Diễn đàn trẻ em năm 2013: Hãy để trẻ em lên tiếng!
(Baohatinh.vn) - Trang thiết bị trường học còn thiếu, lạc hậu. Tình trạng học sinh bỏ học ở nông thôn và các vùng nghèo còn nhiều. Chất lượng y tế học đường thấp. Trẻ em lao động sớm và bị ngược đãi... Đây là những vấn đề mà các em sẽ được bày tỏ tại diễn đàn trẻ em toàn tỉnh năm 2013 với chủ đề “Trẻ em tham gia góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục (BVCS&GD) trẻ em”.
dcc8x12814xff7ex13d0ax16837xf58dxe21dx1378dx16491xX7xedaaxeabfx1324fxf668x161a3x1277fxX5x16a0axXax11131xdec2xXdx15e02x16965xX3x1487fx10cb2xX16xX3xXex13c44x13e7dxX3xX10x10a6axX3xX16xe4ebxX21xX3x1566fxe8b2xX2xfa71x13b67xX3x16b13x126c6xf033xX3xX18x123ddxX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX5xfb1axX16xX3xXexXdx1491exX16x14f19x143a3xX0x15660xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10x14977xXexffe6xX6xX5xXdxX43xX16xX2bxX3x147d8xf541xX7xXexXdxdd66xX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6x1172exXaxX12xXcxX1dxX6xX16xX43xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xffe4x1512axX3xXexX1dx14ae9xf8bcxX16xX43xX3xX1x15b47xX4xX3xX4xdf15xX16xX3xXexX1xXdxX41xX61x15b88xX3xX5x16ccfxX4xX3xX1x140adxX61x13459xX3xXcxe7fdxX16xX1xX3xXexX1dxX9dxX16xX43xX3xX1xX8exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX83x14536xX3xX1xX8exX4xX3x10360xX3xX16x16219xX16xX43xX3xXexX1xXc3xX16xX3x115d3xX19xX3xX4x1433bxX4xX3xXccxdf23xX16xX43xX3xX16xX43xX1x13051x12b05xX3xX4xX92xX16xX3xX16xX1xXdxe778xX61xXa3xX3x14bfexX1x1090exXexX3xX5xX88x109d3xX16xX43xX3xX2fxX3xXexX41xX3xX1xX8exX4xX3xX18xX88xX89xX16xX43xX3xXexX1xXebxXbxXa3xX3xXcxX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX5xX6xXdcxX3xX18x11319xX16xX43xX3xX7x15d9cxX21xX3xXccxX19xX3xX83xX84xX3xX16xX43xX88xXf0xX4xX3xX18xX2exXdxXa3xXa3xXa3xX3x16977x14f7bxX2fxX3xX5xX19xX3xX16xX1xecffxX16xX43xX3xXccxXebxX16xX3xX18xXe5xX3xX21xX19xX3xX4xXd0xX4xX3xX10xX21xX3xX7x11c80xX3xX18xX88xXf0xX4xX3xX83xX19xX2fxX3xXexXbaxX3xXexX9dxXdxX3xX74xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXexXdcxX19xX16xX3xXex1301dxX16xX1xX3xX16xX24xX21xX3xX27xX28xX2xX2axX3xXccxX11axXdxX3xX4xX1x11710xX3xX18xXe5xX3xe22exXcxX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXexX1xX6xX21xX3xX43xXdxX6xX3xX43x146e8xXbxX3x11729xX3xX7x11056xX6xX3xX18xff8dxXdxX3x115fbxX61xXa1xXexX3x16182x120e9xXdcxX3xXccx1685fxX9axX3xX4xX1xX24xX21xX3xX7xX1a1xX4xX3xXccxX19xX3xX43xXdxXd0xXdcxX3xX74x15d92xX4xX3x13