Xăng “bẩn” ảnh hưởng đến xe ô tô như thế nào?
Xăng bẩn hiển nhiên không hề tốt cho xe và động cơ xe của bạn. Vậy thế nào để nhận biết, phòng tránh cũng như giải quyết nếu xe của bạn không may sử dụng xăng bẩn?
d0b7x16082x130bfx10e66x15304x10630xd0d4x10842x13694xX7x157acx11042x10e1bx11370xe2c2x1377bxX5x1467dxXax13e88xe93bx132e0xfc21x16258xX3x109a6x149efx13870xX15x159c3xX3x15183xX15xX1xX3xX1xeab1xf6a8xX15xX16xX3x1439bxffbbxX15xX3x10162xX10xX3xe7c9xX3xXexX2fxX3xX15xX1xX23xX3xXexX1xX29xX3xX15x14284xf3e6x124bbxX0x16a46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1497bxX10xX6x16287xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3xX1xXdx11c5dxX15xX3xX15xX1xXdx150e3xX15xX3x14c62xX1xX2fxX15xX16xX3xX1xec5dxX3xXexe0ccxXexX3xX4xX1xX3exX3xX2cxX10xX3x15d42xX3dxX3xX28xf760xX15xX16xX3xX4x15791xX3xX2cxX10xX3xX4xdb60xX6xX3xX19xdd9fxX15x16641xX3xd6e8x1553axf85bxX3xXexX1xX29xX3xX15xX3dxX3exX3xX28xX61xX3xX15xX1xX96xX15xX3xX19xXdxX29xXex15bdcxX3xXbxX1x1409cxX15xX16xX3xXex1502ax14241xX15xX1xX3xX4x12885xX15xX16xX3xX15xX1xX23xX3xX16xXdxX1exXdxX3xe2e0xd645xX97xX29xXexX3xX15xX29xXcaxX3xX2cxX10xX3xX4xX8dxX6xX3xX19xX91xX15xX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xd1fdxX6xX97xX3xX7x15e4bxX3xX53xd0fexX15xX16xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1432dxX3exX53xX97xXaxX12xX0xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xddf0xX1xX96xX15xX3xX19xXdxX29xXexX3xX2cxX10xX3xX7xXe9xX3xX53xXecxX15xX16xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX0xX41xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xd242xX82xXexX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xXe4xX6xX97xX3xX7xXe9xX3xX53xXecxX15xX16xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3xX7x153a0xX3xX4x160adxX3xXe4xX82xXexX3xX7exX3dxXdxX3xX19xXdxX61xXcaxX3xX1xXdxe1aaxX15xX3xX15xX1xX23x16c01xX3xX28xX82xX15xX16xX3xX4xX87xX3xX15x141c4xX3xXe4xXb7xX97xX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xX28xX71xXcaxXadxX3xX16xXdxX96xXexX3xX4xXecxX4xX3xX6axX1xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX16xX6xXadxX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xXexX1xX61xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX74xX4xXadxX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xX28xXdxX3xX28xX23x16817xX4xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXadx10c56xX3x11ff6x10dc8xX15xX16xX3xX7ex12872xXdxX3xX28xX189xX3xX5xX3dxX3xXb6xe2e5xXexX3xX15xX1xXdxX71xXcaxX3xX15xX1x11477xX15xX16xX3xX19xXdxX61xXcaxX3xX1xXdxX19axX15xX3xX6axX1xXb7xX4xX93xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX95xXdxX19axX4xX3xX15xX1xX96xX15xX3xX19xXdxX29xXexX3xX28xX23xX1f1xX4xX3xX1xXdxX19axX15xX3xXexX23xX1f1xX15xX16xX3xX2cxX1exX97xX3xXb6xX6xX3xX53xX3exX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX5xX3dxX3xX53x12cc2xXadxX3xX19xX24xXdxX3xX4xX189xX3xXb6xX20cxXexX3xX15xX1xXdxX71xXcaxX3xX15xX16xXcaxX97xX67xX15xX3xX15xX1x12c95xX15xX3xX4xX1fdxX15xX16xX3xX53xef80xX15xX3xXexX202xXdxX3xXe4xX82xXexX3xXexf9eexX15xX1xX3xXexXb6xX91xX15xX16xX93xX3xX108xX24xXdxX3xXexX1xX29xXadxX3xX4x11d91xX15xX3xXexX2b2xXe4xX3xX1xXdxX61xXcaxX3xXexX1xX96xXexX3xX6ax1351axXadxX3xX6axXdxX61xXe4xX3xXexXb6xX6xX3xX6axX2d9xX3xX4xX3dxX15xX16xX3xX28xX61xX3xX4xX189xX3xX6axX29xXexX3xX5xXcaxX96xX15xX3xX4xX1xXcaxX1axX15xX3xX2cxXb7xX4xX3xX15xX1xX20cxXexX3xX4xX1xX3exX3xXe4xX2b2xX15xX1xX93xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX0xXdxXe4xX16xX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXax11c37xXdxX53xXexX1xX1a0xX3xeb91xX33cx16794xXbxX2cxe8bdxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a0xX3x12bf2xdcc3x1580bxXbxX2cxX341xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd85cxXe9xX3xX53xXecxX15xX16xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3xX7xX186xX3xX16xX29dxX97xX3xX1xX91xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX2cxX10xX3xX4xX8dxX6xX3xX19xX91xX15xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX41xX41xXdxX93xX19xX6xX3exX1xX6xXexXdxX15xX1xX93xX7exX15xX41xX15xX10xX335xX7xX41xX2xX34dxX34cxX34dxX41xX2xX33exf6f6xX53xX33exX2x11587xX3adxX3b1xX34cxX33exXexX33cxX2xX34dxX34bxX33cxX5xX33exX93x16823xXbxX16xX3fxXb6xX9xX34dxX33exX33cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX15xX1xX3xX1xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX3xX2cxX10xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX15xX1xX23xX3xXexX1xX29xX3xX15xX3dxX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX12xX35axXe9xX3xX53xXecxX15xX16xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3xX7xX186xX3xX16xX29dxX97xX3xX1xX91xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX2cxX10xX3xX4xX8dxX6xX3xX19xX91xX15xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX0xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX13xX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3xX4xX189xX3xX16xX29dxX97xX3xX4xX1xXb7xX97xX3xX2cxX10xX3fxX0xX41xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX1fcxXbcxX15xX16xX3xX15xX1xX23xX3xX15xX1xX217xX15xX16xX3xX5xX3exX91xXdxX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX3xX1xX189xX6xX3xXexX1xX91xX4xX1xX3xX6axX1xXb7xX4xXadxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX6ax10c61xXe4xX3xX4xX1xX20cxXexX3xX5xX23xX1f1xX15xX16xX3xX4xXbcxX15xX16xX3xX5xX3dxX3xX15xX16xXcaxX97xX67xX15xX3xX15xX1xX29dxX15xX3xX16xX29dxX97xX3xX4xX1xXb7xX97xX3xX15xX29xXcaxX3xX15xX1xX23xX3xX28xX23xX1f1xX4xX3xXexXdxX29xXbxX3xX4xX96xX15xX3xX7exX202xXdxX3xX4xXb7xX4xX3xX15xX16xXcax1230fxX15xX3xX4xX1xXb7xX97xX3xX15xX1xX23xX3xXexXdxX6xX3xX5xXe9xX6xX3xX28xXdxX19axX15xXadxX3xX15xX1xXdxX19axXexX3xX28xX82xX3xX5xX202xX15xX93xX93xX93xX3x1153bxX3exX3xX28xX189xX3xX7exXdxX19axX4xX3xX4xX1axX15xX3xXexXb6x12576xX15xX16xX3xX7exX71xX3xX1x15727xX6xX3xX1xX3exX91xX15xX3xX4xXbcxX15xX16xX3xXexX23xX87xX15xX16xX3xXexddd8xX3xX15xX1xX23xX3xX4xXb7xX4xX3xX5xX3exX91xXdxX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX3xX6axX1xXb7xX4xX93xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX0xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