Hôm nay diễn ra lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành lúc 12h30 tại Nhà Tang lễ Quốc gia; an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.
4a21xeacbxe889xc3a6x52e6xde98x566ex9538x4ca3xX7xc46ax59d6x7bf1x70d2x4c52xb7b0xX5xf185xXax4b25x5088x8efcxd953xX3x823fxX6xa33cxX3x5122xXdx7281xX17xX3xe855xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20x5747xX19xX3xd8b0xXdx5ae5xX28xX3xa8a1xf083xX3xX6xX17xX3xXexecafxX17xeb7cxX3xX17xX39xX28xX19xedbaxX17xX3xXcxe5fbxX17xX39xX3xd099x7550xX3xXexX1xca8dxX3x5d00xX3fxX3xb5acxX1xcb3cxX3x779dxX1xXdxX3fxX28xX0x6c9dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1bxXaxX12xX4exX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xX2bxX4cxc058xX4xX3xX4x6709xX3xX1xX31xX17xX1xX3xX5xce20xX4xX3xX2x8dc6xX1xad7ax9adcxX3xXex9399xXdxX3xd1adxX1xX31xX3xXcxX6xX17xX39xX3xX5xX1dxX3x603bxX28x4ed9xX4xX3xX39xXdxX6xd561xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xXexXb5xXdxX3xXb8xX39xX1xab09xX6xX3xXexX20xX6xX17xX39xX3xa683xX6xXdxX3xa337x80aaxX4xX1x8098xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xe506xX1bxX19xXaxX12xec22xX31xXffxX3xX5xXabxX4xX3xX2xXafxX1xXb1xXb2xX3xXexX20xX4cxX6xX3xX17xX6xX19xX3x6877xX2x90cfxX5bxbaf8x8ac8x7541xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xX7xd83fxX3xX2bxX4cxX9fxX4xX3xXexX43xX3xX4xX1xde52xX4xX3xXexXb5xXdxX3xXb8xX1xX31xX3xXexX6xX17xX39xX3xX5xX1dxX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xX39xXdxX6xX121xX3xX7xXc6xX3xX11dxX3xXcxX20xd597xX17xX3xXcxX1xX37xX17xX1xX3xXcxX14xX17xX39xX121xX3xX13xX31xX3xXb8xa7a5xXdxXeexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXffxX1bxX19xXaxX12xX4exX1dxX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX30xX31xXffxX3xX5xXabxX4xX3xX2x8288xX1xX3xX4xb188xX17xX39xX3xX17xX39xX31xX19xX3xXexXb5xXdxX3xXb8xX39xX1xXddxX6xX3xXexX20xX6xX17xX39xX3xXe6xX6xXdxX3xXeaxXebxX4xX1xX121xX3xX13xX31xX3xXb8xX194xXdxXeexX3xe67ex50c0xX3xXbxX1xc76fxX4xX3xX30xX1fcxX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xXexX6xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX121xX3xXexe909xX3x564bxX1xX3xX17xX39xX31xX19xX3xX2xX1c8xX5bxX11fxX3xX2bxd94fxX17xX3xX2xXb1xX1xX3xX17xX39xX31xX19xX3xX2xX11dxX5bxX11fxX121xX3xX15xX194xXexX3xX7xXc6xX3xXexX28xX19xX23exX17xX3xX2bxX4cxc34axX17xX39xX3xXexX20xX28xX17xX39xX3xXexa54fxX15xX3xXcxX55xX3xX13xX31xX3xXb8xX194xXdxX3xX7xX151xX3x8680xXebxX3xX4xcbc5xX15xX3xX30xX31xX3xX1xXb5xX17xX3xX4xX1xX23exX3x4e48xX10xX3xX4xX194xXeexX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX27axX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX39xXdxX17xa2a7xX3xXafxXbxX28cxX3xX6xX28xXexXffxXccxXaxX12xX0xXexX27axXffxX1bxX19xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX15xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xe3b7xXbxX1xXffxXexXffxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX19xX2aaxX3xX27axX5xXffxX4xcdddxXccxX3xX15xX6xX20xX39xXdxX17xX2d5xX5xX10xc9edxXexX2aaxX3xX6xX28xXexXffxXccxX3xX15xX6xX20xX39xXdxX17xX2d5xX20xXdxX39xX1xXexX2aaxX3xX6xX28xXexXffxXccxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXexX43xX17xX39xX3xX27axX48xX3xXexX1xX4cxX3xX5xX3fxX3xX2f1xX1xX53xX3xXbxX1xXdxX3fxX28xX3xX1xd2c6xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXeexX27axX6xXffxX1xX6xXexXdxX17xX1xXeexX30xX17xX5bxX17xX10xb8e4xX7xX5bxXafxXb2xXb1xXafxX5bxX2xXb2xX11fxX1bxX230xXb2x6ef6xX11dxX2xX2xX2xXexX2xX11dxX399xX11fxX5xX2xXeex555fxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2d5xXbxX1xXffxXexXffxX2d5xXffxX20xXdxX39xXdxX17xX6xX5xX2d5xