Đoàn công tác CHLB Đức làm việc với Bệnh viện Đa khoa và Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chiều 9/12, đoàn công tác Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế bang Mecklenburg - Vorpommern, CHLB Đức đã đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo Sở Y tế cùng đi với đoàn.
5baaxfc54xfa12xd52fx646fxf021x67f7xa6c1x5e2cxX7xd5f3x6b5fx8d7ax825bx5ddbxc939xX5x1030exXax5caexf807xf68fx1020cx93c8xX3xX4xa085xX16xfd05xX3xXexfe38xX4xX3x107dax6211x6e89xe222xX3xX13xefdbxX4xX3xX5xX15xeadcxX3xba2axXdx6c6exX4xX3xX2ex68a3xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xdf66xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxf9dexdc16xd4d3xX16xX1bxX3xX21xX13xX3xb73exX3xXexead8xX3xX22xX15xX3xXcxbc92xX16xX1xX0x7e26xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6x62abxXaxX12xX21xX1xXdxeac2x68d0xX3x7eacxX63xX2x9f4fx86caxX3xea39xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX24xb92exX3xc735xXdxX16xX1xX3xXexX59xX82xX3xX23xX6xX14xX3xX84xX93xX16xX1bxX3xX2exX15xX3xX56xX3xXexX59xX3x9809xX6xX16xX1bxX3xb80cxX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xf540xX3xfdabxX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX82xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX84xbc4exX3xX84xX59xX16xX3xXexX1xb4d0xX2cxX82xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xXexa522xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX6xX14xX3xX84x7d9bxX16xX1bxX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1x9221xX3x8926xX1x8475xX3xX21xX1xea71xX3xXex9233xX4xX1xX3xbae0xX24xe336xb4c0xX3xXex931fxX16xX1xX3xX13cxX4exdb3bxX16xX1bxX3xXcxdd4exXexX3xXcxX1x66b0xX16xX1bxX3xX2exX15xX3xX5xXd8xX16xX1xX3xX84xXeexX14xX3xbf36xf0e3xX3xX56xX3xXexX59xX3xX4xc311xX16xX1bxX3xX84xXdxX3xX2exX34xXdxX3xX84xX14xX15xX16xX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexb4c5xX5xX10xX9xXaxca6dxXdxX75xXexX1xb430xX3x67d4xX2x9411xXbx5fd1xe6eaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1b0xX3xX1b4xX2xac65xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX63xX63xXdxX12axXafxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX2exX16xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xcc81xX1b4xX7exX63xX2xX1b4xX1b4xX75xX1c3xX2xX1eaxa258xX1b2xbf03xX1f5xXexX7ex807fxX7exX1c3xX1b2xX5xX1c3xX12ax66e8xXbxX1bxd640xX4dxX9xX1eaxX7exX1b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b6xXexXc0xX6xX5xXdxX1bxX16xX1b0xX3xX202xX7cxX7xXexXdxdb76xX1a6xX1b7xXaxX12xXcxX4dxX4exX34xX4xX3xXafxX7cxf784xXdxX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX82xX3xX84xX14xX15xX16xX3xX84xXd8xX3xXexX34xXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3x7fe2xX7cxX6xX16xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xac5dxX16xX1bxX82xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xXcxXeexXdxX3xXafxX7cxX2a2xXdxX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX82xX3xX84xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX84xXd8xX3xX84xX4exd1e1xX4xX3xX16xX1bxX1xX10xX3xX1bxXdxX34xXdxX3xXexX1xXdxX30xX7cxX3xXexX2a2xX16xX1bxX3xX2c0xX7cxX6xX16xX3xX2exX7bxX3xX2exX15xX3xX16xX1xedacxX16xX1bxX3xXafxX4exX34xX4xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX4dxXdx6249xX16xX3xX2cxX34xXdxX3xX4xX132xX6xX3xX84xX145xX16xX3xX2exX135xX3xXexX4dxX14xX16xX1bxX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX82xX3xX16xX1bxX1xXdxff43xX16xX3xX4xX27xX7cxX3xX44xX1xX14xX6xX3xX1x6d46xX4xX82xX3xX27xX16xX1bxX3xX75xd8f8xX16xX1bxX3xX44x8cf0xX3xXexX1xX7cx704axXexX3xX4xX6xX14xX3xX2exX15xX14xX3xX44xX1xX1exX2cxX82xX3xX4xX1xX36cxX6xX3xXafxX30xX16xX1xX12axX12axX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xX22xX6xXdxX3xXafxX3a2xX16xX3xX4xfe4cxX16xX1bxX3xX84xXd8xX3xX4xX168xX16xX1bxX3xXexX4dxX6xX14xX3xX84xX2a2xXdxX3xXexX1xX3a2xX2cxX3xX2exX7bxX3xX4xX1exX4xX3xX2exX14axX16xX3xX84xX7bxX3xX1xX347xXbxX3xXexX1exX4xX3xX2c0xX7cx6062xX4xX3xXexX59