Huyện Đức Thọ đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
(Baohatinh.vn) - Tại kỳ họp cuối năm, HĐND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
dce0xdd1cxdd48x174a8x17396xdd43x12594x15ec2x157cdxX7x14686x13459xdd50x156adxdd49xea61xX5xe048xXax187c8xdd28xdd55xdd59x16611xe657xX3x15365xfbc9xX4xX3xXcxX1x113c5xX3x194a7x17116xX3x1299exX6xX3x183bexX3xX17xX1xddd3x12595xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3x16ce5x17a43xX3xXexX24xX1fxX17x162ccxX3xXexddc2xX2cxX3xX17x18287xX2cxX3xdd12xeb1exX45xX2xX0x17dafxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x19c02xXaxX12xXcxfb81xXdxX3x19603x1431axX3xX1xX1fxXbxX3xX4xX14xfbb1xXdxX3xX17xX42xX2cx17baaxX3xX13xX19x12475xdd24xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3x12954xX13xdec1xX3xXcxde09xX17xX1xf11dxX3xXexfb8dxXbxX3xXexX24xX14xX17xX3bxX3xXexX1x137bfx12799xX3xX5xX14xX92xX17xX3xX21x17457xX17xX1xX3xX3bxXdxXa6xX3xXexddccxX17xX1xX3xX1xXafxX17xX1xX3xXexX1xfbd1xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3x10f5dxXcx193c3xdd38xX13xX72xX3xdd31x193e6xXcdxf83cxX76xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX72xX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xXbxX1x15d0exdf82xX17xX3bxX3xX1xXeaxfbbbxX17xX3bxX72xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2x15b8cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx181c6xX9exX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX2cxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxdd23xX10xX17xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxdd57xXdxX5cxXexX1xfe3bxX3x11d56xX2x181b9xXbx1007bx187c5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX13exX3x14077xX2xX46xXbxX144xX145xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4axX4axXdxX107xde43xX6xX9exX1xX6xXexXdxX17xX1xX107xX34xX17xX4axX17xX10xX139xX7xX4axX45xX46xX142xX45xX4axX27xX46xX5cxX45xX46x13672x1043axX45xX45xX181xXexX2xX140xX46xX45xX14fxX5xX46xX107xdd4axXbxX3bx10749xX24xX9xe51fxX14fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX27xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX139xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX140xX2xX142xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX14fxX2xX46xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX9exX17xXaxX12xXcbxX64xX3xX1xX1fxXbxX3xXexX1xX1axX3xX2xX45xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX63xX1xX2bxX6xX3xXcex17bc7xXcexX3xX17xX1x116acxX2cxX3xX21xXa6xX17xX1xX3xX3bxXdxXa6xX3xXexXafxX17xX1xX3xX1xXafxX17xX1xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX63xfb9fxX3xX1xX9exX60xX4xX1xX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdx122caxX17xX3xXcbxXcxXcdxXcexX13xX72xX3xXd2xXd3xXcdxXd5xX76xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX72xX3xX165xX89xX17xX3xX2cxX35xX4xX3xXexXdxf1dexX14xX72xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX165xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX2cxX17xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX3bxX9xXaxX46xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX17xX3bxX9xXaxX142xXaxX12xX0xXexX165xX9exX5cxX15xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12x195ebxXa6xX17xX3bxX3xX17xX6xX15xX3xX87xX45xX181xX4axX2xX45xX8fxX72xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX63xX1xX6xXdxX3xX2cxX60xX4xX3xX63xX64xX3xX1xX1fxXbxX3xXexX1xX1axX3xX2xX182xX72xX3xX63xX1xX2bxX6xX3xXcexX231xXcexX3xX17xX1xX236xX2cxX3xX21xXa6xX17xX1xX3xX3bxXdxXa6xX3xXexXafxX17xX1xX3xX1xXafxX17xX1xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX63xX257xX3xX1xX9exX60xX4xX1xX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xXcbxXcxXcdxXcexX13xX72xX3xXd2xXd3xXcdxXd5xX76xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX145xX3xX165xX89xX17xX3xX2cxX35xX4xX3xXexXdxX28bxX14xX72xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX72xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xXd3xX1xX2bxX3xXcxX24xXeax17639xX17xX3bxX3xX19xX9exX89xX17xX3xX21xX60xXdxX3xX165xXdxX267xX14xX3xXd2xX14xX6cxX4xX3xX1x17835xXdxX3xXex126d4xX17xX1xX3xX76xX3bxX14xX15xe38dxX17xX3xe63fxX42xX17xX3xX305xXebxX17xX72xX3xXd3xX1xX2bxX3xX12axX1x16c37xX3xXexe797xX4xX1xX3xX13xX19xX76xX77xX3xXexX3fbxX17xX1xX3xXcxX24x118a4xX17xX3xX406xX42xX17xX3xXcbxX64xX3xX4x1847fxX17xX3bxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX5cxXbaxX107xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX24xX12xX0xX4axXexX165xX9exX5cxX15xX12xX0xX4axXexX6xX165xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX2cxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX17xXexX10xX24xX3xX5cxXexX1xX14xX2cxX165xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5cxXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX144xX145xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX13exX3xX14fxX2xX46xXbxX144xX145xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX107xX165xX6xX9exX1xX6xXexXdxX17xX1xX107xX34xX17xX4axX17xX10xX139xX7xX4axX45xX46xX142xX45xX4axX2xX45xX27xX5cxX45xX2xX46xX14fxX140xX182xX182xXexX140xX140xX142xX182xX5xX182xXcdxX27xX46xX5cxX45xX2xX46xX46xX182xX142xX182xXexX2xX140xX181xX142xX14fxX5xX46xX107xX18fxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX27xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX139xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX140xX2xX142xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX14fxX2xX46xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX9exX17xXaxX12xX12axX1xX415xX3xXexX1fxX6xX3xX63xX64xX3xX1xX1fxXbxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xX76xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX72xX3xX2cxfb97xX4xX3xX5cxX433xX3xX4x17569xX17xX3xX17xX1xXdxX22xX14xX3xX63xX1xX2bxX3xX63xX1xX42xX17xX72xX3xXexX1xXa6xX4xX1xX3xXexX1xX1axX4xX3xX34xX22xX3xX5cxX418xX4xX1xX3xX165xX16xX17xX1xX3xX12axX9exX34xXdxX5cxX3xXcdxX2xX181xX72xX3xX9dxX17xX1xX3xX1xXeaxX3dfxX17xX3bxX3xX4xX415xX6xX3xXexX1xXdxX28bxX17xX3xXexX6xXdxX3xX165x1351axX9exX3xX5x14eb9xX107xX107xX107xX3xX17xX1xXeaxX17xX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX34x112a2xX17xX3xX21xX60xXexX3xX21xXeax18b52xX4xX3xX63xX257xXexX3xe85cxX14xX9dxX3xX63xX1xXa6xX3xXexX9exX89xX17xX3xX5cxXdxX16xX17xX3xXexX24xX28bxX17xX3xX4xXa6xX4xX3xX5xX8cxX17xX1xX3xX34xXbaxX4xX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX2cxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX17xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5cxXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX144xX145xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX13exX3xX14fxX2xX46xXbxX144xX145xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4axX4axXdxX107xX165xX6xX9exX1xX6xXexXdxX17xX1xX107xX34xX17xX4axX17xX10xX139xX7xX4axX45xX46xX142xX45xX4axX27xX46xX5cxX45xX46xX181xX182xX45xX142xX140xXexX142xX140xX142xX181xX181xX5xX46xX107xX18fxXbxX3bxX192xX24xX9xX45xX182xX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX27xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX139xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX140xX2xX142xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX14fxX2xX46xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX9exX17xXaxX12xXd3xX1xX2bxX3xX117x17c6bxX3xXexX1xXeaxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX415xX15xX3xXcdxX3xX12axX1xX415xX3xXexX418xX4xX1xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xXcxX24xX428xX17xX3xX13xX9exX89xXdxX3xX19xX1axX4xX3xX63xX1xX6xXdxX3xX2cxX60xX4xX3xX63xX64xX3xX1xX1fxXbxX3xXexX1xX1axX3xX2xX182xX72xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX63xX1xX2bxX6xX3xXcexX231xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xXcxfbb5xX17xX3bxX3xX3bxXdxXa6xX3xXexX24xX418xX3xX7xX9dxX17xX3xX144xX14xfb85xXexX3xXexX9exX89xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXeaxXf1xX4xX3xX21xX60xXexX3xX195xX107xX195xX46xX182xX3xXexfbd7xX3xX21x145fdxX17xX3bxX72xX3xXexX1xX14xX3xX17xX1xX92xXbxX3xX165xXafxX17xX1xX3xX61cxX14xX3exX17xX3xX21xX428xX14xX3xX17xX3bxXeaxf3b5xXdxX3xX21xX60xXexX3xX182xX181xX72xX142xX3xXexX24xXdxX16xX14xX3xX21xX7fdxX17xX3bxX4axX17xX42xX2cxX145xX3xX3bxXdxXa6xX3xXexX24xX418xX3xX7xX9dxX17xX3xX144xX14xX7ddxXexX3xX4x104fbxX17xX3bxX3xX17xX3bxX1xXdxX16xXbxX3xX34xX89xX3xX144xX3exX15xX3xX5cxXbaxX17xX3bxX3xX21xX60xXexX3xX2xX107xX142xX45xX45xX3xXexX7faxX3xX21xX7fdxX17xX3bxX72xX3xXexX42xX17xX3bxX3xX195xX72xX142x1365exX3xX7xX9exX3xX34xXf1xXdxX3xX4xX433xX17xX3bxX3xX63xX64xX145xX3xXexX1xX14xX3xX17xX3bxX3exX17xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xXexX24xX28bxX17xX3xX21xX418xX6xX3xX165xX89xX17xX3xX21xX60xXexX3xX2xX181xX27xX72xX195xX3xXexX7faxX3xX21xX7fdxX17xX3bxX72xX3xX21xX60xXexX3xX2xX2xX195xX87cxX3xX63xX257xX3xX1xX9exX60xX4xX1xX72xX3xXexX42xX17xX3bxX3xX