Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tập trung nguồn lực hỗ trợ Hà Linh xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực trị giá 125 triệu đồng hỗ trợ xã Hà Linh (Hương Khê) xây dựng nông thôn mới.
e4e5x104ddx14f04x16061x161f4x104efx14edex12ddbx128dbxX7x11a76xf682x12fc2x116f3x10dcbx101b5xX5x13127xXaxX3xX7xXex11975xX5xX10xX9xXaxXexX10x15776xXexf19exX6xX5xXdx15a75x1432cx130d6xX3x1361cx1419fxX7xXexXdx15883xX15x12a7bxXax10782xXcxf9c1xX23xX1xX3x1614dx14d8bxea72xX23xX3x14d4bxX37xX3xXcxffa5xX23xX1xX3xXexe753xXbxX3xXexef2axX27xX23xX22xX3xX23xX22xX27x1628cxX23xX3xX5x163a3xX4xX3xX1x132d1xX3xXexX47x11cc4xX3xX3axX37xX3xfb29xXdxX23xX1xX3xX1cx108c8xX15xX3x15ad2xX53xX23xX22xX3xX23x11ff2xX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3x13778x15a50xXdxX0x110ffxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xX69xXaxX2fxXcx15de9xX3xX35xeff9xX27xX3xX23x16137xX78xX3x13823x102bfxX9cxX9cxX3xX35x106baxX23xX3xX23xX6xX15x12ac8xX3xXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xX35x111c9xX3xX1xX27xX15xX3xX35x11f1fxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xX3xXexX47x10722xX3xX22xXdx15cbfxX3xX2xX9cx14c80xX3xXexX47xXdx11767xX27xX3xX35xX4fxX23xX22xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX1cxXbdxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3x149eaxX3axeccex104b2xX23xX22xX3xf2baxX1x14daax11bbbxX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdx14a29xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13887xX36xX69xX15xXaxX2fxX0xXdxX78xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10299xX10xX23xXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxfb46xXdxX69xXexX1xX24xX3x14492xX9cxX9dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXdcx10c2cx1511exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX11dx11d49xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11dx1350exX23xX7cxX23xX10xX14fxX7xX7cxX9cxX9cxX2x11700xX7cxX2xX9cxX18bxX69xX9cxX2x137e8xXdcxX166xX9dxX9dxXexX18bxX193xX2xX9cxf1f4xX5xX9dxX11dxX26xXbxX22x11114xX47xX9xX156xX167xX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX43xXbxX3xXexX47xX27xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxXaxX3xX14fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX156xX9cxX9dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXdcxX166xX167xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX12dxX6xX23xX3xXcxX1xXfdx13139xX23xX22xX3xX180x159baxX3xXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xXa8xX3xX3axXc4xXdxX3xX35xX4fxX23xX22xX3x13b02xXc4xXdxX3xXexX31xX23xX1xX3xXbxX1xfd7dxXdxX3xX1xX5bxXbxX3xX180xX79xXdxX3xX270xX36xX37xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX104xX23xX3xX3ax15bc3xX4xX3xX180xXdxXe1xX23xX3xX140xX1x11b80xX23xX1xX3xX7xXd8xX4xX1xX3xX180xX37xX3xeac5xX1xXd8xXexX3xXexX47xXdx128ccxX23xXa8xX3xX12dxXc4xX3xX102xXa2xX3xX1xX36x11297xX4xX1xX3xX180xX37xX3xX270xX95xX27xX3xXexXfdxX3xXex129e0xX3xX4xX1x11defxX4xX3xXexX47xX6xX36xX3xXex107b8xX23xX22xX3xX4xX6fxX23xX22xX3xXexX47xed0bxX23xX1xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX104xX23xX3xf871xX102xX1xX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX35xX297xX4xX3xX7xXd8xX4xX1xXa8xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX36xX2c1xXexX3xX180xX37xX3xXexXfdxXfexX23xX22xX3xXexXd8xX4xX3xX35xXc4xXdx13fc8xX3xXexX47xXd4xX3xX22xXdxXd8xX3xX9cxXdcxX3xXexX47xXdxXe1xX27xX3xX35xX4fxX23xX22xX3xX4xX1xX36xX3xXcxX47xXfdxX255xX23xX22xX3xXcxXdxX2b5xX27xX3xX1xX297xX4xX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xXa8xX3xX23xX22xX37xX15xX3xX156xX7cxXdcxX3xX180xX92xX6xX3x15736xX27xX6xX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX69xX15xXaxX2fxX140xX1xX27xX23xX22xX3xX