Đề xuất tăng thuế xăng lên mức trần 4.000 đồng mỗi lít
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường.
df71x1324fx1379dxf50dxe700x1098cxf2e8x16061x13cbcxX7x11795x1369bx11213xedc3x16638xedf9xX5x120a3xXaxfe60x13c4bx12d26xX3xe336x16021x170d0xXexX3xXexf39axf57dx1040fxX3xXexX1xX17x1384axX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX5xf224xX1dxX3x10372x1581exX4xX3xXex11ff4x11c60xX1dxX3x11b27xe8a5x111bexX39xX39xX3x16f3fx1117bxX1dxX1exX3xX2ex1630fxXdxX3xX5x1363dxXexX0x15b19xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d4axX10xX6x136bexXaxX12x121e6x12c58xX3xXcxee49xXdxX3xX4xX1xX47xX1dxX1xX3xX3dxX6xX1dxX1exX3xX5xX18x1162dxX3x12b24xX3x15ca4xXdxX23xX1dxX3xX1ex11233xXbxX3xX75xX3xX5cx10535xX3xXexX1xf338x11f80xX3xef09xX1exX1x11be6xX3x1094cxX17xX73xX23xXexX3x169c9xX14xX3x13d8bxXdx1707bxX17xX3xXexX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95x13351xX3xX2ex12b63xXdxX3xXexX33x148f3xe8dfxX1dxX1exX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16xXex14cacxX6xX5xXdxX1exX1dx12393xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX33x10a28xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX33xX10xe957xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXccxX4axX4axXdxX2exX1exX38xX95xXdxX10xXexX1dxX6xX2exXbxX5xX17xX7xX38xX95xX1dxX4axXex13541xXfcxX39xX4ax138ddxXbxX5xX88xX6xX5cxX10xX5cxX4axXbxX4xXddxX88xX4ax14befxX39xX2x1479dx15dc0xX39xX10exX112xX10ex1010dxX4axXexXexX16xX95xX1dxX112xX10exX117xX39xX10exX112xX16xX6xX1dxX1exX112xX5cxX6xX17xX38x113c7xXbxX1exXaxX12xX0xXdxX2exX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxX5cxX10xX3xX16xX17xX6xXexX3xXexX6xX1dxX1exX3xXexX1xX17xX10xX3xX16xX6xX1dxX1exX3xX5xX10xX1dxX3xX2exX17xX4xX3xXexX33xX6xX1dxX3xX37xX3xX39xX39xX39xX3xX5cxX88xX1dxX1exX3xX2exX88xXdxX3xX5xXdxXexXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXccxX4axX4axXdxX38xX98xX6xX88xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX38xX95xX1dxX4axX1dxX10x1580exX7xX4axX2xX111xX39xX111xX4ax137a4xX199xX5cxe83dxX2xX10exX37xX10exX2xX39xXexX117xX37xX19cxX39xX5xX39xX38xX12dxXbxX1exXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf959xX6xXbxXexXdxX88xX1dxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16xXexXc6xX6xX5xXdxX1exX1dxXccxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX33xXd4xXaxX12xf672xX1dxX1xX3xX4xX1xe973xX3xX4xX7dxX3xXexX47xX1dxX1xX3xX2exXdxX1dxX1xX3xX1x10403xX6xX38xX3x13015xX1eaxX1dxX1xXccxX3xX13xX43xX3xe880xX1xXafx10f5dxX1dxX1exX3xecb5xX1dxX1xX4axXcxXcx121c9x11f20xX8axff0dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX12xXcxX1xX10xX88xX3xX5cxX83xX3xXexX1xX87xX88x149afxX3xX4x1061cxX4xX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX17xX23xX3xX7xX17xX18xXexX3xXexX