c73xX1b3x12ea5xXe9xe31fx11833x14971xX13xffd1xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21x10bcexXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX43xX16xX2bxX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xXdcxX74xX2fxXaxX12xX18fxXcxX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXccxX19xX3xX4xXd0xX4xX3xX21xX1cdxX4xX3xXexXdxX3cxX61xX3xXccxXa6xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX1e0xX3xX5xX19xX3xX4xX1xX88x1140cxX16xX43xX3xXexX1dxXa6xX16xX1xX3xX43xXdxX6xXdcxX3xX5xX88xX61xX9axX3xX18x106f5xXdxX3xXexX1xXdcxX9dxXdxX3xX43xXdxX139xX6xX3x13837xX25fxX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX18xX41xX16xX3xXex14232xX3xX2xX2axX3xX18xX23cxX16xX3xXccxX84xX9axX3xX18xX84xX6xX3xXbxX1xX88xX23cxX16xX43xX3xXccxX11axXdxX3xX4xXd0xX4xX3xX5xX2exX16xX1xX3xX18xX9dxXdcxX3xXexX177xX16xX1xX9axX3xX16xX43xX19xX16xX1xX3xX5xXdxX3cxX16xX3xfa08xX61xX6xX16xXa3xX3xX1b3xX19xX3xX1aexX3cxX3xXcxX1xX84xX3x15ce1xX6xXdxX3xX2dxXdcxX6xX3xX58xX3x150d3xX1xX1a1xX3xX1d6xXdxXd0xX21xX3xX18xX251xX4xX3xX1d4xXc0xX3xX1aexX130xX58xXcxX1b3xX1d5xe8e7xX2dxX3xX4xX1xXdcxX3xX83xXdxX41xXexX2bxX3xX18fxXe9xX1xX88xX23cxX16xX43xX3xXexX1dxXa6xX16xX1xX3xX1xX19xX16xX1xX3xX18xX115xX16xX43xX3xX2a8xX61xX251xX4xX3xX43xXdxX6xX3xXccxXa6xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX18xX2exX3xX18xX9dxXexX3xX18xX88xXf0xX4xX3xX16xX1xX139xX16xX43xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXex10744xX61xX3xX18xXd0xX16xX43xX3x15294xX1x1047bxX4xX1xX3xX5xX1b8xXa3xX3xXcxX61xX2fxX3xXccxXa1xX2fxX9axX3xX1b3xX1d2xXe9xX1d4xX1d5xX1d6xX13xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXccx1220exX16xX3xX43xdf11xXbxX3xX16xX1xXdxXe5xX61xX3xX331xX1xX1a1xX3xX331xX1xX24xX16xX9axX3xXexX1xXd0xX4xX1xX3xXexX1x150bexX4xX9axX3xX18xX1a1xX3xX5xX19xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX83xX84xX3xX83xX9dxXdcxX3xX1xX19xX16xX1xX9axX3xX56xX131xX21xX3xX1xX9dxXdxX9axX3xXexX6xXdxX3xX16xX9dxX16xX3xXexX1xX88xX23cxX16xX43xX3xXexX333xX4xX1xX9axX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXccxXdxX3xXbxX1xX9dxX21xX3xXbxX1xXd0xXbxX3xX5xX61xXa1xXexX3xXccxX354xX16xX3xX4xX1a1xX3xX56xX61xX3xX1xX88xX11axX16xX43xX3xX43xXdxX6xX3xXexX24xX16xX43xXa3xX3xXe9xX1xX24xX21xX3xX7xX1a1xX4xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX83xX84xX3xX16xX1xXdxX15xX21xX3xX2dx15d86xX1d2xX46x10fb3xX3fcxX13xX1d4xX3xXccxX354xX16xX3xX5xX19xX3xXccxXebxX16xX3xX18xXe5xX3xX83xX373xX4xX3xX56xe278xX4xXa3xX