Nga đón 11.000 công dân từ Ai Cập về nước
Chính phủ Nga tuyên bố đã đưa 11.000 công dân Nga rời Ai Cập và sẽ tiếp tục đưa thêm số du khách Nga còn kẹt ở các khu nghỉ dưỡng ở nước này về nước.
c105x1090ex10e56xeb33xcf02xf763xX0x12645xf101xd9a4xdfa9xe846x12acbx1025axXcx133c1x105c8x111fbx11171xX2x150e2xXax13045xXfxX4xf94cxd950xXbxX8x131f4xcddcx1381bxX8xX7xX7x12adax12459xX23xX23xX8xX9xfe94xX1exX19xX8xX1xd3d3xX1exX8xX13xd1a1xX8x140eaxX2xX8x14131xc310xX10xX8xX3x1141exX8xX1ex10418xfe01xX9xX0x14271xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xd5faxX15xXbxX1xXfxX8xXcxX13x13d77xXaxX15xXexXfxX13xX15xc16axX13x14556xXbxXaxX2xX19xX1exe63cxX8xe6efx123dcxXcxX13xX2xf1e9xX59x1474axXfxX4xX36xX6x13a43xX1exX6xX8xX10xX6xc71dxX8xX18xX19xXbxX8xX13xX6bxX59xde09xX1exX8xd5c7x129d2xX8xX1cxceffxX8xX1cxX3exXbxX8xX7xX7xX22xX23xX23xX23xX8xX9xX28xX1exX19xX8xX1xX2dxX1exX8xX18xX19xXbxX8xf230x149eaxX2xX8xX33xX2xX8xX36xX37xX10xX8xX3xf0efxX8xXcxe6a5xX8xX13xX2x14a0fxX10xX8xX13x125c2xX9xX8xX1cxX3exXbxX8xX13xX6xX85x10ca9xX8xXcxX89xX8xX1xX6bxX8xef0fxX6xcb7dxX9xX6xX8xX18xX19xXbxX8xX9xe881xX1exX8xXcfx11ba1xX13xX8xc50axX8xX9xXd1xX9xX8xXcfxX6xX6bxX8xX1exX19xX6xef2bxX8xX1xX3ex11d0bxX1exX19xX8xXe1xX8xX1exX3exX3fxX9xX8xX1exXb2xX59xX8xX3xX3bxX8xX1exX3exX3fxX9xX22xX0xX42xX10xX4xX0xX13xXbxX88xXaxX15xX8xd660xX2xX1xX13xX6xXexXfxc5e7xX23xX23xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1exX19xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1exX19xXexXfxX7xXfxX8xX88x12a01xXa6xX1xX15xXa6xXexXfxX23xXfxX8xXbxXaxX2xX19xX1exXexXfxX9xX15xX1exX13xX15xXa6xXfxX4xX0xX13xX88xX141xX1xX59xX4xX0xX13xXa6xX4xX0xX13xX1xX4xX0xXbxX8xX6xXa6xX15xX6fxXexXfxXfxX4xX0xX2xXc7xX19xX8xXcxXa6xX9xXexXfxX42xX42xX2xX22xX88xXbxX141xX6xXbxX13xX2xX1exX6xX22xX3xX1exX42xX1exX15xX114xXcxX42xX7x11447xf475xX195xX42xX7xX23xcae9xX1xX7xX7xX196xX11bxX19bxX23xX23xX13x1427axdc12xX1a5xX23xX11bxXaxX23xX22xX6axX10xX19xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX141xd8bcxXc7xXbxX19xX15xXfxX8xX42xX4xX0xX42xXbxX4xX0xX42xX13xX1xX4xX0xX42xX13xXa6xX4xX0xX13xXa6xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX36xXbxX10xX13xX2xX141xX1exXfxX4xc290xdb49xX13xX8xXc7xXd1xX59xX8xX88xXbxX59xX8xX13xXa6x10d6dxX9xX8xX13xX6xf436xX1exX19xX8xX88xXbxX59xX8xX13xXa6xX85xX1exX8xXcfxX6xX6bxX8xX3xX1fbxX9xX8xX9xX1dxX8xX60xXd1xX9xX8xX9xX6xX2xXb9xX9xX8xXc7xXd1xX59xX8xX88xXbxX59xX8xX9xX6xXe1xX8xX11bxX11bxX196xX8xX1exX19xX3exXa7xX2xX8xX18xX19xXbxX8xX19xdd66xX10xX8xX1exdaf9xX1exX8xX62xX8x14d82xX1exX6xX68xX8x1272fxX15xX6bxX13xX15xXa6xXcxX0xX42xX10xX4xX0xX42xX13xX1xX4xX0xX42xX13xXa6xX4xX0xX42xX13xX88xX141xX1xX59xX4xX0xX42xX13xXbxX88xXaxX15xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x1502