Hàng nghìn lao động trong các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo chưa đầy đủ của các doanh nghiệp Hà Tĩnh, đến thời điểm này, hơn 5.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
9273x1410dx15571x15b3dxe701x157b2x1489dxe9bcx11e97xX7x1605cxfa23xbf09x13aefxd5f9x11da0xX5x9297xXax14f9fx1077bx115fdxdf79xf0bbxX3xX15xX16xX1x151f9xX15xX3xX5xX6xae2axX3xc130x13ae1xX15xX16xX3xXex149eaxX20xX15xX16xX3xX4xd371xX4xX3x139bcxX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxadabxXbxX3x11d38xX3xX13xX14xX3xXcxec63xX15xX1xX3x11a9bxf806xX3x10ad8xX15xX1xX3xX1x10f63xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xa9aexX20x120dcxXdxX31xd32fxX2xd68fxX0x93d5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX48xX2exX20xX3xX4xX2exX20xX3xX4xX1xX50xX6xX3xX22x111b7xb74axX3xX22xe6ddxX3xX4xX93xX6xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xf395xX3xX22x12eb2xX15xX3xXexX1xf6b4xXdxX3xX22xXdx15d11x155e9xX3xX15xX14xX90xXb1xX3xX1x10790xX15xX3xefc7x1261fx108a3xXccxXccxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa96bxX20xX31xX90xXaxX12xX5exX2exX4xX3xX4xf21exXbxXb1xX3xX15xX16xX14xX15xX1xX3xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX22xX6xX15xX16xX3xc36exX1x10cd8xX15xX3xXexX28xX50xXc7xX15xX16xX3xXexX1x144d3xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX4xX2exX4xX3xX16xXdxX4bxXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xX22xXbexX3xX7xb781xX15xX3xX7xX14xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexX28xX4bxX3xX12bxX49xXbxX3xXexX1xXb9xXdxX3xX4xX2exX4xX3xX12bxX1xX20xX4bxX15xX3xX1x160a1xX3xXexX28x135f6xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxXb1xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xX3xXexX1xX10xX20xX3x9834xX16xX1xX49xX3xd528xa157xX90xXb4xXexX3xX7xf005xX3x121f6x106e0xX67xX1bex12979xX63xX5ex10c97xX3xX15xX16xX14xX90xX3xX65xX67xX1ccxX67xX1cdxXccxX1cdxXccxXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX10xX15xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxXbfxX16xX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxX31xXdxX7xXbxX5xX6xX90x12556xX3xX48xX5xX20xX4xX12bx9411xX3xXbfxX6xX28xX16xXdxX15xX63xX5xX10x14762xXexX20dxX3xX6xX1c4xXexX20xX214xX3xXbfxX6xX28xX16xXdxX15xX63xX28xXdxX16xX1xXexX20dxX3xX6xX1c4xXexX20xX214xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX20dxX67xX67xX4xX31xX15xXcbxX48xX6xX20xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcbxX60xX15xX67xX31xX10xX7xX12bxXexX20xXbxX67xX15xX10xa322xX7xX67xX2xX65xXccxf6dfxX67xX2xXccxa219xX31xX2xXccxe151xXcaxX1cdxae5exX274xXexX274xXccxX1ccxX1ccxX277xX5xXccxXcbx137e0xXbxX16xd00fxX28xX9xX277xX274xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXexX28xX20xX15xX16xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX20xX15xXaxX12xX5ex159f8xX15xX16xX3xX15xX1xe40cxX15xX3xX3exX3xX15xX1xXdx1030exX1c4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX16x92fexXbxX3xX12bxX1x10fbdxX3xX12bxX1x11727xX15xX3xXexX28xX20xX15xX16xX3xXbfx12568xX6xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xX3xX0xX10xXbfxX12xd55fx11a70xX15xX1xX3xX4xX1xe7afxXbxX3xXexe73exXdxX3xX5exX302xX15xX16xX3xXexX90xX3xX5exX1d3xX3x15125xX1bex11d5axX3xXcxX1xX93xX90xX3xX7xX4bxX15xX3xX1bexX6xXbfxX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1x1304fxX0xX67xX10xXbfxX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX20xX31xX90xXaxX12xXcxX1xX139xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX4xX1x11e67xX3xX22xX35cxX20xX3xX4