3xX1d4xX61xX2fxX3xX74xXdxX16xX1xX3xX74xX88xe20bxX16xX43xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXccxX354xX16xX3xXexX1xX61xX115xX4xX3xX16xX1xX1a1xX21xX3xX27xX28xX3xX16xX88xX11axX4xX3xX4xX1a1xX3xXex11ed8xX3xX5xX1b8xX3xX4xX6xXdcxX3xX16xX1xXebxXexX3xXexX1xX41xX3xX43xXdxX11axXdxXa3xXa3xXa3xX3xX130xX358xX4xX3xX83xXdxX1b8xXexX9axX3xXccxXdxX1b8xX4xX3xX21xX115xXexX3xX7xX251xX3xX4xXebxXbxX3xX18axX2fxX9axX3xX4xX1xX333xX16xX1xX3xX2a8xX61xX2fxXe5xX16xX9axX3xX18xXdcxX19xX16xX3xXexX1xX32xX3xXccxX19xX3xX16xX1xX131xX16xX3xX74xX131xX16xX3xX16xX1xXa1xX16xX3xXexX1xX373xX4xX3xX4xX1xX88xX6xX3xX18xe139xX2fxX3xX18xX18axX3xXccxXe5xX3xXccxX6xXdxX3xXexX1dxX92xX9axX3xXccxX84xX3xXexX1dxX333xX3xXccxX19xX3xXexX4b6xX21xX3xX2a8xX61xX6xX16xX3xXexX1dxX8exX16xX43xX3xX4xX18axX6xX3xX4xXc3xX16xX43xX3xXexXd0xX4xX3xX1b3xX1d2xXe9xX1d4xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xe47fxX3xX4xXc3xX16xX43xX3xXexXd0xX4xX3xXexX1xXc3xX16xX43xX3xXexXdxX16xX9axX3xXexX1dxX61xX2fxXe5xX16xX3xXexX1xXc3xX16xX43xX9axX3xX43xXdxXd0xXdcxX3xX74xX1cdxX4xX3xX4xX1xX88xX6xX3xX18xXd0xXbxX3xX373xX16xX43xX3xX18xX88xXf0xX4xX3xX16xX1xX61xX3xX4xX4b6xX61xX3xX4xX18axX6xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX4x16dfexX16xX43xX3xX16xX1xX88xX3xX4xX115xX16xX43xX3xX18x14d22xX16xX43xXa3xX3x1150fxX43xX61xX55axX16xX3xX5xX329xX4xX3xX18xX4b6xX61xX3xXexX88xX3xX4xX1xXdcxX3xX4xXc3xX16xX43xX3xXexXd0xX4xX3xX1b3xX1d2xXe9xX1d4xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX4xX92xX16xX3xXexX1xXebxXbxX4f9xX3xXccxXdxX1b8xX4xX3xX2a8xX61xX2fxX3xX1xXdcxX9dxX4xX1xX3xXccxX19xX3xX18xX4b6xX61xX3xXexX88xX3xX4xXd0xX4xX3xX18xXdxX32xX21xX3xXccxX61xXdxX3xX4xX1xX23cxXdxX9axX3xX43xXdxX1b4xXdxX3xXexX1dxX333xX3xX4xX1xX88xX6xX3xX18xX88xXf0xX4xX3xX2a8xX61xX6xX16xX3xXexX131xX21xX3xX18xX417xX16xX43xX3xX21xX373xX4xXa3xXa3xXa3xX3xX1d2xXa6xX3xXccxXa1xX2fxX9axX3xX74xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX16xX19xX2fxX3xX5xX19xX3xX4xX23cxX3xX1xX115xXdxX3xX18xX32xX3xX5xX2exX16xX1xX3xX18xX9dxXdcxX3xX18xX84xX6xX3xXbxX1xX88xX23cxX16xX43xX3xX43xX358xXbxX3xX43xX426xX9axX3xXexX1dxX6xXdcxX3xX18xX1abxXdxX3xXccxX11axXdxX3xX4xXd0xX4xX3xX10xX21xX3xXccxXe5xX3xX4xXd0xX4xX3xX21xX1cdxX4xX3xXexXdxX3cxX61xX3xXccxXa6xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX9axX3xXccxXe5xX3xX16xX1xX139xX16xX43xX3xXccxXebxX16xX3xX18xXe5xX3xX21xX19xX3xX4xXd0xX4xX3xX10xX21xX3xXexX1xXebxX2fxX3xX83xX373xX4xX3xX56xX417xX4xX3xXexX9dxXdxX3xX18xX84xX6xX3xXbxX1xX88xX23cxX16xX43xX1e0xXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3x13406xXdxX74xXexX1xX9xXaxX27xX28xX28xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX43xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX74xX74xXdxX16xX43xX9xXaxX2xXaxX3xX83xXdcxX1dxX74xX10xX1dxX9xXaxX28xXaxX3xX6xX5xXdxX43xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX83xXdcxX74xX2fxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX74xX12xX0xXdxX21xX43xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX46xX46xXdxXa3xX83xX6xXdcxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa3xXccxX16xX46xX16xX10xX696xX7xX46xX2xX2ax12d93x1332fxX46xX2xX28xX25fxX74x10cd0xX28xX25fxX714xX27xX28xX28xXexX70dxX2axX2axX25fx12c4cxX5xX28xXa3xX60xXbxX43xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX74xX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxXdcxX16xXaxX12x13858xX16xX1xX3xX21xXdxX16xX1xX3xX1xX8exX6xX3xXexX26exX3xXdxX16xXexX10xX1dxX16xX10xXexX0xX46xXexX74xX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xX46xXexX83xXdcxX74xX2fxX12xX0xX46xXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX43xX16xX2bxX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xXdcxX74xX2fxXaxX12x152f9xX21xX3xX55fxX43xX61xX2fxX15xX16xX3xXcxX1xX84xX3x14a11xX1xXd0xX16xX1xX3xX2dxX61xX2fxXe5xX16xX3xX1d0xX5xX11axXbxX3xX70exX3ffxX9axX3xXcxX1dxX88xX89xX16xX43xX3xXcxX2dxXe9xX1d4xX3xX130xX9dxXdxX3xXcxX1xX19xX16xX1xX3xX58xX3xXe9xX6xX16xX3xX1aexX115xX4xX1d8xX3xX4xX1xXdcxX3xX1dx13b83xX16xX43xX9axX3xXexXa6xX16xX1xX3xXexX1dxX9dxX16xX43xX3xX7xX1a7xX3xX74xX1cdxX16xX43xX3xX5xX6xXdcxX3xX18xX115xX16xX43xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX5xX19xX21xX3xXccxXdxX1b8xX4xX3xX16xX358xX16xX43xX3xX16xX1xX8exX4xX9axX3xXexX1dxXdcxX16xX43xX3xX21xXc3xXdxX3xXexX1dxX88xX89xX16xX43xX3xX16xX43xX61xX2fxX3xX1xXdxX32xX21xX3xXccxX19xX3xX83xX84xX3xX16xX43xX88xXf0xX4xX3xX18xX2exXdxX3xX331xX1xXd0xX3xXbxX1xX1abxX3xX83xXdxX41xX16xXa3xX3xXe9xX1xX88xX23cxX16xX43xX3xXexX1dxXa6xX16xX1xX3xX1xX8exX4xX3xX1xXdxX1b8xX16xX3xX16xX6xX2fxX3xXccxX354xX16xX3xX4xX92xX16xX3xX16xX358xX16xX43xX9axX3xX4xX1xX18axX3xX2fxX41xX61xX3xX1xX8exX4xX3xX5xX1a4xX3xXexX1xX61xX2fxX41xXexX9axX3xXexX1xXdxX41xX61xX3xXexX1xX329xX4xX3xX1xX19xX16xX1xX3xXccxX19xX3xX18xX358xX4xX3xX83xXdxX1b8xXexX3xX5xX19xX3xX4xXc3xX16xX43xX3xXexXd0xX4xX3xX1xX88xX11axX16xX43xX3xX16xX43xX1xXdxX1b8xXbxX3xX4xX92xX16xX3xX1xX9dxX16xX3xX4xX1xX41xXa3xX3xXcxXa6xX16xX