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2aaxX5bxX5bxXdxX15xX6xX39xX10xX7xXeexX30xXffxX30xXeexX30xX17xX5bxX28xXbxX5xXffxX6xX1bxX10xX1bxX5bxX2f1xX20xXdxX39x9bdfxX15xXdxX6xX1xX38bxX2f1xX5xX19xX11fxX28xX435xX30xX10xX28xX2f1xX39xX5bxXafxXb2xXafxXb2x4ca2xXb2xX11fxX44bxX2xX1c8xX5bxX27axX4xX1xXexX28xX44bxX2xX44bxX7xX28xX2f1xXffxXeexX3a6xXbxX39xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2d5xX1bxX10xX7xX4xX9xXaxc10cxX19xX3xX30xXdxX3fxX17xX3xX47xX194xX3xf651xX1xX48xX17xX1xX3xXexX20xXebxX121xX3xXcxX1xd8e8xX3xXexX4cx571axX17xX39xX3xX47axX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX487xX3xXb8xX39xX28xX19xX1dxX17xX3xb533xX28xX26axX17xX3xX55xX1xXabxX4xX3xX1bx85d2xX17xX3xX2bxX181xX28xX3xX1f7xXffxX31xX17xX3xX47xX6xX17xX3xX47axX1xX27exXbxX3xX1xX31xX17xX1xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxc9b2xX17xX39xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xXexXb5xXdxX3xXb8xX1xX31xX3xXexX6xX17xX39xX3xX5xX1dxX3x6e59xX28xXc6xX4xX3xX39xXdxX6xX121xX3xX13xX31xX3xXb8xX194xXdxXeexXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX1bxX12xX0xX5bxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47axX6xXbxXexXdxXffxX17xXaxX12xX46fxX19xX3xX30xXdxX3fxX17xX3xX47xX194xX3xX47axX1xX48xX17xX1xX3xXexX20xXebxX121xX3xXcxX1xX487xX3xXexX4cxX48bxX17xX39xX3xX47axX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX487xX3xXb8xX39xX28xX19xX1dxX17xX3xX4a0xX28xX26axX17xX3xX55xX1xXabxX4xX3xX1bxX4abxX17xX3xX2bxX181xX28xX3xX1f7xXffxX31xX17xX3xX47xX6xX17xX3xX47axX1xX27exXbxX3xX1xX31xX17xX1xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xXexXb5xXdxX3xXb8xX1xX31xX3xXexX6xX17xX39xX3xX5xX1dxX3xX506xX28xXc6xX4xX3xX39xXdxX6xX121xX3xX13xX31xX3xXb8xX194xXdxXeexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1bxX12xX0xX5bxXexX20xX12xX0xX5bxXexX27axXffxX1bxX19xX12xX0xX5bxXexX6xX27axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXffxX1bxX19xXaxX12xXcxX20xX4cxX48bxX4xX3xX2bx72ecxX121xX3xX5xX1dxX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xX2bxX4cxX9fxX4xX3xXexXdxX23exX17xX3xX1xX31xX17xX1xX3xXexX22exX3xX11fxX1xX3xX7xX37xX17xX39xX3xX2xX1c8xX5bxX11fxX121xX3xX2bxX23exX17xX3xX2xXafxX1xX3xX17xX39xX31xX19xX3xX2xX11dxX5bxX11fxXeexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXffxX1bxX19xXaxX12xXcxX20xXffxX17xX39xX3xX17xX39xX31xX19xX3xX2bxX181xX28xX121xX3xX4xX37xX4xX3xX1f7xXffxX31xX17xX3xX4xX487xX6xX3xX47xX6xX17xX3xX47axX1xX27exXbxX3xX1xX31xX17xX1xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX121xX3xX47axX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX487xX121xX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xX1xX194xXdxX121xX3xX2bxXffxX31xX17xX3xX47axX1xX487xX3xXexXebxX4xX1xX3xX17xX4cxX48bxX4xX121xX3xX2bxXffxX31xX17xX3xX46fxX19xX3xX27axX6xX17xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX3xXe6x6ca5xXexX3xXexX20x5ec1xX17xX3xXcxX43xX3xX506xX28xXc6xX4xX3xX104xXdxX2dxXexX3xXb8xX6xX15xX121xX3xX1f7xXffxX31xX17xX3xXc4xX28xX26axX17xX3xX487xX19xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX3xX30xX31xX3xX47xX194xX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xXbxX1x9ad4xX17xX39xX121xX3xX1f7xXffxX31xX17xX3xX1f7xX53xX17xX39xX3xX487xX19xX3xX47axX14xX17xX39xX3xX6xX17xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX3xX4xX1ccxX17xX39xX3xX4xX37xX4xX3xX27axX194xX121xX3xX27axX6xX17xX3xX17xX39xX31xX17xX1xX121xX3xXcxX55xX3xX13xX31xX3xXb8xX194xXdxXeexXeexXeexX3xX2bxaac5xX3xX2bxX23exX17xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX30xX31xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX27axX28x8fccxX17xX3xX4xX1ccxX17xX39xX3xXexX6xX17xX39xX3xX506xX28xX19xX23exX17xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXeexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXffxX1bxX19xXaxX12xX1f7xXffxX31xX17xX3xX2bxXb5xXdxX3xX27axXdxX1f8xX28xX3xX4xX27exXbxX3xX4xX6xXffxX3xX1f7xX53xX17xX39xX3xX30xX31xX3xXb8xX1xX31xX3xX17xX4cxX48bxX4xX3xX4exX31xXffxX3xX1bxXffxX3xX2bxX7aaxX17xX39xX3xX4xX1xX48xX3xXcxX1xXffxX17xX39xX5xXffxX28xX17xX3xadadxXdxX7xXffxX28xX5xXdxXexX1xX121xX3xX46fxX19xX3xX30xXdxX3fxX17xX3xX47xX194xX3xX47axX1xX48xX17xX1xX3xXexX20xXebxX121xX3xXcxX1xX487xX3xXexX4cxX48bxX17xX39xX3xX47axX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX487xX3xX1bxX4abxX17xX3xX2bxX181xX28xX3xX30xX31xX3xX1f7xXffxX31xX17xX3xX2bxXb5xXdxX3xX27axXdxX1f8xX28xX3xX4xX27exXbxX3xX4xX6xXffxX3xX104xX4cxX4ccxX17xX39xX3xX506xX28xXc6xX4xX3xX47axX6xX15xXbxX28xX4xX1xXdxX6xX3xX1bxXffxX3xX2bxX7aaxX17xX39xX3xX4xX1xX48xX3xX13xX10xX17xX39xX3xX833xX6xX15xX20xXdxX17xX121xX3xX47axX1xX487xX3xXexXebxX4xX1xX3xX1bxX6xX17xX1xX3xX1bx78f8xX3xX1f7xX53xX17xX39xX3xX47axX55xX55xX121xX3xX47axX1xX487xX3xXexXebxX4xX1xX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xX1xX194xXdxX3xX104xX4cxX4ccxX17xX39xX3xX506xX28xXc6xX4xX3xX47axX6xX15xXbxX28xX4xX1xXdxX6xX3xX1bxX4abxX17xX3xX2bxX181xX28xX121xX3xX7xX6xX17xX39xX3xX104xXdxX2dxXexX3xXb8xX6xX15xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xXexXb5xXdxX3xXb8xX1xX31xX3xXexX6xX17xX39xX3xX5xX1dxX3xX506xX28xXc6xX4xX3xX39xXdxX6xX3xX13xX31xX3xXb8xX194xXdxXeexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXffxX1bxX19xXaxX12xX47axX1ccxX17xX39xX3xX17xX39xX31xX19xX121xX3xX1f7xXb5xXdxX3xX7xX15dxX3xX506xX28xX37xX17xX3xX104xXdxX2dxXexX3xXb8xX6xX15xX3xXexXb5xXdxX3xX17xX1xXdxd939xX28xX3xX17xX4cxX48bxX4xX3xXb8xX1xX70fxXexX3xX47xX53xX17xX121xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xXc4xX28xXc6xX4xX121xX3xXb8xX39xX6xX121xX3xX47axX6xX15xXbxX28xX4xX1xXdxX6xX121xX3xX4exX31xXffxX121xX3xdd2axX17xX1bxXffxX17xX10xX7xXdxX6xXeexXeexXeexX3xX4xecc3xX17xX39xX3xX2bxX794xX3xXexX43xX3xX4xX1xX15dxX4xX3xXexX20x5bbdxX17xX39xX3xXexX1xX1f8xX3xX5xX1dxX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX30xX31xX3xX15xdf5axX3xX7xX43xX3xXexX6xX17xX39xX3xXexX4cxX9f9xX17xX39xX3xX17xXdxX2dxX15xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX47xX6xX17xX3xX47axX1xX27exXbxX3xX1xX31xX17xX1xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX3xX1f7xX53xX17xX39xX3xX47axX194xX17xX39xX3xX7xX53xX17xX3xX104xXdxX2dxXexX3xXb8xX6xX15xX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXeexX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX27axX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX39xXdxX17xX2aaxX3xXafxXbxX28cxX3xX6xX28xXexXffxXccxXaxX12xX0xXexX27axXffxX1bxX19xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX15xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xX2d5xXbxX1xXffxXexXffxX3xXdxX47axX10xX17xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX38bxXdxX1bxXexX1xX2aaxX3xX230xX2xX11dxXbxX28cxXccxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX2aaxX3xX1c8xX2xXb2xXbxX28cxXccxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXexX43xX17xX39xX3xX27axX48xX3xXexX1xX4cxX3xX5xX3fxX3xX2f1xX1xX53xX3xXbxX1xXdxX3fxX28xX3xX1xX36cxX17xX1xX3xXafxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXeexX27axX6xXffxX1xX6xXexXdxX17xX1xXeexX30xX17xX5bxX17xX10xX38bxX7xX5bxXafxXb2xXb1xXafxX5bxX2xXb2xX11fxX1bxX230xXb2xX399xX1c8x6d23xXb2xX2xXexX11dxX11fxXafxXb