Tàu Ever Given được giải cứu, các tàu đã đi lại được qua kênh đào Suez
Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết hoạt động giao thông đi lại qua kênh đào Suez ở Ai Cập đã được nối lại sau khi tàu mắc kẹt được chất hàng lên và tiếp tục hành trình của mình.
5af9x9bd5x8d57xc3b6x7d61xab31x913bxb5bexae92xX7xd4e2x954cxd656x5c76x6ef9xb5ffxX5xd402xXax8108xXcxdfb1xa506xX3xd31fxb0b8xX10x6c2dxX3xa704xXdxX18xX10xccd7xX3x642fx7257x6187xX4xX3x99c1xXdx8cd6xXdxX3xX4xcbacxX15x99cbxX3xX4xafcfxX4xX3xXexX14xX15xX3xX22x6ae8xX3xX22xXdxX3xX5xac60xXdxX3xX22xX23xX24xX4xX3xc297xX15xX6xX3xa510x736cxX20xX1xX3xX22xX14xaf15xX3x8147xX15xX10x82e0xX0xbc6exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxade7xX10xX6x5fe1xXaxX12xa6f5xX1xd293xX3xXexb3f5xX4xX1xX3xX6fx83e3xX3xX48xX15xX6xX20xX3xX48xX15xX29xX20xX3xX5x72c7xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3xX4xX1xX53xX3xc3e2xXdx91d1xXexX3xX1xX53xX40xXexX3xX22xdeebxX20xX27xX3xX27xXdxX6xX53xX3xXexX1xcd5fxX20xX27xX3xX22xXdxX3xX5xX40xXdxX3xX48xX15xX6xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3x857bxX3xc941xXdxX3xX6fxc759xXbxX3xX22xX3axX3xX22xX23xX24xX4xX3xX20xa66bxXdxX3xX5xX40xXdxX3xX7xX6xX15xX3xX4cxX1xXdxX3xXexX14xX15xX3xaf18x9566xX4xX3xX4cx6558xXexX3xX22xX23xX24xX4xX3xX4xX1xa541xXexX3xX1xX14xX20xX27xX3xX5xX4dxX20xX3xX18xX14xX3xXexXdxX9cxXbxX3xXexa793xX4xX3xX1xX14xX20xX1xX3xXexX1ax95cdxX20xX1xX3xX4xX71xX6xX3xXf2xX120xX20xX1xbe48xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx68f9xX53xX6cxaef9xXaxX12xX0xXdxXf2xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXf2xX7x9b72xXbxX1xX53xXexX53xXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX7xXbxX5xX6xX13fxd98fxX3xX9axX5xX53xX4xX4cx82a7xX3xXf2xX6xX1axX27xXdxX20xX151xX5xX10x9990xXexX167xX3xX6xX15xXexX53xX16exX3xXf2xX6xX1axX27xXdxX20xX151xX1axXdxX27xX1xXexX167xX3xX6xX15xXexX53xX16exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xXexX14xX15xX3xX22xX3axX3xX22xXdxX3xX5xX40xXdxX3xX22xX23xX24xX4xX3xX48xX15xX6xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3xX1xX120xX20xX1xX3xX29xX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5axX5axXdxX12cxX9axX6xX53xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12cxX18xX20xX5axX20xX10xdaa9xX7xX5axa265xX2xX2x6469xX5axX2xX20dxc16fxX6cxX2xX20dxX20dxX210xc41bxX20dx7ca7xXexa6f0xX21exc68axX220xX5xX2xX12cxb3c5xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xXexX14xX15xX3xX22xX3axX3xX22xXdxX3xX5xX40xXdxX3xX22xX23xX24xX4xX3xX48xX15xX6xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX151xXbxX1xX53xXexX53xX151xX53xX1axXdxX27xXdxX20xX6xX5xX151xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX167xX5axX5axX4xX6cxX20xXdxXf2xX27xX12cxX18xXdxX10xXexX20xX6xXf2xXbxX5xX15xX7xX12cxX18xX20xX5axXexX21axX20dxc042xX5axX15xXbxX5xX53xX6xX6cxX10xX6cxX5axX9axX53xX4cxXexXexX225xX5axX20dxX2b1xX20dxX2x6554xX2b1xX210xX2c7xX20dxX21exX5axXexXex78b9xX18xX20xX2c7xXexX6xX15xX2c7xXf2xX6xX4xX2c7xX4cxX10xXexX2c7xX4cxX10xX20xX1xX2c7xX6cxX6xX53xX2c7xX7xX15xX10xX58xX12cxX225xXbxX27xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX53xX20xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX5xX6xXdxX3xX6cxXf3xXexX3xX20xcb54xX3xX5x9a55xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX3xX7xXdxX4dxX15xX3xXexX14xX15xX3xX4xX1xXcdxX3xX1xX14xX20xX27xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xXf2xXf3xX4xX3xX4xX40xX20xX3xXexX40xXdxX3x5fe2xX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX2fxX3xXcfxXdxX3xX6fxXd3xXbxX2fxX3xX20xX27xX14xX13fxX3xX20dxX21exX5axX210xX5axX20dxX2b1xX20dxX2xX12cxX3x5ff7x92a8xX20xX1xX167xX3xXcfxdc0bxbe0exX5axXcxXcx941bx7d37xa8c7x762exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX53xX6cxX13fxXaxX12xX6fxX1xX71xX3xXexX74xX4xX1xX3xX6fxX79xX3xX48xX15xX6xX20xX3xX48xX15xX29xX20xX3xX5xX86xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3xX379xX55xX6fxXcfxX388xX3xb92fxX7xX6xXf2xX6xX3xc271xX6xX9axXdxX10xX3xXexXdfxXdxX3xX20dxX21exX5axX210xX3xX4xX1xX53xX3xX9axXdxX9cxXexX3xX1xX53xX40xXexX3xX22xXa5xX20xX27xX3xX27xXdxX6xX53xX3xXexX1xXb0xX20xX27xX3xX22xXdxX3xX5xX40xXdxX3xX48xX15xX6xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3xXcdxX3xXcfxXdxX3xX6fxXd3xXbxX3xX22xX3axX3xX22xX23xX24xX4xX3xX20xXdfxXdxX3xX5xX40xXdxX3xX7xX6xX15xX3xX4cxX1xXdxX3xXexX14xX15xX3xXf2xXf3xX4xX3xX4cxXf7xXexX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX3xXexX1xX14xX20xX1xX3xX4xXb0xX20xX27xX3xX18xX14xX3xXexXdxX9cxXbxX3xXexX116xX4xX3xX1xX14xX20xX1xX3xXexX1axX120xX20xX1xX3xX4xX71xX6xX3xXf2xX120xX20xX1xX12cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX53xX6cxX13fxXaxX12xXcxX14xXdxX3xX22xX3axX3xX22xX23xX24xX4xX3xX20dxX3xXexX14xXdxX3xX5xX6xXdxX3xX6cxXf3xXexX3xX4cxc44dxX53xX3xX4cxX1x9c43xXdxX3xX18xX74xX3xXexX1ax6dccxX3xXf2xXf3xX4xX3xX4cxXf7xXexX2fxX3xX7xX6xX15xX3xX20xX1x6b30xX20xX27xX3xX20xX31axX3xX5xX31dxX4xX3xX1xbbfdxXexX3xX4xX32xXexX3xXcdxX3xX1xX6xXdxX3xX22xe3d7xX15xX12cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX53xX6cxX13fxXaxX12xX387xX27xX14xX13fxX3xX20dxX210xX5axX210xX3xX18xd0b2xX6xX3xX48xX15xX6xX2fxX3xX7xXdxX4dxX15xX3xXexX14xX15xX3xX4xX1xXcdxX3xX1xX14xX20xX27xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX2fxX3xX4x6a6cxX3xXexX29xXdxX3xXexX1axc0aexX20xX27xX3xX5xX4dxX20xX3xXex81c7xXdxX3xX2xX21exX21exX12cxX2b1xX2b1xX2b1xX3xXexX101xX20xX2fxX3xX22xX3axX3xX4xX1x61d3xX20xX3xX20xX27xX6xX20xX27xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3xX4cxX1xXdxX3xXexXdxX9cxX20xX3xX18xX14xX53xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xXexX508xX3xX13cxXdxb3abxX20xX3xb809xX4b2xX3xX12cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX53xX6cxX13fxXaxX12xX387xX27xX15xX13fxX4dxX20xX3xX20xX1x834exX20xX3xX9axX6xX20xX3xX22xX4e5xX15xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX9axX32xX53xX3xX4xX32xX53xX3xX5xX14xX3xX18xX120xX3xX7xX2dxX4xX3xX27xXdxX530xX3xX48xX15xX32xX3xXf2xX40xX20xX1xX3xX4cxX1xXdxX9cxX20xX3xXexX14xX15xX3xX2d0xX53xX6xX13fxX3xX20xX27xX6xX20xX27xX3xX18xX14xX3xXf2xXf3xX4xX3xX4cxXf7xXexX12cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX53xX6cxX13fxXaxX12xX587xXa5xXdxX3xX20xX40xX53xX3xX18xX4adxXexX3xX22xX3axX3xXbxX1xX29xXdxX3xX22xX14xX53xX3xX4cxX1xX53xX29xX20xX27xX3xX20dxX220xX12cxX2b1xX2b1xX2b1xXf2xX210xX3xX4xX32xXexX3xX18xb0aexX3xXbxX1xX4baxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX9axX4dxX20xX3xX9ax9253xX3xX4xX71xX6xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX2fxX3xX2d0xX15xXdfxX20xX27xX3xX22xXa5xX3xX7xX5a9xX15xX3xX4cxX1xX53xX29xX20xX27xX3xX2xX214xXf2xX12cxX5axX12cxX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX1axX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX1axX53xX20xX27xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX4dxX20xX3xX48xX15xX6xX20xX167xX0xX5axX7xXexX1axX53xX20xX27xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX151xXexX1xX15xXf2xX9axX151xX6xX20xX6cxX151xX7xX6xXbxX53xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13cxX5xX53xX53xXf2xX9axX10xX1axX27xX167xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX22xX3axX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xXbxX1xX530xX20xX27xXaxX3xX1xX1axX10xX179xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xXf2xX151xX20xX53xX20xX27xX5axX9axX5xX53xX53xXf2xX9axX10xX1axX27xX151xXexX6xX15xX151xX10xX18xX10xX1axX151xX27xXdxX18xX10xX20xX151xX6cxX6xX151xX6cxX15xX53xX4xX151xX27xXdxX6xXdxX151xXbxX1xX53xX20xX27xX5axX20dxX2b1xX21exX2xX2xX21exX12cxX1xXexXf2xXaxX12xX0xXdxXf2xX27xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5axXf2xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX20dxX2b1xX5axX20xX10xX20axX7xX5axX20dxX2xX2xX210xX5axX2xX2b1xX21cxX6cxX2xX2xX2xX20dxX2b1xX21cxX210xXexX20dxX2b1xX210xX21cxX5xX2xX151xX10xX18xX10xX1axX27xXdxX18xX10xX20xX12cxX225xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xXexX14xX15xX3xX22xX3axX3xX22xXdxX3xX5xX40xXdxX3xX22xX23xX24xX4xX3xX48xX15xX6xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX18xX12xX0xX7xXexX1axX53xX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13cxX5xX53xX53xXf2xX9axX10xX1axX27xX167xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX22xX3axX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xXbxX1xX530xX20xX27xXaxX3xX1xX1axX10xX179xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xXf2xX151xX20xX53xX20xX27xX5axX9axX5xX53xX53xXf2xX9axX10xX1axX27xX151xXexX6xX15xX151xX10xX18xX10xX1axX151xX27xXdxX18xX10xX20xX151xX6cxX6xX151xX6cxX15xX53xX4xX151xX27xXdxX6xXdxX151xXbxX1xX53xX20xX27xX5axX20dxX2b1xX21exX2xX2xX21exX12cxX1xXexXf2xXaxX12xX13cxX5xX53xX53xXf2xX9axX10xX1axX27xX167xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX22xX3axX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xXbxX1xX530xX20xX27xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX1axX53xX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX53xX3xX20xX1xX14xX3xX4xX15xX20xX27xX3xX4xX101xXbxX3xX6cxX74xX4xX1xX3xX18xX116xX3xX1xX14xX20xX27xX3xX1xX29xXdxX3x7bd2xX20xX4xX1xX4xX6xXbxX10xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xX22xXa5xXdxX3xX4xX2dxX15xX3xX1xXa5xX3xX22xX3axX3xX27xXdxX29xXdxX3xXbxX1xX530xX20xX27xX3xX4xX53xX20xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX7xX6xX15xX3xX27xX4e5xX20xX3xXf2xXa5xXexX3xXexX15xX4e5xX20xX3xX9axX74xX3xXf2xXf3xX4xX3xX4cxXf7xXexX3xXexX40xXdxX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX12cxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX18xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX386xX116xX3xXexXf3xX4xX3xX20xX27xX1xb422xX20xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3xX22xX556xXexX3xX1axX6xX3xXexX1xX32xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX541xX20xX3xX22xXdfxXdxX3xX18xX541xXdxX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX18xX14xX3xX4cxXdxX20xX1xX3xXexX9cxX3xX12cxX12cxX12cxXaxX3xX1xX1axX10xX179xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xXf2xX151xX20xX53xX20xX27xX5axX18xX15xX151xXexX6xX4xX151xX20xX27xX1xX10xX20xX151xX4cxX10xX20xX1xX151xX6cxX6xX53xX151xX7xX15xX10xX58xX151xX6cxX6xXexX151xX1axX6xX151xXexX1xX6xX4xX1xX151xXexX1xX15xX4xX151xX5xX53xX20xX151xX6cxX53xXdxX151xX18xX53xXdxX151xX6xX20xX151xX20xXdxX20xX1xX151xX18xX6xX151xX4cxXdxX20xX1xX151xXexX10xX151xXexX53xX6xX20xX151xX4xX6xX15xX5axX20dxX2b1xX21exX2xX2b1xX210xX12cxX1xXexXf2xXaxX12xX0xXdxXf2xX27xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5axXf2xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX20dxX2b1xX5axX20xX10xX20axX7xX5axX20dxX2xX2xX20dxX5axX2xX2b1xX21cxX6cxX2b1xX20dxX20dxX2xX21axX210xX220xXexX2xX21cxb58dxX20dxX214xX5xX2b1xX12cxX225xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xXexX14xX15xX3xX22xX3axX3xX22xXdxX3xX5xX40xXdxX3xX22xX23xX24xX4xX3xX48xX15xX6xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX18xX12xX0xX7xXexX1axX53xX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX386xX116xX3xXexXf3xX4xX3xX20xX27xX1xX975xX20xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3xX22xX556xXexX3xX1axX6xX3xXexX1xX32xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX541xX20xX3xX22xXdfxXdxX3xX18xX541xXdxX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX18xX14xX3xX4cxXdxX20xX1xX3xXexX9cxX3xX12cxX12cxX12cxXaxX3xX1xX1axX10xX179xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xXf2xX151xX20xX53xX20xX27xX5axX18xX15xX151xXexX6xX4xX151xX20xX27xX1xX10xX20xX151xX4cxX10xX20xX1xX151xX6cxX6xX53xX151xX7xX15xX10xX58xX151xX6cxX6xXexX151xX1axX6xX151xXexX1xX6xX4xX1xX151xXexX1xX15xX4xX151xX5xX53xX20xX151xX6cxX53xXdxX151xX18xX53xXdxX151xX6xX20xX151xX20xXdxX20xX1xX151xX18xX6xX151xX4cxXdxX20xX1xX151xXexX10xX151xXexX53xX6xX20xX151xX4xX6xX15xX5axX20dxX2b1xX21exX2xX2b1xX210xX12cxX1xXexXf2xXaxX12xX386xX116xX3xXexXf3xX4xX3xX20xX27xX1xX975xX20xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3xX22xX556xXexX3xX1axX6xX3xXexX1xX32xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX541xX20xX3xX22xXdfxXdxX3xX18xX541xXdxX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX18xX14xX3xX4cxXdxX20xX1xX3xXexX9cxX3xX12cxX12cxX12cxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX1axX53xX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX386xX116xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xXf2xXf3xX4xX3xX4cxXf7xXexX3xX22xX3axX3xX27xX5a9xX13fxX3xX32xX4xX1xX3xXexXf3xX4xX3xX27xXdxX6xX53xX3xXexX1xXb0xX20xX27xX2fxX3xX4cxX1xXdxX9cxX20xX3xX1xX14xX20xX27xX3xXexcf44xX3xb540xX55xd649xX3xX1xX14xX20xX27xX3xX1xX530xX6xX3xX18xX14xX3xX4xX32xX4xX3xX7xX29xX20xX3xXbxX1xcf17xXf2xX3xX48xX15xX6xX20xX3xXexX1axX538xX20xX27xX3xX9axX74xX3xXexe2cfxX20xX3xX22xX538xX20xX27xX3xXexX1axX4dxX20xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX53xX20xX3xXexX14xX15xX3xX22xX6xX20xX27xX3xX4xX1xX64axX3xX22xX24xXdxX3xX22xX584xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX5xX23xX15xX3xXexX1xXb0xX20xX27xX3xXcdxX3xX1xX6xXdxX3xX22xX4e5xX15xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX12cxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX18xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX53xX14xX20xX3xX4xX29xX20xX1xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX3xXexX14xX15xX3xXf2xXf3xX4xX3xX4cxXf7xXexX3xXcdxX3xX55xX15xX10xX58xX3xX48xX15xX6xX3xX29xX20xX1xX3xX18xd2fexX3xXexXdxX20xX1xX3xXf2xX541xXdxX3xX20xX1xX101xXexXaxX3xX1xX1axX10xX179xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xXf2xX151xX20xX53xX20xX27xX5axXexX53xX6xX20xX151xX4xX6xX20xX1xX151xX27xXdxX6xXdxX151xX4xX15xX15xX151xXexX6xX15xX151xXf2xX6xX4xX151xX4cxX10xXexX151xX53xX151xX7xX15xX10xX58xX151xX48xX15xX6xX151xX6xX20xX1xX151xX18xX10xX151xXexXdxX20xX1xX151xXf2xX53xXdxX151xX20xX1xX6xXexX5axX20dxX2b1xX21exX2b1xX21axX21exX12cxX1xXexXf2xXaxX12xX0xXdxXf2xX27xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5axXf2xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX20dxX2b1xX5axX20xX10xX20axX7xX5axX20dxX2xX2xX20dxX5axX2xX20dxX214xX6cxX2b1xX2b1xX21exX2xX220xXa5bxX220xXexX20dxX20dxX220xX2xX5xX2xX12cxX225xXbxX10xX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xXexX14xX15xX3xX22xX3axX3xX22xXdxX3xX5xX40xXdxX3xX22xX23xX24xX4xX3xX48xX15xX6xX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX18xX12xX0xX7xXexX1axX53xX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX53xX14xX20xX3xX4xX29xX20xX1xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX3xXexX14xX15xX3xXf2xXf3xX4xX3xX4cxXf7xXexX3xXcdxX3xX55xX15xX10xX58xX3xX48xX15xX6xX3xX29xX20xX1xX3xX18xXd0axX3xXexXdxX20xX1xX3xXf2xX541xXdxX3xX20xX1xX101xXexXaxX3xX1xX1axX10xX179xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xXf2xX151xX20xX53xX20xX27xX5axXexX53xX6xX20xX151xX4xX6xX20xX1xX151xX27xXdxX6xXdxX151xX4xX15xX15xX151xXexX6xX15xX151xXf2xX6xX4xX151xX4cxX10xXexX151xX53xX151xX7xX15xX10xX58xX151xX48xX15xX6xX151xX6xX20xX1xX151xX18xX10xX151xXexXdxX20xX1xX151xXf2xX53xXdxX151xX20xX1xX6xXexX5axX20dxX2b1xX21exX2b1xX21axX21exX12cxX1xXexXf2xXaxX12xXcxX53xX14xX20xX3xX4xX29xX20xX1xX3xX27xXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX15xX3xXexX14xX15xX3xXf2xXf3xX4xX3xX4cxXf7xXexX3xXcdxX3xX55xX15xX10xX58xX3xX48xX15xX6xX3xX29xX20xX1xX3xX18xXd0axX3xXexXdxX20xX1xX3xXf2xX541xXdxX3xX20xX1xX101xXexX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX1axX53xX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX37axX20xX1xX3xX18xXd0axX3xXexXdxX20xX1xX3xXf2xX541xXdxX3xX20xX1xX101xXexX3xX4xX1xX53xX3xXexX1xX101xX13fxX3xX20xX31axX3xX5xX31dxX4xX3xX27xXdxX29xXdxX3xXbxX1xX530xX20xX27xX3xXexX14xX15xX3xX4xX53xX20xXexX6xXdxX20xX10xX1axX3xX4cxX1xaeabxX20xX27xX3xX5xXc6exX3xX17xX18xX10xX1axX3xX1cxXdxX18xX10xX20xX3xXf2xXf3xX4xX3xX4cxXf7xXexX3xXcdxX3xX4cxX4dxX20xX1xX3xX22xX14xX53xX3xX55xX15xX10xX58xX3xX12cxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX18xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX15xX5xX12xX0xX6cxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1axXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX18xX12xX0xX5axX6cxXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX53xX15xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX53xX3xX13cxX4baxX4xX1xX3xd41axXdxX4dxX20xX3xX379xXcxXcxX385xX386xX387xX5axX386xXdxX10xXexX20xX6xXf2xe35dxX388xX0xX5axXbxX12