Năm của những kỷ lục và lần đầu tiên!
Năm 2012 đã chứng kiến vô số kỷ lục của các đội tuyển, câu lạc bộ cũng như các cá nhân xuất sắc. Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật theo đánh giá của TT&VH.
915bx11f8fxda39x9c5excfe5xa332x10381xdafcxX6xbb00xb8d2xX1xf025xffd8x9754xc406x10ad3xfe37xX4x95f1xX9x1149fx10dccxf7a1xX2xX6xa0d3xX2xd932xXfxe1d2xf322xX2xXdxfbeexX1exa8d6xX2x10459x10821xX2xe7b3xXcxbfb7xX3xX2xX10x10288xX2xX1exbedfxXfxX2xXdxbdf1xX10xX2xX1exfb2bxccfdxX2xf84dxX16xX15xX3cx102d4xX0xb546xX1xX14xX0xe897xX15xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xc08cxX39xX3axX2xX3xc91bxX5xX2xX1exX46xe8cfxX1exX23xX2xX1bxeed1xX2xX4x10f3dxX3xX2x111c8xa3d1xX2xX4xfa69xX1exX2xX25xX71xXcxX2xX10xXfx97bbxX1exa570xX0xX42xX46xX15xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xd494xX12xX5xa745xX9xX14xX58xX39xX3axX2xX3cxX16xX15xX3cxX2xX25x11591xX2xX3xX46xa68cxX1exX23xX2xX1bxXfxX2exX1exX2xX6dxf283xX2xX6xX2axX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX2xX3xX5dxX5xX2xX3xX26xX3xX2xX25xee4fxXfxX2xX10xXcxa298xe2d9xX1exc018xX2xX3xa382xXcxX2xX4x10539xX3xX2xXdxXc0xX2xX3xf50exX1exX23xX2xX1exX46xb0e2xX2xX3xX26xX3xX2xX3xX26xX2xX1exX46xXcbxX1exX2x10ffdxXcx11b0exX10xX2xX6xde4exX3xce39xX2xe044xXdcxd9abxXfxX2xX25xXcbxXc5xX2xX4xX6exX2xX15xX16xX2xX6xX19xX2xX1bxXfxX1dxX1exX2xX1exX31xXfxX2xXdxX35xX10xX2xX10xX46xX12xf21axX2xX25xX26xX1exX46xX2xX23xXfxX26xX2xX3xX5dxX5xX2xXexXexe198x102adxX8dxXf2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xb67bxX116xX1exX10xdd84xX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2x11fd9xc7cexXfxX5xX4xab46xX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2x9fdaxf26dxX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfx10eb0xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXdxX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX15xXf2xX2xXexXcxXc5xXc6xX1exX2xXdxX21xX1exX23xX2xX25xX26xX2xX1exX62xX2xf0a8x933axX2xX23xXfxX6exX1exX46xX2xX8dxb289xX128xX2xX10xX46xXa1xX2x1117exX0xX42xXdxX14xX0xX42xX1xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12x96faxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xb9a8xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX3cxc7caxX251xX3cx11d59xX4xX16xXf2x11333xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xc655xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX3cxX254xX251xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX1cbxX26xX3xX2xX3xXabxX2xX23xX26xXfxX2xX1c1xX1c2xX2xX3axXc0xX10xX2xX4xX71xX1exX2xX1exX62xX5xX2xX3xX46xX116xX2xX10xX46xXecxXc5xX2xX1bxX46xXabxX1exX23xX2xX3xX21xX2xX25xX2axXfxX2xX10xX46xX5dxX2xdd41xX2xXdxXc0xX2xX3axXabxX1exX2xXdxX21xX1exX23xX2xX25xX26xX2xX1exX62xX2xcf54xX4xXc5xX3axX1xXfxX3xX2xX1bxX46xXfxX2xX4xX71xX1exX2xX10xX46xXa1xX2xX155xX2xX4xXfxX7axX1exX2xX10xXfxX2exX1xX2xX23xXfxX6exX1exX46xX2xX46xXcxXc5xX2xX3xX46xXdcxb51axX1exX23xX2xX6dxX6exX1exX23xX2xb7e5xX8dxX1cbxX128xcc89xXf2xX2xXexX147xX116xX1exX23xX2xX251xX2xX1bxee32xX2xXexX46xX2exX2xX6dxX35xX1exX2xX46xXc0xXfxX2xX3xX21xX2xX3axXabxX1exX2xXdxX21xX1exX23xX2xX25xX26xX2xX1exX62xXc8xX2xX10xXcxXc5xXc6xX1exX2xX1c1xX1c2xX2xX25xX9dxX2xX23xXfxX6exX1exX46xX2xX10xXf6xXfxX2xX1d2xX2xX8dxX1cbxX128xX2xX6dxX6exX2xX3xX46xd3c7xX2xX15xX2xX4xX71xX1exX2xX23xXfxX6exX1exX46xX2xX46xXcxXc5xX2xX3xX46xXdcxX35cxX1exX23xX2xXdxXcfxX3xX2xX365xX1exX39xX3axX2xX3cxX16xX16xX16xX369xXf2xX2x9bbexX2xXdxXc0xX2xX3axXabxX1exX2xXdxX21xX1exX23xX2xX25xX26xX2xX1exX5xX3axXc8xX2xa18axX13dxX3cxX155xX2xX1c1xX12xXeaxXfxX3xX116xX2xX25xX9dxX2xXdxXecxX10xX2xX1exX23xc46exX2xX6dxXdcxdd91xX10xX2xX28xXcxX5xX2xX3f6xX13dxX3cxX155xX2xd606xX147xX5xX164xXfxX4xX2xX6dxX6exX2xXexXcbxXc5xX2xX41bxX5xX1exX2xX58xX46xX5xX2xX25xXc6xX2xX23xXfxX6exX1exX46xX2xX3xX46xXfxX2exX3xX2xX8dxX1cbxX128xX2xX25xX71xXcxX2xX10xXfxX7axX1exXf2xX2xXexX147xX116xX1exX23xX2xX3xX26xX3xX2xX23xXfxbddfxXfxX2xX25xXecxXcxX2xX10xX147xXdcxXf6xX3xXc8xX2xX1c1xX12xXeaxXfxX3xX116xX2xX46xX71xXcxX2xX46xX2exX10xX2xX1bxX46xXabxX1exX23xX2xX6dxXdcxX40fxX10xX2xX28xXcxX5xX2xX25xXdcxX40fxX3xX2xX6dx9c05xX1exX23xX2xX4xX116xXcfxXfxXc8xX2xX10xX46xX6exX1exX46xX2xX10xf203xX3xX46xX2xX10xX2axX10xX2xX1exX46xXecxX10xX2xX3xX46xX3b7xX2xX4xX6exX2xXeaxX2exX1xX2xX46xXcfxX1exX23xX2xXexXdcxX2xX1exX39xX3axX2xX15xX254xX246x11314xXf2xX0xXdxX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXdxX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX3cxXf2xX2xXexX41bxX58xX2xX25xXfxX2xX6dxX6exX116xX2xX4xc99fxX3xX46xX2xX6xfc21xX0xX42xXdxX14xX0xX42xX1xX14xX0xX90xXfxX6dxX2xX5xX4xXfxX23xX1exX8xX9xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12xX23cxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xX246xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX15xX16xX246xX1d2xX3cxX15xX1d2xX3cxX4xX15xXf2xX258xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xX265xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX155xX16xX155xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xXexXcfxXfxX2xX23xXfxX45axXfxX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2xX3xX46xXcbxXcxX2xba26xXcxXc8xX2xXexXcbxXc5xX2xX41bxX5xX1exX2xX58xX46xX5xX2xX25xX9dxX2xX25xXfxX2xX6dxX6exX116xX2xX4xX595xX3xX46xX2xX6xX59axX2xX1bxX46xXfxX2xX10xX147xX31bxX2xX10xX46xX6exX1exX46xX2xX25xXc0xXfxX2xX25xX71xXcxX2xX10xXfxX7axX1exX2xXdxX45axX116xX2xX6dxX1dxX2xX10xX46xX6exX1exX46xX2xX3xXabxX1exX23xX2xX1exX23xX5xXfxX2xX6dxX6exX1exX23xXf2xX2xXexX41bxX58xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX25xX9dxX2xX6xX26xX1exX46xX2xX1exX23xX5xX1exX23xX2xX6dxXf6xXfxX2xd6b1xXa1xX3xX2xX1bxX46xXfxX2xX3xe52axX1exX23xX2xX3xX21xX2xX155xX2xX4xX71xX1exX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2x11bb6xX3f6xa8daxX32fxX2xX365xX15xX254xX246xX4c4xXc8xX2xX3cxX16xX16xX4c4xX2xX6dxX6exX2xX3cxX16xX15xX3cxX369xXf2xX2xXexX46xX35xX3axX2xX3xX46xX49dxX2xXexX41bxX58xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX4xX35xX1xX2xX1exX7axX1exX2xX15xX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX2xX6dxXabxX2xX10xXfx11bf3xX1exX2xX1bxX46xX116xX26xX1exX23xX2xX46xX35xXcxX2xX1bxX46xXfxX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2xX155xX2xX23xXfxX45axXfxX2xX25xXecxXcxX2xX4xXf6xX1exX2xX4xXfxX7axX1exX2xX10xXfxX2exX1xX2xX365xX7eaxX3f6xX7ecxX32fxX2xX3cxX16xX16xX4c4xXc8xX2xa4a0xX116xX147xX4xX90xX2xX1cbxXcxX1xX2xX3cxX16xX15xX16xX2xX6dxX6exX2xX7eaxX3f6xX7ecxX32fxX2xX3cxX16xX15xX3cxX369xXf2xX2xXexXcxXc5xX2xX1exX46xXfxX7axX1exXc8xX2xXdxX21xX1exX23xX2xX25xX26xX2xXexX41bxX58xX2xX1exX39xX3axX2xX28xXcxX5xX2xX25xX9dxX2xX23xXcbxXc5xX2xX25xXabxXfxX2xX3xX46x10a8fxX10xX2xX10xX46xXecxX10xX2xX6dx11b1fxX1exX23xX2xX31bxX2xX32fxX4xXc5xX3axX1xXfxX3xX2xX1bxX46xXfxX2xX25xXc0xXfxX2xX3f6xX13dxX3cxX155xX2xX1exXdcxXf6xX3xX2xX1exX6exXc5xX2xXdxX595xX2xX4xX116xXcfxXfxX2xX1exX23xX5xXc5xX2xX10xb212xX2xX6dxX48cxX1exX23