Mỹ cắt giảm tiền viện trợ để gây sức ép đối với Palestine
Một quan chức Bộ Ngoại giao Palestine cho hay quyết định trên được đưa ra theo chỉ đạo của tổng thống Mỹ, sau khi xem xét các chương trình viện trợ cho các vùng lãnh thổ Palestine.
55b8x93f3xcf8axd50axa609xb059xX2xf5aax10162x5619x798axX3xfe9bxXbxa018x8bc1xX3xX6x101ffxfc8cxX8xX9xX2x9832xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexf388xX0xX1x6befxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexd88bx6405xX12xX11xX9xX2xXexX1ex7cf7x10d24xX7xX8xd736xX11xX7xd0bfxX12x1120fxb343xX7xX11xX12x11ad2x64e5xX7x860dxX12x9c7exX41xX7xX11xX6x9271xX7x6a53xb294xX7xX39x10b7exe693xX7xXbxdbf9xX8xX7x5bd4xX2axX7xX4cx10987xX12xX7xX43xbf07xX12xX7xd437xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX0x9414xX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axd7d1xX2xX3xX4xXexX1exX32x7d3axX11xX7x11959xf457xX3xX41xX7xX8xX1xX54xX8xX7x5ec0xX82xX7x7bb4xX39x5ac9x10dd1xX12xX7xX39xX12xX3xX94xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX8xX1xX94xX7xX1xX3xX51xX7xX85xX86xX51x100c6xX11xX7xX4cxa3c6xX41xX1xX7xX11xX6x67d8xX41xX7xX4cx6862xX4axX8xX7xX4cxXc0xX3xX7xX6xX3xX7xX11xX1xX2xX94xX7xX8xX1xb460xX7xX4cxX95xX94xX7xX8x7f73xX3xX7xX11x11549xX41xX39xX7xX11xX1xX5bxX41xX39xX7xX32xX33xdb70xX7xXbxX3xX86xX7x8e8axX1xX12xX7xb0fbxX2xX3cxX7xXf3xX57xX11xX7xX8xe51cxX8xX7xX8xX1xXc0x9aecxX41xX39xX7xX11xX6xcdd0xX41xX1xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX8xX1xX94xX7xX8xXfcxX8xX7xX43x7aebxX41xX39xX7xX9xe724xX41xX1xX7xX11xX1xXddxX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xf833xX0xX6cxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3cxX2xX11xX3xX7xX2axe984xX2xX41xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX3cxX39xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX149xX2xX41xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xX51xX9xX2xXdxXex70dbxX12xX4xX11xX1x870bxX7xb206xX21xc2baxX2axXf3xc6d6xX7xX1xX2xX12xX39xX1xX11xX172xX7x7cb3xX21xc411xX2axXf3xX179xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX172xX6cxX6cxX12xX134x7e0exX3xX94xX1xX3xX11xX12xX41xX1xX134xX43xX41xX6cxX41xX2xX16dxXbxX6cxX21xc84dx103fbxX183xX6cxX21xX185xX1acxX4xX185xX21xX185xX183xX183xX176xX176xX11xX174xX21xX185xX1adxX9xX1adxX16xX11xX11xXf3xX43xX41xX16xX43xX12xX2xX41xX16xX11xX6xX94xX134x945bxX2axX39xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX7xX8xX36xX11xX7xX39xX12xX3bxX3cxX7xX11xX12xX40xX41xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX4cxX4dxX7xX39xX50xX51xX7xXbxX54xX8xX7xX57xX2axX7xX4cxX5bxX12xX7xX43xX5fxX12xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xXexX7xX6cxX1exX0xX6cxX2axX1exX0xX6cxX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX149xX3xX2axX11xX12xX94xX41xXexX1excb2axe2efxX41xX1xX172xX7xX2bxX2bx11b62xbd5cxX92xbaf