Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Aventador SVJ vừa “cập bến” Việt Nam
Ngay sau khi được "khui công", Lamborghini Aventador SVJ thứ hai tại Việt Nam đã được chủ nhân cho đi dạo phố bên cạnh McLaren 720S Spider.
75aexb327xab4bxf25bx7cd5xf08bx101a5xd26bxc974xX7x1057axb812xb45cx9e2ax7617xc470xX5x8e2bxXaxc53bx7ffbx945bx8b31xX3xX4xb370xX15xX1xX3xX7xXdx84a6x104b1xX3xXbxX1xac6fxd378xX3x10589xX6xX24xe47ex106adx107b1xda79xX1xXdxX15xXdxX3xe35cxa957xX10xX15xXexX6x8f2bxX2axX2bxX3xe974x7806xd95bxX3xX33xfd01xX6xX3x85baxX4xX14xXbxX3xX29xa17axX15x88bexX3xX3dxXdxc1a2xXexX3x8309xX6xX24xX0xe047xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9414xX10xX6xX38xXaxX12xX53xX2cxX6xc677xX3xX7xX6xX1fxX3x781bxX1xXdxX3x86cfxf8dfxc9c6xX4xX3xX44xX75xX1xX1fxXdxX3xX4x95c1xX15xX2cxX4cx75daxX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xXexX1x8d90xX3xX1xX6xXdxX3xXexb671xXdxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xX3xX79x839exX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX4xX1x7677xX3xX15xX1xee07xX15xX3xX4xX1xX2axX3xX79xXdxX3xX38xXaexX2axX3xXbxX1x7d68xX3xX29xX1exX15xX3xX4xXaexX15xX1xX3xed72xX4xX26xX6xX2bxX10xX15xX3xc938x90fbxf35bxX3cxX3xX3cxXbxXdxX38xX10xX2bxa70dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9812xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xd779xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xae0exX24xXdxX15xd63bxb564xXdxX38xXexX1x7aedxX3xX2xXecxXedxXedxXbxef9fx7fe1xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xa13fxX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxf25fxX18axXedxXebxXebxXecxec5ax952cx9d08xX192x9f10xX194xX192xXecxXedxX190xX2xX190xe959xX18axX18axX192xX18axX19cxX191xX19cxX2xX192xX192xX2xX2xX194xaf1bxX194xX18axX19cxX1aaxX192xX194xXebxXecxX18axX19cxXebxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX18axXedxXebxXebxXecxX190xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXedxX190xX2xX190xX19cxX18axX18axX192xX18axX19cxX191xX19cxX2xX192xX192xX2xX2xX194xX1aaxX194xX18axX19cxX1aaxX192xX194xXebxXecxX18axX19cxXebxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX18axXedxXebxXebxXecxX190xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXedxX190xX2xX190xX19cxX18axX18axX192xX18axX19cxX191xX19cxX2xX192xX192xX2xX2xX194xX1aaxX194xX18axX19cxX1aaxX192xX194xXebxXecxX18axX19cxXebxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX18axXedxXebxXebxXecxX190xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXedxX190xX2xX190xX19cxX18axX18axX192xX18axX19cxX191xX19cxX2xX192xX192xX2xX2xX194xX1aaxX194xX18axX19cxX1aaxX192xX194xXebxXecxX18axX19cxXebxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX18axXedxXebxXebxXecxX190xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXedxX190xX2xX190xX19cxX18axX18axX192xX18axX19cxX191xX19cxX2xX192xX192xX2xX2xX194xX1aaxX194xX18axX19cxX1aaxX192xX194xXebxXecxX18axX19cxXebxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6x107b9xX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxX3xX38xXexX1xX1fxX24xX29xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX19cxXecxXedxXbxX146xce41xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX13fxX3xX18axX1aaxX190xXbxX146xX4eaxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xXecxXebxXexX192xX18axXedxX192xX194xX5xXedxXf6xX120xXbxX2cx10980xX2bxX9xX19cxXebxX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX13axXdxX38xXexX1xX9xXaxX19cxXecxXedxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX18axX1aaxX190xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xXe3xb6abxXdxX3xX79xXc8xX6fxX89xX3xX4xX1xXdxX4axX4xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xXexX1xXa7xX3xX1xX6xXdxX3xX79xXbbxX3xX4xX1x7ca1xX15xX1xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX5x8bc6xX15xX3xX29x1061exX15xX1xX3xXexXaexXdxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xX3xX7xX6xX1fxX3xXexX1x7970xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX38xa8c0xXdxX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX33xX14xX15xX3xX4xX1xX1fxX6fxb794xX15xX3xXexX41xX3xX4xX1xXc8xX1fxX3xd6d0xX1fxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xX1aaxX2xX2xX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxX19cxX1aaxX191xX19cxXebxXecxX190xX