Lắp đặt 200 bình dung dịch rửa tay trên xe bus tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, sáng 21/3, Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh và Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức lắp đặt bình dung dịch rửa tay trên xe bus và phát tờ rơi tới người dân.
b77bx131a9x10858x11fe6x14cd6x10922x14f1dx12a8ax1160bxX7x12d94x15289xc275x10918xf96exc3ddxX5xf568xXax11ae4xb955xcb17xXbxX3xfcf7xe832xXexX3x10064xc74axX1cxX3xccedx141bfx132bexX1xX3x141e5x11768xX21x10bf1xX3xX24xcc40xX4xX1xX3x12bd2xdfd0xX6xX3xXexX6x14d9axX3xXexX2exd3b3xX21xX3xf2c3xX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXex1100bxXdxX3x136c6xd3f4xX3xXcx13220xX21xX1xX0xf4e2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6xX24xXaxX12xXcxXdx106fbxXbxX3xXex1166bxX4xX3xXexX1x10c1fxX4xX3xX1xXdx11b0fxX21xX3xX4x14b61xX4xX3xX1x11cc7xX43xXexX3xX17x11641xX21xX27xX3xXbxX1x114f8xX21xX27xd149xX3xX4xX1x1003cxX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3x1019exX7bx10407xXdxX24x151eaxX2xf61cxX89xX3xX7xX77xX21xX27xX3xX1bxX2xX4ex10cb8xX89xX3xf589xX7bxX47xX21xX3x149a1xX1xX8dxXdxX3xX96xX96x1246cx12793xc138x13b51xX3xXexf1b6xX21xX1xX3xX98xX47xX3xXabxX7bxX47xX21xX3xXexX2ex13034x1335exX21xX27xX3xX96xX6xX7bxX3xX17x10cbfxX21xX27xX3x1422cxX3xXexX65xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3xXex140ecxX3xX4xX1x10176xX4xX3xX5xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xX98xX47xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexXccxX3xX2ex13f58xXdxX3xXexc674xXdxX3xX21xX27xXcbxXccxXdxX3xX24x12933xX21x15046xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxdf17xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXax11907xXdxX24xXexX1xc304xX3xf772xX2x14800xXbxX3bxc591xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX16exX3xX172xX2xX1cxXbxX3bxX175xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX4exX4exXdxX135xX1fxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX21xX1xX135xX98xX21xX4exX21xX10xX169xX7xX4exX1bxX1cxX2xX2xX4exX2xX172xX172xX24xX170xX2xX1cx11f10xX1b3xX1cxX172xXexXa8xXa8xX1cxX1cxe9fbxX5xX1cxX135xd363xXbxX27x106f4xX2exX9xX170xX9dxXa8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX7bxX21xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX9bxX6xX5xXdxX27xX21xX16exX3xX1c0xX25xX7xXexXdxf445xX34xX175xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xX17xf3a3xX89xX3xX17xX7bxX47xX21xX3xX17xe27fxX3xXexXdxX65xX21xX3xX1xX47xX21xX1xX3xX5xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3x11aa0xX1xbae4xX3xX4xX1xX7bxX3xXexd30dxXexX3xX4x11e3fxX3xX4xX77xX4xX3xXexX25xX34xX65xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXexX2exX38xX21xX3xX17xX2axX6xX3xX1fxX47xX21xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX14fxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX24xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX3bxX175xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX16exX3xX172xX2xX1cxXbxX3bxX175xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX4exX4exXdxX135xX1fxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX21xX1xX135xX98xX21xX4exX21xX10xX169xX7xX4exX1bxX1cxX2xX2xX4exX2xX172xX172xX24xX170xX2xX1cxX1b3xX1b3xX1bxX1cxXexX172xX1cxXa8xX1bcxX9dxX5xX1cxX135xX1c0xXbxX27xX1c3xX2exX9xX9dxX1b3xