Xây dựng lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh có trình độ, sẵn sàng chiến đấu cao
(Baohatinh.vn) - Chiều 27/8, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019.
b57dxec01x12b81x12b58x10da0x13fd7xe48fxdc26x144c5xX7x10581x1372ex111e7xe325xbcafxde22xX5xf3b3xXax134abxd701x101c3x1325bxX3xd890xdefcx14526x11d41xX3xX5xX18xX4xX3xX5x119c6xde7exX19xX1axX3x119c8xd8eexX3xXex12df5xX6xX19xX1axX3xXcxX13xX3xdd6cxfb4cxX3x120c3xX19xX1xX3xX4x13518xX3xXexX2axc279xX19xX1xX3x143cdx10027x1355exX3xX7x11225xX19xX3xX7xd282xX19xX1axX3xX4xX1xXdxcb30xX19xX3xX42xc38cxf485xX3xX4xX6xeb1axX0x11d00xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb21xX10xX6xX17xXaxX12x11883xX1xXdxdde4xX57xX3x1089dx1116bxX5dxca19xX44xX3xXexX1xf074xX3x138d7x13f79xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xe60cxX6cxX4bxX3xXcx1293exX19xX1xdb11xX3xXexde1fxX3xX4xX1xeb04xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX19xX1axX1xX80xX3xX7xeaa2xX3xc681xX52xXexX3xX2x1237axX3xX19x112c4x1383fxX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX75xX19xX3x13bdcxX57x11d6fxX4xX3xXbxX1x13160xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX3xX8cxffb0xd074xXcx12da0xX94xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX42xX5bx102dcxX19xX3xX78xXafxXafx10481x1385bxX78xXafxX2xXeaxcc1fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11689xX5bxX17xX15xX3xXbxX72xX10xX19xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10097xXdxX17xXexX1xbaf3xX3x1226exX2xbf08xXbxX82xdeb6xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12fxX3xf8a9xX2xXafxXbxX82xX136xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX5dxX5dxXdxXf0x11219xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf0xX26xX19xX5dxX19xX10xX12axX7xX5dxX2xXeaxf2b4xX140xX5dxX131xX16axX17xX78xX2xX140xX16axX2xX140xX2xXexX2xX79xX16axX78xX140xX5xXafxXf0x1287fxXbxX1axd497xX2axX9xX140xX131xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xXcxX13xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xX4xX3axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX7xX47xX19xX3xX7xX4bxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX3xX4xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX5bxX19xXaxX12x1261exX83xX19xX1xX3xX42xXe4xX5bxX3xX100xX43xX3xX72xX6cxXd7xd6ffxX3xXex1148dxX19xX1xX44xX3xX100xX43xX3xX4xX1xX206xX3xX1xX57xX15xX3xX100xX43xX3xX42xX43xXdxX3xX100xXdxc534xX19xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX206xX19xX1xX3xX26xX4bxX3xX72x1283bxX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX206xX19xX1xX3xX17xX18xX3xX1xX43xXdxX3xX19xX1axX1xX80xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xfa0exX1xcbd0xX19xX1axX3xX19xXb2xXb3xX3xXc2xX57xX6xX44xX3xX7xX18xX3xX19xX1axX1xXdx11d82xXbxX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX75xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX3xX4xb657xX6xX3xc6fcx143a0xX19xX1axX3xX156xX43xX44xX3xX4xX1x130d8xX19xX1xX3xXc2xX57xX15xX75xX19xX3xX26xX4bxX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX80xX3xX82xX83xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xX42xX83xX3xX42xX21xX22xX4xX3xXexX2axXdx12d29xX19xX3xXaaxX1xX6xXdxX3xXexX2a6xX4xX1xX3xX4xX18xX4xX44xX3xX42xXe4xXexX3xXaaxX52xXexX3xXc2xX57xX29cxX3xXaaxX1xf7c3xX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xXdxX273xX19xX44xX