1xX11fxX5xXb2xXeexX3a6xXbxX39xc4b7xX20xX9xXafxX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX38bxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX230xX2xX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX1c8xX2xXb2xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2d5xXbxX1xXffxXexXffxX2d5xXffxX20xXdxX39xXdxX17xX6xX5xX2d5xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2aaxX5bxX5bxXdxX15xX6xX39xX10xX7xXeexX30xXffxX30xXeexX30xX17xX5bxX28xXbxX5xXffxX6xX1bxX10xX1bxX5bxX2f1xX20xXdxX39xX435xX15xXdxX6xX1xX38bxX2f1xX5xX19xX11fxX28xX435xX30xX10xX28xX2f1xX39xX5bxXafxXb2xXafxXb2xX44bxXb2xX11fxX44bxX2xX1c8xX5bxXexXbxX1xX4xX15xX44bxX2xX44bxX4xXbxX4xX2f1xXeexX3a6xXbxX39xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2d5xX1bxX10xX7xX4xX9xXaxX46fxX19xX3xX30xXdxX3fxX17xX3xX47xX194xX3xX47axX1xX48xX17xX1xX3xXexX20xXebxX121xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xXcxX1xX31xX17xX1xX3xX487xX19xX3xXcxX55xX13xX47axXe6xX3xXb8xX39xX28xX19xX1dxX17xX3xXcxX1xXdxX2dxX17xX3xXb8xX1xX26axX17xX3xX1bxX4abxX17xX3xX2bxX181xX28xX3xX2bxXffxX31xX17xX3xXcxX1xX31xX17xX1xX3xX487xX19xX121xX3xX13xX1f7xXb8xXeaxX121xX3xa957xX47xXb8xXeaxX121xX3xXca3xX47xXe6xXcxXcxXc4xX104xXb8xX3xXcxX55xX13xX47axXe6xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xXexXb5xXdxX3xX13xX194xXdxX3xXexX20xX4cxX25fxX17xX39xX3xXcxX1xXc6xX17xX39xX3xXb8xX1xX27exXexX121xX3xXcxX55xX13xX47axXe6xX3xX11bx708exX17xX1xX2aaxX3xX13xX31xX3xX51xX1xX37xX17xX1xX2d5xXcxcd86xX3xX13xX28xee51xX17xX1xX120xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX1bxX12xX0xX5bxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47axX6xXbxXexXdxXffxX17xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX28cxXexX2d5xX6xX5xXdxX39xX17xX2aaxX3xX3a6xX28xX7xXexXdxX2fdxX19xXccxXaxX12xX46fxX19xX3xX30xXdxX3fxX17xX3xX47xX194xX3xX47axX1xX48xX17xX1xX3xXexX20xXebxX121xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xXcxX1xX31xX17xX1xX3xX487xX19xX3xXcxX55xX13xX47axXe6xX3xXb8xX39xX28xX19xX1dxX17xX3xXcxX1xXdxX2dxX17xX3xXb8xX1xX26axX17xX3xX1bxX4abxX17xX3xX2bxX181xX28xX3xX2bxXffxX31xX17xX3xXcxX1xX31xX17xX1xX3xX487xX19xX121xX3xX13xX1f7xXb8xXeaxX121xX3xXca3xX47xXb8xXeaxX121xX3xXca3xX47xXe6xXcxXcxXc4xX104xXb8xX3xXcxX55xX13xX47axXe6xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xXexXb5xXdxX3xX13xX194xXdxX3xXexX20xX4cxX25fxX17xX39xX3xXcxX1xXc6xX17xX39xX3xXb8xX1xX27exXexX121xX3xXcxX55xX13xX47axXe6xX3xX11bxXd00xX17xX1xX2aaxX3xX13xX31xX3xX51xX1xX37xX17xX1xX2d5xXcxXd0fxX3xX13xX28xXd13xX17xX1xX120xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1bxX12xX0xX5bxXexX20xX12xX0xX5bxXexX27axXffxX1bxX19xX12xX0xX5bxXexX6xX27axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXffxX1bxX19xXaxX12xX47axX1ccxX17xX39xX3xXexX1xX25fxXdxX3xX2bxXdxX1f8xX15xX121xX3xXexXb5xXdxX3xX13xX194xXdxX3xXexX20xX4cxX25fxX17xX39xX3xXcxX1xXc6xX17xX39xX3xXb8xX1xX27exXexX121xX3xXcxX55xX13xX47axXe6xX3xX30xX31xX3xX13xX194xXdxX3xXexX20xX4cxX25fxX17xX39xX3xXafxX11dxX47xX121xX3xX2bxX4cxX25fxX17xX39xX3xXc4xX28xX6xX17xX39xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX121xX3xXexX1xX31xX17xX1xX3xXbxX1xXc6xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xXffxX37xX121xX3xXex8196xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xXffxX37xX3xX4xX9d3xX17xX39xX3xXexX43xX3xX4xX1xX15dxX4xX3xX4exX1dxX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXeexX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX27axX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX39xXdxX17xX2aaxX3xXafxXbxX28cxX3