3.380 tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh hơn 211 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Tính đến sáng 21/11, đã có 3.380 tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh tổng số tiền và hàng hóa quy ra tiền là 211,636 tỷ đồng.
46d6x8432x919ex49e3xa41axd8b0x5cb8x4703xce9fxX7xd8a4x6639x6e32x842dxa47exc413xX5x6c6fxXax4fb1x592cxdc40xX13x5a78x8546xX3xXex5750xX3xX4xX1x751cxX4xd386xX3xX4x59a9xX3x921exX1x8dfbxX25xX3xb107xX25xaf92xX3xX1x7fc4xX3xd802x9c2fxX25xX2cxX3x7b5exb3baxdac3xX3x5b4bx8c44xX25xX2cxX3xX5x8e01xX3x55f3xX37xX3xXcx98efxX25xX1xX3xX1x78e0xX25xX3x539axX2xX2xX3xXex5205xX3xX31xX32xX25xX2cxX0xae23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xa098xXaxX12xXcx5b5fxX25xX1xX3xX31x990axX25xX3xX7xX23xX25xX2cxX3xX4exX2xX5axX2xX2xX20xX3xX31xbb83xX3xX4xaaddxX3xX13xX14xX13xX16xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xXexX1axX25xX2cxX3xX7x8ce3xX3xXexXdx6ac9xX25xX3xX3axX37xX3xX1xX37xX25xX2cxX3xX1xX88xX6xX3x9a18x6489xa0d0xX3x81bcxX6xX3xXexXdxXcbxX25xX3xX5xX37xX3xX4exX2xX2xX20x8e3cxX13xXedxX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX14xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad13xX38xX6cxXdcxXaxX12xX0xXdx65a9xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxdaa2xX10xX25xXexX10xXdexXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxb9f4xXdxX6cxXexX1xd8daxX3xXedxX2x868cxXbx4cbbx7402xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX12fxX3x5033xX2xX17xXbxX135xX136xXaxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX5axX5axXdxX14xX36xX6xX38xX1xX6xXexXdxX25xX1xX14xX3axX25xX5axX25xX10xX12axX7xX5axX4exX17xX140xXedxX5axX2xX4ex93a8xX6cxXedxX17xX16fxX133xX133xX4ex8172xXexX16fxX2xX4exX2xX4exX5xX17xX14xb483xXbxX2cxd11axXdexX9xX16fxX17xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX16xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX2xX2xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxXaxX3xX12axXdxX6cxXexX1xX9xXaxXedxX2xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX140xX2xX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX6xXbxXexXdxX38xX25xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX135xXex8cccxX6xX5xXdxX2cxX25xX12fxX3xX181xXdbxX7xXexXdxc326xXdcxX136xXaxX12x84edxX23xX25xX2cxX3xX4exX2xX5axX2xX2xX20xX3xX31x9d5fxXdxX3xX6cxXdx9b8cxX25xX3xX11bx8f2dxX25xX2cxX3xXexXdcxX3xX42xX38xX25xX6cxX6xX3x60f3xXdxX23bxXexX3xbdd5xX6xX110xX3xX31xX85xX3xXexXdexX6xX38xX3xX36xXdxa2d3xXdbxX3xXexXdex5f99xX25xX2cxX3xX1xcd96xX3xXexXdexd1f5xX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX133xX2xX3xXexXdexXdxX23bxXdbxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xXexX1xX23fxX25xX2cxX3xXdaxXdbxX6xX3xX108xX6xX25xX3xX11bxX1exXdbxX3xXexXdexX26dxX3xXex4e62xX25xX1xX14xX3x50dbxX27xXdcxX3xX5xX37xX3xX7xXc7xX3xXexXdxXcbxX25xX3xX25xX1xd659xX110xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x5be3xX3xX3ax6ed0xXdxX3xX2xX177xX3xX2cxXdxX6xX3xX31xc7a4xX25xX1xX3xX4xX88xX3xX25xX2cxX264x7dcbxXdxX3xX110x4cc8xXexX3xXexXdexX38xX25xX2cxX3xX31xX26dxXexX3xX5xX40xX3xX3ax8889xX6xX3xXdaxXdbxX6xX3x7698xX110xX269xXdxX3xX7xXdbxX2e8xXexX3xX13xX3xXexXdexXdxX23bxXdbxX3xX31xX32xX25