Gia tăng bệnh nhân TNGT trong những ngày nghỉ lễ
(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nghỉ lễ, bệnh nhân tai nạn giao thông (TNGT) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh gia tăng, trong đó có 4 trường hợp chấn thương sọ não nặng.
d89bx18735x19b99x1a165x12d29x19ddax18ec5x12fe4x164bfxX7x1a684x1404bx10531x18117x11c21x163c8xX5xd8bfxXax195c7x19c60xXdxX6xX3xXex15d4fx125a1x136e3xX3x160c3xf3d3xX19xX1xX3xX19xX1x12a34xX19xX3xXcxde5cxX13xXcxX3xXex19012xf452xX19xX1axX3xX19xX1xe635xX19xX1axX3xX19xX1ax15c25xfd72xX3xX19xX1axX1x1648fxX3xX5xe27exX0xd9fdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14da3xX10xX6x17fe4xXaxX12xX0xXdxX12xXcxX2cxX2dxX19xX1axX3xX19xX1xX33xX19xX1axX3xX19xX1axX39xX3axX3xX19xX1axX1xX3fxX3xX5xX42x139bdxX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xXexX6xXdxX3xX19x12d66xX19xX3xX1axXdxX6xX2dxX3xXexX1x1a020xX19xX1axX3x11b87xXcxX27xX13xXcx17677xX3x16704xX39xX2dxX3xef93xX1dxX19xX1xX3xX9axXdxX1dxX19xX3x18c7dxX6xX3x10996xX1xX2dxX6xX3xXexX3fxX19xX1xX3xX53xX39xX3xXcx1328bxX19xX1xX3xX1axXdxX6xX3xXexX18xX19xX1axX74xX3xXexX2cxX2dxX19xX1axX3x10758x155e5xX3xX4xXcexX3x1681exX3xXexX2cx1558bx13cdcxX19xX1axX3xX1x17c1exXbxX3xX4xX1x13846xX19xX3xXexX1xXd7x14db8xX19xX1axX3xX7x12c6bxX3xX19x1739cxX2dxX3xX19xd926xX19xX1ax16c47xX0xX44xXdxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX2dxX56xX3axXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10x17d0axXex11957xX6xX5xXdxX1axX19x16b7exX3xX4xX10xX19xXexX10xX2cxda39xXaxX12xX0xXdx19c11xX1axX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxe94axXdxX56xXexX1xX122x135efxX13fx14ecbxXbxX11axX12axX1xX10xXdxX1axX1xXexX122xf486xe841x13d07xXbxX11axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axXdxX6xX3xXexX6xX19xX1axX3xX1cxX10xX19xX1xX3xX19xX1xX6xX19xX3xXexX19xX1axXexX3xXexX2cxX2dxX19xX1axX3xX19xX1xe77fxX19xX1axX3xX19xX1axX6xX3axX3xX19xX1axX1xXdxX3xX5xX10xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXf7xX1cxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf7xX9axX19xX44xX19xX10xX139xX7xX44xX2xX14exX2x12779xX44xX14exX14exX56xX14cxX2xXd3xXexX14exX1adx14d08xX1b8xX5xX141xXf7x17e08xXbxX1axXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxefd6xX6xXbxXexXdxX2dxX19xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXexX11cxX6xX5xXdxX1axX19xX122xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2cxX12axXaxX12xX1d3xXe2xXbxX3xX4xe32axX178xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xXcxX27xX13xXcxX3xXexX85xXdxX3x16382xX1xX2dxX6xX3xX1d3xXe2xXbxX3xX4xX1fdxX178xX3xX4xX1x1362dxX19xX1axX3xXcdx18109xX4xX3xX11cxX3xX9ex10424xXa8xX213xX3xXexX3fxX19xX1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX2dxX56xX3axXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX4x11999xX4xX3xX1cxX250xX4xX3xX7xd919xX3xXexX2cx18afbxX4xX3x16360xX3xX213xX1xX2dxX6xX3xX1d3xXe2xXbxX3xX4xX1fdxX178xX3xX1d3xX1xX222xX19xX1axX3xXcdxX227xX4xX3xX11cxX3xX9exX22dxXa8xX213xX3xXexX3fxX19xX1xX74xX3xX1cx19821xX19xX1xX3x11b50xX178xX23xX19xX3xX12fx1a6c9xXdxX3xX19xX1axX39xX3axX3xX4xXcexX3xX1ax157dfxX19xX3xX2xX141xX141xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xX9axX39xX2dxX3xX9axXdxX1dxX19xX3xXabxX1xX250xX12fxX3xX9axX39xX3xX4xXe2xXbxX3xX4xX1fdxX178xX74xX3xXexX2cxX2dxX19xX1axX3xXcdxXcexX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xX1cx13e2exX3xXcxX27xX13xXcxX3xX4xX1xXdx174daxX12fxX3xXex142bdxX3xX5xX1dxX3xXcdxX250xX19xX1axX3xXabx1a339xX122xX3xX27xX1axX39xX3axX3xX1b8x11cb7xX44xXd3xX3xX4xXcexX3xX2fdxX3xX4xX6xX74xX3xX19xX1axX39xX3axX3xX14cxX141xX44xXd3xX3xX4xXcexX3xX1b8xXd3xX3xX4xX6xX74xX3xX19xX1axX39xX3axX3xX2xX44xX13fxX3xX4xXcexX3xX1b8xX14cxX3xX4xX6xXf7xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX2dxX56xX3axXaxX12xe6c9xX222xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xXcxX27xX13xXcxX3xX4xXcexX3xXd3xX3xX4xX6xX3xX1cxX2dbxX3xX4xX1xXe2xX19xX3xXexX1xXd7xXe8xX19xX1axX3xX7xXedxX3xX19xXf0xX2dxX3xX19xXf4xX19xX1axX74xX3xXexX2cxX2dxX19xX1axX3xXcdxXcexX3xX2xX3xX4xX6xX3xXabxX1xXdxX3xX19xX1x1304exXbxX3xX9axXdxX1dxX19xX3xX4xXcexX3xX19x164d5xX19xX1axX3xXcdxX227xX3xX4xX39bxX19xX3xX9axXd7xXddxXexX3xX19xX1axXd7x1922fxX19xX1axX3xX4xX1xX2dxX3xXbxX1x14f16xXbxX3xX1xX39xX19xX1axX3xX4xX1x12dd7xX4xX3xX5xX29cxX19xXf7xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX2dxX56xX3axXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXexX11cxX6xX5xXdxX1axX19xX122xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2cxX12axXaxX12xX0xXdxX12fxX1axX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX139xXdxX56xXexX1xX122xX13fxX13fxX141xXbxX11axX12axX1xX10xXdxX1axX1xXexX122xX14cxX14dxX14exXbxX11axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axXdxX6xX3xXexX6xX19xX1axX3xX1cxX10xX19xX1xX3xX19xX1xX6xX19xX3xXexX19xX1axXexX3xXexX2cxX2dxX19xX1axX3xX19xX1xX178xX19xX1axX3xX19xX1axX6xX3axX3xX19xX1axX1xXdxX3xX5xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX56xXexX1xX178xX12fxX1cxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXf7xX1cxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf7xX9axX19xX44xX19xX10xX139xX7xX44xX2xX14exX2xX1adxX44xX14exX14exX56xX14cxX2xXd3xXexXd3xX14exX14cxX1b8xX5xX2xXf7xX1bdxXbxX1axXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX6xXbxXexXdxX2dxX19xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXexX11cxX6xX5xXdxX1axX19xX122xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2cxX12axXaxX12xX1d3xX1xX18xX12fxX3xX7xXcexX4xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xX19xXf4xX19xX1axX3xXexX85xXdxX3xX213xX1xX2dxX6xX3xX53xX39bxXdxX3xX7xX1fdxX4xX3xXex13116xX4xX1xX3xX4xX25cxX4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX2dxX56xX3axXaxX12xXcxX2cxX2dxX19xX1axX3xX19xX1xX33xX19xX1axX3xX19xX1axX39xX3axX3xX19xX1axX1xX3fxX3xX5xX42xX74xX3xX9exX22dxXa8xX213xX3xXexX3fxX19xX1xX3xX4xXcexX3xXcdxX2e5xX19xX3xX1axX29cxX19xX3xX2xXf7xX141xX141xX141xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xXcdxXdx14936xX178xX3xXexX2cxX2dbxX3xX19xX227xXdxX3xXexX2cx110d1xXf7xX3xXcxXe2xXexX3xX4x15100xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xXcdxX55cxX178xX3xXcdxXd7xXddxX4xX3xXbxX1xX3c2xX4xX3xX9axX3c2xX3xXabxX2dbxXbxX3xXexX1xXd8xXdxX74xX3xXexX38fxX19xX3xXexX286xX19xX1xX3xX9axX39xX3xX4xX1xX178xX3xXcdxX250xX2dxX3xX19xX1xXd7xX3xX19xX1xX33xX19xX1axX3xX19xX1axX39xX3axX3xXexX1xXd7xXd8xX19xX1axXf7xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1574fxX178xXexX1xX2dxX2cxXaxX12xX0xX1cxX12xXcxX1xX3c2xX4xX3xX1d3xX1xXdxX0xX44xX1cxX12xX0xX44xXbxX12
Thục Chi