5xX0xX6cxX2axX1exX0xX2axX7xX12xX4xXdxXexXbxX3xXbx59f7xX183xX183xe289xX174xa527xXexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX8fxX94xX4xX51xXexX1exX7bxfb44xX3cxX7xX257xX176xX6cxX1acxXe9xX7xX3cxX82xX11xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX8xX1xX54xX8xX7xX8x574fxX2axX7xX8xX3xX94xX7xX8xXd9xX3xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX8xX1xX94xX7xX6x769axX41xX39xX7xX8xX1x9411xX41xX1xX7xX85xX86xX51xX40xX41xX7xX8xXd9xX3xX7xX2bxXddxX41xX39xX7xX11xX1xX5bxX41xX39xX7xX32xX33xX7x6681xX94xX41xX3xX9xX4xX7xX2bxX6xX86xX3cxX2axX7xX4cxX3xX41xX39xX7xX2axX1xX3bxX12xX7xX4xX11exX41xX39xX7xX4cxXb2xX41xX7xXexX11xX6x11190xX7xX11xX5bxX41xX39xX7xX11xX12xX40xX41xXexX7xX4cxX4dxX7xX8xX1xX5bxX41xX39xX7xX9xX95xX12xX7xX41xX39xXc0xe4a8xX12xX7xX4xX50xX41xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX43xX5fxX12xX7xX85xX86xX51xXb2xX11xX7xX4cxXb6xX41xX1xX7xX8xX36xX11xX7xX39xX12xX3bxX3cxX7xX1xX102xX41xX7xX257xX185xX185xX7xX11xX6xX12xX45xX86xX7x9671x10b26xX2bfxX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX8xX1xX94xX7xXefxX1xX86xX7xX8fxX2ffxX7xX2bxX50xX51xX7xX43xa182xX7xX2bfxX3bxX12xX7x8646xX3x11a72xX3xX134xX0xX6cxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX8fxX94xX4xX51xXexX1exX2bxX6xXc0xX5fxX8xX7xX4cx778bxXe9xX7xX1xX26bxX3cxX7xX257xX183xX6cxX1acxXe9xX7xX3cxX82xX11xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX8xX1xX54xX8xX7xX8fxX82xX7xX92xX39xX94xX95xX12xX7xX39xX12xX3xX94xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX8xX1xX94xX7xX1xX3xX51xX7xX85xX86xX51xXb2xX11xX7xX4cxXb6xX41xX1xX7xX11xX6xXbcxX41xX7xX4cxXc0xX4axX8xX7xX4cxXc0xX3xX7xX6xX3xX7xX11xX1xX2xX94xX7xX8xX1xXd2xX7xX4cxX95xX94xX7xX8xXd9xX3xX7xX11xXddxX41xX39xX7xX11xX1xX5bxX41xX39xX7xX32xX33xXe9xX7xXbxX3xX86xX7xXefxX1xX12xX7xXf3xX2xX3cxX7xXf3xX57xX11xX7xX8xXfcxX8xX7xX8xX1xXc0xX102xX41xX39xX7xX11xX6xX108xX41xX1xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX8xX1xX94xX7xX8xXfcxX8xX7xX43xX11exX41xX39xX7xX9xX123xX41xX1xX7xX11xX1xXddxX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX134xX0xX6cxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX8fxX94xX4xX51xXexX1exebb7xX41xX39xX7xX7bxX3xX41xX3xX41xX7x8b40xXbxX1xX6xX3xX16dxX12xXe9xX7xX3cxX82xX11xX7xX11xX1xX353xX41xX1xX7xX43xX12xXbcxX41xX7xX8xXd9xX3xX7xXd9xX51xX7xX199xX3xX41xX7xX4cxX12xX40xX86xX7xX1xX353xX41xX1xX7xX8xXd9xX3xX7xX2bxXddxX7xX8xX1xX54xX8xX7xX359xX12xX3bxX12xX7xX2axX1xX37axX41xX39xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX23axX62xca27x703axX245xXe9xX7xX8xX1xX94xX7xX6xX29dxX41xX39xX7xXexX149xX1xX2a3xX41xX1xX7xX85xX86xX51xX40xX41xX7xX32xX33xX7xX4cxX3xX41xX39xX7xX8xX1xX94xX7xX11xX1xX283xX51xX7xX43xX12xX45xX8xX7xXbx5bfaxX7xX4xa4dbxX41xX39xX7xX2axX1xXc0xX102xX41xX39xX7xX11xX1xX54xX8xX7xX11xX5bxX41xX39xX7xX11xX12xX40xX41xX7xX6x55ddxX7xX3cxX95xX11xX7xX41xX1xXc0xX7xX3cxX82xX11xX7xX8xX26bxX41xX39xX7xX8xX4dfxX7xX8xX1xX2a3xX41xX1xX7xX11xX6xXb6xX134xXexX0xX6cxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX8fxX94xX4xX51xXexX1exX7bx8ad6xX12xX7xX11xX1xXfcxX41xX39xX7xX21xX6cxX257xX185xX21xX1acxXe9xX7xX32xX33xX7xX4cxX123xX7xX11xX1x88eaxX8xX7xX1xX12xX45xX41xX7xX43xX12xX45xX8xX7xX8xX36xX11xX7xX39xX12xX3bxX3cxX7xX3cxX95xX41xX1xX7xX4cxX37axX41xX39xX7xX39xX37axX2axX7xX8xXd9xX3xX7xX41xXc0xX5fxX8xX7xX41xX353xX51xX7xX8xX1xX94xX7xX149xX102xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX8xX54xX86xX7xX11xX6xX4axX7xX41xX39xXc0xX2ffxX12xX7xX11xXb6xX7xX41xX95xX41xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX8xXd9xX3xX7xX4aaxX12xXbcxX41xX7xX1xX4axX2axX7xX85xX86xX5bxX8xX7xX23axX336xX92x709fx10de0xX45axX245xX134xX0xX6cxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX8fxX94xX4xX51xXexX1exX32xX5bxX12xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX1xX45xX7xX39xX12x5fd6xX3xX7xX8xX1xX2a3xX41xX1xX7xX85xX86xX51xX40xX41xX7xX32xX33xX7xX43xX353xX7xX8xX1xX2a3xX41xX1xX7xX85xX86xX51xX40xX41xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX4cxX123xX7xX4cxX12xX7xXf3xX86xX5bxX41xX39xX7xXbxX3xX86xX7xXefxX1xX12xX7xX2bxXddxX41xX39xX7xX11xX1xX5bxX41xX39xX7xX2bxX6xX86xX3cxX2axX7xX8xX26bxX41xX39xX7xX41xX1xfcb0xX41xX7xX11xX1xX353xX41xX1xX7xX2axX1xX5bxX7xc035xX2xX6xX86xXbxX3xX9xX2xX3cxX7xX9xX353xX7xX11xX1xXd9xX7xX4cxX26bxX7xX8xXd9xX3xX7x8494xXbxX6xX3xX2xX9xX7xX43xX353xX94xX7xX8xX86xX5bxX12xX7xX41x7a9axX3cxX7xX257xX185xX21x9c86xX134xX0xX6cxX2axX1exX0xX4xX12xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xX86xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xX86xX3cxX199xX16xX3xX41xX4xX16xXbxX3xX2axX94xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX33xX7xXefxX1xX26bxX41xX39xX7xX8xX283xX2axX7xX11xX1xXb6xX7xX11xX1xX54axX8xX7xX8xX1xX94xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX8xX1xX54xX8xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX4xX54axX7xX4xX12xc665xX41xX7xX4cxX353xX41xX7xX4aaxX7bxf3b6xXexX7xX1xX6xX2xbdffxXdxXexX6cxX85xX86xX94xX8xX16xX11xX2xX6cxX3cxX51xX16xXefxX1xX94xX41xX39xX16xX8xX3xX2axX16xX11xX1xX12xX16xX11xX1xX86xX8xX16xX8xX1xX94xX16xX85xX86xX3xX41xX16xX8xX1xX86xX8xX16xX2axX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX16xX4xX86xX16xX4xX12xX2xX41xX16xX4xX3xX41xX16xX9xX1xX85xX6cxX21xX176xX1acxX257xX259xX21xX134xX1xX11xX3cxXexX1exX0xX12xX3cxX39xX7xXbxX6xX8xXdxXexX6cxX3cxX2xX4xX12xX3xX6cxX21xX257xX185xX6cxX41xX2xX16dxXbxX6cxX21xX1acxX257xX259xX6cxX21xX1adxX183xX4xX183xX21xX176xX21xX257xX257xX185xX11xX259xX1adxX1acxX21xX9xX1adxX134xX1d2xX2axX39xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX7xX8xX36xX11xX7xX39xX12xX3bxX3cxX7xX11xX12xX40xX41xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX4cxX4dxX7xX39xX50xX51xX7xXbxX54xX8xX7xX57xX2axX7xX4cxX5bxX12xX7xX43xX5fxX12xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xXexX7xX6cxX1exX0xX6cxX3xX1exX0xX4xX12xX43xX1exX0xXbxX11xX6xX94xX41xX39xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX33xX7xXefxX1xX26bxX41xX39xX7xX8xX283xX2axX7xX11xX1xXb6xX7xX11xX1xX54axX8xX7xX8xX1xX94xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX8xX1xX54xX8xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX4xX54axX7xX4xX12xX6f4xX41xX7xX4cxX353xX41xX7xX4aaxX7bxX6fdxXexX7xX1xX6xX2xX703xXdxXexX6cxX85xX86xX94xX8xX16xX11xX2xX6cxX3cxX51xX16xXefxX1xX94xX41xX39xX16xX8xX3xX2axX16xX11xX1xX12xX16xX11xX1xX86xX8xX16xX8xX1xX94xX16xX85xX86xX3xX41xX16xX8xX1xX86xX8xX16xX2axX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX16xX4xX86xX16xX4xX12xX2xX41xX16xX4xX3xX41xX16xX9xX1xX85xX6cxX21xX176xX1acxX257xX259xX21xX134xX1xX11xX3cxXexX1exX32xX33xX7xXefxX1xX26bxX41xX39xX7xX8xX283xX2axX7xX11xX1xXb6xX7xX11xX1xX54axX8xX7xX8xX1xX94xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX8xX1xX54xX8xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX4xX54axX7xX4xX12xX6f4xX41xX7xX4cxX353xX41xX7xX4aaxX7bxX6fdxX0xX6cxX3xX1exX0xX6cxXbxX11xX6xX94xX41xX39xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX92xX39xX353xX51xX7xX21xX1acxX6cxX676xXe9xX7x10460xX95xX12xX7xXbxX54xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX11xX95xX12xX7xX4aaxX12xXbcxX41xX7xX1xX4axX2axX7xX85xX86xX5bxX8xX7xX8xX1xX94xX7xX199xX12xXb2xX11xX7xX174xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX8xX1xX54xX8xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX4cxX123xX7xX199xXb6xX7xX32xX33xX7xX11x11936xX7xX8xX1xX5bxX12xX7xX8xX283xX2axX7xX11xX1xXb6xX7xX11xX1xX54axX8xX7xX4cxX4dxX7xX11xX1xX3xX3cxX7xX4xX54axX7xX2bfxX12xX6f4xX41xX7xX4cxX353xX41xX7xX8xX1xX2a3xX41xX1xX7xX11xX6xXb6xX7xX8xX283xX2axX7xX8xX3xX94xX7xX43xX40xX7xX62xX1xXfcxX11xX7xX11xX6xX12xX4dxX41xX7xX199xX40xX41xX7xX43xX5e3xX41xX39xX7xX11xX95xX12xX7xX11xX6xX4dfxX7xXbx9593xX7xX8xXd9xX3xX7xX4aaxX12xXbcxX41xX7xX1xX4axX2axX7xX85xX86xX5bxX8xX7xX990xX7xX92xX2xX16dxX7xa896xX94xX6xXefxX7xX11xX6xX94xX41xX39xX7xX11xX86xa434xX41xX7xX41xX353xX51xX134xX0xX6cxX2axX1exX0xX6cxX4xX12xX43xX1exX0xX6cxX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX8xX37axX7xX4xXfcxX3cxX7xXefxX1xX26bxX41xX39xX7xX8xX26bxX41xX39xX7xX41xX1xX63axX41xX7xX65fxXbxX6xX3xX2xX9xefaaxXexX7xX1xX6xX2xX703xXdxXexX6cxX199xX12xX41xX1xX16xX9xX86xX3xX41xX6cxX2axX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX16xX8xX94xX16xX4xX3xX3cxX16xXefxX1xX94xX41xX39xX16xX8xX94xX41xX39xX16xX41xX1xX3xX41xX16xX12xXbxX6xX3xX2xX9xX6cxX21xX183xX1acxX174xX21xX185xX134xX1xX11xX3cxXexX1exX0xX12xX3cxX39xX7xXbxX6xX8xXdxXexX6cxX3cxX2xX4xX12xX3xX6cxX21xX257xX185xX6cxX41xX2xX16dxXbxX6cxX21xX1acxX185