Tiết lộ lý do tuyệt chủng của hai chi khủng long có cánh
Phân tích hóa thạch mới cho thấy hai chi khủng long Yi và Ambopteryx sống trong kỷ Jura cách đây 160 triệu năm không thực sự biết bay.
1b09x4264x6759x23e3x4f01x94bcx637cx73b3x31b2xX7x4bf6x7833x8eaex22edx3ef3x448bxX5x7f30xXax2712xXcxXdx8233xXexX3xX5x98c1xX3xX5x7b23xX3x96e3x32f8xX3xXex3226x27b9x3d15xXexX3xX4xX1x53b2x91bfx9b2fxX3xX4xX29xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3x2d2dxX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX4x7c82xX3xX4x20f3xX2axX1xX0x3e0bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e1dxX10xX6xX1exXaxX12x4065xX1x3ca9xX2axX3xXex79dfxX4xX1xX3xX1xX45xX6xX3xXexX1x66dbxX4xX1xX3x2757x53e0xXdxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX1x4b8axX23xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3x34dexXdxX3x8eb8x6e1exX3x4e83xX75x22d4xX1fxXbxXexX10x80d0xX23x6dfbxX3xX7x75fexX2axX2bxX3xXexXa2xX1fxX2axX2bxX3xX39x5b5fxX3x3849xX22xXa2xX6xX3xX4xX48xX4xX1xX3x2817xX63xX23xX3xX2x28f1x35c4xX3xXexXa2xXdxX24xX22xX3xX2ax71bcxX75xX3xX39xX1x77a4xX2axX2bxX3xXexX1x7523xX4xX3xX7xXd8xX3xX9dxXdxX15xXexX3xX9dxX6xX23x297cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx52f6xX1fxX1exX23xXaxX12x7374xXd8xX3xXbexX6xX3xX1exX71xX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX1x8e0cxX4xX3xXexX1fxX3xX5xX76xX2axX3xX4xX29xX6xX3xXcxXa2xX48xXdxX3x3022xX7fxXexX3xX4xX1x5cd3xX6xX3xXbex7011xX23xX3xX2axX1x5646xX2axX2bxX3xX4xX63xX22xX3xX4xX1xX22xX23xX24xX2axX3xXexX1xX99xX2axX1xX3xX4xXd2xX2axX2bxX3xX98x2635xX3xXexXdxX15xX2axX3xX1xX45xX6x9f54xX3xX2axX1x2fa4xX2axX2bxX3xX5x44bdxX4xX1xX3xX7x6f0exX3xX4x1d59xX2axX2bxX3xX4xX1xX126xX2axX2bxX3xX39xXdxX15xX2axX3xX2axX1xX12fxX2axX2bxX3xXexX1xX7fxXexX3xX9dxX71xXdxX3xX2axX2bx4adcxX2axX3xX2axX2bxX29xXdxX3xX98xX99xX3xX9dxX15dxX3xX5x632dxX2axX2bxX3x4b27xX22x2c55xX2axX3xX2axX1xX158xX3xXexXa2xX158x2d58xX2axX2bxX3xX1x5998xXbxX3xX4xX29xX6xX3xX95xXdxX3xX98xX99xX3xX9bxX75xX9dxX1fxXbxXexX10xXa2xX23xXa4xX154xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX9dxX6xX23xX3xX5xX158xX1a9xX2axX3xXexX1xX22xX19xX4xX3xX1xX10dxX3xXfcxX4xX6xX2axX7xX1fxXa2xXdxX1fxXbxXexX10xXa2xX23xX2bxXdxX1exX6xX10xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12x6567x1fe4xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbexX15xX2axX3xX2axX6xX23xX3xX75xX76xXdxX3xX4xX1xa2a1xX3xX4xX45xX3xX75xX19xXexX3xXbexX71xXdxX3xX1exXdxX24xX2axX3xXbexX158xX1a9xX4xX3xX9dxXdxX15xXexX3xXbexX15xX2axX3xX5xX99xX3xX95xXdxX3xX198xXdxX3xX98xX99xX3xX9bxX75xX9dxX1fxXbxXexX10xXa2xX23xXa4xX3xX5xX1fxX2axX2bxXdxX9dxXa2xX6xX4xX1xXdxX22xX75xXe6xX3xX5bxX45xX6xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX1x754bxX2axX2bxX3xX5xX12axX2axX3xX5xX158xX1a9xXexX3xXbexX158xX1a9xX4xX3xXex289cxX75xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX98xX99xX1fxX3xX2axXcdxX75xX3x6d0cxXc4xX2x62c3xX3xX98xX99xX3xX29fxXc4xX2x8471xX3x8b57xX3xXbxX1xX67xX6xX3xX9dxX185xX4xX3xXcxXa2xX22xX2axX2bxX3x598fxX22xXa7xX4xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xX0xXdxX75xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX2bx5243x203axX1fxX1fxX75xXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXe6xX9dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX2axX1xXe6xX98xX2axX4cxX2axX10x48b4xX7xX4cxX29fxXc4xa274xX29fxX4cxX2xX29fx8c60xX1exX2a2xX2xX2a2xX29fxX2xXc4xX30axXexX2a2xXc3xX30fxX2a2xX5xX2xXe6x3f22xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXexX3xX5xX19xX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX3xX4xX29xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX4xX45xX3xX4xX48xX2axX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3ef2xX6xXbxXexXdxX1fxX2axXaxX12xX210xXd2xX3xXbxX1x2f20xX2axX2bxX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX95xXdxX3xX198xXdxXe6xX3x94f4xX2axX1x8623xX3x5c66xX22xX7xX1xX10xX5xX5xX10xX3x60bbxX22xX4xX6xX5xX6xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xXcxXa2xX1fxX2axX2bxX3xX75xX19xXexX3xX2axX2bxX1xXdxX19axX2axX3xX4xX126xX22xX3xX75xX76xXdxX3xXa4xX22xX7fxXexX3xX9dx7426xX2axX3xXexXa2xX19axX2axX3xXexX71xXbxX3xX4xX1xX67xX3xXdxXfcxX4xXdxX10xX2axX4xX10xX3xX1xXd2xX75xX3xX29fxX29fxX4cxX2xXc4xX154xX3xX4xX48xX4xX3xX2axX1xX99xX3xX4x30e3xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX98x906fxXexX3xX1xX10dxX4xX3xX1exX1fxX3xX61xX1xX45xX3xX2bxXdxX48xX1fxX3xX7xX158xX3xX9bxX5xX10xXa4xX3x69f2xX10xX4xX10xX4xX4xX1xXdxX3xXex5c84xX3xX120xX71xXdxX3xX1xX10dxX4xX3xX210xX1fxX22xX2axXexX3xX210xX6xXa2xXexX23xX3xX4xX29xX6xX3xX210x2519xX3xX1ex54c2xX2axX3xXbexX12axX22xX3xX4xX1xX1fxX3xX9dxXdxX15xXexX3xX4xX3e7xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX2bxXdxXa7xX2axX2bxX3xX4xX1xXdxX75xX3xX2axX99xX23xX3xXbexX14axX22xX3xX39xX1xXd2xX2axX2bxX3xXexX1xXd8xX4xX3xX7xXd8xX3xX9dxXdxX15xXexX3xX9dxX6xX23xX3xX2axX1xX158xX3xX7xX22xX23xX3xX2axX2bxX1x2045xX3xXexXa2xX158xX76xX4xX3xXbexX63xX23xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xX210x40d4xX4xX3xX1ex64d5xX3xX4xX45xX3xXbexXd2xXdxX3xX4xX48xX2axX1xX3xX2bxXdxXa7xX2axX2bxX3xX1ex8df7xXdxX154xX3xXbxX1xX63xX2axX3xXexX67xX4xX1xX3xX98xX14axX3xX4xX7fxX22xX3xXexX71xX1fxX3xX9dxX19xX3xXa4xX158xX4f5xX2axX2bxX3xX98xX99xX3xX4xX4f5xX3xX4xX29xX6xX3xX95xXdxX3xX98xX99xX3xX9bxX75xX9dxX1fxXbxXexX10xXa2xX23xXa4xX3xX4xX1xX1fxX3xXexX1xX7fxX23xX3xX4xX1xX27cxX2axX2bxX3xX4xX1xX226xX3xX4xX45xX3xXexX1x20fcxX3xX5xX158xX76xXexX3xX2bxXdxX45xX3xXexXa2xX1fxX2axX2bxX3xX39xX1xX1fxX3e7xX2axX2bxX3xX2axX2bxX185xX2axX3xX75xX19xXexX3xX4xX48xX4xX1xX3xX98x369fxX2axX2bxX3xX98xX14axXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12x5055xX375xXd2xX2axX2bxX3xX2axX2bxX1xX24xX3xX4xX1xX571xXbxX3xX3e7xX2axX1xX3xX1xX22x9f03xX2axX1xX3xX198xX22xX6xX2axX2bxX3xX39xX67xX4xX1xX3xXexX1xX67xX4xX1xX3xX9dx7ea5xX2axX2bxX3xX5xX6xX7xX10xXa2xX3xX4xX1xX1fxX3xXbxX1x7180xXbxX3xX4xX1xX27cxX2axX2bxX3xXexX6xX3xX2axX1xX28fxX2axX3xXexX1xX7fxX23xX3xX4xX7fxX22xX3xXexXa2xX27cxX4xX3xX75xXd2xX3xX75xX14axX75xX154xX3xX1exX6xX154xX3xX5xXd2xX2axX2bxX3xX98xX165xX3xX98xX99xX3xX2axX1xX12fxX2axX2bxX3xXexX1xX126xX3xX5xXdxX19axX2axX3xX198xX22xX6xX2axX3xX39xX1xX48xX4xX3xX75xX99xX3xX9dxX28fxX2axX1xX3xXexX1xX158xX1a4xX2axX2bxX3xX39xX1xXd2xX2axX2bxX3xXexX1xX54axX3xX198xX22xX6xX2axX3xX7xX48xXexX3xXexX1xX7fxX23xX3xX1exX158xX76xXdxX3xX48xX2axX1xX3xX7xX48xX2axX2bxX3xXexXa2xX185xX2axX2bx9cafxX154xX3xX437xX10xX4xX10xX4xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX1fxX3xX1xX6xX23xXe6xX3xX58dxX120xXdxX14axX22xX3xX2axX99xX23xX3xX4xX45xX3xXexX1xX54axX3xX4xX22xX2axX2bxX3xX4xX7fxXbxX3xX2axX1xX12fxX2axX2bxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX15xXexX3xX2axX1xX383xX3xX198xX22xX6xX2axX3xXexXa2xX10dxX2axX2bxX154xX3xXexXdxX15xXexX3xX5xX19xX3xX4xX22xX19xX4xX3xX7xXa7xX2axX2bxX3xXexXa2xX1fxX2axX2bxX3xX198xX22xX48xX3xX39xX1xX126xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX48xX4xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX98xX41cxXexX652xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xXfcxX6xX22xX3xX39xX1xXdxX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX41cxXbxX3xXexX1xXd2xX2axX2bxX3xXexXdxX2axX3xX98xX14axX3xX7xXd8xX3xX7xX185xXbxX3xXa4xX15xXbxX3xX4xX48xX4xX3xX75xXd2xX3xXexXa2xX19axX2axX3xX4xX4f5xX3xXexX1xX54axX3xX4xX29xX6xX3xX95xXdxX3xX98xX99xX3xX9bxX75xX9dxX1fxXbxXexX10xXa2xX23xXa4xX154xX3xX2axX1xX45xX75xX3xX2axX2bxX1xXdxX19axX2axX3xX4xX126xX22xX3xXbexX194xX3xXa4xX63xX23xX3xX1exXd8xX2axX2bxX3xX75xX19xXexX3xX5xX1fxX71xXexX3xX4xX48xX4xX3xX75xXd2xX3xX1xX28fxX2axX1xX3xXexX1fxX48xX2axX3xX1xX10dxX4xX3xXbexX54axX3xX2bxXdxX3e7xXdxX3xX75xX194xX3xX4xX1xX22xX23xX54axX2axX3xXbexX19xX2axX2bxX3xX98xX41cxXexX3xX5xX1cxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX48xX2axX1xX3xX39xX1xXdxX3xX9dxX6xX23xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xX375xX48xX4xX3xX75xXd2xX3xX1xX28fxX2axX1xX3xX4xX1xX1fxX3xXexX1xX7fxX23xX3xX4xX3e7xX3xX95xXdxX3xX98xX99xX3xX9bxX75xX9dxX1fxXbxXexX10xXa2xX23xXa4xX3xXbexX14axX22xX3xX4xX45xX3xXexX1xX54axX3xX5xX158xX76xXexX3xX2bxXdxX45xX3xX2acxX3xXexXa7xX4xX3xXbexX19xX3xX4xX6xX1fxX3xXbexX54axX3xX9dxX6xX23xX3xXexX441xX3xX4xX63xX23xX3xX2axX99xX23xX3xX7xX6xX2axX2bxX3xX4xX63xX23xX3xX39xX1xX48xX4xX154xX3xXbexXdxX14axX22xX3xXbexX45xX3xX2bxXdxX3e7xXdxX3xXexX1xX67xX4xX1xX3xXexX71xXdxX3xX7xX6xX1fxX3xXbexXd2xXdxX3xX4xX48xX2axX1xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX1xX27cxX2axX2bxX3xX4xX45xX3xX75xX99xX2axX2bxX3xX5xX76xX2axX3xX2axX1xX158xX3xX1exX4f5xXdxXe6xX3xXcxX22xX23xX3xX2axX1xXdxX19axX2axX154xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xXexX67xX3xX1xX1fxX2axX3xX2axX99xX23xX3xX39xX1xXd2xX2axX2bxX3xXexX1xX54axX3xX9dxX6xX23xX3xX5xX19axX2axX3xXexX441xX3xX75xX4dcxXexX3xXbexX7fxXexX3xX9dxX5b9xX2axX2bxX3xX4xX48xX4xX1xX3xX98xX211xX3xX4xX48xX2axX1xX3xX2axX1xX158xX3xX4xX1xXdxX75xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xX58dxX3acxX54axX3xX4xX3e7xX3xX39xX1xXdxX3xX4xX45xX3xXexX1xX54axX3xX98xX211xX3xX4xX48xX2axX1xX3xX9dxX6xX23xX3xX5xX19axX2axX154xX3xX4xX1xX27cxX2axX2bxX3xX4xX165xX2axX2bxX3xX39xX1xXd2xX2axX2bxX3xX4xX45xX3xXbexX29xX3xX2axXcdxX2axX2bxX3xX5xX158xX1a9xX2axX2bxX3xXbexX54axX3xX1exX22xX23xX3xXexXa2xX28fxX3xX4xX1xX22xX23xX15xX2axX3xX9dxX6xX23xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX4xX48xX4xX1xX3xX2axX99xX23xX652xX154xX3xX437xX10xX4xX10xX4xX4xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x332bxX3xXexX1xX19axX75xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xX0xXdxX75xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX2bxX2e6xX2e7xX1fxX1fxX75xXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXe6xX9dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX2axX1xXe6xX98xX2axX4cxX2axX10xX305xX7xX4cxX29fxXc4xX30axX29fxX4cxX2xX29fxX30fxX1exX2a2xX2xX2a2xX29fxX2xXc4xX30axXexXc3xX29fxX2aax5875xX5xX29fxXe6xX320xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXexX3xX5xX19xX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX3xX4xX29xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX4xX45xX3xX4xX48xX2axX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX375xX6xXbxXexXdxX1fxX2axXaxX12xX210xXd2xX3xXbxX1xX383xX2axX2bxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX9bxX75xX9dxX1fxXbxXexX10xXa2xX23xXa4xX3xX5xX1fxX2axX2bxXdxX9dxXa2xX6xX4xX1xXdxX22xX75xX3xX5xX158xX76xXexX3xX2bxXdxX45xXe6xX3xX39exX2axX1xX3a1xX3x2bf2xX6xX9dxXa2xXdxX10xX5xX3x4686xX2bxX22xX10xXexX1fxXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12x9830xXdxX24xX4xX3xX39xX1xXd2xX2axX2bxX3xXexX1xX54axX3xX9dxX6xX23xX3xX5xX158xX1a9xX2axX3xXexXa7xXexX3xX39xX1xXdxX15xX2axX3xX95xXdxX3xX98xX99xX3xX9bxX75xX9dxX1fxXbxXexX10xXa2xX23xXa4xX3xX9dxX15dxX3xX48xXbxX3xXbexX3e7xX1fxX3xX9dxX2acxXdxX3xX2axX1xX12fxX2axX2bxX3xX39xX956xX3xX7xXcdxX2axX3xX75x4acaxXdxX3xXexXa2xX19axX2axX3xX39xX1xXd2xX2axX2bxXe6xX3xX375xX4e0xX2axX2bxX3xX98xX76xXdxX3xX7xXd8xX3xX2bxXdxX6xX3xXexXcdxX2axX2bxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX48xX4xX3xXbexXa7xXdxX3xXexX1xX29xX3xX4xX71xX2axX1xX3xXexXa2xX6xX2axX1xX3xXexX1xX126xX4xX3xXcdxX2axX3xX98xX99xX3xXexX99xXdxX3xX2axX2