Agribank Thành Sen bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo TP. Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Agribank Chi nhánh Thành Sen (Hà Tĩnh) phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo trên địa bàn thành phố.
f2bex1b5bcx11447xf7f4x14a35x174a2x14279xf31fx15896xX7x1767ex17d6ax1508bxf615x17bafx13877xX5x11646xXax1060fx1d5e1x12759x1a5e2xXdx186b3xX6x1063fx10b41xX3xXcxX1x1c36dxX19xX1xX3x196b4xX10xX19xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6x1a0daxX3x19794xX3xX19xX1xX1exX3xXex136edxX19xX1xX3xX19xX14xX1x15043xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1x11da3xX3xX19xX14xX1xf3a6xX2dxX3xXcx1bcd7x10d06xX3x14659xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX0x1aea8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6x10332xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3x14c5axX1xXdxX3xX19xX1x11fcbxX19xX1xX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3x19083xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1x1665axX3xXbxX1x14ccaxXdxX3xX1x153e3xXbxX3x177b8x164ecxXdxX3x111a4x17fc3xX3xX17xX6xX19xX3x192aaxXcxXcx188a4xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX3xX9ex14be3xX6xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xXexX15xf3a8xX19xX3x1916cx12ea6xX6xX3xX17xX1exX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX97xX4fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10815xX2dxX6bxXa3xX3xXbxX77xX10xX19xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdx168a0xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxXexX1x197d7xX121xX17xX3xXdxX77xX10xX19xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXax12a6cxXdxX6bxXexX1x1c3c8xX3x12425xX2x12928xXbxf93cx11c22xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX147xX3xX14bxX2x10803xXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX59xX59xXdxX4fxX17xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX4fxX9exX19xX59xX19xX10xX142xX7xX59xX2x16d71xX14bxX149xX59xX2xX14bx16260xX6bxX187xX2fxX15axX14bxX181xX2fx15050xXexX149xX187xX15axX2fxX18fxX5xX15axX4fxf52axXbxX14x1242exX15xX9xX18fx17477x1cbcdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX2fxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX2dxX19xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3xXexX15xX6xX2dxX3xX17xXdx13fafxX12exX3xXexX15x153cdxX19xX14xX3xX18fxX15axX3xXexX15xXdx151c5xX12exX3xXf0x1da59xX19xX14xX3xX1x1a82bxX3xXexX15xX9bxX3xX14xXdxX6xX3xXf0xX36xX19xX1xX3x17937xX19xX14xX3xf811xX14xX12exXa3x11688xX19xX3xXcxX1xXc1xX6xX3xX24fxX6xX121xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2dxX6bxXa3xXaxX12xX2fxX3xX14xXdxX6xX3xXf0xX36xX19xX1xX3xXf0xX229xX9bxX4xX3xX1xX23cxX3xXexX15xX9bxX3xXf0xX9bxXexX3xX19xX1exXa3xX3xX14xX237xX121xX147xX3xf594xX19xX14xX3xX24fxX14xX12exXa3xX253xX19xX3xXcxX1xXc1xX6xX3xX24fxX6xX121x107ffxX3x129b5xX3xXex11c9exX3xX6bx12ddaxX19xX3xXbxX1xX97xX3xX2xX2aaxX3xXbxX1xX229x1139dxX19xX14xX3x1c09ax165b3xXdxX3xX24fxX1exXdxX3xX9exX1exX3xX17xX1exX3xX24fxX14xX12exXa3xX253xX19xX3xXcxX1xXf1xX3xX24fxXdxX19xX1xX2aaxX3xX2acxX3xXexX2afxX3xX6bxX2b2xX19xX3xXbxX1xX97xX3xX14bxX2aaxX3xXbxX1xX229xX2bfxX19xX14xX3xXcxX2b2xX19xX3x191a3xXdxX6xX19xX14xX4fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2dxX6bxXa3xXaxX12xX2fdxXdxX6xX3xXf0xX36xX19xX1xX3xX24bxX19xX14xX3xX24fxX