Những khoảnh khắc đáng nhớ tại buổi đọc diễn văn chia tay của ông Obama
(Baohatinh.vn) - Tổng thống Barack Obama, ngày 10/1/2017 (giờ địa phương), đọc diễn văn chia tay người dân Mỹ tại Trung tâm hội nghị McCormick ở thành phố quê nhà Chicago, bang Illinois. Đây cũng là thành phố mà vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ từng 2 lần tuyên bố chiến thắng vào năm 2008 và 2012.
bf6ex139d7x13572xfc95x12eb2x126b7xd75fx10271x10953xX7xd5ffx11ecdx12052x13930xde80xe991xX5xef77xXaxX3xX7xXexe97bxX5xX10xX9xXaxXexX10x133dcxXexca2dxX6xX5xXdxe58ax10eedx1299dxX3x10073xcd38xX7xXexXdx14173xX15xe36exXax12cb4xcf06xX1xdbb9xX23xX22xX3x10e5fxX1x115dfxd4b3xX23xX1xX3xX36xX1x108f4xX4xX3x11090x12880xX23xX22xX3xX23xX1x14144xX3xXexecb8xXdxX3x1190exX27xd865xXdxX3xX42x11005xX4xX3x14142xXdx11fedxX23xX3xcdecx13ccaxX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xd6aaxX6xX3xf084xX23xX22xX3x11a8exX4fxX6x1097cxX6xX0x10fd0xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7e4xX10xX6xX58xXaxX2fxXcxX51xX23xX22xX3xXexX1x1074bxX23xX22xX3x11549xX6x105e9xX6xX4xX36xX3xX72xX4fxX6xX75xX6x11942xX3xX23xX22xdaf5xX15xX3xX2xc8b2xX78xX2xX78xc674xXacxX2xfa88xX3xd69fxX22xXdx144b6xX3xX42xedb6xX6xX3xXbxX1x13066x1102exX23xX22x12a65xXa4xX3xX42xX55xX4xX3xX58xXdxX5axX23xX3xX5dxX5exX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX58x12098xX23xX3xdb6fxd825xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX9axX27xX23xX22xX3xXexXe4xX75xX3xX1x10ad7xXdxX3xX23xX22xX1xXbbxX3xXe7xX4x13699xX38xX9axX75xXdxX4xX36xX3xf1acxX3xXexX1xXa8xX23xX1xX3xXbxX1xX94xX3x10e97xX27x133dexX3xX23xX1xXa8xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xXa4xX3xX4fxX6xX23xX22xX3x13eb2xX5xX5xXdxX23xX38xXdxX7x117b8xX3xfe70xXe4xX15xX3xX4xdc28xX23xX22xX3xX5xXa8xX3xXexX1xXa8xX23xX1xX3xXbxX1xX94xX3xX75xXa8xX3xX5dxXbbxX3xXexX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xXexX1x120faxX3x12ba3xX162xX3xX4xX6bxX6xX3xX23xXc0xX49xX4xX3xXe7xXe8xX3xXex11264xX23xX22xX3xXb0xX3xX5xebf3xX23xX3xXexX27xX15xX119xX23xX3xX4fxX94xX3xX4xX1xXdxded4xX23xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX5dxXa8xX38xX3xX23xX5exX75xX3xXb0xXacxXacxc75bxX3xX5dxXa8xX3xXb0xXacxX2xXb0xX135xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xfa1exX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58x11307xX2xX2x10864xX206xX162xXacxXexX206xX162xX203xXacxX5xX203xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xc569xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX162xX162xX162xXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX98xXc0xX49xX4xX3xX9axX6xX3xX7xXe4xX23xX3xX36xX1xf508xX27xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX7x115b1xX3xX4xX1xXa8xX38xX3xX42xe403xX23xX3xX23xe4c9xX23xX22xX3xX23xX1xXdx1099bxXexX3xX4xX6bxX6xX3xX42xX6exX23xX22xX3xX42xX39xX38xX3xX4xX43xX4xX3xX117xX27xX6xX23xX3xX36xX1xX43xX4xX1xX3xX5dxXa8xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX58xXe4xX23xX3xX4xX2ddxX3xX75xe1d9xXexX3xXexX4cxXdxX3xX1xXf9xXdxX3xXexX9axXc0xXb8xX23xX22xXa4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX3xX4xX2cbxXexX3xX5xXb8xXdxX3xX4xX1xXa8xX38xX24xX3xf7fbxdd37xXdxX23xX3xX4xX1xXa8xX38xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX135xX3xXcxX1xdc51xXexX3xX5dxX27xXdxX3xX5dxc8afxX3xX42xXc0x127daxX4xX3xXexX9axX10bxX3xX5dxe953xX3xX23xX1xXa8xX135xX3xX103xX39xX75xX3xXc1xX23xX3xX4xX43xX4xX3xX4fxX4cxX23x12bf7xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5x1210bxX23xX1xX24xX3x12486xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX1cxX27xX2cbxXexX3xX1xXdxX2e8xX23xX3xXexX4cxXdxX3xX36xX1xX43xX23xX3xXbxX1xe880xX23xX22xX135xX3xX30xX22xX27xX2e1xX23xX24xX3x106ddxX10xX27xXexX10xX9axX7xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xX2xX206xX206xX206xc317xXexX272xX2xX19cxX19cxX5xX42fxX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xXb3xXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXe7xX10bxX3xX42xX179xX27xX3xX4fxXa8xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdx108d8xX27xX3xX4xX6bxX6xX3xX75xX366xX23xX1xX3xX4fx13939xX23xX22xX3xX5xXb8xXdxX3xX4xX39xX75xX3xXc1xX23xX3xX42xXc0xX36axX4xX3xX22x140c5xXdxX3xXexX49xXdxX3xXexX38xXa8xX23xX3xXexX1xX4f5xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX58xXe4xX23xX3xXe7xXe8xXa4