bxX22xX23xX19axX2axX3xX4xX3e7xX3xX2acxX3xXexXa2xX19axX2axX3xX4xX63xX23xX3xX98xX99xX3xX1exX158xX76xXdxX3xX75xX4dcxXexX3xXbexX7fxXexX154xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX2axX99xX23xX3xXbexX194xX3xXexX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xXcxX22xX23xX3xX2axX1xXdxX19axX2axX154xX3xX2axX1xX45xX75xX3xX2axX2bxX1xXdxX19axX2axX3xX4xX126xX22xX3xX5xX158xX22xX3xX1cxX3xXa2xX5b9xX2axX2bxX3xX39xX1xXd2xX2axX2bxX3xXbxX1xX3e7xXdxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX98xX41cxXexX3xX5xX158xX76xXexX3xX2bxXdxX45xX3xX2axX99xX1fxX3xX4xX165xX2axX2bxX3xX9dxX15dxX3xXbex846dxX23xX3xXbexX15xX2axX3xX2axX2bx735exX3xX4xX571xXexX3xX4xX29xX6xX3xXexXdxX15xX2axX3xX1xX45xX6xXe6xX3xX210xX19xXexX3xX7xXa7xX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX98xX45fxX2axX3xX4xX45xX3xXexX1xX54axX3xXexXac8xX2axX3xXexX71xXdxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX76xXdxX3xX2axX2bxX99xX23xX3xX2axX6xX23xX3xX2axX1xX158xX3xX7xX45xX4xX3xX98xX99xX3xX4xX1xXac8xX2axX3xX9dxX6xX23xX3xX2axX1xX1a4xX3xX9dxXdxX15xXexX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xXbd3xX2axX3xXexXa2xXa7xX2axX3xX39xX956xX3xXexX1xX4e0xX3xX98xX99xX3xX1xX71xX2axX3xX4xX1xX15xX3xX4xX71xX2axX1xX3xXexXa2xX6xX2axX1xX3xXexX1xX126xX4xX3xXcdxX2axX3xX98xX76xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX39xX1xX48xX4xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xX58dx9df6xX1xX12fxX2axX2bxX3xX5xX1fxX99xXdxX3xXbexX19xX2axX2bxX3xX98xX41cxXexX3xX4xX45xX3xX98xX27cxX3xX9dxXdxX15xXexX3xX9dxX6xX23xX3xX1xXdxX24xX2axX3xXbexX71xXdxX3xXexX1xX158xX1a4xX2axX2bxX3xX7xXa7xX2axX2bxX3xX98xX14axX3xXbexX19axX75xX3xXbexX54axX3xX2bxXdxX3e7xX75xX3xXexX1xXdxX54axX22xX3xX4xX71xX2axX1xX3xXexXa2xX6xX2axX1xX3xXexX99xXdxX3xX2axX2bxX22xX23xX19axX2axX3xX98xX76xXdxX3xX4xX1xXdxX75xX3xX98xX99xX3xX1exX4f5xXdxXe6xX3xX375xX1xX27cxX2axX2bxX3xX9dxXdxX15xXexX3xXexXa2xXa7xX2axX3xXexXa2xX1fxX2axX2bxX3xX4xX48xX4xX3xX1xXa7xX4xX3xX2axX1xX383xX3xXexXa2xX19axX2axX3xX4xX63xX23xX3xX98xX99xX3xX39xX1xX3e7xX3xX2axXcdxX2axX2bxX3xX5xX158xX76xXexX3xX2bxXdxX45xX3xX4xX165xX2axX2bxX3xXexXa7xXexX3xX1xX4f5xX2axX3xX2axX1xXdxX14axX22xX3xX7xX1fxX3xX98xX76xXdxX3xX95xXdxX3xX98xX99xX3xX9bxX75xX9dxX1fxXbxXexX10xXa2xX23xXa4xXe6xX3xXcxXd2xXdxX3xX2axX2bxX1xX4baxX3xX2axX1xX45xX75xX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX2axX99xX23xX3xX4xX1xX226xX3xXbexX4f5xX2axX3xX2bxXdxX3e7xX2axX3xX5xX99xX3xX39xX1xXd2xX2axX2bxX3xX4xX45xX3xXbexX29xX3xXexX1xX1a4xXdxX3xX2bxXdxX6xX2axX3xXbexX54axX3xXbxX1xX48xXexX3xXexXa2xXdxX54axX2axX3xX39xX45cxX3xX2axXcdxX2axX2bxX3xX9dxX6xX23xX3xX5xX158xX1a9xX2axX3xXexXa2xX158xX76xX4xX3xX39xX1xXdxX3xXexX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX652xX154xX3xX437xX10xX4xX10xX4xX4xX1xXdxX3xX2bxXdxX3e7xXdxX3xXexX1xX67xX4xX1xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1fxX1exX23xXaxX12xX375xX48xX4xX3xX2axX2bxX1xXdxX19axX2axX3xX4xX126xX22xX3xXexXa2xX158xX76xX4xX3xXbexX63xX23xX3xXbxX1xX12axX2axX3xX5xX76xX2axX3xXexX41cxXbxX3xXexXa2xX22xX2axX2bxX3xX98xX99xX1fxX3xX7xXd8xX3xXexX1xX99xX2axX1xX3xX4xXd2xX2axX2bxX3xXexXdxX15xX2axX3xX1xX45xX6xXe6xX3xX375xXd2xX2axX2bxX3xXexXa2xX28fxX2axX1xX3xX4xX29xX6xX3xX437xX10xX4xX10xX4xX4xX1xXdxX3xX98xX99xX3xX4xX19xX2axX2bxX3xX7xXd8xX3xX9dxX2acxXdxX3xX98xX41cxX23xX3xX2axX1xX158xX3xX75xX19xXexX3xX5xX1a4xXdxX3xX2axX1xX185xX4xX3xX2axX1xX2acxX3xX98xX14axX3xXexX12axX75xX3xX198xX22xX6xX2axX3xXexXa2xX10dxX2axX2bxX3xX4xX29xX6xX3xX98xXdxX24xX4xX3xX2axX2bxX1xXdxX19axX2axX3xX4xX126xX22xX3xX2axX1xX12fxX2axX2bxX3xXexXa2xX158xX1a4xX2axX2bxX3xX1xX1a9xXbxX3xXexX1xX7fxXexX3xX9dxX71xXdxXe6xX3xX5bxXdxX54axX22xX3xXbexX158xX1a9xX4xX3xX4xX48xX4xX1xX3xXexXdxX15xX2axX3xX1xX45xX6xX3xX39xX1xX48xX4xX3xX2axX1xX6xX22xX3xX75xX99xX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xXbexX194xX3xXexXa2xX3e7xXdxX3xX198xX22xX6xX3xXbexX54axX3xX4xX1xXdxX2axX1xX3xXbxX1xX571xX4xX3xX9dxX12axX22xX3xXexXa2xX1a4xXdxX3xX7x45fdxX3xX2bxXdxX27cxXbxX3xX5xX99xX75xX3xX7xX48xX2axX2bxX3xXexX383xX3xX5xX15dxX4xX1xX3xX7xX162xX3xXexXdxX15xX2axX3xX1xX45xX6xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX48xX4xX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX4xX1xXdxX75xX3xX98xX99xX3xXexX1xX27cxX3xX9dxXdxX15xXexX3xX9dxX6xX23xX3xX2axX2bxX99xX23xX3xX2axX6xX23xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xX1exXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exXa2xX10xX5xX6xXexX10xX1exXaxX12xX0xX7xXexXa2xX1fxX2axX2bxX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX19axX2axX3xX198xX22xX6xX2axX3a1xX0xX4cxX7xXexXa2xX1fxX2axX2bxX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2e6xXexX1xX22xX75xX9dxX2e6xX6xX2axX1exX2e6xX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX1xX48xXexX3xX1xXdxX24xX2axX3xX1xX45xX6xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX4xX48xX3xX4xX414xX3xXbexX71xXdxX3xX4xX1xX158xX6xX3xXexX441xX2axX2bxX3xXexX1xX7fxX23xX3xX2acxX3xX375xX6xX75xXbxX22xX4xX1xXdxX6xXaxX3xX1xXa2xX10x9de8xX9xXaxX4cxX39xX1xX1fxX6xX2e6xX1xX1fxX4xX4cxXbxX1xX6xXexX2e6xX1xXdxX10xX2axX2e6xX1xX1fxX6xX2e6xXexX1xX6xX4xX1xX2e6xX5xX1fxX6xXdxX2e6xX4xX6xX2e6xX4xX1fxX2e6xX1exX6xXdxX2e6xX4xX1xX22xX6xX2e6xXexX22xX2axX2bxX2e6xXexX1xX6xX23xX2e6xX1fxX2e6xX4xX6xX75xXbxX22xX4xX1xXdxX6xX4cxX2xX2aaxX9b7x5d29xX2a2xX107fxXe6xX1xXexX75xXaxX12xX0xXdxX75xX2bxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX4cxX75xX10xX1exXdxX6xX4cxX2xX29fxXc4xX4cxX2axX10xX305xX7xX4cxX29fxXc4xX107fxX107fxX4cxX2xXc4xX30fxX1exX30axXc4xX2aaxX29fxXc4xXc4xX9b7xXexX29fxX30fxXc4xX2a2xX5xX2xX2e6xX4xX6xX2e6xX5xX75xX1fxX1exXe6xX320xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXexX3xX5xX19xX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX3xX4xX29xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX4xX45xX3xX4xX48xX2axX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX1exXdxX98xX12xX0xX7xXexXa2xX1fxX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX1xX48xXexX3xX1xXdxX24xX2axX3xX1xX45xX6xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX4xX48xX3xX4xX414xX3xXbexX71xXdxX3xX4xX1xX158xX6xX3xXexX441xX2axX2bxX3xXexX1xX7fxX23xX3xX2acxX3xX375xX6xX75xXbxX22xX4xX1xXdxX6xXaxX3xX1xXa2xX10xX1031xX9xXaxX4cxX39xX1xX1fxX6xX2e6xX1xX1fxX4xX4cxXbxX1xX6xXexX2e6xX1xXdxX10xX2axX2e6xX1xX1fxX6xX2e6xXexX1xX6xX4xX1xX2e6xX5xX1fxX6xXdxX2e6xX4xX6xX2e6xX4xX1fxX2e6xX1exX6xXdxX2e6xX4xX1xX22xX6xX2e6xXexX22xX2axX2bxX2e6xXexX1xX6xX23xX2e6xX1fxX2e6xX4xX6xX75xXbxX22xX4xX1xXdxX6xX4cxX2xX2aaxX9b7xX107fxX2a2xX107fxXe6xX1xXexX75xXaxX12xX61xX1xX48xXexX3xX1xXdxX24xX2axX3xX1xX45xX6xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX4xX48xX3xX4xX414xX3xXbexX71xXdxX3xX4xX1xX158xX6xX3xXexX441xX2axX2bxX3xXexX1xX7fxX23xX3xX2acxX3xX375xX6xX75xXbxX22xX4xX1xXdxX6xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXa2xX1fxX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX375xX48xX4xX3xX2axX1xX99xX3xX39xX1xX3e7xX1fxX3xX4xX414xX3xX1xX10dxX4xX3xX375xX6xX75xXbxX22xX4xX1xXdxX6xX3xX75xX76xXdxX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xXdxX24xX2axX3xX1xX45xX6xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX4xX48xX3xX4xX414xX3xXbexX71xXdxX3xX4xX1xX158xX6xX3xXexX441xX2axX2bxX3xXbexX158xX1a9xX4xX3xXexX1xX7fxX23xX3xXexX441xX3xXexXa2xX158xX76xX4xX3xXexX76xXdxX3xX2axX6xX23xX3xXexX71xXdxX3xXexX226xX2axX1xX3xXf6xX6xX2axXexX10xX6xX23xX3xX210xX10xX6xX2axX4xX1xX10xX23xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX1exXdxX98xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax95f0xX12axX2axX3xXbexX12axX22xX3xXexXdxX19axX2axX3xX2bxXdxX76xXdxX3xX39xX1xX1fxX6xX3xX1xX10dxX4xX3xX4xXd2xX2axX2bxX3xX9dxXa7xX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xXdxX24xX2axX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX9dxX15dxX3xX22xX2axX2bxX3xXexX1xX158xXaxX3xX1xXa2xX10xX1031xX9xXaxX4cxX98xX6xX2axX2e6xX1xX1fxX6xX2e6xX1xX6xX2e6xXexXdxX2axX1xX4cxX5xX6xX2axX2e6xX1exX6xX22xX2e6xXexXdxX10xX2axX2e6xX2bxXdxX1fxXdxX2e6xX39xX1xX1fxX6xX2e6xX1xX1fxX4xX2e6xX4xX1fxX2axX2bxX2e6xX9dxX1fxX2e6xXbxX1xX6xXexX2e6xX1xXdxX10xX2axX2e6xX39xX1xX22xX2axX2bxX2e6xX5xX1fxX2axX2bxX2e6xX9dxXdxX2e6xX22xX2axX2bxX2e6xXexX1xX22xX4cxX2xX2aaxXc3xX2a2xX2a2xX2xXe6xX1xXexX75xXaxX12xX0xXdxX75xX2bxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX4cxX75xX10xX1exXdxX6xX4cxX