7xX2d4xX4xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX1cxXbdxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxX3xXfbx13f3bxXcx14891xX105xXa8xX3xXexX92xX3xX35xX95xX27xX3xX23xX99xX78xX3xX35xXa2xX23xX3xX23xX6xX15xXa8xX3xXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xX35xXbdxX3xX1xX27xX15xX3xX35xXc4xX23xX22xX3xX2xX9cxXdcxX3xXexX47xXdxXe1xX27xX3xX35xX4fxX23xX22xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX1cxXbdxX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxXe1xX23xX3xX4xXd8xX4xX3xXexXdxX104xX27xX3xX4xX1xX2a1xX3xX3b6xXcxX3b8xX24xX3xXcxX47xX4fxX23xX22xX3xX78xX79xXdxX3xX2xXdcxX9dxX3xX4xX66xX15xX3xX7xX6xX36xX3xX35xX10xX23xX2dxX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX2xX9cxX3xX78xX6fxX3xX1xX2e8xX23xX1xX3xX1cx1479dxX3xX5x140d0xX3xX23xXfdxX79xX4xX3xXexX1xf6d7xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX36xX2c1xXexX2dxX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX47xX6xX3xX78x11781xXexX3xX2xX3xX180xXfdxX255xX23xX3xXfdxXfexX78xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX104xX23xX3xX369xX27xX15xX3xX78xX6fxX3xXdcxX11dxX9dxX9dxX9dxX3xX176xXd4xX4xX1xX3xX4xX66xX15xX3xX22xXdxX27bxX23xX22xX2dxX3xXexX47xX6xX36xX3xXexX2ddxX23xX22xX3xX4xX6fxX23xX22xX3xXexX47xX2e8xX23xX1xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX104xX23xX3xX2f7xX102xX1xX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX35xX297xX4xX3xX7xXd8xX4xX1xXa8xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX36xX2c1xXexX3xX180xX37xX3xXexXfdxXfexX23xX22xX3xXexXd8xX4xX3xX270xXc4xXdxX327xX2dxX3xXexX2ddxX23xX22xX3xX9cxX9dxX3xXexf399xXdxX3xXexX1xX27xX27bxX4xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3x1314exX9dxX3xX35xXdx159bfxX27xX3xXexX47xXd4xX3xXexX2c1xXdxX3xX23xX1xX37xX2dxX3xXexX47xX6xX36xX3xX9cxX9dxX3xX7xX27x13b88xXexX3xX369xX27xX37xX3xX4xX1xX36xX3xX4xXd8xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX35xX2e8xX23xX1xX3xX4xX1xX2a1xX23xX1xX3xX7xXd8xX4xX1xX2dxX3xX1xX27xX15xX3xX35xXc4xX23xX22xX3xX9cxX9dxX9dxX3xX35xX36xX37xX23xX3xX180xXdxX104xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX104xX23xX3xX47xX6xX3xX369xX27xX66xX23xX3xXbxX1xXd8xXexX3xX369xX27xX6xX23xX22xX3xX1xX37xX23xX1xX3xX5xX6xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX36xX3xXexX1xX6fxX23xX22xX11dxX11dxX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX69xX15xXaxX2fxX0xXdxX78xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX23xXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX69xXexX1xX24xX3xX156xX9cxX9dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXdcxX166xX167xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX11dxX176xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11dxX180xX23xX7cxX23xX10xX14fxX7xX7cxX9cxX9cxX2xX18bxX7cxX2xX9cxX18bxX69xX9cxX2xX193xXdcxX193xX9dxX156xXexX18bxX18bxX18bxX9cxX9cxX5xX9dxX11dxX26xXbxX22xX1a4xX47xX9xXdcxX167xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX43xXbxX3xXexX47xX27xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxXaxX3xX14fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX156xX9cxX9dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXdcxX166xX167xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX47xX2dxXaxX2fxX270xX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX104xX23xX3xeef5xf4acxX3xXcxX37xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX104xX23xX3xX180xX37xX3xX3b8xX6fxXdxX3xXexX47xXfdxX255xX23xX22xX3xXexX47xX6xX36xX3xXexX2ddxX23xX22xX3xX1cxXbdxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX78xX6fxX3xX1xX2e8xX23xX1xX3xX1cxX45axX3xX5xX45dxX3xX23xXfdxX79xX4xX3xXexX1xX466xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX36xX2c1xXexX