3xX26xX25fxX19xX1axX3xX4xX1x13639xX4xXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xXcxb784xXbxX3xXexX2axX57xX19xX1axX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX52xX3xXexX2axX322xX19xX3xXd7xXd8xXcxXdaxX3xX1axX309xX19xX3xX26xbc38xXdxX3xXexX1xX52xX3xXexX2axX322xX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX44xX3xXexX1xX52xX3xXexX2axX322xX19xX3xX156xXdxX21fxX19xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX44xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX2f5xX4xX3xX4xXa8xX3xX7xf8e4xX3xX26xX25fxX19xX1axX3xXb3xXe4xX19xX1xX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xXdxX273xX19xX44xX3xX4x1077cxXb3xX3xX35xXcxX1f4xX72xXebxX203xX203xX72xX29bxX3xX19xX1axX4bxX15xX3xX4xX4bxX19xX1axX3xX26xX25fxX19xX1axX3xX4xX1xX309xX4xXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xXcxX1xX52xX3xXexX2axX322xX19xX3xXc2xX57xX14xX19xX3xX7xX18xX3xXexX2axX5bxX19xX1axX3xXaaxX1xX57xX3xX26xX18xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX1xX298xX3xX42xX21xX22xX4xX3xXc2xX57xX6xX19xX3xXexX14xXb3xX3xX42x119f7xX57xX3xXexX21xX44xX3xX19xX1axX57xe3ccxX19xX3xX5xX18xX4xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX44xX3xX4xX298xX19xX1axX3xX4xXc4xX3xX1xX273xX3xXexX1xXc4xX19xX1axX3xX4xX231xX19xX1axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX44xX3xX4xX231xX19xX1axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX1xX298xX3xXexX1xX10xX5bxX3xX42xX75xX3xX2f5xX19xX3xX42xX83xX3xXbxX1xX21fxX3xX17xX57xX15xX273xXexX3xXbxX1x1443bxX3xX1xX22xXbxX3xX26xX347xXdxX3xXc2xX57xX15xX3xX1xX5bxXe4xX4xX1xX3xXbxX1xX2f5xXexX3xXexX2axXdxX2d5xX19xX3xX32xXcxXebxX13xX6cxX3xX4xX298xX6xX3xX42xX80xX6xX3xXbxX1xX21xXa8xX19xX1axXf0xX3xXcxX3exX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX2a6xX19xX1xX3xXexX2axX80xX44xX3xXexX2axX322xXexX3xXexX18xX3xX6xX19xX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX82xX83xX3xX1xX43xXdxX3xX42xX21xX22xX4xX3xX1axXdxX25fxX3xX26xX25fxX19xX1axXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xX3xXbxX72xX10xX19xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX17xXexX1xX12fxX3xX131xX2xX133xXbxX82xX136xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12fxX3xX140xX2xXafxXbxX82xX136xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX5dxX5dxXdxXf0xX156xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf0xX26xX19xX5dxX19xX10xX12axX7xX5dxX2xXeaxX16axX140xX5dxX131xX16axX17xX78xX2xX140xX16axX140xXafxX78xXexX7bxX79xX131xXafxXafxX5xXafxXf0xX180xXbxX1axX183xX2axX9xX7bxX7bxX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xXcxX13xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xX4xX3axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX7xX47xX19xX3xX7xX4bxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX3xX4xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX5bxX19xXaxX12xX72xX1xX206xX3xX1xX57xX15xX3xXexX2axX21xX394xX19xX1axX3xX100xX6xX19xX3xX72xX6cxXd7xX203xX3xXexX1xX80xX3xX82xX83xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX44xX3xXcxX1xX21xX22xX19xX1axX3xXexX2f5xX3xX1f4xX21fxX3xX6cxX25fxX57xX3xX1f4xX57xX14xX19xX3xX156xX2f5xX5bxX3xX4xX2f5xX5bxX3xX2xXafxX3xX19xXb2xXb3xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX75xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xX72xX231xX19xX1axX3xXexX2f5xX4xX3xX1axXdxX2f5xX5bxX3xX17