Tàu hàng đầu tiên vượt kênh đào Suez an toàn sau “sự cố Ever Given”
Tàu chở hàng đầu tiên đã vượt kênh đào Suez an toàn ngay sau khi tuyến giao thương huyết mạch này được mở cửa trở lại.
87fex10ee9x14188x123d5x12954x12683x11252xaab7x15247xX7x148c9xbfd8xe190x13691x1305axd5d4xX5xdb1dxXax11d52xXcxbd96x10fdcxX3xX1xX14x14756xf0cfxX3x13958xc9faxX15xX3xXexXdx1084bxX19xX3xc77cxccb1x10e4dxXexX3xfdc4xX22xX19xX1xX3xX1cxX14x1344bxX3x10f8exX15xX10xdc67xX3xX6xX19xX3xXexX31xX14xX19xX3xX7xX6xX15xX3x10182xX7x135ccxX3xX4x11b25xX3x8f39xX25xX10xa3e9xX3xd263xXdxX25xX10xX19xfe55xX0x10579xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc6dxX10xX6x11c50xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX4xX1x94d4xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX3xXexXdxX22xX19xX3xX1cx14503xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xX6xX19xX3xXexX31xX14xX19xX3xX19xX1axX6x8992xX3xX7xX6xX15xX3xX2axX1xXdxX3xXexX15xXa3xff20xX19xX3xX1axXdxX6xX31xX3xXexX1xX26x138e7xX19xX1axX3xX1xX15xXa3xXb0xXexX3xf8f6xf56bxX4xX1xX3xX19xX14xXa3xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xXc5xX72xX3xX4xecacxX6xX3xXexX4exX72xX3xX5xXc6xXdxb26exX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe378xX31xX69xXa3xXaxX12xX0xXdxXc5xX1axX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX69xXdxX7xXbxX5xX6xXa3xf545xX3x15083xX5xX31xX4xX2ax1338cxX3xXc5xX6xX4exX1axXdxX19xe131xX5xX10x979axXexX10axX3xX6xX15xXexX31xX111xX3xXc5xX6xX4exX1axXdxX19xX119xX4exXdxX1axX1xXexX10axX3xX6xX15xXexX31xX111xXaxX3xX7xX4exX4xX9xXaxX57xX57xXdxXe1xX10cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe1xX25xX19xX57xX19xX10xff70xX7xX57xb018xX2xX2x13db1xX57xX2xX156x1557bxX69xX156xX2xX156xX159xa806xX159xX15dxXex12294xf4edxX163xX156xX5xX2xXe1x13755xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX3xXexXdxX22xX19xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xX6xX19xX3xXexX31xX14xX19xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX7xX46xX3xX4xX49xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcfdbxX6xXbxXexXdxX31xX19xXaxX12xXcxX14xX15xX3xb775x10237xX3x9751xXdxX7xX1xX3xX69xX14xXdxX3xX159xX167xX15dxX3xXc5x103cexX3xX4ex11c6cxX19xX1axX3xX163xX2xX3xXc5xX3xX4x13aa3xX3xX2axX1x8e2cxX3xX19xff69xX19xX1axX3xX4xX1xX72xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX1axX1dxX19xX3xX2xab59xXe1xd7d9xX214xX214xX3xX4xX31xX19xXexX6xXdxX19xX10xX4exXe1xX3xc080xX19xX1xX10axX3xX1dcxX6xX4exXdxX19xX10xXcxX4exX6xX11cxX11cxXdxX4xXe1xX4xX31xXc5xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX31xX69xXa3xXaxX12xX1dbxX1dcxX3xX1dexXdxX7xX1xX3xXc5xX6xX19xX1axX3xX4xebdaxX3xX66xX31xX19xX1axX3x14168xX31xX19xX1axX3xX5xX14xX3xXexX14xX15xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX3xXexXdxX22xX19xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xXbxX1xc32axXbxX3xe5b8xX15xX6xX3xX5xXc6xXdxX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xX7xX6xX15xX3xX1axX1dxX19xX3xXc5xX1efxXexX3xXexX15xX1dxX19xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX19xX14xXa3xX3xX10cxX15xX1efxX4xX3xXbxX1xX1fdxXdxX3xX1cxX1f9xX19xX1axX3xX4xXd7xX6xX3xX69xX31xX3xX7xX46xX3xX4xX49xX3xX7xXdxX22xX15xX3xXexX14xX15xX3xX4xX1xX72xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xXc5xb2c2xX4xX3xX4xXc6xX19xXe1xX3xXcxX14xX15xX3xX1dbxX1dcxX3xX1dexXdxX7xX1xX3xX1cxX83xX3xX25xX26xX27xXexX3xX287xX15xX6xX3xX4xX46xX4xX3xX19xX6xXc5xX3xX4x107d6xX6xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX25xX14xX3xXexXdxXb0xX19xX3xX25xb05exX3xX4xX1fdxX19xX1axX3xdfdcxX10xX69xX69xX6xX1xX3xX72xX3xX33xX6xX15xX69xXdxX3x12a33xX4exX6xX10cxXdxX6xXe1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX31xX69xXa3xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXc5xXc6xX19xX1axX3xX1axXdx107b0xXc5xX3xX7xX36dxXexX3xX1xX14xX19xX1axX3xX1xX1fdxXdxX3xX1dcxX6xX4exXdxX19xX10xXcxX4exX6xX11cxX11cxXdxX4xXe1xX4xX31xXc5xX1ecxX3xX19xX1axX6xXa3xX3xX7xX6xX15xX3xX2axX1xXdxX3xXexX14xX15xX3xX1dbxX1dcxX3xX1dexXdxX7xX1xX3xX69xXdxX3xX4xX1xX15xXa3xa3b2xX19xX3xXexX1xX14xX19xX1xX3xX4xed34xX19xX1axX1ecxX3xX19xX1xXdxX32fxX15xX3xXexX14xX15xX3xX2axX1xX36dxX4xX3xX4xef18xX19xX1axX3xX1cxX83xX3xXexXdxXb0xX19xX3xX25xX14xX31xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xXexX49xXdxX3xX156xX168xX57xX159xX3x14250xX1axXdxX25cxX3xX1cx11906xX6xX3xXbxX1xX26xXbbxX19xX1axefdaxXe1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX31xX69xXa3xXaxX12xX33xX6xX15xX3xX167xX3xX19xX1axX14xXa3xX3xXc5xX2f1xX4xX3xX4xXc6xX19xX1ecxX3xXexX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xX1cxX83xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xX4xed27xX15xX3xXexX1xX14xX19xX1xX3xX4xX3baxX19xX1axX3xX7xX36dxX19xX1axX3xX19xX1axX14xXa3xX3xX156xX168xX57xX159xXe1xX3xa329xX46xX4xX3xX5xX26xX27xX19xX1axX3xX4xX44dxX15xX3xX1xX1efxX3xX1cxX83xX3xXexXdxXb0xX19xX3xX1xX14xX19xX1xX3xX19xXc6xX31xX3xX25xX284xXexX3xX2axX1xX31xX1fdxX19xX1axX3xX156x11979xXe1xX214xX214xX214xX3xXc5xX159xX3xX4xX36dxXexX1ecxX3xX1cx13bc6xXexX3xX10cxab89xX19xX1ecxX3x939cxX15xX49xX19xX1axX3xX1cxX1efxX3xX7xd21exX15xX3xX2axX1xX31xX1fdxX19xX1axX3xX2xX15dxXc5xX3xX69xX26xfb73xXdxX3xXexX1xX4baxX19xX3xXexX14xX15xX1ecxX3xX2axXb0xXexX3xX1xX27xXbxX3xX25xX4caxXdxX3xX1cxX1efxXdxX3xXexX14xX15xX3xX2axX284xX31xX1ecxX3xXex113b0xX19xX3xX69xfdcexX19xX1axX3xXexX1xX25cxXdxX3xX1cxXdxX3b0xXc5xX3xXexX1xX31axXa3xX3xXexX4exXdxX32fxX15xX3xX5xX22xX19xX3xX1cxX3b0xX3xX5xX14xXc5xX3xX19x138d3xXdxX3xXexX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xXe1xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX4exX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX4exX31xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX22xX19xX3xX287xX15xX6xX19xX10axX0xX57xX7xXexX4exX31xX19xX1axX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX119xXexX1xX15xXc5xX10cxX119xX6xX19xX69xX119xX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xX4xX44dxX15xX1ecxX3xX4xX36dxX4xX3xXexX14xX15xX3xX1cxX83xX3xX1cxXdxX3xX5xXc6xXdxX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX287xX15xX6xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