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX69xX15xXaxX2fxX3b8xX79xXdxX3xX35xX66xX15xXa8xX3xXexX1xX10xX36xX3x14d74xX27xX15xXa2xXexX3xX35xXd4xX23xX1xX3xX7xX27bxX3xX156xX19dxX166xX1exX76dxX270xX7cx14298xX12dxX3b6xeef4xXa8xX3xX23xX22xX37xX15xX3xX9cxX9cxX7cxX166xX7cxX9cxX9dxX9cxX9cxX3xX4x1455dxX6xX3xX782xX12dxX3b6xX785xX3xXexX31xX23xX1xX3xX180xX52exX3xX180xXdxXe1xX4xX3xX22xXdxX6xX36xX3xX180xX37xX3xX4xX1xX548xXbxX3xXexX1xX27xX43xX23xX3xXexX2d0xX3xX4xX1xX2d4xX4xXa8xX3xX35xXfexX23xX3xX180xXd4xX3xX35x1597fxX3xX35xX95xX27xXa8xX3xXexX37xXdxX3xXexX47xX5bxX3xX4xXd8xX4xX3xXexX1xX6fxX23xXa8xX3xX1cxXbdxX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX3b6xXcxX3b8xXa8xX3xXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexXdxXa2xXbxX3xXexX25axX4xX3xX35xXfdxX5bxX4xX3xX22xXdxX6xX36xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xXexX1xX6fxX23xX3xX9cxXa8xX3xX1cxXbdxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX69xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX36xX3xX35xf1d7xXa8xX3xX35xXfexX23xX3xX180xXd4xX3xX35xXbdxX3xXexXdxXa2xX23xX3xX1xX37xX23xX1xX3x123c3xX1xX466xX36xX3xX7xXd8xXexX3xX180xX37xX3xX5xX37xX78xX3xX180xXdxXe1xX4xX3xX180xX79xXdxX3xXexX1xX6fxX23xXa8xX3xX1cxXbdxX3xX180xX52exX3xXexX47xXdxX2b5xX23xX3xX86cxX1xX6xXdxX3xX4xXd8xX4xX3xX1xX36xX2c1xXexX3xX35xXc4xX23xX22xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxXa8xX3xX35xX7d1xX3xX35xX95xX27xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX3b6xXcxX3b8xX11dxX3xX3axXdxXe1xX23xX3xX23xX6xX15xXa8xX3xXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX35xX6xX23xX22xX3xX4x1639fxX23xX22xX3xX1cxXbdxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX180xX37xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX9cxX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xXc4xXdxX3xX69xX27xX23xX22xXa8xX3xX86cxXa2xX3xX1xX36xX2c1xX4xX1xX3xX4xX6fxX23xX22xX3xX180xXdxXe1xX4xX3xX4xX25axX3xXexX1xX2b5xX3xX23xX99xX78xX3xX9cxX9dxX9cxX9cxXa8xX3xX5xX53xX6xX3xX4xX1xX297xX23xX3xX4xXd8xX4xX3xX23xXc4xXdxX3xX69xX27xX23xX22xX3xXexX47xX297xX23xX22xX3xXexX66xX78xX3xX23xX1x15f2bxX78xX3xX35xX466xX78xX3xX176xX466xX36xX3xX4xX6fxX23xX22xX3xXexXd8xX4xX3xX35xX7d1xX3xX35xX95xX27xX3xX1xXdxXe1xX27xX3xX369xX27xX466xXa8xX3xXexX1xXdxXa2xXexX3xXexX1xX53xX4xX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX69xX15xXaxX2fxX0xXdxX78xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX23xXexX10xX47xX3xX69xXexX1xX27xX78xX176xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX69xXexX1xX24xX3xX156xX9cxX9dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXdcxX166xX167xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX11dxX176xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11dxX180xX23xX7cxX23xX10xX14fxX7xX7cxX9cxX9cxX2xX18bxX7cxX2xX9cxX18bxX69xX9cxX2xX193xXdcxXdcxX19dxX193xXexX2xX19dxX18bxX166xX156xX5xX9dxX11dxX26xXbxX22xX1a4xX47xX9xX19dxX193xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX43xXbxX3xXexX47xX27xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxXaxX3xX14fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX156xX9cxX9dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXdcxX166xX167xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2adxX1xX855xX3xX12dxX2a1xX3xXexX1xXfdxX3xXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3b6xX22xX27xX15x1061fxX23xX3xX3axX36xX37xXdxX3xX3b6xX6xX78xX3xXfbxX23xX22xX36xX37xXdxX3xX4xX8e1xX23xX22xX3xX176xX104xX23xX3xXexX47xXd8xXdxX105xX3xX86cxX1xX466xX36xX3xX7xXd8xXexX3xX180xX37xX3xX5xX37xX78xX3xX180xXdxXe1xX4xX3xX180xX79xXdxX3xXexX1xX6fxX23xX3xX9cxXa8xX3xX1cxXbdxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX180xX52exX3xXexX47xXdxX2b5xX23xX3xX86cxX1xX6xXdxX3xX4xXd8