12x13473xX1xXb1xX15xX16xX3xXexXb6xXb7xX15xX1xX3xXe4xXcaxX6xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX0xX41xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX50xf438xX97xX3xX4xX74xX3xX16x1596cxX15xX16xX3xXe4xXcaxX6xX3xX24xX3xX15xX1xX217xX15xX16xX3xX4xX29dxX97xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX5xX3dxX3xX28xX91xXdxX3xX5x1233bxX3xXcaxX97xX3xXex111dbxX15xX3xX7exX3dxX3xX15xX87xXdxX3xXe4xX3dxX3xX19xX91xX15xX3xX28xX5e5xX3xX4xX189xX3xXexXb6xX1exXdxX3xX15xX16xX1xXdxX19axXe4xX3xX7exX71xX3xX4xX1xX20cxXexX3xX5xX23xX1f1xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX3xXexX91xXdxX3xX28xX189xX93xX3x163ecxXdxX71xXcaxX3xX15xX3dxX97xX3xX7xX186xX3xX16xXdx10175xXbxX3xX19xX91xX15xX3xX16xXdxX217xX3xX28xX23xX1f1xX4xX3xe770xX3xXe4xX82xXexX3xX4xXb7xX4xX1xX3xXexX23xX87xX15xX16xX3xX28xX74xXdxX3xX675xX3xX7xX56dxX3xX28xX516xX15xX16xX3xX28xX71xXcaxX3xX7exX71xX3xX4xX1xX20cxXexX3xX5xX23xX1f1xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxXe4xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX53xXexX1xXcaxXe4xX19xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX335xXdxX53xXexX1xX1a0xX3xX33cxX3b1xX33exXbxX2cxX341xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a0xX3xX34bxX2xX34cxXbxX2cxX341xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexXb6xXb7xX15xX1xX3xXe4xXcaxX6xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX41xX41xXdxX93xX19xX6xX3exX1xX6xXexXdxX15xX1xX93xX7exX15xX41xX15xX10xX335xX7xX41xX2xX34dxX34cxX34dxX41xX2xX33exX3adxX53xX33exX2xX3b1xX3adxX3b1xX33exX33cxXexX34cxf4a3x157aexX3b1xX74dxX5xX33exX93xX3bfxXbxX16xX3fxXb6xX9xX33cxX2xX34dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX15xX1xX3xX1xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX3xX2cxX10xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX15xX1xX23xX3xXexX1xX29xX3xX15xX3dxX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX12xX50xX5e5xX97xX3xX4xX74xX3xX16xX5ecxX15xX16xX3xXe4xXcaxX6xX3xX24xX3xX15xX1xX217xX15xX16xX3xX4xX29dxX97xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX5xX3dxX3xX28xX91xXdxX3xX5xX613xX3xXcaxX97xX3xXexX613xX15xX3xX7exX3dxX3xX15xX87xXdxX3xXe4xX3dxX3xX19xX91xX15xX3xX28xX5e5xX3xX4xX189xX3xXexXb6xX1exXdxX3xX15xX16xX1xXdxX19axXe4xX3xX7exX71xX3xX4xX1xX20cxXexX3xX5xX23xX1f1xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX3xXexX91xXdxX3xX28xX189xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX50xX5e5xX97xX3xXexX96xXbxX3xX1xX2b2xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX15xX1xX3xXexX1xX189xXdxX3xXc9xXcaxX10xX15xX3xX5xX20cxX97xX3xX1xX189xX6xX3xX28xX87xX15xX3xXe4xXcaxX6xX3xX2cxX14xX15xX16xX1a0xX3xX657xX6xX3xX7xX74xX3xX15xX16xX23x10a06xXdxX3xXexXdxX67xXcaxX3xX53xX1fdxX15xX16xX3xX6axX1xXdxX3xXe4xXcaxX6xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX53xX2c7xXcaxX3xX28xX71xXcaxX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xX5xX20cxX97xX3xX1xX189xX6xX3xX28xX87xX15xXadxX3xXexXb6x11778xX3xX15xX1xX217xX15xX16xX3xXexXb6xX23xX86exX15xX16xX3xX