Hà Tĩnh: 33 xã giết mổ gia súc trái quy định
(Baohatinh.vn) - Các xã này tập trung chủ yếu ở Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ và thị xã Kỳ Anh.
5169x7520x9217xa224xac82xcf6dxc685x5caexc250x58b4x692ax56bbxc2d2xdfdexe1c3xbdecxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb1ecxddf4xd918xXexX0xa2d6xXaxX17xX18xX19xXexX0xba97xacb2xX19xd63dxXexX0xXax9cb4xX9xad13xXdxX18xb741xX2fx9e8dxa490x5349xX5xdd15xXbxXdxX17xX32xXexa332x752axX9xX5xdc70xe456xXaxbd6cxX9xd16dxX44xX9xa289xb04exX9x88bfxX35xba65xXbxX9xXcx5f12xX9xX4axX35xX18xX9xX2fx5d65xX2cxX9xXbxe59bxe37dxX35xX9xdc8bxb7b5xX26xX9xcf53x7faaxX40xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX4xX5cxX2cxX9xX47xX48xX9xX40xX3cxX26xX9xXbxb66dxX33xX9xXbxX5bxX60xX40xX4axX9xX2cxXax7268xX9xX26xX4cxX60xX9xabdfxX9x67b7xb08fxX9x54c6xX60xX18xX40xX4ax7c82xX9xX3bxac19x62f4xX40xX4axX9xcccexXax5c56xXa4xX9x8574x5ac5xX2cxX9xX5xXax908bxX9x61e3xX3cxX9xXbxXaxX64xX9xX47xX48xX9xXacxb92cxX9x5ea9xX40xXaxab67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x909exX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX5cxX24xX9xX2cxX5cxX24xX9xX2cxX94xX18xX9xX40xX4axX3cxX40xXaxX9xXbxXaxX57xX9xX26xXa4xX9xXaxX35xdd09xX40xX9xXbx82d6xX35xXa4xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xXbx7056xX40xXaxX9xX2cx7c46xX9xX44xd44dxX9xX2cxXa8xX9xX2fxX9axX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xX9xX4axX35xX18xX9xX2fxX57xX2cxX9xXb9xX3cxX9xX2axX9xX2cxXax90e1xX9xX23xX60x9cb9xX40xX9xX23xX5cxX40xXa4xX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xX9xX4axX35xX18xX9xX2cx605cxXcxXc9xX9xX5x99f0xX9xXdxXffxX9xX4axX35xX18xX9xX2fxX57xX2cxX9xX63xXa7xX134xX2cxX9xX63xXa7xX18xX9xXb9xX3cxX24xX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xX9xXbxX89xX33xX9xXbxX5bxX60xX40xX4axX9xX23x861fxX40xXaxX9xXbxX5bxXaexX40xX9xX19xX64xX18xX9xX23xX3cxX40xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXaxX9xX5fxX60xd29axX40xX9xX63xX103xXbxX9xd80dxXaxX24x69e7xX40xX4axX9x6a6dxb239xcf97xX9xX63x7fc5xX35xX9xXb9x5cbexX35xX9xXdxX134xX40xX9xXb9xX3cxX9xX115xX1a9xX1aaxX9xX63xX1adxX35xX9xXb9xX1b1xX35xX9xXbxX5bxX19axX60xX9xX23x8508xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX5bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX42xX1cxX1cxX35xXc9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxXc9xXb9xX40xX1cxX40xX17x9148xX2fxX1cxX2ax9b9dxX2ax59dbxX1cxX2axX1a9x80d6xX19xX213xX2axX44xX1a9xX1a8xb1b6xX21axXbxX213xX213xX2axX1a8xXdxX1a9xXc9x8c43xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX209xX35xX19xXbxXaxX42xX20fxX1a9xX1a9xX33xX47xbff9xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX42xa5dcxX1a9xX1a9xX33xX47xX23bxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX42xX23xXdxX24xX2cxX1a1xX23bxXcxX18xX5bxX4axX35xX40x5cf3xXdxX17x55c5xXbxX42xX18xX60xXbxX24xX23bxXcxX18xX5bxX4axX35xX40xX25dxX5bxX35xX4axXaxXbxX42xX18xX60xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX44xX44xX9xX47xX18xX9xX4axX35xX17xXbxX9xXcxX24xX9xX4axX35xX18xX9xX2fxX60xX2cxX9xXbxX5bxX18xX35xX9xX5fxX60xX26xX9xX19xX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXexX5xX17fxX40xXaxX9xXbxX5bxX103xX40xX4axX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xX9xX4axX35xX18xX9xX2fxX57xX2cxX9xXbxX103xX35xX9xX40xXaxX3cxXa4xX9xXbxX35x537bxXcxX9xe594xX40xX9xX40xX4axX60xX26xX9xX2cxXa8xX9xXcxae83xXbxX9xX18xX40xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xXb9xXffxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