Công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự nhìn từ Hội nghị Trung ương 11
Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra từ ngày 7-12/10, tại Thủ đô Hà Nội, đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
9553xcc96xabd7xc151xc9a6xf2e9x1078bxe683xa5c5xX7x11bcex1110cx12a71xbdc2xbf96xe1c8xX5xb078xXaxf9a5x102cbxdccbxcf2fx120e7xX3xXex108d7xX4xX3xX4xX1xbbbcx11b0bxX15xX3xfc61x13385xX3xaf02x11072xX15xX3xbcb9xXdx11834xX15xX3xX25xcdf3xX3xX15xX1x10569xX15xX3xX7xc885xX3xX15xX1xd150xX15xX3xXexb889xX3xf810x1350bxXdxX3xX15xX16xX1xX23xX3xXcxe7bexX1exX15xX16xX3xe873xc302xX15xX16xX3xX2xX2xX0xca1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xXdx11727xX9xXaxXbxX5xX1x11f01xX6xXdxX15xff7dxb0dbxX10x1298bxX7xbda1xX10xXexX6xXdxX5xX2xX6axX60xXdxX25xebcexX6xXbxde56xa674xXdxX25xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6xX60xXaxX12xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX23xX3xX5xcc4axX15xX3xXexX1xfb59xX3xX2xX2x12124xX3x12560xX6xX15xX3xX13xX1xc436xXbxX3xX1xX2fxX15xX1xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xb440xf475xX15xX16xX3x131a6xX1xd4c4xX6xX3xaa28x12af9xXcbxX3xX60xXdxf2d6xX15xX3xX4bxX6xX3xXexX3fxX3xX15xX16xX2fxaa7cxX3xc8f7xba2fxX2x12adaxX58xX2x115f7xXa5xX3xXex11e62xXdxX3xXcxX1xe9bdxX3x1275exX14xX3xX41xX2fxX3xX6bxX42xXdxXa5xX3xXefx9fbaxX3xX22xX2fxX15xX3xXexX1xXc1xX7dxX3xX15xX1xXdx99eaxX1exX3xX15xX42xXdxX3xX60xX1exX15xX16xX3xf06cxX1exX6xX15xX3xXexX4bxf713xX15xX16xXa5xX3x12109xX6xX15xX16xX3xXexX9cxX121xX3xX4xX1xXdx12fd4xX15xX3xX5xX50x1189bxX4xX3xXefx13b32xXdxX3xX25x12793xXdxX3xX7xX37xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxb377xX15xX3xX4xXedxX6xX3xXefxXadxXexX3xX15xX50xX13axX4xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xXexX1xb760xXdxX3xX29x95bfxX3xX121xX13axXdxcd88xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX121xX16xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxf155xX58xX58xXdxX169xX22xX6xX7dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX169xX25xX15xX58xX15xX10xX6dxX7xX58xX2xa8a7x132c6xX2xX58xX2xXe4xcec9xX60xXe1xXe4x136f2x1314bxX2x1157fxX1adxXexX1b4xX1b2xX1b4xXe1xX5xX2xX169xeef7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX15xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX25xX2fxX3xX15xX1xX33xX15xX3xX7xX37xX3xX15xX1xX3bxX15xX3xXexX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX23xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX2xX2xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX7dxX15xXaxX12xXcxX7dxX2fxX15xX3xX4xXc1xX15xX1xX3xX22xX12dxX3xX121xXe8xX4xX3xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX23xX169xX3xb844xX15xX1xX18fxX3xXcxX4bx13a76xX3xX6fxa919xX15xX16xX58xXcxXcxXcaxc616xX6bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX13xX19xX4xX3xb7bfxXdcxX3xX25xXdx10e3dxX15xX3xXa7xX13xX41xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX4xX1xX7dxX3xff9dxX3xX29xXdxX12dxX15xX3xX25xX109xX3xXa7xX19xX7dxX3xX4xX19xX7dxX3xX29xXdxX15xX1xX3xXexX12dxX3xXdfxX3x132caxXfbxX3xX1xX42xXdxXa5xX3xX15xX16xX33xX15xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX15xX1xX2fxX3xX15xX50xX13axX4xX3xX15xX26xX121xX3xXe1xXe4xX2xX1a7xXa5xX3xXc5xX12dxX3xX1xX7dxXe8xX4xX1xX3xX15xX26xX121xX3xXe1xXe4xXe1xXe4xea91xX3xX2a6xX10xX121xX3xX2a6x11d3axXexXa5xX3xX115xX1exXdcxX12dxXexX3xXefxX23xX15xX1xX3xX25xX109xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX29xd308xX3xX5xX1exf31fxXexX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xX121xX42xXexX3xX7xX136xX3xX25xXadxX15xX3xXefxX109xX3xX115xX1exX6xX15xX3xXexX4bxX11cxX15xX16xX3xX29xX1xX19xX4xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX23xX3xXefxXfbxX3xX60xX2fxX15xX1xX3xXbxX1xX9cxX15xX3xX5xX13axX15xX3xXexX1xX160xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXefxX148xX3xXexX1xXc1xX7dxX3xX5xX1exX314xX15xX3xX29x11a39xX3xX5xX50x11efexX15xX16xX3xX25xX109xX3xX4xX19xX4xX3xX60xX37xX3xXexX1xXc1xX7dxX3xX25xX26xX15xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xXexX4bxX3bxX15xX1xX3xXc0xXe8xXdxX3xX1xX42xXdxX3xXcaxXcbxXcbxXcbxX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXcxX1xX2fxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xXedxX6xX3xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX23xX3xX29xX1x12cddxX15xX16xX3xXefxX23xX15xX1xX3xX115xX1exXdcxX12dxXexX3xXexX33xX121xX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX5xX2fxX121xX3xXexX136xXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX7dxX3xX25xXdxX2bxX4xX3xX1xX7dxX2fxX15xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xXexX1x10723xX15xX16xX3xX5xX132xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX121xe397xX4xX3xXexXdxX274xX1exXa5xX3xX15xX1xXdxX2bxX121xX3xX25xX448xX3xX15xX26xX121xX3xXe1xXe4xXe1xXe4xX3xX25xX2fxX3xX15xX1xXdxX2bxX121xX3xX29xX164xX3xX29xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcbxXcbxXa5xX3xXexd15bxX3xX4xX1xXa1xX4xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXefxXe8xXdxX3xX1xX42xXdxX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX22xX42xX3xX4xX19xX4xX3xX4xXadxXbxXa5xX3xXexXdxX12dxX15xX3xXexX13axXdxX3xXc0xXe8xXdxX3xX1xX42xXdxX3xXexX7dxX2fxX15xX3xX115xX1exX136xX4xX3xX5xX9cxX15xX3xXexX1xXa1xX3xXcaxXcbxXcbxXcbxX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX0xX7xXexX4bxX7dxX15xX16xX12xXc0xX23xX15xX1xX3xX1xX50xX13axX15xX16xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xXefxXadxXexX3xX15xX50xX13axX4xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX115xX1exXdcxX3xX5xX1exX314xXexX3xX4xX33xX15xX3xX22xb714xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xX22xX109xX15xX3xX25xbb51xX15xX16xX0xX58xX7xXexX4bxX7dxX15xX16xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX254xX13axXdxX3xX25xXdxX2bxX4xX3xX4xX1xX7dxX3xX28axX3xX29xXdxX12dxX15xX3xX25xX2fxX7dxX3xX60xX37xX3xXexX1xXc1xX7dxX3xX4xX19xX4xX3xX25xX26xX15xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xXexX4bxX3bxX15xX1xX3xXc0xXe8xXdxX3xX1xX42xXdxX3xXcaxXcbxXcbxXcbxX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3x10e41xX60xX37xX3xX29xXdxX12dxX15xX3xX7x9b8dxX3xXefxX50xX132xX4xX3xXexXdxX12dxX15xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX25xX2fxX7dxX3xX115xX1exX28axX3xXcbxX58xXe1xXe4xXe1xX2x10346xXa5xX3xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX23xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX2xX2xX3xX5xX2fxX3xX22xX50xX13axX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX15xX3xX22xXc1xX15xX3xX4xX1xX7dxX3xXc0xXe8xXdxX3xX1xX42xXdxX3xXcaxXcbxXcbxXcbxX3xf8c8xX3xX121xX42xXexX3xXc0xXe8xXdxX3xX1xX42xXdxX3xX4xXc7xX3xX28axX3xX15xX16xX1xaecdxX6xX3xXefxdb8exX4xX3xX22xXdxX2bxXexX3xX115xX1exX6xX15xX3xXexX4bxX11cxX15xX16xXa5xX3xX15xX1xX3bxX15xX3xX5xXe8xXdxX3xX1b2xX1b4xX3xX15xX26xX121xX3xXefxXadxXexX3xX15xX50xX13axX4xX3xXexXdxX12dxX15xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1exX42xX4xX3xXefxX47axXdxX3xX121xX13axXdxXa5xX3xXexX47axX15xX16xX3xX29xX12dxXexX3xX2xXe4xX3xX15xX26xX121xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX2bxX15xX3xX13xX50xX51xX15xX16xX3xX5xX61exX15xX1xX3xX22xX47axX3xX7xX1exX15xX16xXa5xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xX15xX26xX121xX3xXe1xXe4xX2xX2xX3xX25xX2fxX3xX13xX1xXdxX12dxX15xX3xX5xX50xX132xX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xX29xXdxX15xX1xX3xXexX12dxX3xXdfxX3xX2a6xXfbxX3xX1xX42xXdxX3xXe1xXe4xX2xX2xX3xX608xX3xXe1xXe4xXe1xXe4xXa5xX3xX1xX50xX13axX15xX16xX3xXexX13axXdxX3xX29xX310xX3xX15xXdxX2bxX121xX3xX2xXe4xXe4xX3xX15xX26xX121xX3xX6bxX16xX2fxXdcxX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX5xX314xXbxX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX59bxXe1xXe4xX1b2xXe4xX5c4xX3xX25xX2fxX3xX2xXe4xXe4xX3xX15xX26xX121xX3xX6bxX16xX2fxXdcxX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX5xX314xXbxX3xX15xX50xX13axX4xX3xX59bxXe1xXe4xX1a8xX1b4xX5c4xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX254xXdxX2bxX4xX3xXefxX19xX15xX1xX3xX16xXdxX19xX3xX29xX1xX19xX4xX1xX3xX115xX1exX6xX15xXa5xX3xXexX7dxX2fxX15xX3xX60xXdxX2bxX15xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX29xX12dxXexX3xX115xX1exXc1xXa5xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xXexX24axX4xX1xX3xXefxXfbxX3xXefxXe8xXexX3xXefxX50xX132xX4xXa5xX3xX15xX1xX3bxX15xX3xX4bx103c2xX3xX1xXe8xX15xX3xX4xX1xX12dxXa5xX3xXdcxX12dxX1exX3xX29xX2e3xX121xX3xX4x1196bxX15xX3xXexf362xX15xX3xXexXe8xXdxXa5xX3xX60xX37xX3xX22xX19xX7dxX3xXefx11b10xX15xX16xX3xXexX3bxX15xX1xX3xX1xX3bxX15xX1xXa5xX3xX2a6xX1exX3xXexX1xX12dxX3xX5xX2fxX3xXefxXdxX109xX1exX3xX29xXdxX2bxX15xX3xXexXdxX274xX15xX3xX115xX1exXdcxX12dxXexX3xXefxX148xX3xX4xXc7xX3xXexX1xX148xX3xX2a6xX19xX4xX3xXefxX23xX15xX1xX3xXefxX7cexX15xX16xX3xXefxX43bxX15xX3xXbxX1xX50xX51xX15xX16xX3xX1xX50xX13axX15xX16xXa5xX3xX121xX448xX4xX3xXexXdxX274xX1exXa5xX3xX15xX1xXdxX2bxX121xX3xX25xX448xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xXefxXadxXexX3xX15xX50xX13axX4xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xXefxX7dxXe8xX15xX3xX121xX13axXdxXa5xX3xXexX1xX160xXdxX3xX29xX164xX3xX121xX13axXdxX169xX3xXa7x12c4axXdxX3xX25xX314xXdcxXa5xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xXdcxX274xX1exX3xX4xX9cxX1exX3xd6d4xXbxX1xXc1xXdxX3xX25xX13axXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX9cxX15xX3xXexX1xX37xX4xX3xX7xX37xX3xX29xX1xX19xX4xX1xX3xX115xX1exX6xX15xXa5xX3xX4xX9cxX1exX3xXexX1xX23xXa5xX3xX15xX1xX3bxX15xX3xXexX1xX3efxX15xX16xX3xX25xX2fxX7dxX3xX7xX37xX3xXexX1xX314xXexXa5xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xXbxX1xXdxX12dxX15xX3xX60xXdxX2bxX15xXa5xX3xX4xX37xX4xX3xXefxX7dxX6xX15x133d9xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX15xX1xX314xX15xX3xXefxX23xX15xX1xX3xXexX3bxX15xX1xX3xX1xX3bxX15xX1xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX6bxX1xX531xX15xX16xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xXexX37xX1exXa5xX3xX29xX12dxXexX3xX115xX1exXc1xX3xXefxXfbxX3xXefxXe8xXexX3xXefxX50xX132xX4xX3xX5xX2fxX3xX1xX12dxXexX3xX7xXa1xX4xX3xXexX7dxX3xX5xX13axX15xXa5xX3xX4xXc7xX3xX28axX3xX15xX16xX1xX61exX6xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7x1229axXa5xX3xX15xX1xX50xX15xX16xX3xX1xXe8xX15xX3xX4xX1xX12dxXa5xX3xXdcxX12dxX1exX3xX29xX2e3xX121xX3xX25xb366xX15xX3xX4xX7baxX15xX3xX15xX1xXdxX109xX1exXa5xX3xX22xX870xXdxX3xX25xX314xXdcxX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xXdcxX274xX1exX3xX4xX9cxX1exX3xX88bxXexX1exXdcxX2bxXexX3xX15xX1xXdxX274xX15xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xXefxX50xX132xX4xX3xX4xX1xXedxX3xX115xX1exX6xX15xXa5xX3xXexX1xf18fxX6xX3xX121xXfbxX15xX8eexXa5xX3xX121xX2fxX3xXbxX1xXc1xXdxX3xX15xfbd8xX3xX5xX37xX4xX3xXbxX1xXadxX15xX3xXefxXadxX1exX3xX1xX7dxX2fxX15xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xXexX136xXexX3xX4xX19xX4xX3xX121xX448xX4xX3xXexXdxX274xX1exXa5xX3xX15xX1xXdxX2bxX121xX3xX25xX448xX3xXefxXfbxX3xXefxX109xX3xX4bxX6xXa5xX3xX88bxX15xX26xX121xX3xX7xX6xX1exX3xXbxX1xXc1xXdxX3xXexX136xXexX3xXefx128ecxXbxX3xX1xX51xX15xX3xX15xX26xX121xX3xXexX4bxX50xX13axX4xX8eexXa5xX3xXexXdxX12dxXbxX3xXexX448xX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX25xX2fxX3xX22xX109xX15xX3xX25xX531xX15xX16xXa5xX3xX7xX13axX121xX3xXefxX50xX6xX3xX15xX50xX13axX4xX3xXexX6xX3xXexX4bxX870xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX15xX50xX13axX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xXa5xX3xXexX1xX10xX7dxX3xXefxX23xX15xX1xX3xX1xX50xX13axX15xX16xX3xX2a6xXfbxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xXedxX3xX15xX16xX1xX61exX6xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX254xXdxX2bxX4xX3xX16xXdxXc1xXdxX3xX115xX1exXdcxX12dxXexX3xX4xX19xX4xX3xX121xX136xXdxX3xX115xX1exX6xX15xX3xX1xX2bxX3xX5xX13axX15xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX115xX1exX19xX3xXexX4bxX3bxX15xX1xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xXefxXdxX3xX5xX274xX15xX3xX4xX24dxX15xX16xX3xXefxX50xX132xX4xX3xXefxXdxX3xX7xX33xX1exX3xX15xX16xX1xXdxX274xX15xX3xX4xXa1xX1exXa5xX3xXexX47axX15xX16xX3xX29xX12dxXexXa5xX3xXexX1xXc1xX7dxX3xX5xX1exX314xX15xX3xX5xX2fxX121xX3xX4bxX7a6xX3xXexXe8xXdxX3xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX23xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX5xX9cxX15xX3xX15xX2fxXdcxXa5xX3xXefxXc7xX3xX5xX2fxX3xX4xX19xX4xX3xX121xX136xXdxX3xX115xX1exX6xX15xX3xX1xX2bxX18fxX3xe998xXdxX531xX6xX3xXefxX47axXdxX3xX121xX13axXdxXa5xX3xX47axX15xX3xXefxX23xX15xX1xX3xX25xX2fxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX2dcxX3xX16xXdxX531xX6xX3xXefxX47axXdxX3xX121xX13axXdxX3xX29xXdxX15xX1xX3xXexX12dxX3xX25xX2fxX3xXefxX47axXdxX3xX121xX13axXdxX3xX4xX1xX24axX15xX1xX3xXexX4bxX23xX2dcxX3xX16xXdxX531xX6xX3xXexX1exX33xX15xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX115xX1exXdcxX3xX5xX1exX314xXexX3xXexX1xX23xX3xXexX4bxX50xX160xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xX22xXc1xX7dxX3xXefxXc1xX121xX3xXefxX23xX15xX1xX3xX1xX50xX13axX15xX16xX3xX2a6xXfbxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xXedxX3xX15xX16xX1xX61exX6xX2dcxX3xX16xXdxX531xX6xX3xXexX26xX15xX16xX3xXexX4bxX50xX870xX15xX16xX3xX29xXdxX15xX1xX3xXexX12dxX3xX25xX2fxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xX25xX26xX15xX3xX1xXc7xX6xXa5xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexXdxX12dxX15xX3xX22xX42xX3xX25xX2fxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX22xX525xX15xX16xX3xX2a6xXfbxX3xX1xX42xXdxXa5xX3xX22xXc1xX7dxX3xX25xX2bxX3xX121xX14xXdxX3xXexX4bxX50xX160xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX19xXdxd243xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX4xX24dxX15xX16xX3xXefxX622xX4xX3xX22xXdxX2bxXexX3xX115xX1exX6xX15xX3xXexX33xX121xX3xXexX1xXc1xX7dxX3xX5xX1exX314xX15xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX25xXadxX15xX3xXefxX109xX3xXexX1xX37xX4xX3xXexXdxXd0xX15xX3xXefxX6xX15xX16xX3xXefxX622xXexX3xX4bxX6xXa5xX3xXexX1xXdxX12dxXexX3xXexX1xX37xX4xX3xX25xX2fxX3xX4xX448xX3xXexX1xX148xX3xX15xX1xX50xX18fxX3xXc0xX47axXdxX3xX121xX13axXdxXa5xX3xX1xX7dxX2fxX15xX3xXexX1xXdxX2bxX15xX3xXexX1xX148xX3xX4xX1xX12dxXa5xX3xX1xX1exXdcxX3xXefxX42xX15xX16xXa5xX3xX115xX1exXc1xX15xX3xX5xX28axXa5xX3xX7xX968xX3xX60xX448xX15xX16xX3xX4xXc7xX3xX1xXdxX2bxX1exX3xX115xX1exXc1xX3xX4xX19xX4xX3xX15xX16xX1exX7bexX15xX3xX5xX37xX4xX3xX4xX1xX7dxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX2dcxX3xXefxX47axXdxX3xX121xX13axXdxXa5xX3xX15xX33xX15xX16xX3xX4xX6xX7dxX3xX1xXdxX2bxX1exX3xX115xX1exXc1xX3xX1xX7dxXe8xXexX3xXefxX42xX15xX16xX3xX4xXedxX6xX3xX60xX7dxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2bxXbxX3xX15xX1xX2fxX3xX15xX50xX13axX4xXa5xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xX29xXdxX15xX1xX3xXexX12dxX3xXexX314xXbxX3xXexX1xX148xX2dcxX3xX29xX1xX1exXdcxX12dxX15xX3xX29xX1xX24axX4xX1xXa5xX3xXexXe8xX7dxX3xXexX1xX1exX314xX15xX3xX5xX132xXdxX3xX4xX1xX7dxX3xX29xXdxX15xX1xX3xXexX12dxX3xXexX50xX3xX15xX1xX33xX15xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xXexX4bxX870xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX121xX42xXexX3xXefxX42xX15xX16xX3xX5xX37xX4xX3xX115xX1exX6xX15xX3xXexX4bxX11cxX15xX16xX3xX4xXedxX6xX3xX15xX109xX15xX3xX29xXdxX15xX1xX3xXexX12dxX2dcxX3xX29xX1xX43bxX4xX3xXbxX1xX448xX4xX3xXexX3bxX15xX1xX3xXexX4bxXe8xX15xX16xX3xXexX1xX6xX121xX3xX15xX1xX24dxX15xX16xXa5xX3xX5xXfbxX15xX16xX3xXbxX1xX24axXa5xX3xXexXdxX274xX1exX3xX4xX37xX4xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX25xXdxX2bxX4xX3xX115xX1exXc1xX15xX3xX5xX28axXa5xX3xX7xX968xX3xX60xX448xX15xX16xX3xXefxXadxXexX3xXefxX6xXdxXa5xX3xXexX2fxXdxX3xX15xX16xX1exXdcxX274xX15xXa5xX3xXexX2fxXdxX3xX7xXc1xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX2dcxX