xX3acxX4xX44xX3xX156xX424xXdxX3xX17xX21x125caxX19xX1axX44xX3xX4xX322xXbxX3xX19xX1xX322xXexX44xX3xXbxX1xX97xX3xX156xXdxX52xX19xX3xXaaxXdxX52xX19xX3xXexX1xX9bxX4xX3xXd7xXd8xXebxX35xX25dxX3xX42xX21xX22xX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX273xX19xX3xX1xXdxX273xX57xX3xXc2xX57xX29cxX44xX3xXexXe4xX5bxX3xX4xX1xX57xX15xX2d5xX19xX3xX156xXdxX52xX19xX3xXb3xXe4xX19xX1xX3xXb3xfb22xX3xX26xX75xX3xX19xX1xX322xX19xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX26xX4bxX3xX1xX4bxX19xX1xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX4xX298xX6xX3xX4xX2f5xX19xX3xX156xX43xX44xX3xX42xX29cxX19xX1axX3xX26xXdxX21fxX19xX3xX26xX4bxX3xX4xX2f5xX4xX3xXexX41axX19xX1axX3xX5xX347xXbxX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX42xXc4xXdxX3xX26xX347xXdxX3xX26xXdxX273xX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX273xX19xX3xX19xX1xXdxX273xXb3xX3xX26xX3acxX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX5xX21xX22xX4xX3xXexX2axX5bxX19xX1axX3xXexX3exX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xXb3xX347xXdxXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xX72xX2f5xX4xX3xX19xX1axX4bxX19xX1xX44xX3xX4xX2f5xX4xX3xX42xX80xX6xX3xXbxX1xX21xXa8xX19xX1axX3xX4xX5bxXdxX3xXexX2ax10c0cxX19xX1axX3xXaaxX52xXexX3xX1xX22xXbxX3xXbxX1xX2f5xXexX3xXexX2axXdxX2d5xX19xX3xX32xXcxXebxX13xX6cxX3xX26xX347xXdxX3xXexXb2xX19xX1axX3xX4xX21x116f5xX19xX1axX3xXd7xXd8xXebxX35xX25dxX44xX3xX1axX3axXbxX3xXbxX1xX41axX19xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX5bxX3xXaaxX1xX29cxX3xX19xXb2xX19xX1axX3xX1xX57xX15xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX19xX1axX57xX424xX19xX3xX5xX18xX4xX3xX4xX298xX6xX3xX42xX56xXexX3xX19xX21xX347xX4xX3xX4xX1xX5bxX3xX19xX1xXdxX273xXb3xX3xX26xX3acxX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX44xX3xX156xX29cxX5bxX3xX26xX273xX3xXcxX97xX3xXc2xX57xXc4xX4xXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xX3xXbxX72xX10xX19xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX17xXexX1xX12fxX3xX131xX2xX133xXbxX82xX136xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12fxX3xX140xX2xXafxXbxX82xX136xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX5dxX5dxXdxXf0xX156xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf0xX26xX19xX5dxX19xX10xX12axX7xX5dxX2xXeaxX16axX140xX5dxX131xX16axX17xX78xX2xX133xX133xX131xX2xX79xXexX78xX79xX79xX78xX79xX5xXafxXf0xX180xXbxX1axX183xX2axX9xX133xX79xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xXcxX13xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xX4xX3axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX7xX47xX19xX3xX7xX4bxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX3xX4xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX5bxX19xXaxX12xXd8xX1xX3axX3xX72xX1xX206xX3xX1xX57xX15xX3xXexX2axX21xX394xX19xX1axX3xX100xX43xX3xX72xX6cxXd7xX203xX3xXexX206xX19xX1xX44xX3xX29bxXe4xXdxX3xXexX2f5xX3xX25dxX1axX57xX15xd80fxX19xX3x11d98xXdxX19xX1xX3xX25dxX1axX57xX15xX21fxX19xX3xX156xXdxX2d5xX57xX3xX17xX21xXa8xX19xX1axX3xX19xX1xX25fxX19xX1axX3xXaaxX52xXexX3xXc2xX57xX29cxX3xX4xX298xX6xX3xX7xX18xX3xX19xX1axX1xXdxX273xXbxX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX75xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX298xX6xX3xX29bxX29cxX19xX1axX3xX156xX43xX44xX3xX4xX1xX2a6xX19xX1xX3xXc2xX57xX15xX75xX19