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX3dx10af4xXdxX3xX95x14132xXdxX3xX4xX242xX4xX3xX2exe108xXexX3xX1xX63xX1dxX1exX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX5cxX34xX17xX3xX3dxXafxefd3xX4xX3xX3dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX5xX2bxX1dxX3xX77xX8dxX4xX1xX3xX77xX1xX17xX1dxX1exX3xX8fxX17xX73xX3xX3dxX8dxX1dxX1xX3xX4x11603xX6xX3x15c02xX17x12918xXexX38xX3xX1c5xf8bcxX3xXexX1xX9axX23fxX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX7x16303xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX2bxX2exX3xX2xX38xX39xX39xX39xX3xX3dxX3exX1dxX1exX23fxX3xX5xX2bxX1dxX3xX2exX2fxX4xX3xXexX33xX34xX1dxX3xX37xX38xX39xX39xX39xX3xX3dxX3exX1dxX1exX4axX3xX5xX47xXexX3xX7xX88xX3xX95xX26fxXdxX3xX1xXdxXa7xX1dxX3xX1dxX6xX73xX38xX3xX1c5xX242xX4xX3xX2exX277xXexX3xX1xX63xX1dxX1exX3xX5cxX34xX17xX3xX4x112f5xX1dxX3xX5x13f77xXdxX3xX3dxX14xX17xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexfa72xX3xX19cxX39xX39xXc6xX2xX38xX2xX39xX39xX3xX3dxX3exX1dxX1exX4axX3dxX210xX1dxX3xX95xX8dxX3xXexX47xX1dxX1xX23fxX3xX4xe747xX1dxX1exX3xX77xX8dxX4xX1xX3xX2exX2fxX4xX3xXexX33xX34xX1dxX3xX8fxX17xX73xX3xX3dxX8dxX1dxX1xX23fxX3xX1dxX1xXafxX3xX5cxX34xX17xX3xX5cxXdxX10xe8f0xX10xX5xX23fxX3xX5cxX34xX17xX3xX2exX6xX379xX17xXexX23fxX3xX5cxX34xX17xX3xX1dxX1xXb0xX1dxX23fxX3xX2ex120bdxX3xX1dxX1xXb0xX1dxX3xX3dxX14xX17xX3xX4xX7dxX3xX4xX1xX17xX1dxX1exX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX17xX23xX3xX5xX63xX3xX10exX38xX39xX39xX39xX3xX3dxX3exX1dxX1exX4axX5xX47xXexX23fxX3xX77xX1exX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX12xXcx15583xXdxX3xX1dxXdxX5xX88xX1dxX3xX4xX352xX1dxX1exX3xX3dxX14xX3xX1dxX1exX1xX8dxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX26bxXdxX3xX3dxX6xX3xX5xX63xX3xX19cxX39xX38xX39xX39xX39xX3xX3dxX3exX1dxX1exX4axX77xX1exX38xX3xX8axX1exX88xX63xXdxX3xX33xX6xX23fxX3xX4xX242xX4xX3xX2exX277xXexX3xX1xX63xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1dxX3xX3dxX242xX3xX1dxX1xXafxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX1dx14a4exX17xX23fxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX2exX394xX38xX38xX38xX3xX4xX352xX1dxX1exX3xX3dxXafxX28axX4xX3xX3dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX17xX23xX3xX7xX17xX18xXexX3xX5xX2bxX1dxX3xXexX333xX3xX2xX19cxX38xX39xX39xX39xXc6xX117xX39xX38xX39xX39xX39xX3xX3dxX3exX1dxX1exX4axXexX18xX1dxX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX12xX2b6xX75xX3xX1exXdxX87xXdxX3xX95xX14xX3xX95xXdxXa7xX4xX3xX3dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX17xX23xX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX5cxX34xX17xX23fxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xXdxX3xX4xX1xX47xX1dxX1xX3xX4xX1xX88xX3xX98xXdxX23xXexX