2xX29fxXc4xX4cxX2axX10xX305xX7xX4cxX29fxXc4xX107fxX2xX4cxX2xXc4xX30fxX1exX29fxX29fxX2xX2a2xX107fxX2xX2aaxXexX9b7xX30axX30fxXc3xX2aaxX5xXc4xXe6xX320xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXexX3xX5xX19xX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX3xXexX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX2bxX3xX4xX29xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX4xX45xX3xX4xX48xX2axX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX1exXdxX98xX12xX0xX7xXexXa2xX1fxX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12b7xX12axX2axX3xXbexX12axX22xX3xXexXdxX19axX2axX3xX2bxXdxX76xXdxX3xX39xX1xX1fxX6xX3xX1xX10dxX4xX3xX4xXd2xX2axX2bxX3xX9dxXa7xX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xXdxX24xX2axX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX9dxX15dxX3xX22xX2axX2bxX3xXexX1xX158xXaxX3xX1xXa2xX10xX1031xX9xXaxX4cxX98xX6xX2axX2e6xX1xX1fxX6xX2e6xX1xX6xX2e6xXexXdxX2axX1xX4cxX5xX6xX2axX2e6xX1exX6xX22xX2e6xXexXdxX10xX2axX2e6xX2bxXdxX1fxXdxX2e6xX39xX1xX1fxX6xX2e6xX1xX1fxX4xX2e6xX4xX1fxX2axX2bxX2e6xX9dxX1fxX2e6xXbxX1xX6xXexX2e6xX1xXdxX10xX2axX2e6xX39xX1xX22xX2axX2bxX2e6xX5xX1fxX2axX2bxX2e6xX9dxXdxX2e6xX22xX2axX2bxX2e6xXexX1xX22xX4cxX2xX2aaxXc3xX2a2xX2a2xX2xXe6xX1xXexX75xXaxX12xX12b7xX12axX2axX3xXbexX12axX22xX3xXexXdxX19axX2axX3xX2bxXdxX76xXdxX3xX39xX1xX1fxX6xX3xX1xX10dxX4xX3xX4xXd2xX2axX2bxX3xX9dxXa7xX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xXdxX24xX2axX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX9dxX15dxX3xX22xX2axX2bxX3xXexX1xX158xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXa2xX1fxX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX12b7xX12axX2axX3xXbexX12axX22xX3xXexXdxX19axX2axX3xX2bxXdxX76xXdxX3xX39xX1xX1fxX6xX3xX1xX10dxX4xX3xX4xXd2xX2axX2bxX3xX9dxXa7xX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xXdxX24xX2axX3xX75xX19xXexX3xXexXa2xX158xX1a4xX2axX2bxX3xX1xX1a9xXbxX3xX1xX45xX6xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX39xX1xX29xX2axX2bxX3xX5xX1fxX2axX2bxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX1xX7fxX23xX3xX5xX1fxX99xXdxX3xX98xX41cxXexX3xXexX1fxX3xX5xX76xX2axX3xXexX1xX1a4xXdxX3xX4xX414xX3xXbexX71xXdxX3xX2axX99xX23xX3xX4xX165xX2axX2bxX3xX9dxX15dxX3xX22xX2axX2bxX3xXexX1xX158xXe6xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX1exXdxX98xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX22xX5xX12xX0xX1exXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa2xXaxX12xX0xX4cxX1exXdxX98xX12xX0xX4cxX1exXdxX98xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX1fxX22xXa2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX120xX1fxX99xX2axX3xX437xX158xX4f5xX2axX2bxX4cxXa79xXc98x6697xX3x7cbcxXcxX1xX10xX1fxX3xXa5dxX61x5490x9b63xX0xX4cxXbxX12