14xX12exXa3xX253xX19xX3xXcxX1xXc1xX6xX3xX24fxX6xX121xX3xX4x16926xX3xX1xX2dxX1exX19xX3xX4x10050xX19xX1xX3xXf0x1d235xX4xX3xX17xXdxX233xXexX3xX1axX1xX336xX3xX1axX1x1cb98xX19xX2aaxX3xX7xf78dxX4xX3xX1axX1x13ab6xX10xX3xXa3x18bf7xX12exX2aaxX3xXf0xX6xX12exX3xX97xX121xX3xXexX1xX229xX2bfxX19xX14xX3xX14dxX12exXa3xXedxX19xX2aaxX3xX1xXdxX233xX19xX3xXf0xX6xX19xX14xX3xX7xX97xX19xX14xX3xXexX15xX2dxX19xX14xX3xX19xX14xX24bxXdxX3xX19xX1xX1exX3xX14dxX12exX97xX19xX14xX3xX4x15badxXbxX4fxX3xX77x10dcaxX19xX3xX17xX1exX3xX24fxX14xX12exXa3xX253xX19xX3xXcxX1xXf1xX3xX24fxXdxX19xX1xX3xX7xX97xX19xX14xX3xXf0x1d943xX19xX3xXexX1xX2b2xX19xX3xXexX15xX2dxX19xX14xX3xX19xX14xX24bxXdxX3xX19xX1xX1exX3xXexX2c4xX121xX3xX17xX9bxX4fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2dxX6bxXa3xX3xXbxX77xX10xX19xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX121xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX19xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX6bxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX14dxX14exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX147xX3xX14bxX2xX15axXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX59xX59xXdxX4fxX17xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX4fxX9exX19xX59xX19xX10xX142xX7xX59xX2xX181xX14bxX149xX59xX2xX14bxX187xX6bxX187xX2fxX15axX18fxX15axX15axX14bxXexX1a1xX181xX181xX181xX1a0xX5xX15axX4fxX199xXbxX14xX19cxX15xX9xX18fxX2fxX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX2fxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX2dxX19xXaxX12xX4fxX4fxX4fxX9exX1exX3xX17xX1exX3xX24fxX14xX12exXa3xX253xX19xX3xXcxX1xXf1xX3xX24fxXdxX19xX1xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2dxX6bxXa3xXaxX12xX2c3xX2b2xXa3xX3xX5xX1exX3xX2fxX3xXexX15xX2dxX19xX14xX3xX7xX97xX3xX2xX15axX3xX1xX45xX3xX4xX336xX3xX1xX2dxX1exX19xX3xX4xX33exX19xX1xX3xX1axX1xX336xX3xX1axX1xX351xX19xX3xXexX15xXedxX19xX3xXf0xXf1xX6xX3xX17xX1exX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX3xXf0xX229xX9bxX4xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3xX1xX23cxX3xXexX15xX9bxX3xX14dxX2b2xXa3xX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xXexX15xX2dxX19xX14xX3xX19xX351xX121xX3xX2fxX15axX2xX181xX2aaxX3xX9exX9fxXdxX3xXexX2afxX19xX14xX3xX1axXdxX19xX1xX3xXbxX1x12fe7xX3xX18fxX15axX15axX3xXexX15xXdxX233xX12exX3xXf0xX237xX19xX14xX4fxX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX15xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXedxX19xX3x1d712xX12exX6xX19xX147xX0xX59xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xX0xX12exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x1d7cfxXexX1xX12exX121xX17xX603xX6xX19xX6bxX603xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX3xX1xX23cxX3xXexX15xX9bxX3xX18fxX3xXex148ecxX3xXf0xX237xX19xX14xX3xX14dxX2b2xXa3xX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX2acxX3xX77xX6xX19xX3x1172exX45xX4xXaxX3xX1xX15xX10x1ccfdxX9xXaxX59xX19xX1xXdxXbxX603xX4xX6xX12exX603xXa3xX10xX12exX603xXexX1xX12exX2dxX19xX14xX59xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX603xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX1xX2dxX603xXexX15xX2dxX603xX18fxX603xXexXa3xX603xX6bxX2dxX19xX14xX603xX14dxX6xXa3xX603xX19xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX19xX14xX1xXdxX6xX603xX2dxX603xX4xX6xX19xX603xX5xX2