xX3xX16xX1xX4exX1b0xX3xX13xX15xX14xX3xXexXeexX14xX3xX84xXdxX7bxX7cxX3xX75xX4exe1d9xX16xX1bxX3xX2exXdxX3a2xX16xX3xXexX34xXdxX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xXexXeexXdxX3xX13xX27xX4xX82xX3xX2cxX4fxXdxX3xX84xXeexXdxX3xX75xXdxX30xX16xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX1exX4xX3xX75xXdx840axX16xX3xX84xX15xX16xX3xX1a6xX3xXexX59xX3xX2c0xX7cxX42fxX4xX3xXexX59xX82xX3xXexX4dxX6xX14xX3xX84xX2a2xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2exXdxX3a2xX16xX82xX3xXexX1x8a81xX4xX3xXexX3c2xXbxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexXeexXdxX3xX4xX1exX4xX3xXexX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX84xXeexXdxX3xX1xX3afxX4xX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX3xX16xX1bxX15xX16xX1xX3xX1a6xX12axX12axX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX75xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1b0xX3xX1b4xX2xX1c3xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX63xX63xXdxX12axXafxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX2exX16xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX1b4xX7exX63xX2xX1b4xX1b4xX75xX1c3xX2xX1eaxX1f7xX1c3xX2xX1fbxXexX1f7xX1f5xX1b4xX2xX1c3xX5xX1c3xX12axX202xXbxX1bxX205xX4dxX9xX1b2xX1fbxX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b6xXexXc0xX6xX5xXdxX1bxX16xX1b0xX3xX202xX7cxX7xXexXdxX295xX1a6xX1b7xXaxX12xXcxXdxX59xX16xX3xX7xX5fxX3xX15fxXexX10xX295xX6xX16xX3xac93xX7cxX75xX14xX5xXbxX1xX3xXexX1xX6xX1a6xX3xX2cx7e2exXexX3xX84xX14xX15xX16xX3xX1bx7892xXdxX3xX5xX4fxXdxX3xX4xdcc5xX2cxX3xX145xX16xX3xXexX34xXdxX3xX5xXd8xX16xX1xX3xX84xXeexX14xX3xXexX13fxX16xX1xX82xX3xXafxX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX84xXd8xX3xXexXeexX14xX3xX84xXdxX7bxX7cxX3xX44xXdxX30xX16xX3xX84xX37dxX3xX84xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX84xX4exX347xX4xX3xXexe44fxX2cxX3xX1xXdxX37dxX7cxX3xX4dxca19xX3xX1xX145xX16xX3xX2exX7bxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX14xXeexXexX3xX84xX93xX16xX1bxX3xX1a6xX3xXexX59xX3xXexX4dxX14xX16xX1bxX3xXexX13fxX16xX1xX12axX12axX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xX95xX59xXexX3xXexX1xdfa9xX4xX3xXafxX7cxX2a2xXdxX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX82xX3xX5xXd8xX16xX1xX3xX84xXeexX14xX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xXafxX15xX1a6xX3xXex784fxX3xX7xX4afxX3xX16xX1bxX4exX449xX16xX1bxX3xX2cxX93xX82xX3xX1bxX62cxXdxX3xX5xX4fxXdxX3xX4xX634xX2cxX3xX145xX16xX3xXexX4dxX4exX34xX4xX3xX16xX1xX36cxX16xX1bxX3xX634xX16xX1xX3xX1xX4exX160xX16xX1bxX3xX4xX132xX6xX3xX16xX1bxX15xX16xX1xX3xX1a6xX3xXexX59xX3xX16xX4exX34xX4xX3xXafxXeexX16xX3xXexX34xXdxX3xX1a6xX3xXexX59xX3xX16xX4exX34xX4xX3xX16xX1xX15xX1b7xX3xX2cxX14xX16xX1bxX3xX2cxX7cxX42fxX16xX3xX1xX6xXdxX3xXafxX3a2xX16xX3xX7xe9c8xX3xX4xX12exX3xX7xX4afxX3xX1xX347xXbxX3xXexX1exX4xX3xX5xb6d8xX7cxX3xX75xX15xXdxX82xX3xX16xX1xX14axXexX3xX5xX15xX3xXexX4dxX14xX16xX1bxX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX1b6xXd8xX3xX1xX93xXdxX3xX1xX12exX6xX3xX4xX1exX4xX3xXexX4dxX6xX16xX1bxX3xXexX1xXdxX59xXexX3xXafxX135xX3xX84xX37dxX3xXexX4dxXdxX37dxX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX44xX3bdxX3xXexX1xX7cxX3c2xXexX3xX4xX1xX7cxX1a6xX3a2xX16xX3xX7xX78axX7cxX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX75xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1b0xX3xX1b4xX2xX1c3xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX63xX63xXdxX12axXafxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX2exX16xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX1b4xX7exX63xX2xX1b4xX1b4xX75xX1c3xX2xX1eaxX81xX2xX2xX1b4xXexX1fbxX81xX1f7xX1b4xX1b2xX5xX1c3xX12axX202xXbxX1bxX205xX4dxX9xX1eaxX1eaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b6xXexXc0xX6xX5xXdxX1bxX16xX1b0xX3xX202xX7cxX7xXexXdxX295xX1a6xX1b7xXaxX12xX12cxX1xX12exX3x79edxXdxX1exX2cxX3xX84xX42fxX4xX