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX23xX2ddxXdxX24xX3xX349xX30xX1xX32xX23xX22xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX4fxX4cxX23xX3xXe7xXe8xX3xX4xX6bxX6xX3xXexX6exXdxXa4xX3xXe7xXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX3xX5dxXa8xX3xXexX6exXdxX3xX9axX2cbxXexX3xX4xX39xX75xX3xX42xXf9xX23xX22xX3xX5dxX366xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX5xXb8xXdxX3xX4xX1xf19bxX4xX3xXexX94xXexX3xX42xd7ecxXbxX3xX75xXa8xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6exXdxX3xX42x11be7xX3xX23xX1xX35exX23xX3xX42xXc0xX36axX4xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX5dxXa8xXdxX3xXexX27xX179xX23xX3xX117xX27xX6xX135xX3xdebaxXdxXb8xX3xX5xXa8xX3xX5xX594xX4xX3xXexX6exXdxX3xX23xX2ddxXdxX3xX5xXb8xXdxX3xX4xX43xX75xX3xXc1xX23xX3xX4xX43xX4xX3xX4fxX4cxX23xX3xX58xde42xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xX4xX2ddxX3xX4xX5f4xX23xX22xX3xX4xX1x1080dxX3xX1xXc0xX49xX23xX22xX3xX1xX6xX15xX3xX36xX1xX6exX23xX22xX3xX42xXdxX3xX23xX32xX6xX387xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xX2xX206xX272xX162xXb3xXexX206xX42fxX203xX206xX5xXb0xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX162xXacxXacxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX349xX103xX43xX4xX3xX4fxX4cxX23xX3xX4xX1xX609xX23xX1xX3xX5xXa8xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX22xXdxX594xXbxX3xXexX6exXdxX3xX5xX27xX6exX23xX3xXexX9axX27xX23xX22xX3xXexX1xX2d5xX4xXa4xX3xX75xX6xX23xX22xX3xX5xX4cxXdxX3xX4xX39xX75xX3xX1xX160xX23xX22xX3xX4xX1xX38xX3xXexX6exXdxX3xX5dxXa8xX3xXexX1xX594xX4xX3xX42x10c72xX15xX3xXexX6exXdxX3xXexXdxX188xX23xX3xX5xX119xX23xX3xXbxX1xX609xX6xX3xXexX9axXc0xX49xX4xX135xX3xXcxX6exXdxX3xX1xX55xX4xX3xX42xXc0xX36axX4xX3xX9axX2cbxXexX3xX23xX1xXdxX372xX27xX3xX42xXdxX372xX27xX3xXexX172xX3xX4xX43xX4xX3xX4fxX4cxX23xX135xX3xX103xX43xX4xX3xX4fxX4cxX23xX3xX4fxXdxX188xX23xX3xXexX6exXdxX3xXexX1xXa8xX23xX1xX3xX75xXf9xXexX3xXexX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xXexX94xXexXa4xX3xX75xXf9xXexX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX42xXa8xX23xX3xX6exX23xX22xX3xXexX94xXexX3xX1xXc1xX23xX387xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX1cxX594xX4xX3xX42xXf9xX23xX22xX3xX23xX2ddxXdxX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX30xX22xXc0xXb8xXdxX3xX58xXe4xX23xX3xXexe864xX3xXexX35exXbxX3xX4fxX119xX23xX3xX23xX22xX38xXa8xXdxX3xXcxX9axX27xX23xX22xX3xXexXe4xX75xX3xX1xXf9xXdxX3xX23xX22xX1xXbbxX3xXe7xX4xX103xX38xX9axX75xXdxX4xX36xX3xX10bxX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xXa4xX3xX23xXc1xXdxX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4xX2ddxX3xX4fxXa8xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdxX4f5xX27xX3xX4xX27xX94xXdxX3xX4xX5f4xX23xX22xX135xX3xX30xX22xX27xX2e1xX23xX24xX3xX3bfxX10xX27xXexX10xX9axX7xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xX2xX206xXb3xXacxX19cxXexXb3xXb3xXb0xXacxX5xXb3xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxe4c0xXa8xX23xX1xX3xX75xXf9xXexX3xX609xXexX3xXbxX1xX594xXexX3xX42xX4f5xX3xX1xX38xXa8xXdxX3xX23xXdxX2e8xX75xX3xX5dxX372xX3xX117xX27xX43xX3xX36xX1xX160xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX36xX4f5xX3xX5dxX372xX3xX5xX179xX23xX3xX42xX179xX27xX3xXexXdxX119xX23xX3xX42xX318xXexX3xX4xX1xXe4xX23xX3xX42xX188xX23xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX24xX3xX349xd08fxX179xX23xX3xX42xX179xX27xX3xXexX6exXdxX3xX42xX318xXexX3xX4xX1xXe4xX23xX3xXexX49xXdxX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xX5xXa8xX3xX36xX1xXdxX3xXexX6exXdxX3xX75xX49xXdxX3xX23xX22xX38xXa8xXdxX3xXb0xXacxX3xX5dxXa8xX3xX5dx12f93xX23xX3xX42xX6xX23xX22xX3xX4xX94xX3xXexX366xX75xX3xX1xXdxX4f5xX27xX3xXexX1xX2d5xX4xX3xX7xX2d5xX3xXexX6exXdxX3xX5xXa8xX3xX6xXdxXa4xX3xX75xX867xX4xX3xX42xX609xX4xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX42xXb8xXdxX3xX75xX366xX23xX1xX3xX5xXa8xX3xX22xX366xX387xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xX2xX206xXb3xX162xX162xXexX162xX162xXacxX5xX203xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4fxXa8xX15xX3xXex11138xX3xX7xX2d5xX3xX23xX22xX36axXdxX3xX4xX6xX3xX5dxX372xX3xX23xX372xX23xX3xX103xXf9xX23xX22xX3xX1xX3b3xX6xX3xX5dxXa8xX3xX87xXdxX188xX23xX3xXbxX1xX43xXbxX3xXe7xXe8xX24xX3xX349xX87xXdxX188xX23xX3xXbxX1xX43xXbxX3xXe7xXe8xX3xX36