xXbxXax6829xX2cxX9xX33xXaxX2f0xXcxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexXd9xXaexX40xX9xX2cxX103xX40xXaxX9xX63xX112xXa4xX9xXbxX5bxXaexX40xX9xX63xX64xX18xX9xX23xX3cxX40xX9xX44xX44xX9xX47xX48xX9xX47xX1a4xX26xX9xX5bxX18xX9xXbxX17fxX40xXaxX9xXbxX5bxX103xX40xX4axX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xX9xX4axX35xX18xX9xX2fxX57xX2cxX9xXbxX5bxX5cxX35xX9xX5fxX60xX26xX9xX63xX64xX40xXaxXc9xX9x8144xX35xX18xX9xX2fxX57xX2cxX9xX1a1xXaxX138xX40xX4axX9xX63xXa7xX134xX2cxX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xX9xXbxX103xX35xX9xX2cxX5cxX2cxX9xX2cxXa8xX9xX2fxX9axX9xXbxX89xX33xX9xXbxX5bxX60xX40xX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX63xX57xX40xX4axX9xX5fxX60xX26xX9xXbxX5bxX17fxX40xXaxXa4xX9xX40xX4axXa7xae5axX35xX9xX19xX19axX40xX9xXbxX311xX9xaddfxX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xX9xXbxX103xX35xX9xX40xXaxX3cxXa4xX9xXbxX35xX2edxXcxX9xX2f0xX40xX9xX40xX4axX60xX26xX9xX2cxXa8xX9xXcxX2fcxXbxX9xX18xX40xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xXb9xXffxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xXbxXaxX311xX2cxX9xX33xXaxX2f0xXcxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX5bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX42xX1cxX1cxX35xXc9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxXc9xXb9xX40xX1cxX40xX17xX209xX2fxX1cxX2axX20dxX2axX20fxX1cxX2axX1a9xX213xX19xX213xX2axX44xX1a9xX1a8xX21axX21axXbxX21axX2axX1a8xX243xXdxX2axXc9xX224xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX209xX35xX19xXbxXaxX42xX20fxX1a9xX1a9xX33xX47xX23bxXaxX17xX35xX4axXaxXbxX42xX243xX1a9xX1a9xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX44xX44xX9xX47xX18xX9xX4axX35xX17xXbxX9xXcxX24xX9xX4axX35xX18xX9xX2fxX60xX2cxX9xXbxX5bxX18xX35xX9xX5fxX60xX26xX9xX19xX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXexb9d0xX50xX9xXbxX5bxX17xX24xX9xXdxX3cxX9xXcx7079xXbxX9xXbxX5bxX24xX40xX4axX9xX40xXaxaaafxX40xX4axX9xX23xX35xXffxX40xX9xX33xXaxX5cxX33xX9xX63xX1a4xXcxX9xX23xX1a4xX24xX9xX18xX40xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xXb9xXffxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xXbxXaxX311xX2cxX9xX33xXaxX2f0xXcxXc9xX9x5b61xX40xXaxX9xX7xXc9xX9cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX9cxX35xXffxX2cxX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xX9xX4axX35xX18xX9xX2fxX57xX2cxX9xXbxX5bxX5cxX35xX9xX5fxX60xX26xX9xX63xX64xX40xXaxX9xX1a1xXaxX138xX40xX4axX9xX2cxXaxX10dxX9xXdxX3cxXcxX9xX2cxX138xX40xX4axX9xXbxX5cxX2cxX9xX1a1xX35x54a1xXcxX9xX2fxX24xX5cxXbxX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xXa4xX9xX5fxX60xX1a4xX40xX9xXdxX3d4xX9xX4axX35xX4cxXbxX9xXcxX50xX9xX9axX9xX40xXaxX35xX2edxX60xX9xX63xX64xX18xX9xX33xXaxXa7xXa8xX40xX4axX9xX4ax8220xX33xX9xX1a1xXaxX112xX9xX1a1xXax5549xX40xX9xXcxX3cxX9xX2cxX1cdxX40xX9xXbxX35xX2edxXcxX9xX2f0xX40xX9xX40xX4axX60xX26xX9xX2cxXa8xX9xX33xXaxX5cxXbxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xXb9xX3cxX9xXdxX19axX26xX9xXdxX18xX40xX9xX19xX64xX2cxXaxX9xX23xXffxX40xXaxX9xX2cxX9dxX40xX4axX9xX40xXaxXa7xX9xXcxX2fcxXbxX9xXb9xXffxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xX18xX40xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xXbxXaxX311xX2cxX9xX33xXaxX2f0xXcxX9xX2cxX18xX24xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc6xX60xXbxXaxX24xX5bxX32xXexX5xX60xXffxX9xXc6xX40xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Tuệ Anh