fxX141xX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX19xX1exX68xX8xX6axX6bxXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX11xX6xX15xX141xX8xX6xX8cxX1exX19xX8xX13xX2xX1exX8xX1baxX13xXbxXa6xX62xX8xX11xXbxXcxXcx10704xX8xX6xXb2xX1exX19xX8xX9xX6xXbdxX9xX8xX9xX6xX6bxX59xXb9xX1exX8xX88xXbxX59xX8xX1cxX23dxX9xX8xX88xX2xe2eexX13xX8xX1cxXbxX1exX19xX8xX1cxX3ex153d4xX9xX8xX88xX89xX8xX13xXa6xX76xX8xX1cxc590xX8xX1cxX3exXbxX8xX1xX6bxX8xXcfxX6xXd1xX9xX6xX8xX18xX19xXbxX8xX3xX3bxX8xX1exX3exX3fxX9xX22xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX286xX141xX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX19xX1exX68xX8xX6axX6bxXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX11x14ec6xX1exX19xX8xX13xX6xX89xX1exX19xX8xX18xX19xXbxX8xd4e9xXaxXbxX1xX2xXc7xX2xXa6xX8xe6c8xX6bxX13xX2xX1exX8xX1cxX8cxX8xXcfx14860xX8xXaxX2dexX1exX6xX8xX13xX241xXc7xX8xX9x10184xXc7xX8xX13xX36exX13xX8xX9xebb5xX8xX9xXd1xX9xX8xX9xX6xX6bxX59xXb9xX1exX8xX88xXbxX59xX8xX13xX3fxX2xX8xX33xX2xX8xX36xX37xX10xX8xX13xXa6xXe1xX8xX13xX6xXb2xX1exX6xX8xXaxX6bxX37xX13xX8xX9xX6xX76xX1exX6xX8xX13xX6x14dc5xX9xX8xXcfxX2f3xX8xX13xX31xX8xXcxXbxX6bxX8xXcfxX6xX2xX8xX9xX6xX6bxX59xXb9xX1exX8xX88xXbxX59xX8xX9xX6xXe1xX8xX11bxX11bxX196xX8xX1exX19xX3exXa7xX2xX8xX18xX19xXbxX8xXa6xf6fbxX2xX8xXe1xX8xX88xXd1xX1exX8xX1cxX376xX141xX8x13642xX2xX1exXbxX2xX8xX6xX28xXc7xX8xX1a6xX7xX62xX7xX23xX22xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX286xX141xX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX19xX1exX68xX8xX6axX6bxXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX18xX19xX3exXa7xX2xX8xX18xX19xXbxX8xXaxXb2xX8xXc7xX1eexX13xX8xX13xXa6xX141xX1exX19xX8xX88xXbxX8xX1exX6xX1dxXc7xX8xX1xX6bxX8xXcfxX6xXd1xX9xX6xX8xX13xX6xX3exXa7xX1exX19xX8xX60xX6bxX59xX85xX1exX8xX1cxXb9xX1exX8xX33xX2xX8xX36xX37xX10xX8xX1xXbdxX8xXax109b2xX9xX6xX22xX8xX51xedf9xX8xX13xX6xX3exXa7xX1exX19xX8xX9xX6xX471xX1exX8xX9xXd1xX9xX8xXcfxX6xX6bxX8xX1exX19xX6xXeexX8xX1xX3exXf2xX1exX19xX8xX1exX341xX2xX8xX13xX2xXb9xX1exX19xX8xX1exX6xX3exX8xX3e5xX6xXbxXa6xXc7xX8xX15xXaxX62xX3e5xX6xX15xX2xXcfxX6xX8xX3xXb2xX8xX51xX6bxXa6xX19xX6xXbxX1xXbxX8xXaxXb2xXc7xX8xX1cxX2xX2f3xXc7xX8xX1xX31xX1exX19xX8xX9xX6xX2dxX1exX22xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX286xX141xX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX19xX1exX68xX8xX6axX6bxXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX11xXa6xX141xX1exX19xX8xXc7xX1eexX13xX8xX1xX2xc990xX1exX8xX88xX2xXb9xX1exX8xXaxX2xX85xX1exX8xc770xX6bxXbxX1exX2c1xX8xX6xX8cxX1exX19xX8xX13xX2xX1exX8xX36xX18xX18xX8xX1xc65dxX1exX8xXaxXa7xX2xX8xX6xXbxX2xX8xX1exX19xX6bxf89exX1exX8xX13xX2xX1exX8xX9xX6xX76xX1exX6xX8xX10xX6xX7cxX8xX1edx1241axX8xX9xX6xX141xX8xX88xX2xXb9xX13xX8xX13x11160xX1exX6xX8xX88xXd1xX141xX8xX1baxXcxXa6xXbxX15xXaxX8xX1cxX8cxX8xX1exc358xXc7xX8xX1cxX3exX2e8xX9xX8xX13xX6xX28xX1exX19xX8xX13xX2xX1exX8xXaxX2xX85xX1exX8xXaxX241xX9xX8xX19xX2x137a7xXbxX8xX9xXd1xX9xX8xX13xXbxX59xX8xXcx12d20xX1exX19xX8xX13xX6xX6bxX1eexX9xX8xX11xX341xX8xX9xX6xX3a9xX9xX8xX18xX6xXb2xX8xX1exX3exX3fxX9xX8xX51xX53cxX2xX8xX19xX2xXd1xX141xX8xX13xX1fbxX8xX60xX3exX1exX19xX8xf111xX1baxX3e5x13256xX8xX3xX3bxX8xX3xXbdxX8xXc7xXd1xX59xX8xX88xXbxX59xX8xX9xX7cxXbxX8xX18xX19xXbxX8xXa6xX3d8xX2xX22xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX286xX141xX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX19xX1exX68xX8xX6axX6bxXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX11xX6xX15xX141xX8xX36xX18xX18xX2c1xX8xX13xX55axX1exX6xX8xX88xXd1xX141xX8xX1baxXcxXa6xXbxX15xXaxX8xX1cxX8cxX8xX9xX6xX2xXbxX8xXcx13262xX8xX1exX6xX58axX1exX19xX8xX13xX6xX28xX1exX19xX8xX13xX2xX1exX8xX13xXa6xX85xX1exX8xX9xX6xX141xX8xX19xX2xX3fxX2xX8xX9xX6xX3a9xX9xX8xX13xX55axX1exX6xX8xX88xXd1xX141xX8xX33xX1exX6xX8xX3xXb2xX8xX1edxX54exX8xXcxXbxX6bxX8xXcfxX6xX2xX8xX9xX6xX2xXb9xX9xX8xXc7xXd1xX59xX8xX88xXbxX59xX8xX19xX23dxX10xX8xX1exX241xX1exX22xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX286xX141xX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX19xX1exX68xX8xX6axX6bxXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xf2f8xX2xX3fxX2xX8xX9xX6xX3a9xX9xX8xX33xX2xX8xX36xX37xX10xX8xX1exX6xX36exX1exX8xXc7xX241xX1exX6xX8xX6xX471xX8xe8fexX13xX6xX36exX59xX8xX13xX6xX36exX13xX8xX3xX471xX1exX19xc261xX8xXcfxX6xX2xX8xX9xXd1xX9xX8xX1exX3exX3fxX9xX8xXcfxX6xXd1xX9xX8xXcfxX6xX28xX1exX19xX8xX9xX6xX2xXbxX8xXcxX636xX8xX13xX6xX28xX1exX19xX8xX13xX2xX1exX8xX13xX55axX1exX6xX8xX88xXd1xX141xX8xXaxX2xX85xX1exX8xX51axX6bxXbxX1exX8xX1cxXb9xX1exX8xX3xXbdxX8xXc7xXd1xX59xX8xX88xXbxX59xX8xXa6xX3d8xX2xX8xX9xX6xX141xX8xX6xX471xX22xX8xX36xXdaxX1exX8xX1exX19xX3exXa7xX2xX8xX10xX6xXd1xX13xX8xX1exX19xX28xX1exX8xX286xX1eexX8xX18xX19xX141xX241xX2xX8xX19xX2xXbxX141xX8xX18xX19xXbxX8xX1edxXbxXa6xX2xXbxX8xebd6xXbxXcfxX6xXbxXa6xX141xX3xXbxX8xX1exX1dxX2xX8xXa6x12989xX1exX19xX8xX1edxXbxX13xX60xX9xX3d8xX3xXbxX8xX6dcxXa6xX36exX13xX8xXcxX89xX9xX6ebxX8xXcfxX6xX2xX8xX9xXd1xX9xX8xX1exX3exX3fxX9xX8xX10xX6xX3exX3d8xX1exX19xX8xX11xX2dxX59xX8xXcfxX6xX28xX1exX19xX8xX9xX6xX6bxX59xX2f3xX1exX8xX1exX6xX58axX1exX19xX8xX13xX6xX28xX1exX19xX8xX13xX2xX1exX8xX13xXa6xX85xX1exX8xX9xX6xX141xX8xX1cxX2xX2dexX1exX8xe006xXa6xX15xXc7xXaxX2xX1exX22xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX286xX141xX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX19xX1exX68xX8xX6axX6bxXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX11xXa6