xX93xX6xX3xX107xX23xX3x115b1x14655xX63xXcxX107xf195xX36axX13xXb1xX3x14fbdxX107xX1bex15411xX3xXexX3a9xX15xX1xXb1xX3xX15xX16xX14xX90xX3xX277xXccxX67xX277xX67xX1cdxXccxX1cdxXccxXb1xX3xa0a1xX3exX3xX3b6xX3b7xX63xXcxX107xX3bbxX36axX13xX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX22x12d74xX3xX4xX1xX93xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX5exX302xX15xX16xX3xX60xX332xX15xX3xX7xX1caxX3xX270xX277xX277xX3xX16x14292xXdxX3xX107xX13xX36axX13xX3xXexX3a9xX15xX1xXb1xX3xX107xX6xX15xX3xX1c3xX1c4xX4bxX15xX3xX5xf5c5xX3xX36cxX36cxXcxX3xXexX3a9xX15xX1xXb1xX3xX3c0xX107xX1bexX3c3xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX1c4xX90xX3bxX15xXb1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX1caxXb1xX3xXexX1xX49xX3x136e2xX3f0xX3xX60xX310xX3xX60xXdxX3bxX4xX3xX1xX50x1549cxX15xX16xX3xX31x128bcxX15xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX1caxX15xX16xX3xX12bx15c60xXb1xX3xX5xea26xXbxX3xX31xX6xX15xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX7xX1caxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX31xX20xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXb1xX3xX16x11eadxXbfxX20dxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4xX1xX112xXbfxX3xX31x9d02xXexX3xX1xX17bxXbxX3xX22xX4c2xX15xX16xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xXb1xX3xX7xX1caxX3xX1xX20xX3f0xX15xX3xX1xX17bxXbxX3xX22xX4c2xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX3a9xX3xX60xXdxX3bxX4xXb1xX3xX15xX16xX1xX3a9xX3xX12bxX1xX302xX15xX16xX3xX5xX50xXc7xX15xX16xXb1xX3xXexX35cxXbfxX3xX15xX16xa7b9xX15xX16xX3xX60xXdxX3bxX4xeebfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX20xX31xX90xX3xXbxX5exX10xX15xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxXbfxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX15xXexX10xX28xX3xX31xXexX1xX1c4xXbfxX48xXaxX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxX266xXdxX31xXexX1xX20dxX3xX270xX2xX1ccxXbxX458xX214xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX20dxX3xX1ccxX2xXccxXbxX458xX214xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX67xX67xXdxXcbxX48xX6xX20xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcbxX60xX15xX67xX15xX10xX266xX7xX67xX1cdxXccxX2xX270xX67xX2xXccxX65xX31xX1ccxXccxX274xXccxX1ccxXccxX26cxXexX270xX274xX277xX26cxX270xX5xXccxXcbxX282xXbxX16xX285xX28xX9xX65xX1cdxX277xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXexX28xX20xX15xX16xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX20xX15xXaxX12xX3c3xX20xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX4xX93xX6xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXb1xX3xX5exX302xX15xX16xX3xXexX90xX3xX5exX1d3xX3xbdfcxXdxX15xX6xXexX10xX458xX3xX13xX4c2xX15xX16xX3xX3b6xX44xX15xX1xX3xX4xX1xX3a9xX3xX7xX4bxX15xX3xX458xX1c4xX112xXexX3xX1cdxX67xX277xX3xX7xX1caxX3xXbfxX2exX90xX3xX7xX17bxXdxX3xXexX35cxXdxX3xX458xX50xX3exX15xX16xXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX20xX31xX90xXaxX12xXcxeaeexX15xX1xX3xX22xXb4xX15xX3xX15xX16xX14xX90xX3xX1cdxX1cdxX67xX1ccxXb1xX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX22xX3f0xX3xX4xX32exX3xX277xX270xX270xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX48xX2exX20xX3xX4xX2exX20xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX22xXb4xX15xX3xX7xX4bxX15xX3xX458xX1c4xX112xXexX3xX63xX3xX12bxXdxX15xX1xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX60xX14xX3xX48xX2exX20xX3xX4xX2exX20xX3xX60xX310xX3xX7xX1caxX3xX5xX50xX17bxX15xX16xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX20xX31xX90xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX48xX2exX20xX3xX4xX2exX20xX3xX4xX93xX6xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxXb1xX3xXcaxXcbxXccxX1cdxXccxX67xX270xXcbxX274xX26cxX274xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xXexX2exX4xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX93xX6xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXcbxX3xXcxX28xX20xX15xX16xX3xX22xX32exXb1xX3xX277xX2xX26cxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4xX1xX112xXbfxX3xX31xX4d8xXexX3xX1xX17bxXbxX3xX22xX4c2xX15xX16xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xXb1xX3xX277xXcbxX26cxX277xXccxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX15xX16xX522xX15xX16xX3xX60xXdxX3bxX4xXb1xX3xX65xX26cxX277xX3xX15xX16xX1xX3a9xX3xX12bxX1xX302xX15xX16xX3xX5xX50xXc7xX15xX16xXb1xX3xXexX35cxXbfxX3xX15xX16xX522xX15xX16xX3xX60xXdxX3bxX4xXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX20xX31xX90xXaxX12xX3dbxX3exX3xX3b6xX3b7xX63xXcxX107xX3bbxX36axX13xX3xX4x9ae6xX15xX16xX3xX22xX3f0xX3xX1xX50xX465xX15xX16xX3xX31xX46axX15xX3xX22xXbexX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX35cxXbfxX3xX31xX522xX15xX16xX3xX22xX32exX15xX16xX3xX107xX13xX36axX13xX3xX60xX14xX20xX3xX1c3xX1c4x92f1xX3xX1xX50xX1c4xX3xXexX28xX6baxX3xX60xX14xX3xXexX415xX3xXexX1c4xX112xXexX214xX3xX1xX50xX465xX15xX16xX3xX31xX46axX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexX28xX4bxX3xX5xX50xXc7xX15xX16xX3xX15xX16xX522xX15xX16xX3xX60xXdxX3bxX4xX3xX31xX20xX3xXexX2exX4xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX93xX6xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX48xX3bxX15xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xX3xXexX1xX10xX20xX3xX12bxX1xX20xX4bxX15xX3xX277xXb1xX3xX3b7xXdxX310xX1c4xX3xX65xX274xX3xX4xX93xX6xX3xX107xX23xX3xX5xX1c4xX489xXexX3xX3b6xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX15xX1xbea8xXbfxX3xX16xX32exXbxX3xXbxX1xX8fxX15xX3xXexX1xX2exX20xX3xX16x14c07xX3xX12bxX1xX32exX3xX12bxX1xX332xX15xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX10xX15xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxXbfxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxX266xXdxX31xXexX1xX20dxX3xX270xX2xXcaxXbxX458xX214xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX20dxX3xX1ccxX2xXccxXbxX458xX214xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX67xX67xXdxXcbxX48xX6xX20xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcbxX60xX15xX67xX15xX10xX266xX7xX67xX1cdxXccxX2xX270xX67xX2xXccxX65xX31xX1ccxXccxX274xXccxX270xXccxX1cdxXexX274xX2xX270xX277xX5xX1ccxX63xX2xXccxX65xX31xX1ccxX2xX277xXccxX1ccxX277xX270xXexX1ccxX1cdxX277xXccxXcaxX5xXccxXcbxX282xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXexX28xX20xX15xX16xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX20xX15xXaxX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxXexX10xX458xXexX63xX6xX5xXdxX16xX15xX20dxX3xX282xX1c4xX7xXexXdxX21fxX90xX214xXaxX12xX5exX2exX15xX3xX48xX23xX3xX1d3xX1xb6b9xX15xX16xX3xX3b6xX3b7xX63xXcxX107xX3bbxX36axX13xX3xXcxX1xX49xX3xX458xX3f0xX3xX13xX4c2xX15xX16xX3xX3b6xX44xX15xX1xX3xXexX489xXbxX3xXexX28xX1c4xX15xX16xX3xX28xX14xX3xX7xX20xX2exXexX3xX31xX6xX15xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX22xX1caxXdxX3xXexX50xX17bxX15xX16xX3xX22xX50xX17bxX4xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xXexX1xX10xX20xX3xX1bexX16xX1xX49xX3xX1c3