xX3xX26xX4bxX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX80xX3xX82xX83xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xXexX2axX5bxX19xX1axX3xXexX1xX7dexXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXc2xX57xX6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xX1f4xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xXexX1xX21xX7dexX19xX1axX3xXexX2axX18xX4xX3xX26xX4bxX3xX17xX14xX19xX3xXc2xX57xX14xX19xX3xXexX18xX3xX26xX273xX44xX3xX17xX18xX3xX156xX80xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX26xXdxX21fxX19xX44xX3xX4xX231xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX42xX21xX22xX4xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX4bxX15xX3xX4xX4bxX19xX1axX3xX26xX25fxX19xX1axX3xXb3xXe4xX19xX1xX44xX3xXexX1xX18xX4xX3xX7xX18xX3xX5xX4bxX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX19xXc9xX19xX1axX3xX4xXc4xXexX3xXexX2axX5bxX19xX1axX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX75xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xX29bxX424xX19xX1axX3xXexX1xX7dexXdxX44xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX273xX19xX3xXexXc4xXexX3xX19xX1xXdxX273xXb3xX3xX26xX3acxX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xX4xX1xXc4xX19xX1axX44xX3xXaaxX1xX309xX4xX3xXbxX1xX3acxX4xX3xX1xX322xX57xX3xXc2xX57xX29cxX3xXexX1xXdxX21fxX19xX3xXexX6xXdxX44xX3xX4xX9bxX57xX3xX1xX43xX44xX3xX4xX9bxX57xX3xX19xXe4xX19xX136xX3xXexX2a6xX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX6xXb3xX3xX1axXdxX6xX3xX1axXdx11d62xXbxX3xX42xX6a0xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX82xX3axX6xX3xX42xX3axXdxX44xX3xX1axXdxX29cxXb3xX3xX19xX1axX1x10953xX5bxX44xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX231xX19xX1axX3xXexX1xX231xX19xX3xXb3xX347xXdxXf0xXf0xXf0xX44xX3xX1axX3axXbxX3xXbxX1xX41axX19xX3xXexXb2xX19xX1axX3xX4xX21xX7dexX19xX1axX3xXexXdxX75xXb3xX3xX5xX18xX4xX44xX3xX7xX9bxX4xX3xXb3xXe4xX19xX1xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX44xX3xX156xX29cxX5bxX3xX26xX273xX3xX26xX25fxX19xX1axX3xX4xX1xX309xX4xX3xXcxX97xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xf828xXdxX273xXexX3xX25dxX6xXb3xX3xX82xX83xX3xX1xX43xXdxX3xX4xX1xX298xX3xX19xX1axX1xX91xX6xXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xX3xXbxX72xX10xX19xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX19xXexX10xX2axX3xX17xXexX1xX57xXb3xX156xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX17xXexX1xX12fxX3xX131xX2xX140xXbxX82xX136xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12fxX3xX140xX2xXafxXbxX82xX136xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX5dxX5dxXdxXf0xX156xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf0xX26xX19xX5dxX19xX10xX12axX7xX5dxX2xXeaxX16axX140xX5dxX131xX16axX17xX78xX2xX131xX16axX140xX2xX133xXexX133xX140xXeaxX16axX78xX5xXafxXf0xX180xXbxX1axX183xX2axX9xX79xX16axX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xXcxX13xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xX4xX3axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX7xX47xX19xX3xX7xX4bxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX3xX4xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX5bxX19xXaxX12xdf3bxX1xXdxX3xX19xX1xX322xX19xX3xX19xX1xX25fxX19xX1axX3xXexX1xX4bxX19xX1xX3xXexX2a6xX4xX1xX3xX42xX83xX3xX42xXe4xXexX3xX42xX21xX22xX4xX3