3xXexX24axX4xX1xX3xXexX448xXa5xX3xXexX314xXbxX3xXexX4bxX1exX15xX16xX3xXefxXadxXexX3xXefxX6xXdxX3xX4xX1xX7dxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX2bxXbxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX2bxX3xX4xX6xX7dxX2dcxX3xXexX4bxX6xX15xX1xX3xXexX1xXedxX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xXexX37xX1exX3xX4xXedxX6xX3xX4xX1exX42xX4xX3xX13xX19xX4xX1xX3xX121xXe8xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX2bxXbxX3xX5xX9cxX15xX3xXexX1xXa1xX3xXexX50xXa5xX3xXefxX1fxXdcxX3xX121xXe8xX15xX1xX3xXefxX47axXdxX3xX121xX13axXdxX3xX7xX19xX15xX16xX3xXexXe8xX7dxX2dcxX3xX29xX1xX43bxX4xX3xXbxX1xX448xX4xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX1xXe8xX15xX3xX4xX1xX12dxXa5xX3xX29xX1xX1exXdcxX12dxXexX3xXefxXdxX148xX121xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX115xX1exXc1xX15xX3xX5xX28axX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX4bxXdxX148xX15xX3xX25xX26xX15xX3xX1xXc7xX6xXa5xX3xX2a6xXfbxX3xX1xX42xXdxXa5xX3xX2a6xX33xXdcxX3xX60xX37xX15xX16xX3xX4xX7dxX15xX3xX15xX16xX50xX160xXdxXa5xX3xX15xX1xXadxXexX3xX5xX2fxX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX5xX61exX15xX1xX3xX25xX37xX4xX3xXdcxX3xXexX12dxXa5xX3xX16xXdxX19xX7dxX3xX60xX448xX4xX3xX25xX2fxX3xXefxX2fxX7dxX3xXexXe8xX7dxX169xX169xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xce22xX1xX33xX15xX3xXexX24axX4xX1xX3xX15xX16xX1exXdcxX274xX15xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX25xX2fxX3xX22xX2fxXdxX3xX1xX11cxX4xX3xX29xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2bxX121xX3xX4xXedxX6xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX115xX1exXc1xX3xXefxXfbxX3xXefxXe8xXexX3xXefxX50xX132xX4xXa5xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX15xX1xXadxX15xX3xX121xXe8xX15xX1xX3xXbxX1xXc1xXdxX3xXefxX1fxXdcxX3xX121xXe8xX15xX1xX3xX1xX51xX15xX3xX15xX531xX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX2a6xX33xXdcxX3xX60xX37xX15xX16xXa5xX3xX4xX1x12068xX15xX1xX3xXefxX136xX15xX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xXefxXadxX1exX3xXexX4bxX6xX15xX1xX3xXbxX1xX7baxX15xX16xXa5xX3xX4xX1xX136xX15xX16xX3xX115xX1exX6xX15xX3xX5xXdxX274xX1exXa5xX3xXexX1xX6xX121xX3xX15xX1xX24dxX15xX16xXa5xX3xX5xXfbxX15xX16xX3xXbxX1xX24axXa5xX3xXexXdxX274xX1exX3xX4xX37xX4xX3xX16xX43bxX15xX3xX25xX13axXdxX3xX2a6xX33xXdcxX3xX60xX37xX15xX16xX3xX6bxX1xX2fxX3xX15xX50xX13axX4xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX3xX2a6xXfbxX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xXedxX3xX15xX16xX1xX61exX6xX3xX25xX2fxX3xX1xX2bxX3xXexX1xX136xX15xX16xX3xX4xX1xX24axX15xX1xX3xXexX4bxX23xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX7xXe8xX4xX1xXa5xX3xX25xX531xX15xX16xX3xX121xXe8xX15xX1xX2dcxX3xX15xX33xX15xX16xX3xX4xX6xX7dxX3xX15xX26xX15xX16xX3xX5xX37xX4xX3xX5xXfbxX15xX1xX3xXefxXe8xX7dxXa5xX3xX4xX9cxX121xX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xX1xXdxX2bxX1exX3xX5xX37xX4xXa5xX3xX1xXdxX2bxX1exX3xX115xX1exXc1xX3xX115xX1exXc1xX15xX3xX5xX28axX3xX4xXedxX6xX3xX6bxX1xX2fxX3xX15xX50xX13axX4xX2dcxX3xX29xXdxX274xX15xX3xXexX4bxX3bxXa5xX3xX115xX1exXdcxX12dxXexX3xX5xXdxX2bxXexX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX2bxX15xX3xX6bxX16xX1xX23xX3xX115xX1exXdcxX12dxXexX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX1a8xX3xX29xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcbxXcbxX3xX25xX109xX3xX2a6xX33xXdcxX3xX60xX37xX15xX16xX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xX15xX16xX26xX15xX3xX4xX1xX622xX15xX3xX25xX2fxX3xXefxX1fxXdcxX3xX5x139b4xXdxX3xXexX3bxX15xX1xX3xXexX4bxXe8xX15xX16xX3xX7xX1exXdcxX3xXexX1xX7dxX19xXdxX3xX25xX109xX3xXexX50xX3xXexX50xX870xX15xX16xX3xX4xX1xX24axX15xX1xX3xXexX4bxX23xXa5xX3xXefxXe8xX7dxX3xXefxXa1xX4xXa5xX3xX5xX136xXdxX3xX7xX136xX15xX16xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX2a6xXfbxX3xX1xX42xXdxX2dcxX3xX16xXdxX531xX3xX25xX531xX15xX16xXa5xX3xX29xXdxX274xX15xX3xXefxX23xX15xX1xX3xX22xXc1xX15xX3xX4xX1xXadxXexX3xX4xX19xX4xX1xX3xX121xXe8xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xX25xX6xXdxX3xXexX4bxX7baxX3xXexXdxX274xX15xX3xXbxX1xX7dxX15xX16xXa5xX3xX16xX50xX51xX15xX16xX3xX121xX983xX1exX3xX4xXedxX6xX3xXc0xX42xXdxX3xX15xX16xX24dxX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX25xXdxX274xX15xX2dcxX3xXexX26xX15xX16xX3xX4xX50xX160xX15xX16xX3xX121xX136xXdxX3xX115xX1exX6xX15xX3xX1xX2bxX3xX121xX19xX1exX3xXexX1xX23xXexX3xX16xXdxX531xX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX25xX13axXdxX3xX15xX1xX33xX15xX3xX60xX33xX15xXa5xX3xX4xXedxX15xX16xX3xX4xX136xX3xX15xXdxX109xX121xX3xXexXdxX15xX3xX4xXedxX6xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX60xX33xX15xX3xXefxX136xXdxX3xX25xX13axXdxX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xX6bxX1xX2fxX3xX15xX50xX13axX4xXc92xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX0xX7xXexX4bxX7dxX15xX16xX12xX7axXdxX12dxXexX3xX4xX1xX622xXexX3xX29xXdxX148xX121xX3xX7xX7dxX19xXexX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX3xX5xX37xX4xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX0xX58xX7xXexX4bxX7dxX15xX16xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXcxXe8xXdxX3xX41xX42xXdxX3xX15xX16xX1xX23xX3xX5xX9cxX15