xX4xX3xX1xX36xX2c1xXexX3xX35xXc4xX23xX22xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxXa8xX3xX35xX7d1xX3xX35xX95xX27xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX3b6xXcxX3b8xX3xX7xXd8xX23xX22xX3xX2xX9dxX7cxXdcxX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX69xX15xXaxX2fxXcxX47xX36xX23xX22xX3xX35xX855xXa8xX3xXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX7x11948xX3xXexX1xX37xX23xX1xX3xX5xX43xXbxX3xX270xXc4xXdxX3xXexX47xXdxX3xXexX1xX2d4xX4xX3xXexX47xeebfxX3xXexX2e8xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xXe1xX23xX3xX5xX37xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX180xXdxX104xX23xXa8xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX104xX23xX3xX4xX798xX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXfexX3xX369xX27xX6xX23xXa8xX3xX176xX6xX23xXa8xX3xX23xX22xX37xX23xX1xX3xX4xX548xXbxX3xXexX31xX23xX1xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX47xX37xX3xX7xX36xXd8xXexXa8xX3xX1xXfdxX79xX23xX22xX3xX69x15c72xX23xX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxXe1xX23xX3xX4xXd8xX4xX3xXexXdxX104xX27xX3xX4xX1xX2a1xX3xX3b6xXcxX3b8xX2dxX3xXexXdxXa2xXbxX3xXexX25axX4xX3xX4xX1xX31xX3xX35xX2c1xX36xXa8xX3xXbxX1xX27bxXdxX3xX1xX5bxXbxX3xXexX2d0xX3xX4xX1xX2d4xX4xX3xX4xXd8xX4xX3xX1xX36xX2c1xXexX3xX35xXc4xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxXbdxX3xX1xXc4xXdxX2dxX3xX35xXdxX52exX27xX3xX35xXc4xX23xX22xX3xX5xX53xX4xX3xX5xXfdxX5bxX23xX22xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX23xX22xX37xX15xX3xX4xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6xX78xX3xX22xXdxX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xX6fxX23xX22xX3xXexX47xX2e8xX23xX1xXa8xX3xXbxX1xX95xX23xX3xX180xXdxXe1xX4xX3xXexX47xX104xX23xX3xX35xXd4xX6xX3xX176xX37xX23xX3xXexX1xX6fxX23xX2dxX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX78xX6fxX3xX1xX2e8xX23xX1xX3xX86cxXdxX23xX1xX3xXexXa2xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX104xX23xX2dxX3xX5xX47fxXbxX3xX35xX2ddxXexX3xX1xXe1xX3xXexX1xX27bxX23xX22xX3xXbxX6xX23xX36xXa8xX3xXd8xXbxX3xXbxX1xX2a1xX4xX1xXa8xX3xX35xXfdxX255xX23xX22xX3xX35xXdxXe1xX23xX3xXexX1xX47fxXbxX3xX7xXd8xX23xX22xX3xX35xXfdxX255xX23xX22xX3xX369xX27xX104xX11dxX11dxX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX69xX15xXaxX2fxX2adxX1xX855xX3xX12dxX2a1xX3xXexX1xXfdxX3xXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3b6xX22xX27xX15xXad3xX23xX3xX3axX36xX37xXdxX3xX3b6xX6xX78xX3xX4xX1xX36xX3xX176xXdxXa2xXexX24xX3xX2f7x11ecaxX79xXdxX3xXexX47xXd8xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXe1xX78xX3xX5xX37xX3xX35xXfexX23xX3xX180xXd4xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxXa8xX3xX35xX7d1xX3xX35xX95xX27xXa8xX3xXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xX4xX6xX78xX3xX86cxXa2xXexX3xX35xX4fxX23xX22xX3xX1xX37xX23xX1xXa8xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX22xXdxX511xXbxX3xX35xX7d1xX3xX35xXd4xX6xX3xXbxX1xXfdxXfexX23xX22xX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxXe1xX23xXa8xX3xX1xX36xX37xX23xX3xXexX1xX37xX23xX1xX3xX4xXd8xX4xX3xXexXdxX104xX27xX3xX4xX1xX2a1xX3xX3b6xXcxX3b8xX3xX4xX1xXfdxX6xX3xX35xX2c1xXexXa8xX3xXexX47xX104xX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX95xX23xX3xX23xX57xX3xX5xX53xX4xXa8xX3xX4xX1xX798xX3xX35xXc4xX23xX22xX3xXexX92xX3xXbxX1xX2a1xX6xX3xX4xXfexX3xX7xX6f8xX11dxX3xX12dxX6xX23xX3xX140xX1xX31xX3xX35xX2c1xX36xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxX3xX1cxXbdxXa8xX3xX5xXdxX104xX23xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX4xXd8xX23xX3xX176xXc4xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX9cxX3xX4xX95xX23xX3xXexXdxXa2xXbxX3xXexX25axX4xX3xXexX27xX15xX104xX23xX3xXexX47xX27xX15xX52exX23xX3xX23xX1xX953xX78xX3xX23xX66xX23xX22xX3xX4xX6xX36xX3xX45dxX3xXexX1xX2d4xX4xXa8xX3xXexX47xXd8xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXe1xX78xX3xX4xX798xX6xX3xX23xX22xXfdxX255xXdxX3xX69xX66xX23xX3xXexX47xX36xX23xX22xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX3b6xXcxX3b8xX11dxX3xX12dxX104xX23xX3xX4xX2c1xX23xX1xX3xX35xX855xXa8xX3xX35xXd4xX6xX3xXbxX1xXfdxXfexX23xX22xX3xX4xX95xX23xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX86cxX1xX27xX23xX22xX3xX86cxXa2xX3xX1xX36xX2c1xX4xX1xX3xX4xX25axX3xXexX1xX2b5xXa8xX3xX4xX1xX798xX3xX35xXc4xX23xX22xX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxXe1xX23xX3xX23xX1x128f2xX23xX22xX3xXbxX1xX95xX23xX3xX180xXdxXe1xX4xX3xXexX47xX36xX23xX22xX3xX86cxX1xX466xX3xX23xX99xX23xX22xX3xX4xX798xX6xX3xX78xX2e8xX23xX1xX2dxX3xX47xX37xX3xX7xX36xXd8xXexX3xX4xX25axX3xXexX1xX2b5xX3xX23xX1xXf30xX23xX22xX3xX23xXc4xXdxX3xX69xX27xX23xX22xX3xX86cxX1xX855xX3xX35xX2b5xX3xX7xX79xX78xX3xXexX1xX6xX78xX3xX78xXfdxX27xX3xX35xX52exX3xX1cxX27xX548xXexX3xX1xX27xX15xXe1xX23xXa8xX3xXexX31xX23xX1xX3xX4xX8e1xX23xX22xX3xXexX1xXd8xX36xX3xX22xX7d1xX327xX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xXexX6xX176xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX9dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxXdcxXaxX2fxX0xXexX176xX36xX69xX15xX2fxX0xXexX47xX2fxX0xXexX69xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX69xX15xXaxX2fxX3axXdxXe1xX23xX3xXexX2c1xXdxXa8xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX9cxXa8xX3xX1cxXbdxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX78xX79xXdxX3xX4xX1xX31xX3xX35xX2c1xXexX3xX9cxX7cxX2xX9dxX3xXexXdxX104xX27xX3xX4xX1xX2a1xX3xX86cxX1xX27xX3xX69xX66xX23xX3xX4xXfdxX3xX3b6xXcxX3b8xX3xX86cxXdxX2b5xX27xX3xX78xXc0bxX27xX3xX22xX4fxX78xX24xX3xX1xXe1xX3xXexX1xX27bxX23xX22xX3xXexX2d0xX3xX4xX1xX2d4xX4xX3xX4xX1xX2a1xX23xX1xX3xXexX47xXd4xXa8xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX47xX43xXexX3xXexX53xX3xX1cxXbdxX3xX1xXc4xXdxX2dxX3xX4xX1xX548xXbxX3xX1xX37xX23xX1xX3xXbxX1xXd8xXbxX3xX5xX27xX43xXexXa8xX3xX369xX27xX15xX3xXfdxX79xX4xX3xX180xX37xX3xX4xXd8xX4xX3xX369xX27xX15xX3xX35xXd4xX23xX1xX3xX86cxX1xXd8xX4xX3xX4xX798xX6xX3xXexX2d0xX3xX4xX1xX2d4xX4xX11dxX3xX156xX3xXexXdxX104xX27xX3xX4xX1xX2a1xX3xX4xX1xXfdxX6xX3xX35xX2c1xXexX3xX22xX4fxX78xX24xX3xX23xX1xX37xX3xX6f8xX3xX180xX37xX3xX4xX6fxX23xX22xX3xXexX47xX2e8xX23xX1xX3xXbxX1xX25axX3xXexX47xX5bxX2dxX3xX180xXfdxX255xX23xX3xX1xXc4xX3xX180xX37xX3xX4xX6fxX23xX22xX3xXexX47xX2e8xX23xX1xX3xX4xX1xX99xX23xX3xX23xX27xX6fxXdxX2dxX3xX1xX37xX23xX22xX3xX47xX37xX36xX3xX1cxX6xX23xX1xX2dxX3xX35xXdxXe1xX23xX2dxX3xX22xXdxX6xX36xX3xXexX1xX6fxX23xX22xX2dxX3xX23xX1xX37xX3xX180xX99xX23xX3xX1xX36xXd8xX3xX180xX37xX3xX86cxX1xX27xX3xXexX1xX2b5xX3xXexX1xX6xX36xX2dxX3xX180xX99xX23xX3xX1xX36xXd8xXa8xX3xX22xXdxXd8xX36xX3xX69xX25axX4xXa8xX3xX15xX3xXexXa2xX2dxX3xX180xXe1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX78xX6fxXdxX3xXexX47xXfdxX255xX23xX22xX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxXexX69xX2fxX0xX7cxXexX47xX2fxX0xX7cxXexX176xX36xX69xX15xX2fxX0xX7cxXexX6xX176xX5xX10xX2fxX0xX69xXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX47xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX78xX176xX1exX6xX23xX69xX1exX7xX6xXbxX36xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xX2d0xXdxX3xXexX47xXba8xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7xX6fxXdxX3xX23xX2d0xXdxX3xX1xXfdxX6f8xX23xX22xX3xX2d4xX23xX22xX3xX23xX22xX37xX15xX3xX4xX6xX36xX3xX35xXdxX2b5xX78xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxXaxX3xX1xX47xX10xX2bxX9xXaxX7cxX69xX36xX6xX23xX1exXexX1xX10xX7cxXexX27xX36xXdxX1exXexX47xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xX36xXdxX1exX23xX36xXdxX1exX1xX27xX36xX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xX6xX36xX1exX69xXdxX10xX78xX1exX1cxX6xX15xX1exX69xX27xX23xX22xX1exX23xX36xX23xX22xX1exXexX1xX36xX23xX1exX78xX36xXdxX7cxX9cxX9cxX156xXdcxX167xXdcxX11dxX1xXexX78xXaxX2fxX0xXdxX78xX22xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX7cxX78xX10xX69xXdxX6xX7cxX2xX9cxX9dxX7cxX23xX10xX14fxX7xX7cxX9cxX9cxX2xX9dxX7cxX2xX9cxX18bxX69xX9dxX2xX9dxX9cxXdcxX166xX193xXexX9cxX166xX19dxX166xX19dxX5xX9dxX11dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX43xXbxX3xXexX47xX27xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX69xXdxX180xX2fxX0xX7xXexX47xX36xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xX2d0xXdxX3xXexX47xXba8xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7xX6fxXdxX3xX23xX2d0xXdxX3xX1xXfdxX6f8xX23xX22xX3xX2d4xX23xX22xX3xX23xX22xX37xX15xX3xX4xX6xX36xX3xX35xXdxX2b5xX78xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxXaxX3xX1xX47xX10xX2bxX9xXaxX7cxX69xX36xX6xX23xX1exXexX1xX10xX7cxXexX27xX36xXdxX1exXexX47xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xX36xXdxX1exX23xX36xXdxX1exX1xX27xX36xX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xX6xX36xX1exX69xXdxX10xX78xX1exX1cxX6xX15xX1exX69xX27xX23xX22xX1exX23xX36xX23xX22xX1exXexX1xX36xX23xX1exX78xX36xXdxX7cxX9cxX9cxX156xXdcxX167xXdcxX11dxX1xXexX78xXaxX2fxXcxX27xX2d0xXdxX3xXexX47xXba8xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7xX6fxXdxX3xX23xX2d0xXdxX3xX1xXfdxX6f8xX23xX22xX3xX2d4xX23xX22xX3xX23xX22xX37xX15xX3xX4xX6xX36xX3xX35xXdxX2b5xX78xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexX47xX36xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX2fxX3axXfdxX6f8xX23xX22xX3xX2d4xX23xX22xX3xX23xX22xX37xX15xX3xX4xX6xX36xX3xX35xXdxX2b5xX78xX3xXexX2e8xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xXe1xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxX3xX23xX99xX78xX3xX9cxX9dxX9cxX9cxX3xXfbxX2xX19dxX7cxX19dxX105xX3xX69xX36xX3xXcxX47xX27xX23xX22xX3xXfdxXfexX23xX22xX3xX270xX36xX37xX23xX3xXcxX3b6xX140xX6f7xX3xX3axX4fxX3xX140xX1xX2a1xX3xX3b8xXdxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xXexX3xX35xXc4xX23xX22xXa8xX3xXexX27xX2d0xXdxX3xXexX47xXba8xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xX35xXbdxX3xXexX2d0xX3xX4xX1xX2d4xX4xX3xX23xX1xXdxX52exX27xX3xX1xX36xX2c1xXexX3xX35xXc4xX23xX22xX3xX45dxX3xX23xX22xX1xX3exX6xXa8xX3xXexX1xXdxXa2xXexX3xXexX1xX53xX4xX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX69xXdxX180xX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2adxX1xXd8xXexX3xX1xX27xX15xX3xX180xX6xXdxX3xXexX47x13eb4xX3xX4xX798xX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xX548xXbxX3xX798xX15xX3xX270xX466xX23xX22xX3xXexX47xX36xX23xX22xX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxXe1xX23xX3xX23xX22xX1xXd4xX3xX369xX27xX15xXa2xXexX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX3b6xXcxX3b8xX3xX6f8xX3xX11dxX11dxX11dxXaxX3xX1xX47xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX15xX1exX69xX27xX23xX22xX1exX69xX6xX23xX22xX7cxXbxX1xX6xXexX1exX1xX27xX15xX1exX180xX6xXdxX1exXexX47xX36xX1exX4xX27xX6xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6xXbxX1exX27xX15xX1exX69xX6xX23xX22xX1exXexX47xX36xX23xX22xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX369xX27xX15xX10xXexX1exX1cxX6xX15xX1exX69xX27xX23xX22xX1exX23xXexX78xX1exX36xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7cxX9cxX9cxX167xX193xX156xX19dxX11dxX1xXexX78xXaxX2fxX0xXdxX78xX22xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX7cxX78xX10xX69xXdxX6xX7cxX2xX9cxX9dxX7cxX23xX10xX14fxX7xX7cxX9cxX9cxX9dxX156xX7cxX2xX9cxX18bxX69xX19dxX