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xXexX13fxX16xX1xX3xXcxX4dxe720xX16xX3xXcxX1xX135xX3xX13cxX7cxX16xX1bxX3xX2cxX14xX16xX1bxX3xX2cxX7cxX42fxX16xX3xX1xX6xXdxX3xXafxX3a2xX16xX3xX7xX779xX3xX4xX12exX3xX7xX4afxX3xX1xX347xXbxX3xXexX1exX4xX3xX5xX78axX7cxX3xX75xX15xXdxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xXcxX4dxX14xX16xX1bxX3xX4xX1xX4exX145xX16xX1bxX3xXexX4dxX67fxX16xX1xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX6xX14xX3xX84xX11axX16xX1bxX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX82xX3xX84xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX24xX93xX3xX95xXdxX16xX1xX3xXexX59xX82xX3xX23xX6xX14xX3xX84xX93xX16xX1bxX3xX2exX15xX3xX56xX3xXexX59xX3xX24xX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3x5e6exX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX3xX84xXd8xX3xX16xX1bxX1xX10xX3xX16xX1xX15xX3xXexX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xX2exX7bxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2cxX160xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX34xXbxX3xXexXdxX59xX16xX1bxX3xX13xX27xX4xX3xXexX1x86d9xX3xX84xXdxX37dxX2cxX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX84xX12exX82xX3xXexX4dxX3a2xX16xX3xX4xX145xX3xX7xX160xX3xXafxXdxX3a2xX16xX3xXafxX634xX16xX3xX1bxX1xXdxX3xX16xX1xX34xX3xX1bxXdxX36cxX6xX3xX139xX24xX13bxX13cxX3xXexX13fxX16xX1xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xX9f9xX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX82xX3xXexX4dxX14xX16xX1bxX3xX84xX12exX3xX4xX12exX3xX16xX93xXdxX3xX75xX7cxX16xX1bxX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX82xX3xX4xX7cxX16xX1bxX3xX27xX16xX1bxX3xX5xX6xX14xX3xX84xX93xX16xX1bxX3xX84xXdxX7bxX7cxX3xX75xX4exX449xX16xX1bxX3xX4xX1xX14xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX1xX14xX623xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX75xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX30xXbxX3xX13xX27xX4xX82xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX6xX14xX3xX84xX11axX16xX1bxX3xX56xX3xXexX59xX3xX84xXd8xX3xXexX2a2xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX81xX3xX5xX34xXbxX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX3xX2exX34xXdxX3xXexX2a2xX16xX1bxX3xX7xX42fxX3xX81xX7exX3xX1xX3afxX4xX3xX2exXdxX3a2xX16xX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX75xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1b0xX3xX1b4xX2xX1c3xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX63xX63xXdxX12axXafxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX2exX16xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX1b4xX7exX63xX2xX1b4xX1b4xX75xX1c3xX2xX1eaxX81xX1f7xX1f7xX1eaxXexX1f7xX81xX1eaxX81xX1eaxX5xX1c3xX12axX202xXbxX1bxX205xX4dxX9xX1fbxX1eaxX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xXeexXdxX3xXafxXdxX37dxX7cxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX75xX4afxX3xXafxX7cxX2a2xXdxX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xX22xX6xXdxX3xXafxX3a2xX16xX3xX84xXd8xX3xX4xX168xX16xX1bxX3xX16xX1xX6xX7cxX3xXexX1xX634xX14xX3xX5xX7cxX3c2xX16xX3xX44xX3bdxX3xX2exX7bxX3xX4xX1exX4xX3xX2exX14axX16xX3xX84xX7bxX3xX16xX1xX4exX3xX5xX93xX3xXexX4dxX67fxX16xX1xX82xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa42xX3xX1xX3afxX4xX82xX3xX2c0xX7cxX1a6xX7bxX16xX3xX5xX347xXdxX82xX3xX4xX1xX59xX3xX84xX93xX3xX2exX15xX3xX7xX4afxX3xX1x7903xX3xXexX4dxX347xX3xX4xX132xX6xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xX4xX3fdxX16xX1bxX3xX16xX1xX4exX3xX4xX132xX6xX3xXafxX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xX9f9xX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX3xX84xX42fxXdxX3xX2exX34xXdxX3xX4xX1xX4exX145xX16xX1bxX3xXexX4dxX67fxX16xX1xX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX82xX3xX4xX7cxX16xX1bxX3xX27xX16xX1bxX3xX5xX6xX14xX3xX84xX93xX16xX1bxX3xX16xX15xX1a6xX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