Hơn 32 tỷ đồng thực hiện các chương trình khuyến học
(Baohatinh.vn) - Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã huy động hơn 32 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018 để thực hiện các chương trình, hoạt động khuyến học trên địa bàn.
9e61xa937xc730xaa24xef73xad91xd39fx117a3x10273xX7xa153x11af9xb451xb02axb040xf708xX5xca13xXaxb0d1xeb57xd308xcb2cxX3x116a2xb21dxX3xXexd7bbxX3xac04x10b3fxX15xcbe1xX3xXexX1xf9a5xX4xX3xX1xXdxff49xX15xX3xX4xe03exX4xX3xX4xX1xdbbaxX14xX15xX20xX3xXexacdax119f5xX15xX1xX3xcbe0xX1x10df6xc259xed19xX15xX3xX1xd730xX4xX0xdaffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe41axXaxX12xX13xa687xXdxX3x110e4xX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX13xe254xX3xXcx10028xX15xX1xX3xX1dx11769xX3xX1xX3fxX40xX3xX1dxX5exX15xX20xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xXexX38xb939xX15xX20xX3xac49xX3xXexX1xX2dxX15xX20xX3xX1dxac67xX3fxX3xX15xabbex10ff5xX3xX18xb59exX2xb203xX3xX1dxcd12xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX29xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX14xX15xX20xX3xXexX38xX39xX15xX1x11708xX3xX1xX91xdd65xXexX3xX1dxX5exX15xX20xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xXexX38x11e43xX15xX3xX1dxe11cxX6xX3xb011xX6dxX15x1162dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116e9xX91xX5axX40xXaxX12xXfaxX2dxX91xX3xX4xX2dxX91xX3xXexXcbxXdxX3xX1xX5exXdxX3xX15xX20xX1xXe4xX3xXe7xX6xX15xX3xX4xX1x106c2xXbxX3xX1xX6dxX15xX1xX3xX7xX2dxX15xX20xX3xX15xX6xX40xX3x100a9xX18x11580xX48x1048bxedd7xXc7xX3xX13xX5exXdxX3xX61xX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX13xX6dxX3xXcxX70xX15xX1xX3xX4xX1xX91xX3xXe7xXdxX41xXexXc7xX3xXex10bc4xX15xX1xX3xX1dxX41xX15xX3xX17xX2xX48x11953xX48xX18xXa6xX2xXa8xXc7xX3xXexX91xX6dxX15xX3xXexa5edxX15xX1xX3xX1dxX75xX3x117e2xef1cxX15xX3xX1dxX5exX15xX20xX3xX1dxX32xb308xX4xX3xX17xX18xXeaxX2xX161xX130xX3xXexX38xXdxX29xX3fxX3xX1dxX1exX15xX20xXc7xX3xXexX38xX91xX15xX20xX3xX1dxe5a9x10bcfxX3xX4xX11bxXbxX3xXexX16fxX15xX1xX3xX1xX3fxX40xX3xX1dxX5exX15xX20xX3xX18xXeaxX2xXa6xXa6xX3xXexX38xXdxX29xX3fxb942xX3xX4xX11bxXbxX3xX1xX3fxX40xX29xX15xX3xX17xXeaxX130xX95xX17xX3xXexX38xXdxX29xX3fxXc7xX3xX4xX11bxXbxX3xX4xX14xX3xX7x9f84xX3xX161xXeaxcd95xX2xX130xX3xXexX38xXdxX29xX3fxX1bexX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX5exXdxXc7xX3xXe7xX6xX15xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX5axd097xX15xX20xX3xX1xX45xXc7xX3xX4xX14xX3xd168xX3fxX6xX15xXc7xX3xX1dxX14xX15xX3xX176xXe4xX3xX18xXa6xXeaxX17xX130xX130xX3xXexX38xXdxX29xX3fxXeaxX3xXcxX91xX6dxX15xX3xXexX16fxX15xX1xX3xX4xX19exX3xX2xX130xX17xX3xX5axX20bxX15xX20xX3xX1xX45xX3xX4xX19exX3xX7xf956xX3xX5axX32xX3xX216xX3fxadaexX3xXexX38xXe0xX15xX3xX17xXa6xX3xXexX38xXdxX29xX3fxX3xX1dxX1exX15xX20xXc7xX3xXexX38xX91xX15xX20xX3xX1dxX19exX3xX12exX