9cxX9dxX9dxX2xX19dxX166xXexX193xX9dxX156xX156xX18bxX5xX9dxX11dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX43xXbxX3xXexX47xX27xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX69xXdxX180xX2fxX0xX7xXexX47xX36xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2adxX1xXd8xXexX3xX1xX27xX15xX3xX180xX6xXdxX3xXexX47xX1547xX3xX4xX798xX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xX548xXbxX3xX798xX15xX3xX270xX466xX23xX22xX3xXexX47xX36xX23xX22xX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxXe1xX23xX3xX23xX22xX1xXd4xX3xX369xX27xX15xXa2xXexX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX3b6xXcxX3b8xX3xX6f8xX3xX11dxX11dxX11dxXaxX3xX1xX47xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX15xX1exX69xX27xX23xX22xX1exX69xX6xX23xX22xX7cxXbxX1xX6xXexX1exX1xX27xX15xX1exX180xX6xXdxX1exXexX47xX36xX1exX4xX27xX6xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6xXbxX1exX27xX15xX1exX69xX6xX23xX22xX1exXexX47xX36xX23xX22xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX369xX27xX15xX10xXexX1exX1cxX6xX15xX1exX69xX27xX23xX22xX1exX23xXexX78xX1exX36xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7cxX9cxX9cxX167xX193xX156xX19dxX11dxX1xXexX78xXaxX2fxX2adxX1xXd8xXexX3xX1xX27xX15xX3xX180xX6xXdxX3xXexX47xX1547xX3xX4xX798xX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xX548xXbxX3xX798xX15xX3xX270xX466xX23xX22xX3xXexX47xX36xX23xX22xX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxXe1xX23xX3xX23xX22xX1xXd4xX3xX369xX27xX15xXa2xXexX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX3b6xXcxX3b8xX3xX6f8xX3xX11dxX11dxX11dxX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexX47xX36xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX2fxX12dxX6xX23xX3xXcxX1xXfdxX255xX23xX22xX3xX180xX25axX3xX270xX466xX23xX22xX3xX798xX15xX3xX102xX1xX27bxXdxX3xX140xXd8xX4xX3xX4xXfexX3xX369xX27xX6xX23xX3xX180xX37xX3xX69xX36xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXe1xXbxX3xXfbxX140xX140xX76dx15bb1xX785xX3b6xX105xX3xXexX31xX23xX1xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xX35xXbdxX3xX176xX6xX23xX3xX1xX37xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX52exX27xX3xX86cxXa2xX3xX1xX36xX2c1xX4xX1xXa8xX3xX1xXfdxX79xX23xX22xX3xX69xXc0bxX23xXa8xX3xX4xX6fxX23xX22xX3xX180xX99xX23xXa8xX3xX4xX1xXfdxXfexX23xX22xX3xXexX47xX2e8xX23xX1xXa8xX3xX176xXd8xX36xX3xX4xXd8xX36xX11dxX11dxX11dxX3xX4xX1xX31xX3xX35xX2c1xX36xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xX548xXbxX3xX798xX15xX3xX4xXfexX3xX7xX6f8xX3xXbxX1xX27bxXdxX3xX1xX5bxXbxX3xX180xX79xXdxX3xX5xXbdxX23xX1xX3xX35xX2c1xX36xX3xX4xX1xX27xX15xX104xX23xX3xX78xX6fxX23xX3xX4xXd8xX4xX3xX35xXfexX23xX3xX180xXd4xX3xXbxX1xXd8xXexX3xX1xX27xX15xX3xX180xX6xXdxX3xXexX47xX1547xX3xXexX47xXd8xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXe1xX78xX3xXexX47xX36xX23xX22xX3xX5xXbdxX23xX1xX3xX35xX2c1xX36xXa8xX3xX4xX1xX31xX3xX35xX2c1xX36xX3xXexX2d0xX3xX4xX1xX2d4xX4xX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxXe1xX23xX3xX4xX1xXfdxXfexX23xX22xX3xXexX47xX2e8xX23xX1xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX3b6xXcxX3b8xX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX69xXdxX180xX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX1xXfexXdxX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xXa8xX3xXexX1xXdxX3xX35xX27xX6xX3xX7xX6fxXdxX3xX23xX2d0xXdxXa8xX3xX7xX79xX78xX3xX35xXfdxX6xX3xX156xX3xX1cxXbdxX3xX4xX1547xX23xX3xX5xX2c1xXdxX3xX4xX798xX6xX3xX3axXfdxXfexX23xX22xX3xX102xX1xX104xX3xX180xX52exX3xX35xX2a1xX4xX1xX3xX11dxX11dxX11dxXaxX3xX1xX47xX10xX2bxX9xXaxX7cxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX369xX27xX15xX10xX23xX7cxX86cxX1xX36xXdxX1exX23xX22xX27xX36xX23xX1exX5xX27xX4