xX1x11a89xX23xX22xX3xX42xXbbxX23xX1xX3xX9axX502xX23xX22xXa4xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xXa4xX3xXexX1xX6exX23xX22xX3xX117xX27xX6xX3xX23xX372xX23xX3xX58xXe4xX23xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX6bxX6xX3xX75xX366xX23xX1xX3xX4xX2ddxX3xXexX1xX4f5xX3xXexX4cxX38xX3xX23xX119xX23xX3xX75xXf9xXexX3xX36xX1xX94xXdxX3xX42xX38xXa8xX23xX3xX36xX188xXexX3xX1xX38xXa8xX23xX3xX1xX39xX38xX135xX3xX137xX2ddxX3xX5xXa8xX3xX75xXf9xXexX3xXexXc0xX3xXexXc0xX10bxX23xX22xX3xX9axX2cbxXexX3xXexXdxX188xX23xX3xX4fxXf9xX387xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3x13673xX1xX43xX23xX3xX22xXdxX39xX3xX4xX1xX5exX75xX3xX4xX1xX594xX3xX5xX3fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdxX4f5xX27xX135xX3xX30xX22xX27xX2e1xX23xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xX2xX206xXb3xX206xX42fxXexX272xX203xXacxX272xX5xX42fxX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX394xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4xX13cxX23xX22xX3xX58xXa8xX23xX1xX3xX5xXb8xXdxX3xXexX9axXdxX3xXe4xX23xX3xX42xX188xX23xX3xX4xX43xX4xX3xX23xX1xXa8xX3xX1xX38xX4cxXexX3xX42xXf9xX23xX22xX3xX5dxX372xX3xX117xX27xX15xX372xX23xX3xX58xXe4xX23xX3xX7xX2d5xX3xX5dxXa8xX3xX4xX6exX23xX22xX3xX4fxX502xX23xX22xX3xX1cxX5adxX3xX1xXf9xXdxX135xX3xX349xX30xX1xX32xX23xX22xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX42xXa8xX23xX3xX6exX23xX22xX3xX5dxXa8xX3xXbxX1xX867xX3xX23xX32xX3xXexX172xX3x10401xX10xX5xX75xX6xX3xX42xX188xX23xX3xXecbxXexX38xX23xX10xX1f7xX6xX5xX5xX135xX3xX87xX55xX3xX4xX1xX609xX23xX1xX3xX5xXa8xX3xX23xX1xXe4xX23xX3xXexX94xX3xX22xXdxX594xXbxX3xX23xXc0xX49xX4xX3xXe7xXe8xX3xXexX9axX10bxX3xX23xX119xX23xX3xX1xX38xXa8xX23xX3xXexX38xXa8xX23xX3xX36xX1xX43xX4xX3xX4fxXdxX2e8xXexX135xX3xX103xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xX36xX1xX6exX23xX22xX3xX1xX38xXa8xX23xX3xX75xXe8xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX172xX3xX42xX179xX27xX3xX23xX1xXc0xX23xX22xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX2cbxX15xX3xX36xX1xX39xX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX6xX15xX3xX42xX51xXdxX387xXa4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xXe7xXe8xX3xX23xX2ddxXdxX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xceb0xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX39xX23xX1xX3xX4fxX119xX23xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX1xXf9xXdxX3xXexX9axXc0xXb8xX23xX22xX3xXcxX9axX27xX23xX22xX3xXexXe4xX75xX3xX1xXf9xXdxX3xX23xX22xX1xXbbxX3xXe7xX4xX103xX38xX9axX75xXdxX4xX36xX135xX3xX30xX22xX27xX2e1xX23xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxXacxXacxX203xXexX206xX162xX272xX162xX5xX2xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX162xX203xX206xXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX1xX3fxX4xX3xX5xX4cxXdxX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xXexX1xXa8xX23xX1xX3xXexX2d5xX27xX3xX75xXa8xX3xX4xX1xX609xX23xX1xX3xX117xX27xX15xX372xX23xX3xX4xX6bxX6xX3xX75xX366xX23xX1xX3xX42xX5adxX3xX42xX4cxXexX3xX42xXc0xX36axX4xX3xX23xX1xXc0xX3xX5dxXdxX2e8xX4xX3xXexX1xX6exX23xX22xX3xX117xX27xX6xX3xX1xX6exX23xX3xX23xX1xXe4xX23xX3xX42xX2e1xX23xX22xX3xX22xXdxX49xXdxXa4xX3xXexX1xXc1fxX6xX3xXexX1xX27xX35exX23xX3xX4fxX366xX23xX1xX3xXexX1xXc0xXb8xX23xX22xX3xX1xX2ddxX6xX3xX117xX27xX6xX23xX3xX1xX2e8xX3xX5dxX49xXdxX3xX103xX27xX4fxX6xXa4xX3xXexX1xXc1fxX6xX3xXexX1xX27xX35exX23xX3xX1xX4cxXexX3xX23xX1xXe4xX23xX3xX5dxX49xXdxX3xX12dxX9axX6xX23xXa4xX3xX4xX1xXdxX188xX23xX3xX58xXbbxX4xX1xX3xXexXdxX119xX27xX3xX58xXdxX2e8xXexX3xXexX9axX5f4xX75xX3xX36xX1xX6bxX23xX22xX3xX4fxX94xX3xX72xX7xX6xX75xX6xX3xX4fxXdxX23xX3xXa52xX6xX58xX10xX23xXa4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4xX1xX38xX3xX4fxXdxX188xXexX24xX3xX349xX30xXc0xX49xX4xX3xXe7xXe8xX3xX42xX5adxX3xXexX9axX10bxX3xX23xX119xX23xX3xXexX94xXexX3xX42xX59cxXbxX3xX1xXc1xX23xXa4xX3xX75xX4cxX23xX1xX3xX75x11281xX3xX1xXc1xX23xX3xX7xX38xX3xX5dxX49xXdxX3xXexX1xXb8xXdxX3xX42xXdxX4f5xX75xX3xXexX6exXdxX3xX4fxX3fxXexX3xX42xX179xX27xX3xX23xX1xXdxX2e8xX75xX3xX36xf059xX387xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX3bfxX10xX27xXexX10xX9axX7xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxXacxX206xXb3xXexX203xX206xXb3xX272xX5xX2xXacxX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX162xXb0xXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx11342xX372xX3xX117xX27xX43xX3xXexX9axX366xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX4f5xX23xX3xX22xXdxX6xX38xX3xX117xX27xX15xX372xX23xX3xX5xX2d5xX4xX3xX4xX1xX38xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX36xX188xX3xX23xX1xXdxX2e8xX75xX3xX9f4xX38xX23xX6xX5xX58xX3xXcxX9axX27xX75xXbxXa4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX23xX1xX2cbxX23xX3xX75xX4cxX23xX1xX24xX3xX349xXcxX6exXdxX3xX42xX5adxX3xX4xX6xX75xX3xX36xX188xXexX3xX5dxX49xXdxX3xXexX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX42xX3fxX4xX3xX4xX517xX3xXcxX9axX27xX75xXbxX3xX9axX502xX23xX22xX3xX42xXf9xXdxX3xX23xX22xX13cxX3xX4xX6bxX6xX3xXexX6exXdxX3xX7xX1220xX3xX42xX39xX75xX3xX4fxX39xX38xX3xX75xXf9xXexX3xX117xX27xX43xX3xXexX9axX366xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX4f5xX23xX3xX22xXdxX6xX38xX3xX117xX27xX15xX372xX23xX3xX5xX2d5xX4xX3xXexX9axXc1xX23xX3xXexX9axX27xX3xX23xX1xX2cbxXexX3xX4xX2ddxX3xXexX1xX4f5xXa4xX3xX22xXdxX94xX23xX22xX3xX23xX1xXc0xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX22xX366xX3xXexX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX98xX27xX7xX1xX3xXexX172xX23xX22xX3xX5xXa8xX75xX3xX5dxX49xXdxX3xXexX6exXdxX387xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX3bfxX10xX27xXexX10xX9axX7xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxX2xX2xX272xXexX42fxX42fxXacxXb0xX5xX272xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX9axX38xX23xX22xX3xX4fxXa8xXdxX3xX58xXdxX5axX23xX3xX5dxX5exX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xXa4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX7xX3fxXbxX3xX75xX5adxX23xX3xX23xX1xXdxX2e8xX75xX3xX4xX6bxX6xX3xXe7xXe8xX3xX36xX119xX27xX3xX22xX55xXdxX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX58xXe4xX23xX3xX23xXc0xX49xX4xX3xX23xXa8xX15xX3xX42xX38xXa8xX23xX3xX36xX188xXexX3xX5dxXa8xX3xX23xX119xX27xX3xX4fxX35exXexX3xX7xX160xX4xX3xX75xX4cxX23xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX23xX372xX23xX3xX58xXe4xX23xX3xX4xX1xX6bxX3xX5dxXa8xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX23xX1xX2cbxXexX135xX3xX349xX103xX2ddxX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xXexX1xXb8xXdxX3xX42xXdxX4f5xX75xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX5xXbbxX4xX1xX3xX7xX517xX3xX42xX10xX3xX58xX55xX6xX3xXbxX1xX43xX3xX5dx1165dxX3xX7xX2d5xX3xX42xX38xXa8xX23xX3xX36xX188xXexX3xX42xX2ddxX135xX3xX137xX179xX27xX3xXexX1xX188xX3xX36xc8e9xX3xX23xXa8xX15xX3xX5xXa8xX3xX75xXf9xXexX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX5dxX609xX3xX58xX867xX135xX3xXcxX1xX188xX3xX22xXdxX49xXdxX3xX4xX1xX366xX75xX3xX7xXe4xX27xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX4fxX2cbxXexX3xX4fxX366xX23xX1xX3xX42xXc5dxX23xX22xXa4xX3xXexX1xX6xX15xX3xX42xX51xXdxX3xX117xX27xX15xX3xX75xX6exX3xX23xX1xXe4xX23xX3xX36xX1xX7afxX27xX3xX1xX55xX4xX3xX5dxXa8xX3xX4fxX2ddxX23xX22xX3xX75xX6xX3xX4xX6bxX6xX3xX36xX1xX6bxX23xX22xX3xX4fxX94xX135xX3xX30xX1xX32xX23xX22xX3xXexX1xX188xX3xX5xX2d5xX4xX3xX42xX2ddxX3xX42xX5adxX3xXexX1xX517xX3xX23xX22xX1xXdxX2e8xX75xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX5dxXa8xX3xX7xX2d5xX3xXexX1xXbbxX23xX1xX3xX5dxXc0xX36axX23xX22xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xX23xX1xXc0xX23xX22xX3xX23xX372xX23xX3xX58xXe4xX23xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xX5dxXa8fxX23xX3xXexX94xXexX387xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX23xX2ddxXdxX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX7xX2d5xX3xXexX2d5xX3xX1xXa8xX38xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX30xX22xXc0xXb8xXdxX3xX58xXe4xX23xX3xXe7xXe8xX3xXexX1xX10xX38xX3xX58x10accxXdxX3xX4fxXa8xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdxX4f5xX27xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX6bxX6xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX135xX3xX30xX22xX27xX2e1xX23xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxX2xX203xX203xXexXb0xX2xX42fxX42fxX5xX2xXacxX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXa52xXdxX119xX23xX3xX117xX27xX6xX23xX3xX42xX188xX23xX3xX137xX4cxX38xX3xX5xX27xX35exXexX3xX103xX1xX5exX75xX3xX7xX2ddxX4xX3xX7xX160xX4xX3xX36xX1xXc1fxX10xX3xX87xX36axXbxX3xXexX594