2xX3xX5axX20bxX15xX20xX3xX1xX45xX3xX4xX19exX3xX7xX24exX3xX5axX32xX3xX216xX3fxX255xX3xXexX38xXe0xX15xX3xX2xXa6xXa6xX3xXexX38xXdxX29xX3fxX3xX1dxX1exX15xX20xebdexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX91xX5axX40xX3xXbxed5cxX10xX15xXexX10xX38xXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2b5xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxe354xXdxX5axXexX1xX19fxX3xX95xX2xX161xXbxc2c3xX1bexX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX19fxX3xX12exX2xXa6xXbxX2e4xX1bexXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19fxX48xX48xXdxXeaxXe7xX6xX91xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeaxX176xX15xX48xX15xX10xX2d9xX7xX48xX2xXa8xX17xXa6xX48xX2xXa6xX95xX5axX18xX2xX2xXa6xX18xX161xXa6xXexX161xXa6xX130xX2xX5xX17xb46exX2xX32exX2xXeaxf647xXbxX20xbca1xX38xX9xX161xXa8xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX29xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX14xX15xX20xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX91xX5axX40xXaxX12xXcxbfd9xX3xX1dxX9exX3fxX3xX15xXa2xXa3xX3xX1dxX41xX15xX3xX15xX6xX40xXc7xX3xX13xX5exXdxX3xX1dxX75xX3xXexX1xX6dxX15xX1xX3xX5xX177xXbxX3xXexX1xXe0xXa3xX3xX2xX18xX3xXe7xX6xX15xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX4xX14xX3xX216xX3fxX6xX15xXc7xX3xX1dxX14xX15xX3xX176xXe4xX1bexX3xX1dxX32xX6xX3xXexf3acxX15xX20xX3xX7xX24exX3xXe7xX6xX15xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX4xX14xX3xX216xX3fxX6xX15xXc7xX3xX1dxX14xX15xX3xX176xXe4xXc7xX3xXexX38xX32xcca0xX15xX20xX3xX1xX45xX4xX3xXexX38xX91xX15xX20xX3xXexX91xX6dxX15xX3xXexX16fxX15xX1xX3xX5xX6dxX3xX18xXa6xX1e3xX3xXe7xX6xX15xX1bexX3xXexX1xX6dxX15xX1xX3xX5xX177xXbxX3xX2xX2xX2xX3xXe7xX6xX15xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX5axX20bxX15xX20xX3xX1xX45xXc7xX3xX1dxX32xX6xX3xXexX3e2xX15xX20xX3xX7xX24exX3xXe7xX6xX15xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX5axX20bxX15xX20xX3xX1xX45xX3xXexX38xXe0xX15xX3xX1dxXe4xX6xX3xXe7xX6dxX15xX3xXexX91xX6dxX15xX3xXexX16fxX15xX1xX3xX5xX6dxX3xX12exXeaxX95xX18xX95xX3xXe7xX6xX15xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX91xX5axX40xXaxX12xX13xX5exXdxX3xX4xb227xX15xX20xX3xX176xX177xX15xX3xX1dxX5exX15xX20xXc7xX3xX3dxX41xXexX3xX15xXcbxXbxX3xXexX1xXe0xXa3xX3xX161xXeaxX130xX130xX2xX3xX1xX5exXdxX3xX176xXdxXe0xX15xXc7xX3xX1dxX32xX6xX3xXexX3e2xX15xX20xX3xX7xX24exX3xX1xX5exXdxX3xX176xXdxXe0xX15xX3xXexX91xX6dxX15xX3xXexX16fxX15xX1xX3xX5xXe0xX15xX3xX17xX161xXa6xXeaxX1e3xXa8xX12exX3xX1xX5exXdxX3xX176xXdxXe0xX15xXeaxX3xXcxX1bxX3xX5xX29xX3xX1xX5exXdxX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX39xX15xX1xX3xX4xX19exX3xX1xX5exXdxX3xX176xXdxXe0xX15xX3xX13xX5exXdxX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX1dxXcbxXexX3xX1e3xX12exfbafxXc7xX3xX4xX19exX3xX17xX2xX161xXeaxX1e3xXa8xX161xX3xX48xX17xX95xX17xXeaxX18xXa6xX2xX3xX1xX5exX3xX1dxXa2xX15xX20xX3xX3dx1098axX3xd8eaxX20xXdxX6xX3xX1dxX39xX15xX1xX3xX1xX45xX4xX3xXexX177xXbxd7dbxXc7xX3xX12exXeaxX18xX1e3xX95xX48xX12exXeaxX95xX18xX95xX3xX5axX20bxX15xX20xX3xX1xX45xX3xX1dxXa2xX15xX20xX3xX3dxX56bxX3xX56dxX5axX20bxX15xX20xX3xX1xX45xX3xX1xX45xX4xX3xXexX177xXbxX57exXeaxXeaxXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX91xX5axX40xX3xXbxX2b5xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2e4xXexX32exX6xX5xXdxX20xX15xX19fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX38xX1bexXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX3fxXa3xXe7xX3xXdxX2b5xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX2d9xXdxX5axXexX1xX19fxX3xX95xX2xX161xXbxX2e4xX1bexX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX19fxX3xX12exX2xXa6xXbxX2e4xX1bexXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19fxX48xX48xXdxXeaxXe7xX6xX91xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeaxX176xX15xX48xX15xX10xX2d9xX7xX48xX2xXa8xX17xXa6xX48xX2xXa6xX95xX5axX18xX2xXa6xX161xX12exX18xX161xXexX130xXa6xX95xX161xX5xX2xX32exX2xXa6xX95xX5axX17xX2xX1e3xX17xXa8xX2xX18xXexX12exX17xX95xX161xX5xX2xX32exX1e3xXeaxX333xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX29xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX14xX15xX20xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b5xX6xXbxXexXdxX91xX15xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2e4xXexX32exX6xX5xXdxX20xX15xX19fxX3xX333xX3fxX7xXexXdxd501xX40xX1bexXaxX12xf532xX75xX15xX1xX3xX1dxXcbxX91xX3xX13xX5exXdxX3xX61xX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX13xX6dxX3xXcxX70xX15xX1xX3xX4xe2f0xX15xX20xX3xX1dxX14xX15xX3xX176xXe4xXc7xX3xX1dxXe4xX6xX3xXbxX1xX32xX14xX15xX20xX3xX1dfxX3x1163fxacf6xX1xXdxX3x10eadxX3fxdbf1xX15xX3xX4xX1xd776xX4xX3xXa3xX391xX15xX20xX3xX10xXa3xX3xc169xX1xX6xX15xX3xXcxX1xXe4xX3xX13xXcbxX15xX1xX3xX32exX3xX15xX20xX32xX40cxXdxX3xX176xX391xX6xX3xX20xXdxX6dxX15xX1xX3xX2xX17xX3xX7xX3fxX11bxXexX3xX1xX45xX4xX3xXe7xX3e2xX15xX20xX3xX4xa0e9xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX38xX32xX40cxX15xX20xX3xX1dxXcbxXdxX3xX1xX45xX4xX3xee91xX255xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX91xX5axX40xXaxX12xXcxX38xX91xX15xX20xX3xX95xX3xXexX1xX2dxX15xX20xX3xX4xX3fxX24exXdxX3xX15xXa2xXa3xXc7xX3xX13xX5exXdxX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xXexX16fxX15xX1xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexffcfxX4xX3xX15xX730xX15xX20xX3xX4xX6xX91xX3xX4xX1xX11bxXexX3xX5xX32xX181xX15xX20xX3xX1xX91xXcbxXexX3xX1dxX5exX15xX20xX3xX4xX772xX6xX3xXexX3e2xX3xX4xX1xc4d0xX4xX3xX13xX5exXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX11bxXbxX3xX176xX6dxX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX38xXdxXabxX15xX3xX1xX5exXdxX3xX176xXdxXe0xX