19cxX192xX1aaxX190xX18axX19cxX192xXebxX192xXebxX192xX1aaxXecxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xX1aaxX2xX2xX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxX19cxX1aaxX191xX19cxXebxXecxX190xX19cxX192xX1aaxX190xX18axX19cxX192xXebxX192xXebxX192xX1aaxXecxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xX1aaxX2xX2xX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxX19cxX1aaxX191xX19cxXebxXecxX190xX19cxX192xX1aaxX190xX18axX19cxX192xXebxX192xXebxX192xX1aaxXecxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xX1aaxX2xX2xX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxX19cxX1aaxX191xX19cxXebxXecxX190xX19cxX192xX1aaxX190xX18axX19cxX192xXebxX192xXebxX192xX1aaxXecxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xX1aaxX2xX2xX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxX19cxX1aaxX191xX19cxXebxXecxX190xX19cxX192xX1aaxX190xX18axX19cxX192xXebxX192xXebxX192xX1aaxXecxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX190xX18axXecxX1aaxX5xX2xXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX13xX1xXdxX4axX4xX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX15xX626xX6fxX3xX7xddd6xX3xX1x1070fxX1fxX3xX4xX1xX2axX3xX24xbce0xX15xX1xX3xX24xX626xX1fxX3xX7xb68exX15xX3xX33xX626xX15xX2cxX3xX24xX6xX15xX2cxX3xXexX1exX15xX3xfe7dxXdxX6xX5xX5xX2axX3x7bf9xX33xX2bxX2axX7xXf6xX3x83cbxXc8xX6fxX3xX5xX626xX3xX4xX1xXdxX4axX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX79x793axX1fxX3xXexXdxX1exX15xX3xX33xX626xX3xX4x10aaaxX15xX2cxX3xX5xX626xX3xX4xX1xXdxX4axX4xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xX29x98c2xX3xXexX1xXa7xX3xX1xX6xXdxX3xXexXaexXdxX3xX15xX7axX5c3xX4xX3xXexX6xX3xX7xXad4xX3xX1xXad7xX1fxX3xX24xX626xX1fxX3xX7xXae8xX15xX3xX15xX626xX6fxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX194xX190xX1aaxX19cxX194xX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX2xX192xX18axXecxX2xX194xX18axX18axX191xX1aaxXebxXebxXecxX194xX18axX19cxX18axXedxX18axX2xX19cxXecxX192xX18axX192xX192xXebxXedxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX194xX190xX1aaxX19cxX194xX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX2xX192xX18axXecxX2xX194xX18axX18axX191xX1aaxXebxXebxXecxX194xX18axX19cxX18axXedxX18axX2xX19cxXecxX192xX18axX192xX192xXebxXedxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX194xX190xX1aaxX19cxX194xX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX2xX192xX18axXecxX2xX194xX18axX18axX191xX1aaxXebxXebxXecxX194xX18axX19cxX18axXedxX18axX2xX19cxXecxX192xX18axX192xX192xXebxXedxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX194xX190xX1aaxX19cxX194xX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX2xX192xX18axXecxX2xX194xX18axX18axX191xX1aaxXebxXebxXecxX194xX18axX19cxX18axXedxX18axX2xX19cxXecxX192xX18axX192xX192xXebxXedxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX194xX190xX1aaxX19cxX194xX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX192xX2xX192xX18axXecxX2xX194xX18axX18axX191xX1aaxXebxXebxXecxX194xX18axX19cxX18axXedxX18axX2xX19cxXecxX192xX18axX192xX192xXebxXedxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX190xX192xX2xX190xX5xXecxXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xa82bxX4axXexX3xX1xX7bxXbxX3xX4x8fc0xX15xX2cxX3xX33xX5c3xXdxX3xX24xX626xX1fxX3xX7xXae8xX15xX3xX33xX626xX15xX2cxX3xX5xX626xX3xX24x9487xXexX3xX7xXd8xX3xX4xX606xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4axXexX3xX15xX1xX7axX3xXd8xXbxX3xX1xX85xX15xX2cxX89xX3xX4xX18xX15xX3xXexX2bxX7axX5c3xX4xX3xX33xX626xX3xX75xX1xX1fxX4axX4xX1xX3xXexX606xX15xX3xX7xX6xX1fxX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX7xXae8xX15xX3xX79xX10xX15xX3xX29xb8e3xX15xX2cxX89xX3xX4xX606xX15xX1xX3xX2cxXdxX1044xX3xX32xX26xX32xX3xXexX1xX4axX3xX1xX50xX3xXexX1xXa7xX3xX1xX6xXdxX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX5xX626xX24xX3xX29xf1bcxX15xX2cxX3xX7xX7bxXdxX3xX4xX6xX2bxX29xX2axX15xXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXecxX192xX190xX1aaxX19cxXecxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axXedxXedxX2xX19cxX19cxX18axXedxX192xX191xX190xXedxX1aaxX194xXebxX18axX194xX1aaxX194xX192xX2xXedxXedxX2xX194xX1aaxX2xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXecxX192xX190xX1aaxX19cxXecxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axXedxXedxX2xX19cxX19cxX18axXedxX192xX191xX190xXedxX1aaxX194xXebxX18axX194xX1aaxX194xX192xX2xXedxXedxX2xX194xX1aaxX2xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXecxX192xX190xX1aaxX19cxXecxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axXedxXedxX2xX19cxX19cxX18axXedxX192xX191xX190xXedxX1aaxX194xXebxX18axX194xX1aaxX194xX192xX2xXedxXedxX2xX194xX1aaxX2xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXecxX192xX190xX1aaxX19cxXecxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axXedxXedxX2xX19cxX19cxX18axXedxX192xX191xX190xXedxX1aaxX194xXebxX18axX194xX1aaxX194xX192xX2xXedxXedxX2xX194xX1aaxX2xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXecxX192xX190xX1aaxX19cxXecxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axXedxXedxX2xX19cxX19cxX18axXedxX192xX191xX190xXedxX1aaxX194xXebxX18axX194xX1aaxX194xX192xX2xXedxXedxX2xX194xX1aaxX2xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX190xX1aaxX194xXebxX5xX192xXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12x7c0cxX10xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xXexX2bxX6xX15xX2cxX3xX29xb297xX3xX29xXffaxX3xX24xXc8xX24xX3xX24xX7axX61dxXdxX3xX4xX1xf0afxX1fxX3xX75xX1xX1044xX6xX3xXexXc8xX24xX89xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX7xXae8xX15xX3xX24xX626xX1fxX3xX146xX606xX24xX3xX24xX61dxX3xX1xXb19xX24xX3xX1xXd8xX89xX3xX75xX4axXexX3xX1xX7bxXbxX3xX4xXfe1xX15xX2cxX3xX4xXfe1xX24xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xX24xX626xX1fxX3xX29xXaexX4xX3xX29xX1exX15xX3xXexX2bxX2axX15xX2cxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXedxX194xX18axX192xX1aaxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX18axX192xXedxX2xX19cxX19cxX190xXedxXedxX191xX192xX19cxX194xX19cxX194xX19cxX190xXecxX2xX1aaxXebxX18axX190xX1aaxX1aaxXedxXecxX1aaxX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXedxX194xX18axX192xX1aaxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX18axX192xXedxX2xX19cxX19cxX190xXedxXedxX191xX192xX19cxX194xX19cxX194xX19cxX190xXecxX2xX1aaxXebxX18axX190xX1aaxX1aaxXedxXecxX1aaxX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXedxX194xX18axX192xX1aaxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX18axX192xXedxX2xX19cxX19cxX190xXedxXedxX191xX192xX19cxX194xX19cxX194xX19cxX190xXecxX2xX1aaxXebxX18axX190xX1aaxX1aaxXedxXecxX1aaxX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXedxX194xX18axX192xX1aaxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX18axX192xXedxX2xX19cxX19cxX190xXedxXedxX191xX192xX19cxX194xX19cxX194xX19cxX190xXecxX2xX1aaxXebxX18axX190xX1aaxX1aaxXedxXecxX1aaxX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xXedxX194xX18axX192xX1aaxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX18axX192xXedxX2xX19cxX19cxX190xXedxXedxX191xX192xX19cxX194xX19cxX194xX19cxX190xXecxX2xX1aaxXebxX18axX190xX1aaxX1aaxXedxXecxX1aaxX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX18axX190xXedxXebxX5xX1aaxXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX106xX1exX15xX3xXexX2bxX2axX15xX2cxX89xX3xX75xX1xX2axX6xX15xX2cxX3xX5xX606xXdxX3xX4xXc4xX6xX3xX146xX10xX3xX7xXad4xX3xX1xXad7xX1fxX3xX2cxX1xX4axX3xX79xX1fxX6xX3xXexX1xX636xX3xXexX1xX6xX2axX89xX3xX4xX1x9b7exX15xX1xX3xXexX6xX6fxXf6xX3xXcxX2axX626xX15xX3xX29xXffaxX3xX15xXffaxXdxX3xXexX1xX1514xXexX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX29xf0d7xX4xX3xX33xX14xXexX3xX5xXdxX50xX1fxX3xX32xX5xX4xX6xX15xXexX6xX2bxX6xX3xX24xX626xX1fxX3xX79xea09xX15xX89xX3xX75xX4axXexX3xX1xX7bxXbxX3xX4xXfe1xX15xX2cxX3xX4xX1xX1a15xX3xX75xX1xXc8xX1fxX3xXexX7axXae8xX15xX2cxX3xXbxX1xX18xX15xX3xX24xX626xX1fxX3xXexX2bx965fxX15xX2cxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX19cxXebxX190xXedxX19cxXebxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX2xX190xX190xX19cxX18axX18axXecxXedxX192xX191xX1aaxX1aaxX194xXebxX19cxX1aaxX190xX1aaxX192xX190xXebxX194xX2xXebxX190xX192xXedxXecxX192xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX19cxXebxX190xXedxX19cxXebxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX2xX190xX190xX19cxX18axX18axXecxXedxX192xX191xX1aaxX1aaxX194xXebxX19cxX1aaxX190xX1aaxX192xX190xXebxX194xX2xXebxX190xX192xXedxXecxX192xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX19cxXebxX190xXedxX19cxXebxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX2xX190xX190xX19cxX18axX18axXecxXedxX192xX191xX1aaxX1aaxX194xXebxX19cxX1aaxX190xX1aaxX192xX190xXebxX194xX2xXebxX190xX192xXedxXecxX192xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX19cxXebxX190xXedxX19cxXebxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX2xX190xX190xX19cxX18axX18axXecxXedxX192xX191xX1aaxX1aaxX194xXebxX19cxX1aaxX190xX1aaxX192xX190xXebxX194xX2xXebxX190xX192xXedxXecxX192xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axX19cxXebxX190xXedxX19cxXebxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX2xX190xX190xX19cxX18axX18axXecxXedxX192xX191xX1aaxX1aaxX194xXebxX19cxX1aaxX190xX1aaxX192xX190xXebxX194xX2xXebxX190xX192xXedxXecxX192xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX1aaxX194xXebxXedxX5xX18axXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xXaf9xXdxXd8xX15xX2cxX3xX33xX5c3xXdxX3xX15xX2cxX2axXaexXdxX3xXexX1xX1514xXexX89xX3xX7xX7bxXdxX3xX4xX6xX2bxX29xX2axX15xX3xX4xXb25xX15xX2cxX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX7xa9b0xX3xX38xcdccxX15xX2cxX3xX29xX1exX15xX3xXexX2bxX2axX15xX2cxX3xX75xX1xX2axX6xX15xX2cxX3xX5xX606xXdxX89xX3xX4xX1f25xX3xXexX1xX636xX3xX5xX626xX3xXexX2bxX1exX15xX3xXd8xXbxX3xX4xXc4xX6xX89xX3xX29xX18xX15xX2cxX3xX79xXdx107e2xX1fxX3xX75xX1xXdxX636xX15xX3xXexX2bxX1fxX15xX2cxX3xXexXc8xX24xX3xX33xX626xX3xX5xX7axX15xX2cxX3xX2cxX1xX4axXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXebxX194xX19cxX192xX1aaxX194xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXedxX19cxXedxX2xX19cxX19cxX190xX1aaxX18axX191xX2xX190xX18axX190xXedxXecxXedxXedxX2xX190xX19cxXebxX194xXecxX18axX2xX192xX1aaxX19cxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXebxX194xX19cxX192xX1aaxX194xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXedxX19cxXedxX2xX19cxX19cxX190xX1aaxX18axX191xX2xX190xX18axX190xXedxXecxXedxXedxX2xX190xX19cxXebxX194xXecxX18axX2xX192xX1aaxX19cxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXebxX194xX19cxX192xX1aaxX194xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXedxX19cxXedxX2xX19cxX19cxX190xX1aaxX18axX191xX2xX190xX18axX190xXedxXecxXedxXedxX2xX190xX19cxXebxX194xXecxX18axX2xX192xX1aaxX19cxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXebxX194xX19cxX192xX1aaxX194xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXedxX19cxXedxX2xX19cxX19cxX190xX1aaxX18axX191xX2xX190xX18axX190xXedxXecxXedxXedxX2xX190xX19cxXebxX194xXecxX18axX2xX192xX1aaxX19cxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXebxX194xX19cxX192xX1aaxX194xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXedxX19cxXedxX2xX19cxX19cxX190xX1aaxX18axX191xX2xX190xX18axX190xXedxXecxXedxXedxX2xX190xX19cxXebxX194xXecxX18axX2xX192xX1aaxX19cxX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX192xX1aaxXedxXecxX5xX190xXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX190xX192xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xXexX2bxX6xX15xX2cxX3xX29xX1504xX3xX79xXffaxX15xX2cxX3xX4xXae8xX3xX3dxX2xXecxX3xX1x8ec0xXexX3xX75xX1xX5f8xX3xXexb6c1xX3xX15xX1xXdxX1exX15xX89xX3xX38xX1fxX15xX2cxX3xXexX5f8xX4xX1xX3xX190xXf6xX18axX3xX26xX3xX33xX626xX3xX4xX1044xX3xXexX1xX636xX3xX7xX18xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX85xX15xX2cxX3xX7xX1fxX1514xXexX3xX4xX2433xX4xX3xX79xXaexXdxX3xXebxX190xX2xX3xX24xXbbxX3xX5xX2433xX4xX3xX4xXfe1xX15xX2cxX3xXebxXecxXedxX3xX53xX24xX3xX24xX85xX139xX24xX10xX15xX3xX146xX2axX1a7bxX15xXf6xX3xX3cxXa7xX4xX3xX24xXaexX15xX1xX3xX15xX626xX6fxX3xX79xX7axX7bxX4xX3xXexX2bxX1fxX6fxX1f5dxX15xX3xX79xX4axX15xX3xX4xX18xX3xX29xXd8xX15xX3xX29xX606xX15xX1xX3xX146xX10xX3xXexX1xX85xX15xX2cxX3xbf68xX1fxX6xX3xX1xXffaxXbxX3xX7xXd8xX3xXexX2433xX3xX79xXffaxX15xX2cxX89xX3xX5xX6fxX3xX1xX7bxXbxX3xX79xXae8xX15xX3x7bfdxX3cx1018bxX3xX135xX24e6xX15xX38xX10xXbxX10xX15xX38xX10xX15xXexX3xX3cxX1xXdxX160xXexXdxX15xX2cxX3xX24e8xX2axX38xX147xX3xXebxX3xX4xX1514xXbxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXedxX192xX194xX18axX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxXebxX2xX190xX19cxX18axX18axX2xX1aaxX19cxX191xX19cxX18axX190xX192xXebxX1aaxXecxX194xX194xXecxX19cxX2xX194xX190xX19cxXecxX19cxX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXedxX192xX194xX18axX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxXebxX2xX190xX19cxX18axX18axX2xX1aaxX19cxX191xX19cxX18axX190xX192xXebxX1aaxXecxX194xX194xXecxX19cxX2xX194xX190xX19cxXecxX19cxX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXedxX192xX194xX18axX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxXebxX2xX190xX19cxX18axX18axX2xX1aaxX19cxX191xX19cxX18axX190xX192xXebxX1aaxXecxX194xX194xXecxX19cxX2xX194xX190xX19cxXecxX19cxX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXedxX192xX194xX18axX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxXebxX2xX190xX19cxX18axX18axX2xX1aaxX19cxX191xX19cxX18axX190xX192xXebxX1aaxXecxX194xX194xXecxX19cxX2xX194xX190xX19cxXecxX19cxX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXedxX192xX194xX18axX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxXebxX2xX190xX19cxX18axX18axX2xX1aaxX19cxX191xX19cxX18axX190xX192xXebxX1aaxXecxX194xX194xXecxX19cxX2xX194xX190xX19cxXecxX19cxX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX190xX190xX194xXedxX5xXebxXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX190xX192xX3xX4xX1044xX3xX75xX1xX18xX3xX15xX602xX15xX2cxX3xXexX602xX15xX2cxX3xXexXd8xX4xX3xX5xX1exX15xX3xX2xXedxXedxX3xX75xX24xX57xX1xX3xXexX2bxX2axX15xX2cxX3xXecxX89xX19cxX3xX2cxXdxXc8xX6fxX3xX33xX626xX3xX79xXaexXexX3xX33xX14xX15xX3xXexXd8xX4xX3xXexXd8xXdxX3xX79xX6xX3xX192xX18axXedxX3xX75xX24xX57xX1xXf6xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xXexX2bxX6xX15xX2cxX3xX29xX1504xX3xX4xX1xX2axX3xX146xX10xX3xX29xXd8xX15xX3xX4xX1xX4axX3xX79xXffaxX3xX5xX606xXdxX3xX29xX6xX2axX3xX2cxe0cdxX24xX3xX3cxXexX2bxX6xX38xX6xX3xX135xX79xX7axX61dxX15xX2cxX3xXbxX1xXd8xX147xX89xX3xX3cxXbxX2axX2bxXexX3xX135xXexX1xX636xX3xXexX1xX6xX2axX147xX89xX3xX13xX2axX2bxX7xX6xX3xX135xX79xX1fxX6xX147xX3xX33xX626xX3xXb00xX2cxX2axX3xX135xXexXfe1xX6fxX3xX4xX1xX1a15xX15xX1xX147xXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXecxXecxXebxXebxX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX194xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxXecxX1aaxX191xX190xX2xXecxX19cxX190xXecxX2xXecxX192xX190xXecxX18axX194xX19cxX2xX19cxX1aaxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXecxXecxXebxXebxX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX194xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxXecxX1aaxX191xX190xX2xXecxX19cxX190xXecxX2xXecxX192xX190xXecxX18axX194xX19cxX2xX19cxX1aaxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXecxXecxXebxXebxX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX194xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxXecxX1aaxX191xX190xX2xXecxX19cxX190xXecxX2xXecxX192xX190xXecxX18axX194xX19cxX2xX19cxX1aaxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXecxXecxXebxXebxX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX194xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxXecxX1aaxX191xX190xX2xXecxX19cxX190xXecxX2xXecxX192xX190xXecxX18axX194xX19cxX2xX19cxX1aaxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX18axXecxXecxXebxXebxX19cxX2xX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xX194xX18axX190xX19cxX18axX18axXecxXecxX1aaxX191xX190xX2xXecxX19cxX190xXecxX2xXecxX192xX190xXecxX18axX194xX19cxX2xX19cxX1aaxX190xX194xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX190xX19cxX190xX18axX5xX19cxXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xXaf9xXdxX606xX3xX29xX606xX15xX3xX4xX1xX2axX3xX3cxX3dxX3exX3xXexXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX1fxX23xX15xX3xXad4xX3xX24xXa7xX4xX3xX18axX2xXebxXf6xXebxXedxXedxX3x8411xX3cx8f0bxX3xX33xX626xX3xX4xX1xX242bxX15xX2cxX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX7xX18xX15xX3xX146xX1fxX1514xXexX3xX2cxXdxX5c3xXdxX3xX1xXaexX15xX3xX194xXedxXedxX3xX4xX1xXdxX4axX4xX3xX33xX626xX3xX190xX192xX3xX4xX1xXdxX4axX4xX3xX75xX1xX606xX4xX3xXexX1xX1fxXffaxX4xX3xXbxX1xXdxX1exX15xX3xX29xX18xX15xX3xX3cxX3dxX3exX3xX190xX192xXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXebxX194xXecxX19cxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXebxX194xX190xX19cxX18axX18axXecxX1aaxXedxX191xX18axX2xXebxX2xXebxX1aaxX2xX1aaxXebxXebxXedxX194xX192xXebxX1aaxX2xX194xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXebxX194xXecxX19cxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXebxX194xX190xX19cxX18axX18axXecxX1aaxXedxX191xX18axX2xXebxX2xXebxX1aaxX2xX1aaxXebxXebxXedxX194xX192xXebxX1aaxX2xX194xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXebxX194xXecxX19cxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXebxX194xX190xX19cxX18axX18axXecxX1aaxXedxX191xX18axX2xXebxX2xXebxX1aaxX2xX1aaxXebxXebxXedxX194xX192xXebxX1aaxX2xX194xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXebxX194xXecxX19cxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXebxX194xX190xX19cxX18axX18axXecxX1aaxXedxX191xX18axX2xXebxX2xXebxX1aaxX2xX1aaxXebxXebxXedxX194xX192xXebxX1aaxX2xX194xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX192xXebxX194xXecxX19cxX1aaxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxX2xXebxX194xX190xX19cxX18axX18axXecxX1aaxXedxX191xX18axX2xXebxX2xXebxX1aaxX2xX1aaxXebxXebxXedxX194xX192xXebxX1aaxX2xX194xX194xX18axX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX19cxX2xXebxX2xX5xX194xXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX66xXdxX50xX15xX3xXexXaexXdxX89xX3xX4xX1xX7axX6xX3xX2bx8fbcxX3xX7xXd8xX3xXexXdxX1f5dxX15xX3xX24xX626xX3xX4xX1xXc4xX3xX15xX1xXc8xX15xX3xX4xX1xXdxX4axX4xX3xX146xX10xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX29xf4ddxX3xX2bxX6xX3xX79xX636xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xX29xXb38xX3xX15xX626xX6fxX3xX4xX1044xX3xXexX1xX636xX3xX5xX602xX15xX3xX29xX606xX15xX1xX3xXexX2bxX1exX15xX3xX79xX7axX61dxX15xX2cxX3xXbxX1xXd8xX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXf6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX2axX38xX6fxXaxX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX2xXecxXedxXedxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX2xX192xX190xX19cxX2xX19cxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axX194xX190xX19cxX18axX18axX2xX190xXedxX191xX1aaxX190xX1aaxXedxX18axX19cxX190xX192xXebxX190xX18axX1aaxX18axX19cxX192xX194xX1aaxX18axX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX194xX194xXecxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX5xX6xX2bxX2cxX10xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX2xX192xX190xX19cxX2xX19cxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axX194xX190xX19cxX18axX18axX2xX190xXedxX191xX1aaxX190xX1aaxXedxX18axX19cxX190xX192xXebxX190xX18axX1aaxX18axX19cxX192xX194xX1aaxX18axX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXebxX190xX19cxXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX2xX192xX190xX19cxX2xX19cxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axX194xX190xX19cxX18axX18axX2xX190xXedxX191xX1aaxX190xX1aaxXedxX18axX19cxX190xX192xXebxX190xX18axX1aaxX18axX19cxX192xX194xX1aaxX18axX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xX18axXebxX190xXbxX146xX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX24xX10xX38xXdxX1fxX24xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX2xX192xX190xX19cxX2xX19cxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axX194xX190xX19cxX18axX18axX2xX190xXedxX191xX1aaxX190xX1aaxXedxX18axX19cxX190xX192xXebxX190xX18axX1aaxX18axX19cxX192xX194xX1aaxX18axX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xX7xX2axX1fxX2bxX4xX10xX3xXexX6fxXbxX10xX9xXaxXdxX24xX6xX2cxX10xX57xX120xXbxX10xX2cxXaxX3xX24xX10xX38xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX15xX38xX3xX135xX24xXdxX15xX139xX13axXdxX38xXexX1xX13fxX3xXedxX147xXaxX3xX38xX6xXexX6xX139xX7xX2bxX4xX7xX10xXexX9xXaxX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX38xX10xX160xX6xX1fxX5xXexX57xX160xXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX6fxX5xX10xX7xX57xX7xX24xX6xX5xX5xX57xXbxX1fxX29xX5xXdxX4xX57xXecxXedxXecxXedxX139xX2xX2xX57xX2xXecxX190xX2xX192xX190xX19cxX2xX19cxX191xX192xX192xX194xX194xX192xXecxXecxX18axX194xX190xX19cxX18axX18axX2xX190xXedxX191xX1aaxX190xX1aaxXedxX18axX19cxX190xX192xXebxX190xX18axX1aaxX18axX19cxX192xX194xX1aaxX18axX190xX191xX2axXf6xX120xXbxX2cxX3xX2xX146xXaxX3xX57xX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX2cxX3xX4xX24xX7xX139xX5xX6xX4afxX6fxX3xXdxX24xX6xX2cxX10xX139xX13axXdxX38xX10xX3xX4xX24xX7xX139xX10xX2bxX2bxX2axX2bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf6xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xX33xX15xX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX1aaxX190xX57xX2xXedxX19cxX38xXedxXecxXedxX1aaxX192xX1aaxX19cxXexX192xX190xX1aaxX19cxX5xX2xXedxXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxXdxX4xXexX1fxX2bxX10xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX13xX1xXdxX4axX4xX3xXe3xX4xX26xX6xX2bxX10xX15xX3xXebxXecxXedxX3cxX3xX3cxXbxXdxX38xX10xX2bxX3xX24xX626xX1fxX3xX33xX626xX15xX2cxX3xX135xX32xX4afxXexX10xX4xX3xXaf9xX2axX5xX38xX147xX3xXexX1xXa7xX3xX1xX6xXdxX3xXexXaexXdxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xX3xX4xXb25xX15xX2cxX3xX146xX1fxX1514xXexX3xX1xXdxX50xX15xX3xX29xX1exX15xX3xX4xXaexX15xX1xX3xX4xX1xXdxX4axX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xXexX2bxX2axX15xX2cxX3xX5xXb19xX15xX3xX79xXb19xX1fxX3xXexXdxX1exX15xX3xX15xX1044xX3xX146xX1fxXd8xX15xX2cxX3xXbxX1xXd8xXf6xX0xX57xXbxX12xX0xX38xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX2axX15xX2cxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX1exX15xX3xX24c7xX1fxX6xX15xX13fxX0xX57xX7xXexX2bxX2axX15xX2cxX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX139xXexX1xX1fxX24xX29xX139xX6xX15xX38xX139xX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX2ef7xX2bxX1fxX7xX3xX15xaf9exXdxX3xX29xX14xXexX3xXexX2bxX2axX15xX2cxX3xX2cxX1044xXdxX3xXexX1xXdxX4axXexX3xX75xX4axX3xX4xX1xX5f8xX15xX1xX3xX1xXbbxX15xX2cxX3xX24xX5c3xXdxXaxX3xX1xX2bxX10xX160xX9xXaxX57xX146xX10xX57xX5xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX139xX1fxX2bxX1fxX7xX139xX15xX2axXdxX139xX29xX6xXexX139xXexX2bxX2axX15xX2cxX139xX2cxX2axXdxX139xXexX1xXdxX10xXexX139xX75xX10xX139xX4xX1xXdxX15xX1xX139xX1xX6xX15xX2cxX139xX24xX2axXdxX57xX2xX194xX194xXecxX192xX1aaxXf6xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX24xX10xX38xXdxX6xX57xX2xXecxXedxX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX192xX194xX57xX2xXedxX19cxX38xX2xXedxX194xX2xXedxXecxX194xXexX2xX194xX190xX194xX5xX190xX139xXecxXedxXecxX2xX139xX5xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX139xX1fxX2bxX1fxXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX38xXdxX33xX12xX0xX7xXexX2bxX2axX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX2ef7xX2bxX1fxX7xX3xX15xX39aexXdxX3xX29xX14xXexX3xXexX2bxX2axX15xX2cxX3xX2cxX1044xXdxX3xXexX1xXdxX4axXexX3xX75xX4axX3xX4xX1xX5f8xX15xX1xX3xX1xXbbxX15xX2cxX3xX24xX5c3xXdxXaxX3xX1xX2bxX10xX160xX9xXaxX57xX146xX10xX57xX5xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX139xX1fxX2bxX1fxX7xX139xX15xX2axXdxX139xX29xX6xXexX139xXexX2bxX2axX15xX2cxX139xX2cxX2axXdxX139xXexX1xXdxX10xXexX139xX75xX10xX139xX4xX1xXdxX15xX1xX139xX1xX6xX15xX2cxX139xX24xX2axXdxX57xX2xX194xX194xXecxX192xX1aaxXf6xX1xXexX24xXaxX12xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX2ef7xX2bxX1fxX7xX3xX15xX39aexXdxX3xX29xX14xXexX3xXexX2bxX2axX15xX2cxX3xX2cxX1044xXdxX3xXexX1xXdxX4axXexX3xX75xX4axX3xX4xX1xX5f8xX15xX1xX3xX1xXbbxX15xX2cxX3xX24xX5c3xXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX2bxX2axX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xXaf9xX1044xXdxX3xXexX1xXdxX4axXexX3xX75xX4axX3xX15xXffaxXdxX57xX15xX2cxX2axXaexXdxX3xXexX1xX1514xXexX3xX24xX5c3xXdxX3xX24xX6xX15xX2cxX3xXexX1exX15xX3xXaf9xX2bxX6xXbxX1xXdxXexX10xX3xX13xX6xXbxX7xX1fxX5xX10xX3xX38xX626xX15xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX38xXb38xX15xX2cxX3xX3cxX2ef7xX3dxX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX2ef7xX2bxX1fxX7xX3xX33xX41xX6xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX2cxXdxX5c3xXdxX3xXexX1xXdxX50xX1fxX3xXexXaexXdxX3xXcxX2bxXdxX636xX15xX3xX5xXbbxX24xX3x10a15xXexX85xX3xX106xX1a7bxX4xX3xXfd8xXdxX15xX1xXf6xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX38xXdxX33xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX4xX1xXaexX24xX3xX24xXd8xX4xX3xX2xXedxXf6xXedxXedxXedxX3xX146xX10xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX7xX18xX15xX3xX146xX1fxX1514xXexXaxX3xX1xX2bxX10xX160xX9xXaxX57xX146xX10xX57xX5xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX139xX6xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX139xX4xX1xX6xX24xX139xX24xX2axX4xX139xX2xXedxX139xXedxXedxXedxX139xX146xX10xX139xX38xX1fxX2axX4xX139xX7xX6xX15xX139xX146xX1fxX6xXexX57xX2xX194xX19cxX190xX2