Tổng thống Ukraine không chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng
Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẽ cho Thủ tướng một cơ hội khác vì bây giờ không phải là thời điểm để tạo ra sự bất ổn chính trị của đất nước.
45fcx9f91xe805xedd4x102d8x91aaxdf00x1041ax6a93xX7xfff2xcda5x789ex9fa9x6988xe009xX5xfa14xXaxa397xXcxc22exb1d5xc4e1xX3xXexX1x4ab3xX15xX16xX3x9ea9xaccdxe007xX6xXdxX15xX10xX3xX1fxX1x711axX15xX16xX3xX4xX1xa3e0xXbxX3xX15xX1x7abfxX15xX3x7c42xb90exX15xX3xXexbe40xX3xX4xX1x9a1axX4xX3xX4xf270xX6xX3xXcxX1xX43xX3xXex8aefxd244xX15xX16xX0x5338xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10300xX10xX6xdbf5xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3x5262xX10xX5xX10xX15xX7xX1fx4b7axX3xX4xX1x789dxX3xcae2xXdx75ccxXex6f51xX3xX28xX15xX16xX3xX7x70c5xX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX1xX43xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xd0f3x69daxXexX3xX4xX37xX3xX1xX99xXdxX3xX1fxX1xce64xX4xX3x88b4x7011xX3xX7dxb84fxX77xX3xX16xXdx5fd4xX3xX1fxX1xX28xX15xX16xX3xXbxX1xbffaxXdxX3xX5xd469xX3xXexX1xXb1xXdxX3xX36xXdx8de8xX98xX3xX36xXc8xX3xXexec24xX7bxX3xX20xX6xX3xX7x70f9xX3xX7dxX2exXexX3xX14xX15xX3xX4xX1x6a0cxX15xX1xX3xXexX20xf557xX3xX4xX43xX6xX3xX36xX2exXexX3xX15xX4bxX4cxX4x694dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4b43xX7bxX62xX77xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xe2eexX7bxX5xX7bxX62xX77xX98xX77xX20xX3xX70xX10xX5xX10xX15xX7xX1fxXdxX77xX3xX15xX16xXbfxX77xX3xX2xffecxX50xX2xX3xX1fxX1xX28xX15xX16xX3xX4xX1xX2exXbxX3xX15xX1xX33xX15xX3xX36x95eexX3xX15xX16xX1xXe7xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX4xX43xX6xX3xXcxX1xX43xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xd3d8xX5xX10xX1fxX7xXdxX77xX3xX5fxX7bxX15xX4xX1xX6xX20xe00axX1fxX81xX3xX4xX1xX7bxX3xX20xf63exX15xX16xX3xX28xX15xX16xX3xX7xX88xX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX1xX43xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xX98xX99xXexX3xX4xX37xX3xX1xX99xXdxX3xX1fxX1xXa5xX4xX3xXa8xXa9xX3xX7dxXacxX77xX3xX16xXdxXb1xX3xX1fxX1xX28xX15xX16xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX5xXbfxX3xXexX1xXb1xXdxX3xX36xXdxXc8xX98xX3xX36xXc8xX3xXexXcfxX7bxX3xX20xX6xX3xX7xXd6xX3xX7dxX2exXexX3xX14xX15xX3xX4xX1xXe1xX15xX1xX3xXexX20xXe7xX3xX4xX43xX6xX3xX36xX2exXexX3xX15xX4bxX4cxX4xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX7dxX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX98xX6xX20xX16xXdxX15xebdbxX3x8971xXbx84b2xX3xX6xX179xXexX7bxe5d6xXaxX12xX0xXexX7dxX7bxX62xX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX98xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX98xX7x6f52xXbxX1xX7bxXexX7bxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXax4976xXdxX62xXexX1xX211xX3x826exX138x705bxXbxX215xX21bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX211xX3xd6c0xX254x6f55xXbxX215xX21bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX179xX