xXcxXeexXdxX3xXafxX7cxX2a2xXdxX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX82xX3xX12cxX1xX12exX3xX21xX1xX132xX3xXexX135xX4xX1xX3xX139xX24xX13bxX13cxX3xXexX13fxX16xX1xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xX13cxX4exX145xX16xX1bxX3xXcxX14axXexX3xXcxX1xX14fxX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xXexX1xX3a2xX2cxX3xX2exX7bxX3xXexX67fxX16xX1xX3xX1xX67fxX16xX1xX3xXexX4dxXdxX37dxX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX16xX93xXdxX3xX75xX7cxX16xX1bxX3xXafxX634xX16xX3xX4xX6xX2cxX3xX44xX59xXexX3xX1bxXdxX36cxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX84xX135xX6xX3xXbxX1xX4exX145xX16xX1bxX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX75xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1b0xX3xX1b4xX2xX1c3xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX63xX63xXdxX12axXafxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX2exX16xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX1b4xX7exX63xX2xX1b4xX1b4xX75xX1c3xX2xX1eaxX1f5xX1b2xX1b4xX2xXexX1f7xX1b4xX1eaxX2xX1f5xX5xX1c3xX12axX202xXbxX1bxX205xX4dxX9xX1f7xX1fbxX1f7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX84xX12exX82xX3xXexX13fxX16xX1xX3xX84xXd8xX3xX4xX1xX13fxX3xX84xXeexX14xX3xX4xX1exX4xX3xXexX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX1xX3afxX4xX82xX3xXafxX6xX16xX82xX3xX16xX1bxX15xX16xX1xX3xX5xXdxX3a2xX16xX3xX2c0xX7cxX6xX16xX3xX1b6xX78axX1a6xX3xX75xX4afxX16xX1bxX3xX4xX1xX4exX145xX16xX1bxX3xXexX4dxX67fxX16xX1xX3xX84xXeexX14xX3xXexXeexX14xX3xX84xXdxX7bxX7cxX3xX75xX4exX449xX16xX1bxX1b7xX3xX16xX1bxX1xXdxX3a2xX16xX3xX4xX27xX7cxX82xX3xX7xX34xX2cxX3xXafxX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXa42xX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX1xXd02xX3xXexX4dxX347xX3xXexX4dxX4afxX4xX3xXexXdxX59xXbxX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX3afxX4xX3xX2exXdxX3a2xX16xX3xX84xX6xX16xX1bxX3xXexX1xX10xX14xX3xX1xX3afxX4xX3xXexXdxX59xX16xX1bxX3xX13xX27xX4xX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xX12cxX1xX12exX3xX21xX1xX132xX3xXexX135xX4xX1xX3xX139xX24xX13bxX13cxX3xXexX13fxX16xX1xX3xXafxX15xX1a6xX3xXexX706xX3xX2cxX14xX16xX1bxX3xX2cxX7cxX42fxX16xX3xXafxX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xXc0xX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX3xX1xXd02xX3xXexX4dxX347xX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX82xX3xX4xX1xX7cx6bc9xX16xX3xX1xX12exX6xX3xX1bxXdxX1exX14xX3xX2exXdxX3a2xX16xX3xXexXdxX59xX16xX1bxX3xX13xX27xX4xX3xX84xX37dxX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX1bxXdxX634xX16xX1bxX3xX75xXeexX1a6xX3xX84xXeexXexX3xX1xXdxX30xX7cxX3xX2c0xX7cxX634xX3xX4xX6xX14xX3xX1xX145xX16xX82xX3xX84xa155xX16xX1bxX3xXexX1xX4fxXdxX3xX4xX7cxX16xX1bxX3xX4xX14axXbxX3xX4xX1exX4xX3xXexX15xXdxX3xX5xXdxX30xX7cxX3xX2exX7bxX3xX2exXe0xX16xX3xX1xX12exX6xX82xX3xX4xX14xX16xX3xX16xX1bxX4exX4fxXdxX3xX16xX4exX34xX4xX3xX13xX27xX4xX3xX84xX37dxX3xXexX7cxX1a6xX3a2xX16xX3xXexX4dxX7cxX1a6xX7bxX16xX3xXexX34xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX3afxX4xX3xX2exXdxX3a2xX16xX82xX3xX84xX623xXexX3xX16xX7bxX16xX3xX2cxX12exX16xX1bxX3xX4xX1xX14xX3xX2cxX42fxXdxX3xX2c0xX7cxX6xX16xX3xX1xX30xX3xX1xX347xXbxX3xXexX1exX4xX3xX5xX78axX7cxX3xX75xX15xXdxX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX16xXexX10xX4dxX3xX75xXexX1xX7cxX2cxXafxXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX75xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1b0xX3xX1b4xX2xX1c3xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX63xX63xXdxX12axXafxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX2exX16xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX1b4xX7exX63xX2xX1b4xX1b4xX75xX1c3xX2xX1eaxX1f5xX1b2xX1b4xX1b4xXexX1b2xX1eaxX1b2xX1f7xX1fbxX5xX1c3xX12axX202xXbxX1bxX205xX4dxX9xX1f7xX1fbxX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX4dxX2cbxX3xX4xX1xX7cxX1a6xX30xX16xX3xX4xX168xX16xX1bxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX3afxX4xX3xX2exXdxX3a2xX16xX3xXexXeexXdxX3xX5xX34xXbxX3xX1xX3afxX4xX3xXexXdxX59xX16xX1bxX3xX13xX27xX4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xXcxXdxX59xX16xX3xX7xX5fxX3xX15fxXexX10xX295xX6xX16xX3xX615xX7cxX75xX14xX5xXbxX1xX3xXexX1xX6xX1a6xX3xX2cxX623xXexX3xX84xX14xX15xX16xX3xX1bxXdxX634xXdxX3xX84xX1exXbxX3xX16xX1xX36cxX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX82xX3xX84xX109cxX16xX1bxX3xXexX1xX4fxXdxX3xX4xX6xX2cxX3xX44xX59xXexX82xX3xXafxX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xXc0xX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX3xX7xX779xX3xX4xX1xXdxX3xXexX4dxX634xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa42xX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX3xX16xX78axX16xX1bxX3xX4xX1xX27xX16xX1bxX3xX4xX1xX13fxX3xXexXdxX59xX16xX1bxX3xX13xX27xX4xX3xXexfa92xX3xX24xX2xX3xX5xX3a2xX16xX3xX24xX81xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX3afxX4xX3xX2exXdxX3a2xX16xX82xX3xX4xX6xX2cxX3xX44xX59xXexX3xX44xbe1dxX3xX1xX347xXbxX3xX84xX109cxX16xX1bxX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX3xX16xX1bxX1xX7bxX3xX4xX1xXe0xX2cxX3xX7xX12exX4xX3xX7xX27xX4xX3xX44xX1xX706xX10xX3xX16xX1bxX4exX4fxXdxX3xX1bxXdxX15xX3xX2exX15xX3xX4xX12exX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX44xX1xXdxX3xX1xX3afxX4xX3xX2exXdxX3a2xX16xX3xX84xX1exXbxX3xX27xX16xX1bxX3xX84xX132xX3xX84xXdxX7bxX7cxX3xX44xXdxX30xX16xX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12x719cxX16xX1bxX3xX15fxXexX10xX295xX6xX16xX3xX615xX7cxX75xX14xX5xXbxX1xX3xXexXdxX16xX3xXexX4exX160xX16xX1bxX82xX3xX2exX34xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX934xX16xX3xX1xX347xXbxX3xXexX1exX4xX82xX3xXexX1xXdxX30xX16xX3xX4xX1xXa42xX82xX3xX16xX1xX36cxX16xX1bxX3xX1xX3afxX4xX3xX2exXdxX3a2xX16xX3xX84xX934xX7cxX3xXexXdxX3a2xX16xX3xX4xX132xX6xX3xX4xX1xX4exX145xX16xX1bxX3xXexX4dxX67fxX16xX1xX3xX7xX779xX3xX7xX34xX2cxX3xX84xX4exX347xX4xX3xX4xX1xX15xX14xX3xX84xX12exX16xX3xXexXeexXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX12axX0xX63xXbxX12xX0xXexX6xXafxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1b6xX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1bxX9xXaxX1c3xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX75xX75xXdxX16xX1bxX9xXaxX1f5xXaxX12xX0xXexXafxX14xX75xX1a6xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xXaxX12xXcxX4dxX4exX34xX4xX3xX84xX12exX82xX3xX7xX1exX16xX1bxX3xX7exX63xX2xX81xX82xX3xX84xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX24xX93xX3xX95xXdxX16xX1xX3xXexX59xX82xX3xX23xX6xX14xX3xX84xX93xX16xX1bxX3xX2exX15xX3xX56xX3xXexX59xX3xX24xX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xX9f9xX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX3xX84xXd8xX3xXexX34xXdxX3xXexX1xXe0xX2cxX3xX95xX1xX7cxX3xX5xX4exX7cxX3xX16xXdxX30xX2cxX3xX13bxX1bxX7cxX1a6xX484xX16xX3xX13cxX7cxX3xX2exX15xX3xX44xX1xX7cxX3xX75xX78axX16xX3xX4xX4exX3xX44xXdxX37dxX7cxX3xX2cx975bxX7cxX3xXexX1xX19xX16xX3xX12cxX1xX14xX16xX1bxX3xX912xXdxX6xX16xX1bxX82xX3xX1b6xXd8xX3xXcxXdxX3a2xX16xX3xX13xXdxX7bxX16xX82xX3xX1xX7cxX1a6xX30xX16xX3xX13bxX1bxX1xXdxX3xc6bcxX7cxX78axX16xX12axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xX3xXbxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX75xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1b0xX3xX1b4xX2xX1c3xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX63xX63xXdxX12axXafxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX2exX16xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX1b4xX7exX63xX2xX1b4xX1b4xX75xX1c3xX2xX7exX81xX7exX1f5xX1f5xXexX1b4xX7exX81xX1eaxX5xX2xX1c3xXc0xX6xXdxX2cxX1bxXc0xX1c3xX1c3xX1eaxX1eaxXc0xXexX1xX6xX2cxXc0xX44xX1xX7cxXc0xX5xX12axX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX34xXdxX3xXexX1