xX1c4xX90xXb4xXexX3xX7xX1caxX3xX1ccxX1cdxX67xX1bexX1d0xX63xX5exX1d3xX3xX15xX16xX14xX90xX3xX65xX67xX1ccxX67xX1cdxXccxX1cdxXccxX3xX4xX93xX6xX3xX5exX1xX6baxX15xX1xX3xXbxX1xX93xXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX20xX31xX90xXaxX12xX13xXdxX3bxX15xXb1xX3xX4xX2exX4xX3xX22xX49xX6xX3xXbxX1xX50xXc7xX15xX16xX3xX12bxX1xX12dxX15xX3xXexX28xX50xXc7xX15xX16xX3xX28xX14xX3xX7xX20xX2exXexXb1xX3xXexX1xX1caxX15xX16xX3xX12bxX485xXb1xX3xXexeb3axX15xX16xX3xX1xX17bxXbxX3xX31xX6xX15xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxXb1xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXcbxX3xXcxX1c4xX90xX3xX15xX1xXdxX485xX15xX3xX22xXb4xX15xX3xX15xX6xX90xXb1xX3xXbfxX465xXdxX3xX4xX32exX3xX2xXccxX3xX1xX1c4xX90xX3bxX15xX3xX60xX14xX3xX107xX6xX15xX3xX1c3xX1c4xX4bxX15xX3xX5xX42dxX3xX12bxX1xX1c4xX3xX12bxXdxX15xX1xX3xXexXb4xX3xXexX3a9xX15xX1xX3xX16xX415xXdxX3xX48xX2exX20xX3xX4xX2exX20xXb1xX3xXexXb70xX15xX16xX3xX1xX17bxXbxX3xX31xX6xX15xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxXb1xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX20xX31xX90xXaxX12x138ffxX15xX16xX3xX1d3xX1xX6xX15xX3xX36axX1c4xX308xX15xX3xX3b6xXdxX15xX1xXb1xX3xXcxX28xX50xX3exX15xX16xX3xXbxX1xXa98xX15xX16xX3xX3b6xX3b7xX63xXcxX107xX3bbxX36axX13xX3xXcxX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX1caxX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX48xXdxXb4xXexX20dxX3x953cxX1bexX16xX6xX90xX3xX7xX6xX1c4xX3xX12bxX1xXdxX3xX4xX32exX3xX4xX302xX15xX16xX3xX60xX332xX15xX3xX1xX50xX465xX15xX16xX3xX31xX46axX15xX3xX4xX93xX6xX3xX3dbxX3exX3xX3b6xX3b7xX63xXcxX107xX3bbxX36axX13xXb1xX3xXbxX1xXa98xX15xX16xX3xX22xX3f0xX3xXexX28xXdxXbexX15xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xX16xX415xXdxX3xX4xX302xX15xX16xX3xX60xX332xX15xX3xX1xX50xX465xX15xX16xX3xX31xX46axX15xX3xXexX465xXdxX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX28xX485xX15xX3xX22xX49xX6xX3xX48xX14xX15xX3xX22xXbexX3xXexX1xX139xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX60xXdxX3bxX4xX3xX12bxX485xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXcbxX3xXcxX1c4xX90xX3xX15xX1xXdxX485xX15xXb1xX3xX31xX20xX3xX15xX1xXdxX310xX1c4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX22xX3f0xX3xXexX1xX6xX90xX3xX22xXb70xXdxX3xX22xX49xX6xX3xX4xX1xX3a9xX3xX15xX485xX15xX3xX12bxX1xX302xX15xX16xX3xX15xX1xX489xX15xX3xX22xX50xX17bxX4xX3xX4xX302xX15xX16xX3xX60xX332xX15xX3xX1xX50xX465xX15xX16xX3xX31xX46axX15x13e0axXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX20xX31xX90xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX522xX3xX3dbxX3exX3xX3b6xX3b7xX63xXcxX107xX3bbxX36axX13xXb1xX3xX7xX139xX3xXbxX1xX1caxXdxX3xX1xX17bxXbxX3xX4xX93xX6xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX28xX20xX15xX16xX3xX60xXdxX3bxX4xX3xX12bxX485xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4xX1xX112xXbfxX3xX31xX4d8xXexX3xX1xX17bxXbxX3xX22xX4c2xX15xX16xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xXb1xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX15xX16xX522xX15xX16xX3xX60xXdxX3bxX4xX3xX4xX1xX50xX6xX3xX22xX8fxX90xX3xX22xX93xXb1xX3xX16xX308xX90xX3xX12bxX1xX32exX3xX12bxX1xX332xX15xX3xXexX28xX20xX15xX16xX3xX60xX112xX15xX3xX22xX310xX3xXexX6baxX15xX1xX3xXexX20xX14xX15xX3xX7xXc7xX3xX48xX23xX3xX7xX1caxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX4xX1xX112xXbfxX3xX31xX4d8xXexX3xX1xX17bxXbxX3xX22xX4c2xX15xX16xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xXb1xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX15xX16xX522xX15xX16xX3xX60xXdxX3bxX4xXcbxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX20xX31xX90xXaxX12xXc5dxX15xX16xX3xX3b7xX329xX15xX16xX3xX66cxX332xX15xX3xX3c3xX863xX15xX16xX3xX63xX3xXcxX28xX50xX3exX15xX16xX3xXbxX1xXa98xX15xX16xX3xX3b6xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX63xX3xX66cxXdxX3bxX4xX3xX5xX14xXbfxX3xX351xX3dbxX3exX3xX3b6xX3b7xXb1xXcxX107xX3bbxX36axX13xX382xX3xX4xX1xX20xX3xX48xXdxXb4xXexX20dxX3xXca3xX13xXdxX3bxX15xXb1xX3xX107xX23xX3xX3b6xX3b7xX63xXcxX107xX3bbxX36axX13xX3xX22xX3f0xX3xXexX28xX1bxX15xX1xX3xX5exX1xX6baxX15xX1xX3xXbxX1xX93xX3xXbxX1xX485xX3xX31xX1c4xX90xX3bxXexX3xX1c3xX1c4xX90xXb4xXexX3xX22xX49xX15xX1xX3xX60xX310xX3xX1c3xX1c4xX90xX3xXexX28xX1bxX15xX1xX3xXexX1xX139xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX1xX6baxX15xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX31xX308xX15xX3xX16xX329xXbxX3xX12bxX1xX32exX3xX12bxX1xX332xX15xX3xX31xX20xX3xX22xX35cxXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xX3xXexX1xX10xX20xX3xX1bexX16xX1xX49xX3xX1c3xX1c4xX90xXb4xXexX3xX7xX1caxX3xX1ccxX1cdxX67xX1bexX1d0xX63xX5exX1d3xX3xX15xX16xX14xX90xX3xX65xX67xX1ccxX67xX1cdxXccxX1cdxXccxX3xX4xX93xX6xX3xX5exX1xX6baxX15xX1xX3xXbxX1xX93xXcbxX3xX36cxX1xXdxX3xX1c3xX1c4xX90xXb4xXexX3xX22xX49xX15xX1xX3xX22xX50xX17bxX4xX3xX48xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xXb1xX3xX3c0xX107xX1bexX3c3xX3xXexX3a9xX15xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX4xX863xX15xX16xX3xX7x12da2xX3xX48xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX12bxXb4xX3xX1xX20xX35cxX4xX1xXb1xX3xX1xX50xX465xX15xX16xX3xX31xX46axX15xX3xXexXb70xX15xX16xX3xXexX1xXbexX3xXexX1xX139xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexX28xX4bxX3xX4xX2exX4xX3xX12bxX1xX20xX4bxX15xX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxXb1xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xXdc9xXcbxX0xX67xXbxX12xX0xX31xXdxX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xX28xX10xX5xX6xXexX10xX31xXaxX12xX0xX1c4xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX63xXexX1xX1c4xXbfxX48xX63xX6xX15xX31xX63xX7xX6xXbxX20xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax15638xX32exXdxX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX270xX1cdxXcbxXccxXccxXccxX3xXexfc95xX3xX22xX4c2xX15xX16xX20dxX3xX1bexX1xX32exXbfxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX15xX14xX20xX3xX22xX50xX17bxX4xX3xX15xX1xX489xX15xX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX2xXb1xX274xX3xXexX28xXdxX3bxX1c4xX3xX22xX4c2xX15xX16xX67xXexX1xX2exX15xX16xX285xXaxX3xX1xX28xX10xX21fxX9xXaxX67xX458xX6xX63xX1xX20xXdxX67xX16xX20xXdxX63xX6xX15xX63xX7xXdxX15xX1xX63xX270xX1cdxX63xXccxXccxXccxX63xXexX90xX63xX31xX20xX15xX16xX63xX15xX1xX20xXbfxX63xX5xX6xX20xX63xX31xX20xX15xX16xX63xX15xX6xX20xX63xX31xX1c4xX20xX4xX63xX15xX1xX6xX15xX63xX1xX20xX63xXexX28xX20xX63xX2xX63xX274xX63xXexX28xXdxX10xX1c4xX63xX31xX20xX15xX16xX63xXexX1xX6xX15xX16xX67xX2xX65xXccxX26cxX274xX274xXcbxX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX16xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX67xXbfxX10xX31xXdxX6xX67xX2xX1cdxXccxX67xX15xX10xX266xX7xX67xX1cdxXccxX2xXcaxX67xX2xXccxXcaxX31xXccxXccxX65xX1cdxXccxX1ccxX2xXexX270xX274xX1ccxX26cxX5xXccxX63xX2xXccxX65xX31xXccxX1cdxX277xX277xX26cxX1cdxX26cxXexX1ccxX2xX274xX277xX277xX5xXccxXcbxX282xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXexX28xX20xX15xX16xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX31xXdxX60xX12xX0xX7xXexX28xX20xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1102xX32exXdxX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX270xX1cdxXcbxXccxXccxXccxX3xXexX1116xX3xX22xX4c2xX15xX16xX20dxX3xX1bexX1xX32exXbfxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX15xX14xX20xX3xX22xX50xX17bxX4xX3xX15xX1xX489xX15xX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX2xXb1xX274xX3xXexX28xXdxX3bxX1c4xX3xX22xX4c2xX15xX16xX67xXexX1xX2exX15xX16xX285xXaxX3xX1xX28xX10xX21fxX9xXaxX67xX458xX6xX63xX1xX20xXdxX67xX16xX20xXdxX63xX6xX15xX63xX7xXdxX15xX1xX63xX270xX1cdxX63xXccxXccxXccxX63xXexX90xX63xX31xX20xX15xX16xX63xX15xX1xX20xXbfxX63xX5xX6xX20xX63xX31xX20xX15xX16xX63xX15xX6xX20xX63xX31xX1c4xX20xX4xX63xX15xX1xX6xX15xX63xX1xX20xX63xXexX28xX20xX63xX2xX63xX274xX63xXexX28xXdxX10xX1c4xX63xX31xX20xX15xX16xX63xXexX1xX6xX15xX16xX67xX2xX65xXccxX26cxX274xX274xXcbxX1xXexXbfxXaxX12xX1102xX32exXdxX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX270xX1cdxXcbxXccxXccxXccxX3xXexX1116xX3xX22xX4c2xX15xX16xX20dxX3xX1bexX1xX32exXbfxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX15xX14xX20xX3xX22xX50xX17bxX4xX3xX15xX1xX489xX15xX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX2xXb1xX274xX3xXexX28xXdxX3bxX1c4xX3xX22xX4c2xX15xX16xX67xXexX1xX2exX15xX16xX285xX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX28xX20xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xXcxX28xX20xX15xX16xX3xX1bexX16xX1xX49xX3xX1c3xX1c4xX90xXb4xXexX3xX1ccxX1cdxX67xX1bexX1d0xX63xX5exX1d3xXb1xX3xX15xX1xX32exXbfxX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX5xX14xXbfxX3xX60xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX10xX20xX3xX4xX1xXb4xX3xX22xX23xX3xX13xX3b7xX3b6xX3b7xX3xXbxX1xX4bxXdxX3xXexX35cxXbfxX3xX1xX20xX3f0xX15xX3xXexX1xX139xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX13xX3b7xX3b6xX3b7xXb1xX3xX15xX16xX1xX3a9xX3xX60xXdxX3bxX4xX3xX12bxX1xX302xX15xX16xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX5xX50xXc7xX15xX16xX3xXexX522xX3xX2xX3xXexX1xX2exX15xX16xX3xXexX28xX3exX3xX5xX485xX15xX3xX22xX50xX17bxX4xX3xX15xX1xX489xX15xX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xXbfxX4d8xX4xX3xX4xX6xX20xX3xX15xX1xX112xXexX20dxX3xX2xXb1xX274xX3xXexX28xXdxX3bxX1c4xX3xX22xX4c2xX15xX16xX67xXexX1xX2exX15xX16xXcbxXcbxXcbxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX31xXdxX60xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xXexX28xXdxXbexX15xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xX7xX465xXbfxX3xX16xX32exXdxX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX4xX1xX20xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX4xX32exX3xX4xX302xX15xX16xXb1xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX15xX16xX1x10558xX20xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXaxX3xX1xX28xX10xX21fxX9xXaxX67xX4xX1xXdxX15xX1xX63xX7xX6xX4xX1xX63xX458xX6xX63xX1xX20xXdxX67xX1xX6xX63xXexXdxX15xX1xX63xXexX28xXdxX10xX15xX63xX12bxX1xX6xXdxX63xX7xX20xXbfxX63xX16xX20xXdxX63xX1xX20xX63xXexX28xX20xX63xX4xX1xX20xX63xX15xX16xX1c4xX20xXdxX63xX4xX20xX63xX4xX20xX15xX16xX63xX15xX16xX1c4xX20xXdxX63xX15xX16xX1xX10xX20xX63xX6xX15xX1xX63xX1xX1c4xX20xX15xX16xX63xX31xXdxX4xX1xX63xX4xX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xX67xX2xX65xXccxX270xX1cdxX65xXcbxX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX16xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX67xXbfxX10xX31xXdxX6xX67xX2xX1cdxXccxX67xX15xX10xX266xX7xX67xX1cdxXccxX2xXcaxX67xX2xXccxXcaxX31xXcaxX1cdxX277xXccxX26cxX1ccxX2xXexX26cxX277xX274xX1cdxX5xX1cdxX63xX65xX1ccxX31xXcaxXccxX26cxX1ccxX270xXccxX274xXexX65xX26cxX274xX270xX277xX5xXccxXcbxX282xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXexX28xX20xX15xX16xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX31xXdxX60xX12xX0xX7xXexX28xX20xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xXexX28xXdxXbexX15xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xX7xX465xXbfxX3xX16xX32exXdxX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX4xX1xX20xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX4xX32exX3xX4xX302xX15xX16xXb1xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX15xX16xX1xX14dcxX20xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXaxX3xX1xX28xX10xX21fxX9xXaxX67xX4xX1xXdxX15xX1xX63xX7xX6xX4xX1xX63xX458xX6xX63xX1xX20xXdxX67xX1xX6xX63xXexXdxX15xX1xX63xXexX28xXdxX10xX15xX63xX12bxX1xX6xXdxX63xX7xX20xXbfxX63xX16xX20xXdxX63xX1xX20xX63xXexX28xX20xX63xX4xX1xX20xX63xX15xX16xX1c4xX20xXdxX63xX4xX20xX63xX4xX20xX15xX16xX63xX15xX16xX1c4xX20xXdxX63xX15xX16xX1xX10xX20xX63xX6xX15xX1xX63xX1xX1c4xX20xX15xX16xX63xX31xXdxX4xX1xX63xX4xX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xX67xX2xX65xXccxX270xX1cdxX65xXcbxX1xXexXbfxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xXexX28xXdxXbexX15xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xX7xX465xXbfxX3xX16xX32exXdxX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX4xX1xX20xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX4xX32exX3xX4xX302xX15xX16xXb1xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX15xX16xX1xX14dcxX20xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX28xX20xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xX13xXc7xX15xX3xX1cdxXccxX26cxXcbxXccxXccxXccxX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX4xX32exX3xX4xX302xX15xX16xX3xX60xX465xXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xXbfxX35cxX15xX16xXb1xX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX15xX16xX1xX14dcxX20xXb1xX3xX4xX489xX15xX3xX15xX16xX1xX14dcxX20xX3xX60xX14xX3xX22xX1caxXdxX3xXexX50xX17bxX15xX16xX3xX48xX4bxX20xX3xXexX28xX17bxX3xX458xX3f0xX3xX1xX23xXdxX3xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX4xX1xX49xX1c4xX3xXexX2exX4xX3xX22xX23xX15xX16xX3xX31xX20xX3xX31xX49xX4xX1xX3xX48xX3bxX15xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xX3xX7xX1050xX3xX22xX50xX17bxX4xX3xX5exX1xX6baxX15xX1xX3xXbxX1xX93xX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxXcbxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX31xXdxX60xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36cxX1xX12dxX15xX3xXexX28xX50xXc7xX15xX16xX3xXexX28xXdxXbexX15xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX31xX308xX15xX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX16xX329xXbxX3xX12bxX1xX32exX3xX12bxX1xX332xX15xX3xX31xX20xX3xX22xX35cxXdxX3xX31xX49xX4xX1xXaxX3xX1xX28xX10xX21fxX9xXaxX67xX4xX1xXdxX15xX1xX63xX7xX6xX4xX1xX63xX458xX6xX63xX1xX20xXdxX67xX12bxX1xX6xX15xX63xXexX28xX1c4xX20xX15xX16xX63xXexX28xXdxX10xX15xX63xX12bxX1xX6xXdxX63xX1xX20xX63xXexX28xX20xX63xX15xX16xX1c4xX20xXdxX63xX31xX6xX15xX63xX1xX6xX63xXexXdxX15xX1xX63xX16xX6xXbxX63xX12bxX1xX20xX63xX12bxX1xX6xX15xX63xX31xX20xX63xX31xX6xXdxX63xX31xXdxX4xX1xX67xX2xX65xXccxX26cxXccxXccxXcbxX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX16xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX67xXbfxX10xX31xXdxX6xX67xX2xX1cdxXccxX67xX15xX10xX266xX7xX67xX1cdxXccxX2xXcaxX67xX2xXccxX270xX31xXcaxX1cdxX2xXccxXccxXccxX26cxXexX2xX1ccxXccxX5xX1ccxX63xX26cxXccxX31xX1ccxX2xX277xXcaxX1cdxX277xX274xXexX1ccxXccxX1cdxX65xX277xX5xXccxXcbxX282xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX5xX6xX20xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXexX28xX20xX15xX16xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3bxXbxX3xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX50xX3exX15xX16xX3xX48xX3exXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX31xXdxX60xX12xX0xX7xXexX28xX20xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36cxX1xX12dxX15xX3xXexX28xX50xXc7xX15xX16xX3xXexX28xXdxXbexX15xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX31xX308xX15xX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX16xX329xXbxX3xX12bxX1xX32exX3xX12bxX1xX332xX15xX3xX31xX20xX3xX22xX35cxXdxX3xX31xX49xX4xX1xXaxX3xX1xX28xX10xX21fxX9xXaxX67xX4xX1xXdxX15xX1xX63xX7xX6xX4xX1xX63xX458xX6xX63xX1xX20xXdxX67xX12bxX1xX6xX15xX63xXexX28xX1c4xX20xX15xX16xX63xXexX28xXdxX10xX15xX63xX12bxX1xX6xXdxX63xX1xX20xX63xXexX28xX20xX63xX15xX16xX1c4xX20xXdxX63xX31xX6xX15xX63xX1xX6xX63xXexXdxX15xX1xX63xX16xX6xXbxX63xX12bxX1xX20xX63xX12bxX1xX6xX15xX63xX31xX20xX63xX31xX6xXdxX63xX31xXdxX4xX1xX67xX2xX65xXccxX26cxXccxXccxXcbxX1xXexXbfxXaxX12xX36cxX1xX12dxX15xX3xXexX28xX50xXc7xX15xX16xX3xXexX28xXdxXbexX15xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX31xX308xX15xX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX16xX329xXbxX3xX12bxX1xX32exX3xX12bxX1xX332xX15xX3xX31xX20xX3xX22xX35cxXdxX3xX31xX49xX4xX1xX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX28xX20xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xX3c0xX107xX1bexX3c3xX3xXexX3a9xX15xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX44xX15xX1xX3xX60xX522xX6xX3xX90xX485xX1c4xX3xX4xX8fxX1c4xX3xX4xX2exX4xX3xX7xX3exXb1xX3xX15xX16xX14xX15xX1xX3xX5xXdxX485xX15xX3xX1c3xX1c4xX6xX15xX3xX60xX14xX3xX3c0xX107xX1bexX3c3xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX1c4xX90xX3bxX15xXb1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX1caxXb1xX3xXexX1xX49xX3xX458xX3f0xX3xX12bxX1xX12dxX15xX3xXexX28xX50xXc7xX15xX16xX3xXexX1xX139xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX15xX16xX6xX90xX3xX4xX2exX4xX3xX15xX23xXdxX3xX31xX1c4xX15xX16xX3xX4xX112xXbxX3xX48xX2exX4xX1xX3xX22xXbexX3xX12bxX49xXbxX3xXexX1xXb9xXdxX3xXexX28xXdxXbexX15xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX139xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX1bexX16xX1xX49xX3xX1c3xX1c4xX90xXb4xXexX3xX7xX1caxX3xX1ccxX1cdxX67xX1bexX1d0xX63xX5exX1d3xX3xX15xX16xX14xX90xX3xX65xX67xX1ccxX67xX1cdxXccxX1cdxXccxX3xX4xX93xX6xX3xX5exX1xX6baxX15xX1xX3xXbxX1xX93xX3xX60xX310xX3xX4xX2exX4xX3xX48xXdxX3bxX15xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX1xX177xX3xXexX28xX17bxX3xX15xX16xX50xXb9xXdxX3xX31xX308xX15xX3xX16xX329xXbxX3xX12bxX1xX32exX3xX12bxX1xX332xX15xX3xX31xX20xX3xX22xX35cxXdxX3xX31xX49xX4xX1xX3xX5exX20xX60xXdxX31xX63xX2xX65xXcbxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX31xXdxX60xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX67xX1c4xX5xX12xX0xX31xXdxX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX67xX31xXdxX60xX12xX0xX67xX31xXdxX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11127xX1c4xXexX1xX20xX28xXaxX12xX1bexX6xXbfxX3xX1102xXdxX6xX15xX16xX0xX67xXbxX12
Nam Giang