1xX3xXexX1dxX9dxX16xX43xX3xX56xX131xX21xX3xX1xX9dxXdxX9axX3xX7xX6xXdcxX3xX16xX1xX2exX16xX43xX3xX18xX251xXdxX3xXccxX11axXdxX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX9axX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXccxXdxX3xXbxX1xX9dxX21xX3xXbxX1xXd0xXbxX3xX5xX61xXa1xXexX9axX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX83xX84xX3xXexX6xXdxX3xX16xX9dxX16xX3xXexX1xX88xX23cxX16xX43xX3xXexX333xX4xX1xX9axX3xX18xX61xX251xXdxX3xX16xX88xX11axX4xX3xXccxX354xX16xX3xX4xX92xX16xX3xX74xXdxX15xX16xX3xX1dxX6xXa3xXa3xXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX43xX16xX2bxX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xXdcxX74xX2fxXaxX12xXcxX9dxXdxX3xX74xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX9axX3xX16xX1xX139xX16xX43xX3xXexXdxX32xX61xX3xXbxX1x16a57xX21xX9axX3xX16xX1xX139xX16xX43xX3xX4xX131xX61xX3xX1xXbaxXdxX3xX21xX19xX3xX4xXd0xX4xX3xX10xX21xX3xX18xX358xXexX3xX1dxX6xX3xX4xX1xXdcxX3xX5xX2exX16xX1xX3xX18xX9dxXdcxX3xX18xX84xX6xX3xXbxX1xX88xX23cxX16xX43xX9axX3xX16xX43xX19xX16xX1xX3xX4xX54cxX16xX43xX3xX4xX1xX333xX16xX1xX3xX5xX19xX3xX16xX1xX139xX16xX43xX3xXccxXebxX16xX3xX18xXe5xX3xX83xX373xX4xX3xX56xX417xX4xX3xX4xX18axX6xX3xX56xX2exX3xX1xX115xXdxX3xX1xXdxX1b8xX16xX3xX16xX6xX2fxXa3xX3xX1d2xX333xX3xX16xX1xX88xX2bxX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX4xX4b6xX16xX3xX18xX88xXf0xX4xX3xXexX1dxX6xX16xX43xX3xX83xX84xX3xX16xX1xX139xX16xX43xX3xX331x116c4xX3xX16xX24xX16xX43xX3xX18xX32xX3xXbxX1xX92xX16xX43xX3xX4xX1xX251xX16xX43xX3xXexX6xXdxX3xX16xX9dxX16xX3xXexX1xX88xX23cxX16xX43xX3xXexX333xX4xX1xX4f9xX3xX16xX1xX19xX3xXexX1dxX88xX89xX16xX43xX9axX3xX43xXdxX6xX3xX18xXa6xX16xX1xX9axX3xX56xX2exX3xX1xX115xXdxX3xX4xX4b6xX16xX3xX16xX1xXa6xX16xX3xX16xX1xXa1xX16xX3xXexXdcxX19xX16xX3xX74xXdxX1b8xX16xX3xXccxXe5xX3xX43xXdxXd0xXdcxX3xX74xX1cdxX4xX9axX3xX18xX358xX4xX3xX83xXdxX1b8xXexX3xX5xX19xX3xX2a8xX61xX6xX16xX3xXexX131xX21xX3xX83xX55axXdxX3xX74xX88xX426xX16xX43xX3xX331xXa5dxX3xX16xX24xX16xX43xX3xX7xX251xX16xX43xX3xX4xX1xXdcxX3xX1xX8exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXcxX2dxXe9xX1d4xX9axX3xX18xX84xX16xX1xX3xX1xX88xX11axX16xX43xX3xX4xX1xXdcxX3xX4xXdcxX16xX3xX4xXd0xXdxX3xX18xX32xX3xX5xX329xX6xX3xX4xX1xX8exX16xX3xX16xX43xX1xXe5xX3xX16xX43xX1xXdxX1b8xXbxX4f9xX3xX18xXe5xX3xX16xX43xX1xX84xX3xX1b3xX115xX3xX1d6xXdxXd0xXdcxX3xX74xX1cdxX4xX3xX18xX115xX4xX3xX2a8xX61xX2fxXe5xX16xX3xX83xXdxX3cxX16xX3xX7xXdcxX9dxX16xX9axX3xX2a