xX2cx9b86xX14xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX38xX6cxXdcxXaxX12xX0xXdxX110xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11bxX10xX25xXexX10xXdexXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX6cxXexX1xX12fxX3xXedxX2xX133xXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX12fxX3xX140xX2xX17xXbxX135xX136xXaxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX5axX5axXdxX14xX36xX6xX38xX1xX6xXexXdxX25xX1xX14xX3axX25xX5axX25xX10xX12axX7xX5axX4exX17xX140xXedxX5axX2xX4exX16fxX6cxXedxX17xX16fxX133xX133xX140xX133xXexX16fxXedxX2xX140xX140xX5xX17xX14xX181xXbxX2cxX184xXdexX9xX13xX17xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX16xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX2xX2xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxXaxX3xX12axXdxX6cxXexX1xX9xXaxXedxX2xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX140xX2xX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX6xXbxXexXdxX38xX25xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX135xXexX217xX6xX5xXdxX2cxX25xX12fxX3xX181xXdbxX7xXexXdxX224xXdcxX136xXaxX12xXcxX236xXdxX3xX1xX2fxXdxX3xXexXdexX264xX2e4xX25xX2cxX3x8364xXdcxX3xX36xX6xX25xX3x7968xb7c0xXexX3xXexXdex642cxX25xX3xXcxX1axX3xXdaxXdbxXc7xX4xX3xXexX2adxX25xX1xX20xX3xX31xX236xXdxX3xX6cxXdxX23bxX25xX3xX11bxX23fxX25xX2cxX3xXexXdcxX3xX42xX38xX25xX6cxX6xX3xX24cxXdxX23bxXexX3xX251xX6xX110xX3xX31xX85xX3xXexXdex8a95xX4xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexXdexX6xX38xX3xX133xX3xX7xXdbxX2e8xXexX3xXdaxXdbxX37xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX27xX25xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX133xX3xX2cxXdxX6xX3xX31xX2daxX25xX1xX3xX4xX88xX3xX25xX2cxX264xX2e4xXdxX3xX110xX2e8xXexX3xXexXdexX38xX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX5xaf3cxXexX14xX3xX251xX1x8c30xX25xX2cxX3xXexXdexX264xX2e4xX25xX2cxX3xX1xX26dxXbxX3xX4x5e0bxX25xX3xX5xX236xXdxX3xX7x48b5xX3xX31xX264xX26dxX4xX3xX108xX6xX25xX3xX4xX1exXdbxX3xXexXdexX26dxX3xXexX2adxX25xX1xX3xXexXdexX6xX38xX3xX31xX75xX25xX3xX4xX23xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX31xX2daxX25xX1xX14xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX38xX6cxXdcxXaxX12xX0xXdxX110xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11bxX10xX25xXexX10xXdexXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX6cxXexX1xX12fxX3xXedxX2xX133xXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX12fxX3xX140xX2xX17xXbxX135xX136xXaxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX5axX5axXdxX14xX36xX6xX38xX1xX6xXexXdxX25xX1xX14xX3axX25xX5axX25xX10xX12axX7xX5axX4exX17xX140xXedxX5axX2xX4exX16fxX6cxXedxX17xX16fxX133xXedxX2xX2xXexX4exXedxX133xX17xX16fxX5xX17xX14xX181xXbxX2cxX184xXdexX9xX4exX4exX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX16xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX2xX2xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxXaxX3xX12axXdxX6cxXexX1xX9xXaxXedxX2xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX140xX2xX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX6xXbxXexXdxX38xX25xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX135xXexX217