15xXc7xX3xX15xX1xX11bxXexX3xX5xX6dxX3xX3dxX1xX24exXdxX3xX4xX14xX3xX216xX3fxX6xX15xXc7xX3xX5axX91xX6xX15xX1xX3xX15xX20xX1xXdxX29xXbxXc7xX3xX1dxX14xX15xX3xX176xXe4xX1bexX3xXbxX1xX24exXdxX3xX1xX181xXbxX3xX4xX1x9eecxXexX3xX4xX1x10c44xX3xX176xcd53xXdxX3xX15xX20xX6dxX15xX1xX3xX72axXdxX2dxX91xX3xX5axX7d1xX4xX3x10fcexX3x9fb0xX6dxX91xX3xXexXcbxX91xX3xX176xX6dxX3xX4xX2dxX4xX3xXe7xX6xX15xXc7xX3xX15xX20xX6dxX15xX1xXc7xX3xX1dxX91xX6dxX15xX3xXexX1xXabxXc7xX3xX1dxcebbxX40xX3xXa3xXcbxX15xX1xX3xXexX3fxX40xXe0xX15xX3xXexX38xX3fxX40xd49fxX15xXc7xX3xX176xX177xX15xX3xX1dxX5exX15xX20xXc7xX3xX15xX730xX15xX20xX3xX4xX6xX91xX3xX15xX1xX177xX15xX3xXexX1xX7fbxX4xX3xX176xX8adxX3xX4xX1xX772xX3xXexX38xX32xX14xX15xX20xX3xX56dxX875xX3e2xXdxX3xXa3xX861xXdxX3xX4xXa2xX15xX3xXe7xd492xX15xXc7xX3xXexX91xX6dxX15xX3xX5axXdxX29xX15xX3xX20xXdxX2dxX91xX3xX5axX7d1xX4xX3xX1dxX6dxX91xX3xXexXcbxX91xX57exXc7xX3xX56dxX72exX730xX40xX3xX5axX24xX15xX20xX3xX2e4xX75xX3xX1xX5exXdxX3xX1xX45xX4xX3xXexX177xXbxX57exXc7xX3xX56dxX875xX89bxX40xX3xXa3xXcbxX15xX1xX3xXbxX1xX91xX15xX20xX3xXexX38xX6dxX91xX3xX1xX45xX4xX3xXexX177xXbxX3xX7xX3fxX24exXexX3xX1dxX40cxXdxX3xXexX38xX91xX15xX20xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX39xX15xX1xXc7xX3xX5axX20bxX15xX20xX3xX1xX45xXc7xX3xX4xX5exX15xX20xX3xX1dxX1exX15xX20xX57exX29fxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX176xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX38xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX32exXexX1xX3fxXa3xXe7xX32exX6xX15xX5axX32exX7xX6xXbxX91xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3fxX40xX3xX1dxX5exX15xX20xX3xX20xX9exX15xX3xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX1xd0a2xX3xXexX38xX181xX3xXexX38xe891xX3xX10xXa3xX3xX4xX19exX3xX1xX91xX6dxX15xX3xX4xX8eaxX15xX1xX3xX3dxX1xX19exX3xX3dxX1xXa2xX15xXaxX3xX1xX38xX10xX6eaxX9xXaxX48xX15xX1xXdxXbxX32exX4xX6xX3fxX32exX40xX10xX3fxX32exXexX1xX3fxX91xX15xX20xX48xX1xX3fxX40xX32exX5axX91xX15xX20xX32exX20xX6xX15xX32exX2xX32exXexX40xX32exX5axX91xX15xX20xX32exX1xX91xX32exXexX38xX91xX32exXexX38xX10xX32exX10xXa3xX32exX4xX91xX32exX1xX91xX6xX15xX32exX4xX6xX15xX1xX32exX3dxX1xX91xX32exX3dxX1xX6xX15xX48xX2xX161xX18xXa6xX95xXa8xXeaxX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX48xXa3xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX18xXa6xX48xX15xX10xX2d9xX7xX48xX2xXa8xX2xX12exX48xX2xXa6xX18xX5axXa6xX2xX12exX17xXa6xX12exX161xXexX1e3xX17xX130xX1e3xX5xXa6xXeaxX333xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX29xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX14xX15xX20xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX176xX12xX0xX7xXexX38xX91xX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3fxX40xX3xX1dxX5exX15xX20xX3xX20xX9exX15xX3xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX1xX9d1xX3xXexX38xX181xX3xXexX38xX9d9xX3xX10xXa3xX3xX4xX19exX3xX1xX91xX6dxX15xX3xX4xX8eaxX15xX1xX3xX3dxX1xX19exX3xX3dxX1xXa2xX15xXaxX3xX1xX38xX10xX6eaxX9xXaxX48xX15xX1xXdxXbxX32exX4xX6xX3fxX32exX40xX10xX3fxX32exXexX1xX3fxX91xX15xX20xX48xX1xX3fxX40xX32exX5axX91xX15xX20xX32exX20xX6xX15xX32exX2xX32exXexX40xX32exX5axX91xX15xX20xX32exX1xX91xX32exXexX38xX91xX32exXexX38xX10xX32exX10xXa3xX32exX4xX91xX32exX1xX91xX6xX15xX32exX4xX6xX15xX1xX32exX3dxX1xX91xX32exX3dxX1xX6xX15xX48xX2xX161xX18xXa6xX95xXa8xXeaxX1xXexXa3xXaxX12xX13xX3fxX40xX3xX1dxX5exX15xX20xX3xX20xX9exX15xX3xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX1xX9d1xX3xXexX38xX181xX3xXexX38xX9d9xX3xX10xXa3xX3xX4xX19exX3xX1xX91xX6dxX15xX3xX4xX8eaxX15xX1xX3xX3dxX1xX19exX3xX3dxX1xXa2xX15xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX38xX91xX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX729xX1x11b99xXa3xX3xX1xX9d1xX3xXexX38xX181xX3xXexX38xX9d9xX3xX10xXa3xX3xX4xX19exX3xX1xX91xX6dxX15xX3xX4xX8eaxX15xX1xX3xX3dxX1xX19exX3xX3dxX1xXa2xX15xXc7xX3xXexX38xX9d9xX3xX10xXa3xX3xX15xX20xX1x10ea9xX91xX3xXexX38xXe0xX15xX3xX1dxXe4xX6xX3xXe7xX6dxX15xX3xXexX16fxX15xX1xXc7xX3xc18cxX3fxX255xX3xXfaxX8eaxX91xX3xXexX38xX181xX3xXexX38xX9d9xX3xX10xXa3xX3xd9c4xX3x11079xXa2xX15xX3xXbxX1xX20bxX15xX20xX3xX2b5x115c2xX15xX20xX3xXexX2dxX4xX3xX2e4xX75xX3xX1xX5exXdxX3xX13xX6dxX3xXcxX70xX15xX1xX3xX1dxX75xX3xXexXa2xX15xX20xX3xX4xX32xX40cxX15xX20xX3xX3dxX41xXexX3xX15xX24exXdxXc7xX3xX1xX3fxX40xX3xX1dxX5exX15xX20xX3xX4xX2dxX4xX3xX15xX20xX3fxX1exX15xX3xX5xX24xX4xX3xXexX391xX3xX1dxX9exX3fxX3xX15xXa2xXa3xX3xX1dxX41xX15xX3xX15xX6xX40xX3xX1dxXcbxXexX3xX20xX9exX15xX3xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX176xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX729xX1xc380xX15xX20xX3xXexX11bxXa3xX3xX5xX20bxX15xX20xX3xX176xX6dxX15xX20xX3xX176xX861xXdxX3xX7xX24xX3xX15xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX56dxXexX38xX1exX15xX20xX3xX15xX20xX32xX40cxXdxX57exXaxX3xX1xX38xX10xX6eaxX9xXaxX48xX2e4xX6xX32exX1xX91xXdxX48xX15xX1xX3fxX15xX20xX32exXexX6xXa3xX32exX5xX91xX15xX20xX32exX176xX6xX15xX20xX32exX176xX91xXdxX32exX7xX3fxX32exX15xX20xX1xXdxX10xXbxX32exXexX38xX91xX15xX20xX32exX15xX20xX3fxX91xXdxX48xX2xX12exX130xX12exX17xX1e3xXeaxX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX48xXa3xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX18xXa6xX48xX15xX10xX2d9xX7xX48xX2xXa8xXa6xX17xX48xX130xX130xX5axX2xX2xX130xXa6xX2xX2xXa6xXexX18xXa8xX1e3xXa6xX5xXa6xXeaxX333xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX29xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX14xX15xX20xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX176xX12xX0xX7xXexX38xX91xX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX729xX1xXccexX15xX20xX3xXexX11bxXa3xX3xX5xX20bxX15xX20xX3xX176