dxX4xX59xX2xX1a0xX2fxX18fxX187xX149xX4fxX1xXexX121xXaxX12xX0xXdxX121xX14xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX59xX121xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX2fxX15axX59xX19xX10xX142xX7xX59xX2xX181xX14bxX149xX59xX1a0xX14bxX6bxX2fxX2xX14bxX18fxX181xX14bxX1a1xXexX2fxX1a1xX181xX18fxX1a1xX5xX15axX4fxX199xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX2fxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX9exX12xX0xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX3xX1xX23cxX3xXexX15xX9bxX3xX18fxX3xXexX63dxX3xXf0xX237xX19xX14xX3xX14dxX2b2xXa3xX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX2acxX3xX77xX6xX19xX3xX65dxX45xX4xXaxX3xX1xX15xX10xX665xX9xXaxX59xX19xX1xXdxXbxX603xX4xX6xX12exX603xXa3xX10xX12exX603xXexX1xX12exX2dxX19xX14xX59xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX603xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX1xX2dxX603xXexX15xX2dxX603xX18fxX603xXexXa3xX603xX6bxX2dxX19xX14xX603xX14dxX6xXa3xX603xX19xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX19xX14xX1xXdxX6xX603xX2dxX603xX4xX6xX19xX603xX5xX2dxX4xX59xX2xX1a0xX2fxX18fxX187xX149xX4fxX1xXexX121xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX3xX1xX23cxX3xXexX15xX9bxX3xX18fxX3xXexX63dxX3xXf0xX237xX19xX14xX3xX14dxX2b2xXa3xX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX2acxX3xX77xX6xX19xX3xX65dxX45xX4xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX24fxX14xX1exXa3xX3xX2xX181xX59xX2xX2xX2aaxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX3xXf0xX35fxX19xX3xXexX15xX6xX2dxX3xX18fxX3xXexX63dxX3xXf0xX237xX19xX14xX3xX1xX23cxX3xXexX15xX9bxX3xX1xX12exXa3xX233xX19xX3xX77xX6xX19xX3xX65dxX45xX4xX3xXf0xX224xX3xX14dxX2b2xXa3xX3xX6bx111afxX19xX14xX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX4fxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX9exX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX111xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xX2acxX3xX24fxX14xX1xXdxX3x198bbxX12exX2b2xX19xXaxX3xX1xX15xX10xX665xX9xXaxX59xX19xX1xXdxXbxX603xX4xX6xX12exX603xXa3xX10xX12exX603xXexX1xX12exX2dxX19xX14xX59xX17xX6xX19xX603xX14xXdxX6xX2dxX603xX19xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX19xX14xX1xXdxX6xX603xX4xX1xX2dxX603xX1xX2dxX603xX19xX14xX1xX10xX2dxX603xX2dxX603xX19xX14xX1xXdxX603xX14dxX12exX6xX19xX59xX2xX1a0xX2xX187xX15axX2fxX4fxX1xXexX121xXaxX12xX0xXdxX121xX14xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX59xX121xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX2fxX15axX59xX19xX10xX142xX7xX59xX2xX181xX14bxX2fxX59xX181xX2fxX6bxX15axX15axX14bxX14bxX14bxX2xX1a1xXexX14bxX1a0xX15axX2fxX5xX1a1xX603xXdxX121xX6xX14xX10xX603xX149xX14bxX1a0xX187xX14bxX14bxX2xX603xX2xX4fxX199xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX2fxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX9exX12xX0xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX111xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xX2acxX3xX24fxX14xX1xXdxX3xX912xX12exX2b2xX19xXaxX3xX1xX15xX10xX665xX9xXaxX59xX19xX1xXdxXbxX603xX4xX6xX12exX603xXa3xX10xX12exX603xXexX1xX12exX2dxX19xX14xX59xX17xX6xX19xX603xX14xXdxX6xX2dxX603xX19xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX19xX14xX1xXdxX6xX603xX4xX1xX2dxX603xX1xX2dxX603xX19xX14xX1xX10xX2dxX603xX2dxX603