xXaxX3xX1xX4exX10xX11cxX9xXaxX57xX69xXdxX10xXc5xX119xX19xX31xX19xX1axX57xXexX6xX15xX119xX10xX25xX10xX4exX119xX1axXdxX25xX10xX19xX119xX69xX15xX31xX4xX119xX1axXdxX6xXdxX119xX4xX15xX15xX119xX4xX6xX4xX119xXexX6xX15xX119xX69xX6xX119xX69xXdxX119xX5xX6xXdxX119xX69xX15xX31xX4xX119xX287xX15xX6xX119xX2axX10xX19xX1xX119xX69xX6xX31xX119xX7xX15xX10xX36xX57xX156xX214xX168xX2xX163xX214xXe1xX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX1axX3xX7xX4exX4xX9xXaxX57xXc5xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX156xX214xX57xX19xX10xX153xX7xX57xX156xX2xX2xX159xX57xX2xX156xX15dxX69xX2xX156xX156xX159xX167xX156xX163xXexX168xX168xX499xX499xX5xX2xXe1xX16exXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX3xXexXdxX22xX19xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xX6xX19xX3xXexX31xX14xX19xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX7xX46xX3xX4xX49xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX25xX12xX0xX7xXexX4exX31xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xX4xX44dxX15xX1ecxX3xX4xX36dxX4xX3xXexX14xX15xX3xX1cxX83xX3xX1cxXdxX3xX5xXc6xXdxX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX287xX15xX6xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xXaxX3xX1xX4exX10xX11cxX9xXaxX57xX69xXdxX10xXc5xX119xX19xX31xX19xX1axX57xXexX6xX15xX119xX10xX25xX10xX4exX119xX1axXdxX25xX10xX19xX119xX69xX15xX31xX4xX119xX1axXdxX6xXdxX119xX4xX15xX15xX119xX4xX6xX4xX119xXexX6xX15xX119xX69xX6xX119xX69xXdxX119xX5xX6xXdxX119xX69xX15xX31xX4xX119xX287xX15xX6xX119xX2axX10xX19xX1xX119xX69xX6xX31xX119xX7xX15xX10xX36xX57xX156xX214xX168xX2xX163xX214xXe1xX1xXexXc5xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xX4xX44dxX15xX1ecxX3xX4xX36dxX4xX3xXexX14xX15xX3xX1cxX83xX3xX1cxXdxX3xX5xXc6xXdxX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX287xX15xX6xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4exX31xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX1cexX1xX31axX3xXexX3fcxX4xX1xX3xX1cexXbbxX3xX287xX15xX6xX19xX3xX287xX15xX1fdxX19xX3xX5xfa76xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xX4xX1xX31xX3xX10cxXdxXb0xXexX3xX1xX31xXc6xXexX3xX1cxX1efxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX31xX3xXexX1xX3baxX19xX1axX3xX1cxXdxX3xX5xXc6xXdxX3xX287xX15xX6xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xX72xX3xX345xXdxX3xX1cexX4f1xXbxX3xX1cxX83xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX19xX49xXdxX3xX5xXc6xXdxX3xX7xX6xX15xX3xX2axX1xXdxX3xXexX14xX15xX3xXc5xX2f1xX4xX3xX2ax125e6xXexX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX4xX1xX4a8xXexX3xX1xX14xX19xX1axX3xX5xX22xX19xX3xX25xX14xX3xXexXdxXb0xXbxX3xXexX4f5xX4xX3xX1xX14xX19xX1xX3xXexX4ex11e4fxX19xX1xX3xX4xX31axX6xX3xXc5xX89cxX19xX1xXe1xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX25xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cexX4f1xX19xX3xX4xX1fdxX19xX1xX3xX287xX15xX36dxX3xXexX4exX89cxX19xX1xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xX4xX44dxX15xX3xXexX14xX15xX3xX4xX1xX2f1xX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX2axX22xX19xX1xX3xX33xX15xX10xX36xXaxX3xX1xX4exX10xX11cxX9xXaxX57xX69xXdxX10xXc5xX119xX19xX31xX19xX1axX57xX4xX6xX19xX119xX4xX6xX19xX1xX119xX287xX15xX6xX119xXexX4exXdxX19xX1xX119xX1axXdxX6xXdxX119xX4xX15xX15xX119xXexX6xX15xX119xX4xX1xX6xX19xX119xX19xX1axX6xX19xX1axX119xX2axX10xX19xX1xX119xX7xX15xX10xX36xX57xX156xX214xX168xX2xX159xX499xXe1xX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX1axX3xX7xX4exX4xX9xXaxX57xXc5xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX156xX214xX57xX19xX10xX153xX7xX57xX156xX2xX2xX159xX57xX2xX156xX212xX69xX2xX2xX167xX156xX499xX156xX163xXexX168xX156xX212xX15dxX168xX5xX214xXe1xX16exXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX3xXexXdxX22xX19xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xX6xX19xX3xXexX31xX14xX19xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX7xX46xX3xX4xX49xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX25xX12xX0xX7xXexX4exX31xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cexX4f1xX19xX3xX4xX1fdxX19xX1xX3xX287xX15xX36dxX3xXexX4exX89cxX19xX1xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xX4xX44dxX15xX3xXexX14xX15xX3xX4xX1xX2f1xX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX2axX22xX19xX1xX3xX33xX15xX10xX36xXaxX3xX1xX4exX10xX11cxX9xXaxX57xX69xXdxX10xXc5xX119xX19xX31xX19xX1axX57xX4xX6xX19xX119xX4xX6xX19xX1xX119xX287xX15xX6xX119xXexX4exXdxX19xX1xX119xX1axXdxX6xXdxX119xX4xX15xX15xX119xXexX6xX15xX119xX4xX1xX6xX19xX119xX19xX1axX6xX19xX1axX119xX2axX10xX19xX1xX119xX7xX15xX10xX36xX57xX156xX214xX168xX2xX159xX499xXe1xX1xXexXc5xXaxX12xX1cexX4f1xX19xX3xX4xX1fdxX19xX1xX3xX287xX15xX36dxX3xXexX4exX89cxX19xX1xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xX4xX44dxX15xX3xXexX14xX15xX3xX4xX1xX2f1xX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX2axX22xX19xX1xX3xX33xX15xX10xX36xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4exX31xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX33xX36dxX19xX1axX3xX19xX6xXa3xX3xX3f6xX156xX168xX57xX159xX405xX1ecxX3xX4xX36dxX4xX3xX1cxX1efxXdxX3xX4xX44dxX15xX3xX1xX1efxX3xX4xX31axX6xX3xX345xXdxX3xX1cexX4f1xXbxX3xX1cxX83xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xX4xX44dxX15xX3xXexX1xX14xX19xX1xX3xX4xX3baxX19xX1axX3xXexX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xX10cxX3fcxX3xXc5xX2f1xX4xX3xX2axX873xXexX3xX72xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xX1axX1dxX19xX3xXc5xX1efxXexX3xXexX15xX1dxX19xXe1xX3xXcxX15xXa3xX3xX19xX1xXdxX22xX19xX1ecxX3xX25x1151dxX19xX3xX4xX1xX26xX6xX3xX4exb79axX3xXexX1xX25cxXdxX3xX1cxXdxX3b0xXc5xX3xX19xX14xX31xX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX19xX14xXa3xX3xX7xf349xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX19xX49xXdxX3xX5xXc6xXdxX3xX1xX31xXc6xXexX3xX1cxX1efxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX31xX3xXexX1xX3baxX19xX1axXe1xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX25xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