xXdxX3xXexXdxX372xX23xX3xXb5xX1xX6xX15xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX4xX6xX9axX10xXc4xX3xX75xXa8xX3xX137xX39xX23xX22xX3xX103xXf9xX23xX22xX3xX1xX3b3xX6xX3xX5dxXa8xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX42xX3fxX4xX3xX4xX517xX3xX9f4xX38xX23xX6xX5xX58xX3xXcxX9axX27xX75xXbxX3xX42xXbbxX23xX1xX3xX1cxX2ddxX6xX3xX4fxXc1fxX3xX4xXa8xX23xX22xX3xX7xX49xX75xX3xX4xXa8xX23xX22xX3xXexX94xXexXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4xX1xX38xX3xX4fxXdxX188xXexXa4xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX4xX6xX9axX10xX3xX42xX5adxX3xX22xXdxX594xXbxX3xX22xXdxX39xX75xX3xXexX16a4xX3xX5xX2e8xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX36xX1xX6exX23xX22xX3xX4xX2ddxX3xX4fxX39xX38xX3xX1xXdxX4f5xX75xX3xX15xX3xXexX188xX3xX10bxX3xXe7xXe8xXa4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX609xX3xX15xX3xXexX188xX3xXexX5exX23xX22xX3xX5dxX49xXdxX3xX75xX160xX4xX3xX4xX1xX35exX75xX3xX23xX1xX2cbxXexX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX206xXacxX3xX23xX5exX75xX135xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX119xX23xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX4xX13cxX23xX22xX3xX23xX1xX2cbxX23xX3xX75xX4cxX23xX1xX24xX3xX349xX30xX188xX27xX3xX6xXdxX3xX42xX2ddxX3xX42xXc0xX6xX3xX9axX6xX3xX75xXf9xXexX3xX36xX188xX3xX1xX38xX4cxX4xX1xX3xXexX94xXexX3xX1xXc1xX23xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX22xX366xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xX42xX5adxX3xX5xXa8xX75xX3xX4xX1xX38xX3xX1xX2e8xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX4xX1xX5exX75xX3xX7xX2ddxX4xX3xX7xX160xX4xX3xX36xX1xXc1fxX10xXa4xX3xX4xX2ddxX3xXexX1xX4f5xX3xX22xXdxX594xXbxX3xX23xX1xXdxX372xX27xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX5dxX49xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX609xX3xXexX1xX2cbxXbxX3xX1xXc1xX23xXa4xX3xXexX6exXdxX3xX7xX1220xX3xX4xX6exX23xX22xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX6bxX23xX22xX3xX1xXf9xX387xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX23xX2ddxXdxX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxX272xXacxXb0xXexX162xX206xXb0xX19cxX5xX206xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXdxX188xXbxX3xXexX867xX4xX3xX23xX2ddxXdxX3xX5dxX372xX3xX5dxX2cbxX23xX3xX42xX372xX3xXbxX1xXe4xX23xX3xX4fxXdxX2e8xXexX3xX4xX1xX6bxX23xX22xX3xXexXf9xX4xX3xX5dxXa8xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX23xX1xX35exXbxX3xX4xXc0xX3xXexX4cxXdxX3xXe7xXe8xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4xX1xX38xX3xX1xX6xX15xX24xX3xX349xX103xX1xX6bxX23xX22xX3xXexXf9xX4xX3xX5dxXa8fxX23xX3xX5xXa8xX3xX75xXf9xXexX3xX5dxX2cbxX23xX3xX42xX372xX3xXexX38xX3xX5xX49xX23xX3xX5dxXa8xX3xX22xXe4xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX9axX1220xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX1cxX5adxX3xX1xXf9xXdxX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX135xX3xXcxX6exXdxX3xX4xX13cxX23xX22xX3xX7xX94xX23xX22xX3xX42xX6bxX3xX5xXe4xX27xX3xX42xX4f5xX3xX1xXdxX4f5xX27xX3xX9axX502xX23xX22xXa4xX3xX5dxX2cbxX23xX3xX42xX372xX3xX4xX1xX6bxX23xX22xX3xXexXf9xX4xX3xX22xXdxXb8xX3xX42xX5adxX3xXexX94xXexX3xX1xXc1xX23xX3xX23xX1xXdxX372xX27xX3xX7xX38xX3xX5dxX49xXdxX3xX2xXacxXa4xX3xXb0xXacxX3xX1xX6xX15xX3xX203xXacxX3xX23xX5exX75xX3xXexX9axXc0xX49xX4xX135xX3xX137xXdxX372xX27xX3xX23xXa8xX15xX3xX36xX1xX6exX23xX22xX3xX4xX1x12b2dxX3xX42xXc0xX36axX4xX3xXexX1xX4f5xX3xX1xXdxX2e8xX23xX3xX117xX27xX6xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX38xX23xX3xX7xX94xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX36xX119xX3xX75xXa8xX3xX4xX3b3xX23xX3xX10bxX3xXexX1xX43xXdxX3xX42xXf9xX3xX4xX6bxX6xX3xX22xXdxX49xXdxX3xXexX9axc857xX3xXe7xXe8xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX4xX43xX4xX3xX5dxX2cbxX23xX3xX42xX372xX3xX4xX1xX609xX23xX1xX3xXexX9axXbbxX135xX3xX30xX1xXc0xX23xX22xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xX5dxXa8fxX23xX3xX4xX1xXc0xX6xX3xX10bxX3xX42xX594xX23xX22xX3xX5dxXbbxX3xXexX9axX609xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX10bxX135xX3xXcxX2cbxXexX3xX4xX39xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xX4xX3b3xX23xX3xX9axX2cbxXexX3xX23xX1xXdxX372xX27xX3xX5dxXdxX2e8xX4xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX5xXa8xX75xX387xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX23xX2ddxXdxX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xc107xX1xX2ddxX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xd633xX38xX10xX3xX98xXdxX58xX10xX23xX3xX42xX160xX23xX22xX3xX58xX35exX15xX3xX5dx11cffxX3xXexX6xX15xX3xX36xX1xXdxX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdxX4f5xX27xX135xX3xX30xX22xX27xX2e1xX23xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxXb0xXacxX42fxXexX206xX19cxXacxXb3xX5xX42fxX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX162xXacxXacxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX137dxX372xX3xX5dxX2cbxX23xX3xX42xX372xX3xX4fxXdxX188xX23xX3xX42xX51xXdxX3xX36xX1xX609xX3xX1xX35exX27xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4xX1xX38xX3xX4fxXdxX188xXexXa4xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX19cxX3xX23xX5exX75xX3xX4xX179xX75xX3xX117xX27xX15xX372xX23xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX42xX5adxX3xX22xXdxX39xX75xX3xX42xXc0xX36axX4xX3xX7xX2d5xX3xX5xX2e8xX3xXexX1xX27xXf9xX4xX3xX5dxXa8xX38xX3xX58xX179xX27xX3xX75xXc1fxX3xX23xX1xX35exXbxX3xXexX172xX3xX23xXc0xX49xX4xX3xX23xX22xX38xXa8xXdxXa4xX3xXexX5exX23xX22xX3xX5dxXdxX2e8xX4xX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xX43xX4xX3xX4xX43xX4xX3xX23xX22xX27xX2e1xX23xX3xX23xX5exX23xX22xX3xX5xXc0xX36axX23xX22xX3xXexX43xXdxX3xXexX4cxX38xX3xX5dxXa8xX3xX36xcbb6xX3xXexX1xX6exX23xX22xX3xX117xX27xX6xX3xX87xXdxX2e8xXbxX3xXc0xX49xX4xX3xX1e4fxX6xX9axXdxX7xX135xX3xX394xX23xX22xX3xX4xX13cxX23xX22xX3xX36xX119xX27xX3xX22xX55xXdxX3xX23xXc0xX49xX4xX3xXe7xXe8xX3xX23xX2ddxXdxX3xX9axXdxX119xX23xX22xX3xX5dxXa8xX3xX4xXf9xX23xX22xX3xX42xX2e1xX23xX22xX3xXexX1xX188xX3xX22xXdxX49xXdxX3xX23xX2ddxXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX179xX23xX3xX1xXa8xX23xX1xX3xX42xXf9xX23xX22xX3xX1xXc1xX23xX3xX23xX32xX6xX3xX42xX4f5xX3xX42xX94xXdxX3xXbxX1xX2ddxX3xX5dxX49xXdxX3xX4fxXdxX188xX23xX3xX42xX51xXdxX3xX36xX1xX609xX3xX1xX35exX27xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX1e4fxX1xX2ddxX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX1e5exX38xX10xX3xX98xXdxX58xX10xX23xX3xXb5xXexX9axX43xXdxXc4xX3xX4xX5f4xX23xX22xX3xXbxX1xX27xX3xX23xX1xXe4xX23xX3xX5dxXa8xX3xX137xX2e8xX3xX23xX1xX2cbxXexX3xX1e4fxX1xX27xX3xX23xX1xXe4xX23xX3xXe7xXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4xX5f4xX23xX22xX3xX4xX38xX23xX3xX22xX43xXdxX3xX5xX3fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX4fxXa8xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdxX4f5xX27xX135xX3xX30xX22xX27xX2e1xX23xX24xX3xX3bfxX10xX27xXexX10xX9axX7xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX58xXexX1xX27xX75xX4fxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxXb0xXb0xX162xXexX19cxX42fxX206xX272xX5xX2xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX206xXacxX19cxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX42fxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX137dxX372xX3xX5dxX2cbxX23xX3xX42xX372xX3xX36xX1xX6bxX23xX22xX3xX4fxX94xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX23xX2ddxXdxX24xX3xX349xXcebxX1xX6exX23xX22xX3xXexX51xX3xX4xX1xX160xX4xX3xX36xX1xX6bxX23xX22xX3xX4fxX94xX3xX23xXc0xX49xX4xX3xX23xX22xX38xXa8xXdxX3xX23xXa8xX38xX3xXexX1xXa8xX23xX1xX3xX4xX6exX23xX22xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX5dxXdxX2e8xX4xX3xX5xX119xX23xX3xX36xX188xX3xX1xX38xX4cxX4xX1xX3xX1xX6xX15xX3xXexX1xX2d5xX4xX3xX1xXdxX2e8xX23xX3xX4xX27xXf9xX4xX3xXexX2cbxX23xX3xX4xX6exX23xX22xX3xX23xXa8xX38xX3xXexX9axX119xX23xX3xX42xX2cbxXexX3xX23xXc0xX49xX4xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX19cxX3xX23xX5exX75xX3xX117xX27xX6xX387xX3xX23xX1xXc0xX23xX22xX3xX5dxXa8fxX23xX3xXexX2e1xX23xX3xXexX4cxXdxX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xXbxX1xX179xX23xX3xXexX517xX3xX36xX1xX6bxX23xX22xX3xX4fxX94xX3xX23xX39xX15xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX10bxX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX23xXc0xX49xX4xXa4xX3xX5dxX609xX3xX58xX867xX3xX23xX1xXc0xX3xX5dxX867xX3xX42xX43xX23xX1xX3xX4fxX38xX75xX3xX22xXdxX39xXdxX3xX4xX1xX4cxX15xX3xX75xX6xX9axX6xXexX1xX38xX23xX3xX98xX38xX7xXexX38xX23xX3xX1xX6xX15xX3xXexX1xX39xX75xX3xX7xX43xXexX3xX10bxX3xXecbxX6xX23xX3xX98xX10xX9axX23