xX6xX28xXexXffxXccxXaxX12xX0xXexX27axXffxX1bxX19xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX15xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7xX2d5xXbxX1xXffxXexXffxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX19xX2aaxX3xX27axX5xXffxX4xX2f1xXccxX3xX15xX6xX20xX39xXdxX17xX2d5xX5xX10xX2fdxXexX2aaxX3xX6xX28xXexXffxXccxX3xX15xX6xX20xX39xXdxX17xX2d5xX20xXdxX39xX1xXexX2aaxX3xX6xX28xXexXffxXccxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXexX43xX17xX39xX3xX27axX48xX3xXexX1xX4cxX3xX5xX3fxX3xX2f1xX1xX53xX3xXbxX1xXdxX3fxX28xX3xX1xX36cxX17xX1xX3xXb1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXeexX27axX6xXffxX1xX6xXexXdxX17xX1xXeexX30xX17xX5bxX17xX10xX38bxX7xX5bxXafxXb2xXb1xXafxX5bxX2xXb2xX11fxX1bxX230xXb2xX399xX11dxX2xX2xX2xXexX230xX11fxXb1xXb55xX5xXafxXeexX3a6xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2d5xXbxX1xXffxXexXffxX2d5xXffxX20xXdxX39xXdxX17xX6xX5xX2d5xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2aaxX5bxX5bxXdxX15xX6xX39xX10xX7xXeexX30xXffxX30xXeexX30xX17xX5bxX28xXbxX5xXffxX6xX1bxX10xX1bxX5bxX2f1xX20xXdxX39xX435xX15xXdxX6xX1xX38bxX2f1xX5xX19xX11fxX28xX435xX30xX10xX28xX2f1xX39xX5bxXafxXb2xXafxXb2xX44bxXb2xX11fxX44bxX2xX1c8xX5bxXexX1xX6xX17xX1xX44bxX1xXffxX6xX44bxX2xX44bxX19xX1bxX38bxX506xXeexX3a6xXbxX39xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2d5xX1bxX10xX7xX4xX9xXaxX4exX1dxX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xXexXb5xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX61fxX6xX3xX11bxXd00xX17xX1xX2aaxX3xX833x7b67xX3xX1f7xX15dxX4xX120xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX1bxX12xX0xX5bxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47axX6xXbxXexXdxXffxX17xXaxX12xX4exX1dxX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xXexXb5xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX61fxX6xX3xX11bxXd00xX17xX1xX2aaxX3xX833xX112cxX3xX1f7xX15dxX4xX120xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1bxX12xX0xX5bxXexX20xX12xX0xX5bxXexX27axXffxX1bxX19xX12xX0xX5bxXexX6xX27axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXffxX1bxX19xXaxX12xXcxX48xX17xX1xX3xX2bxX23exX17xX3xX2xX399xX3xX39xXdxX25fxX3xX17xX39xX31xX19xX3xX2xX1c8xX5bxX11fxX3xX4xX61fxX3xX39xX181xX17xX3xX230xX230xXb2xX3xX2bxXffxX31xX17xX3xX2bxXb5xXdxX3xX27axXdxX1f8xX28xX3xX5xX794xX17xX1xX3xX2bxXb5xXffxX3xX1f7xX53xX17xX39xX121xX3xXb8xX1xX31xX3xX17xX4cxX48bxX4xX121xX3xX4xX37xX4xX3xX27axX6xX17xX121xX3xX27axX194xX121xX3xX17xX39xX31xX17xX1xX121xX3xX2bxXffxX31xX17xX3xXexX1xX1f8xX121xX3xX2bxXebxX6xX3xXbxX1xX4cxX4ccxX17xX39xX121xX3xX2bxX4ccxX17xX3xX30xXebxX121xX3xX4xX37xX4xX3xX5xX8c6xX4xX3xX5xX4cxX9fxX17xX39xX3xX30xX9d3xX3xXexX20xX6xX17xX39xX3xX17xX1xX26axX17xX3xX1bxX26axX17xX121xX3xX4xX37xX4xX3xX2bxXffxX31xX17xX3xX17xX39xXffxXb5xXdxX3xX39xXdxX6xXffxX121xX3xX2bxXb5xXdxX3xX1bxXdxX2dxX17xX3xX4xX37xX4xX3xXexX43xX3xX4xX1xX15dxX4xX3xX30xX31xX3xX27axXb5xX17xX3xX27ax51e1xX3xX506xX28xXc6xX4xX3xXexX23exX121xX3xX2bxX7aaxX17xX39xX3xX27axX31xXffxX3xX2bxX794xX3xX2bxX23exX17xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX121xX3xX39xXa3xXdxX3xX30xX749xX17xX39xX3xX1xXffxX6xX121xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX27axX28xX7aaxX17xX3xX4xX1ccxX17xX39xX3xX39xXdxX6xX3xX2bxX36cxX17xX1xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX121xX3xXexXb5xXdxX3xXb8xX1xX31xX3xXcxX6xX17xX39xX3xX5xX1dxX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xX39xXdxX6xX3xX2d5xX3xX7xXc6xX3xX11dxX3xXcxX20xX181xX17xX3xXcxX1xX37xX17xX1xX3xXcxX14xX17xX39