xX6dxX15xX20xX3xX176xX861xXdxX3xX7xX24xX3xX15xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX56dxXexX38xX1exX15xX20xX3xX15xX20xX32xX40cxXdxX57exXaxX3xX1xX38xX10xX6eaxX9xXaxX48xX2e4xX6xX32exX1xX91xXdxX48xX15xX1xX3fxX15xX20xX32exXexX6xXa3xX32exX5xX91xX15xX20xX32exX176xX6xX15xX20xX32exX176xX91xXdxX32exX7xX3fxX32exX15xX20xX1xXdxX10xXbxX32exXexX38xX91xX15xX20xX32exX15xX20xX3fxX91xXdxX48xX2xX12exX130xX12exX17xX1e3xXeaxX1xXexXa3xXaxX12xX729xX1xXccexX15xX20xX3xXexX11bxXa3xX3xX5xX20bxX15xX20xX3xX176xX6dxX15xX20xX3xX176xX861xXdxX3xX7xX24xX3xX15xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX56dxXexX38xX1exX15xX20xX3xX15xX20xX32xX40cxXdxX57exX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX38xX91xX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX91xX6dxX15xX3xX1xX3fxX40xX29xX15xX3xX2b5xX6xX15xX3xX6efxX5exX4xX3xX12cxX13xX6dxX3xXcxX70xX15xX1xX131xX3xX4xX19exX3xX18xX17xX3xX1xX5exXdxX3xX4xX14xX3xX7xX1dfxXc7xX3xX18xX130xX1e3xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX5exXdxX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX176xX861xXdxX3xX17xXa8xXeaxX1e3xX2xX18xX3xX1xX5exXdxX3xX176xXdxXe0xX15xXeaxX3xX729xXa2xXa3xX3xX18xXa6xX2xX130xXc7xX3xX216xX3fxX255xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX11bxXbxX3xX1dxXcbxXexX3xX1xX14xX15xX3xX12exX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xXeaxX3xX61xX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xXexX38xX1dfxX3xXexX1xX6dxX15xX1xX3xXbxX1xX91xX15xX20xX3xXexX38xX6dxX91xX3xX7xX730xX3fxX3xX38xX5exX15xX20xXc7xX3xXexX1xX3fxX3xX1xX735xXexX3xXa3xX45xXdxX3xXexX9exX15xX20xX3xX5xX861xXbxX3xX15xX1xX730xX15xX3xX5axX730xX15xX3xXexX1xX6xXa3xX3xX20xXdxX6xXc7xX3xX1dxX859xX4xX3xXe7xXdxX29xXexX3xX5xX6dxX3xX15xX1xXccexX15xX20xX3xXexX11bxXa3xX3xX5xX20bxX15xX20xX3xX176xX6dxX15xX20xX3xX5xX3fxXc45xX15xX3xX1dxX6xX3fxX3xX1dxX2dxX3fxX3xX176xX861xXdxX3xX7xX24xX3xX15xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX56dxXexX38xX1exX15xX20xX3xX15xX20xX32xX40cxXdxX57exX3xX4xX772xX6xX3xX216xX3fxXe0xX3xX1xX32xX14xX15xX20xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX176xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc25xX3fxX255xX3xX1xX45xX4xX3xXe7xX3e2xX15xX20xX3xXe7xX6dxX3xX20xXdxX2dxX91xX3xX13xX1exX15xX20xX3xXexX38xX6xX91xX3xX216xX3fxX6dxX3xX4xX1xX91xX3xX1xX45xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX20xX1xXc0fxX91xX3xX13xX6dxX3xXcxX70xX15xX1xXaxX3xX1xX38xX10xX6eaxX9xXaxX48xX15xX1xXdxXbxX32exX4xX6xX3fxX32exX40xX10xX3fxX32exXexX1xX3fxX91xX15xX20xX48xX216xX3fxX40xX32exX1xX91xX4xX32exXe7xX91xX15xX20xX32exXe7xX6xX32exX20xXdxX6xX91xX32exX1xX91xX15xX20xX32exXexX38xX6xX91xX32exX216xX3fxX6xX32exX4xX1xX91xX32exX1xX91xX4xX32exX7xXdxX15xX1xX32exX15xX20xX1xX10xX91xX32exX1xX6xX32exXexXdxX15xX1xX48xX2xX12exX2xX12exX130xX17xXeaxX