xXe0xX2cxX3xX95xX1xX7cxX3xX5xX4exX7cxX3xX16xXdxX30xX2cxX3xX13bxX1bxX7cxX1a6xX484xX16xX3xX13cxX7cxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX75xX1a6xX3xXbxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX16xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX1a6xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX75xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1b0xX3xX1b4xX2xX1c3xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX63xX63xXdxX12axXafxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX2exX16xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX1b4xX7exX63xX2xX1b4xX1b4xX75xX1c3xX2xX7exX1f7xX1c3xX1c3xX1eaxXexX1eaxX7exX2xX81xX5xX1f7xXc0xX6xXdxX2cxX1bxXc0xX1c3xX2xX2xX2xXc0xXexX1xX6xX2cxXc0xX2c0xX7cxX6xX16xX12axX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX12axX12axX12axX2exX15xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX2c0xX7cxX6xX16xX3xX44xX1xX7cxX3xX75xX78axX16xX3xX4xX4exX3xX44xXdxX37dxX7cxX3xX2cxX1543xX7cxX3xXexX1xX19xX16xX3xX12cxX1xX14xX16xX1bxX3xX912xXdxX6xX16xX1bxX12axX12axX12axX0xX63xXbxX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX4dxX12xX0xX63xXexXafxX14xX75xX1a6xX12xX0xX63xXexX6xXafxX5xX10xX12xX0xX75xXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX75xX4dxX10xX5xX6xXexX10xX75xXaxX12xX0xX7cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc0xXexX1xX7cxX2cxXafxXc0xX6xX16xX75xXc0xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX6xX14xX3xX84xX11axX16xX1bxX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xX84xX12exX16xX3xX16xX1xX3c2xX16xX3xX4xX4fxX3xXexX1xXdxX3xX84xX7cxX6xX3xX4xX132xX6xX3xXcxX1xX132xX3xXexX4exX34xX16xX1bxX3xX21xX1xXa42xX16xX1xX3xXbxX1xX132xXaxX3xX1xX4dxX10xX295xX9xXaxX63xX4xX1xXdxX16xX1xXc0xXexX4dxXdxX63xXexX4dxX7cxX14xX16xX1bxXc0xX4xX6xX14xXc0xX75xX6xX16xX1bxXc0xX1a6xXc0xXexX10xXc0xX1xX6xXc0xXexXdxX16xX1xXc0xX75xX14xX16xXc0xX16xX1xX6xX16xXc0xX4xX14xXc0xXexX1xXdxXc0xX75xX7cxX6xXc0xX4xX7cxX6xXc0xXexX1xX7cxXc0xXexX7cxX14xX16xX1bxXc0xX4xX1xXdxX16xX1xXc0xXbxX1xX7cxX63xX2xX1b2xX1b4xX2xX1f7xX81xX12axX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX63xX2cxX10xX75xXdxX6xX63xX2xX81xX1c3xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX1b4xX1b2xX63xX1b2xX1fbxX75xX1f5xX2xX1fbxX81xX1f7xX1b4xX1f5xXexX1eaxX7exX1b2xX1f7xX5xX1fbxXc0xX6xXdxX2cxX1bxXc0xX1f7xX7exX1b2xX1c3xX12axX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX2exX12xX0xX7xXexX4dxX14xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX6xX14xX3xX84xX11axX16xX1bxX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xX84xX12exX16xX3xX16xX1xX3c2xX16xX3xX4xX4fxX3xXexX1xXdxX3xX84xX7cxX6xX3xX4xX132xX6xX3xXcxX1xX132xX3xXexX4exX34xX16xX1bxX3xX21xX1xXa42xX16xX1xX3xXbxX1xX132xXaxX3xX1xX4dxX10xX295xX9xXaxX63xX4xX1xXdxX16xX1xXc0xXexX4dxXdxX63xXexX4dxX7cxX14xX16xX1bxXc0xX4xX6xX14xXc0xX75xX6xX16xX1bxXc0xX1a6xXc0xXexX10xXc0xX1xX6xXc0xXexXdxX16xX1xXc0xX75xX14xX16xXc0xX16xX1xX6xX16xXc0xX4xX14xXc0xXexX1xXdxXc0xX75xX7cxX6xXc0xX4xX7cxX6xXc0xXexX1xX7cxXc0xXexX7cxX14xX16xX1bxXc0xX4xX1xXdxX16xX1xXc0xXbxX1xX7cxX63xX2xX1b2xX1b4xX2xX1f7xX81xX12axX1xXexX2cxXaxX12xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX6xX14xX3xX84xX11axX16xX1bxX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xX84xX12exX16xX3xX16xX1xX3c2xX16xX3xX4xX4fxX3xXexX1xXdxX3xX84xX7cxX6xX3xX4xX132xX6xX3xXcxX1xX132xX3xXexX4exX34xX16xX1bxX3xX21xX1xXa42xX16xX1xX3xXbxX1xX132xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX4dxX14xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX21xX1xXdxX7bxX7cxX3xX2xX1b2xX63xX2xX2xX82xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX6xX14xX3xX84xX11axX16xX1bxX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xXexX2a2xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX5xX484xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX1bxXdxX634xX16xX1bxX3xX16xXe0xX2cxX3xX1xX3afxX4xX3xX81xX1c3xX2xX1eaxXc0xX81xX1c3xX2xX7exX82xX3xX44xdf0fxX3xX16xXdxX30xX2cxX3xX16xX1bxX15xX1a6xX3xX13bxX1xX15xX3xX1bxXdxX1exX14xX3xXc2xXdxX30xXexX3xX13bxX6xX2cxX3xX2exX15xX3xX84xX12exX16xX3xX16xX1xX3c2xX16xX3xX4xX4fxX3xXexX1xXdxX3xX84xX7cxX6xX3xX4xX132xX6xX3xXcxX1xX132xX3xXexX4exX34xX16xX1bxX3xX21xX1xXa42xX16xX1xX3xXbxX1xX132xX12axX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX2exX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1571xXd8xX3xX1xX93xXdxX3xX1xX12exX6xX82xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX4dxXdxX37dxX16xX3xX4xX1exX4xX3xX44xX3bdxX3xXexX1xX7cxX3c2xXexX3xX4xX1xX7cxX1a6xX3a2xX16xX3xX7xX78axX7cxX82xX3xX84xX1exXbxX3xX27xX16xX1bxX3xX16xX1xX7cxX3xX4xX934xX7cxX3xX95xX21xX24xX3xX4xX132xX6xX3xX16xX1xX78axX16xX3xX75xX78axX16xXaxX3xX1xX4dxX10xX295xX9xXaxX63xX1a6xXc0xXexX10xX63xX1b6xX6xXc0xX1xX14xXdxXc0xX1xX14xX6xXc0xXbxX1xX6xXexXc0xXexX4dxXdxX10xX16xXc0xX4xX6xX4xXc0xX44xX1a6xXc0xXexX1xX7cxX6xXexXc0xX4xX1xX7cxX1a6xX10xX16xXc0xX7xX6xX7cxXc0xX75xX6xXbxXc0xX7cxX16xX1bxXc0xX16xX1xX7cxXc0xX4xX6xX7cxXc0xX44xX4xXafxXc0xX4xX7cxX6xXc0xX16xX1xX6xX16xXc0xX75xX6xX16xX63xX2xX1b2xX1f7xX1f7xX1f5xX7exX12axX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX63xX2cxX10xX75xXdxX6xX63xX2xX81xX1c3xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX1b4xX1b4xX63xX1eaxX1c3xX75xX1f7xX2xX1fbxX81xX1f7xX1c3xX1f7xXexX7exX1eaxX1fbxX1b2xX5xX1f7xXc0xX6xX2xX12axX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX2exX12xX0xX7xXexX4dxX14xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1571xXd8xX3xX1xX93xXdxX3xX1xX12exX6xX82xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX4dxXdxX37dxX16xX3xX4xX1exX4xX3xX44xX3bdxX3xXexX1xX7cxX3c2xXexX3xX4xX1xX7cxX1a6xX3a2xX16xX3xX7xX78axX7cxX82xX3xX84xX1exXbxX3xX27xX16xX1bxX3xX16xX1xX7cxX3xX4xX934xX7cxX3xX95xX21xX24xX3xX4xX132xX6xX3xX16xX1xX78axX16xX3xX75xX78axX16xXaxX3xX1xX4dxX10xX295xX9xXaxX63xX1a6xXc0xXexX10xX63xX1b6xX6xXc0xX1xX14xXdxXc0xX1xX14xX6xXc0xXbxX1xX6xXexXc0xXexX4dxXdxX10xX16xXc0xX4xX6xX4xXc0xX44xX1a6xXc0xXexX1xX7cxX6xXexXc0xX4xX1xX7cxX1a6xX10xX16xXc0xX7xX6xX7cxXc0xX75xX6xXbxXc0xX7cxX16xX1bxXc0xX16xX1xX7cxXc0xX4xX6xX7cxXc0xX44xX4xXafxXc0xX4xX7cxX6xXc0xX16xX1xX6xX16xXc0xX75xX6xX16xX63xX2xX1b2xX1f7xX1f7xX1f5xX7exX12axX1xXexX2cxXaxX12xX1571xXd8xX3xX1xX93xXdxX3xX1xX12exX6xX82xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX4dxXdxX37dxX16xX3xX4xX1exX4xX3xX44xX3bdxX3xXexX1xX7cxX3c2xXexX3xX4xX1xX7cxX1a6xX3a2xX16xX3xX7xX78axX7cxX82xX3xX84xX1exXbxX3xX27xX16xX1bxX3xX16xX1xX7cxX3xX4xX934xX7cxX3xX95xX21xX24xX3xX4xX132xX6xX3xX16xX1xX78axX16xX3xX75xX78axX16xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX4dxX14xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX13bxX1bxX15xX1a6xX3xX1f7xX2xX63xX2xX1c3xX82xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1bxXdxX1exX2cxX3xX7xX1exXexX3xX4xX1xX7cxX1a6xX3a2xX16xX3xX84xX7bxX3xX22xX13xX13bxX13cxX3xXexX13fxX16xX1xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xX84xXd8xX3xX4xX12exX3xXafxX7cxX2a2xXdxX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX84xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3x7a00xX24xXc2xX13xX95x9c51xX3xX22xX4exX145xX16xX1bxX3xX15fxX145xX16xX3xX2exX15xX3xX24xXc2xX13xX95xX3xX13xX27xX4xX3xXcxX1xX3afxX3xX2exX7bxX3xX2exXdxX30xX4xX3xXexX1xX4afxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX4xX1xX59xX3xX84xX93xX82xX3xX4xX1xXa42xX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xXexX4dxX3a2xX16xX3xX5xX5fxX16xX1xX3xX2exX4afxX4xX3xX1a6xX3xXexX59xX3xX2exX15xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX1b6xXd8xX3xX1xX93xXdxX3xX1xX12exX6xX3xXbxX1xX4exX145xX16xX1bxX3xXexXdxX30xX16xX82xX3xXexX4dxX6xX16xX1bxX3xXexX1xXdxX59xXexX3xXafxX135xX3xX44xX3bdxX3xXexX1xX7cxX3c2xXexX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX84xX14xXeexX16xX3xX81xX1c3xX2xX2xXc0xX81xX1c3xX2xX1eaxX12axX