xX3xX11bxX13xX31xX3xXb8xX194xXdxX120xX121xX3xX13xX194xXdxX3xXexX20xX4cxX25fxX17xX39xX3xXcxX1xXc6xX17xX39xX3xX17xX1xX27exXexX3xX11bxXcxX1xX31xX17xX1xX3xXbxX1xXc6xX3xX13xX7aaxX3xX47axX1xX48xX3xXe6xXdxX17xX1xX120xX3xX30xX31xX3xX13xX194xXdxX3xXexX20xX4cxX25fxX17xX39xX3xXafxX11dxX47xX3xX11bxXexX1xX31xX17xX1xX3xXbxX1xXc6xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX61fxX6xX121xX3xXexXec9xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX61fxX6xX120xXeexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXffxX1bxX19xXaxX12xX4exX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX4exX1dxX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xX2bxX4cxX9fxX4xX3xX1f7xX31xXdxX3xXcxXb8xX104xXb8xX3xXexX4cxX25fxX17xX39xX3xXexX1xX28xX70fxXexX3xXexX20xX8c6xX4xX3xXexXdxX23exXbxX3xXexX20xX3fxX17xX3xX7xX61fxX17xX39xX3xX104xd502xX104xX2xX121xX3xX27axX37xXffxX3xX2bxXdxX2dxX17xX3xXexXa3xX3xX104xX1428xX104xX3xX30xX31xX3xX1f7xX31xXdxX3xXcxX20xX28xX19xX992xX17xX3xX1xX36cxX17xX1xX3xX2f1xX112cxX3xXexX1xX28xX70fxXexX3xX7xXc6xX3xX104xXcxX47axXeexX0xX5bxXbxX12xX0xX1bxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX20xX10xX5xX6xXexX10xX1bxXaxX12xX0xX7xXexX20xXffxX17xX39xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX3fxX17xX3xX506xX28xX6xX17xX2aaxX0xX5bxX7xXexX20xXffxX17xX39xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2d5xXexX1xX28xX15xX27axX2d5xX6xX17xX1bxX2d5xX7xX6xXbxXffxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f7xXffxX31xX17xX3xX2bxXb5xXdxX3xX27axXdxX1f8xX28xX3xXexXec9xX17xX1xX3xX13xX31xX3xXcxXddxX17xX1xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX1xX20xX10xX2fdxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX17xX1xX2d5xXexX20xXdxX5bxX1bxXffxX6xX17xX2d5xX1bxX6xXdxX2d5xX27axXdxX10xX28xX2d5xXexXdxX17xX1xX2d5xX1xX6xX2d5xXexXdxX17xX1xX2d5xX30xXdxX10xX17xX39xX2d5xX17xX39xX28xX19xX10xX17xX2d5xXexXffxX17xX39xX2d5xX27axXdxX2d5xXexX1xX28xX2d5xX5xX10xX2d5xX2f1xX1xX6xX2d5xXbxX1xXdxX10xX28xX5bxX2xXb55xX399xXb2xX11fxX230xXeexX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX39xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX15xX10xX1bxXdxX6xX5bxX2xXafxXb2xX5bxX17xX10xX38bxX7xX5bxXafxXb2xXb1xXafxX5bxX2xXb2xX11dxX1bxX11dxXafxX2xX2xXb1xXafxX11fxXexXb55xXb1xX1c8xXb2xX399xX5xXb2xXeexX3a6xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX1bxXdxX30xX12xX0xX7xXexX20xXffxX17xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f7xXffxX31xX17xX3xX2bxXb5xXdxX3xX27axXdxX1f8xX28xX3xXexXec9xX17xX1xX3xX13xX31xX3xXcxXddxX17xX1xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX1xX20xX10xX2fdxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX17xX1xX2d5xXexX20xXdxX5bxX1bxXffxX6xX17xX2d5xX1bxX6xXdxX2d5xX27axXdxX10xX28xX2d5xXexXdxX17xX1xX2d5xX1xX6xX2d5xXexXdxX17xX1xX2d5xX30xXdxX10xX17xX39xX2d5xX17xX39xX28xX19xX10xX17xX2d5xXexXffxX17xX39xX2d5xX27axXdxX2d5xXexX1xX28xX2d5xX5xX10xX2d5xX2f1xX1xX6xX2d5xXbxX1xXdxX10xX28xX5bxX2xXb55xX399xXb2xX11fxX230xXeexX1xXexX15xXaxX12xX1f7xXffxX31xX17xX3xX2bxXb5xXdxX3xX27axXdxX1f8xX28xX3xXexXec9xX17xX1xX3xX13xX31xX3xXcxXddxX17xX1xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX20xXffxX17xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX47axX1xXdxX992xX28xX3xX2xX1c8xX5bxX11fxX121xX3xX2bxXffxX31xX17xX3xX2bxXb5xXdxX3xX27axXdxX1f8xX28xX3xXexXec9xX17xX1xX3xX13xX31xX3xXcxXddxX17xX1xX3xX1bxXffxX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xXcxXec9xX17xX1xX3xX28xXd0fxX3xX4exX3fxX3xX1f7xX36cxX17xX1xX3xX833xX4ccxX17xX3xX1bxX4abxX17xX3xX2bxX181xX