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX48xXa3xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX18xXa6xX48xX15xX10xX2d9xX7xX48xX2xX130xX12exXa6xX48xX2xXa6xX18xX5axX17xXa6xX1e3xX18xX1e3xXa6xXa8xXexX17xX130xX18xX2xX5xXa6xXeaxX333xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX29xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX14xX15xX20xX3xXexX38xX39xX15xX1xX3xX3dxX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX176xX12xX0xX7xXexX38xX91xX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc25xX3fxX255xX3xX1xX45xX4xX3xXe7xX3e2xX15xX20xX3xXe7xX6dxX3xX20xXdxX2dxX91xX3xX13xX1exX15xX20xX3xXexX38xX6xX91xX3xX216xX3fxX6dxX3xX4xX1xX91xX3xX1xX45xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX20xX1xXc0fxX91xX3xX13xX6dxX3xXcxX70xX15xX1xXaxX3xX1xX38xX10xX6eaxX9xXaxX48xX15xX1xXdxXbxX32exX4xX6xX3fxX32exX40xX10xX3fxX32exXexX1xX3fxX91xX15xX20xX48xX216xX3fxX40xX32exX1xX91xX4xX32exXe7xX91xX15xX20xX32exXe7xX6xX32exX20xXdxX6xX91xX32exX1xX91xX15xX20xX32exXexX38xX6xX91xX32exX216xX3fxX6xX32exX4xX1xX91xX32exX1xX91xX4xX32exX7xXdxX15xX1xX32exX15xX20xX1xX10xX91xX32exX1xX6xX32exXexXdxX15xX1xX48xX2xX12exX2xX12exX130xX17xXeaxX1xXexXa3xXaxX12xXc25xX3fxX255xX3xX1xX45xX4xX3xXe7xX3e2xX15xX20xX3xXe7xX6dxX3xX20xXdxX2dxX91xX3xX13xX1exX15xX20xX3xXexX38xX6xX91xX3xX216xX3fxX6dxX3xX4xX1xX91xX3xX1xX45xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX20xX1xXc0fxX91xX3xX13xX6dxX3xXcxX70xX15xX1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX38xX91xX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12x9f7exX2dxX15xX20xX3xX12exX48xX12exXc7xX3xXexXcbxXdxX3xX2e4xX75xX3xXcxX1xXcbxX4xX1xX3xX2b5xX1xX730xX3fxX3xX12cxX6efxX5exX4xX3xX13xX6dxX131xXc7xX3xX13xX5exXdxX3xX61xX1xX3fxX40xX41xX15xX3xX1xX45xX4xX3xX13xX6dxX3xXcxX70xX15xX1xXc7xX3xXc25xX3fxX255xX3xX1xX45xX4xX3xXe7xX3e2xX15xX20xX3xXe7xX6dxX3xX20xXdxX2dxX91xX3xX13xX1exX15xX20xX3xXexX3e2xX3xX4xX1xX7fbxX4xX3xXexX38xX6xX91xX3xXexX859xX15xX20xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xXe7xXe4xX3xXexXdxX15xX3xX1xX45xX4xX3xX4xX1xX91xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX38xX3fxX15xX20xX3xXexX730xXa3xX3xX1xX45xX4xX3xXexX177xXbxX3xX4xX5exX15xX20xX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX176xX6dxX3xX1xX45xX4xX3xXe7xX3e2xX15xX20xX3xX1xX45xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX20xX1xXc0fxX91xX3xX176xX32xX181xXexX3xX3dxX1xX19exX3xX1xX45xX4xX3xX20xXdxee6bxXdxXeaxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX176xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX3fxX5xX12xX0xX5axXdxX176xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX176xX12xX0xX48xX5axXdxX176xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdbc0xX3fxXexX1xX91xX38xXaxX12xX729xX20xX730xX15xX3xX72axXdxX6xX15xX20xX0xX48xXbxX12
Ngân Giang