xX6xX23xX58xXdxX23xX38xX135xX3xX349xX137xX94xXdxX3xX5dxX49xXdxX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX117xX27xXe4xX23xX3xX23xX1xXe4xX23xX3xX42xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX867xX4xX3xX5dxX867xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX117xX27xXe4xX23xX3xX23xX22xX13cxXa4xX3xXexX6exXdxX3xX75xX27xX94xX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX23xX1xX6bxX3xX5dxX49xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX4fxX4cxX23xX3xX9axX502xX23xX22xXa4xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX58xX2d5xX3xX23xX1xX2cbxXexX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX42xXb8xXdxX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xX609xX23xX1xX3xX5xXa8xX3xX5xXa8xX75xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXcxXc0xX3xX5xX2e8xX23xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX43xX4xX3xX4fxX4cxX23xX387xX3xX1exX3xX6exX23xX22xX3xX23xX2ddxXdxX3xX36xX1xXdxX3xX4xX39xX3xX1xXf9xXdxX3xXexX9axXc0xXb8xX23xX22xX3xX42xX160xX23xX22xX3xX58xX35exX15xX3xX5dxX1e72xX3xXexX6xX15xX3xX1xXc0xX10bxX23xX22xX3xX160xX23xX22xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxX19cxX203xX2xXexX206xX162xXb0xX19cxX5xX2xXacxX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX162xXacxXacxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX349xXcxX2cbxXexX3xX4xX39xX3xX4xX1xX594xX23xX22xX3xXexX6xXa4xX3xX4fxX2cbxXexX3xX36xX4f5xX3xX42xX39xX23xX22xX3xXbxX1xX43xXdxX3xX23xXa8xX38xXa4xX3xX23xX119xX23xX3xX117xX27xX15xX188xXexX3xX5xXdxX2e8xXexX3xXexX1xX6xX75xX3xX22xXdxX6xX3xX7xX160xX3xX75xX2e8xX23xX1xX3xXexX43xXdxX3xXexX1xXdxX188xXexX3xX4xX43xX4xX3xXexX1xX4f5xX3xX4xX1xX188xX3xX58xXe4xX23xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX6bxX6xX3xXexX6xX387xXa4xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX23xX1xX2cbxX23xX3xX75xX4cxX23xX1xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX36xX1xXdxX3xX23xX2ddxXdxX3xX5dxX372xX3xXexX609xX23xX1xX3xX4xX1xX2cbxXexX3xX75xX38xX23xX22xX3xX75xX6xX23xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX23xX372xX23xX3xX58xXe4xX23xX3xX4xX1xX6bxX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX3bfxX10xX27xXexX10xX9axX7xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxX203xX2xXacxXexX2xXb3xX203xX42fxX5xX162xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX394xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4xX13cxX23xX22xX3xX36xX1xX27xX15xX188xX23xX3xX36xX1xX609xX4xX1xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX58xXe4xX23xX3xXexX2d5xX3xX9axX6xX3xXexX9axX6xX23xX1xX3xX4xX517xX24xX3xX349xX30xX188xX27xX3xX4xX43xX4xX3xX4fxX4cxX23xX3xX4xX39xX75xX3xXexX1xX2cbxX15xX3xX75xX2e8xXexX3xX75xXc1fxXdxX3xX5dxX366xX3xXbxX1xX39xXdxX3xXexX9axX6xX23xX1xX3xX5xX27xX35exX23xX3xX4xX43xX4xX3xX5dxX2cbxX23xX3xX42xX372xX3xX5dxX49xXdxX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX1cxX6xX3xX5xX4cxX3xXexX9axX119xX23xX3xX12dxX23xXexX10xX9axX23xX10xXexXa4xX3xX1xX6xX15xX3xXexX366xX75xX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX9axX6xX23xX1xX3xX5xX27xX35exX23xX3xX5dxX49xXdxX3xX1xX55xX3xXexX9axX38xX23xX22xX3xX42xXb8xXdxX3xXexX1xX2d5xX4xX135xX3xX30xX188xX27xX3xX4xX2ddxX3xX42xXdxX372xX27xX3xX22xX366xX3xX42xX2ddxX3xX4xX179xX23xX3xX7xX517xX6xX3xX42xX51xXdxXa4xX3xX1xX5adxX15xX3xX1cxXc1fxX3xX22xXdxXa8xX15xX3xX5dxXa8xX3xX7xX517xX6xX3xX23xX2ddxX135xX3xX30xX188xX27xX3xXexX1xX2cbxXexX3xX5dxX55xX23xX22xX3xX4fxX10bxXdxX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX117xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX160xX4xX3xX42xXc0xX36axX4xX3xX4fxX179xX27xXa4xX3xX1xX5adxX15xX3xX5xXa8xX75xX3xX1xX2e1xX3xX7xXc1xXa4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4xX1xX32xX3xX36xX2083xX3xX5dxXa8xX3xXexX2d5xX3xXexX1xX6xX75xX3xX22xXdxX6xX3xXexX9axX6xX23xX1xX3xX4xX517xX387xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xXcebxX1xX43xX23xX3xX22xXdxX39xX3xX4xX1xX5exX75xX3xX4xX1xX594xX3xX5xX3fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX4fxXa8xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdxX4f5xX27xX3xX4xX6bxX6xX3xX6exX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX135xX3xX30xX22xX27xX2e1xX23xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxX162xXacxX162xXexX272xX162xXacxXb3