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX2exX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXe0xX16xX1bxX3xX4xX4exX4fxX16xX1bxX3xX1xX347xXbxX3xXexX1exX4xX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX3xX16xX1bxX1xX7bxX3xX1bxXdxX36cxX6xX3xXafxX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX3xX2exX15xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX1xX4dxX10xX295xX9xXaxX63xX5xX6xX14xXc0xX75xX14xX16xX1bxXc0xX2exXdxX10xX4xXc0xX5xX6xX2cxX63xXexX6xX16xX1bxXc0xX4xX7cxX14xX16xX1bxXc0xX1xX14xXbxXc0xXexX6xX4xXc0xX75xX6xX14xXc0xXexX6xX14xXc0xX16xX1bxX1xX10xXc0xX1bxXdxX7cxX6xXc0xXafxX6xX16xX1bxXc0xX2cxX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxXc0xX2exX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xXc0xX2exX6xXc0xX1xX6xXc0xXexXdxX16xX1xX63xX2xX1f5xX1f5xX1fbxX1c3xX7exX12axX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX63xX2cxX10xX75xXdxX6xX63xX2xX81xX1c3xX63xX16xX10xX1abxX7xX63xX2xX1eaxX81xX81xX63xX2xX1c3xX1f5xX75xX1b2xX1c3xX1fbxX1f5xX1eaxX81xX1b4xXexX1b2xX81xX7exX1c3xX5xX7exXc0xX2xX2xX2xX2xX12axX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX2exX34xXdxX3xX24xX30xX16xX1xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX13xX6xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX2exX15xX3xXcxX4dxX4exX4fxX16xX1bxX3xX21xX13xX3xX56xX3xXexX59xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX2exX12xX0xX7xXexX4dxX14xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXe0xX16xX1bxX3xX4xX4exX4fxX16xX1bxX3xX1xX347xXbxX3xXexX1exX4xX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX3xX16xX1bxX1xX7bxX3xX1bxXdxX36cxX6xX3xXafxX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX3xX2exX15xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xXaxX3xX1xX4dxX10xX295xX9xXaxX63xX5xX6xX14xXc0xX75xX14xX16xX1bxXc0xX2exXdxX10xX4xXc0xX5xX6xX2cxX63xXexX6xX16xX1bxXc0xX4xX7cxX14xX16xX1bxXc0xX1xX14xXbxXc0xXexX6xX4xXc0xX75xX6xX14xXc0xXexX6xX14xXc0xX16xX1bxX1xX10xXc0xX1bxXdxX7cxX6xXc0xXafxX6xX16xX1bxXc0xX2cxX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxXc0xX2exX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xXc0xX2exX6xXc0xX1xX6xXc0xXexXdxX16xX1xX63xX2xX1f5xX1f5xX1fbxX1c3xX7exX12axX1xXexX2cxXaxX12xXcxXe0xX16xX1bxX3xX4xX4exX4fxX16xX1bxX3xX1xX347xXbxX3xXexX1exX4xX3xX84xX15xX14xX3xXexXeexX14xX3xX16xX1bxX1xX7bxX3xX1bxXdxX36cxX6xX3xXafxX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX3xX2exX15xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX4dxX14xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX13bxX1xX3c2xX16xX3xX5xX4fxXdxX3xX2cxX4fxXdxX3xX4xX132xX6xX3x71c4xX7cxX42fxX4xX3xX2exX3b8xX3xX44xX1xX6xX16xX1xX3xX24xX93xX3xX95xXdxX16xX1xX3xXexX59xX3xXafxX6xX16xX1bxX3xXb4xX10xX4xX44xX5xX10xX16xXafxX7cxX4dxX1bxX3xXc2xX14xX4dxXbxX14xX2cxX2cxX10xX4dxX16xX3xX1e90xX21xX22xX3xX23xX24xX3xX13xX27xX4xX1e95xX82xX3xX84xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX13fxX16xX1xX3xX22xX15xX3xXcxX5fxX16xX1xX3xX75xX14xX3xX84xX109cxX16xX1bxX3xX4xX1xXa42xX3xX13bxX1bxX7cxX1a6xX484xX16xX3xXcxX4dxXa42xX3xX23xXeexX4xX3xXcxX13fxX16xX1xX3xX7cxX1b3bxX3xX2exXdxX3a2xX16xX82xX912xXdxX1exX2cxX3xX84xX42fxX4xX3xX15fxX160xX3xX23xX13xXc0xXcxX24xca7axX1571xX22xX3xX75xX1543xX16xX3xX84xX934xX7cxX3xX4xX12exX3xX4xX1xX7cxX1a6xX59xX16xX3xXexX1xXe0xX2cxX3xX2exX15xX3xX5xX15xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xXexXeexXdxX3xXafxX6xX16xX1bxX3xX16xX15xX1a6xX12axX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX2exX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX7cxX5xX12xX0xX75xXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4dxXaxX12xX0xX63xX75xXdxX2exX12xX0xX63xX75xXdxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7710xX7cxXexX1xX14xX4dxXaxX12xX13xX67fxX16xX1xX3xX13bxX1xX14axXexX3xXc0xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX22xX14xX15xXdxX0xX63xXbxX12
Đình Nhất - Thanh Hoài