2xX195xX87cxX3xX7xX9exX3xX34xXf1xXdxX3xXexX3fbxX17xX1xX3xX3bxXdxX6xX9exX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xX76xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX72xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX34xXdxX17xX1xX3xX5cxXbaxX3xX21xXeaxX615xX4xX3xXcxX1xX415xX3xXexXeaxXf1xX17xX3bxX3xX12axX1xX747xX17xX1xX3xXbxX1xX415xX3xX63xddddxX3xXd2xX14xX15xX257xXexX3xX21xX418xX17xX1xX3xX4xX84axX17xX3bxX3xX17xX1xX92xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xfb89xX17xX3xX76xXcx191e1xX72xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX144xX5eexX3xXcxX433xX17xX3bxX3xfb82xX17xX1xX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX76xXcxX961xX3xX63xXdxX267xX14xX3xX2cxX60cxX14xX72xX3xX4xX2bxX3xX2xX142xX3xX144xX5eexX72xX3xXexX1xX418xX3xXexX24xX7ddxX17xX3xX21xX6xX17xX3bxX3xXexX92xXbxX3xXexX24xX14xX17xX3bxX3xX17xX3bxX14xX7fdxX17xX3xX5xXbaxX4xX3xX144xX3exX15xX3xX5cxXbaxX17xX3bxX3xX76xXcxX961xX3xX17xX3exX17xX3bxX3xX4xX6xX9exX72xX3xX21xX84axX3xXexX1xX418xX3xX34xX42xX17xX3xX2cxXdxX17xX1xX107xX3xX76xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX72xX3xXexX1xX10xX9exX3xX63xX257xX3xX1xX9exX60xX4xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX7x11ec0xX3xX144xX3exX15xX3xX5cxXbaxX17xX3bxX3xX2xX46xX3xXexX1xX84axX17xX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX63xX1xX14xX3xX5cxX3exX17xX3xX4xXeaxX3xX2cxX60cxX14xX72xX3xXexX14xX15xX3xX17xX1xXdxX28bxX17xX72xX3xX21xX257xX17xX3xXexX1xX81cxXdxX3xX21xXdxX267xX2cxX3xX17xX89xX15xX3xX21xX5eexX3xX4xX2bxX3xX2xX27xX3xXexX1xX84axX17xX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX34xX89xX3xX2xX14fxX195xX4axX2xX14fxX195xX3xXexX1xX84axX17xX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xX63xX1xX6xXdxX3xX144xX3exX15xX3xX5cxXbaxX17xX3bxX3xX63xX1xX14xX3xX5cxX3exX17xX3xX4xXeaxX3xX2cxX60cxX14xX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xX19xX6cxXdxX3xX34xXf1xXdxX3xX144xX3exX15xX3xX5cxXbaxX17xX3bxX3xX34xXeaxX81cxX17xX3xX2cxX60cxX14xX72xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX4xX2bxX3xX182xX195xX181xX3xX34xXeaxX81cxX17xX3xX21xX42xX17xX3bxX3xX63xX938xX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xX63xX1xX6xXdxX3xX144xX3exX15xX3xX5cxXbaxX17xX3bxX3xX34xXeaxX81cxX17xX3xX2cxX60cxX14xX107xX3xXcxX24xX9exX17xX3bxX3xX21xX2bxX72xX3xX4xX2bxX3xX45xX2xX195xX3xX34xXeaxX81cxX17xX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX72xX3xX17xX3exX17xX3bxX3xXexX7cbxX17xX3bxX3xX7xX6cxX3xX34xXeaxX81cxX17xX3xX2cxX60cxX14xX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xXexX24xX28bxX17xX3xXexX9exX89xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX5xX28bxX17xX3xX27xX14fxX46xX3xX34xXeaxX81cxX17xX107xX3xX76xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX72xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX59fxX17xX3xX4xX2bxX3xX4xX2bxX3xX2xX46xX46xX3xX938xX3xXexXeaxX3dfxX17xX3bxX3xX7xX9dxX17xX3xXbxX1xX95cxX2cxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX3bxXdxX6xX3xX4xX1xXeaxXebxX17xX3bxX3xXexX24xXafxX17xX1xX3x152a4xX12axXbacxXd3xX72xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX2bxX3xX2xX2xX3xX7xX9dxX17xX3xXbxX1xX95cxX2cxX3xX21xXeaxX615xX4xX3xX21xXa6xX17xX1xX3xX3bxXdxXa6xX3xX4xX84axX17xX3bxX3xX17xX1xX92xX17xX3xX182xX72xX14fxX3xX7xX6xX9exX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX2cxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX17xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5cxXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX144xX145xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX13exX3xX14fxX2xX46xXbxX144xX145xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4axX4axXdxX107xX165xX6xX9exX1xX6xXexXdxX17xX1xX107xX34xX17xX4axX17xX10xX139xX7xX4axX45xX46xX142xX45xX4axX27xX46xX5cxX45xX46xX181xX182xX182xX14fxX140xXexX140xX182xX140xX14fxX2xX5xX46xX107xX18fxXbxX3bxX192xX24xX9xX140xX140xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX27xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX139xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX140xX2xX142xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX14fxX2xX46xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX9exX17xXaxX12xXd3xX1xX2bxX3xX12axX1xX415xX3xXexX418xX4xX1xX3x156aexX117xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX9exX89xX17xX3bxX3xXcexX14xX3exX17xX3