Đoàn thanh niên Vietcombank Hà Tĩnh tặng nhà nhân ái cho gia đình chính sách ở Hương Sơn
(Baohatinh.vn) - Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Tĩnh thăm khám sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh; trao nhà nhân ái cho gia đình chính sách.
afd9x10771xef6bx11844x140a7xf694x15b81x110b4xd6e4xX7x10d5fxc9a9xfa89x11af2x111a7x106ddxX5x15be7xXax14ac7x10f94x10a39xb935xd932xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdx11226xX16xX3xf492xXdxX10xXexX4xX14x13362xd5adxX6xX16x1029cxX3x10718xX15xX3xXcxca04xX16xX1xX3xXexef20xX16xce9cxX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1x146e2xX16xX3x1484cxXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3x11aa6xdf19xX16xX1xX3xX4xX1xd1b4xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3x142bdxX3xX2fx1380bxc995xX16xX3axX3x104a0xX64xX16xX0x119d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6x12f57xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX64xX3xX7xX60xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXbxX1x1605cxXdxX3xX1x14c27xXbxX3xececx11ba8xXdxX3x15d2fx1308dxX16xX1xX3xXa9xXdxXaexX16xX3x14748xX3xX1xe154xX4xX3x15fecx13ceexX3xXex128bdx11281x12362xc41fxX16xX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX1x12750xX29xX3xX2dxX1xX45xX29xX3xX7x116f4xX4xX3xX2dxX1xe941xX10xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX45xX4xX3xXexX1xX63xX64xX16xX3axX3xX2axXdxX16xX1x12b0axX3xX2axXaexX16xX1xX3xX2axXdxX16xX1x12de2xX3xXexXc1xX6xX14xX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1x1260exX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX14xX7exXc3xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX16xXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXax11165xXdxX7exXexX1x130cbxX3xddd6x129e8xe7b4xXbx120d4xX100xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX161xX3xd070xce99xf48dxXbxX167xX100xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6cxX6cxXdxX12axX2axX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axXa9xX16xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX164x10b9axX6cxX163xX173xX7exd1c7xX2xX19dxX164xX2x125daxX172xXexX1a2xX173xX1a2xX2xX1a7xX5xX165xX12axd968xXbxX3axf721xXc1xX9xX173xX164xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX15cxXdxX7exXexX1xX9xXaxX163xX164xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX172xX173xX174xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12x10289xX3axX15xXc3xX3xX164xX172xX6cxX174xXf5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX64xX3xX7xX60xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xX50x12009xX3xXbxX1xXa2xXdxX3xX1xXa6xXbxX3xXa9xXaaxXdxX3xX4xX45xX4xX3xXc3xXf5xX3xX2axX45xX4xX3xX7xd193xX3xXadxXaexX16xX1xX3xXa9xXdxXaexX16xX3xXb7xX3xX1xXbaxX4xX3xXbdxXbexX3xXexXc1xXc2xXc3xXc4xX16xX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX100xX3xXbxX1xXa2xXdxX3xX1xXa6xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX167xX27axX3xX24fxX3axXbaxX4xX3xX68xX64xX16xX3xXa9xX15xX3xXadxX6xX16xX3xXbdxX2fxee5fxX68xX3xX1xXc2xXc3xXaexX16xX3xXcxX1xf635xX4xX1xX3xX2fxX15xX3xXexXbexX3xX4xX1xXdaxX4xX3xXexX1xXd1xX29xX3xX2dxX1xX45xX29xXf5xX3xXexX63xX3xXa9x13244xX16xX3xX7xXdaxX4xX3xX2dxX1xXdfxX10xX3xX4xX1xX14xX3xX163xX165xX3xX16xX3axX63x14e52xXdxX3xX5xX15xX3xXexX1xX63xX64xX16xX3axX3xX2axXdxX16xX1xXf5xX3xX2axXaexX16xX1xX3xX2axXdxX16xX1xX3xXa9xX15xX3xXexX1xX42xX16xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xXexXc1xX20xX16xX3xX50xb6f7xX6xX3xX2axX15xX16xX3xX167xX27axX3xX24fxX3axXbaxX4xX3