1xX1f1xXbxX3xX4xX189xX3xX4xX2fxX15xX16xX3xXexX97xX3xXb6xXdxX67xX15xX16xXadxX3xX1xX3ex15d4cxX4xX3xX4xX2c7xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX3exXb7xX15xX3xX1xX189xX6xX3xX28xX87xX15xX93xX3xXcxXcaxX97xX3xX15xX1xXdxX67xX15xXadxX3xX28xX29dxX97xX3xX5xX3dxX3xXexX1xX189xXdxX3xXc9xXcaxX10xX15xX3xX4xX2c7xX15xX3xXexX1xX6xX97xX3xX28xX1abxXdxXadxX3xX19xX24xXdxX3xX15xX29xXcaxX3xX2cxX1exX97xX3xXb6xX6xX3xX7exX20cxX15xX3xX28xX71xX3xX16xX2b2xX3xX5xXdxX67xX15xX3xXc9xXcaxX6xX15xX3xX28xX29xX15xX3xX4xX1xX20cxXexX3xX5xX23xX1f1xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxXadxX3xX1xX189xX6xX3xX28xX87xX15xX3xX28xX189xX3xX4xX1xX613xX15xX1xX3xX5xX3dxX3xX19x10464xX15xX16xX3xX4xX1x1107dxX15xX16xX3xXc9xXcaxX6xX15xX3xXexXb6xX551xX15xX16xX3xX4xX1xX96axX15xX16xX3xXe4xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX7exXdxX19axX4xX3xX19xX91xX15xX3xX28xX5e5xX3xXe4xXcaxX6xX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX3xX24xX3xXexXb6xX91xXe4xX3xX4xXcaxX15xX16xX3xX4xX20cxXbxX3xX28xX189xX93xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX0xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX13xXe9xX3xX5xX613xX3xXexX1xX29xX3xX15xX3dxX3exX3xX4xX1xX3exX3xX28xX665xX15xX16xX3xX6axX1xXdxX3xXe4xXcaxX6xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3fxX0xX41xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX116xX29xXcaxX3xX53xX613xX15xX1xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3xXe4xX3dxX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xX28xX23xX1f1xX4xX3xX2cxXe9xX3xX5xX613xX3xX15xX16xX6xX97xXadxX3xX2cxX10xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX4xX2c7xX15xX3xX28xX23xX1f1xX4xX3xXb6xX665xXexX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3xX6axX1xX559xXdxX3xX19xX2b2xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxXadxX3xX2cxX665xX4xX3xXb6xXe9xX6xX3xX6axXdxXe4xX3xXbxX1xXcaxX15xX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxXadxX3xX2cxX665xX4xX3xXb6xXe9xX6xX3xX19xX87xXe4xX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX93xX3xX1fcxXb7xX4xX3xX4xX2fxX15xX16xX3xX7exXdxX19axX4xX3xX15xX3dxX97xX3xXexX1xX23xX86exX15xX16xX3xX5xX3dxX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xXe4xX20cxXexX3xX15xX1xXdxX71xXcaxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX613xX3xX7exX202xXdxX3xX19xX20cxXexX3xX6axX61xX3xX1xX5e5xX15xX16xX3xX2cxX10xX3xX7exX3dxX3xX53xXb1xX15xX16xX3xX2cxX10xX3xX15xX3dxX3exX93xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX1fcxXb1xX15xX3xX15xX29xXcaxX3xX19xX91xX15xX3xX4xX74xX3xX18xXc9xXcaxXb7xX1cxXadxX3xX4xX1xX3exX3xX4xX1xX91xX97xX3xX2cxX10xX3xX19xX964xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX3xX19xX1axX15xXadxX3xXexX1xX2b2xX3xX4xXb7xX4xX3xXexXb6xX23xX86exX15xX16xX3xX1xX1f1xXbxX3xX2cxX20cxXcaxX3xX15xX1xX20cxXexX3xX28xX74xXdxX3xX7exX202xXdxX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX2cxX10xX3xX4xX8dxX6xX3xX19xX91xX15xX3xX7xX186xX3xX5xX3dxX1a0xX3xX1xX559xX15xX16xX3xX19xX87xXe4xX3xX2cxX14xX15xX16xXadxX3xX1xX559xX15xX16xX3xX1xX19axX3xXexX1xX74xX15xX16xX3xX6axXdxXe4xX3xXbxX1xXcaxX15xXadxX3xX7exX3dxX3xX7xX74xX3xXexXdxX71xX15xX3xX7xX186xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX19xX559xX3xXb6xX6xX3xX7xX186xX3xX5xX3dxX3xXb6xX20cxXexX3xX5xX202xX15xX93xX3xX95xX613xX3xX53xXecxX3xX15xX1xX23xX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX19xX87xXe4xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xXexXb6xX67xX15xX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX156xX10xXb6xX4xX10xX53xX10xX7xX675xX108xX10xX15x12796xX3xX1fcxX3b1xX33exX33exX3xXbxX1xXdxX67xX15xX3xX19xX1exX15xX3xX3b1xX33exX2xX3b1xX3xX4xXbcxX15xX16xX3xX4xX189xX3xX16xXdxXb7xX3xX2cxX20cxXbxX3xX2cx13ecbxX3xX3b1xX33exX3xXexXb6xXdxX19axXcaxX3xX28xX516xX15xX16xX3xf7a1xX1xX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX613xX15xX1xX3xX1xX5e5xX15xX16x13c29xX93xX3xXcxXb6xX3exX15xX16xX3xX6axX1xXdxX3xX28xX189xXadxX3xX15xX1xX217xX15xX16xX3xXexXb7xX4xX3xX1xX91xXdxX3xX7exX71xX3xX5xX29dxXcaxX3xX53xX3dxXdxX3xX15xX1xX23xX3xXexXcaxX1abxXdxX3xXexX1xX551xX3xX28xX82xX15xX16xX3xX4xX87xXadxX3xX4xXb7xX4xX3xX5xX3exX91xXdxX3xX28xX23xX86exX15xX16xX3xX74xX15xX16xX3xX53xX2a6xX15xX3xXc47xX19xfd57xX3xXexX91xXbxX3xX4xX1xX20cxXexX3xX14xX15xX3xXe4xXb1xX15xXc57xX1faxX3xX7xX186xX3xX5xX3dxX3xX15xX1xX217xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX613xX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xXexX1xX61xX3xX28xX3exX3xX28xX29xXe4xX3xX28xX23xX1f1xX4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX0xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6axX4caxXe4xX3xX4xX1xX20cxXexX3xX5xX23xX1f1xX15xX16xX3xX4xX189xX3xXexX1xX61xX3xX5xX3dxXe4xX3xX1xX559xX15xX16xX3xX28xX82xX15xX16xX3xX4xX87xX3fxX0xX41xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX3exX53xX97xXaxX12xX1fcxX29dxXcaxX3xXexXb6xX1exX3xX5xX86exXdxX3xX5xX3dxX3xX4xX189xXadxX3xX15xX1xX23xX15xX16xX3xX4xXbcxX15xX16xX3xX28xX8a5xX15xX16xX3xX5xX3exX3xX5xX5ecxX15xX16xX3xX6axX1xXdxX3xX7exXdxX19axX4xX3xX15xX3dxX97xX3xX4xX56dxX4xX3xX6axe814xX3xX1xX5e5xX15xX3xX1xX217xXcaxX93xX3xX657xXdxX71xXcaxX3xX15xX3dxX97xX3xX2cxX1exX97xX3xXb6xX6xX3xX6axX1xXdxX3xXexX1xX86exXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX4xXbcxX15xX16xX3xXexX91xXbxX3xX4xX1xX20cxXexX3xX5xX3dxXe4xX3xX7xX6xXdxX3xXexX1xX86exXdxX3xX28xXdxX61xXe4xX3xX28xXb7xX15xX1xX3xX5xXe9xX6xXadxX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX3xX19xXcb0xX3xX53xX516xX15xX3xX15xX4caxXexX3xXc9xXcaxXb7xX3xXe4xX96axX4xX3xX7exX3dxX3xX6axX1xXdxX3xX19xXcaxX16xXdxX3xX28xXb7xX15xX1xX3xX5xXe9xX6xXadxX3xX5xX56dxX4xX3xX16xXdxX5e5xX15xX3xX15xX24xX3xX28xX82xXexX3xX15xX16xX82xXexX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xXexX1xX10xX3exX3xXc9xXcaxX97xX3xX4xXb7xX4xX1xX3xX28xX5e5xX3xXbxX1xXb7xX3xX28xXc37xX15xX1xX3xXbxXdxX7xXexX3exX15xX3xX28xX61xX3xXexX1xX3exXb7xXexX3xXb6xX6xX3xX15xX16xX3exX3dxXdxX93xX3xX116xX16xX6xX97xX3xX4xX1exX3xXexXb6xX67xX15xX3xXexX1xX29xX3xX16xXdxX202xXdxXadxX3xX7exXdxX19axX4xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX3xX6axX1xXdxX29xX15xX3xXbxXdxX7xXexX3exX15xX3xX19xXcb0xX3xX28xXecxX4xX3xXexX1xX8dxX15xX16xX3xX4xXbcxX15xX16xX3xX5xX3dxX3xXexXb6xX23xX86exX15xX16xX3xX1xX1f1xXbxX3xXb6xX20cxXexX3xX1xX5e5xX15xX3xX1xX217xXcaxX93xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX7exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXb6xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX67xX15xX3xXc9xXcaxX6xX15xX1a0xX0xX41xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xXcaxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX675xXexX1xXcaxXe4xX19xX675xX6xX15xX53xX675xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1319bxX1xX24xXdxX3xX28xX82xX15xX16xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX6axX1xXdxX3xX28xX6xX15xX16xX3xX28xX1abxX3xX2cxX14xX15xX16xXadxX3xX15xX16xXcaxX97xX3xX4xX87xX3xX16xX29dxX97xX3xX18xXexX1xX1exXe4xX3xX1xX551xX6xX1cxX3xXexX3dxXdxX3xX2cxX29xX3xX4xX2c7xX15xX3xX19xXdxX29xXexXaxX3xX1xXb6xX10xef57xX9xXaxX41xX2cxX10xX41xX6axX1xX3exXdxX675xX53xX3exX15xX16xX675xX3exX675xXexX3exX675xX6axX1xXdxX675xX53xX6xX15xX16xX675xX53xX3exX675xX2cxX6xX15xX16xX675xX15xX16xXcaxX97xX675xX4xX3exX675xX16xX6xX97xX675xXexX1xX6xXe4xX675xX1xX3exX6xX675xXexX6xXdxX675xX2cxX10xX675xX4xX6xX15xX675xX19xXdxX10xXexX41xX2xX74dxX33cxX33exX2xX33cxX93xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX16xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX41xXe4xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3b1xX33exX41xX15xX10xX335xX7xX41xX2xX34dxX3b1xX74cxX41xX2xX33exX3adxX53xX34cxX2xX33exX34cxX34dxX34bxX34cxXexX34cxX33cxX74dxX34bxX5xX34dxX675xX53xX3exX675xX2cxX6xX15xX16xX675xX34cxX675xX2xX33cxX675xX74dxX675xX3b1xX33exX2xX34dxX93xX3bfxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX15xX1xX3xX1xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX3xX2cxX10xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX15xX1xX23xX3xXexX1xX29xX3xX15xX3dxX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX7exX12xX0xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf2dxX1xX24xXdxX3xX28xX82xX15xX16xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX6axX1xXdxX3xX28xX6xX15xX16xX3xX28xX1abxX3xX2cxX14xX15xX16xXadxX3xX15xX16xXcaxX97xX3xX4xX87xX3xX16xX29dxX97xX3xX18xXexX1xX1exXe4xX3xX1xX551xX6xX1cxX3xXexX3dxXdxX3xX2cxX29xX3xX4xX2c7xX15xX3xX19xXdxX29xXexXaxX3xX1xXb6xX10xXf79xX9xXaxX41xX2cxX10xX41xX6axX1xX3exXdxX675xX53xX3exX15xX16xX675xX3exX675xXexX3exX675xX6axX1xXdxX675xX53xX6xX15xX16xX675xX53xX3exX675xX2cxX6xX15xX16xX675xX15xX16xXcaxX97xX675xX4xX3exX675xX16xX6xX97xX675xXexX1xX6xXe4xX675xX1xX3exX6xX675xXexX6xXdxX675xX2cxX10xX675xX4xX6xX15xX675xX19xXdxX10xXexX41xX2xX74dxX33cxX33exX2xX33cxX93xX1xXexXe4xXaxX12xXf2dxX1xX24xXdxX3xX28xX82xX15xX16xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX6axX1xXdxX3xX28xX6xX15xX16xX3xX28xX1abxX3xX2cxX14xX15xX16xXadxX3xX15xX16xXcaxX97xX3xX4xX87xX3xX16xX29dxX97xX3xX18xXexX1xX1exXe4xX3xX1xX551xX6xX1cxX3xXexX3dxXdxX3xX2cxX29xX3xX4xX2c7xX15xX3xX19xXdxX29xXexX