xX174xX6cxX676xX676xX4xX21xX21xX176xX21xX183xX176xX185xX11xX174xX176xX21xX257xX9xX185xX134xX1d2xX2axX39xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX7xX8xX36xX11xX7xX39xX12xX3bxX3cxX7xX11xX12xX40xX41xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX4cxX4dxX7xX39xX50xX51xX7xXbxX54xX8xX7xX57xX2axX7xX4cxX5bxX12xX7xX43xX5fxX12xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xXexX7xX6cxX1exX0xX6cxX3xX1exX0xX4xX12xX43xX1exX0xXbxX11xX6xX94xX41xX39xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX8xX37axX7xX4xXfcxX3cxX7xXefxX1xX26bxX41xX39xX7xX8xX26bxX41xX39xX7xX41xX1xX63axX41xX7xX65fxXbxX6xX3xX2xX9xXa02xXexX7xX1xX6xX2xX703xXdxXexX6cxX199xX12xX41xX1xX16xX9xX86xX3xX41xX6cxX2axX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX16xX8xX94xX16xX4xX3xX3cxX16xXefxX1xX94xX41xX39xX16xX8xX94xX41xX39xX16xX41xX1xX3xX41xX16xX12xXbxX6xX3xX2xX9xX6cxX21xX183xX1acxX174xX21xX185xX134xX1xX11xX3cxXexX1exX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX8xX37axX7xX4xXfcxX3cxX7xXefxX1xX26bxX41xX39xX7xX8xX26bxX41xX39xX7xX41xX1xX63axX41xX7xX65fxXbxX6xX3xX2xX9xXa02xX0xX6cxX3xX1exX0xX6cxXbxX11xX6xX94xX41xX39xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX337xX3xX86xX7xX8xX86xX82xX8xX7xX1x9ab9xX2axX7xX4xX353xX12xX7xX1adxX7xX39xX12xX2ffxXe9xX7xX8fxX3xX41xX7xX8xX1xX283xX2axX7xX1xX353xX41xX1xX7xX2bxXddxX7xX8xX1xX54xX8xX7xX359xX12xX3bxX12xX7xX2axX1xX37axX41xX39xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX23axX62xX4aaxX4abxX245xX7xX85xX86xX51xXb2xX11xX7xX4cxXb6xX41xX1xX7xX11xX1xX353xX41xX1xX7xX9xX63axX2axX7xX3cxX82xX11xX7xXd9xX51xX7xX199xX3xX41xX7xX8xX283xX2axX7xX8xX3xX94xX7xX41xX1xX29dxX3cxX7xX41xX39xX1xX12xXbcxX41xX7xX8xX54xX86xX7xX8xX36xX11xX7xX4cxX54xX11xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX1xX45xX7xX43xX5fxX12xX7xX65fxXbxX6xX3xX2xX9xX134xX0xX6cxX2axX1exX0xX6cxX4xX12xX43xX1exX0xX6cxX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX33xX7xX11xX1xX26bxX41xX39xX7xX199xXfcxX94xX7xX43xX12xX45xX8xX7xX8xX36xX11xX7xXefxX1xX94xX3bxX41xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX9xXc0xX102xX41xX39xX7xX11xX1xX54axX8xX7xX8xX1xX94xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xXexX7xX1xX6xX2xX703xXdxXexX6cxX4xX12xX2xX3cxX16xX41xX94xX41xX39xX6cxX3cxX51xX16xX11xX1xX94xX41xX39xX16xX199xX3xX94xX16xX43xX12xX2xX8xX16xX8xX3xX11xX16xXefxX1xX94xX3xX41xX16xX43xX12xX2xX41xX16xX11xX6xX94xX16xX9xX86xX94xX41xX39xX16xX11xX1xX86xX8xX16xX8xX1xX94xX16xX2axX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX6cxX21xX183xX676xX676xX185xX174xX134xX1xX11xX3cxXexX1exX0xX12xX3cxX39xX7xXbxX6xX8xXdxXexX6cxX3cxX2xX4xX12xX3xX6cxX21xX257xX185xX6cxX41xX2xX16dxXbxX6cxX21xX1acxX185xX1adxX6cxX676xX676xX4xX176xX21xX183xX1adxX174xX21xX1acxX11xX21xX257xX21xX1adxX9xX185xX134xX1d2xX2axX39xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX7xX8xX36xX11xX7xX39xX12xX3bxX3cxX7xX11xX12xX40xX41xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX4cxX4dxX7xX39xX50xX51xX7xXbxX54xX8xX7xX57xX2axX7xX4cxX5bxX12xX7xX43xX5fxX12xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xXexX7xX6cxX1exX0xX6cxX3xX1exX0xX4xX12xX43xX1exX0xXbxX11xX6xX94xX41xX39xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX33xX7xX11xX1xX26bxX41xX39xX7xX199xXfcxX94xX7xX43xX12xX45xX8xX7xX8xX36xX11xX7xXefxX1xX94xX3bxX41xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX9xXc0xX102xX41xX39xX7xX11xX1xX54axX8xX7xX8xX1xX94xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xXexX7xX1xX6xX2xX703xXdxXexX6cxX4xX12xX2xX3cxX16xX41xX94xX41xX39xX6cxX3cxX51xX16xX11xX1xX94xX41xX39xX16xX199xX3xX94xX16xX43xX12xX2xX8xX16xX8xX3xX11xX16xXefxX1xX94xX3xX41xX16xX43xX12xX2xX41xX16xX11xX6xX94xX16xX9xX86xX94xX41xX39xX16xX11xX1xX86xX8xX16xX8xX1xX94xX16xX2axX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX6cxX21xX183xX676xX676xX185xX174xX134xX1xX11xX3cxXexX1exX32xX33xX7xX11xX1xX26bxX41xX39xX7xX199xXfcxX94xX7xX43xX12xX45xX8xX7xX8xX36xX11xX7xXefxX1xX94xX3bxX41xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX9xXc0xX102xX41xX39xX7xX11xX1xX54axX8xX7xX8xX1xX94xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX0xX6cxX3xX1exX0xX6cxXbxX11xX6xX94xX41xX39xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX92xX39xX353xX51xX7xX21xX1acxX6cxX21xXe9xX7xX32xX33xX7xX11xX1xX26bxX41xX39xX7xX199xXfcxX94xX7xXbx10095xX7xXefxX1xX26bxX41xX39xX7xX8xX283xX2axX7xX183xX176xX7xX11xX6xX12xX45xX86xX7xX336xX337xX2bfxX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xX9xXc0xX102xX41xX39xX7xX11xX1xX54axX8xX7xX8xX1xX94xX7xX62xX3xX9xX2xXbxX11xX12xX41xX2xX7xX3cxX353xX7xX5bcxX3xXbxX1xX12xX41xX39xX11xX94xX41xX7xX4cxX123xX7xX8xX3xX3cxX7xXefxXb2xX11xX7xX11xX1xXfcxX41xX39xX7xX11xX6xXc0xX5fxX8xX7xX11xX6xX94xX41xX39xX7xXefxX1xX86xX26bxX41xX7xXefxX1xXddxX7xX8xX1xXc0xX102xX41xX39xX7xX11xX6xX108xX41xX1xX7xX43xX12xX45xX41xX7xX11xX6xX4axX7xXefxX1x80d8xX41xX7xX8xX283xX2axX7xX4xX353xX41xX1xX7xX8xX1xX94xX7xX8fxX2ffxX7xX2bxX50xX51xX7xX43xX353xX7xX2bfxX3bxX12xX7xX359xX3xX35bxX3xd60dxX7xX4xX94xX7xX149xX102xX7xX85xX86xX3xX41xX7xX149xX54xX86xX7xX11xX6xX4axX7xX43xX353xX7xX7bxX353xX41xX1xX7xX4cxX82xX41xX39xX7xX8xXd9xX3xX7xX4aaxX12xXbcxX41xX7xX1xX4axX2axX7xX85xX86xX5bxX8xX7xX23axX336xX92xX5bbxX5bcxX45axX245xX7xX4cxX54xX41xX39xX7xX4cxX9b7xX86xX134xX0xX6cxX2axX1exX0xX6cxX4xX12xX43xX1exX0xX6cxX9xX12xX1exX0xX6cxX86xX9xX1exX0xX4xX12xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX6cxX4xX12xX43xX1exX0xX6cxX4xX12xX43xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX337xX94xX86xX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xX94xX7xX43xX12xX2xX11xX41xX3xX3cxc7e7xX0xX6cxX2axX1e