28xX3xX2bxX794xX3xX2bxX23exX17xX3xX2bxX70axXexX3xX30xX749xX17xX39xX3xX1xXffxX6xX3xX2f1xX48xX17xX1xX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX3xXexXb5xXdxX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xXexX26axX15xX3xX13xX194xXdxX3xX17xX39xX1xXebxX3xXafxX11dxX47xX3xX11bxXcxX55xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX61fxX6xX120xX3xXexXec9xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xXffxX37xXeexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX1bxXdxX30xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47axXa3xX3xX1xX31xX17xX1xX3xXexX20xX9e4xX17xX39xX3xXexX1xX1f8xX3xX4exX1dxX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xXexX6xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX1xX20xX10xX2fdxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX17xX1xX2d5xXexX20xXdxX5bxX4xX28xX2d5xX1xX6xX17xX1xX2d5xXexX20xXffxX17xX39xX2d5xXexX1xX10xX2d5xX5xX10xX2d5xX506xX28xXffxX4xX2d5xXexX6xX17xX39xX2d5xX17xX39xX28xX19xX10xX17xX2d5xXexXffxX17xX39xX2d5xX27axXdxX2d5xXexX1xX28xX2d5xX5xX10xX2d5xX2f1xX1xX6xX2d5xXbxX1xXdxX10xX28xX5bxX2xXb55xX399xXb2xX1c8xXb1xXeexX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX39xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX15xX10xX1bxXdxX6xX5bxX2xXafxXb2xX5bxX17xX10xX38bxX7xX5bxXafxXb2xXb1xXafxX5bxX2xXafxX11fxX1bxX11dxXb2xX11fxX1c8xX1c8xX11dxX2xXexX11fxXb55xX1c8xXb1xX5xXafxXeexX3a6xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX1bxXdxX30xX12xX0xX7xXexX20xXffxX17xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47axXa3xX3xX1xX31xX17xX1xX3xXexX20xX9e4xX17xX39xX3xXexX1xX1f8xX3xX4exX1dxX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xXexX6xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX1xX20xX10xX2fdxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX17xX1xX2d5xXexX20xXdxX5bxX4xX28xX2d5xX1xX6xX17xX1xX2d5xXexX20xXffxX17xX39xX2d5xXexX1xX10xX2d5xX5xX10xX2d5xX506xX28xXffxX4xX2d5xXexX6xX17xX39xX2d5xX17xX39xX28xX19xX10xX17xX2d5xXexXffxX17xX39xX2d5xX27axXdxX2d5xXexX1xX28xX2d5xX5xX10xX2d5xX2f1xX1xX6xX2d5xXbxX1xXdxX10xX28xX5bxX2xXb55xX399xXb2xX1c8xXb1xXeexX1xXexX15xXaxX12xX47axXa3xX3xX1xX31xX17xX1xX3xXexX20xX9e4xX17xX39xX3xXexX1xX1f8xX3xX4exX1dxX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xXexX6xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX20xXffxX17xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX833xX37xX17xX39xX3xX2xX1c8xX5bxX11fxX121xX3xXexXb5xXdxX3xXb8xX1xX31xX3xXcxX6xX17xX39xX3xX5xX1dxX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xX39xXdxX6xX3xX2d5xX3xX7xXc6xX3xX11dxX3xXcxX20xX181xX17xX3xXcxX1xX37xX17xX1xX3xXcxX14xX17xX39xX3xX11bxX13xX31xX3xXb8xX194xXdxX120xX121xX3xX13xX194xXdxX3xXexX20xX4cxX25fxX17xX39xX3xXcxX1xXc6xX17xX39xX3xX17xX1xX27exXexX3xX11bxXcxX55xX3xX13xX7aaxX3xX47axX1xX48xX3xXe6xXdxX17xX1xX120xX3xX30xX31xX3xX13xX194xXdxX3xXexX20xX4cxX25fxX17xX39xX3xXafxX11dxX47xX3xX11bxXcxX55xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX61fxX6xX120xX121xX3xX47xX6xX17xX3xX47axX1xX27exXbxX3xX1xX31xX17xX1xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX3xX1f7xX53xX17xX39xX121xX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xX1xX194xXdxX121xX3xX47axX1xX487xX3xXexXebxX4xX1xX3xX17xX4cxX48bxX4xX121xX3xX47axX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX487xX121xX3xX46fxX19xX3xX27axX6xX17xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX3xXe6xX70axXexX3xXexX20xX70fxX17xX3xXcxX43xX3xX506xX28xXc6xX4xX3xX104xXdxX2dxXexX3xXb8xX6xX15xX3xX30xX31xX3xX39xXdxX6xX