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xX1fxX1xX28xX15xX16xX3xX4xX1xX2exXbxX3xX15xX1xX33xX15xX3xX36xX37xX15xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX4xX43xX6xX3xXexX1xX43xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xX1xXa9xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf5xX7dxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf5xXa8xX15xX50xX15xX10xX24bxX7xX50xX213xX263xX263xX213xX50xX2xX263xX252xX62xX252xX263x614fxX213xf3dcxX261xX261xXexX254xX252xX213xX263xX254xX5xX263xXf5xadcdxXbxX16xb5aaxX20xX9x9382xX254xX261xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xX1fxX1xX28xX15xX16xX3xX4xX1xX2exXbxX3xX15xX1xX33xX15xX3xX36xX37xX15xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX4xX43xX6xX3xXcxX1xX43xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xXaxX3xX62xX6xXexX6xX23cxXbxX1xX7bxXexX7bxX23cxX7bxX20xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX23cxX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX211xX50xX50xXdxX98xX6xX16xX10xX7xXf5xXa8xX7bxXa8xXf5xXa8xX15xX50xX179xXbxX5xX7bxX6xX62xX10xX62xX50xX20x829exXexX24bxX77xX7dxX20xX215xX370xX98xX5xX77xX2dbxX179xf221xXa8xX10xX179xX1fxX16xX50xX213xX263xX213xX263xd9eexX263xX2xX388xX2xX2dbxX50xX37dxX10xX5xX10xX7xX1fxX77xX388xXdxX2e9xX1fxX370xXf5xX2e9xXbxX16xXaxX3xX62xX6xXexX6xX23cxX62xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xX11exX7bxX5xX7bxX62xX77xX98xX77xX20xX3xX70xX10xX5xX10xX15xX7xX1fxXdxX77xXf5xX3x6a61xX15xX1xX20xX211xX3xX3d4xX215xXdxX7bxX7xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b94xX6xXbxXexXdxX7bxX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xX11exX7bxX5xX7bxX62xX77xX98xX77xX20xX3xX70xX10xX5xX10xX15xX7xX1fxXdxX77xXf5xX3xX3d4xX15xX1xX20xX211xX3xX3d4xX215xXdxX7bxX7xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX20xX12xX0xX50xXexX7dxX7bxX62xX77xX12xX0xX50xXexX6xX7dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX7bxX62xX77xXaxX12x820bxX15xX16xX3xX5fxX7bxX15xX4xX1xX6xX20xX179xX1fxX3xXexX20xX4bxX4cxX4xX3xX36xd77fxX3xX36xX14dxX3xX15xX16xX1xXe7xX3xX215xXdxX15xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX7xX6xX179xX3xX1fxX1xXdxX3xX98xX99xXexX3xX36xX7bxXcfxX15xX3xX7dxb46cxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xXacxX98xX3xX4xX1xX7bxX3xXexX1xX2exX77xX3xX28xX15xX16xX3xX4xX480xX3xX15xX1xa62cxX15xX16xX3xX4xX1xa808xX3xXexX20xXe1xX4xX1xX3xX15xX1xX182xX98xX3xXa8xXbfxX7bxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX7bxX62xX77xXaxX12xXcxX20xX7bxX15xX16xX3xX4xX179xX99xX4xX3xX16x61b0xXbxX81xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX70xX10xX5xX10xX15xX7xX1fxXdxX77xX3xX4xX1xX7bxX3xXbxX1x7816xXbxX3xXcxX1xX43xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xXexXdxX7fxXbxX3xXex71eexX4xX3xXa8xXe7xX3xXexX20xXe1xX3xX4xX43xX6xX3xX98xXa9xX15xX1xX81xX3xXexX20xX6xX7bxX3xX4xX1xX7bxX3xX28xX15xX16xX3xX4xX37xX3xX1xX99xXdxX3xXexXdxX7fxXbxX3xXexX53axX4xX3xX62x90d3xX15xX3xX62x6bb2xXexX3xX4xX1xXe1xX15xX1xX3xXbxX1xX43xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX7bxX62xX77xXaxX12xXcxX179xX77xX3xX15xX1xXdx54f4xX15xX3xX4xX1xXe1xX15xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX4xcbe9xX15xX16xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xXexX1xXd6xX4xX3xX1xXdx8decxX15xX3xX98xX99xXexX3xX7xX1axX3xX15xX1xXdxX5b7xX98xX3xXa8xX53axX3xX15xX1xX2exXexX3xX36xXe7xX15xX1xX81xX3xX15xX1xX4bxX3xX7xX6xX3xXexX1xXbbxXdxX3xX4xXa5xX4xX3xX7dxX99xX3xXexX20xX4bx61d8xX15xX16xX3xX1fxX1xX28xX15xX16xX3xX5xXbfxX98xX3xXa8xXdxX5b7xX4xX3xX1xXdxX5b7xX179xX3xf91fxX179xXbbxXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX7bxX62xX77xXaxX12xXcxX20xX4bxX4cxX4xX3xX36xX480xX81xX3xX98xX99xXexX3xX36xX7bxXcfxX15xX3xX7dxX4a8xX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xXacxX98xX3xX16xXdxa105xX15xX16xX3xX15xX480xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX98xX99xXexX3xX15xX16xX4bxXb1xXdxX3xX36xXbfxX15xX3xX28xX15xX16xX3xX36xX14dxX3xX4xX33xXbxX3xX7xXd6xX3xXexX1xXdxX7fxX179xX3xX1xXdxXc8xX179xX3xX7dxXdxX7fxXexX3xX4xX43xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXexX20xX7bxX15xX16xX3xXa8xX2exX15xX3xX36xX14dxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXexX7fxX3xX36xX4bx1007axX4xX3xX36xX4bxX6xX3xX20xX6xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX7bxX62xX77xXaxX12xX46bxX15xX16xX3xX70xX10xX5xX10xX15xX7xX1fxXdxX77xX3xXa8xX1axX15xX3xX5xXbfxX3xX98xX99xXexX3xX62xXdx87e4xX15xX3xXa8xXdxX599xX15xX3xX1xXbfxXdxX3xX1fxXe7xX4xX1xX3xXa8xXbfxX3xX1fxX1xX28xX15xX16xX3xX4xX480xX3xX1fxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX5b7xX98xX3xX4xX1xXe1xX15xX1xX3xXexX20xXe7xXf5xX3xXcxX179xX77xX3xX15xX1xXdxX599xX15xX81xX3xX28xX15xX16xX3xX36xa038xX3xX16xXdxXbfxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX7fxX15xX3xXexX1xX570xX15xX16xX3xX5xX4cxX15xX3xXexX20xX7bxX15xX16xX3xX4xX179xX99xX4xX3xX7dx94d3xX179xX3xX4x10185xX3xXa8xXbfxX7bxX3xX15xX4a8xX98xX3xX15xX16xX7bxXa5xXdxX81xX3xX62xX7bxX3xX4xX741xX3xXexX20xXdxX3xX36xX719xX3xX603xX179xXa5xX3xX4xX1xXa5xX15xX3xX15xXbbxX15xX3xXa8xX4cxXdxX3xXexXa9xX15xX1xX3xXexX20xXcfxX15xX16xX3xXexX1xX6xX98xX3xX15xX1xX5a7xX15xX16xX3xXa8xXbfxX3xX1fxXdxX15xX1xX3xXexX7fxX3xX1fxX1xX480xX3xX1fxX1xX4a8xX15xX3xX4xX43xX6xX3xX36xX2exXexX3xX15xX4bxX4cxX4xXf5xX50xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX20xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX20xX7bxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX599xX15xX3xX603xX179xX6xX15xX211xX0xX50xX7xXexX20xX7bxX15xX16xX12xX0xX179xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX23cxXexX1xX179xX98xX7dxX23cxX6xX15xX62xX23cxX7xX6xXbxX7bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2exXexX3xX4xXbbxX3xX2xX138xX252xX3xX15xX16xX4bxXb1xXdxX3xXexX20xX599xX15xX3xX98xXa5xX77xX3xX7dxX6xX77xX3xX1exX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xX20xX37xXdxX3xX5ebxX3xc3c2xX20xX6xX15xX3xX36xX719xX3xXexX1xXdxX5b7xXexX3xX98xXcfxX15xX16xXaxX3xX1xX20xX10xX370xX9xXaxX50xX62xXdxX10xX98xX23cxX15xX7bxX15xX16xX50xXexX6xXexX23cxX4xX6xX23cxX2xX138xX252xX23cxX15xX16xX179xX7bxXdxX23cxXexX20xX10xX15xX23cxX98xX6xX77xX23cxX7dxX6xX77xX23cxX179xX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX23cxX20xX7bxXdxX23cxX7bxX23cxXdxX20xX6xX15xX23cxX62xX6xX23cxXexX1xXdxX10xXexX23cxX98xX6xX15xX16xX50xX2xX2dbxX254xX213xX2xX2xXf5xX1xXexX98xXaxX12xX0xXdxX98xX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX50xX98xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX213xX263xX50xX15xX10xX24bxX7xX50xX213xX263xX263xX2xX50xX2xX263xX2dbxX62xX2ddxX2xX2ddxX254xX261xX2ddxX2efxXexX252xX254xX263xX263xX252xX5xX263xXf5xX2e9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xX1fxX1xX28xX15xX16xX3xX4xX1xX2exXbxX3xX15xX1xX33xX15xX3xX36xX37xX15xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX4xX43xX6xX3xXcxX1xX43xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXa8xX12xX0xX7xXexX20xX7bxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2exXexX3xX4xXbbxX3xX2xX138xX252xX3xX15xX16xX4bxXb1xXdxX3xXexX20xX599xX15xX3xX98xXa5xX77xX3xX7dxX6xX77xX3xX1exX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xX20xX37xXdxX3xX5ebxX3xX83dxX20xX6xX15xX3xX36xX719xX3xXexX1xXdxX5b7xXexX3xX98xXcfxX15xX16xXaxX3xX1xX20xX10xX370xX9xXaxX50xX62xXdxX10xX98xX23cxX15xX7bxX15xX16xX50xXexX6xXexX23cxX4xX6xX23cxX2xX138xX252xX23cxX15xX16xX179xX7bxXdxX23cxXexX20xX10xX15xX23cxX98xX6xX77xX23cxX7dxX6xX77xX23cxX179xX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX23cxX20xX7bxXdxX23cxX7bxX23cxXdxX20xX6xX15xX23cxX62xX6xX23cxXexX1xXdxX10xXexX23cxX98xX6xX15xX16xX50xX2xX2dbxX254xX213xX2xX2xXf5xX1xXexX98xXaxX12xXcxX2exXexX3xX4xXbbxX3xX2xX138xX252xX3xX15xX16xX4bxXb1xXdxX3xXexX20xX599xX15xX3xX98xXa5xX77xX3xX7dxX6xX77xX3xX1exX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xX20xX37xXdxX3xX5ebxX3xX83dxX20xX6xX15xX3xX36xX719xX3xXexX1xXdxX5b7xXexX3xX98xXcfxX15xX16xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX20xX7bxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX2xX138xX252xX3xX15xX16xX4bxXb1xXdxX3xXexX20xX599xX15xX3xX4xX1xXdxX7fxX4xX3xX105xX7bxX10xXdxX15xX16xX3xX138xX2dbxX138xX3xX4xX43xX6xX3xX1exX1fxX20xX6xXdxX15xX10xX3xX36xX719xX3xXexX1xXdxX5b7xXexX3xX98xXcfxX15xX16xX3xX7xX6xX179xX3xX1fxX1xXdxX3xX98xXa5xX77xX3xX7dxX6xX77xX3xX4xX2exXexX3xX4xXa5xX15xX1xX3xXexX3bxX3xXexX1xX43xX3xX36xX28xX3xXcxX10xX1xX20xX6xX15xX81xX3xX83dxX20xX6xX15xX3xX16xX508xXbxX3xX15xXcfxX15xX3xX7xXa5xX15xX16xX3xX2dbxX50xX2xX3x5735xX16xXdxXb1xX3xX36xXe7xX6xX3xXbxX1xX4bxX37xX15xX16x8968xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXa8xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX179xX5xX12xX0xX62xXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX50xX62xXdxXa8xX12xX0xX50xX62xXdxXa8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6d76xX7bxX179xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xX11exX16axX11exX0xX50xXbxX12