xX3xX15xX2fxXdcxXa5xX3xXa7xX6xX15xX3xX13xX1xXadxXbxX3xX1xX2fxX15xX1xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xXefxXfbxX3xX2a6xX10xX121xX3xX2a6xX2e3xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX29xX310xX3xX5xX1exX314xXexX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xXefxX136xXdxX3xX25xX13axXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xX4xXadxXbxX3xX4xX6xX7dxX3xXexX1xX1exX42xX4xX3xX60xXdxX2bxX15xX3xXexX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX115xX1exXc1xX15xX3xX5xX28axX3xX59bxX15xX16xX1exXdcxX274xX15xX3xX26fxXdcxX3xX25xXdxX274xX15xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX29xX1xXc7xX6xX3xXcaxXa5xX3xX15xX16xX1exXdcxX274xX15xX3xXffbxX1xXc7xX3xXcxX4bxX50xX870xX15xX16xX3xX22xX6xX15xX3xXcxX1exXdcxX274xX15xX3xX16xXdxX19xX7dxX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX6bxX16xX1exXdcxXd0xX15xX3xXa7xX43bxX4xX3xX7axX7dxX15xX2dcxX3xX26fxXdcxX3xX25xXdxX274xX15xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX29xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcbxXcbxXa5xX3xXffbxX1xXc7xX3xXcxX4bxX50xX870xX15xX16xX3xX22xX6xX15xX3xXcxX1exXdcxX274xX15xX3xX16xXdxX19xX7dxX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xXa5xX3xX15xX16xX1exXdcxX274xX15xX3xXa7xX24axX3xXexX1xX50xX3xXa7xX6xX15xX3xX4xX19xX15xX3xX7xX37xX3xXefxXc1xX15xX16xXa5xX3xX15xX16xX1exXdcxX274xX15xX3xXa7xX42xX3xXexX4bxX50xX870xX15xX16xX3xXa7xX42xX3xXcxX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX25xX2fxX3xXcxX4bxX1exXdcxX109xX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXcxX4bxX50xX51xX15xX16xX3xX66xXdxX15xX1xX3xXcxX1exXadxX15xX5c4xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX6bxX1xX50xX3xX25xX314xXdcxXa5xX3xXexX3fxX3xXefxX9cxX1exX3xX15xX1xXdxX2bxX121xX3xX29xX164xX3xX29xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcbxXcbxX3xXefxX12dxX15xX3xX15xX6xXdcxXa5xX3xXdexX3xXexX47axX3xX4xX1xXa1xX4xX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xX1xX51xX15xX3xXdexXe4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xX4xX6xX7dxX3xX4xXadxXbxX3xXexX1xX1exX42xX4xX3xX60xXdxX2bxX15xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xX115xX1exXc1xX15xX3xX5xX28axX3xXefxXfbxX3xX22xX23xX3xX29xX310xX3xX5xX1exX314xXexXa5xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xXefxXc7xX3xX4xXc7xX3xX4xXc1xX3xX26fxXdcxX3xX25xXdxX274xX15xX3xXa7xX42xX3xX13xX1xX24axX15xX1xX3xXexX4bxX23xXa5xX3xX26fxXdcxX3xX25xXdxX274xX15xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xX15xX16xX1exXdcxX274xX15xX3xX26fxXdcxX3xX25xXdxX274xX15xX3xXcxX4bxX1exX15xX16xX3xX50xX51xX15xX16xX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xXa7xX42xX3xXexX4bxX50xX870xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xX15xX16xX1exXdcxX274xX15xX3xXa7xX42xX3xXexX4bxX50xX870xX15xX16xXa5xX3xX15xX16xX1exXdcxX274xX15xX3xXffbxX1xXc7xX3xXcxX1xXedxX3xXexX50xX13axX15xX16xX3xX13xX1xX24axX15xX1xX3xXbxX1xXedxXa5xX3xXa7xX24axX3xXexX1xX50xX3xXcxX1089xX15xX1xX3xXedxXdcxX3xX25xX2fxX3xX15xX16xX1exXdcxX274xX15xX3xXa7xX24axX3xXexX1xX50xX3xXcxX1089xX15xX1xX3xXedxXdcxXa5xX3xXexX50xX13axX15xX16xX3xX5xX61exX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xXa5xX3xX115xX1exX33xX15xX3xXefxX42xXdxXc92xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXc0xXdxX148xX121xX3xX121xX622xXexX3xX4xX1xX1089xX3xXexX274xX15xX3xXexX3fxX15xX16xX3xXexX47axX3xX4xX1xXa1xX4xXa5xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX25xX2fxX3xX115xX1exX6xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX4xX7dxX15xX3xX7xX136xX3xX4xX448xX3xXexX1xX148xX3xX4xX1xX7dxX3xXexX1xXadxXdcxX3xX29xX310xX3xX5xX1exX314xXexX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX5xX2fxX3xX15xX16xX1xXdxX274xX121xX3xX121xXdxX15xX1xX3xX25xX2fxX3xX1xX12dxXexX3xX7xXa1xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX22xX525xX15xX16xXa5xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX4xXc7xX3xX88bxX25xX11f8xX15xX16xX3xX4xXadxX121xX8eexXa5xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX4xXc7xX3xX88bxX15xX16xX7dxXe8xXdxX3xX5xX2bxX8eexXa5xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX7baxX15xX3xX88bxX1xXe8xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX6xX15xX3xXexX7dxX2fxX15xX8eexXc92xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX7axX6xXdxX3xX5xX9cxX121xXa5xX3xX29xX1xX1exXdcxX12dxXexX3xXefxXdxX148xX121xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1089xX3xXexX1xX1exX42xX4xX3xX25xX109xX3xXexX314xXbxX3xXexX1xX148xXa5xX3xX121xX2fxX3xXexX3fxX15xX16xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX5xXdxX274xX15xX3xX115xX1exX6xX15xX3xXefxX109xX1exX3xXbxX1xXc1xXdxX3xX4xX1xX23xX1exX3xXexX4bxX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX2bxX121xXa5xX3xXexX4bxXc1xX3xX16xXdxX19xX3xX4xX1xX7dxX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX25xXdxX3xX25xX2fxX3xX1xX314xX1exX3xX115xX1exXc1xX3xX16xX33xXdcxX3xX4bxX6xX169xX3xXb85xXdxX531xX3xX15xX16xX1xXdxX274xX121xX3xX29xX310xX3xX5xX1exX314xXexXa5xX3xX29xX310xX3xX4xX50xX51xX15xX16xX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX5xX2fxX3xX4xX9cxX15xX3xXexX1xXdxX12dxXexXa5xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX148xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX5xX2fxX121xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXcxX1exXdcxX3xX15xX1xXdxX274xX15xXa5xX3xX870xX3xX121xX42xXexX3xX16xXc7xX4xX3xXefxX42xX3xX29xX1xX19xX4xXa5xX3xX15xX1xXdxX109xX1exX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xX4xXadxXbxX3xX4xX6xX7dxX3xX22xX23xX3xX2a6xX968xX3xX5xX28axX3xX29xX310xX3xX5xX1exX314xXexX3xX15xX1xX50xX3xX25xX314xXdcxXa5xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xXefxXc7xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX24axXexX3xXexX4bxX50xX160xX15xX16xX3xX1xX132xXbxX3xXbxX1xXc1xXdxX3xX2a6xX968xX3xX5xX28axX3xX1xX3bxX15xX1xX3xX7xX37xX3xX5xX2fxX3xX121xX42xXexX3xXexX47axX15xX3xXexX1xXadxXexX3xX5xX13axX15xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1089xX3xX25xX13axXdxX3xX4xX19xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX15xX16xX50xX160xXdxX3xX22xX23xX3xX2a6xX968xX3xX5xX28axX3xX121xX2fxX3xX4xXc1xX3xXefxX136xXdxX3xX25xX13axXdxX3xXexX47axX3xX4xX1xXa1xX4xXa5xX3xX4xX51xX3xX115xX1exX6xX15xXa5xX3xXefxX51xX15xX3xX25xX23xX3xX4xX1xXedxX3xX115xX1exXc1xX15xXa5xX3xX15xX1xX3bxX15xX3xX4bxX42xX15xX16xX3xX1xX51xX15xX3xX4xX7baxX15xX3xX16xX33xXdcxX3xXexX47axX15xX3xX1xXe8xXdxX3xXefxX136xXdxX3xX25xX13axXdxX3xX1exXdcxX3xXexX24axX15xX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xX15xXdxX109xX121xX3xXexXdxX15xX3xX4xXedxX6xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX60xX33xX15xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXc0xX109xX3xX4xX314xXbxX3xXefxX12dxX15xX3xX25xXdxX2bxX4xX3xX15xX2fxXdcxXa5xX3xXcxX47axX15xX16xX3xXa7xX24axX3xXexX1xX50xXa5xX3xX13xX1xXedxX3xXexX23xX4xX1xX3xX15xX50xX13axX4xX3xX6bxX16xX1exXdcxXd0xX15xX3xXffbxX1xX7cexX3xXcxX4bxX11cxX15xX16xX3xXefxXfbxX3xXbxX1xXc1xXdxX3xXexX1xX136xXexX3xX5xX274xX15xX18fxX3xX88bxXcxX1xX314xXexX3xXefxX6xX1exX3xX2a6xXc7xXexXa5xX3xX15xX1xX50xX15xX16xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX148xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX5xX2fxX121xXa5xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX4xXc7xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX15xX2fxX7dxX3xX29xX1xX19xX4x120c4xX3xXcxXadxXexX3xX4xXc1xX3xX5xX2fxX3xX25xX3bxX3xX7xX37xX3xX15xX16xX1xXdxX2bxXbxX3xX4xX1xX1exX15xX16xX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xX4xXedxX6xX3xXefxXadxXexX3xX15xX50xX13axX4xXa5xX3xX4xXedxX6xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX60xX33xX15xX169xX3xXc0xX33xXdcxX3xX5xX2fxX3xX22xX2fxXdxX3xX1xX11cxX4xX3xX7xX33xX1exX3xX7xX43bxX4xXa5xX3xX22xX2fxXdxX3xX1xX11cxX4xX3xXefxX43bxXexX3xX16xXdxX19xX3xX4xX1xX7dxX3xXexXadxXexX3xX4xXc1xX3xX4xX1xX7cexX15xX16xX3xXexX6xX169xX8eexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXcxX1xX3efxX15xX16xX3xXexX1xX43bxX15xXa5xX3xXexX33xX121xX3xX1xX1exXdcxX12dxXexX3xX25xX2fxX3xXexX4bxX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX2bxX121xXa5xX3xX15xX16xX50xX160xXdxX3xXefxXa1xX15xX16xX3xXefxX9cxX1exX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xXexX6xX3xX121xX42xXexX3xX5xX9cxX15xX3xX15xX531xX6xX3xX15xX1xXadxX15xX3xX121xXe8xX15xX1xX18fxX3xX88bxXa7xXadxXexX3xX4xXa1xX3xXexX4bxX50xX160xX15xX16xX3xX1xX132xXbxX3xX15xX2fxX7dxX3xX121xX2fxX3xX25xXdxX3xXbxX1xXe8xX121xX3xX29xX310xX3xX5xX1exX314xXexXa5xX3xX4xX1xX7cexX15xX16xX3xXexX6xX3xXbxX1xXc1xXdxX3xX2a6xX968xX3xX5xX28axX3xX15xX16xX1xXdxX274xX121xX3xX121xXdxX15xX1xXa5xX3xX5xX2fxX121xX3xX15xX16xX1xXdxX274xX121xX3xXexX3fxX3xXexX4bxX274xX15xX3xX2a6xX1exX136xX15xX16xX3xX60xX50xX13axXdxX3xXefxX148xX3xX16xXdxX531xX3xX25xX531xX15xX16xX3xX29xX310xX3xX4xX50xX51xX15xX16xXa5xX3xX29xX310xX3xX5xX1exX314xXexX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xXefxX148xX3xX5xXadxXdcxX3xX5xXe8xXdxX3xX25xX2fxX3xX4xXedxX15xX16xX3xX4xX136xX3xX15xXdxX109xX121xX3xXexXdxX15xX3xX25xX2fxX3xXexX3bxX15xX1xX3xXexX1xX50xX51xX15xX16xX3xXdcxX274xX1exXa5xX3xX115xX1exX28axX3xXexX4bxX11cxX15xX16xX3xX4xXedxX6xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX60xX33xX15xX169xX8eexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXc5xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX148xX3xXefxX148xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX25xXdxX274xX15xX3xXexX1xX7dxX19xXdxX3xX1xXc7xX6xX3xX22xXdxX12dxX15xX3xX4xX1xXadxXexX3xX4xXa1xX3xXexX7bexX15xX3xXexXe8xXdxXa5xX3xX5xX10xX15xX3xX5xX9d0xXdxXa5xX3xX5xX10xX7dxX3xX22xX19xX121xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX22xX42xX3xX121xX19xXdcxXa5xX3xXexX4bxX870xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX7xX33xX1exX3xX121xX11cxXexX3xX1xXe8xXdxX3xX15xX50xX13axX4xX3xX1xXe8xXdxX3xX60xX33xX15xX169xX3xXc0xX622xX4xX3xX22xXdxX2bxXexXa5xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX22xX136xXdxX3xX4xXc1xX15xX1xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX7xX37xX3xX4xX1xX7dxX3xXefxXe8xXdxX3xX1xX42xXdxX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX22xX42xX3xX4xX19xX4xX3xX4xXadxXbxXa5xX3xXexXdxX12dxX15xX3xXexX13axXdxX3xXc0xXe8xXdxX3xX1xX42xXdxX3xXexX7dxX2fxX15xX3xX115xX1exX136xX4xX3xX5xX9cxX15xX3xXexX1xXa1xX3xXcaxXcbxXcbxXcbxX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xX25xXdxX2bxX4xX3xX15xX16xX26xX15xX3xX4xX1xX622xX15xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX29xe75axX3xX4xX51xX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX24axX15xX1xX3xXexX4bxX23xXa5xX3xXexX1xX6xX121xX3xX15xX1xX24dxX15xX16xX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX3xX5xX37xX4xXa5xX3xXexX3bxX121xX3xX121xX11cxXdxX3xX4xX19xX4xX1xX3xXefxX148xX3xX4xX1xX1exXdxX3xX7xX33xX1exXa5xX3xX5xX10xX7dxX3xX4xX6xX7dxXa5xX3xX29xX2e3xX7dxX3xX22x12e8cxXa5xX3xX29xX2e3xX7dxX3xX4xX19xX15xX1xXc92xX3xX5xX2fxX3xX121xX42xXexX3xXdcxX274xX1exX3xX4xX9cxX1exX3xX25xX14xX3xX4xX11f8xX15xX16xX3xX4xXadxXbxX3xX22xX19xX4xX1xX169xX3xXc0xX33xXdcxX3xX4xX1xX24axX15xX1xX3xX5xX2fxX3xX60xX23xXbxX3xXefxX148xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX11cxX4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xX5xX37xX6xX3xX4xX1xX11cxX15xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX160xXdxX3xX4xXc7xX3xXefxXa1xX4xXa5xX3xX4xXc7xX3xXexX2fxXdxXa5xX3xX4xXc7xX3xXefxXedxX3xX15xX26xX15xX16xX3xX5xX37xX4xX3xXbxX1xX1fxX121xX3xX4xX1xXadxXexX3xX25xX2fxX7dxX3xX4xXadxXbxX3xXedxXdcxX3xX4xX19xX4xX3xX4xXadxXbxX169xX3xX13xX1xX24axX15xX1xX3xX25xX3bxX3xX25xX314xXdcxXa5xX3xX121xX13axXdxX3xXefxX33xXdcxX3xXa7xX42xX3xX13xX1xX24axX15xX1xX3xXexX4bxX23xX3xXefxXfbxX3xX22xX6xX15xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xa554xX1exXdcxX3xXefxX23xX15xX1xX3xX7xX136xX3xXe1xXe4xX1b4xXdfxX1e77xXc0xX58xXcxa1e0xX3xX25xX109xX3xX25xXdxX2bxX4xX3xX29xXdxX148xX121xX3xX7xX7dxX19xXexX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX3xX5xX37xX4xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xX25xX2fxX3xX4xX1xX136xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xXdcxX3xX4xX1xXa1xX4xXa5xX3xX4xX1xXe8xXdcxX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xXefxXc7xXa5xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xXexX1xX1fxX121xX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX3xX16xX43bxX15xX3xX4xX1xX622xXexX3xX25xX13axXdxX3xXexX4bxX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX2bxX121xX169xX3xX7exX9cxX15xX3xXefxX9cxX1exX3xXexXdxX274xX15xXa5xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xXexX6xX3xX4xXc7xX3xX121xX42xXexX3xX25xX26xX15xX3xX22xXc1xX15xX3xX115xX1exXdcxX3xXefxX23xX15xX1xX3xX4xX1xX622xXexX3xX4xX1xX5a5xXa5xX3xX4bxX7a6xX3xX4bxX2fxX15xX16xX3xXexX1xX1fxX121xX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX3xX25xX2fxX3xXexX4bxX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX2bxX121xX3xX4xXedxX6xX3xXexX314xXbxX3xXexX1xX148xX3xX4xXadxXbxX3xXedxXdcxXa5xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX25xXdxX274xX15xX3xX4xXadxXbxX3xXedxXdcxXa5xX3xX15xX16xX50xX160xXdxX3xXefxXa1xX15xX16xX3xXefxX9cxX1exX3xX4xXadxXbxX3xXedxXdcxXa5xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xXexX1xX6xX121xX3xX121xX50xX1exX3xXefxX109xX3xX2a6xX1exXadxXexX3xX25xX2fxX3xX4xXc1xX3xX22xXc1xX15xX3xXexX1xX33xX15xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX7xX37xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xXexXadxXexX3xX4xXc1xX3xX4xX19xX4xX3xX29xX1xX33xX1exX3xX4xXedxX6xX3xX115xX1exXdcxX3xXexX4bxX3bxX15xX1xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX169xX3xXa7xXadxXexX3xX29xX164xX3xX6xXdxX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX7xX136xX3xXefxXc7xX3xXefxX109xX1exX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX148xX3xX15xX16xX7dxX2fxXdxX3xX4xX1exX42xX4xXa5xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX148xX3xX25xX14xX3xX4xX6xX15xX3xX15xX12dxX1exX3xXefxX148xX3xX2a6xXc1xXdcxX3xX4bxX6xX3xX25xXdxX3xXbxX1xXe8xX121xXa5xX3xXexXdxX274xX1exX3xX4xX37xX4xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX1e77xX1exXdcxX3xXefxX23xX15xX1xX3xXe1xXe4xX1b4xXdfxX1e77xXc0xX58xXcxX1e8bxX3xX4xX24dxX15xX16xX3xX2a6xX19xX4xX3xXefxX23xX15xX1xX3xX4bxX7a6xX3xX4xX19xX4xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xXefxX42xX15xX16xXa5xX3xX25xXdxX2bxX4xX3xX5xX2fxX121xX3xX4xX448xX3xXexX1xX148xX3xX15xX1xX525xX121xX3xX29xXdxX148xX121xX3xX7xX7dxX19xXexX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX3xX5xX37xX4xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xX4xX1xX1089xX3xX4bxX7a6xX3xXexX1xX12dxX3xX15xX2fxX7dxX3xX5xX2fxX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX25xXdxX3xX4xX1xXe8xXdcxX3xX4xX1xXa1xX4xXa5xX3xX4xX1xXe8xXdcxX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX3xX25xX2fxX3xX22xX6xX7dxX3xX4xX1xX10xXa5xX3xXexXdxX12dxXbxX3xXexX6xXdcxX3xX4xX1xX7dxX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX25xXdxX3xX4xX1xXe8xXdcxX3xX4xX1xXa1xX4xXa5xX3xX4xX1xXe8xXdcxX3xX115xX1exXdcxX109xX15xX2dcxX3xXefxX7bexX15xX16xX3xXexX1xX160xXdxX3xXefxX109xX3xX4bxX6xX3xX4xX19xX4xX3xX1xX3bxX15xX1xX3xXexX1xXa1xX4xX3xX2a6xX968xX3xX5xX28axX3xX15xX16xX1xXdxX274xX121xX3xX29xX1xX43bxX4xX3xXefxX136xXdxX3xX25xX13axXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX47axX3xX4xX1xXa1xX4xXa5xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXe8xX121xX169xX3xXa7xX525xX15xX16xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX115xX1exXdcxX3xXefxX23xX15xX1xX3xX4xX1xX622xXexX3xX4xX1xX5a5xXa5xX3xX22xXdxX2bxX15xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX7xX19xXexX3xXexX1xX37xX4xXa5xX3xX4xX448xX3xXexX1xX148xXa5xX