xX141xX1exX19xX8xXcfxX6xX2xX8xX1cxX1dxX2c1xX8xX19xX2xX3fxX2xX8xX9xX6xX3a9xX9xX8xX33xX1exX6xX2c1xX8xX1edxX54exX8xX1cxXbxX1exX19xX8xX9xX7cxX1exX19xX8xX9xX89xX8xXaxX37xX10xX8xXaxX6bxX37xX1exX8xXa6xX780xX1exX19xX8xXc7xX1eexX13xX8xX51axX6bxX376xX8xX88xX141xXc7xX8xX1cxX3exX2e8xX9xX8xX9xXb2xX2xX8xX1cxX23dxX13xX8xX13xXa6xX141xX1exX19xX8xXcfxX6xX141xXbxX1exX19xX8xX6xXb2xX1exX19xX8xX6xX1dxXbxX8xX9xX7cxXbxX8xXc7xXd1xX59xX8xX88xXbxX59xX8xX10xX6xXd1xX13xX8xX1exX341xX8xXcfxX6xX2xXb9xX1exX8xXc7xXd1xX59xX8xX88xXbxX59xX8xX3xXf2xX8xX13xXa6xX85xX1exX8xXcfxX6xX28xX1exX19xX8xX13xXa6xX6bxX1exX19xX22xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX286xX141xX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX19xX1exX68xX8xX6axX6bxXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX36xXd1xX9xX8xX1exX6xXb2xX8xX1cxX2xX3bxX6bxX8xX13xXa6xXbxX8xX33xX2xX8xX36xX37xX10xX8xX9xX6xX141xX8xXa6xX780xX1exX19xX8xX6dcxX13xX36exX13xX8xX9xX376xX8xXc7xX471xX2xX8xXcfxX46bxX9xX6xX8xX88xX376xX1exX6ebxX8xX3xX52exX1exX8xX9xXdaxX1exX8xX1cxXbxX1exX19xX8xX1exX780xXc7xX8xX13xXa6xX141xX1exX19xX8xX3xXdaxX1exX19xX8xX88xXb2xX1exX8xXaxX6bxX37xX1exX22xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX286xX141xX1xX59xXfxX8xXcxX13xX59xXaxX15xXexXfxX13xX15xX60xX13xX62xXbxXaxX2xX19xX1exX68xX8xX6axX6bxXcxX13xX2xX6fxX59xX71xXfxX4xX286xX1eexX8xX13xXa6xX3exXe1xX1exX19xX8xXbxX1exX8xX1exX2xX1exX6xX8xX1exX1eexX2xX8xX1cxX46bxXbxX8xX1edxX54exX8x1060cxX15xX6xX8xX991xX141xX6xX1exXcxX141xX1exX8xX9xX6xX141xX8xX88xX2xXb9xX13xX8xX1exX3exX3fxX9xX8xX1exXb2xX59xX8xX6xX2xX2dexX1exX8xX1cxXbxX1exX19xX8xX13xX200xX1exX19xX8xX9xX3exXa7xX1exX19xX8xX9xXd1xX9xX8xX88xX2xX2dexX1exX8xX10xX6xXd1xX10xX8xXbxX1exX8xX1exX2xX1exX6xX8xX1cxX89xX2xX8xX3xX3fxX2xX8xX9xXd1xX9xX8xX9xX6xX6bxX59xXb9xX1exX8xX88xXbxX59xX8xX1cxXb9xX1exX8xX33xX2xX8xX36xX37xX10xX22xX8xX6bexX2xX3fxX2xX8xX9xX6xX3a9xX9xX8xXbxX1exX8xX1exX2xX1exX6xX8xXcfxX85xX6bxX8xX19xX471xX2xX8xX9xXd1xX9xX8xX1exX3exX3fxX9xX8x10d15xX6bxX8xX62xX8xX1edxX54exX8xX1exX85xX1exX8xX60xX15xXc7xX8xX60xd248xX13xX8xXcfxX54exX8xXaxX241xX2xX8xX3xX36exX1exX8xX1cxX3bxX8xXbxX1exX8xX1exX2xX1exX6xX8xXcxX2dxX1exX8xX88xXbxX59xX8xXe1xX8xX9xXd1xX9xX8xX3x14efaxX1exX19xX8xX9xX1dxX8xX1baxX3e5xX8xX6xX141xX241xX13xX8xX1cxX1eexX1exX19xX8xX1exX6xX3exX8xX11xXa6xX6bxX1exX19xX8x10b2axX28xX1exX19xX2c1xX8xX286xX56dxX9xX8xX358xX6xX2xX8xX3xXb2xX8xX11xX6xX341xX8xX18xX6x140b3xX8xX7dax12024xX22xX0xX42xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX3e5xX141xX6bxXa6xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX141xX8xX1edxf6c9xX8x13104xf8bexX33xX18xX42xX13xX6bxX141xX2xX13xXa6xX15xX22xX3xX1exX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4
congthanh