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX657xX1abxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX15xX1xX23xX15xX16xX3xX7exX2a6xX15xX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xXexX5ecxXexX3xXe4xXb7xX97xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX5xX3dxX3xXe4xX82xXexX3xXexX1xX189xXdxX3xXc9xXcaxX10xX15xX3xX7exX2fxX3xX4xX1fdxX15xX16xX3xX15xX16xXcaxX97xX3xX1xXdxX61xXe4xX3xX15xX1xX23xX15xX16xX3xX5xX91xXdxX3xXb6xX20cxXexX3xX15xX1xXdxX71xXcaxX3xXexX3dxXdxX3xX2cxX29xX3xXe4xX5ecxX4xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX2c7xXe4xX3xX15xX3dxX97xX93xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX7exX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34dxX3xX28xXdxX71xXcaxX3xXexXcaxX97xX19axXexX3xX28xX74xXdxX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xX5xX3dxXe4xX3xX7exX202xXdxX3xX2fxX3xXexX2fxX3xXe4xX202xXdxX3xXe4xXcaxX6xXaxX3xX1xXb6xX10xXf79xX9xXaxX41xX2cxX10xX41xX34dxX675xX53xXdxX10xXcaxX675xXexXcaxX97xX10xXexX675xX53xX3exXdxX675xX6axX1xX3exX15xX16xX675xX5xX6xXe4xX675xX7exX3exXdxX675xX3exX675xXexX3exX675xXe4xX3exXdxX675xXe4xXcaxX6xX41xX2xX74dxX34bxX34bxX3adxX34cxX93xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX16xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX41xXe4xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3b1xX33exX41xX15xX10xX335xX7xX41xX2xX34dxX3b1xX34bxX41xX2xX34cxX34bxX53xX3b1xX2xX3adxX34bxX33exX33exX34cxXexX3b1xX74cxX2xX33cxX3adxX5xX33exX93xX3bfxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX15xX1xX3xX1xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX3xX2cxX10xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX15xX1xX23xX3xXexX1xX29xX3xX15xX3dxX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX7exX12xX0xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34dxX3xX28xXdxX71xXcaxX3xXexXcaxX97xX19axXexX3xX28xX74xXdxX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xX5xX3dxXe4xX3xX7exX202xXdxX3xX2fxX3xXexX2fxX3xXe4xX202xXdxX3xXe4xXcaxX6xXaxX3xX1xXb6xX10xXf79xX9xXaxX41xX2cxX10xX41xX34dxX675xX53xXdxX10xXcaxX675xXexXcaxX97xX10xXexX675xX53xX3exXdxX675xX6axX1xX3exX15xX16xX675xX5xX6xXe4xX675xX7exX3exXdxX675xX3exX675xXexX3exX675xXe4xX3exXdxX675xXe4xXcaxX6xX41xX2xX74dxX34bxX34bxX3adxX34cxX93xX1xXexXe4xXaxX12xX34dxX3xX28xXdxX71xXcaxX3xXexXcaxX97xX19axXexX3xX28xX74xXdxX3xX6axX1xX2fxX15xX16xX3xX5xX3dxXe4xX3xX7exX202xXdxX3xX2fxX3xXexX2fxX3xXe4xX202xXdxX3xXe4xXcaxX6xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXf2dxX1xXdxX3xX5xXb7xXdxX3xX2cxX10xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX28xX8ccxX4xX3xX19xXdxX19axXexX3xX5xX3dxX3xX2cxX10xX3xXe4xX202xXdxXadxX3xX19xX91xX15xX3xX7xX186xX3xX7exX2fxX3xXexX1xX96axX4xX3xX1xX2b2xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX15xX1xX3xXe4xX82xXexX3xX7exX3dxXdxX3xXexX1xX189xXdxX3xXc9xXcaxX10xX15xX3xX5xXb7xXdxX3xX2cxX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX2c7xXe4xX93xX3xX1fcxX1fdxX15xX16xX3xX28xXdxX61xXe4xX3xXe4xX8ccxXexX3xX7exX3dxX3xXexX2b2xXe4xX3xXb6xX6xX3xX5xX86exXdxX3xX6axX1xXcaxX97xX67xX15xX3xX1xX217xXcaxX3xX613xX4xX1xX3xX28xX61xX3xX7xXe9xX6xX3xX15xX1xX217xX15xX16xX3xXexX1xX189xXdxX3xXc9xXcaxX10xX15xX3xX2cxX20cxXcaxX3xX15xX3dxX97xX93xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX7exX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX540xX20cxXcaxX3xX1xXdxX19axXcaxX3xX15xX1xX96xX15xX3xX19xXdxX29xXexX3xX2cxX10xX3xXe4xXcaxX6xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xXb6xX24xXe4xXaxX3xX1xXb6xX10xXf79xX9xXaxX41xX2cxX10xX41xX53xX6xXcaxX675xX1xXdxX10xXcaxX675xX15xX1xX6xX15xX675xX19xXdxX10xXexX675xX2cxX10xX675xXe4xXcaxX6xX675xXbxX1xX6xXdxX675xX2cxX6xX15xX16xX675xXb6xX3exXe4xX41xX2xX74dxX34bxX34cxX2xX34dxX93xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX16xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX41xXe4xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3b1xX33exX41xX15xX10xX335xX7xX41xX2xX34dxX3b1xX34cxX41xX2xX33exX3adxX53xX33cxX2xX33cxX34bxX33cxX3adxX33cxXexX3adxX34cxX34bxX74dxX5xX34dxX675xXbxX1xX3exXexX3exX675xX2xX675xX2xX3adxX33cxX33exX2xX34cxX74dxX33cxX2xX34cxX74cxX74cxX93xX3bfxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX15xX1xX3xX1xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX3xX2cxX10xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xX15xX1xX23xX3xXexX1xX29xX3xX15xX3dxX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX7exX12xX0xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX540xX20cxXcaxX3xX1xXdxX19axXcaxX3xX15xX1xX96xX15xX3xX19xXdxX29xXexX3xX2cxX10xX3xXe4xXcaxX6xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xXb6xX24xXe4xXaxX3xX1xXb6xX10xXf79xX9xXaxX41xX2cxX10xX41xX53xX6xXcaxX675xX1xXdxX10xXcaxX675xX15xX1xX6xX15xX675xX19xXdxX10xXexX675xX2cxX10xX675xXe4xXcaxX6xX675xXbxX1xX6xXdxX675xX2cxX6xX15xX16xX675xXb6xX3exXe4xX41xX2xX74dxX34bxX34cxX2xX34dxX93xX1xXexXe4xXaxX12xX540xX20cxXcaxX3xX1xXdxX19axXcaxX3xX15xX1xX96xX15xX3xX19xXdxX29xXexX3xX2cxX10xX3xXe4xXcaxX6xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xXb6xX24xXe4xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXb6xX3exX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXcxXb6xX6xX15xX16xX3xX18xX540xX3exX3xXdxXexX3xX97xX3exXcaxXb6xX7xX10xX5xXf79xX1cxX3xX4xX189xX3xX19xX3dxXdxX3xX7exXdxX29xXexX3xX4xX1xXc37xX3xXb6xX6xX3xX3adxX3xX53xX20cxXcaxX3xX1xXdxX19axXcaxX3xX24xX3xX4xXb7xX4xX3xX5xX3exX91xXdxX3xXbxX1xX23xX87xX15xX16xX3xXexXdxX19axX15xX3xX4xX87xX3xX16xXdxX202xXdxX3xX53xX1fdxX15xX16xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX3xX19xX1axX15xXadxX3xX15xX1xXdxX67xX15xX3xX5xXdxX19axXcaxX3xX6axX4caxXe4xX3xX4xX1xX20cxXexX3xX5xX23xX1f1xX15xX16xX93xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX7exX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xXcaxX5xX12xX0xX53xXdxX7exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb6xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX7exX12xX0xX41xX53xXdxX7exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35axX3exXcaxXb6xX4xX10xXaxX12xXcxX41xX1xX0xX41xXbxX12