xX2xXdxX45axX1exX23xXf2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX155xXf2xX2xX1cbxX46xX12xX4xX6xX12xX5xX2xXeaxXdcxX1exX23xX2xX6dxXdcxX35cxX1exX23xX2xX10xXcfxXfxX2xX10xX147xX40bxXfxX2xX757xXcxX0xX42xX1xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12xX23cxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xX246xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX15xX16xX246xX1d2xX3cxX15xX1d2xX155xX4xX3cxXf2xX258xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xX265xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX155xX1d2xX15xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX3e0xX2xX3xXecxX1xX2xX25xXc0xX2xX1cbxdceexX41bxXc8xX2xX6xX5xXcxX2xX1bxX46xXfxX2xX25xX9dxX2xX25xX2axX10xX2xX4c4xX246xX254xX2xX10xX147xXfxX1dxXcxX2xX12xXcxX147xX116xX2xX6dxX6exX116xX2xX10xX46xX595xX2xX10xX147xXdcxX40bxX1exX23xX2xX3xX46xXcxXc5xXc6xX1exX2xX1exX46xXdcxX40fxX1exX23xXc8xX2xX3xXcxX2axXfxX2xX3xX7d5xX1exX23xX2xX7ecxX116xX3axX5xX1exX2xX146xXdxX147xX5xX3axX116xX6dxXfxX3xX46xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX25xXdcxX40fxX3xX2xX46xXdcxX31bxX1exX23xX2xX1exXfxX82dxX3axX2xX6dxXcxXfxX2xX31bxX2xX1cbxX46xX5xX3axX1xXfxX116xX1exX6xX2xXabdxX12xX5xX23xXcxX12xX2xX1bxX46xXfxX2xX1exX23xX6exXc5xX2xX15xX254xX42xX251xXc8xX2xX1cbxX46xX12xX4xX6xX12xX5xX2xX4xX71xX1exX2xX25xX71xXcxX2xX25xX39xX1exX23xX2xX28xXcxX5xX1exX23xXf2xX2xXexX147xX116xX1exX23xX2xX1exX39xX3axX2xX3cxX16xX15xX3cxXc8xX2xXabxX1exX23xX2xX3xX46xX5dxX2xX1exX23xXdcxX40bxXfxX2xX58xX23xX5xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX4xX35xX1xX2xX1exX7axX1exX2xX15xX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX2xX1bxX46xXfxX2xX6xX59axX2xX90xX6axX1exX23xX2xX10xXf6xXfxX2xX155xX2xX8dxXabdxX128xX2xX3xX46xX3b7xX2xX10xX147xX116xX1exX23xX2xX15xX2xX3axX7d5xX5xX2xX365xX146xX1exX90xX147xX12xX2xX128xXfxX4xX4xX5xX6xX13dxX41bxX116xX5xX6xXc8xX2xXf4xXfxX2xX1c1xX5xX10xX10xX12xX116xX2xX6dxX6exX2xX7ecxX5xX139xX5xX12xX4xX2xX41bxX12xX1exXfxX10xX12xX164xX369xXf2xX2xXexX147xX116xX1exX23xX2xX254xX2xX1exX39xX3axX2xX90xXdcxXf6xXfxX2xX10xX46xX40bxXfxX2xX146xXdxX147xX5xX3axX116xX6dxXfxX3xX46xXc8xX2xX1cbxX46xX12xX4xX6xX12xX5xX2xX25xX9dxX2xX6xX59axX2xX90xX6axX1exX23xX2xX10xXf6xXfxX2xX254xX2xX8dxXabdxX128xX2xX6dxX6exX2xX3xX116xX1exX2xX6xX2axX2xX1exX6exXc5xX2xX1exX46xXfxX82dxXcxX2xX1bxX46xX45axX2xX1exX39xX1exX23xX2xX6x97e7xX2xX3xX48cxX1exX2xX10xX39xX1exX23xX2xX1exX62xX5xXf2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX1d2xXf2xX2xX7ecxX12xX5xX4xX2xX6dxX6exX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX2xX15xX16xX16xX2xX25xXfxXc6xX3axXc8xX2xX15xX3cxX15xX2xXdxX6exX1exX0xX42xX1xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12xX23cxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xX246xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX15xX16xX246xX1d2xX3cxX15xX1d2xX1d2xX4xX155xXf2xX258xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xX265xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX3cxX251xX246xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xXexXcfxXfxX2xXexX41bxX58xXc8xX2xX7ecxX12xX5xX4xX2xX1c1xX5xX90xX147xXfxX90xX2xX3xX5dxX5xX2xbd2bxX116xX6xX12xX2xX1c1xX116xXcxX147xXfxX1exX46xX116xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX25xXdcxX40fxX3xX2xX4xXdcxXcxX2xX90xX5xX1exX46xX2xX6dxX6exX116xX2xX6xX59axX2xX6xX26xX3xX46xX2xX6dxXf6xXfxX2xX1exX46xX62xX1exX23xX2xX3xX46xXfxX2exX1exX2xX3xXabxX1exX23xX2xX147xX19xX3xX2xX147xa196xX2xX10xXcfxXfxX2xXabdxX5xX2xXabdxXfxX23xX5xXf2xX2xX128xX82dxX2xX25xXfxXc6xX3axX2xX6xX2axXc8xX2xX7ecxX12xX5xX4xX2xX3axX7d5xX5xX2xX3cxX16xX15xX15xX13dxX3cxX16xX15xX3cxX2xX25xX9dxX2xX23xXfxX6exX1exX46xX2xX10xX147xX48cxX1exX2xX15xX16xX16xX2xX25xXfxXc6xX3axX2xX365xX10xX46xXf0xX1exX23xX2xX10xXf6xXfxX2xX155xX3cxX42xX155xX4c4xX2xX10xX147xX35xX1exX369xX2xX10xX19xX2xX1xX46xX26xX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX2xX254xX3cxX2xX25xXfxXc6xX3axX2xX3xX5dxX5xX2xX3xX46xX49dxX1exX46xX2xX3axdcd2xX1exX46xX2xX3xX26xX3xX46xX2xX25xXcbxXc5xX2xX15xX251xX2xX1exX39xX3axXf2xX2xX128xX82dxX2xX6xX2axX2xXdxX6exX1exX2xX10xX46xXf0xX1exX23xXc8xX2xX3axX7d5xX5xX2xX3cxX16xX15xX15xX13dxX3cxX16xX15xX3cxXc8xX2xdc7fx10da9xX82dxX1exX2xX1bxX82dxX1exX2xX10xX147xXf0xX1exX23xfe12xX2xX25xX9dxX2xX23xX46xXfxX2xX10xXf6xXfxX2xX15xX3cxX15xX2xXdxX6exX1exXc8xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX10xX19xX2xXeaxXabxX2xX25xX31xX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX2xX15xX16xa05cxX2xXdxX6exX1exX2xXdxX45axX1exX2xX10xX46xXcbxX1exX2xX4xX35xX1xX2xX31bxX2xX3axX7d5xX5xX2xX15xX254xX4c4xX254xX13dxX15xX254xX254xX16xXf2xX2xX1c1xX7d5xX5xX2xX6dxX8f1xX5xX2xX28xXcxX5xXc8xX2xX46xXfxX1dxXcxX2xX6xX2axX2xXdxX6exX1exX2xX10xX46xXf0xX1exX23xX2xXdxXcfxXfxX2xX3xX5dxX5xX2xX7ecxX12xX5xX4xX2xX4xX7axX1exX2xX10xXf6xXfxX2xd456xX4c4xX254xXc8xX2xX3xX5xX116xX2xX1exX46xXecxX10xX2xX4xX595xX3xX46xX2xX6xX59axX2xXabdxX5xX2xXabdxXfxX23xX5xXf2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX251xXf2xX2xX1c1xX5xX1exXf2xX2xX1cbxXfxX10xXc5xX2xX4xX7axX1exX2xX25xX3b7xX1exX46xX2xX10xXcfxXfxX2xX146xX1exX46xX0xX42xX1xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12xX23cxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xX246xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX15xX16xX246xX1d2xX3cxX15xX1d2xX251xX4xX1d2xXf2xX258xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xX265xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX3cxX251xX246xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX58xX39xX3axX2xX3cxX16xX15xX3cxX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX3xX46xXa1xX1exX23xX2xX1bxXfxX2exX1exX2xX3axX6exX1exX2xX4xX7axX1exX2xX1exX23xXabxXfxX2xX1exX23xX46xe371xX10xX2xX10xX46xX31bxX2xX31bxX2xX1exX46xX62xX1exX23xX2xX23xXfxXcbxXc5xX2xX3xXcxX2axXfxX2xX3xX7d5xX1exX23xX2xX3xX5dxX5xX2xX1c1xX5xX1exX3xX46xX12xX6xX10xX12xX147xX2xX1cbxXfxX10xXc5xXf2xX2xX128xXf6xXfxX2xX10xX46xX6exX1exX46xX2xX10xX49dxX3xX46xX2xX1exX6exXc5xXc8xX2xX1c1xX5xX1exXf2xX2xX1cbxXfxX10xXc5xX2xX25xX9dxX2xX10xX147xX31bxX2xX10xX46xX6exX1exX46xX2xX25xXc0xXfxX2xX10xX46xXa1xX2xX251xX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2xe522xX147xX12xX3axXfxX12xX147xX2xXabdxX12xX5xX23xXcxX12xXc8xX2xX6xX5xXcxX2xX1c1xXf2xX3f6xXc8xX2xX41bxX4xX5xX3xX1bxXdxXcxX147xX1exXc8xX2xX146xX147xX6xX12xX1exX5xX4xX2xX6dxX6exX2xX1cbxX46xX12xX4xX6xX12xX5xXf2xX2xXexXcxXc5xX2xX1exX46xXfxX7axX1exXc8xX2xX31bxX2xX1cbxX46xX5xX3axX1xXfxX116xX1exX6xX2xXabdxX12xX5xXcxX23xX12xXc8xX2xX1c1xX5xX1exXf2xX2xX1cbxXfxX10xXc5xX2xX6dx10acaxX1exX2xX10xX46xXfxX2xX25xXecxXcxX2xX147xXecxX10xX2xX10xX1dxX2xX46xXcfxXfxXc8xX2xXdxX595xX2xX4xX116xXcfxXfxX2xX1exX23xX5xXc5xX2xX10xX8f1xX2xX6dxX48cxX1exX23xX2xXdxX45axX1exX23xX2xX1exX39xX3axX2xX10xX46xXa1xX2xX3cxX2xX4xXfxX7axX1exX2xX10xXfxX2exX1xXf2xX2xXexX46xX35xX3axX2xX3xX46xX49dxX2xX3axX7d5xX5xX2xX10xX147xXdcxXf6xX3xX2xX25xX116xX6exX1exX2xX28xXcxXcbxX1exX2xX3xX5dxX5xX2xX8dxXabdxX128xX2xX7ecxX116xXdxX12xX147xX10xX116xX2xX1c1xX5xX1exX3xXfxX1exXfxX2xX3xX48cxX1exX2xX6dxXf6xX10xX2xX6dxX26xX10xX2xX25xXdcxX40fxX3xX2xX6xXcxXecxX10xX2xX25xX26xX2xX7eaxXcxX147xX116xX1xX5xX2xXabdxX12xX5xX23xXcxX12xX2xX10xX46xXf00xX2xX1exX39xX3axX2xX1exX5xXc5xX2xX3xX46xX3b7xX2xXeaxX2exX1xX2xXdxa0d4xX10xX2xXdxX45axX1exX23xXf2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX246xXf2xX2xXf4xX116xX147xX10xX3axXcxX1exX90xX2xX10xX46xX2axX1exX23xX2xX10xX147xX595xX2xX3xX45axX2xX1exXdcxXf6xX3xX2xX7ccxXa1xX3xX0xX42xX1xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12xX23cxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xX246xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX15xX16xX246xX1d2xX3cxX15xX1d2xX246xX4xX251xXf2xX258xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xX265xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX3cxX4c4xX4c4xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xXexXcfxXfxX2xX7ccxXa1xX3xXc8xX2xXf4xX116xX147xX10xX3axXcxX1exX90xX2xX10xXfxX2exX1xX2xX10xX6axX3xX2xX10xX46xXc6xX2xX46xXfxX1dxX1exX2xX6xX19xX2xX10xX46xX2axX1exX23xX2xX10xX147xX595xX2xX10xXcxXc5xX1dxX10xX2xX25xX2axXfxX2xX3xX5dxX5xX2xX3axXf00xX1exX46xX2xX1bxX46xXfxX2xXeaxXdcxX1exX23xX2xX6dxXdcxX35cxX1exX23xX2xX10xXcfxXfxX2xX3xX45axX2xX3xX8b6xX1xX2x1133bxXcxX2axX3xX2xX23xXfxX5xX2xX4xX1293xX1exX2xX41bxXcxX1exX90xX12xX6xX4xXfxX23xX5xXf2xX2xXexXcfxXfxX2xX23xXfxX45axXfxX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2xX7ccxXa1xX3xXc8xX2xX25xX116xX6exX1exX2xX28xXcxXcbxX1exX2xX3xX5dxX5xX2xX8dxXabdxX128xX2xXe3cxXcxX12xX147xX23xX12xX1exX2xXf36xX4xX116xX1xX1xX2xX25xX9dxX2xX23xXfxX6exX1exX46xX2xX10xXf6xXfxX2xX4c4xX15xX2xX25xXfxXc6xX3axX2xX6dxX6exX2xX3xX21xX2xX3cxX4c4xX2xX10xX147xX35xX1exX2xX4xXfxX7axX1exX2xX10xXfxX2exX1xX2xXdxXecxX10xX2xXdxXcfxXfxXc8xX2xX1exX46xX62xX1exX23xX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX2xX3axXf6xXfxX2xX3xX5dxX5xX2xX41bxXcxX1exX90xX12xX6xX4xXfxX23xX5xXf2xX2xXexXcfxXfxX2xX1cbxX46xX5xX3axX1xXfxX116xX1exX6xX2xXabdxX12xX5xX23xXcxX12xX2xX3axX7d5xX5xX2xX1exX6exXc5xXc8xX2xXf4xX116xX147xX10xX3axXcxX1exX90xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX10xX46xXfxX2xX25xXecxXcxX2xX10xXfxX2exX1exX2xXdxXc0xX2xX6dxXdcxX40fxX10xX2xXdxX35xX3xX2xX1bxX46xXfxX2xX6dxXdcxX40fxX10xX2xX28xXcxX5xX2xX7ecxX12xX5xX4xXc8xX2xX1c1xX5xX1exXf2xX2xX1cbxXfxX10xXc5xX2xX25xXc6xX2xXeaxX2exX1xX2xX25xX71xXcxX2xXdxX45axX1exX23xX2xXf4xXf2xX2xX8dxXabdxX128xX2xX1c1xX116xXcxX147xXfxX1exX46xX116xX2xX3xX5dxX5xX2xX7ecxX12xX5xX4xX2xX10xX46xX35xX3axX2xX3xX46xX49dxX2xX3xX48cxX1exX2xX3xX46xX116xX2xX147xd8c0xX1exX23xX2xXf4xX116xX147xX10xX3axXcxX1exX90xX2xX25xX5dxX2xX6xXa1xX3xX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2xX1cbxX46xX5xX3axX1xXfxX116xX1exX6xX2xXabdxX12xX5xX23xXcxX12xX2xX3axX7d5xX5xX2xX1exX6exXc5xXf2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xXf70xXf2xX2xXe3cxXcxX6dxX12xX1exX10xXcxX6xX2xX10xX147xX31bxX2xX4xXcfxXfxX0xX42xX1xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12xX23cxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xX246xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX15xX16xX246xX1d2xX3cxX15xX1d2xXf70xX4xX246xXf2xX258xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