xX5xX31xX31xXc5xX10cxX10xX4exX1axX10axX3xXcxX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xX1cxX83xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xXbxX1xX1f9xX19xX1axXaxX3xX1xX4exX10xX11cxX9xXaxX57xX69xXdxX10xXc5xX119xX19xX31xX19xX1axX57xX10cxX5xX31xX31xXc5xX10cxX10xX4exX1axX119xXexX6xX15xX119xX10xX25xX10xX4exX119xX1axXdxX25xX10xX19xX119xX69xX6xX119xX69xX15xX31xX4xX119xX1axXdxX6xXdxX119xXbxX1xX31xX19xX1axX57xX156xX214xX168xX2xX2xX168xXe1xX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX1axX3xX7xX4exX4xX9xXaxX57xXc5xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX156xX214xX57xX19xX10xX153xX7xX57xX156xX2xX2xX159xX57xX2xX214xX163xX69xX2xX2xX2xX156xX214xX163xX159xXexX156xX214xX159xX163xX5xX2xX119xX10xX25xX10xX4exX1axXdxX25xX10xX19xXe1xX16exXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX3xXexXdxX22xX19xX3xX25xX26xX27xXexX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xX3xX6xX19xX3xXexX31xX14xX19xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX7xX46xX3xX4xX49xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX25xX12xX0xX7xXexX4exX31xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xX5xX31xX31xXc5xX10cxX10xX4exX1axX10axX3xXcxX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xX1cxX83xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xXbxX1xX1f9xX19xX1axXaxX3xX1xX4exX10xX11cxX9xXaxX57xX69xXdxX10xXc5xX119xX19xX31xX19xX1axX57xX10cxX5xX31xX31xXc5xX10cxX10xX4exX1axX119xXexX6xX15xX119xX10xX25xX10xX4exX119xX1axXdxX25xX10xX19xX119xX69xX6xX119xX69xX15xX31xX4xX119xX1axXdxX6xXdxX119xXbxX1xX31xX19xX1axX57xX156xX214xX168xX2xX2xX168xXe1xX1xXexXc5xXaxX12xXf1xX5xX31xX31xXc5xX10cxX10xX4exX1axX10axX3xXcxX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xX1cxX83xX3xX1cxX26xX27xX4xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xXbxX1xX1f9xX19xX1axX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4exX31xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX19xX1xX14xX3xX4xX15xX19xX1axX3xX4xX4a8xXbxX3xX69xX3fcxX4xX1xX3xX25xX4f5xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX1xX1fdxXdxX3xd067xX19xX4xX1xX4xX6xXbxX10xX1ecxX3xX4xX36dxX4xX3xX1cxX1efxXdxX3xX4xX44dxX15xX3xX1xX1efxX3xX1cxX83xX3xX1axXdxX1fdxXdxX3xXbxX1xX1f9xX19xX1axX3xX4xX31xX19xX3xXexX14xX15xX3xX4bxX25xX10xX4exX3xX50xXdxX25xX10xX19xX3xX7xX6xX15xX3xX1axX1dxX19xX3xXc5xX1efxXexX3xXexX15xX1dxX19xX3xX10cxX3fcxX3xXc5xX2f1xX4xX3xX2axX873xXexX3xXexXc6xXdxX3xX2axX22xX19xX1xX3xX1cxX14xX31xX3xX33xX15xX10xX36xXe1xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX25xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX15xX5xX12xX0xX69xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4exXaxX12xX0xX57xX69xXdxX25xX12xX0xX57xX69xXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX31xX15xX4exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX66xX31xX14xXdxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX57xXf1xX36dxX31xX3xXcxXdxX19xX3xXexX44dxX4xX0xXdxX12xX3xX3f6xbd12xX1dbxXcxX405xX0xX57xXdxX12xX0xX57xXbxX12