8xX61xX1b4xX16xX3xX5xX1a4xX3xXccxX19xX3xX56xX61xXebxXexX3xX83xX1b4xX16xX3xX7xXd0xX4xX1xX3xX43xXdxXd0xXdcxX3xX331xX1xXdcxX6xX3xX4xXd0xX4xX3xX4xXebxXbxXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX43xX16xX2bxX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xXdcxX74xX2fxXaxX12xX2dxX6xX2fxX3xX16xX1xX88xX3xX4xX4b6xX16xX3xX2a8xX61xX1b4xX16xX3xX5xX1a4xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXexX1dxXdcxX16xX43xX3xXccxXebxX16xX3xX18xXe5xX3xX7xX1a7xX3xX74xX1cdxX16xX43xX3xX21xXd0xX2fxX3xXexX333xX16xX1xX3xX83xX1b4xX16xX43xX9axX3xX21xXd0xX2fxX3xXccxXdxX3xXexX333xX16xX1xX9axX3xX18xXdxX1b8xX16xX3xXexX1xXdcxX9dxXdxX3xX74xXdxX3xX18xX115xX16xX43xX4f9xX3xX18xX4b6xX61xX3xXexX88xX3xX56xX131xX2fxX3xX74xX329xX16xX43xX3xXexX1xX3cxX21xX3xX4xXd0xX4xX3xX18xXdxX32xX21xX3xXccxX61xXdxX3xX4xX1xX23cxXdxX9axX3xX43xXdxX1b4xXdxX3xXexX1dxX333xX3xX18xX32xX3xX4xXd0xX4xX3xX10xX21xX3xX4xX1a1xX3xX18xX88xXf0xX4xX3xX21xXc3xXdxX3xXexX1dxX88xX89xX16xX43xX3xX6xX16xX3xXexXdcxX19xX16xX9axX3xX5xX19xX16xX1xX3xX21xX9dxX16xX1xX9axX3xXexX1dxXd0xX16xX1xX3xX56xX6xX3xX4xXd0xX4xX3xX16xX43xX61xX2fxX3xX4xX23cxX3xX1b4xX16xX1xX3xX1xX88xXc0xX16xX43xX3xX18xX41xX16xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21x111e1xX3xX130xX358xX4xX3xX83xXdxX1b8xXexX3xX5xX19xX3xXccxXebxX16xX3xX18xXe5xX3xX2fxX3xXexX41xX3xX1xX8exX4xX3xX18xX88xX89xX16xX43xXa3xX3xX55fxX1xXdxXe5xX61xX3xX16xX23cxXdxX3xX16xX3cxX61xX3xXexX1xX329xX4xX3xXexX41xX9axX3xX2fxX3xXexX41xX3xX1xX8exX4xX3xX18xX88xX89xX16xX43xX3xX4xX92xX16xX3xX1xX9dxX16xX3xX4xX1xX41xX3xXccxXe5xX3xX7xX251xX3xX5xX88xXf0xX16xX43xX3xXccxX19xX3xX4xX1xXebxXexX3xX5xX88xXf0xX16xX43xXa3xX3xXcxXa6xX16xX1xX3xXexX1dxX9dxX16xX43xX3xX7xX61xX2fxX3xX74xXdxX16xX1xX3xX74xX88xX426xX16xX43xX3xXc0xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXccxX354xX16xX3xX4xX92xX16xX3xX16xX1xXdxXe5xX61xX9axX3xX18xX358xX4xX3xX83xXdxX1b8xXexX3xX5xX19xX3xXc0xX3xX16xXc3xX16xX43xX3xXexX1xXc3xX16xXa3xX3xXcxX1dxXdcxX16xX43xX3xX331xX1xXdxX3xX18xX1a1xX9axX3xX43xXdxXd0xX3xX7xX139xX6xX3xXexX1dxX3cxX16xX3xXexX1xX84xX3xXexX1dxX88xX89xX16xX43xX3xX1d2xXdxX1b8xXexX3xX55fxX6xX21xX3xX18xX6xX16xX43xX3xXc0xX3xX21xX373xX4xX3xX4xX6xXdcxX3xXccxX19xX3xX4xX1a1xX3xX16xX1xXdxXe5xX61xX3xX5xXdcxX9dxXdxX3xX7xX139xX6xX3xX83xX84xX3xXbxX1xXd0xXexX3xX1xXdxX1b8xX16xX3xX331x10cb4xX21xX3xX4xX1xXebxXexX3xX5xX88xXf0xX16xX43xXa3xX3xXe9xX1a1xX3xX16xX1xXdxXe5xX61xX3xXexX1dxX1exX3xX83xX84xX3xX21xe6efxX4xX3xX83xX1b8xX16xX1xX3xX1