xX19xX14xX1xXdxX603xX14dxX12exX6xX19xX59xX2xX1a0xX2xX187xX15axX2fxX4fxX1xXexX121xXaxX12xX111xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xX2acxX3xX24fxX14xX1xXdxX3xX912xX12exX2b2xX19xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX912x17522xX3xX912xX12exX2b2xX19xX3xXcxX15xX229xX2bfxX19xX14xX3xX8bxX1xX12exXa3xX233xX19xX3xX24fxX14xX1xXdxX3xX912xX12exX2b2xX19xX2aaxX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX93xX3xX9exXc1xX6xX3xXexX2afxX3xX4xX1xX356xX4xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xX2acxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX17xX1exX3xX24fxX14xX12exXa3xX253xX19xX3xXcxX1xXf1xX3x14263xXdxXedxX19xX3xX8bxX1a1xX18fxX3xXexX12exX2afxXdxX93xX3xX2acxX3xXexX1xX24bxX19xX3xXcxX15xX229xX2bfxX19xX14xX3xXacxX12ex115ddxX4fxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX9exX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3x1263cx111b1xX3xX13xX19xX1xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX2aaxX3xX4xX336xX3xX4xX2dxX19xX3xX17xXf1xX3xX1axX1xX12exXa3xX35fxXexX3xXex14ea8xXexXaxX3xX1xX15xX10xX665xX9xXaxX59xX19xX1xXdxXbxX603xX4xX6xX12exX603xXa3xX10xX12exX603xXexX1xX12exX2dxX19xX14xX59xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX603xX1axXa3xX603xX6xX19xX1xX603xX17xX6xX19xX603xX14xXdxX6xX2dxX603xX19xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX19xX14xX1xXdxX6xX603xX4xX1xX2dxX603xX1xX2dxX603xX19xX14xX1xX10xX2dxX603xX4xX2dxX603xX4xX2dxX19xX603xX17xXdxX603xX1axX1xX12exXa3xX10xXexX603xXexX6xXexX59xX2xX1a1xX181xX181xX181xX18fxX4fxX1xXexX121xXaxX12xX0xXdxX121xX14xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX59xX121xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX2fxX15axX59xX19xX10xX142xX7xX59xX2xX181xX187xX181xX59xX2xX14bxX149xX6bxX187xX2xX15axX15axX181xX2xX1a0xXexX149xX2fxX14bxX14bxX1a1xX5xX15axX4fxX199xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX2fxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX9exX12xX0xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXb9dxXb9exX3xX13xX19xX1xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX2aaxX3xX4xX336xX3xX4xX2dxX19xX3xX17xXf1xX3xX1axX1xX12exXa3xX35fxXexX3xXexXbdcxXexXaxX3xX1xX15xX10xX665xX9xXaxX59xX19xX1xXdxXbxX603xX4xX6xX12exX603xXa3xX10xX12exX603xXexX1xX12exX2dxX19xX14xX59xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX603xX1axXa3xX603xX6xX19xX1xX603xX17xX6xX19xX603xX14xXdxX6xX2dxX603xX19xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX19xX14xX1xXdxX6xX603xX4xX1xX2dxX603xX1xX2dxX603xX19xX14xX1xX10xX2dxX603xX4xX2dxX603xX4xX2dxX19xX603xX17xXdxX603xX1axX1xX12exXa3xX10xXexX603xXexX6xXexX59xX2xX1a1xX181xX181xX181xX18fxX4fxX1xXexX121xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXb9dxXb9exX3xX13xX19xX1xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX2aaxX3xX4xX336xX3xX4xX2dxX19xX3xX17xXf1xX3xX1axX1xX12exXa3xX35fxXexX3xXexXbdcxXexX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX22xX7dxX19xX14xX3xX2fxX59xX2xX15axX2aaxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX7dxX19xX1xX3xXb9dxXb9exX3xX13xX19xX1xX3xXbxX1xX97xXdxX3xX1xX9bxXbxX3xX9exX9fxXdxX3xXa9xXcxXcxXacxX3xXexX1xXf1xX3xX14dxXaf7xX3xXb9dxXb9exX3xX13xX19xX1xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX14xXdxX6xX3xXf0xX36xX19xX1xX3xX6xX19xX1xX3xX24fxX14xX12exXa3xX253xX19xX3xXb56xX351xX19xX3xX51xX336xX6xX2aaxX3xXexX2afxX3xX6bxX2b2xX19xX3xXbxX1xX97xX3xX51xX229xX19xX14xX3xX111xX36xX19xX1xX2aaxX3xXbxX1xX229xX2bfxX19xX14xX3xX22xX24bxX19xX14xX3xXcxX15xX5a9xX3xX8bxXcxX912xX3xXb9dxXb9exX3xX13xX19xX1xX2aaxX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX93xX4fxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX9exX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX3xX1axX1xX2acxXdxX3xX4xX24bxX19xX14xX3xX14dxX2b2xXa3xX3xX6bxX8b6xX19xX14xX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxXaxX3xX1xX15xX10xX665xX9xXaxX59xX19xX1xXdxXbxX603xX4xX6xX12exX603xXa3xX10xX12exX603xXexX1xX12exX2dxX19xX14xX59xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX603xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX1axX1xX2dxXdxX603xX4xX2dxX19xX14xX603xX14dxX6xXa3xX603xX6bxX12exX19xX14xX603xX19xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX19xX14xX1xXdxX6xX603xX4xX1xX2dxX603xX1xX2dxX603xX19xX14xX1xX10xX2dxX59xX2xX1a1xX181xX187xX14bxX2xX4fxX1xXexX121xXaxX12xX0xXdxX121xX14xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX59xX121xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX2fxX15axX59xX19xX10xX142xX7xX59xX2xX181xX187xX1a1xX59xX1a0xX14bxX6bxX14bxX2xX2fxX15axX1a0xX14bxX18fxXexX2fxX18fxX14bxX1a1xX187xX5xX15axX4fxX199xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX2fxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX9exX12xX0xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX3xX1axX1xX2acxXdxX3xX4xX24bxX19xX14xX3xX14dxX2b2xXa3xX3xX6bxX8b6xX19xX14xX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxXaxX3xX1xX15xX10xX665xX9xXaxX59xX19xX1xXdxXbxX603xX4xX6xX12exX603xXa3xX10xX12exX603xXexX1xX12exX2dxX19xX14xX59xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX603xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX1axX1xX2dxXdxX603xX4xX2dxX19xX14xX603xX14dxX6xXa3xX603xX6bxX12exX19xX14xX603xX19xX1xX6xX603xXexXdxX19xX1xX603xX19xX14xX1xXdxX6xX603xX4xX1xX2dxX603xX1xX2dxX603xX19xX14xX1xX10xX2dxX59xX2xX1a1xX181xX187xX14bxX2xX4fxX1xXexX121xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX3xX1axX1xX2acxXdxX3xX4xX24bxX19xX14xX3xX14dxX2b2xXa3xX3xX6bxX8b6xX19xX14xX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX15xX2dxX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX22xX7dxX19xX14xX3xX2xX181xX59xX181xX2aaxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX2aaxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX22xX10xX19xX3xXexX2afxX3xX4xX1xX356xX4xX3xX1axX1xX2acxXdxX3xX4xX24bxX19xX14xX3xX14dxX2b2xXa3xX3xX6bxX8b6xX19xX14xX3xX9exX1exX3xX17xX1exX19xX3xX14xXdxX6xX2dxX3xX19xX1xX1exX3xXexX36xX19xX1xX3xX19xX14xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xXf0xX97xXdxX3xXexX229xX9bxX19xX14xX3xX1xX45xX3xX19xX14xX1xX4axX2dxX2aaxX3xXf0xX3bexX19xX3xXexX1xX2b2xX19xX3xXexX15xXedxX19xX3xXf0xXf1xX6xX3xX17xX1exX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX51xX1exX3xXcxX3dxX19xX1xX4fxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX9exX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX12exX5xX12xX0xX6bxXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX9exX12xX0xX59xX6bxXdxX9exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX12exXexX1xX2dxX15xXaxX12xX65dxXedxX3xXcxX12exX39dxX19xX0xX59xXbxX12
Lê Tuấn