xX265xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX155xX16xX155xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xXbxX5xXcxX2xX6dxX6axX2xX6xX3xX5xX1exX90xX5xX4xX2xX1cbxX5xX4xX3xXfxX116xX1xX116xX4xXfxXc8xX2xX3xXcxX2axXfxX2xX3xX7d5xX1exX23xX2xXe3cxXcxX6dxX12xX1exX10xXcxX6xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX25xX9dxX2xX10xX147xX31bxX2xX4xXcfxXfxX2xX6dxXf6xXfxX2xX3xX46xXa1xX3xX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2xX3axX7d5xX5xX2xX3cxX16xX15xX15xX13dxX3cxX16xX15xX3cxXf2xX2xX1cbxX46xXfxX2exX1exX2xX10xX49dxX3xX46xX2xX3xX5dxX5xX2xXf35xX41bxX6exX2xX25xX71xX3axX2xX23xXfxX6exXf43xX2xX3xX6exX1exX23xX2xXecxX1exX2xX10xXdcxX40fxX1exX23xX2xX46xX35cxX1exX2xX1bxX46xXfxX2xX46xX8bfxX2xXdxXecxX10xX2xXdxXcfxXfxX2xX10xX147xX116xX1exX23xX2xX3xX45axX2xX155xX4c4xX2xX10xX147xX35xX1exX2xX365xX4xX6exX2xX1d2xX254xX2xX1exX2exXcxX2xX23xX2axXfxX2xX6xX5xX1exX23xX2xX3axX7d5xX5xX2xX1exX6exXc5xX369xXf2xX2xX1c1xX7d5xX5xX2xX3cxX16xX15xX3cxX13dxX3cxX16xX15xX155xXc8xX2xXe3cxXcxX6dxX12xX1exX10xXcxX6xX2xX25xX5xX1exX23xX2xX46xXdcxXf6xX1exX23xX2xX10xXf6xXfxX2xX3xX46xXa1xX3xX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2xX10xX46xXa1xX2xX3cxX2xX4xXfxX7axX1exX2xX10xXfxX2exX1xX2xX1bxX46xXfxX2xX1bxX2exX10xX2xX10xX46xX8b6xX3xX2xX4xXdcxX40fxX10xX2xX25xXfxX2xX6dxXf6xXfxX2xX1exX23xXabxXfxX2xX25xX71xXcxX2xXdxX45axX1exX23xXc8xX2xX46xX35cxX1exX2xXabdxX5xX164xXfxX116xXc8xX2xX25xXc0xXfxX2xXeaxX2exX1xX2xX10xX46xXa1xX2xX3cxXc8xX2xX10xXf6xXfxX2xX4c4xX2xX25xXfxXc6xX3axXf2xX2xXexXcfxXfxX2xX1cbxX46xX5xX3axX1xXfxX116xX1exX6xX2xXabdxX12xX5xX23xXcxX12xXc8xX2xX25xX116xX6exX1exX2xX28xXcxXcbxX1exX2xX3xX5dxX5xX2xX8dxXabdxX128xX2xX146xX1exX10xX116xX1exXfxX116xX2xX1cbxX116xX1exX10xX12xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX25xX9dxX2xX4xX8bfxX10xX2xX6dxX6exX116xX2xX6dxX48cxX1exX23xX2xX1bxX1exX116xX3xX1bxX13dxX116xXcxX10xX2xX6dxXf6xXfxX2xX1exX23xXabxXfxX2xX25xX71xXcxX2xXdxX45axX1exX23xX2xX7eaxXf2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX4c4xXf2xX2xX1c1xX116xX1exX10xX1xX12xX4xX4xXfxX12xX147xX2xX46xXcfxX2xX1exX46xX6axX3xX2xX1231xXbxb64axX0xX42xX1xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12xX23cxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xX246xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX15xX16xX246xX1d2xX3cxX15xX1d2xX4c4xX4xXf70xXf2xX258xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xX265xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX155xX16xX155xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX7ccxXc0xXfxX2xXdxX21xX1exX23xX2xX10xX49dxX2xX46xX116xX1exX2xX1c1xX116xX1exX10xX1xX12xX4xX4xXfxX12xX147xX2xX365xX23xXfxX26xX2xX10xX147xX595xX2xX25xXc0xXfxX2xX46xXf00xX1exX46xX2xX3xX46xX3b7xX2xX4c4xX251xX2xX10xX147xXfxX1dxXcxX2xX12xXcxX147xX116xX369xX2xX25xX9dxX2xX6dxXfxX2exX10xX2xX1exX7axX1exX2xX15xX2xX3xXcbxXcxX2xX3xX46xXcxXc5xX1dxX1exX2xX3xX31xX2xX10xX49dxX3xX46xX2xX1bxX46xXfxX2xX4xX71xX1exX2xX25xX71xXcxX2xX10xXfxX7axX1exX2xX23xXfxX6exX1exX46xX2xX3xX46xXa1xX3xX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2xXabdxXfxX23xXcxX12xX2xX15xXf2xX2xX58xX23xXdcxX40fxX3xX2xX4xXcfxXfxXc8xX2xX6dxXf6xXfxX2xX1231xXbxX1aa7xXc8xX2xX3xX21xX2xX23xXfxX26xX2xX23xXecxX1xX2xX23xX71xX1exX2xX1d2xX2xX4xX71xX1exXc8xX2xX25xXdcxX40fxX3xX2xX25xX71xXcxX2xX10xXdcxX2xX46xX35cxX1exX2xX15xX16xX16xX2xX10xX147xXfxX1dxXcxX2xX12xXcxX147