xX13xX433xX17xX3bxX3xX165xXa6xX9exX3xX4xXa6xX9exX3xXexXafxX17xX1xX3xX1xXafxX17xX1xX3xXcbxXcxXcdxXcexX13xX72xX3xXd2xXd3xXcdxXd5xX76xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xX117xX28bxX17xX3xX4xX60xX17xX1xX3xX17xX1x12e01xX17xX3bxX3xX63xX257xXexX3xX61cxX14xX9dxX3xX21xX60xXexX3xX21xXeaxX615xX4xX72xX3xXexX24xX9exX17xX3bxX3xX17xX42xX2cxX72xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX34xX60cxX17xX3xX4xX59fxX17xX3xX140xX4axX45xX2xX3xXexXdxX28bxX14xX3xX4xX1xX747xX3xX34xX22xX3xXcbxXcxXcdxXcexX13xX3xX63xX1xX84axX17xX3bxX3xX21xX60xXexX3xX63xX257xX3xX1xX9exX60xX4xX1xX145xX3xX4xX59fxX17xX3xX21xX267xX3xX144xX95cxX15xX3xX24xX6xX3xXexXafxX17xX1xX3xXexX24xX60xX17xX3bxX3xX63xX1xX6xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX4xXa6xXexX72xX3xX21xX7ddxXexX3xXexX24xXa6xXdxX3xXbxX1x12a15xXbxX3xX4xX1xXeaxX6xX3xX21xXeaxX615xX4xX3xX144x13f10xX3xX5xX938xX3xXexX24xXdxX16xXexX3xX21xX267xX145xX3xXexX7faxX3xX5xX16xX3xX17xX3bxXeaxX81cxXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX3bxXdxX6xX3xX117xX13xdd39xXcxX3xX63xX1xX84axX17xX3bxX3xX21xX60xXexX3xX63xX257xX3xX1xX9exX60xX4xX1xX145xX3xX4xX84axX17xX3bxX3xXexXa6xX4xX3xdd27xXd3xX961xX117xX3xX3dfxX3xX2cxX3f7xXexX3xX7xX6cxX3xX21xX418xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX17xX3bxX3xX4xX59fxX17xX3xX4xX1xX92xX2cxX3xX17xX1xX7ddxXexX3xX5xX89xX3xX21xX6cxXdxX3xX34xXf1xXdxX3xX5cxXbaxX3xXa6xX17xX3xX4xX6xX9exX3xXexX6cxX4xX3xX117x19c2fxX4xX3xXcdxX3xX76xX6xX2cxX145xX3xXexX24xX92xXexX3xXexXbaxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX144xX5eexX3xX1xX3f7xXdxX3xX4xX59fxX17xX3xXexXdxX22xX2cxX3xX95cxX17xX145xX3xXexX1xX14xX3xX3bxX9exX2cxX72xX3xX144xXdf4xX3xX5xX938xX3xX24xXa6xX4xX3xXexX1xX9dxXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX9exX60xXexX3xX4xX1xXeaxX6xX3xX21xXa6xXbxX3xX1axX17xX3bxX3xX21xXeaxX615xX4xX3xX15xX28bxX14xX3xX4xX428xX14xX107xX107xX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xXcxX24xX28bxX17xX3xX4xXebxX3xX7xX3dfxX3xX21xX2bxX72xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX72xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX45xX2xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX4xX1xX3fbxX3xXexXdxX28bxX14xX72xX3xX27xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX72xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX107xX3xXd3xX1xX7ddxX17xX3xX21xX7ddxX14xX3xXexX6cxX4xX3xX21xX3f7xX3xXexX42xX17xX3bxX3xXexX24xXeaxX3dfxX17xX3bxX3xXexX1xX10xX9exX3xX3bxXdxXa6xX3xXexX24xX418xX3xX7xX9dxX17xX3xX144xX14xX7ddxXexX3xX21xX60xXexX3xX2xX45xX72xX140xX87cxX72xX3xXexX1xX14xX3xX17xX1xX92xXbxX3xX165xXafxX17xX1xX3xX61cxX14xX3exX17xX3xX21xX428xX14xX3xX17xX3bxXeaxX81cxXdxX3xX21xX60xXexX3xX14fxX14fxX72xX140xX3xXexX24xXdxX16xX14xX3xX21xX7fdxX17xX3bxX145xX3xXexX1xX14xX3xX17xX3bxX3exX17xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xXexX24xX28bxX17xX3xX21xX418xX6xX3xX165xX89xX17xX3xX21xX60xXexX3xX2xX181xX46xX3xXexX7faxX3xX21xX7fdxX17xX3bxX145xX3xX144xX3exX15xX3xX5cxXbaxX17xX3bxX3xX45xXcdxX182xX3xX144xX5eexX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX17xX84axX17xX3bxX3xXexX1xX84axX17xX3xX2cxXf1xXdxX3xX17xX3exX17xX3bxX3xX4xX6xX9exX145xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX28bxX2cxX3xX45xX46xX3xXexX1xX84axX17xX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX63xX1xX14xX3xX5cxX3exX17xX3xX4xXeaxX3xX17xX84axX17xX3bxX3xXexX1xX84axX17xX3xX2cxXf1xXdxX3xX63xXdxX267xX14xX3xX2cxX60cxX14xX145xX3xX144xX3exX15xX3xX5cxXbaxX17xX3bxX3xXexX1xX418xX3xXexX24xX7ddxX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX34xX42xX17xX3xX2cxXdxX17xX1xX3xX21xX84axX3xXexX1xX418xX3xX21xX60xXexX3xXex14d1cxX3xX195xX142xXcdxX27xX46xX87cxX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xX12axX5f2xX17xX3bxX3xXexX60xXdxX3xX63xX64xX3xX1xX1fxXbxX72xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX5eexX3xXexX1xX84axX17xX3bxX3xX61cxX14xX6xX3xX17xX3bxX1xX418xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xX165xX6xX17xX3xX1xX89xX17xX1xX3xX61cxX14xX15xX3xX21xX418xX17xX1xX3xX2cxX3f7xXexX3xX7xX6cxX3xX4xX1xX747xX17xX1xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xX63xX1xX14xX15xX257xX17xX3xX63xX1xX747xX4xX1xX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xX17xX84axX17xX3bxX3xX17xX3bxX1xXdxX16xXbxX72xX3xX3bxXe7bxX17xX3xX34xXf1xXdxX3xX144xX3exX15xX3xX5cxXbaxX17xX3bxX3xX76xXcxX961xX3xX17xX3exX