xXedxXf6xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX24xX10xX38xXdxX6xX57xX2xXecxXedxX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX192xXebxX57xX2xXedxX19cxX38xXecxX2xX190xX2xX19cxX192xX1aaxXexXebxXedxX19cxX192xX190xX5xXedxXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX38xXdxX33xX12xX0xX7xXexX2bxX2axX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX4xX1xXaexX24xX3xX24xXd8xX4xX3xX2xXedxXf6xXedxXedxXedxX3xX146xX10xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX7xX18xX15xX3xX146xX1fxX1514xXexXaxX3xX1xX2bxX10xX160xX9xXaxX57xX146xX10xX57xX5xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX139xX6xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX139xX4xX1xX6xX24xX139xX24xX2axX4xX139xX2xXedxX139xXedxXedxXedxX139xX146xX10xX139xX38xX1fxX2axX4xX139xX7xX6xX15xX139xX146xX1fxX6xXexX57xX2xX194xX19cxX190xX2xXedxXf6xX1xXexX24xXaxX12xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX4xX1xXaexX24xX3xX24xXd8xX4xX3xX2xXedxXf6xXedxXedxXedxX3xX146xX10xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX7xX18xX15xX3xX146xX1fxX1514xXexX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX2bxX2axX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX3cxX6xX1fxX3xX2cxXb19xX15xX3xX2xXedxX3xX15xX602xX24xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX2bxX6xX3xX24xX1a7bxXexX89xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX79xXbbxX3xX4xX1xXaexX24xX3xX24xXd8xX4xX3xX2xXedxXf6xXedxXedxXedxX3xX146xX10xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX146xX1fxX1514xXexX3xX146xX7axXad4xX15xX2cxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX38xXdxX33xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX7xX18xX15xX3xX146xX1fxX1514xXexX3xX146xX10xX3xX79xXaexXbxX3xX2cxXdxX606xX3xX2xX19cxXf6xXedxXedxXedxX3xX2ef7xX3cxX2ef9xXaxX3xX1xX2bxX10xX160xX9xXaxX57xX146xX10xX57xX5xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX139xX7xX6xX15xX139xX146xX1fxX6xXexX139xX146xX10xX139xX38xX6xXbxX139xX2cxXdxX6xX139xX2xX19cxX139xXedxXedxXedxX139xX1fxX7xX38xX57xX2xX194xX19cxX192xX18axX192xXf6xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2cxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX57xX24xX10xX38xXdxX6xX57xX2xXecxXedxX57xX15xX10xX13axX7xX57xXecxXedxX192xX190xX57xX2xXecxX19cxX38xX1aaxX2xX1aaxXecxX2xX2xX190xXexX19cxXecxXedxX2xX5xX2xXf6xX120xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xXdxX1exX1fxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX32xX33xX10xX15xXexX6xX38xX2axX2bxX3xX3cxX3dxX3exX3xX33xX41xX6xX3xX44xX4xX14xXbxX3xX29xX4axX15xX4cxX3xX3dxXdxX50xXexX3xX53xX6xX24xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX38xXdxX33xX12xX0xX7xXexX2bxX2axX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX7xX18xX15xX3xX146xX1fxX1514xXexX3xX146xX10xX3xX79xXaexXbxX3xX2cxXdxX606xX3xX2xX19cxXf6xXedxXedxXedxX3xX2ef7xX3cxX2ef9xXaxX3xX1xX2bxX10xX160xX9xXaxX57xX146xX10xX57xX5xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX139xX7xX6xX15xX139xX146xX1fxX6xXexX139xX146xX10xX139xX38xX6xXbxX139xX2cxXdxX6xX139xX2xX19cxX139xXedxXedxXedxX139xX1fxX7xX38xX57xX2xX194xX19cxX192xX18axX192xXf6xX1xXexX24xXaxX12xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xX7xX18xX15xX3xX146xX1fxX1514xXexX3xX146xX10xX3xX79xXaexXbxX3xX2cxXdxX606xX3xX2xX19cxXf6xXedxXedxXedxX3xX2ef7xX3cxX2ef9xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX2bxX2axX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX13xX10xX2bxX33xX10xX5xX2axX3xX24e8xX18axX3xX32xX1fxXexX2axX24xX2axX29xXdxX5xXdxX3xX26xX6xX24xX29xX2axX2bxX2cxX1xXdxX15xXdxX3xXb00xX38xXdxXexXdxX2axX15xX3xX79xX7axX7bxX4xX3xX7xX18xX15xX3xX146xX1fxX1514xXexX3xX2cxXdxX5c3xXdxX3xX1xXaexX15xX3xX190xX192xX3xX4xX1xXdxX4axX4xX3xX79xX636xX3xX75xeafbxX3xX15xXdxX50xX24xX3xX15xX602xX24xX3xX2bxX6xX3xX79xX61dxXdxX3xX4xXc4xX6xX3xXexX1xX7axXae8xX15xX2cxX3xX1xXdxX50xX1fxX3xX15xX626xX6fxXf6xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX38xXdxX33xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX1fxX5xX12xX0xX38xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX57xX38xXdxX33xX12xX0xX57xX38xXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX2axX1fxX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX3dxaf36xX3dxX0xX57xXbxX12