xX116xX2xX6dxX1293xX1exX2xX1exX23xX35xX3axX2xX1exX23xX7d5xXfxX2xXeaxX2exX1xX2xX10xX46xXa1xX2xX3cxXf2xX2xX1c1xX7d5xX5xX2xX1exX6exXc5xXc8xX2xX6xX5xXcxX2xX1bxX46xXfxX2xX25xX9dxX2xXdxX35cxX3axX2xX46xX6exX1exX23xX2xX1exX8b6xXfxX2xX10xXfxX82dxX1exX2xX6dxX6exX116xX2xX10xX46xX595xX2xX10xX147xXdcxX40bxX1exX23xX2xX3xX46xXcxXc5xXc6xX1exX2xX1exX46xXdcxX40fxX1exX23xXc8xX2xX1231xXbxX1aa7xX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX3xX46xX3b7xX2xX90xX1293xX1exX2xX25xX71xXcxX2xX1exX46xX40bxX2xX46xX35cxX1exX2xXabdxXc5xX116xX1exX2xX6dxX6exX2xX1c1xX5xX147xX6xX12xXfxX4xX4xX12xX2xX6dxX82dxX2xX46xXfxX1dxXcxX2xX6xX2axX2xXdxX6exX1exX2xX10xX46xXf0xX1exX23xX2xXdxXcfxXfxXf2xX2xX128xXf6xXfxX2xX10xX46xX6exX1exX46xX2xX10xX49dxX3xX46xX2xX1bxX134axX3axX2xX3xec70xXfxX2xX1exX6exXc5xXc8xX2xX41bxXabdxX7ccxX2xX1231xXbxX1aa7xX2xX25xX9dxX2xX1exX46xXfxX82dxXcxX2xX4xX71xX1exX2xX25xX26xX1exX46xX2xX10xXfxX2exX1exX23xX2xX3axXcxX2axX1exX2xX3axXcxX5xX2xX3xX45axX2xXe3cxX116xX6xX12xX2xX1c1xX116xXcxX147xXfxX1exX46xX116xX2xX6dxX6exX2xX1cbxX147xXfxX6xX10xXfxX5xX1exX116xX2xX7ecxX116xX1exX5xX4xX90xX116xXf2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX254xXf2xX2xX1c1xX12xX6xX6xXfxX2xX1xX46xX26xX2xX3axX8bfxXfxX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX0xX42xX1xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12xX23cxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xX246xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX15xX16xX246xX1d2xX3cxX15xX1d2xX254xX4xX4c4xXf2xX258xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xX265xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX3cxX251xX246xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX128xX82dxX2xX3axdf32xX10xX2xX3xX26xX2xX1exX46xXcbxX1exXc8xX2xX1exX39xX3axX2xX28xXcxX5xX2xX25xX26xX1exX46xX2xX90xXecxXcxX2xX1exX46xX62xX1exX23xX2xX1bxX46xX116xX45axX1exX46xX2xX1bxX46xXf0xX3xX2xX46xXcxXc5xX2xX46xX116xX6exX1exX23xX2xX3xX5dxX5xX2xXabdxXfxX116xX1exX12xX4xX2xX1c1xX12xX6xX6xXfxXf2xX2xX128xXf6xXfxX2xX10xX31xX1exX23xX2xX3xXc0xX1exX23xX2xX254xX15xX2xXdxX6exX1exX2xX365xX15xXc8xX155xX155xX2xXdxX6exX1exX42xX10xX147xX35xX1exX369xXc8xX2xX1exX23xXabxXfxX2xX6xX5xX116xX2xX1exX23xXdcxX40bxXfxX2xX146xX147xX23xX12xX1exX10xXfxX1exX5xX2xX25xX9dxX2xX1xX46xX26xX2xX1bxX46xX26xX2xX6xXcbxXcxX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX2xX4c4xX251xX2xXdxX6exX1exX2xX10xX147xX116xX1exX23xX2xX15xX2xX3axX7d5xX5xX2xX90xX116xX2xX46xXcxXc5xX82dxX1exX2xX10xX46xX116xXcfxXfxX2xX1aa7xX12xX147xX90xX2xX1c1xXcxX12xX4xX4xX12xX147xX2xX4xX35xX1xX2xX3xX26xX3xX46xX2xX25xXcbxXc5xX2xX155xX254xX2xX1exX39xX3axXf2xX2xX1c1xX12xX6xX6xXfxX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX10xX147xX31bxX2xX10xX46xX6exX1exX46xX2xX3xX71xXcxX2xX10xX46xX5dxX2xX25xX71xXcxX2xX10xXfxX7axX1exX2xX23xX46xXfxX2xX10xXf6xXfxX2xX251xX16xX2xXdxX6exX1exX2xX10xX147xX116xX1exX23xX2xX15xX2xX3axX7d5xX5xX2xX10xXcfxXfxX2xXabdxX5xX2xXabdxXfxX23xX5xXc8xX2xX1d2xX2xX3axX7d5xX5xX2xX4xXfxX82dxX1exX2xX23xXfxX6exX1exX46xX2xX128xXcxX5xX2xX1xX46xX26xX2xX4xXdcxXf6xXfxX2xX10xXcfxXfxX2xX1cbxX46xX5xX3axX1xXfxX116xX1exX6xX2xXabdxX12xX5xX23xXcxX12xXf2xX2xX58xX23xX116xX6exXfxX2xX147xX5xXc8xX2xX1c1xX12xX6xX6xXfxX2xX3xX7d5xX1exX23xX2xXe3cxX116xX6xX12xX2xX146xX4xX10xX5xX139xXfxX1exXfxX2xX4xX6exX2xX3cxX2xX1exX23xXdcxX40bxXfxX2xX23xX46xXfxX2xX25xXdcxX40fxX3xX2xX10xXf6xXfxX2xX15xX1d2xX2xXdxX6exX