX3d4xX8xX7xX8xX3xX34xX7xX11xX1xX12xX6bxX2axX7xX8xX13fxX3xX7xX34xX143xX144xX8xX7xX34xX48xX39xX4dxX12xX7xX11xX6xX378xX34xX7xX34xXabxX34xX7xX11xX67xX34xX48xX7xX5axX38xX34xX48xX7xXb4xX33xX7xX1xXb8xX12xX7xX8xX13fxX3xX7xX1xX5fxX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxXexX1exX36cxX6exX6fxX7xX34xX12cxX5axX7xX34xX3xXaaxX43xX7xX8xX8fxX8xX7xX48xX12xX8fxX5axX7xX37xX4daxX8xX7xX37xX12xXabxX6fxX7xX1xX4dxX34xX1xX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX34xX48xX1xX6bxX7xX11xX480xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX43xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX7xX4cxX4dxX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX37xX33xX7xX2axX1xX67xX12xX7xX37xX4daxX12xX7xX5axX131xX11xX7xX4cxX144xX12xX7xX8xX8fxX8xX7xX2axX1xX12xX378xX34xX7xX37xX12xXabxX6fxX7xX11xX6xX6exX34xX7xX8xX13fxX3xX7xX1xX3xX12xX7xX4cxX12xX6bxX34xX7x7c51xX6fxX4daxX8xX7xX1xXb8xX12xX7xX76xX77xX7xX37xX115xX7xX48xX12xX67xX12xX7xX11xX6xX5a8xX34xX1xX7xX4cxX5a8xX7xXbxX3xX39xX7xX8xX8fxX8xX7xX34xXabxX34xX7xX11xX67xX34xX48xX7xX5axX38xX34xX48xX7xXb4xX33xX7xX1xXb8xX12xX7xX8xX13fxX3xX7xX34xX1xX15fxX34xX48xX7xX1xX33xX34xX48xX7xX34xX4dxXaaxX7xX9xX38xX12xX7xX9xX4dxX7xX11xX6xX6fxX34xX48xX7xX11xX64cxX5axX7xX37xX115xX7xX8xX8fxX8xX7xXaaxX38fxX6fxX7xX11xX4daxX7xX34xX143xX144xX8xX7xX34xX48xX39xX4dxX12xX7xXbxX72xX7xX4xX300xX34xX48xX7xX37xX115xX7xX8xX3xX34xX7xX11xX1xX12xX6bxX2axX7xX4cxX4dxX39xX7xX8xX6fxXb8xX8xX7xX3fxX6exX6fxX7xX8xX72xX7xX11xXbdxX34xX48xX7xX11xX1xX4daxX34xX48xX7xX34xX12cxX5axX7xX16fxX170xX21xX1ccxX178xX0xX79xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX2d9xX39xX4xXaaxX7xX2axX8exX2xX34xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX5axX48xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX11xX1xX6fxX5axX3fxX7xX4xX1xX12xX4xX2xX7xX12xX8exX2xX34xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xXaaxX9xX2xXdxXexX50xX12xX4xX11xX1xX1caxX7xX1ccxX21xX1cexX2axXb4xX1d1xX7xX1xX2xX12xX48xX1xX11xX1caxX7xX206xX21xX170xX2axXb4xX1d1xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX1caxX79xX79xX12xX178xX3fxX3xX39xX1xX3xX11xX12xX34xX1xX178xX4cxX34xX79xX34xX2xX50xXbxX79xX21xX172xX1dbxX206xX79xX21xX170xX172xX4xX170xX21xX16fxX1cexX172xX21xX1ddxX11xX1cexX206xX1cexX21xX9xX16fxX16xX206xX49axX16fxX172xX206xX21xX1cexX16fxX170xX170xX170xX170xX170xX1cexX1ddxX172xX1ccxX170xX1ddxX170xX178xX21fxX2axX48xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX1xX7xX37xX38xX39xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX3fxX58xX7xX5axX5bxX11xX7xX1xX5fxX2axX7xX3fxX4dxX34xX7xX3fxX67xX39xX7xX4cxX6bxX7xX3fxX6exX6fxX7xX8xX72xX7xX74xX7xX76xX77xXexX7xX79xX1exX0xX79xX2axX1exX0xX4xX12xX4cxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xX6fxX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xX6fxX5axX3fxX16xX3xX34xX4xX16xXbxX3xX2axX39xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexaae8xc5e8xX7xX4xX5fxX3xX7xX2axX1xX38xX11xX7xX34xX131xX34xX48xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX34xX38fxX6fxX7xX42xX1xXb0xX34xX48xX7xXb4xX59dxX3xX7xX34xXb8xX12xX7xX4xX6fxX34xX48xX7xX42xX1xX13fxX34xX48xX7xX3fxX4daxXexX7xX1xX6xX2xX49axXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3fxX12xX16xXbxX39xX79xX2xX6fxX16xX4xX39xX3xX16xX2axX1xX3xX11xX16xX34xX3xX34xX48xX16xX49axX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX16xX11xX50xX12xX11xX11xX2xX6xX16xX34xX2xX6fxX16xX42xX1xX39xX34xX48xX16xXb4xX39xX3xX16xX34xX39xX12xX16xX4xX6fxX34xX48xX16xX42xX1xX6fxX34xX48xX16xX3fxX39xX79xX21xX1cexXab7xX172xX1dbxX1ccxX178xX1xX11xX5axXexX1exX0xX12xX5axX48xX7xXbxX6xX8xXdxXexX79xX5axX2xX4xX12xX3xX79xX21xX16fxX170xX79xX34xX2xX50xXbxX79xX21xX172xX1dbxX206xX79xX21xX170xX1cexX4xX16fxX170xX172xX21xX1dbxX1cexX16fxX11xX1cexX170xX1ddxX9xX21xX178xX21fxX2axX48xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX1xX7xX37xX38xX39xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX3fxX58xX7xX5axX5bxX11xX7xX1xX5fxX2axX7xX3fxX4dxX34xX7xX3fxX67xX39xX7xX4cxX6bxX7xX3fxX6exX6fxX7xX8xX72xX7xX74xX7xX76xX77xXexX7xX79xX1exX0xX79xX3xX1exX0xX4xX12xX4cxX1exX0xXbxX11xX6xX39xX34xX48xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexXfa5xXfa6xX7xX4xX5fxX3xX7xX2axX1xX38xX11xX7xX34xX131xX34xX48xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX34xX38fxX6fxX7xX42xX1xXb0xX34xX48xX7xXb4xX59dxX3xX7xX34xXb8xX12xX7xX4xX6fxX34xX48xX7xX42xX1xX13fxX34xX48xX7xX3fxX4daxXexX7xX1xX6xX2xX49axXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3fxX12xX16xXbxX39xX79xX2xX6fxX16xX4xX39xX3xX16xX2axX1xX3xX11xX16xX34xX3xX34xX48xX16xX49axX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX16xX11xX50xX12xX11xX11xX2xX6xX16xX34xX2xX6fxX16xX42xX1xX39xX34xX48xX16xXb4xX39xX3xX16xX34xX39xX12xX16xX4xX6fxX34xX48xX16xX42xX1xX6fxX34xX48xX16xX3fxX39xX79xX21xX1cexXab7xX172xX1dbxX1ccxX178xX1xX11xX5axXexX1exXfa5xXfa6xX7xX4xX5fxX3xX7xX2axX1xX38xX11xX7xX34xX131xX34xX48xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX34xX38fxX6fxX7xX42xX1xXb0xX34xX48xX7xXb4xX59dxX3xX7xX34xXb8xX12xX7xX4xX6fxX34xX48xX7xX42xX1xX13fxX34xX48xX7xX3fxX4daxX0xX79xX3xX1exX0xX79xXbxX11xX6xX39xX34xX48xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX32xX12xX378xX34xX7xX5axX12xX34xX1xX7xX8xX1xX64cxX6fxX7xc46cxX6fxX7xX2bcxXfa5xXfa6xX2c9xX7xX37xX3xX34xX48xX7xX8xX59dxX7xX42xX38fxX7xX1xX39xX38xX8xX1xX7xX37xX115xX7xX3fxX6fxXb8xX8xX7xX8xX8fxX8xX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX11xXaaxX7xX8xXb0xX34xX48xX7xX34xX48xX1xX6bxX7xX34xX1xX143xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xXac3xX39xX6fxX2bxX6fxX3fxX2xX43xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX9xX39xX38xX12xX7xX3fxX3f4xX7xX8xX8fxX8xX7xX34xXb8xX12xX7xX4xX6fxX34xX48xX7xX42xX1xX13fxX34xX48xX7xX3fxX4daxX7xX11xX6xX378xX34xX7xX8xX8fxX8xX7xX34xXabxX34xX7xX11xX67xX34xX48xX7xX11xX6xX6fxXaaxXabxX34xX7xX11xX1xXb0xX34xX48xX7xXb4xX33xX7xX1xXb8xX12xX7xX34xX38fxX6fxX7xX42xX1xXb0xX34xX48xX7xXbxX4b6xX7xX2axX1xX67xX12xX7xX37xX4daxX12xX7xX5axX131xX11xX7xX4cxX144xX12xX7xX8fxX34xX7xX2axX1xX38xX11xX7xX11xX4dxX12xX7xX8xX1xX58xX34xX1xX7xX6xX611xX11xX7xX34xX131xX34xX48xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX79xX4xX12xX4cxX1exX0xX79xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX42xX12xX115xX5axX7xXbxX39xX8fxX11xX7xX8xX1xX131xX11xX7xX8xX8fxX8xX7xX77cxX6fxX67xX34xX48xX7xX8xX8fxX39xX7xX9xX12xX378xX34xX7xX77cxX6fxX3xX34xX7xX8xX1xX58xX34xX1xX7xX11xX6xX7aaxXexX7xX1xX6xX2xX49axXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3fxX12xX16xXbxX39xX79xX49axX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX16xX11xX50xX12xX11xX11xX2xX6xX16xX42xX12xX2xX5axX16xXbxX39xX3xX11xX16xX8xX1xX3xX11xX16xX8xX3xX8xX16xX77cxX6fxX3xX34xX48xX16xX8xX3xX39xX16xX9xX12xX2xX34xX16xX77cxX6fxX3xX34xX16xX8xX1xX12xX34xX1xX16xX11xX6xX12xX79xX21xX1cexX1cexX16fxX1ccxX16fxX178xX1xX11xX5axXexX1exX0xX12xX5axX48xX7xXbxX6xX8xXdxXexX79xX5axX2xX4xX12xX3xX79xX21xX16fxX170xX79xX34xX2xX50xXbxX79xX21xX172xX16fxX21xX79xX21xX170xX1cexX4xX1cexX21xX206xX1cexX170xX206xX170xX11xX21xX1dbxX1dbxX1ccxX9xX21xX178xX21fxX2axX48xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX1xX7xX37xX38xX39xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX3fxX58xX7xX5axX5bxX11xX7xX1xX5fxX2axX7xX3fxX4dxX34xX7xX3fxX67xX39xX7xX4cxX6bxX7xX3fxX6exX6fxX7xX8xX72xX7xX74xX7xX76xX77xXexX7xX79xX1exX0xX79xX3xX1exX0xX4xX12xX4cxX1exX0xXbxX11xX6xX39xX34xX48xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX42xX12xX115xX5axX7xXbxX39xX8fxX11xX7xX8xX1xX131xX11xX7xX8xX8fxX8xX7xX77cxX6fxX67xX34xX48xX7xX8xX8fxX39xX7xX9xX12xX378xX34xX7xX77cxX6fxX3xX34xX7xX8xX1xX58xX34xX1xX7xX11xX6xX7aaxXexX7xX1xX6xX2xX49axXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3fxX12xX16xXbxX39xX79xX49axX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX16xX11xX50xX12xX11xX11xX2xX6xX16xX42xX12xX2xX5axX16xXbxX39xX3xX11xX16xX8xX1xX3xX11xX16xX8xX3xX8xX16xX77cxX6fxX3xX34xX48xX16xX8xX3xX39xX16xX9xX12xX2xX34xX16xX77cxX6fxX3xX34xX16xX8xX1xX12xX34xX1xX16xX11xX6xX12xX79xX21xX1cexX1cexX16fxX1ccxX16fxX178xX1xX11xX5axXexX1exX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX42xX12xX115xX5axX7xXbxX39xX8fxX11xX7xX8xX1xX131xX11xX7xX8xX8fxX8xX7xX77cxX6fxX67xX34xX48xX7xX8xX8fxX39xX7xX9xX12xX378xX34xX7xX77cxX6fxX3xX34xX7xX8xX1xX58xX34xX1xX7xX11xX6xX7aaxX0xX79xX3xX1exX0xX79xXbxX11xX6xX39xX34xX48xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX88xX3xX12xX7xXexX34xX48xX143xX2eexX12xX7xX42xX1xXbdxX34xX48xX7xX9xXc2xXexX7xX11xX6xX39xX34xX48xX7xX11xX1xX38fxX7xX48xX12xX144xX12xX7xX5axX38xX34xX48xX7xXb4xX33xX7xX1xXb8xX12xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX34xX48xX4dxXaaxX7xX16fxX206xX79xX1cexX7xX37xX33xX7xX11xX1xXb0xX34xX48xX7xX3fxX8fxX39xX7xX8xX8fxX8xX7xX8xX1xX58xX34xX1xX7xXbxX8fxX8xX1xX7xX5axX144xX12xX7xX9xX12xX378xX34xX7xX77cxX6fxX3xX34xX7xX37xX38fxX34xX7xX77cxX6fxX67xX34xX48xX7xX8xX8fxX39xX43xX7xX11xX1xX2xX39xX7xX37xX59dxX7xX11xX611xX11xX7xX8xX67xX7xX8xX8fxX8xX7xX77cxX6fxX67xX34xX48xX7xX8xX8fxX39xX7xX8xX59dxX7xX34xXb8xX12xX7xX4xX6fxX34xX48xX7xX8xX1xX58xX34xX1xX7xX11xX6xX7aaxX7xX37xXabxX6fxX7xXbxX4b6xX7xX37xX143xX406xX8xX7xX48xX651xX34xX7xX5axX8fxX8xX7xX6x81b0xX7xX6xX4dxX34xX48xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX79xX4xX12xX4cxX1exX0xX79xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX7xX11xX12xX38fxX2axX7xX11xX300xX8xX7xX3fxX7aaxX7xX42xX12xX6bxX34xX7xX4cxX5a8xX7xX11xX58xX34xX1xX7xX34xX12cxX34xX48xX7xaaa0xX34xX1xX5bxX34xX7xX4xX12xX6bxX34xX7xX42xX1xX6fxXb0xX34xX7xX5axX131xX11xcf03xXexX7xX1xX6xX2xX49axXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3fxX12xX16xXbxX39xX79xX49axX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX16xX11xX12xX2xX2axX16xX11xX6fxX8xX16xX3fxX12xX16xX42xX12xX2xX34xX16xX4cxX12xX16xX11xX12xX34xX1xX16xX34xX3xX34xX48xX16xX34xX1xX3xX34xX16xX4xX12xX2xX34xX16xX42xX1xX6fxX39xX34xX16xX5axX3xX11xX79xX21xX1cexX16fxX172xX16fxX21xX178xX1xX11xX5axXexX1exX0xX12xX5axX48xX7xXbxX6xX8xXdxXexX79xX5axX2xX4xX12xX3xX79xX21xX16fxX170xX79xX34xX2xX50xXbxX79xX21xX172xX21xX1ccxX79xX21xX170xX16fxX4xX16fxX170xXab7xX1dbxX1ccxX21xX1dbxX11xX16fxX172xX21xX1ccxX9xX170xX178xX21fxX2axX48xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX1xX7xX37xX38xX39xX7xX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX43xX7xX45xX39xX39xX48xX9xX2xX7xX4cxX4dxX7xX2bxX50xX12xX11xX11xX2xX6xX7xX3fxX58xX7xX5axX5bxX11xX7xX1xX5fxX2axX7xX3fxX4dxX34xX7xX3fxX67xX39xX7xX4cxX6bxX7xX3fxX6exX6fxX7xX8xX72xX7xX74xX7xX76xX77xXexX7xX79xX1exX0xX79xX3xX1exX0xX4xX12xX4cxX1exX0xXbxX11xX6xX39xX34xX48xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX7xX11xX12xX38fxX2axX7xX11xX300xX8xX7xX3fxX7aaxX7xX42xX12xX6bxX34xX7xX4cxX5a8xX7xX11xX58xX34xX1xX7xX34xX12cxX34xX48xX7xX1654xX34xX1xX5bxX34xX7xX4xX12xX6bxX34xX7xX42xX1xX6fxXb0xX34xX7xX5axX131xX11xX1668xXexX7xX1xX6xX2xX49axXdxXexX79xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3fxX12xX16xXbxX39xX79xX49axX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX16xX11xX12xX2xX2axX16xX11xX6fxX8xX16xX3fxX12xX16xX42xX12xX2xX34xX16xX4cxX12xX16xX11xX12xX34xX1xX16xX34xX3xX34xX48xX16xX34xX1xX3xX34xX16xX4xX12xX2xX34xX16xX42xX1xX6fxX39xX34xX16xX5axX3xX11xX79xX21xX1cexX16fxX172xX16fxX21xX178xX1xX11xX5axXexX1exX3bxX3xX8xX2xX3fxX39xX39xX42xX7xX11xX12xX38fxX2axX7xX11xX300xX8xX7xX3fxX7aaxX7xX42xX12xX6bxX34xX7xX4cxX5a8xX7xX11xX58xX34xX1xX7xX34xX12cxX34xX48xX7xX1654xX34xX1xX5bxX34xX7xX4xX12xX6bxX34xX7xX42xX1xX6fxXb0xX34xX7xX5axX131xX11xX1668xX0xX79xX3xX1exX0xX79xXbxX11xX6xX39xX34xX48xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX36cxX8fxX2axX7xX11xX6xX67xX7xX34xX1xX15fxX34xX48xX7xX8xX8fxX39xX7xX3fxX6fxXb8xX8xX7xX9xX12xX378xX34xX7xX77cxX6fxX3xX34xX43xX7xX5axX38xX34xX48xX7xXb4xX33xX7xX1xXb8xX12xX7xX9xX144xX34xX7xX34xX1xX611xX11xX7xX11xX1xX38fxX7xX48xX12xX144xX12xX7xX11xX6fxXaaxX378xX34xX7xX3fxX4daxX7xX3fxX67xX34xX7xX8fxX34xX7xX42xX1xXb0xX34xX48xX7xX8xX59dxX7xX48xX12xX8fxX7xX11xX6xX7aaxX7xX4cxX4dxX7xXbxX4b6xX7xX11xX3d4xX7xX3fxX67xX39xX7xX4cxX6bxX7xX37xX38fxX34xX7xX8xX641xX34xX48xX178xX0xX79xX2axX1exX0xX79xX4xX12xX4cxX1exX0xX79xX9xX12xX1exX0xX79xX6fxX9xX1exX0xX4xX12xX4cxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX79xX4xX12xX4cxX1exX0xX79xX4xX12xX4cxX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX106xX39xX6fxX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xX39xX7xX4cxX12xX2xX11xX5axX3xX5axXb00xX0xX79xX2axX1e