17xX3bxX3xX4xX6xX9exX72xX3xX21xX84axX3xXexX1xX418xX3xX34xX42xX17xX3xX2cxXdxX17xX1xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX145xX3xX76xX3bxX1xX418xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xX34xX22xX3xX63xX257xX3xX1xX9exX60xX4xX1xX3xX7xX9dxX17xX3xX144xX14xX7ddxXexX3xX17xX84axX17xX3bxX3xX17xX3bxX1xXdxX16xXbxX3xX3bxXdxX6xXdxX3xX21xX9exX60xX17xX3xX45xX46xX45xX2xX3xfcf3xX3xX45xX46xX45xX142xX145xX3xXbxX1xX3exX17xX3xX165xX7cbxX3xX5cxXbaxX3xXexX9exXa6xX17xX3xX17xX3bxX3exX17xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX45xX46xX45xX2xX107xX107xX107xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX9exX5cxX15xXaxX12xXcbxX64xX3xX1xX1fxXbxX3xXexX1xX1axX3xX2xX182xX72xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX63xX1xX2bxX6xX3xXcexX231xXcexX3xX7xXa00xX3xX5cxXdxX403xX17xX3xX24xX6xX3xXexX24xX9exX17xX3bxX3xX45xX3xX17xX3bxX89xX15xX3xX87xX45xX181xXcdxX182xX46xX4axX2xX45xX8fxX107xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX24xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX28bxX17xX3xX61cxX14xX6xX17xX13exX0xX4axX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXcdxXexX1xX14xX2cxX165xXcdxX6xX17xX5cxXcdxX7xX6xXbxX9exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdd2cxX3f7xX4xX3xX13xX89xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xXexX3exX2cxX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX17xX84axX17xX3bxX3xXexX1xX84axX17xX3xX2cxXf1xXdxX3xX34xX89xX9exX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX1xX24xX10x1218axX9xXaxX4axX4xX1xXdxX17xX1xXcdxX61cxX14xX15xX10xX17xX4axX5xX9exX4xXcdxX1xX6xXcdxX61cxX14xX15xX10xXexXcdxXexX6xX2cxXcdxX5cxX6xXexXcdxX4xX1xX14xX6xX17xXcdxX1xX14xX15xX10xX17xXcdxX17xX9exX17xX3bxXcdxXexX1xX9exX17xXcdxX2cxX9exXdxXcdxX34xX6xX9exXcdxX17xX6xX2cxXcdxX45xX46xX45xX2xX4axX45xX46xX14fxX45xX195xX27xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3bxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX2cxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX45xX46xX4axX17xX10xX139xX7xX4axX45xX46xX142xX2xX4axX181xX14fxX5cxX46xX46xX181xX182xX140xX142xX195xXexX27xX45xX195xX181xX45xX5xX46xX107xX18fxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX27xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX34xX12xX0xX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12a6xX3f7xX4xX3xX13xX89xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xXexX3exX2cxX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX17xX84axX17xX3bxX3xXexX1xX84axX17xX3xX2cxXf1xXdxX3xX34xX89xX9exX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX1xX24xX10xX12e6xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX17xX1xXcdxX61cxX14xX15xX10xX17xX4axX5xX9exX4xXcdxX1xX6xXcdxX61cxX14xX15xX10xXexXcdxXexX6xX2cxXcdxX5cxX6xXexXcdxX4xX1xX14xX6xX17xXcdxX1xX14xX15xX10xX17xXcdxX17xX9exX17xX3bxXcdxXexX1xX9exX17xXcdxX2cxX9exXdxXcdxX34xX6xX9exXcdxX17xX6xX2cxXcdxX45xX46xX45xX2xX4axX45xX46xX14fxX45xX195xX27xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX12a6xX3f7xX4xX3xX13xX89xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xXexX3exX2cxX3xX21xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX17xX84axX17xX3bxX3xXexX1xX84axX17xX3xX2cxXf1xXdxX3xX34xX89xX9exX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX19xX60xXexX3xX4xX1xX14xX95cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX76xXcxX961xX72xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX28bxX2cxX3xX45xX3xX144xX5eexX3xX76xXcxX961xX3xX17xX3exX17xX3bxX3xX4xX6xX9exX72xX3xX2xX3xX144xX5eexX3xX76xXcxX961xX3xX63xXdxX267xX14xX3xX2cxX60cxX14xX3xX34xX89xX9exX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX107xX107xX107xX3xX5xX89xX3xX2cxX3f7xXexX3xXexX24xX9exX17xX3bxX3xX17xX1xXd57xX17xX3bxX3xX2cxX35xX4xX3xXexXdxX28bxX14xX3xX61cxX14xX6xX17xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xX21xXeaxX615xX4xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX12a6xX3f7xX4xX3xX13xX89xX3xX87xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX8fxX3xX144xX10xX2cxX3xX144xXde6xXexX72xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xX21xX418xX17xX1xX3xXexX24xX9exX17xX3bxX3xX63xX64xX3xX1xX1fxXbxX3xX4xX14xX6cxXdxX3xX17xX42xX2cxX107xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX34xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axXa6xX4xX3xX21xX418xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX17xX3bxX3xX165xX89xX17xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xXcbxXcxXcdxXcexX13xX72xX3xX21xX9dxX2cxX3xX165xX9dxX9exX3xXd2xXd3xXd5xX76xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX1xX24xX10xX12e6xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX17xX1xXcdxXexX24xXdxX4axX4xX6xX4xXcdxX5cxXdxX6xXcdxXbxX1xX14xX9exX17xX3bxXcdxX165xX6xX17xXcdxX3bxXdxX6xXdxXcdxXbxX1xX6xXbxXcdxXbxX1xX6xXexXcdxXexX24xXdxX10xX17xXcdxX63xXexXcdxX144xX1xXcdxX5cxX6xX2cxXcdxX165xX6xX9exXcdxX61cxXbxX6xX17xXcdxX17xX6xX2cxXcdxX45xX46xX45xX2xX4axX45xX46xX14fxX2xX182xX2xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3bxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX2cxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX45xX46xX4axX17xX10xX139xX7xX4axX45xX46xX142xX2xX4axX2xX182xX46xX5cxX14fxX2xX142xX45xX45xX45xX195xXexX182xX142xX195xX46xX27xX5xX46xX107xX18fxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX27xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX34xX12xX0xX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axXa6xX4xX3xX21xX418xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX17xX3bxX3xX165xX89xX17xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xXcbxXcxXcdxXcexX13xX72xX3xX21xX9dxX2cxX3xX165xX9dxX9exX3xXd2xXd3xXd5xX76xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX1xX24xX10xX12e6xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX17xX1xXcdxXexX24xXdxX4axX4xX6xX4xXcdxX5cxXdxX6xXcdxXbxX1xX14xX9exX17xX3bxXcdxX165xX6xX17xXcdxX3bxXdxX6xXdxXcdxXbxX1xX6xXbxXcdxXbxX1xX6xXexXcdxXexX24xXdxX10xX17xXcdxX63xXexXcdxX144xX1xXcdxX5cxX6xX2cxXcdxX165xX6xX9exXcdxX61cxXbxX6xX17xXcdxX17xX6xX2cxXcdxX45xX46xX45xX2xX4axX45xX46xX14fxX2xX182xX2xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX12axXa6xX4xX3xX21xX418xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX17xX3bxX3xX165xX89xX17xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xXcbxXcxXcdxXcexX13xX72xX3xX21xX9dxX2cxX3xX165xX9dxX9exX3xXd2xXd3xXd5xX76xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX60xXdxX3xXbxX1xXdxX28bxX17xX3xX1xX1fxXbxX3xXexX1xXeaxX81cxX17xX3bxX3xX63xX64xX3xX4xX14xX6cxXdxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX63xX64xX3xX45xX46xX2xX140xXcdxX45xX46xX45xX2xX72xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX4xXa6xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX76xX3bxX1xXdxX3xXcexX14xX3exX17xX72xX3xXcxX1xX60xX4xX1xX3xX13xX89xX72xX3xX406xX5f2xX3xXd2xX14xX6xX17xX3bxX3xX87xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX8fxX3xXexX92xXbxX3xXexX24xX14xX17xX3bxX3xX21xXa6xX17xX1xX3xX3bxXdxXa6xX72xX3xX165xX89xX17xX3xX165xX60xX4xX72xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xX21xX418xX17xX1xX3xX4xXa6xX4xX3xX2cxX35xX4xX3xXexXdxX28bxX14xX72xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xXcbxXcxXcdxXcexX13xX72xX3xXd2xXd3xXd5xX76xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX3xX34xX89xX3xX17xX1xXd57xX17xX3bxX3xX17xX42xX2cxX3xXexXdxX257xXbxX3xXexX1xX10xX9exX107xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX34xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19xX76xX77xX3xX4xXa6xX4xX3xX21xX418xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX17xX3bxX3xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX3xX1xX1fxXbxX3xXbxX1xXdxX28bxX17xX3xXexX1xXeaxX81cxX17xX3bxX3xX63xX64xX3xX4xX14xX6cxXdxX3xX4xX433xX17xX3bxX3xX4xX415xX6xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX63xX64xXaxX3xX1xX24xX10xX12e6xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX17xX1xXcdxXexX24xXdxX4axX1xX5cxX17xX5cxXcdxX4xX6xX4xXcdxX5cxXdxX6xXcdxXbxX1xX14xX9exX17xX3bxXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX17xX1xXcdxX1xX9exXbxXcdxXbxX1xXdxX10xX17xXcdxXexX1xX14xX9exX17xX3bxXcdxX63xX15xXcdxX4xX14xX9exXdxXcdxX4xX14xX17xX3bxXcdxX4xX14xX6xXcdxX17xX1xXdxX10xX2cxXcdxX63xX15xX4axX45xX46xX182xX181xX140xX45xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3bxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX2cxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX45xX46xX4axX17xX10xX139xX7xX4axX45xX46xX142xX2xX4axX2xX45xX45xX5cxX2xX46xX181xX182xX27xX2xX14fxXexX27xX182xX140xX142xX181xX5xX46xX107xX18fxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX27xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX34xX12xX0xX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19xX76xX77xX3xX4xXa6xX4xX3xX21xX418xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX17xX3bxX3xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX3xX1xX1fxXbxX3xXbxX1xXdxX28bxX17xX3xXexX1xXeaxX81cxX17xX3bxX3xX63xX64xX3xX4xX14xX6cxXdxX3xX4xX433xX17xX3bxX3xX4xX415xX6xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX63xX64xXaxX3xX1xX24xX10xX12e6xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX17xX1xXcdxXexX24xXdxX4axX1xX5cxX17xX5cxXcdxX4xX6xX4xXcdxX5cxXdxX6xXcdxXbxX1xX14xX9exX17xX3bxXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX17xX1xXcdxX1xX9exXbxXcdxXbxX1xXdxX10xX17xXcdxXexX1xX14xX9exX17xX3bxXcdxX63xX15xXcdxX4xX14xX9exXdxXcdxX4xX14xX17xX3bxXcdxX4xX14xX6xXcdxX17xX1xXdxX10xX2cxXcdxX63xX15xX4axX45xX46xX182xX181xX140xX45xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX13xX19xX76xX77xX3xX4xXa6xX4xX3xX21xX418xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX17xX3bxX3xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX3xX1xX1fxXbxX3xXbxX1xXdxX28bxX17xX3xXexX1xXeaxX81cxX17xX3bxX3xX63xX64xX3xX4xX14xX6cxXdxX3xX4xX433xX17xX3bxX3xX4xX415xX6xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX63xX64xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX60xXdxX3xX63xX64xX3xX1xX1fxXbxX3xXexX1xXeaxX81cxX17xX3bxX3xX63xX64xX3xX4xX14xX6cxXdxX3xX4xX433xX17xX3bxX3xX4xX415xX6xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX63xX64xX72xX3xX13xX19xX76xX77xX3xXexX1xX418xX3xX144xX5eexX3xX13xX7fdxX17xX3bxX3xX12a6xX8cxX17xX1xX72xX3xX4xXa6xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX12axX6xX17xX3xX12a6xX3f7xX4xX72xX3xX13xXeaxXebxX17xX3bxX3xXcbxX1xX28bxX3xX87xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX8fxX3xX7xXa00xX3xX4xX35xX3xXexX1xX267xX3xX1xX9exXa6xX3xX17xX3bxX1xX418xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xX21xX60xXdxX3xX1xX3f7xXdxX3xX19xX9dxX17xX3bxX3xX4xXa6xX4xX3xX4xX7ddxXbxX3xX165xX236xX17xX3bxX3xX4xXa6xX4xX3xX17xX3bxX1xX418xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX72xX3xX4xXebxX3xX4xX1xX257xX72xX3xX4xX1xX747xX17xX1xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xX4xX415xX6xX3xX13xX19xX76xX77xX3xXexX24xX9exX17xX3bxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX3xX34xX89xX3xX17xX1xXd57xX17xX3bxX3xX17xX42xX2cxX3xXexXdxX257xXbxX3xXexX1xX10xX9exX107xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX34xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xXeaxXebxX17xX3bxX3xX305xXebxX17xX3xX165xX89xX17xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xXcbxXcxXcdxX3xXcexX13xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX1xX24xX10xX12e6xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX17xX1xXcdxX61cxX14xX15xX10xX17xX4axX1xX5cxX17xX5cxXcdxX1xX14xX15xX10xX17xXcdxX1xX14xX9exX17xX3bxXcdxX7xX9exX17xXcdxX165xX6xX17xXcdxX3bxXdxX6xXdxXcdxXbxX1xX6xXbxXcdxXbxX1xX6xXexXcdxXexX24xXdxX10xX17xXcdxX63xXexXcdxX144xX1xXcdxX17xX6xX2cxXcdxX45xX46xX45xX2xX4axX45xX46xX182xX195xX142xX27xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3bxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX2cxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX45xX46xX4axX17xX10xX139xX7xX4axX45xX46xX142xX46xX4axX2xX14fxX2xX5cxX14fxX2xX2xX46xX182xX142xX14fxXexX195xX140xX14fxX14fxX2xX5xX46xX107xX18fxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX27xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX34xX12xX0xX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xXeaxXebxX17xX3bxX3xX305xXebxX17xX3xX165xX89xX17xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xXcbxXcxXcdxX3xXcexX13xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX1xX24xX10xX12e6xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX17xX1xXcdxX61cxX14xX15xX10xX17xX4axX1xX5cxX17xX5cxXcdxX1xX14xX15xX10xX17xXcdxX1xX14xX9exX17xX3bxXcdxX7xX9exX17xXcdxX165xX6xX17xXcdxX3bxXdxX6xXdxXcdxXbxX1xX6xXbxXcdxXbxX1xX6xXexXcdxXexX24xXdxX10xX17xXcdxX63xXexXcdxX144xX1xXcdxX17xX6xX2cxXcdxX45xX46xX45xX2xX4axX45xX46xX182xX195xX142xX27xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xXeaxXebxX17xX3bxX3xX305xXebxX17xX3xX165xX89xX17xX3xX3bxXdxX9dxXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX24xXdxX267xX17xX3xXcbxXcxXcdxX3xXcexX13xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX60xXdxX3xX63xX64xX3xX1xX1fxXbxX3xX4xX14xX6cxXdxX3xX17xX42xX2cxX72xX3xX17xX3f7xXdxX3xX5cxX14xX17xX3bxX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX21xXeaxX615xX4xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xXeaxXebxX17xX3bxX3xX305xXebxX17xX3xX87xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX8fxX3xXexX92xXbxX3xXexX24xX14xX17xX3bxX3xXexX1xX9dxX9exX3xX5xX14xX92xX17xX3xX5xX89xX3xX21xXa6xX17xX1xX3xX3bxXdxXa6xX3xXexXafxX17xX1xX3xX1xXafxX17xX1xX3xXexX1xXbaxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXcbxXcxXcdxXcexX13xX72xX3xXd2xXd3xXd5xX76xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX46xX72xX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX17xX3bxX3xX1xXeaxXf1xX17xX3bxX72xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xX107xX107xX107xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX34xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19xX76xX77xX3xXexX1xX89xX17xX1xX3xXbxX1xX6cxX3xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX3xX2cxXdxX403xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX72xX3xX165xX428xX14xX3xX2cxX3f7xXexX3xX7xX6cxX3xX4xX1xX1axX4xX3xX5cxX6xX17xX1xXaxX3xX1xX24xX10xX12e6xX9xXaxX4axX144xX6xXcdxX1xX9exXdxX4axX1xX5cxX17xX5cxXcdxXexX1xX6xX17xX1xXcdxXbxX1xX9exXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX17xX1xXcdxX2cxXdxX10xX17xXcdxX17xX1xXdxX10xX2cxXcdxX165xX6xX14xXcdxX2cxX9exXexXcdxX7xX9exXcdxX4xX1xX14xX4xXcdxX5cxX6xX17xX1xX4axX45xX46xX182xX2xX2xX140xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3bxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX2cxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX45xX46xX4axX17xX10xX139xX7xX4axX45xX46xX14fxX27xX4axX2xX46xX140xX5cxX142xX45xX182xX46xX182xX14fxX45xXexX14fxX140xX45xX27xX5xX182xXcdxX2xX14fxX182xX5cxX142xX45xX45xX182xX181xX142xX142xXexX27xX142xX195xX46xX181xX5xX46xX107xX18fxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX27xX3xX17xX1xX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX3xX34xX35xX3xXexX24xX1fxX17xX3bxX3xXexX3exX2cxX3xX17xX42xX2cxX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX34xX12xX0xX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19xX76xX77xX3xXexX1xX89xX17xX1xX3xXbxX1xX6cxX3xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX3xX2cxXdxX403xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX72xX3xX165xX428xX14xX3xX2cxX3f7xXexX3xX7xX6cxX3xX4xX1xX1axX4xX3xX5cxX6xX17xX1xXaxX3xX1xX24xX10xX12e6xX9xXaxX4axX144xX6xXcdxX1xX9exXdxX4axX1xX5cxX17xX5cxXcdxXexX1xX6xX17xX1xXcdxXbxX1xX9exXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX17xX1xXcdxX2cxXdxX10xX17xXcdxX17xX1xXdxX10xX2cxXcdxX165xX6xX14xXcdxX2cxX9exXexXcdxX7xX9exXcdxX4xX1xX14xX4xXcdxX5cxX6xX17xX1xX4axX45xX46xX182xX2xX2xX140xX107xX1xXexX2cxXaxX12xX13xX19xX76xX77xX3xXexX1xX89xX17xX1xX3xXbxX1xX6cxX3xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX3xX2cxXdxX403xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX72xX3xX165xX428xX14xX3xX2cxX3f7xXexX3xX7xX6cxX3xX4xX1xX1axX4xX3xX5cxX6xX17xX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX24xX9exX17xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX305xX6xX14xX3xX2cxX3f7xXexX3xX165xX14xX7cbxXdxX3xX5xX89xX2cxX3xX34xXdxX16xX4xX3xX63xX1xX95cxX17xX3xXexX24xXeaxXebxX17xX3bxX72xX3xX17xX3bxX1xXdxX28bxX2cxX3xXex13733xX4xX72xX3xXcbxX64xX3xX1xX1fxXbxX3xXexX1xX1axX3xX45xX46xX3xX13xX19xX76xX77xX3xXexX1xX89xX17xX1xX3xXbxX1xX6cxX3xX13xX89xX3xXcxX8cxX17xX1xX3xX21xX5eexX3xX1xX9exX89xX17xX3xXexX1xX89xX17xX1xX3xX34xXdxX16xX4xX3xX2cxXdxX403xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX2cxX72xX3xX165xX428xX14xX3xX165xX7cbxX3xX7xX14xX17xX3bxX3xX2cxX3f7xXexX3xX7xX6cxX3xX4xX1xX1axX4xX3xX5cxX6xX17xX1xX3xXexX1xX14xX3f7xX4xX3xX4xXa6xX4xX3xX165xX6xX17xX3xX13xX19xX76xX77xX3xX34xX89xX3xXcf5xX117xX76xX77xX145xX3xX165xXdxX267xX14xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xXexX1xX84axX17xX3bxX3xX61cxX14xX6xX3xX4xXa6xX4xX3xX17xX3bxX1xX418xX3xX61cxX14xX15xX257xXexX3xX34xXf1xXdxX3xXexX7faxX3xX5xX16xX3xX2xX46xX46xX87cxX107xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX34xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX14xX5xX12xX0xX5cxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX34xX12xX0xX4axX5cxXdxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX14xXexX1xX9exX24xXaxX12xX19xX1axX4xX3xXd3xX1xX2175xX0xX4axXbxX12
Đức Phú