xX1exXexX1xXdxX1exX69xX27xX6xX1exX7xX36xXdxX1exX23xX36xXdxX1exX7xX36xX78xX1exX69xX27xX6xX1exX156xX1exX1cxX6xX1exX4xX36xX23xX1exX5xX6xXdxX1exX4xX27xX6xX1exX1xX27xX36xX23xX22xX1exX86cxX1xX10xX1exX180xX10xX1exX69xXdxX4xX1xX1exX23xX36xX23xX22xX1exXexX1xX36xX23xX1exX78xX36xXdxX7cxX9cxX9cxX167xX166xX156xX9dxX11dxX1xXexX78xXaxX2fxX0xXdxX78xX22xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX7cxX78xX10xX69xXdxX6xX7cxX2xX9cxX9dxX7cxX23xX10xX14fxX7xX7cxX9cxX9cxX9dxX167xX7cxX2xX9dxX193xX69xXdcxX2xX9cxXdcxX193xX9cxX156xXexX19dxX9dxX193xX166xX19dxX5xX9dxX11dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX43xXbxX3xXexX47xX27xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xX3xX1xX57xX3xXexX47xX5bxX3xX3axX37xX3xX60xXdxX23xX1xX3xX1cxX66xX15xX3xX69xX53xX23xX22xX3xX23xX6fxX23xX22xX3xXexX1xX6fxX23xX3xX78xX79xXdxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX69xXdxX180xX2fxX0xX7xXexX47xX36xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX1xXfexXdxX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xXa8xX3xXexX1xXdxX3xX35xX27xX6xX3xX7xX6fxXdxX3xX23xX2d0xXdxXa8xX3xX7xX79xX78xX3xX35xXfdxX6xX3xX156xX3xX1cxXbdxX3xX4xX1547xX23xX3xX5xX2c1xXdxX3xX4xX798xX6xX3xX3axXfdxXfexX23xX22xX3xX102xX1xX104xX3xX180xX52exX3xX35xX2a1xX4xX1xX3xX11dxX11dxX11dxXaxX3xX1xX47xX10xX2bxX9xXaxX7cxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX369xX27xX15xX10xX23xX7cxX86cxX1xX36xXdxX1exX23xX22xX27xX36xX23xX1exX5xX27xX4xX1exXexX1xXdxX1exX69xX27xX6xX1exX7xX36xXdxX1exX23xX36xXdxX1exX7xX36xX78xX1exX69xX27xX6xX1exX156xX1exX1cxX6xX1exX4xX36xX23xX1exX5xX6xXdxX1exX4xX27xX6xX1exX1xX27xX36xX23xX22xX1exX86cxX1xX10xX1exX180xX10xX1exX69xXdxX4xX1xX1exX23xX36xX23xX22xX1exXexX1xX36xX23xX1exX78xX36xXdxX7cxX9cxX9cxX167xX166xX156xX9dxX11dxX1xXexX78xXaxX2fxX102xX1xXfexXdxX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX5xX53xX4xXa8xX3xXexX1xXdxX3xX35xX27xX6xX3xX7xX6fxXdxX3xX23xX2d0xXdxXa8xX3xX7xX79xX78xX3xX35xXfdxX6xX3xX156xX3xX1cxXbdxX3xX4xX1547xX23xX3xX5xX2c1xXdxX3xX4xX798xX6xX3xX3axXfdxXfexX23xX22xX3xX102xX1xX104xX3xX180xX52exX3xX35xX2a1xX4xX1xX3xX11dxX11dxX11dxX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexX47xX36xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX2fxX140xX1xX798xX3xXexXd4xX4xX1xX3xX782xX12dxX3b6xX785xX3xXexX31xX23xX1xX3xXd79xe571xX3xXcxX47xX297xX23xX22xX3xX3axX466xXdxX3xX23xX1xX548xX23xX3xX78xX2c1xX23xX1xXa8xX3xX35xX2b5xX3xX22xX855xXbxX3xXbxX1xX95xX23xX3xX35xXfdxX6xX3xX3axX37xX3xXcxX3exX23xX1xX3xX35xX2c1xXexX3xXexX31xX23xX1xX3xX3b6xXcxX3b8xX3xX180xX37xX36xX3xX23xX99xX78xX3xX9cxX9dxX9cxXdcxXa8xX3xXexX1xX255xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX79xXdxXa8xX3xXexX36xX37xX23xX3xX1xX27xX15xXe1xX23xX3xX3axXfdxXfexX23xX22xX3xX102xX1xX104xX3xXbxX1xX466xXdxX3xX23xX57xX3xX5xX53xX4xX3xX180xX37xX3xXexX1xX6xX15xX3xX35xX2d0xXdxX3xXbxX1xXfdxXfexX23xX22xX3xXbxX1xXd8xXbxX3xX35xXdxX52exX27xX3xX1xX37xX23xX1xX2dxX3xX4xXd8xX4xX3xX22xXdxX466xXdxX3xXbxX1xXd8xXbxX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxXe1xX23xX3xXbxX1xX466xXdxX3xX4xX855xX3xXexX47xX297xX23xX22xX3xXexX66xX78xXa8xX3xXexX47xX297xX23xX22xX3xX35xXdxX2b5xX78xX3xX180xX37xX3xX22xX47fxX23xX3xX180xX79xXdxX3xXexX47xXd8xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXe1xX78xX3xX23xX22xXfdxX255xXdxX3xX35xX2d4xX23xX22xX3xX35xX95xX27xX11dxX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX69xXdxX180xX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX7cxX27xX5xX2fxX0xX69xXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX47xXaxX2fxX0xX7cxX69xXdxX180xX2fxX0xX7cxX69xXdxX180xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10b90xX27xXexX1xX36xX47xXaxX2fxX3axX37xX3xX3b8xXdxX23xX1xX0xX7cxXbxX2f
Hà Minh