xX5xXb0xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX162xXacxXacxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcebxX188xXexX3xXexX1xX594xX4xX3xX4fxXa8xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdxX4f5xX27xXa4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xXe7xXe8xX3xX98xX6xX9axX6xX4xX36xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX9axXc1xXdxX3xX23xXc0xX49xX4xX3xX75xX3fxXexX3xX36xX1xXdxX3xX23xX2ddxXdxX3xX5xXb8xXdxX3xX4xX39xX75xX3xXc1xX23xX3xX5dxX36axX3xX4xX38xX23xX135xX3xX394xX23xX22xX3xX4fxXa8xX15xX3xXexXc1fxX3xX7xX2d5xX3xX4fxXdxX188xXexX3xXc1xX23xX3xX42xX188xX23xX3xX1e4fxX1xX2ddxX3xXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX1e5exX38xX10xX3xX98xXdxX58xX10xX23xX3xX42xX2e1xX23xX22xX3xXexX1xXb8xXdxX3xX22xX517xXdxX3xX5xXb8xXdxX3xX4xX39xX75xX3xXc1xX23xX3xX4xX1xXe4xX23xX3xXexX1xXa8xX23xX1xX3xX42xX188xX23xX3xX42xXf9xXdxX3xX23xX22xX13cxX3xX23xX1xXe4xX23xX3xX5dxXdxX119xX23xX3xX4xX6bxX6xX3xX75xX366xX23xX1xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX3bfxX10xX27xXexX10xX9axX7xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxX162xXb0xXb0xXexX203xX19cxX272xX162xX5xX272xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xXa4xX3xX137xX2e8xX3xX23xX1xX2cbxXexX3xXbxX1xX27xX3xX23xX1xXe4xX23xX3xXe7xXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX5dxXa8xX3xX4xX38xX23xX3xX22xX43xXdxX3xXe7xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX5f4xX23xX22xX3xX5dxX36axX3xX4xX1xX2e1xX23xX22xX3xX1e4fxX1xX2ddxX3xXexX51xX23xX22xX3xXexX1xX94xX23xX22xX3xX1e5exX38xX10xX3xX98xXdxX58xX10xX23xX3xX4xX5f4xX23xX22xX3xX5xX119xX23xX3xX7xXe4xX23xX3xX36xX1xX2cbxX27xX3xX4xX1xXa8xX38xX3xX36xX1xX43xX23xX3xX22xXdxX39xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX9axX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxX206xX2xXb0xXexX2xX206xX162xX203xX5xX203xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX394xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX4fxX3fxXexX3xXexX6xX15xX3xX5dxX49xXdxX3xX75xX55xXdxX3xX23xX22xXc0xXb8xXdxX3xX7xX6xX27xX3xX36xX1xXdxX3xX36xX188xXexX3xXexX1xX594xX4xX3xX4fxXa8xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdxX4f5xX27xX3xX4xX27xX94xXdxX3xX4xX5f4xX23xX22xX3xX4xX6bxX6xX3xX75xX366xX23xX1xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX78xX78xXdxX135xX4fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX135xX5dxX23xX78xX23xX10xX1f7xX7xX78xX2xXb3xXacxXb0xX78xX2xXb0xX162xX58xX203xX2xXb0xXacxXb3xXb0xX42fxXexX2xXb3xXb3xX42fxX5xX162xX135xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX1xX27xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX6xX23xX1xX3xX36xX1xX6xX4xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX6xXdxX3xX4fxX27xX38xXdxX3xX58xX38xX4xX3xX58xXdxX10xX23xX3xX5dxX6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX38xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX75xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX58xXexX1xX24xX272xXacxXacxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX203xX203xX19cxXbxX1cxX2dxX58xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX4fxX5xX38xX4xX36xX2dxX75xX6xX9axX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX6xX27xXexX38xX2dxX75xX6xX9axX22xXdxX23xX1exX9axXdxX22xX1xXexX24xX6xX27xXexX38xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX394xX23xX22xX3xX72xX4fxX6xX75xX6xX3xX5dxXa8fxX15xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xXa8xX38xX3xX36xX1xX43xX23xX3xXbxX1xX3b3xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX36xX1xXdxX3xX36xX188xXexX3xXexX1xX594xX4xX3xX4fxXa8xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX4fxXdxX4f5xX27xX3xX10bxX3xXcxX9axX27xX23xX22xX3xXexXe4xX75xX3xX1xXf9xXdxX3xX23xX22xX1xXbbxX3xXe7xX4xX103xX38xX9axX75xXdxX4xX36xX3xXexX4cxXdxX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX135xX3xX0xX10xX75xX2fxXb5xX38fxX23xX1xX24xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX22xX38xX3xXcxX9axXdxX4fxX27xX23xX10xXc4xX0xX78xX10xX75xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106e4xX27xXexX1xX38xX9axXaxX2fxX1e4fxX1xXc0xXc1xX23xX22xX3xX137xX318xX23xX22xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecbxX38xX27xX9axX4xX10xXaxX2fxXb5xXcxX51xX23xX22xX3xX1xX36axXbxXc4xX0xX78xXbxX2f
Phương Đặng