xX68xX64xX16xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX14xX7exXc3xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX16xXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX7exXexX1xX161xX3xX163xX164xX165xXbxX167xX100xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX161xX3xX172xX173xX174xXbxX167xX100xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6cxX6cxXdxX12axX2axX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axXa9xX16xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX164xX19dxX6cxX163xX173xX7exX1a2xX2xX19dxX164xX1a7xX164xX1a7xXexX173xX19dxX164xX163xX172xX5xX165xX12axX1b2xXbxX3axX1b5xXc1xX9xX2xX19dxX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX15cxXdxX7exXexX1xX9xXaxX163xX164xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX172xX173xX174xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX42xXc3xX3xX5xX15xX3xX29xd0bbxXexX3xXexXc1xX14xX16xX3axX3xX16xX1x14e4bxX16xX3axX3xX1xX14xX2e8xXexX3xX50xX49exX16xX3axX3xX4xb737xX3xf018xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX16xX1xe50axX29xX3xX1xX63xXaaxX16xX3axX3xXexXaaxXdxX3xX2dxe19fxX3xX16xXdxXaexX29xX3xX174xX1a7xX3xX16xXd1xX29xX3xX16xX3axX15xXc3xX3xXcxX1xX63xX64xX16xX3axX3xX2axXdxX16xX1xX3xc9f3xX3x12ba9xXdxXaexXexX3xX7xX295xX3x1135exX164xX174xX6cxX174xX6cxX2xX19dxX173xX174xX3xX4f1xX3xX164xX174xX6cxX174xX6cxX164xX165xX164xX165x16070xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX14xX7exXc3xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX16xXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX7exXexX1xX161xX3xX163xX164xX165xXbxX167xX100xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX161xX3xX172xX173xX174xXbxX167xX100xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6cxX6cxXdxX12axX2axX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axXa9xX16xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX164xX19dxX6cxX163xX173xX7exX1a2xX2xX19dxX164xX163xX1a7xX1a2xXexX164xX173xX165xX163xX19dxX5xX165xX12axX1b2xXbxX3axX1b5xXc1xX9xX1a7xX173xX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX15cxXdxX7exXexX1xX9xXaxX163xX164xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX172xX173xX174xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xc0a8xX16xX3axX3xXexX1xX31cxXdxXf5xX3xX1xX14xX2e8xXexX3xX50xX49exX16xX3axX3xX16xX15xXc3xX3xX16xX1xX4c4xX29xX3xX16xX1xdddaxX4xX3xX16xX1xXaaxXf5xX3xX3axXdxX45xX14xX3xX7exd489xX4xX3xXexX1xc9a6xX3xX1xXaexX3xXexXc1xda2fxX3xX50xX2e8xX14xX3xX5xX4baxX3xXc2xXa2xX16xX3axX3xX16xX63xXaaxX4xX3xX16xX1xXaaxX3xX16xX3axXc2xX637xX16xXf5xX3xXexXc1xXdxX3xX42xX16xX3xX16xX1xX4a9xX16xX3axX3xX16xX3axX63xX31cxXdxX3xX4xX4b8xX3xX4x1496fxX16xX3axX3xXa9xXaaxXdxX3xX4xXc2xX49exX4xX3xX4xX45xX4xX1xX3xX29xX2e8xX16xX3axX3xX3axXdx145f1xXdxX3xXbxX1xX4b8xX16xX3axX3xX7exX42xX16xX3xXexX49exX4xXf5xX3xX5xX15xX3xX16xXc4xX16xX3xXexX6bexX16xX3axX3xX167xX42xXc3xX3xX7ex13116xX16xX3axX3xX16xX20xX16xX3xXa9xXd1xX16xX3xX1xX4b8xX6xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX12axX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX14xX7exXc3xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX16xXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX7exXexX1xX161xX3xX163xX164xX165xXbxX167xX100xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX161xX3xX172xX173xX174xXbxX167xX100xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6cxX6cxXdxX12axX2axX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axXa9xX16xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX164xX19dxX6cxX163xX173xX7exX1a2xX2xX19dxX1a7xX165xX2xX164xXexX1a7xX165xX1a7xX19dxX1a2xX5xX165xX12axX1b2xXbxX3axX1b5xXc1xX9xX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX15cxXdxX7exXexX1xX9xXaxX163xX164xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX172xX173xX174xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXa9xXdxX20xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xX1x1473dxX3xXexXc1xXa6xX3xX5xX15xX29xX3xXexX1x101fexX3xXexX664xX4xX3xXexX1xXd1xX29xX3xX2dxX1xX45xX29xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX45xX4xX3xXexX1xX63xX64xX16xX3axX3xX2axXdxX16xX1xXf5xX3xX2axXaexX16xX1xX3xX2axXdxX16xX1xX12axX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX14xX7exXc3xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX16xXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX7exXexX1xX161xX3xX163xX164xX165xXbxX167xX100xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX161xX3xX172xX173xX174xXbxX167xX100xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6cxX6cxXdxX12axX2axX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axXa9xX16xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX164xX19dxX6cxX163xX173xX7exX1a2xX2xX19dxX1a7xX164xX165xX2xXexX2xX165xX164xX19dxX163xX5xX165xX12axX1b2xXbxX3axX1b5xXc1xX9xX173xX164xX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX15cxXdxX7exXexX1xX9xXaxX163xX164xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX172xX173xX174xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX12axX12axX12axX1xX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX4xX306xXbxX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX1xXc2xXa2xX4xX3xXexX1xX10xX14xX3xX1xX63xXaaxX16xX3axX3xX7excc72xX16xX3xXa9xX15xX3xX50xX64xX16xX3xXexX1xXc2xXa2xX4xX3xX4xX85dxX6xX3xX4xX45xX4xX3xX2axX45xX4xX3xX7xX295xX12axX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX14xX7exXc3xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX16xXexX10xXc1xX3xX7exXexX1xXc2xX29xX2axXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX7exXexX1xX161xX3xX163xX164xX165xXbxX167xX100xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX161xX3xX172xX173xX174xXbxX167xX100xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6cxX6cxXdxX12axX2axX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axXa9xX16xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX164xX19dxX6cxX163xX173xX7exX1a2xX2xX19dxX1a7xX173xX2xX164xXexX1a7xX165xX164xX163xX174xX5xX165xX12axX1b2xXbxX3axX1b5xXc1xX9xX163xX163xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX15cxXdxX7exXexX1xX9xXaxX163xX164xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX172xX173xX174xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXbdx154a9xX16xX3axX3xX16xX3axX15xXc3xXf5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX64xX3xX7xX60xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xX50xX27axX3xX50xX669xX16xX3xXexXc1xX6xX14xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX2axX15xX3x13781xX1xX6xX16xX3xXcxX1xX360xX3xf1b8xXc2xX42xX16xXf5xX3xXexX1xX6a5xX16xX3xXcxX42xX16xX3xXcxXdxX669xX16xXf5xX3xX167xX27axX3xX68xX64xX16xX3xXcxXdxX669xX16xX3xX4fbxX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xX511xX3xXa9xXaaxXdxX3xX7xXa2xX3xXexXdxXc4xX16xX3xX172xX165xX3xXexXc1xXdxXaexXc2xX3xX50xX637xX16xX3axX12axX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX14xX7exXc3xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX16xXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX7exXexX1xX161xX3xX163xX164xX165xXbxX167xX100xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX161xX3xX172xX173xX174xXbxX167xX100xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6cxX6cxXdxX12axX2axX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axXa9xX16xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX164xX19dxX6cxX163xX173xX7exX1a2xX2xX19dxX1a7xX172xX1a7xX164xXexX163xX1a2xX164xX173xX164xX5xX165xX12axX1b2xXbxX3axX1b5xXc1xX9xX174xX2xX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX15cxXdxX7exXexX1xX9xXaxX163xX164xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX172xX173xX174xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX12axX12axX12axX3xXa9xX15xX3xXexX38xX16xX3axX3xX164xX172xX3xX7xXc2xX306xXexX3x12e3dxXc2xX15xX3xXa9xXaaxXdxX3xXexXbexX16xX3axX3xX7xXa2xX3xXexXdxXc4xX16xX3xX19dxXf5xX172xX3xXexXc1xXdxXaexXc2xX3xX50xX637xX16xX3axX3xX4xX1xX14xX3xX4xX45xX4xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xXexXc1xX20xX16xX3xX50xX360xX6xX3xX2axX15xX16xX3xX167xX27axX3xX68xX64xX16xX3xXcxXdxX669xX16xX3xXa9xX15xX3xX68xX64xX16xX3xXcxXc1xXc2xX16xX3axX3xX4fbxX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xX511xX12axX0xX6cxXbxX12xX0xX7exXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exXc1xX10xX5xX6xXexX10xX7exXaxX12xX0xX7exXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exXc1xX10xX5xX6xXexX10xX7exXaxX12xX0xX7xXexXc1xX14xX16xX3axX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX20xX16xX3xXcfexXc2xX6xX16xX161xX0xX6cxX7xXexXc1xX14xX16xX3axX12xX0xXc2xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4f1xXexX1xXc2xX29xX2axX4f1xX6xX16xX7exX4f1xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11e80xXdx104fbxX29xX3xXexX14xX45xX16xX3xX24fxX1xX15xX3xX16xX63xXaaxX4xX3xX1xX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX1xXc1xX10x11853xX9xXaxX6cxX16xX1xXdxXbxX4f1xX4xX6xXc2xX4f1xXc3xX10xXc2xX4f1xXexX1xXc2xX14xX16xX3axX6cxX2dxXdxX10xX29xX4f1xXexX14xX6xX16xX4f1xX16xX1xX6xX4f1xX16xXc2xX14xX4xX4f1xX1xX14xX4f1xXexXc1xX14xX4f1xX167xX6xXc3xX4f1xX16xX1xX6xX4f1xXexXdxX16xX1xX4f1xX16xX3axX1xXdxX6xX4f1xX4xX1xX14xX4f1xX3axXdxX6xX4f1xX7exXdxX16xX1xX4f1xX4xX1xXdxX16xX1xX4f1xX7xX6xX4xX1xX4f1xX14xX4f1xX1xXc2xX14xX16xX3axX4f1xX7xX14xX16xX6cxX2xX19dxX172xX172xX2xX1a7xX12axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX6cxX29xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX164xX165xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX164xX163xX6cxX2xX173xX2xX7exX172xX164xX165xX172xX164xX165xX19dxXexX1a7xX2xX164xX1a7xX172xX5xX165xX12axX1b2xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXa9xX12xX0xX7xXexXc1xX14xX16xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdeexXdxXdf0xX29xX3xXexX14xX45xX16xX3xX24fxX1xX15xX3xX16xX63xXaaxX4xX3xX1xX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX1xXc1xX10xXe43xX9xXaxX6cxX16xX1xXdxXbxX4f1xX4xX6xXc2xX4f1xXc3xX10xXc2xX4f1xXexX1xXc2xX14xX16xX3axX6cxX2dxXdxX10xX29xX4f1xXexX14xX6xX16xX4f1xX16xX1xX6xX4f1xX16xXc2xX14xX4xX4f1xX1xX14xX4f1xXexXc1xX14xX4f1xX167xX6xXc3xX4f1xX16xX1xX6xX4f1xXexXdxX16xX1xX4f1xX16xX3axX1xXdxX6xX4f1xX4xX1xX14xX4f1xX3axXdxX6xX4f1xX7exXdxX16xX1xX4f1xX4xX1xXdxX16xX1xX4f1xX7xX6xX4xX1xX4f1xX14xX4f1xX1xXc2xX14xX16xX3axX4f1xX7xX14xX16xX6cxX2xX19dxX172xX172xX2xX1a7xX12axX1xXexX29xXaxX12xXdeexXdxXdf0xX29xX3xXexX14xX45xX16xX3xX24fxX1xX15xX3xX16xX63xXaaxX4xX3xX1xX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexXc1xX14xX16xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xXbdxX45xX4xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xX3xX4fbxX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX511xX3xX50xX63xXa6xX4xX3xXdeexXdxXdf0xX29xX3xXexX14xX45xX16xX3xX24fxX1xX15xX3xX16xX63xXaaxX4xX3xX1xX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX4b8xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX6bexX16xX1xX3xX50xX38xX4xX3xX2axXdxXaexXexX3xX2dxX1xX4b8xX3xX2dxX1xXd1xX16xX12axX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXa9xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX172xX165xX3xXexXc1xXdxXaexXc2xX3xX50xX637xX16xX3axX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX664xX3xX16xX4a9xX3xX50xX64xX16xX3xXexX1xX42xX16xX3xX60xX3xXbdxX6xX16xX3xX4f3xX49exX4xXaxX3xX1xXc1xX10xXe43xX9xXaxX6cxX16xX1xXdxXbxX4f1xX4xX6xXc2xX4f1xXc3xX10xXc2xX4f1xXexX1xXc2xX14xX16xX3axX6cxX1xX14xX4f1xXexXc1xX14xX4f1xX172xX165xX4f1xXexXc1xXdxX10xXc2xX4f1xX7exX14xX16xX3axX4f1xX167xX6xXc3xX4f1xX16xX1xX6xX4f1xXexXdxX16xX1xX4f1xX16xX3axX1xXdxX6xX4f1xX4xX1xX14xX4f1xXbxX1xXc2xX4f1xX16xXc2xX4f1xX7exX14xX16xX4f1xXexX1xX6xX16xX4f1xX14xX4f1xX4xX6xX16xX4f1xX5xX14xX4xX6cxX2xX19dxX164xX1a2xX2xX19dxX12axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX6cxX29xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX164xX165xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX164xX165xX6cxX2xX172xX2xX7exX1a2xX2xX1a7xX172xX1a7xX172xX19dxXexX174xX173xX1a2xX1a7xX172xX5xX165xX12axX1b2xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXa9xX12xX0xX7xXexXc1xX14xX16xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX172xX165xX3xXexXc1xXdxXaexXc2xX3xX50xX637xX16xX3axX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX664xX3xX16xX4a9xX3xX50xX64xX16xX3xXexX1xX42xX16xX3xX60xX3xXbdxX6xX16xX3xX4f3xX49exX4xXaxX3xX1xXc1xX10xXe43xX9xXaxX6cxX16xX1xXdxXbxX4f1xX4xX6xXc2xX4f1xXc3xX10xXc2xX4f1xXexX1xXc2xX14xX16xX3axX6cxX1xX14xX4f1xXexXc1xX14xX4f1xX172xX165xX4f1xXexXc1xXdxX10xXc2xX4f1xX7exX14xX16xX3axX4f1xX167xX6xXc3xX4f1xX16xX1xX6xX4f1xXexXdxX16xX1xX4f1xX16xX3axX1xXdxX6xX4f1xX4xX1xX14xX4f1xXbxX1xXc2xX4f1xX16xXc2xX4f1xX7exX14xX16xX4f1xXexX1xX6xX16xX4f1xX14xX4f1xX4xX6xX16xX4f1xX5xX14xX4xX6cxX2xX19dxX164xX1a2xX2xX19dxX12axX1xXexX29xXaxX12xX2fxX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX172xX165xX3xXexXc1xXdxXaexXc2xX3xX50xX637xX16xX3axX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX664xX3xX16xX4a9xX3xX50xX64xX16xX3xXexX1xX42xX16xX3xX60xX3xXbdxX6xX16xX3xX4f3xX49exX4xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexXc1xX14xX16xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xXbdxXd1xX16xX3xX16xX1xX15xX3xX2axX15xX3xX4f3xX20xX3xXcxX1xX360xX3xXcxX6xX29xX3xX4fbxX1a2xX173xX3xXexXc2xXbexXdxXf5xX3xXexX1xX6a5xX16xX3xX23xX33xX16xX1xX3xXb76xX1x15861xXf5xX3xX167xX27axX3xXb76xX1xX13dexX3xX4f3xX49exX4xXf5xX3xXbdxX6xX16xX3xX4f3xX49exX4xX3x10fe5xX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX511xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xXa2xX16xX3axX3xXexXc1xX63xXaaxX4xX3xX16xX6xXc3xX3xX4xX1x102a9xXexX3xX1x14d7axXbxXf5xX3xX5xX664xXbxX3xX167xX664xXbxXf5xX3xX2dxX1xX6a5xX16xX3axX3xX50xX6bexX29xX3xX2axX6bexX14xX3xX50xXdxXc4xXc2xX3xX2dxXdxXaexX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX14xX2e8xXexX12axX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXa9xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX1xX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX172xX3xXexX4d2xX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX3axX63xX31cxXdxX3xX16xX3axX1x15f81xX14xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX1xXc1xX10xXe43xX9xXaxX6cxX167xX6xX4f1xX1xX14xXdxX6cxXa9xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX4f1xX1xX14xX4f1xXexXc1xX14xX4f1xX172xX4f1xXexXc3xX4f1xX167xX6xXc3xX4f1xX16xX1xX6xX4f1xXexXdxX16xX1xX4f1xX16xX3axX1xXdxX6xX4f1xX4xX1xX14xX4f1xX16xX3axXc2xX14xXdxX4f1xX16xX3axX1xX10xX14xX4f1xX1xXc2xX14xX16xX3axX4f1xX7xX14xX16xX6cxX2xX163xX172xX163xX1a7xX173xX12axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX3axX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX6cxX29xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX164xX165xX6cxX16xX10xX15cxX7xX6cxX164xX165xX165xX164xX6cxX2xX165xX1a2xX7exX1a2xX2xX164xX173xX19dxX1a7xX164xXexX19dxX174xX172xX1a2xX5xX1a7xX4f1xX2xX2xX165xX7exX1a2xX2xX164xX2xX172xX172xX173xXexX1a7xX1a7xX174xX174xX5xX2xX165xX12axX1b2xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX20xX16xX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX38xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX60xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXa9xX12xX0xX7xXexXc1xX14xX16xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX1xX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX172xX3xXexX4d2xX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX3axX63xX31cxXdxX3xX16xX3axX1xX149exX14xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xXaxX3xX1xXc1xX10xXe43xX9xXaxX6cxX167xX6xX4f1xX1xX14xXdxX6cxXa9xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX4f1xX1xX14xX4f1xXexXc1xX14xX4f1xX172xX4f1xXexXc3xX4f1xX167xX6xXc3xX4f1xX16xX1xX6xX4f1xXexXdxX16xX1xX4f1xX16xX3axX1xXdxX6xX4f1xX4xX1xX14xX4f1xX16xX3axXc2xX14xXdxX4f1xX16xX3axX1xX10xX14xX4f1xX1xXc2xX14xX16xX3axX4f1xX7xX14xX16xX6cxX2xX163xX172xX163xX1a7xX173xX12axX1xXexX29xXaxX12xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX1xX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX172xX3xXexX4d2xX3xX167xX42xXc3xX3xX16xX1xX15xX3xXexX51xX16xX1xX3xX16xX3axX1xX33xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX3axX63xX31cxXdxX3xX16xX3axX1xX149exX14xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexXc1xX14xX16xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xX24fxX1xX42xX16xX3xX7exX360xXbxX3xXcxX669xXexX3xX24fxX3axXc2xXc3xX20xX16xX3xX50xX45xX16xX3xXbdxX6xX16xX1xX3xXcxX4baxX3xX164xX165xX164xX165xXf5xX3xXbdxX1xX85dxX3xXexX360xX4xX1xX3xX2fxX13xX2ddxXcxX3xX23xXdxX10xXexX4xX14xX29xX2axX6xX16xX2dxX3xX24fxX3axX1xXdxX20xX29xX3xXb7fxXc2xX42xX16xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX50xX27axX3xX50xXdxX3xXexX38xX16xX3axX3xXcfexXc2xX15xX3xX3axXdxX6xX3xX50xX51xX16xX1xX3xX4xX1xX57xX16xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xXa9xX15xX3xXexXc1xX6xX14xX3xX1xX851xX3xXexXc1xXa6xX3xX167xX42xXc3xX3xX7exX6e1xX16xX3axX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX42xX16xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX16xX3axX63xX31cxXdxX3xX16xX3axX1xX149exX14xX3xXexXc1xX20xX16xX3xX50xX360xX6xX3xX2axX15xX16xX3xX1xXc2xXc3xXaexX16xX3xX2fxX63xX64xX16xX3axX3xX68xX64xX16xX3xX4fbxX2fxX15xX3xXcxX33xX16xX1xX511xX12axX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXa9xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX6cxXc2xX5xX12xX0xX7exXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc1xXaxX12xX0xX6cxX7exXdxXa9xX12xX0xX6cxX7exXdxXa9xX12xX0xX6cxX7exXdxXa9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8c9xXc2xXexX1xX14xXc1xXaxX12xX24fxX12ax12812xX0xX6cxXbxX12
N.O