1exX2xX3xX46xX3b7xX2xX10xX147xX116xX1exX23xX2xX15xX2xX3axX7d5xX5xX2xX1cbxX46xX5xX3axX1xXfxX116xX1exX6xX2xXabdxX12xX5xX23xXcxX12xXf2xX2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX15xX16xXf2xX2xXf4xX12xX4xX2xX41bxX116xX6xX28xXcxX12xX2xX3axXf6xXfxX2xX4xX6exX2xXf35xX58xX23xXdcxX40bxXfxX2xX25xX1f93xX3xX2xXdxXfxX1dxX10xXf43xX0xX42xX1xX14xX0xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xX0xXfxX3axX23xX2xX6xX147xX3xX8xX9xX42xX42xXfxXf2xXdxX5xX116xX46xX5xX10xXfxX1exX46xXf2xX6dxX1exX42xX1exX12xX23cxX6xX42xX15xX155xX16xX16xX42xX15xX16xX246xX90xX3cxX16xX246xX1d2xX3cxX16xX16xX10xX15xX16xX246xX1d2xX3cxX15xX1d2xX15xX16xX4xX254xXf2xX258xX1xX23xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX116xX265xX3axX5xX23xX12xX9xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX3axX5xX147xX23xXfxX1exX40xX2xX251xX1xXeaxX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX14bxX2xX3xXcxX147xX6xX116xX147xX40xX2xX1exX116xX1exX12xX14bxX23cxXfxX90xX10xX46xX40xX1d2xX251xX1d2xX1xXeaxX14bxX46xX12xXfxX23xX46xX10xX40xX155xX16xXf70xX1xXeaxX9xX2xX42xX14xX0xX42xX3xX12xX1exX10xX12xX147xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXc5xX4xX12xX8xX9xX139xX116xX1exX10xX13dxX139xX5xX3axXfxX4xXc5xX40xX2xX146xX147xXfxX5xX4xX14bxX2xX3xX116xX4xX116xX147xX40xX2xX154xX155xX155xX155xX155xX155xX155xX14bxX2xX139xX116xX1exX10xX13dxX6xXfxX164xX12xX40xX2xX15xX155xX1xXeaxX9xX14xXexX147xX116xX1exX23xX2xX23xXfxXf6xXfxX2xX8dxXabdxX128xXc8xX2xX10xX46xXcxXc5xX82dxX1exX2xX10xX147xXdcxX31bxX1exX23xX2xX3xX5dxX5xX2xX10xXcxXc5xXc6xX1exX2xXexX41bxX58xX2xX128xXfxX3xX12xX1exX10xX12xX2xX90xX12xX4xX2xX41bxX116xX6xX28xXcxX12xX2xX25xX9dxX2xX10xX147xX31bxX2xX10xX46xX6exX1exX46xX2xX9xX58xX23xXdcxX40bxXfxX2xX25xX1f93xX3xX2xXdxXfxX1dxX10xX9xX2xX25xX49dxX3xX46xX2xX10xX46xX19xX3xX2xX1bxX46xXfxX2xX10xX46xXcbxXcxX2xX10xX21xX3axX2xX25xXdcxX40fxX3xX2xX3xX45axX2xX3xX46xXa1xX3xX2xX6dxXabxX2xX25xX595xX3xX46xX2xX86cxX116xX147xX4xX90xX2xX1cbxXcxX1xXc8xX2xX7eaxX3f6xX7ecxX32fxX2xX6dxX6exX2xX1cbxX46xX5xX3axX1xXfxX116xX1exX6xX2xXabdxX12xX5xX23xXcxX12xXf2xX2xXexX147xX116xX1exX23xX2xX1bxX46xXfxX2xX25xX21xXc8xX2xXe3cxX116xX6xX12xX2xX1c1xX116xXcxX147xXfxX1exX46xX116xX2xX10xXcxXc5xX2xX3xX21xX2xX1exX59axX5xX2xX25xX71xXcxX2xX46xXcxXc5xX2xX46xX116xX6exX1exX23xX2xX365xX3xX7d5xX1exX23xX2xX7ecxX12xX5xX4xX2xX4xX35xX1xX2xX1bxX67xX2xX4xX6axX3xX2xX6dxX82dxX2xX25xXfxXc6xX3axX2xX6xX2axX2xX6dxX6exX2xXdxX6exX1exX2xX10xX46xXf0xX1exX23xX369xX2xX1exX46xXdcxX1exX23xX2xX1exX46xX62xX1exX23xX2xX1exX23xX6exXc5xX2xX3xXcxX2axXfxX2xX1exX39xX3axX2xX4xXcfxXfxX2xX90xX49dxX1exX46xX2xX6dxX6exX116xX2xX1exX46xXfxX82dxXcxX2xX3axXcbxXcxX2xX10xX46xXcxX1293xX1exXc8xX2xX3xX21xX2xX1exX23xXcxXc5xX2xX3xX35cxX2xXdxX595xX2xX6xX5xX2xX10xX46xX45axXfxXf2xX2xX58xX39xX3axX2xX3cxX16xX15xX3cxX2xX3xXd6xX1exX23xX2xX1bxX46xXabxX1exX23xX2xX3axXecxXc5xX2xX6xX26xX1exX23xX2xX6xX5dxX5xX2xX6dxXf6xXfxX2xX1231xX12xX1xX2xX1aa7xXcxX5xX147xX90xXfxX116xX4xX5xX2xX1bxX46xXfxX2xX8dxXabdxX128xX2xX1exX6exXc5xX2xX10xX46xXecxX10xX2xXdxXcfxXfxX2xX10xXcfxXfxX2xX3xX26xX3xX2xX23xXfxX45axXfxX2xX25xXecxXcxX2xX4xXf6xX1exXc8xX2xX1xX46xX45axXfxX2xXeaxXfxX1exX2xX10xX8f1xX2xX3xX46xXa1xX3xXf2xX0xX42xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxX116xXcxX147xX3xX12xX9xX14xXexX46xX12xX116xX2xX10xX46xX12xX10xX46xX5xX116xX6dxX5xX1exX46xX116xX5xXf2xX6dxX1exX0xX42xX1xX14xX0xX42xX90xXfxX6dxX14
sydong