xXexX2axX5bxX19xX1axX3xXexX1xX7dexXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXc2xX57xX6xX44xX3xX72xX1xX298xX3xXexX80xX4xX1xX3xca45xX100xX25dxXdaxX3xXexX1xX80xX3xX82xX83xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xXex11990xX19xX1axX3xX1axXdxX56xX15xX3xXaaxX1xX10xX19xX3xX4xX1xX5bxX3xX2xX78xX3xXexX322xXbxX3xXexX1xX2d5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xXcxXe4xXdxX3xX1xX43xXdxX3xX19xX1axX1xX80xX44xX3xX4xX2f5xX4xX3xX42xXe4xXdxX3xX156xXdxX2d5xX57xX3xX4xX27xX19xX1axX3xX42xX83xX3xX19xX21fxX57xX3xX5xX21fxX19xX3xXb3xX43xXexX3xX7xXc4xX3xXexX424xX19xX3xXexXe4xXdxX44xX3xX1xXe4xX19xX3xX4xX1xX52xX3xX26xX4bxX3xX19xX1xX25fxX19xX1axX3xX156xX4bxXdxX3xX1xX7b6xX4xX3xXaaxXdxX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX273xXb3xX3xXexX2axX5bxX19xX1axX3xXc2xX57xX2f5xX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX75xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xXcxX2axX5bxX19xX1axX3xX42xX3axX44xX3xX26xXdxX273xX4xX3xXc2xX57xX2f5xX19xX3xXexX2axXdxX273xXexX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX5bxX3xX19xX1xX322xX19xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX26xX75xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX75xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX3xX394xX3xXb3xX43xXexX3xX7xXc4xX3xX4xXa8xX3xXc2xX57xX6xX19xX44xX3xX42xXa8xX19xX3xX26xX80xX3xX4xXa8xX3xX7xX394xX3xX4xX3axX3xXexX1xX7dexXdxX3xX42xXdxX2d5xXb3xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX42xX21xX22xX4xX3xXexXdxX52xX19xX3xX1xX4bxX19xX1xX3xXexX1xX21xX7dexX19xX1axX3xX82xX57xX15xX21fxX19xX136xX3xX4xX2f5xX19xX3xX156xX43xX3xX4xX1xX298xX3xXexX2axX3exX3xXb3xX43xXexX3xX7xXc4xX3xX82xX83xX44xX3xXbxX1xX21xX7dexX19xX1axX3xX4xX3axX3xX5xXb66xX4xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXbxX1xX2f5xXexX3xX1xX57xX15xX3xX1xX52xXexX3xXexXdxX75xXb3xX3xX5xX18xX4xX3xX42xX2d5xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX44xX3xX4xX298xX19xX1axX3xX4xXc4xX3xX19xX75xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX136xX3xXexX2axX5bxX19xX1axX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX26xX4bxX3xXbxX1xX2f5xXexX3xXexX2axXdxX2d5xX19xX3xXaaxXdxX19xX1xX3xXexX52xX3xX4xX3axX3xX19xX1xX25fxX19xX1axX3xX4xX231xX19xX1axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXexX1xX18xX4xX3xX7xX18xX3xX1axX309xX19xX3xXaaxX52xXexX3xX26xX347xXdxX3xX4xX231xX19xX1axX3xXexX2f5xX4xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX2axX21fxX19xX3xX42xX80xX6xX3xX156xX4bxX19xX136xffdbxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xX3xXbxX72xX10xX19xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX17xXexX1xX12fxX3xX131xX2xX133xXbxX82xX136xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12fxX3xX140xX2xXafxXbxX82xX136xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX5dxX5dxXdxXf0xX156xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf0xX26xX19xX5dxX19xX10xX12axX7xX5dxX2xXeaxX16axX140xX5dxX131xX16axX17xX78xX2xX131xX16axX133xX2xX131xXexX79xX2xX140xX16axX140xX5xXafxXf0xX180xXbxX1axX183xX2axX9xX16axX2xXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xXcxX13xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xX4xX3axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX7xX47xX19xX3xX7xX4bxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX3xX4xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX5bxX19xXaxX12xX2xX16axX3xX4xX2f5xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX4xX3axX3xXexX1xX4bxX19xX1xX3xXexX2a6xX4xX1xX3xX82xX57xX56xXexX3xX7xX309xX4xX3xXexX2axX5bxX19xX1axX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX75xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX3xX42xX21xX22xX4xX3xXcxX13xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xXaaxX1xX10xX19xX3xXexX1xX21xX394xX19xX1axX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xXcxccc3xX3xX42xX3axX44xX3xXexX1xX80xX3xX82xX83xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xX82xX2f5xX4xX3xX42xX80xX19xX1xX3xXexXdxX52xXbxX3xXexX3acxX4xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX52xX3xXexX2axX322xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX3xX26xX25fxX19xX1axX3xX4xX1xX309xX4xX3xX1axX309xX19xX3xX26xX347xXdxX3xXexX1xX52xX3xXexX2axX322xX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX44xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXaaxX1xX57xX3xX26xX18xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX1xX298xX3xX26xX25fxX19xX1axX3xXb3xXe4xX19xX1xX136xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1f4xX1f4xXbf1xXcxX3xXexX2axX5bxX19xX1axX3xX7xXe4xX4xX1xX3xX26xX75xX3xX4xX1xX2a6xX19xX1xX3xXexX2axX80xX44xX3xX26xX25fxX19xX1axX3xXb3xXe4xX19xX1xX3xX26xX75xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX44xX3xX4xX3axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX42xX43xX3xX26xX4bxX3xXaaxX1xX29cxX3xX19xXb2xX19xX1axX3xX7xX47xX19xX3xX7xX4bxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX3xX4xX6xX5bxXf0xX3xX29bxX2f5xX19xX1xX3xX156xXe4xXdxX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX5xX21xX22xX4xX3xfdb5xX17xXdxX97bxX19xX3xX156xXdxX52xX19xX3xX1xXc9xX6xX3xX156xX3exX19xX1xd3afxX44xX3xX4xX1xX298xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX19xX1axXb2xX19xX3xX4xX1xXd6exX19xX3xX26xX4bxX3xX42x12592xX15xX3xX5xX48bxXdxX3xX1xX5bxXe4xXexX3xX42xX43xX19xX1axX3xX1axX14xX15xX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX4xX298xX6xX3xXaaxfad5xX3xXexX1xX48bxX44xX3xX1axXdxX25fxX3xX26xX25fxX19xX1axX3xX1xXc9xX6xX3xX156xX3exX19xX1xX44xX3xXexXe4xX5bxX3xXb3xX231xXdxX3xXexX2axX21xX7dexX19xX1axX3xXexX1xX57xX322xX19xX3xX5xX22xXdxX3xX42xX2d5xX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX44xX3xXbxX1xX2f5xXexX3xXexX2axXdxX2d5xX19xX3xXaaxXdxX19xX1xX3xXexX52xX3xX82xX83xX3xX1xX43xXdxXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX26xX25fxX19xX1axX3xXb3xXe4xX19xX1xX44xX3xX4xX3axX3xX4xX1xX56xXexX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xXexX97xX19xX1axX3xX1xX22xXbxX44xX3xX7xX9bxX4xX3xXb3xXe4xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX3xX4xX6xX5bxX44xX3xX5xX4bxXb3xX3xX19xXc9xX19xX1axX3xX4xXc4xXexX3xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX75xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX5bxX17xX15xXaxX12xX0xX7xXexX2axX5bxX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX21fxX19xX3xXc2xX57xX6xX19xX12fxX0xX5dxX7xXexX2axX5bxX19xX1axX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX17xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX2axX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX57xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXebxXexX1xX57xXb3xX156xXebxX6xX19xX17xXebxX7xX6xXbxX5bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX4bxX3xXcxX91xX19xX1xX3xX1axXdxX2f5xX5bxX3xX17xX3acxX4xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX5bxX3xX5xXc9xX19xX1axX3xX15xX21fxX57xX3xX19xX21xX347xX4xX44xX3xX4xX298xX19xX1axX3xX4xXc4xX3xXexX1xX52xX3xXexX2axX322xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xXaxX3xX1xX2axX10xc31exX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX19xX1xXebxXexX2axXdxX5dxX1xX6xXebxXexXdxX19xX1xXebxX1axXdxX6xX5bxXebxX17xX57xX4xXebxX19xX6xX19xX1axXebxX4xX6xX5bxXebxX5xX5bxX19xX1axXebxX15xX10xX57xXebxX19xX57xX5bxX4xXebxX4xX57xX19xX1axXebxX4xX5bxXebxXexX1xX10xXebxXexX2axX6xX19xXebxXc2xX57xX5bxX4xXebxXbxX1xX5bxX19xX1axXebxXexX5bxX6xX19xXebxX17xX6xX19xX5dxX2xX79xX79xXeaxX131xX79xXf0xX1xXexXb3xXaxX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xX2axX4xX9xXaxX5dxXb3xX10xX17xXdxX6xX5dxX2xX78xXafxX5dxX19xX10xX12axX7xX5dxX2xXeaxX2xX140xX5dxX7bxXafxX17xX133xX78xX2xX16axX78xX16axX7bxXexX133xX2xX133xX79xX131xX5xXafxXf0xX180xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xXcxX13xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xX4xX3axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX7xX47xX19xX3xX7xX4bxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX3xX4xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX17xXdxX26xX12xX0xX7xXexX2axX5bxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX4bxX3xXcxX91xX19xX1xX3xX1axXdxX2f5xX5bxX3xX17xX3acxX4xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX5bxX3xX5xXc9xX19xX1axX3xX15xX21fxX57xX3xX19xX21xX347xX4xX44xX3xX4xX298xX19xX1axX3xX4xXc4xX3xXexX1xX52xX3xXexX2axX322xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xXaxX3xX1xX2axX10xX1487xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX19xX1xXebxXexX2axXdxX5dxX1xX6xXebxXexXdxX19xX1xXebxX1axXdxX6xX5bxXebxX17xX57xX4xXebxX19xX6xX19xX1axXebxX4xX6xX5bxXebxX5xX5bxX19xX1axXebxX15xX10xX57xXebxX19xX57xX5bxX4xXebxX4xX57xX19xX1axXebxX4xX5bxXebxXexX1xX10xXebxXexX2axX6xX19xXebxXc2xX57xX5bxX4xXebxXbxX1xX5bxX19xX1axXebxXexX5bxX6xX19xXebxX17xX6xX19xX5dxX2xX79xX79xXeaxX131xX79xXf0xX1xXexXb3xXaxX12xX6cxX4bxX3xXcxX91xX19xX1xX3xX1axXdxX2f5xX5bxX3xX17xX3acxX4xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX5bxX3xX5xXc9xX19xX1axX3xX15xX21fxX57xX3xX19xX21xX347xX4xX44xX3xX4xX298xX19xX1axX3xX4xXc4xX3xXexX1xX52xX3xXexX2axX322xX19xX3xXc2xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX2axX5bxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX100xX6xX19xX3xXcxX1xX21xX7dexX19xX1axX3xX26xX3acxX3xXcxX206xX19xX1xX3xX298xX15xX3xX6cxX4bxX3xXcxX91xX19xX1xX3xX26xX114exX6xX3xX156xX6xX19xX3xX1xX4bxX19xX1xX3xX4xX1xX206xX3xXexX1xX80xX3xX26xX75xX3xXaax12b27xX3xX19xXdxX273xXb3xX3xX16axXafxX3xX19xXb2xXb3xX3xX25dxX1axX4bxX15xX3xX1xX43xXdxX3xXd7xX57xXc4xX4xX3xXbxX1xXc9xX19xX1axX3xXexX5bxX4bxX19xX3xX17xX14xX19xX3xX8cxX78xX78xX5dxX2xX78xX5dxX2xXeaxX7bxXeaxX3xXebxX3xX78xX78xX5dxX2xX78xX5dxX78xXafxX2xXeaxX94xX3xX26xX4bxX3xX79xX133xX3xX19xXb2xXb3xX3xX25dxX1axX4bxX15xX3xXexX1xX4bxX19xX1xX3xX5xX322xXbxX3xXd7xX57xX14xX19xX3xX42xX43xXdxX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xXbf1xXdxX273xXexX3xX25dxX6xXb3xX3xX8cxX78xX78xX5dxX2xX78xX5dxX2xXeaxX140xX140xX3xXebxX3xX78xX78xX5dxX2xX78xX5dxX78xXafxX2xXeaxX94xXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX17xXdxX26xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX1xX6xXdxX3xXb3xXe4xX4xX3xX5xX347xXbxX3xX4xX322xXbxX3xX19xX1xX322xXexX3xXaaxXdxX52xX19xX3xXexX1xX9bxX4xX3xXd7xXd8xX35xX25dxX3xX4xX1xX5bxX3xX2xX78xXafxX3xX4xX2f5xX19xX3xX156xX43xX3xX42xXc4xXdxX3xXexX21xX22xX19xX1axX3xX16axXaxX3xX1xX2axX10xX1487xX9xXaxX5dxX5xX57xX4xXebxX5xX57xX5bxX19xX1axXebxX26xX57xXebxXexX2axX6xX19xX1axX5dxXaaxX1xX6xXdxXebxXb3xX6xX4xXebxX5xX5bxXbxXebxX4xX6xXbxXebxX19xX1xX6xXexXebxXaaxXdxX10xX19xXebxXexX1xX57xX4xXebxXc2xXbxX6xX19xXebxX4xX1xX5bxXebxX2xX78xXafxXebxX4xX6xX19xXebxX156xX5bxXebxX17xX5bxXdxXebxXexX57xX5bxX19xX1axXebxX16axX5dxX2xX79xXafxX79xXafxXafxXf0xX1xXexXb3xXaxX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xX2axX4xX9xXaxX5dxXb3xX10xX17xXdxX6xX5dxX2xX78xXafxX5dxX19xX10xX12axX7xX5dxX2xXeaxX2xX16axX5dxX79xX79xX17xX16axXafxXeaxXafxX140xX78xX133xXexX78xX7bxX131xX133xX5xX78xXebxX2xX16axX131xX17xX16axXafxX7bxX140xX133xX78xX78xXexX2xXafxX79xX16axX2xX5xXafxXf0xX180xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xXcxX13xX3xX32xX33xX3xX35xX19xX1xX3xX4xX3axX3xXexX2axX3exX19xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX7xX47xX19xX3xX7xX4bxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX52xX19xX3xX42xX56xX57xX3xX4xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX17xXdxX26xX12xX0xX7xXexX2axX5bxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX1xX6xXdxX3xXb3xXe4xX4xX3xX5xX347xXbxX3xX4xX322xXbxX3xX19xX1xX322xXexX3xXaaxXdxX52xX19xX3xXexX1xX9bxX4xX3xXd7xXd8xX35xX25dxX3xX4xX1xX5bxX3xX2xX78xXafxX3xX4xX2f5xX19xX3xX156xX43xX3xX42xXc4xXdxX3xXexX21xX22xX19xX1axX3xX16axXaxX3xX1xX2axX10xX1487xX9xXaxX5dxX5xX57xX4xXebxX5xX57xX5bxX19xX1axXebxX26xX57xXebxXexX2axX6xX19xX1axX5dxXaaxX1xX6xXdxXebxXb3xX6xX4xXebxX5xX5bxXbxXebxX4xX6xXbxXebxX19xX1xX6xXexXebxXaaxXdxX10xX19xXebxXexX1xX57xX4xXebxXc2xXbxX6xX19xXebxX4xX1xX5bxXebxX2xX78xXafxXebxX4xX6xX19xXebxX156xX5bxXebxX17xX5bxXdxXebxXexX57xX5bxX19xX1axXebxX16axX5dxX2xX79xXafxX79xXafxXafxXf0xX1xXexXb3xXaxX12xX32xX1xX6xXdxX3xXb3xXe4xX4xX3xX5xX347xXbxX3xX4xX322xXbxX3xX19xX1xX322xXexX3xXaaxXdxX52xX19xX3xXexX1xX9bxX4xX3xXd7xXd8xX35xX25dxX3xX4xX1xX5bxX3xX2xX78xXafxX3xX4xX2f5xX19xX3xX156xX43xX3xX42xXc4xXdxX3xXexX21xX22xX19xX1axX3xX16axX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX2axX5bxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX203xX2f5xX19xX1axX3xX19xX6xX15xX3xX8cxX16axX5dxX140xX94xX44xX3xXexXe4xXdxX3xXcxX2axX21xX7dexX19xX1axX3xXd7xX57xX14xX19xX3xX7xX18xX3xXexX206xX19xX1xX44xX3xX6cxX43xXdxX3xX42xX424xX19xX1axX3xXd16xXdxX2f5xX5bxX3xX17xX3acxX4xX3xXd7xXd8xX35xX25dxX3xX6cxX4bxX3xXcxX91xX19xX1xX3xX42xX83xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXaaxX1xX6xXdxX3xXb3xXe4xX4xX3xX5xX347xXbxX3xX4xX322xXbxX3xX19xX1xX322xXexX3xXaaxXdxX52xX19xX3xXexX1xX9bxX4xX3xXd7xXd8xXebxX35xX25dxX3xX4xX1xX5bxX3xX2xX78xXafxX3xX4xX2f5xX19xX3xX156xX43xX3xXexX1xX57xX43xX4xX3xX42xXc4xXdxX3xXexX21xX22xX19xX1axX3xX16axXf0xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX17xXdxX26xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX57xX5xX12xX0xX17xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX5dxX17xXdxX26xX12xX0xX5dxX17xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX57xXexX1xX5bxX2axXaxX12xXbf1xX27xX3xXbf1xXdxX97bxX19xX0xX5dxXbxX12
Vũ Viễn