3xX2bxX36cxX17xX1xX3xX2bxX794xX3xXexX43xX3xX4xX1xX15dxX4xX3xXexX20xX9e4xX17xX39xX3xXexX1xX1f8xX3xX4exX1dxX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX2bxX7aaxX17xX39xX3xX4xX1xX48xX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX121xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX47xX6xX17xX3xX47axX1xX27exXbxX3xX1xX31xX17xX1xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX3xX1f7xX53xX17xX39xX3xX47axX194xX17xX39xX3xX7xX53xX17xX3xX104xXdxX2dxXexX3xXb8xX6xX15xX121xX3xXexX1xX10xXffxX3xX17xX39xX1xXdxX3xXexX1xX15dxX4xX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xXexX6xX17xX39xXeexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX1bxXdxX30xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX833xX37xX17xX39xX3xX17xX6xX19xX121xX3xXexX43xX3xX4xX1xX15dxX4xX3xXexX20xX9e4xX17xX39xX3xXexX1xX1f8xX3xX4exX1dxX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX1xX20xX10xX2fdxX9xXaxX5bxX28cxX6xX19xX2d5xX1bxX28xX17xX39xX2d5xX1bxX6xX17xX39xX5bxX7xX6xX17xX39xX2d5xX17xX6xX19xX2d5xXexXffxX2d5xX4xX1xX28xX4xX2d5xXexX20xXffxX17xX39xX2d5xXexX1xX10xX2d5xX5xX10xX2d5xX30xXdxX10xX17xX39xX2d5xX17xX39xX28xX19xX10xX17xX2d5xXexXffxX17xX39xX2d5xX27axXdxX2d5xXexX1xX28xX2d5xX5xX10xX2d5xX2f1xX1xX6xX2d5xXbxX1xXdxX10xX28xX5bxX2xXb55xX399xXb2xXb1xX2xXeexX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX39xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX15xX10xX1bxXdxX6xX5bxX2xXafxXb2xX5bxX17xX10xX38bxX7xX5bxXafxXb2xXb1xXafxX5bxX2xXafxX11fxX1bxX11dxXb2xX11dxXafxXafxXb2xXafxXexX11dxX11fxX2xX399xXb1xX5xXb2xXeexX3a6xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX20xX6xX3xX5xX1dxX3xXexX20xX28xX19xX3xX2bxXdxX2dxX28xX3xX30xX31xX3xX6xX17xX3xXexX37xX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX1bxXdxX30xX12xX0xX7xXexX20xXffxX17xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX833xX37xX17xX39xX3xX17xX6xX19xX121xX3xXexX43xX3xX4xX1xX15dxX4xX3xXexX20xX9e4xX17xX39xX3xXexX1xX1f8xX3xX4exX1dxX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xXaxX3xX1xX20xX10xX2fdxX9xXaxX5bxX28cxX6xX19xX2d5xX1bxX28xX17xX39xX2d5xX1bxX6xX17xX39xX5bxX7xX6xX17xX39xX2d5xX17xX6xX19xX2d5xXexXffxX2d5xX4xX1xX28xX4xX2d5xXexX20xXffxX17xX39xX2d5xXexX1xX10xX2d5xX5xX10xX2d5xX30xXdxX10xX17xX39xX2d5xX17xX39xX28xX19xX10xX17xX2d5xXexXffxX17xX39xX2d5xX27axXdxX2d5xXexX1xX28xX2d5xX5xX10xX2d5xX2f1xX1xX6xX2d5xXbxX1xXdxX10xX28xX5bxX2xXb55xX399xXb2xXb1xX2xXeexX1xXexX15xXaxX12xX833xX37xX17xX39xX3xX17xX6xX19xX121xX3xXexX43xX3xX4xX1xX15dxX4xX3xXexX20xX9e4xX17xX39xX3xXexX1xX1f8xX3xX4exX1dxX3xX30xXdxX23exX17xX39xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX20xXffxX17xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xXcxX6xX17xX39xX3xX5xX1dxX3xX2bxX7aaxX17xX39xX3xX4xX1xX48xX3xX4exX3fxX3xX51xX1xX53xX3xX55xX1xXdxX3fxX28xX121xX3xX17xX39xX28xX19xX3fxX17xX3xXcxX43xX17xX39xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX47xX6xX17xX3xX47axX1xX27exXbxX3xX1xX31xX17xX1xX3xXcxX20xX28xX17xX39xX3xX4cxX4ccxX17xX39xX3xX1f7xX53xX17xX39xX3xX2bxX4cxX9fxX4xX3xXexX43xX3xX4xX1xX15dxX4xX3xX30xX48bxXdxX3xX17xX39xX1xXdxX3xXexX1xX15dxX4xX3xXc4xX28xXc6xX4xX3xXexX6xX17xX39xXeexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX1bxXdxX30xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX28xX5xX12xX0xX1bxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX5bxX1bxXdxX30xX12xX0xX5bxX1bxXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX833xXffxX28xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXffxX3xX104xX1428xX104xX0xX5bxXbxX12