3xX1e77xX1exXdcxX3xXefxX23xX15xX1xX3xXe1xXe4xX1b4xXdfxX1e77xXc0xX58xXcxX1e8bxX3xXefxX50xX132xX4xX3xX22xX6xX15xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xXefxX148xX3xX15xX1xX314xX15xX3xX60xXdxX2bxX15xX3xX25xX2fxX3xX15xX16xX26xX15xX3xX4xX1xX622xX15xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXe8xX121xXa5xX3xXexXdxX274xX1exX3xX4xX37xX4xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xXexX4bxX50xX13axX4xX3xXexX1xX109xX121xX3xXefxXe8xXdxX3xX1xX42xXdxX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX22xX42xX3xX4xX19xX4xX3xX4xXadxXbxX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xX6bxX16xX50xX160xXdxX3xXefxXa1xX15xX16xX3xXefxX9cxX1exX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xX6bxX1xX2fxX3xX15xX50xX13axX4xX3xXdcxX274xX1exX3xX4xX9cxX1exX3xX4xX19xX4xX3xXexX47axX3xX4xX1xXa1xX4xX3xXc0xXc1xX15xX16xX3xX25xX2fxX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX25xXdxX274xX15xX18fxX3xX88bxXc5xXdxX274xX15xX3xX115xX1exXdcxX12dxXexX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xXefxX148xX3xX5xX11cxXexX3xX25xX2fxX7dxX3xX4xXadxXbxX3xXedxXdcxX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xX25xXdxX3xXbxX1xXe8xX121xXa5xX3xXexX1xX7dxX19xXdxX3xX1xXc7xX6xXa5xX3xX22xXdxX12dxX15xX3xX4xX1xXadxXexX1a58xX8eexX169xX3xX1e77xX1exXdcxX3xXefxX23xX15xX1xX3xX15xX2fxXdcxX3xX4xX1xX1089xX3xX4xXc7xX3xXexX1xX148xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xX1exXdcxX3xXexX19xX4xX3xX60xX448xX15xX16xX3xX15xX1xX50xX3xX121xX7dxX15xX16xX3xX121xX1exX136xX15xX3xX4xXedxX6xX3xXcxX47axX15xX16xX3xXa7xX24axX3xXexX1xX50xXa5xX3xX13xX1xXedxX3xXexX23xX4xX1xX3xX15xX50xX13axX4xX3xX6bxX16xX1exXdcxXd0xX15xX3xXffbxX1xX7cexX3xXcxX4bxX11cxX15xX16xXa5xX3xX15xX12dxX1exX3xX121xX9e2xXdxX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX25xXdxX274xX15xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xXexX3fxX15xX16xX3xXexX47axX3xX4xX1xXa1xX4xX3xX4xX51xX3xX7xX870xX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX25xX314xX15xX3xX60xX448xX15xX16xX3xX15xXc7xX3xX121xX42xXexX3xX4xX19xX4xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX33xX121xXa5xX3xX4xX1xX24axX15xX1xX3xXexX4bxX37xX4xX3xX25xX2fxX3xX29xX1xX7dxX6xX3xX1xX11cxX4xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xXbxX1xX33xX15xX3xXexX24axX4xX1xXa5xX3xXefxX19xX15xX1xX3xX16xXdxX19xX3xX25xX2fxX3xX5xX37xX6xX3xX4xX1xX11cxX15xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX7xX37xX3xX4xXadxXbxX3xXedxXdcxX3xX4xX19xX4xX3xX4xXadxXbxX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX7dxX60xXdcxXaxX12xXcxX4bxX50xX13axX4xX3xX121xX9e2xXdxX3xX29xX164xX3xXefxXe8xXdxX3xX1xX42xXdxXa5xX3xX4xX11f8xX15xX16xX3xX25xX13axXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX15xX3xX29xXdxX2bxX15xXa5xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX7xX37xX3xX4xXc7xX3xX28axX3xX15xX16xX1xX61exX6xX3xX4xX37xX4xX3xX29xX164xX3xX115xX1exX6xX15xX3xXexX4bxX11cxX15xX16xX169xX3xX7axXdxX15xX1xX3xXexX1xX160xXdxXa5xX3xX13xX1xXedxX3xXexX23xX4xX1xX3xX41xX7bexX3xX13xX1xX24axX3xX66xXdxX15xX1xX3xXefxXfbxX3xXexX3fxX15xX16xX3xX4xX26xX15xX3xX60xX622xX15xX3xX88bxX66xX1exX14xX15xX3xX25xXdxX2bxX4xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX1xX6xXdcxX3xXexX1xXadxXexX3xX22xXe8xXdxXa5xX3xXefxX109xX1exX3xX60xX7dxX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xXexX136xXexX3xX1xX6xXdcxX3xX29xX2e3xX121xX8eexXa5xX3xX88bxXa7xXadxXexX3xX4xXa1xX3xX4xX1xX24axX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xXa5xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX16xX3bxX3xX15xX12dxX1exX3xX4xXc7xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xXexX136xXexX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xXa5xX3xX29xX1xX14xX15xX16xX3xX4xXc7xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xXexX136xXexX3xXexX1xX3bxX3xX1xX9d0xX15xX16xX3xX25xXdxX2bxX4xX8eexX169xX3xX13xX1xX24axX15xX1xX3xX25xX3bxX3xX25xX314xXdcxXa5xX3xX4xX11f8xX15xX16xX3xX25xX13axXdxX3xX25xXdxX2bxX4xX3xX15xX16xX26xX15xX3xX4xX1xX622xX15xXa5xX3xX5xX1fxXdcxX3xX5xX11f8xXdxX3xXexXdxX274xX1exX3xX4xX37xX4xXa5xX3xX25xXdxX3xXbxX1xXe8xX121xX3xXexX4bxX7dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX11cxX4xX3xX15xX1xX531xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xXa5xX3xXefxXc1xX15xX16xX3xX25xXdxX274xX15xX3xXexX1xX7dxX19xXdxX3xX1xXc7xX6xX3xX22xXdxX12dxX15xX3xX4xX1xXadxXexX3xX4bxX6xX3xX29xX1xX9d0xXdxX3xXefxX42xXdxX3xX15xX16xX24dxXa5xX3xXexX1xX3bxX3xX25xXdxX2bxX4xX3xX2a6xX33xXdcxX3xX60xX37xX15xX16xX3xX4xX1xX7dxX3xXefxX50xX132xX4xX3xX121xX42xXexX3xXefxX42xXdxX3xX15xX16xX24dxX3xX4xX19xX15xX3xX22xX42xX3xX88bxX25xX3fxX6xX3xX1xX7bexX15xX16xXa5xX3xX25xX3fxX6xX3xX4xX1xX1exXdcxX274xX15xX8eexX3xX121xX13axXdxX3xX5xX2fxX3xX121xX448xX4xX3xXexXdxX274xX1exX3xX4xX6xX7dxX3xX4xXc1xXa5xX3xX15xX1xX525xX121xX3xXefxX19xXbxX3xXa1xX15xX16xX3xXdcxX274xX1exX3xX4xX9cxX1exX3xX15xX1xXdxX2bxX121xX3xX25xX448xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX121xXe8xX15xX16xX3xX4xXedxX6xX3xXc0xXc1xX15xX16xXa5xX3xX4xXedxX6xX3xX60xX33xX15xX3xXexX42xX4xX169xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX7dxX1exX4bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xXcxXcxXcaxX254xX6bxX0xX58xXbxX12