xX6xX5xXdxX2cxX25xX12fxX3xX181xXdbxX7xXexXdxX224xXdcxX136xXaxX12xX11bxX40xX25xX2cxX3xXexXdexX38xX25xX2cxX3xX7xX23xX25xX2cxX3xX4exX2xX5axX2xX2xX20xX3xXexX1xX23fxX25xX2cxX3xXdaxXdbxX6xX3xX108xX6xX25xX3xX4xX1exXdbxX3xXexXdexX26dxX3xX1xXdbxXdcxX23bxX25xX3xXcxX1xX236xX4xX1xX3xX42xX37xX20xX3xX108xX23xX38xX3xX2b2xX236xXdxX3xX31xX38xX37xX25xX3xb4cbxX75xXexX3xX31xX85xX3xXexXdexX6xX38xX3xX4exX17xX17xX3xX4xX1x56d0xX25xX3xX2e8xX110xX20xX3xX13xX133xX17xX3xXexX1xX3bxX25xX2cxX3xX110x9687xX3xXexX23fxX110xX20xX3xX133xX17xX3xXexX1xX3bxX25xX2cxX3xX7xX4e8xX6xX3xX4xX1xX38xX3xX25xX2cxX264xX2e4xXdxX3xX6cxX27xX25xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xXexXdex6ddexX25xX3xX31xd1dexX6xX3xX36xX37xX25xX3xX1xXdbxXdcxX23bxX25xX14xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX38xX6cxXdcxXaxX12xX0xXdxX110xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11bxX10xX25xXexX10xXdexXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX6cxXexX1xX12fxX3xXedxX2xX133xXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX12fxX3xX140xX2xX17xXbxX135xX136xXaxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX5axX5axXdxX14xX36xX6xX38xX1xX6xXexXdxX25xX1xX14xX3axX25xX5axX25xX10xX12axX7xX5axX4exX17xX140xXedxX5axX2xX4exX16fxX6cxXedxX17xX16fxX133xXedxX4exX16xXexX133xX133xX177xX16fxXedxX5xX17xX14xX181xXbxX2cxX184xXdexX9xX4exX16fxX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX16xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX2xX2xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxXaxX3xX12axXdxX6cxXexX1xX9xXaxXedxX2xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX140xX2xX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX6xXbxXexXdxX38xX25xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX135xXexX217xX6xX5xXdxX2cxX25xX12fxX3xX181xXdbxX7xXexXdxX224xXdcxX136xXaxX12xX2b2xX38xX37xX25xX3xX4xX40xX25xX2cxX3xXexXdexX49axX4xX3xXexXdxX75xXbxX3xX31xX75xX25xX3xXexXdexX6xX38xX3xX133xX17xX3xX7xXdbxX2e8xXexX3xXdaxXdbxX37xX3xX300xX110xX269xXdxX3xX7xXdbxX2e8xXexX3xX2xX3xXexXdexXdxX23bxXdbxX316xX3xX4xX1xX38xX3xX133xX17xX3xX1xX2fxX3xX4xX49axXdbxX3xX4xX1xXdxX75xX25xX3xX36xXdxX25xX1xX3xX4xX88xX3xX1xX38xX37xX25xX3xX4xce0axX25xX1xX3xX6a8xX1xX88xX3xX6a8xX1xX6baxX25xX20xX3xX36xX6fcxX3xX5xX40xX3xX5xX4e2xXexX3x981dxX3xX1xXdbxXdcxX23bxX25xX3xX11bx4c81xX110xX3xbd3bxXdbxXdcxX6f8xX25xX14xX3xX251xX1xX4e8xX25xX2cxX3xXbxX1xd786xX25xX3xXdaxXdbxX37xX3xX25xX37xXdcxX3xX6cxX38xX3xX36xX236xX25xX3xX31x8af8xX4xX20xX3xX31xXc7xXdxX3xXexX23xX4xX3xXexX1xX23fxX25xX2cxX3xXdaxXdbxX6xX3xX108xX23xX38xX3xX2b2xX236xXdxX3xX31xX38xX37xX25xX3xX6a8xX75xXexX3xX2cx4b5axXdxX3xXexX45fxX25xX2cxX3xX31xX75xX25xX3xX36xX37xX3xX4xX38xX25xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX14xX3xX0xX10xX110xX12xX300xXcxXdexX38xX25xX2cxX3xX897xX25xX1xX12fxX3xb3e4xX25xX2cxX3xbfa0xX6f8xX3x9bbaxX25xX1xX3xX2b2xX236xXexX3xX217xX3x77cexX1xX88xX3xXcxX1axX25xX2cxX3xX36xXdxX6f8xX25xX3xXexX464xXbxX3xXbxX1xX4e2xX3xXexXdexX23xX4xX1xX3xX36xX23xX38xX3xX2b2xX236xXdxX3xX2b2xX38xX37xX25xX3x8891xX75xXexX3xX3axX37xX3xX31xX236xXdxX3xX6cxXdxX23bxX25xX3xX5xX85xX25xX1xX3xX31xX236xX38xX3xX457xXdcxX3xX36xX6xX25xX3xX45exXcxXcxbbe3xX3xXexX2adxX25xX1xX20xX3xX457xXdcxX3xX36xX6xX25xX3xX45exXcxXcxX996xX3xX1xXdbxXdcxX23bxX25xX3xX11bxX8b8xX110xX3xX8bbxXdbxXdcxX6f8xX25xX3xXexXdexX6xX38xX3xXdaxXdbxX37xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX49axXdbxX3xX4xX1xXdxX75xX25xX3xX36xXdxX25xX1xX316xX14xX0xX5axX10xX110xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX135xX6xX25xX1xX25xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX2cxX9xXaxX17xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6cxX6cxXdxX25xX2cxX9xXaxX133xXaxX12xX0xXexX36xX38xX6cxXdcxX12xX0xXexXdexX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX38xX6cxXdcxXaxX12xXcxX70xX25xX1xX3xX31xX75xX25xX3xX7xX23xX25xX2cxX3xX25xX6xXdcxX3xX4exX2xX5axX2xX2xX20xX3xX31xX85xX3xX4xX88xX3xX13xX14xX13xX16xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xXexX1axX25xX2cxX3xX7xXc7xX3xXexXdxXcbxX25xX3xX3axX37xX3xX1xX37xX25xX2cxX3xX1xX88xX6xX3xXdaxXdbxXdcxX3xXdexX6xX3xXexXdxXcbxX25xX3xX5xX37xX3xX4exX2xX2xX20xXedxX13xXedxX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX14xX3xX11bxX4e2xX3xXexX1xX25fxX20xX3xXexXdxXcbxX25xX12fxX3xX2xX140xX17xX20xX133xX13xX140xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX136xX3xX1xX37xX25xX2cxX3xX1xX88xX6xX3xXdaxXdbxXdcxX3xXdexX6xX3xXexXdxXcbxX25xX12fxX3xX177xX2xX20xX2xX17xX4exX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX14xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX38xX6cxXdcxXaxX12xXcxXdexX38xX25xX2cxX3xX31xX88xX20xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xXexX1xX23fxX25xX2cxX3xXdaxXdbxX6xX3xX108xX6xX25xX3xX11bxX1exXdbxX3xXexXdexX26dxX3xXexX2adxX25xX1xX3xX5xX37xX3xXedxX177xX20xX16xX17xX16xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX4xX2axX6xX3xX4exX140xX133xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX136xX3xX3axX2cfxXdxX3xX7xXc7xX3xXexXdxXcbxX25xX3xXedxX13xX20xX16xX16fxX133xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX136xX3xX1xX37xX25xX2cxX3xX1xX88xX6xX3xXdaxXdbxXdcxX3xXdexX6xX3xXexXdxXcbxX25xX3xX13xX20xX16fxX2xX13xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX136xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX38xX6cxXdcxXaxX12xX457xX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xXexX1xX23fxX25xX2cxX3xXdaxXdbxX6xX3xX108xX6xX25xX3xX4xX1exXdbxX3xXexXdexX26dxX3xX1xXdbxXdcxX23bxX25xX20xX3xX135xX85xX3xX5xX37xX3xX2xX140xX13xX20xX16xX4exX16xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX4xX2axX6xX3xX13xX14xX2xX13xX133xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX136xX3xX3axX2cfxXdxX3xX177xXedxX20xXedxX13xX16fxX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX136xX3xX1xX37xX25xX2cxX3xX1xX88xX6xX3xXdaxXdbxXdcxX3xXdexX6xX3xXexXdxXcbxX25xX3xXedxX177xX20xX2xX16xX16fxX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX14xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexXdexX12xX0xX5axXexX36xX38xX6cxXdcxX12xX0xX5axXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xX6cxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXdexX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xXdbxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX217xXexX1xXdbxX110xX36xX217xX6xX25xX6cxX217xX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xXexXdxX75xXbxX3xX25xX1xX464xX25xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX17xX17xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX36xX6fcxX3xX897xX25xX1xX3xX1xX264xX8afxX25xX2cxX3xX36xX8afxXdxX3xX5xX40xX3xX5xX4e2xXexXaxX3xX1xXdexX10xX224xX9xXaxX5axX25xX1xXdxXbxX217xX4xX6xXdbxX217xXdcxX10xXdbxX217xXexX1xXdbxX38xX25xX2cxX5axX1xX6xX217xXexXdxX25xX1xX217xXexXdxX10xXbxX217xX25xX1xX6xX25xX217xX1xX38xX25xX217xX4exX17xX17xX217xXexXdcxX217xX6cxX38xX25xX2cxX217xXdbxX25xX2cxX217xX1xX38xX217xX6cxX38xX25xX2cxX217xX36xX6xX38xX217xX36xXdxX217xX6xX25xX1xX217xX1xXdbxX38xX25xX2cxX217xX36xX38xXdxX217xX5xXdbxX217xX5xXdbxXexX5axX4exX17xX4exX2xX4exX177xX14xX1xXexX110xXaxX12xX0xXdxX110xX2cxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX5axX110xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX4exX17xX5axX25xX10xX12axX7xX5axX4exX17xX140xXedxX5axX16fxXedxX6cxX2xX2xX140xX13xX4exX13xX140xXexX133xX17xX177xX140xX5xX2xX17xX217xX2xX4exX13xX140xX14xX181xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX16xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX2xX2xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX3axX12xX0xX7xXexXdexX38xX25xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xXexXdxX75xXbxX3xX25xX1xX464xX25xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX17xX17xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX36xX6fcxX3xX897xX25xX1xX3xX1xX264xX8afxX25xX2cxX3xX36xX8afxXdxX3xX5xX40xX3xX5xX4e2xXexXaxX3xX1xXdexX10xX224xX9xXaxX5axX25xX1xXdxXbxX217xX4xX6xXdbxX217xXdcxX10xXdbxX217xXexX1xXdbxX38xX25xX2cxX5axX1xX6xX217xXexXdxX25xX1xX217xXexXdxX10xXbxX217xX25xX1xX6xX25xX217xX1xX38xX25xX217xX4exX17xX17xX217xXexXdcxX217xX6cxX38xX25xX2cxX217xXdbxX25xX2cxX217xX1xX38xX217xX6cxX38xX25xX2cxX217xX36xX6xX38xX217xX36xXdxX217xX6xX25xX1xX217xX1xXdbxX38xX25xX2cxX217xX36xX38xXdxX217xX5xXdbxX217xX5xXdbxXexX5axX4exX17xX4exX2xX4exX177xX14xX1xXexX110xXaxX12xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xXexXdxX75xXbxX3xX25xX1xX464xX25xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX17xX17xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX36xX6fcxX3xX897xX25xX1xX3xX1xX264xX8afxX25xX2cxX3xX36xX8afxXdxX3xX5xX40xX3xX5xX4e2xXexX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXdexX38xX25xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xXexX1xXc7xX25xX2cxX3xX6a8xX6f8xX3xXexX2f9xX3xX108xX6xX25xX3xX4xX1exXdbxX3xXexXdexX26dxX3xXexX2adxX25xX1xX20xX3xXexX2f9xX3xX25xX2cxX37xXdcxX3xX4exX2xX5axX2xX17xX3xX31xX75xX25xX3xX4xX1xXdxXcbxXdbxX3xX2xXedxX5axX2xX2xX20xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX31xX85xX3xXexXdxX75xXbxX3xX25xX1xX464xX25xX3xX4exX17xX17xX20xX133xXedxX177xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX300xXexXdxXcbxX25xX3xX3axX37xX3xX1xX37xX25xX2cxX3xX1xX88xX6xX3xXdaxXdbxXdcxX3xXdexX6xX3xXexXdxXcbxX25xX316xX3xXexX2f9xX3xX13xX14xX4exX16fxX2xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX14xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX3axX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX4bxX25xX3xX4exX14xX16xX17xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX4xX1xXdbxX25xX2cxX3xXexX6xXdcxX3xX4xX3bxX25xX2cxX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX6a8xX1xc07dxX4xX3xXbxX1xX4e2xX4xX3xX1xX464xXdbxX3xXdaxXdbxX897xX3xX110xX264xX6xX3xX5xX40xXaxX3xX1xXdexX10xX224xX9xXaxX5axX25xX1xXdxXbxX217xX4xX6xXdbxX217xXdcxX10xXdbxX217xXexX1xXdbxX38xX25xX2cxX5axX1xX38xX25xX217xX4exX217xX16xX17xX17xX217xXexX38xX217xX4xX1xXdbxX4xX217xX4xX6xX217xX25xX1xX6xX25xX217xX4xX1xXdbxX25xX2cxX217xXexX6xXdcxX217xX4xXdbxX25xX2cxX217xX1xX6xX217xXexXdxX25xX1xX217xX6a8xX1xX6xX4xX217xXbxX1xXdbxX4xX217xX1xX6xXdbxX217xXdaxXdbxX6xX217xX110xXdbxX6xX217xX5xXdbxX5axX4exX17xX2xX133xX17xX133xX14xX1xXexX110xXaxX12xX0xXdxX110xX2cxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX5axX110xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX4exX17xX5axX25xX10xX12axX7xX5axX4exX17xX140xX140xX5axX2xX13xX16xX6cxX140xX2xXedxX140xX177xX4exX4exXexX2xX13xX4exX16fxX2xX5xX17xX14xX181xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX16xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX2xX2xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX3axX12xX0xX7xXexXdexX38xX25xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX4bxX25xX3xX4exX14xX16xX17xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX4xX1xXdbxX25xX2cxX3xXexX6xXdcxX3xX4xX3bxX25xX2cxX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX6a8xX1xX1036xX4xX3xXbxX1xX4e2xX4xX3xX1xX464xXdbxX3xXdaxXdbxX897xX3xX110xX264xX6xX3xX5xX40xXaxX3xX1xXdexX10xX224xX9xXaxX5axX25xX1xXdxXbxX217xX4xX6xXdbxX217xXdcxX10xXdbxX217xXexX1xXdbxX38xX25xX2cxX5axX1xX38xX25xX217xX4exX217xX16xX17xX17xX217xXexX38xX217xX4xX1xXdbxX4xX217xX4xX6xX217xX25xX1xX6xX25xX217xX4xX1xXdbxX25xX2cxX217xXexX6xXdcxX217xX4xXdbxX25xX2cxX217xX1xX6xX217xXexXdxX25xX1xX217xX6a8xX1xX6xX4xX217xXbxX1xXdbxX4xX217xX1xX6xXdbxX217xXdaxXdbxX6xX217xX110xXdbxX6xX217xX5xXdbxX5axX4exX17xX2xX133xX17xX133xX14xX1xXexX110xXaxX12xX42xX4bxX25xX3xX4exX14xX16xX17xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX4xX1xXdbxX25xX2cxX3xXexX6xXdcxX3xX4xX3bxX25xX2cxX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX6a8xX1xX1036xX4xX3xXbxX1xX4e2xX4xX3xX1xX464xXdbxX3xXdaxXdbxX897xX3xX110xX264xX6xX3xX5xX40xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXdexX38xX25xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX70xX25xX1xX3xX31xX75xX25xX3xX4xX1xXdxXcbxXdbxX3xX25xX2cxX37xXdcxX3xX133xX5axX2xX2xX20xX3xX31xX85xX3xX4xX88xX3xX4exX14xX16xX17xX16fxX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX3axX37xX3xX31xX6baxX25xX2cxX3xX6a8xbab5xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX25xX2cxX264xX2e4xXdxX3xX6cxX27xX25xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX3axX2cfxXdxX3xXexX1axX25xX2cxX3xX7xXc7xX3xXexXdxXcbxX25xX3xX3axX37xX3xX1xXdxX23bxX25xX3xX3axX464xXexX3xX2cxX8caxX25xX3xX2xXedxX17xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX14xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX3axX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX251xX1xXdxXcbxXdbxX3xXexX2e8xX110xX3xX5xX4f8xX25xX2cxX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX4e2xX4xX3xX1xX264xX2cfxX25