xXdxX32xX21xX3xX16xX43xX1xXdbxXdcxX3xX16xX1xX88xX16xX43xX3xX74xXdcxX3xX1xXdcxX19xX16xX3xX4xX1b4xX16xX1xX3xX43xXdxX6xX3xX18xXa6xX16xX1xX3xX331xX1xX1a1xX3xX331xX1xX24xX16xX3xX16xX3cxX16xX3xX331xX1xXc3xX16xX43xX3xX4xX1a1xX3xX18xXdxXe5xX61xX3xX331xXdxX1b8xX16xX3xX4xX1xX139xX6xX3xX83xX1b8xX16xX1xXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX43xX16xX2bxX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xXdcxX74xX2fxXaxX12x1465axX16xX43xX3xXcxXc3xX3xe255xX61xX6xX16xX43xX3xXe78xX61xX2fxXe5xX16xX3xX58xX3xXcxX1dxX88xXc0xX16xX43xX3xXbxX1xX92xX16xX43xX3xXcxX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX1d0xX1d4xXc0xX3xX1aexX130xX58xXcxX1b3xX1d5xX2d8xX2dxX1d8xX3xX4xX1xXdcxX3xX83xXdxX41xXexX2bxX3xXcxX1xXc3xX16xX43xX3xX2a8xX61xX6xX3xX74xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX9axX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX18xX88xXf0xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1exX3xX7xX329xX3xX1xXdxX32xX61xX3xX83xXdxX41xXexX3xXccxX19xX3xX16xX43xX61xX2fxX1b8xX16xX3xXccxX8exX16xX43xX3xX4xX18axX6xX3xX21xXa6xX16xX1xX9axX3xX18xX88xXf0xX4xX3xXexX1xX6xX21xX3xX43xXdxX6xX9axX3xX18xXe5xX3xX56xX61xXebxXexX3xX4xXd0xX4xX3xX1a4xX3xX331xXdxX41xX16xX3xX18xX251xXdxX3xXccxX11axXdxX3xXccxXdxX1b8xX4xX3xX7xX1a7xX6xX3xX18xX1abxXdxX9axX3xX83xX1abxX3xX7xX61xX16xX43xX3xX1aexX61xXa1xXexX3xX1b3xX1d2xXe9xX1d4xX1d5xX1d6xX13xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xXa3xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX4xX54cxX16xX43xX3xX7xX14fxX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX1cdxX4xX3xXexX9dxXdcxX3xX7xX329xX3xX4xX1xX61xX2fxX32xX16xX3xX83xXdxX41xX16xX3xXccxXe5xX3xX16xX1xXa1xX16xX3xXexX1xX373xX4xX9axX3xX1xX19xX16xX1xX3xX18xX115xX16xX43xX3xX4xX18axX6xX3xX4xXd0xX4xX3xX4xXebxXbxX9axX3xX16xX43xX19xX16xX1xX9axX3xXexXdcxX19xX16xX3xX56xX2exX3xX1xX115xXdxX3xXccxXe5xX3xXexX1xX329xX4xX3xX1xXdxX1b8xX16xX3xX2a8xX61xX2fxXe5xX16xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX9axX3xX1xX88xX11axX16xX43xX3xXexX11axXdxX3xX56xX131xX2fxX3xX74xX329xX16xX43xX3xX21xXc3xXdxX3xXexX1dxX88xX89xX16xX43xX3xX7xX251xX16xX43xX3xX6xX16xX3xXexXdcxX19xX16xX9axX3xXexX1xX131xX16xX3xXexX1xXdxX1b8xX16xX9axX3xX83xXa6xX16xX1xX3xX18x12ce4xX16xX43xX3xXccxX19xX3xX5xX19xX16xX1xX3xX21xX9dxX16xX1xX3xX4xX1xXdcxX3xX21xX8exXdxX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX4f9xX3xX18xX55axX16xX43xX3xXexX1xX89xXdxX3xXexX1xXc3xX16xX43xX3xX2a8xX61xX6xX3xX74xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX7xX14fxX3xXexX1dxX6xX16xX43xX3xX83xX84xX3xX4xX1xXdcxX3xXexX1dxX1exX3xX331xXa5dxX3xX16xX24xX16xX43xX3xXexX1xX329xX4xX3xX1xX19xX16xX1xX3xX56xX2exX3xX1xX115xXdxX9axX3xX16xX131xX16xX43xX3xX4xX6xXdcxX3xX16xX1xXa1xX16xX3xXexX1xX373xX4xX3xX4xX1xXdcxX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xXccxXe5xX3xXexX1dxXd0xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX1b8xX21xX3xX18xX251xXdxX3xXccxX11axXdxX3xX83xX1b4xX16xX3xXexX1xX131xX16xX3xXccxX19xX3xXccxX6xXdxX3xXexX1dxX92xX9axX3xXexX1dxXd0xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX1b8xX21xX3xX18xX251xXdxX3xXccxX11axXdxX3xX2a8xX61xX3cxX3xX1xX88xX23cxX16xX43xX9axX3xX18xXebxXexX3xX16xX88xX11axX4xX9axX3xXexX26exX3xX18xX1a1xX3xXexX61xX3xX74xX88xX426xX16xX43xX9axX3xX1dxXdbxX16xX3xX5xX61xX2fxX1b8xX16xX9axX3xXexX1dxX6xX61xX3xX74xX55axXdxX3xXexX1dxXdxX3xXexX1xX373xX4xX3xX18xX32xX3xXexX1dxXc0xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xX4xX1xX18axX3xX16xX1xX131xX16xX3xXexX88xX23cxX16xX43xX3xX5xX6xXdxXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX43xX16xX2bxX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xXdcxX74xX2fxXaxX12xX1b3xX19xX3xX1aexX3cxX3xXcxX1xX84xX3xX2b8xX6xXdxX3xX2dxXdcxX6xX3xX331xX1xX1013xX16xX43xX3xX18xX84xX16xX1xX2bxX3xX18fxXcxX1xXc3xX16xX43xX3xX2a8xX61xX6xX3xX74xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX27xX28xX2xX2axX9axX3xX4xX1xX417xX16xX43xX3xXexXc3xXdxX3xX7xX14fxX3xX5xXde7xX16xX43xX3xX16xX43xX1xX10xX3xX1a4xX3xX331xXdxX41xX16xX3xX4xXd0xX4xX3xX10xX21xX9axX3xXexX1dxX131xX16xX3xXexX1dxX8exX16xX43xX3xX1a4xX3xX331xXdxX41xX16xX3xXexX1dxX1exX3xXexX1xX23cxX9axX3xXexX26exX3xX18xX1a1xX3xX18xX88xX6xX3xX1dxX6xX3xX16xX1xX139xX16xX43xX3xX331xXdxX41xX16xX3xX16xX43xX1xX84xX3xX7xX1a7xX6xX3xX18xX1abxXdxX3xXexX1dxXdcxX16xX43xX3xX5xX61xXa1xXexX3xXbxX1xXd0xXbxX9axX3xX4xX1xX333xX16xX1xX3xX7xXd0xX4xX1xX3xX1xXdxX1b8xX16xX3xX4xX1a1xX3xX4xX54cxX16xX43xX3xX16xX1xX88xX3xXexX24xX16xX43xX3xX4xX88xX89xX16xX43xX3xXexX1dxX61xX2fxXe5xX16xX3xXexX1xXc3xX16xX43xX3xXccxXe5xX3xX5xX61xXa1xXexX3xXbxX1xXd0xXbxX3xX1b3xX1d2xXe9xX1d4xX1d5xX1d6xX13xX3xXexX1dxX1exX3xX10xX21xX3xX4xX1xXdcxX3xX43xXdxX6xX3xX18xXa6xX16xX1xX9axX3xX16xX1xX19xX3xXexX1dxX88xX89xX16xX43xX3xXccxX19xX3xX56xX2exX3xX1xX115xXdxX1e0xXa3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ffxX61xXexX1xXdcxX1dxXaxX12xXe78xX61xX6xX16xX43xX3xX1aexXdxX16xX1xX0xX46xXbxX12
Quang Linh