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX7bxX21xXaxX12x14d64x10e40xXdxX3xX3bxX10xX3xX17xXcbx14d6axX4xX3xX5xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xXexX43xXdxX3xX4xX2fxX6xX3xX5xX38xX21xX89xX3xX3bxX25xX8dxX21xX27xX135xX135xX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX14fxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX24xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX3bxX175xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX16exX3xX172xX2xX1cxXbxX3bxX175xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX4exX4exXdxX135xX1fxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX21xX1xX135xX98xX21xX4exX21xX10xX169xX7xX4exX1bxX1cxX2xX2xX4exX2xX172xX172xX24xX170xX2xX1cxX1b3xX1b3xX2xXa8xXexX1bcxX170xX1bxX1cxXa8xX5xX1cxX135xX1c0xXbxX27xX1c3xX2exX9xe578xX1b3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX7bxX21xXaxX12xX135xX135xX135xXexX43xX7bxX3xXexX1xX25xbdd7xX21xX3xXexXdxX73xX21xX3xX4xX1xX7bxX3xX1xX47xX21xX1xX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX4xX249xX3xXexX1xffdfxX3xX7xX77xXexX3xX281xX1xX25xfaa5xX21xX3xX281xX1xXdxX3xX5xX38xX21xX3xX98xX47xX3xX3bxX25xX8dxX21xX27xX3xX3bxX10xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX14fxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX24xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX3bxX175xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX16exX3xX172xX2xX1cxXbxX3bxX175xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX4exX4exXdxX135xX1fxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX21xX1xX135xX98xX21xX4exX21xX10xX169xX7xX4exX1bxX1cxX2xX2xX4exX2xX172xX172xX24xX170xX2xX1cxX1b3xX1b3xXa8xX1bcxXexX170xX9dxXa8xX1bxX1b3xX5xX1cxX135xX1c0xXbxX27xX1c3xX2exX9xX9dxX2xX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX7bxX21xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX9bxX6xX5xXdxX27xX21xX16exX3xX1c0xX25xX7xXexXdxX23exX34xX175xXaxX12xX96xX77xX4xX3xXabx152abxXcxXbaxX3xX4xf5ddxX21xX27xX3xX17xX252xX3xX24xX77xX21xX3xX2xX1cxX1cxX3xXbxX7bxX7xXexX10xX2exX3xXexX25xX34xX38xX21xX3xXexX2exX25xX34x10601xX21xX89xX3xX21xX1xX14xX4xX3xX21xX1x100a6xX3xX1xX47xX21xX1xX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX4xX77xX4xX3xX1fxXcbxX129xX4xX3xX17xX4edxX3xX17xX28exX14fxX3xX1fxX28exX7bxX3xX6xX21xX3xXexX7bxX47xX21xX3xX4xX1xX7bxX3xX1fxX28exX21xX3xXexX1xX133xX21xX3xX281xX1xXdxX3xX7xX2fxX3xX24xX69xX21xX27xX3xXbxX1xXcbxX125xX21xX27xX3xXexXdxX73xX21xX3xX4xX283xX21xX27xX3xX4xX80xX21xX27xX135xX135xX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX14fxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX24xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX3bxX175xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX16exX3xX172xX2xX1cxXbxX3bxX175xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX4exX4exXdxX135xX1fxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX21xX1xX135xX98xX21xX4exX21xX10xX169xX7xX4exX1bxX1cxX2xX2xX4exX2xX172xX172xX24xX170xX2xX1cxX1b3xX170xX1cxX467xXexX1b3xX1bcxX2xX1cxX1bcxX5xX1cxX135xX1c0xXbxX27xX1c3xX2exX9xX1bcxX1bcxXa8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX7bxX21xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX9bxX6xX5xXdxX27xX21xX16exX3xX1c0xX25xX7xXexXdxX23exX34xX175xXaxX12xX135xX135xX135xX3xX98xX47xX3xXbxX1xX77xXexX3xX1b3xX1cxX1cxX3xXexXccxX3xX2exX125xXdxX3xXexX25xX34xX38xX21xX3xXexX2exX25xX34xX643xX21xX3xXbxX1xX86xX21xX27xX89xX3xX4xX1xX8dxX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX1fxX73xX21xX1xX3xX96xX7bxX98xXdxX24xX9bxX2xX9dxX3xX4xX1xX7bxX3xX1xX47xX21xX1xX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xXexX43xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX17xXdxX4edxX14fxX3xX4xX1xXccxX3xX98xX47xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX14fxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX21xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX24xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX3bxX175xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX16exX3xX172xX2xX1cxXbxX3bxX175xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX4exX4exXdxX135xX1fxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX21xX1xX135xX98xX21xX4exX21xX10xX169xX7xX4exX1bxX1cxX2xX2xX4exX2xX172xX172xX24xX170xX2xX1cxX1b3xX170xX1bxX1bxXexX467xX1b3xX172xX1bcxX1bcxX5xX1cxX135xX1c0xXbxX27xX1c3xX2exX9xX2xX1b3xX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX7bxX21xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX9bxX6xX5xXdxX27xX21xX16exX3xX1c0xX25xX7xXexXdxX23exX34xX175xXaxX12xXcxX1xXccxXdxX3xX27xXdxX6xX21xX3xXexX129xXdxX89xX3xXabxX7bxX47xX21xX3xXb0xX1xX8dxXdxX3xX96xX96xXb7xXb8xXb9xXbaxX3xXexXbdxX21xX1xX3xX98xX47xX3xXabxX7bxX47xX21xX3xXexX2exXcbxXccxX21xX27xX3xX96xX6xX7bxX3xX17xXd5xX21xX27xX3xXd9xX3xXexX65xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3xXexXdxX65xXbxX3xXexX69xX4xX3xX24xX25xX34xX3xXexX2exX20xX3xX98xX47xX3xX21xX1xX133xX21xX3xX2exX80xX21xX27xX3xX14fxX283xX3xX1xX20xX21xX1xX3xXexX43xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX17xX2axX6xX3xX17xXdxX4edxX14fxX3xX4xX283xX21xX27xX3xX4xX80xX21xX27xX0xX4exXbxX12xX0xX24xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX24xX2exX10xX5xX6xXexX10xX24xXaxX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9bxXexX1xX25xX14fxX1fxX9bxX6xX21xX24xX9bxX7xX6xXbxX7bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbaxX27xXcbxXccxXdxX3xXexXdxX38xX25xX3xX24xcb94xX21xX27xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3xX17xXcbxX3a6xX4xX3xX17xX7bxX3xXexX1xX133xX21xX3xX21xX1xXdxX73xXexX89xX3xX1fxX25xX80xX4xX3xXbxX1xX28exXdxX3xX14fxX6xX21xX27xX3xX281xX1xX4f6xX25xX3xXexX2exX6xX21xX27xX3xX281xX1xXdxX3xX98xX47xX7bxX3xX17xXdxX4edxX14fxX3xX14fxX25xX6xX3xX7xX14xX14fxX3xXexX4d1xXbxX3xXexX2exX25xX21xX27xXaxX3xX1xX2exX10xX23exX9xXaxX4exXexX1xX25xX7bxX21xX27xX9bxX14fxX6xXdxX9bxX24xXdxX4xX1xX9bxX98xX25xX4exX21xX27xX25xX7bxXdxX9bxXexXdxX10xX25xX9bxX24xX25xX21xX27xX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX21xX1xX9bxX24xX25xX7bxX4xX9bxX24xX7bxX9bxXexX1xX6xX21xX9bxX21xX1xXdxX10xXexX9bxX1fxX25xX7bxX4xX9bxXbxX1xX6xXdxX9bxX14fxX6xX21xX27xX9bxX281xX1xX6xX25xX9bxXexX2exX6xX21xX27xX9bxX281xX1xXdxX9bxX98xX6xX7bxX9bxX24xXdxX10xX14fxX9bxX14fxX25xX6xX9bxX7xX6xX14fxX9bxXexX6xXbxX9bxXexX2exX25xX21xX27xX4exX2xX467xX467xX1bcxX1b3xX1bcxX135xX1xXexX14fxXaxX12xX0xXdxX14fxX27xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX4exX14fxX10xX24xXdxX6xX4exX2xX1bxX1cxX4exX21xX10xX169xX7xX4exX1bxX1cxX2xX2xX4exX2xX1bxX1bcxX24xX1bxX1cxX467xX1bxX172xX2xX1bcxXexX1bcxXa8xX2xX1cxX1b3xX5xX1cxX135xX1c0xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX24xXdxX98xX12xX0xX7xXexX2exX7bxX21xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbaxX27xXcbxXccxXdxX3xXexXdxX38xX25xX3xX24xXa13xX21xX27xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3xX17xXcbxX3a6xX4xX3xX17xX7bxX3xXexX1xX133xX21xX3xX21xX1xXdxX73xXexX89xX3xX1fxX25xX80xX4xX3xXbxX1xX28exXdxX3xX14fxX6xX21xX27xX3xX281xX1xX4f6xX25xX3xXexX2exX6xX21xX27xX3xX281xX1xXdxX3xX98xX47xX7bxX3xX17xXdxX4edxX14fxX3xX14fxX25xX6xX3xX7xX14xX14fxX3xXexX4d1xXbxX3xXexX2exX25xX21xX27xXaxX3xX1xX2exX10xX23exX9xXaxX4exXexX1xX25xX7bxX21xX27xX9bxX14fxX6xXdxX9bxX24xXdxX4xX1xX9bxX98xX25xX4exX21xX27xX25xX7bxXdxX9bxXexXdxX10xX25xX9bxX24xX25xX21xX27xX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX21xX1xX9bxX24xX25xX7bxX4xX9bxX24xX7bxX9bxXexX1xX6xX21xX9bxX21xX1xXdxX10xXexX9bxX1fxX25xX7bxX4xX9bxXbxX1xX6xXdxX9bxX14fxX6xX21xX27xX9bxX281xX1xX6xX25xX9bxXexX2exX6xX21xX27xX9bxX281xX1xXdxX9bxX98xX6xX7bxX9bxX24xXdxX10xX14fxX9bxX14fxX25xX6xX9bxX7xX6xX14fxX9bxXexX6xXbxX9bxXexX2exX25xX21xX27xX4exX2xX467xX467xX1bcxX1b3xX1bcxX135xX1xXexX14fxXaxX12xXbaxX27xXcbxXccxXdxX3xXexXdxX38xX25xX3xX24xXa13xX21xX27xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3xX17xXcbxX3a6xX4xX3xX17xX7bxX3xXexX1xX133xX21xX3xX21xX1xXdxX73xXexX89xX3xX1fxX25xX80xX4xX3xXbxX1xX28exXdxX3xX14fxX6xX21xX27xX3xX281xX1xX4f6xX25xX3xXexX2exX6xX21xX27xX3xX281xX1xXdxX3xX98xX47xX7bxX3xX17xXdxX4edxX14fxX3xX14fxX25xX6xX3xX7xX14xX14fxX3xXexX4d1xXbxX3xXexX2exX25xX21xX27xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX2exX7bxX21xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xXcxX2exXcbxX129xX4xX3xXexX20xX21xX1xX3xX1xX20xX21xX1xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX1fxX73xX21xX1xX3xX96xX7bxX98xXdxX24xX9bxX2xX9dxX3xX1fxXa13xX21xX27xX3xXbxX1xX77xXexX89xX3xX21xX1xXdxX643xX25xX3xX7xXdxX38xX25xX3xXexX1xX2axX89xX3xX17xXdxX4edxX14fxX3xX14fxX25xX6xX3xX7xX14xX14fxX3xX64exX3xXcxff6dxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3xX17xX252xX3xXexX2exXdxX4edxX21xX3xX281xX1xX6xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX1fxXdxX73xX21xX3xXbxX1xX77xXbxX3xXbxX1xX86xX21xX27xX89xX3xX4xX1xX8dxX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX21xX1xXcbxX16exX3xX17xX7bxX3xXexX1xX133xX21xX3xX21xX1xXdxX73xXexX89xX3xX1fxX14xXexX3xX1fxX25xX80xX4xX3xX14fxX6xX21xX27xX3xX281xX1xX4f6xX25xX3xXexX2exX6xX21xX27xX135xX135xX135xX3xX27xXdxe097xXbxX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX1xX47xX21xX27xX3xX34xX38xX21xX3xXexX133xX14fxX3xX1xX125xX21xX3xX281xX1xXdxX3xXexX129xXdxX3xX14fxX25xX6xX3xX1xX47xX21xX27xX135xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX24xXdxX98xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb9xX7bxX6xX21xX1xX3xX21xX27xX1xXdxX73xXbxX3xX98xX4d1xX21xX3xXexX28exXdxX3xX1xX47xX21xX1xX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3x1055axX1fxX28exX7bxX3xX98xX73x107fbxX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX1xX47xX21xX27xX3xXexX2exX7bxX21xX27xX3xX14fxXa13xX6xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX96xX7bxX98xXdxX24xX9bxX2xX9dxXaxX3xX1xX2exX10xX23exX9xXaxX4exX34xX9bxXexX10xX4exX24xX7bxX6xX21xX1xX9bxX21xX27xX1xXdxX10xXbxX9bxX98xX6xX21xX9bxXexX6xXdxX9bxX1xX6xX21xX1xX9bxX281xX1xX6xX4xX1xX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX21xX1xX9bxX1fxX6xX7bxX9bxX98xX10xX9bxX281xX1xX6xX4xX1xX9bxX1xX6xX21xX27xX9bxXexX2exX7bxX21xX27xX9bxX14fxX25xX6xX9bxX24xXdxX4xX1xX9bxX4xX7bxX98xXdxX24xX9bxX2xX9dxX4exX2xX467xX467xX172xX1bcxX172xX135xX1xXexX14fxXaxX12xX0xXdxX14fxX27xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX4exX14fxX10xX24xXdxX6xX4exX2xX1bxX1cxX4exX21xX10xX169xX7xX4exX1bxX1cxX2xX1cxX4exX467xX1cxX24xX1bxX2xX1b3xX1b3xX1cxXa8xX1cxXexX170xX1b3xX1b3xX467xX9dxX5xX1cxX135xX1c0xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX21xX27xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX6xX3xXexX6xX34xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX3xX1fxX25xX7xX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX24xXdxX98xX12xX0xX7xXexX2exX7bxX21xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb9xX7bxX6xX21xX1xX3xX21xX27xX1xXdxX73xXbxX3xX98xX4d1xX21xX3xXexX28exXdxX3xX1xX47xX21xX1xX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3xXe26xX1fxX28exX7bxX3xX98xX73xXe2dxX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX1xX47xX21xX27xX3xXexX2exX7bxX21xX27xX3xX14fxXa13xX6xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX96xX7bxX98xXdxX24xX9bxX2xX9dxXaxX3xX1xX2exX10xX23exX9xXaxX4exX34xX9bxXexX10xX4exX24xX7bxX6xX21xX1xX9bxX21xX27xX1xXdxX10xXbxX9bxX98xX6xX21xX9bxXexX6xXdxX9bxX1xX6xX21xX1xX9bxX281xX1xX6xX4xX1xX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX21xX1xX9bxX1fxX6xX7bxX9bxX98xX10xX9bxX281xX1xX6xX4xX1xX9bxX1xX6xX21xX27xX9bxXexX2exX7bxX21xX27xX9bxX14fxX25xX6xX9bxX24xXdxX4xX1xX9bxX4xX7bxX98xXdxX24xX9bxX2xX9dxX4exX2xX467xX467xX172xX1bcxX172xX135xX1xXexX14fxXaxX12xXb9xX7bxX6xX21xX1xX3xX21xX27xX1xXdxX73xXbxX3xX98xX4d1xX21xX3xXexX28exXdxX3xX1xX47xX21xX1xX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3xXe26xX1fxX28exX7bxX3xX98xX73xXe2dxX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX1xX47xX21xX27xX3xXexX2exX7bxX21xX27xX3xX14fxXa13xX6xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX96xX7bxX98xXdxX24xX9bxX2xX9dxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX2exX7bxX21xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xXcxX2exXcbxX129xX4xX3xX24xXdxfcf2xX21xX3xX1fxXdxX1089xX21xX3xXbxX1xXebxX4xX3xXexX43xXbxX3xX4x14784xX6xX3xX24xX2axX4xX1xX3xX96xX7bxX98xXdxX24xX3xX9bxX3xX2xX9dxX89xX3x112a1xX64exX3x150eaxXcxX61exXcxX3xX17xX252xX3xXexX4d1xXbxX3xXexX2exX25xX21xX27xX3xX4xX1xXbdxX3xX17xX43xX7bxX3xe64exX6xX21xX3xXb7xX25xX28exX21xX3xX5xcec5xX3xX10ccxX65xX21xX3xX3bxX10xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX21xX1xX3xX98xX47xX3xX4xX77xX4xX3xX21xX1xX47xX3xX3bxX10xX3xX4xX1xX109bxX3xX17xX80xX21xX27xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX21xX3xX4xX77xX4xX3xX1fxXdxX73xX21xX3xXbxX1xX77xXbxX3xXbxX1xX86xX21xX27xX89xX3xX17xX28exX14fxX3xX1fxX28exX7bxX3xX6xX21xX3xXexX7bxX47xX21xX3xX4xX1xX7bxX3xX1xX47xX21xX1xX3xX281xX1xX77xX4xX1xX3xX281xX1xXdxX3xX24xXdxX3xX4xX1xX25xX34xX4edxX21xX3xXexX2exX38xX21xX3xX3bxX10xX135xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX24xXdxX98xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX25xX5xX12xX0xX24xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX4exX24xXdxX98xX12xX0xX4exX24xXdxX98xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx108fexX25xXexX1xX7bxX2exXaxX12xXabxX135xXbaxX0xX4exXbxX12
Đ.N