xX2cxX3xX31xX75xX25xX3xX25xX2cxX264xX2e4xXdxX3xX6cxX27xX25xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xXaxX3xX1xXdexX10xX224xX9xXaxX5axX25xX1xXdxXbxX217xX4xX6xXdbxX217xXdcxX10xXdbxX217xXexX1xXdbxX38xX25xX2cxX5axX25xX1xXdxX10xXdbxX217xXexX6xX110xX217xX5xX38xX25xX2cxX217xXexXdxX10xXbxX217xXexXdbxX4xX217xX1xXdbxX38xX25xX2cxX217xX6cxX10xX25xX217xX25xX2cxXdbxX38xXdxX217xX6cxX6xX25xX217xX3axXdbxX25xX2cxX217xX5xXdbxX217xX1xX6xX217xXexXdxX25xX1xX217xX25xX36xX7xXbxX217xX25xX36xX7xXbxX5axX4exX17xX2xX4exX16xX16xX14xX1xXexX110xXaxX12xX0xXdxX110xX2cxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX5axX110xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX4exX17xX5axX25xX10xX12axX7xX5axX4exX17xX140xX140xX5axX2xX17xX133xX6cxX2xX2xX13xX133xXedxX2xX4exXexX133xX16fxX13xXedxX5xX2xX17xX217xX2xX14xX181xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX16xX17xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX20xX3xX4xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX25xX2cxX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX1xX4bxX25xX3xX4exX2xX2xX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX3axX12xX0xX7xXexXdexX38xX25xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX251xX1xXdxXcbxXdbxX3xXexX2e8xX110xX3xX5xX4f8xX25xX2cxX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX4e2xX4xX3xX1xX264xX2cfxX25xX2cxX3xX31xX75xX25xX3xX25xX2cxX264xX2e4xXdxX3xX6cxX27xX25xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xXaxX3xX1xXdexX10xX224xX9xXaxX5axX25xX1xXdxXbxX217xX4xX6xXdbxX217xXdcxX10xXdbxX217xXexX1xXdbxX38xX25xX2cxX5axX25xX1xXdxX10xXdbxX217xXexX6xX110xX217xX5xX38xX25xX2cxX217xXexXdxX10xXbxX217xXexXdbxX4xX217xX1xXdbxX38xX25xX2cxX217xX6cxX10xX25xX217xX25xX2cxXdbxX38xXdxX217xX6cxX6xX25xX217xX3axXdbxX25xX2cxX217xX5xXdbxX217xX1xX6xX217xXexXdxX25xX1xX217xX25xX36xX7xXbxX217xX25xX36xX7xXbxX5axX4exX17xX2xX4exX16xX16xX14xX1xXexX110xXaxX12xX251xX1xXdxXcbxXdbxX3xXexX2e8xX110xX3xX5xX4f8xX25xX2cxX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX4e2xX4xX3xX1xX264xX2cfxX25xX2cxX3xX31xX75xX25xX3xX25xX2cxX264xX2e4xXdxX3xX6cxX27xX25xX3xX3axX3bxX25xX2cxX3xX5xX40xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXdexX38xX25xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX70xX25xX1xX3xX31xX75xX25xX3xX25xX6xXdcxX20xX3xX42xX37xX3xXcxX46xX25xX1xX3xX31xX85xX3xXexXdxX75xXbxX3xX25xX1xX464xX25xX3xX1xX4bxX25xX3xX2xX13xX16xX20xXedxX3xXexX53xX3xX31xX32xX25xX2cxX3xXexXdxXcbxX25xX3xX3axX37xX3xX1xX37xX25xX2cxX3xX1xX38xX23xX3xXdaxXdbxXdcxX3xXdexX6xX3xXexXdxXcbxX25xX3xX2axX25xX2cxX3xX1xX2fxX3xX25xX2cxX264xX2e4xXdxX3xX6cxX27xX25xX3xX36xX6fcxX3xX897xX25xX1xX3xX1xX264xX8afxX25xX2cxX3xX36xX8afxXdxX3xX5xX40xX3xX5xX4e2xXexX3xXexXdexX6f8xX25xX3xX31xX6fcxX6xX3xX36xX37xX25xX14xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX3axX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axXdbxX5xX12xX0xX6cxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdexXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX3axX12xX0xX5axX6cxXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX940xXdbxXexX1xX38xXdexXaxX12xX42xX37xX3xX93dxXdxX25xX1xX0xX5axXbxX12
Hà Linh