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX5cxX34xX17xX3xX5xX63xX3xX7xX87xX1dxX3xXbxX1x113d6xX2exX3xX4xX1xX2fxX6xX3xX4xX242xX4xX3xX4xX1xX18xXexX3xX1xX7dxX6xX3xX1xX200xX4xX23fxX3xX1exX43bxX73xX3xX87xX1dxX1xX3xX1xXafx15b8cxX1dxX1exX3xX16xX18xX17xX3xX3dxX23xX1dxX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX516xX3xX5cxXdxXa7xX1dxX3xX33xX60xX1dxX1exX23fxX3xX1dxX1exX6xX73xX3xX4xX87xX3xX77xX1xXdxX3xX77xX1xXaaxX1dxX1exX3xX7x12a51xX3xX5cxX2bdxX1dxX1exX38xX3xX59xXdxXa7xX1dxX3xX21bxXdxXa7xXexX3xX8axX6xX2exX3xX3dxX6xX1dxX1exX3xX242xXbxX3xX5cxX2bdxX1dxX1exX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX17xX23xX3xX3dxX26bxXdxX3xX95xX26fxXdxX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX5xX63xX3xX10exX39x10875xX3xX95xX63xX3xX3dxX26bxXdxX3xX95xX26fxXdxX3xX5cxX34xX17xX3xX4xX242xX4xX3xX5xX88xX326xXdxX3xX5xX63xX3xX199xX58bxX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX12xXcxX17xX73xX3xX1dxX1xXdxX2bxX1dxX23fxX3xXexX1xX83xX4xX3xX1xXdxXa7xX1dxX3xX4xX242xX4xX3xX4xX6xX2exX3xX77xX23xXexX3xX4x132aaxXexX3xX1exXdxX87xX2exX3xXexX1xX17xX23xX3xX1dxX1xX2b8xXbxX3xX77xX1xX4f2xX17xX3xXexX1x145f5xX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX17xX23xX3xX1dxX1xX2b8xXbxX3xX77xX1xX4f2xX17xX3xXafxX17xX3xX3dx130b9xXdxX3xX3dxX26bxXdxX3xX95xX26fxXdxX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX1f0xX3xX5xX63xX3xX2xX39xX58bxX3xX95xX63xX3xX3dxX26bxXdxX3xX95xX26fxXdxX3xX5cxX34xX17xX3xX4xX242xX4xX3xX5xX88xX326xXdxX3xX5xX63xX3xX39xX58bxX38xX3xX21bxX26fxXdxX3xX95xXdxXa7xX4xX3xX242xXbxX3xX5cxX2bdxX1dxX1exX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX17xX23xX3xX1dxX1xX2b8xXbxX3xX77xX1xX4f2xX17xX3xXafxX17xX3xX3dxX614xXdxX3xX1dxX2bxX17xX3xXexX33xX2bxX1dxX3xXexX1xX5fbxX3xX7xX26bxX3xXexX1xX17xX3xXexX333xX3xX1xX88xX326xXexX3xX3dxX60xX1dxX1exX3xX1dxX1xX2b8xXbxX3xX77xX1xX4f2xX17xX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX5cxX34xX17xX3xX5xXdxX2bxX1dxX3xXexX2bdxX4xX3xX1exXdxX87xX2exX3xX8fxX17xX6xX3xX4xX242xX4xX3xX1dxX1cxX2exX3xX77xX1xXdxX3xX4xX242xX4xX3xX1dxX1xX63xX3xX1dxX1xX2b8xXbxX3xX77xX1xX4f2xX17xX3xX4xX1xX17xX73xX9axX1dxX3xX7xX6xX1dxX1exX3xX1dxX1xX2b8xXbxX3xX4xX242xX4xX3xXexX1xX8dxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX4xX7dxX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX17xX23xX3xXafxX17xX3xX3dxX614xXdxX3xX3dxX277xX4xX3xX98xXdxXa7xXexX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX12x14c06xX277xXexX3xX77xX1xX242xX4xX23fxX3xX1exXdxX242xX3xX98xX242xX1dxX3xX5x133b5xX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX5cxX34xX17xX3xX516xX3xX21bxXdxXa7xXexX3xX8axX6xX2exX3xX4xX210xX3xX98xX87xX1dxX3xX3dxX6xX1dxX1exX3xXexX1xX18xXbxX3xX1xX210xX1dxX3xX7xX88xX3xX95xX26fxXdxX3xX4xX242xX4xX3xX1dxXafxX26fxX4xX3xX4xX7dxX3xX4xX1xX17xX1dxX1exX3xX3dxXafxXb0xX1dxX1exX3xX98xXdxX2bxX1dxX3xX1exXdxX26fxXdxX3xX1dxX7dxXdxX3xX33xXdxX2bxX1dxX1exX3xX95xX63xX3xX1dxX1xXdxX14xX17xX3xX1dxXafxX26fxX4xX3xX77xX1xX242xX4xX3xXexX33xX88xX1dxX1exX3xX77xX1xX17xX3xX95xX83xX4xX3xX214x13b25x13da7xX214xX8axX38xX3xeda2xX88xX3xX3dxX7dxX23fxX3xX3dxX9axX3xX77xX1xX17xX73xX23xX1dxX3xX77xX1xX47xX4xX1xX3xXex10f89xX3xX4xX1xX2fxX4xX23fxX3xX4xX242xX3xX1dxX1xX43bxX1dxX3xX7xX87xX1dxX3xX16xX17xX18xXexX23fxX3xX7xX54dxX3xX5cxX2bdxX1dxX1exX3xX7xX87xX1dxX3xXbxX1xX4f2xX2exX3xXexX1xX6xX73xX3xXexX1xX23xX23fxX3xXexX1xX43bxX1dxX3xXexX1xXdxXa7xX1dxX3xX95xX26fxXdxX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX23fxX3xX3dxX87xX2exX3xX98xX87xX88xX3xX5xX28axXdxX3xX47xX4xX1xX3xX8fxX17xX26bxX4xX3xX1exXdxX6xX3xXexX33xX88xX1dxX1exX3xX3dxXdxX14xX17xX3xX77xXdxXa7xX1dxX3xX1xX60xXdxX3xX1dxX1xX2b8xXbxX3xX7xX43bxX17xX3xX77xX1xXdxX3xXexX1xX83xX4xX3xX1xXdxXa7xX1dxX3xX4xX5e2xXexX3xX1exXdxX87xX2exX3xX5cxX34xX1dxX3xXexX1xX17xX23xX3xX1dxX1xX2b8xXbxX3xX77xX1xX4f2xX17xX3xXexX1xX10xX88xX3xX4xX242xX4xX3xX4xX6xX2exX3xX77xX23xXexX3xX8fxX17xX26bxX4xX3xXexX23xX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX12xX5fxX60xX3xXcxX63xXdxX3xX4xX1xX47xX1dxX1xX3xX4xX352xX1dxX1exX3xX4xX1xX88xX3xX33x14e0bxX1dxX1exX3xX95xXdxXa7xX4xX3xX3dxXdxX14xX17xX3xX4xX1xX1f0xX1dxX1xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX3dxX26bxXdxX3xX95xX26fxXdxX3xX4xX242xX4xX3xX5xX88xX326xXdxX3xX1xX63xX1dxX1exX3xX1xX7dxX6xX3xXexX1xX10xX88xX3xX3dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX1dxX2bxX17xX3xXexX33xX2bxX1dxX3xX5xX63xX3xXbxX1x13ab4xX3xX1xX28axXbxX3xX95xX26fxXdxX3xX77xX1xX17xX1dxX1exX3xXexX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX95xX63xX3xX4xX242xX4xX3xX1dxX1exX17xX73xX2bxX1dxX3xXexX5e2xX4xX3xX8fxX17xX73xX3xX3dxX8dxX1dxX1xX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX4xX2bdxX3xXexX1xX9axX3xXexX326xXdxX3xX2b6xX17xX2b8xXexX3xXcxX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16xXexXc6xX6xX5xXdxX1exX1dxXccxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX33xXd4xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX33xX10xXddxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXccxX4axX4axXdxX2exX1exX38xX95xXdxX10xXexX1dxX6xX2exXbxX5xX17xX7xX38xX95xX1dxX4axXexXfcxXfcxX39xX4axX100xXbxX5xX88xX6xX5cxX10xX5cxX4axXbxX4xXddxX88xX4axX10exX39xX2xX111xX112xX39xX10exX112xX10exX117xX4axXexXexX16xX95xX1dxX112xX10exX117xX39xX10exX112xX16xX6xX1dxX1exX112xX5cxX6xX17xX10exX38xX12dxXbxX1exXaxX12xX0xXdxX2exX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxX5cxX10xX3xX16xX17xX6xXexX3xXexX6xX1dxX1exX3xXexX1xX17xX10xX3xX16xX6xX1dxX1exX3xX5xX10xX1dxX3xX2exX17xX4xX3xXexX33xX6xX1dxX3xX37xX3xX39xX39xX39xX3xX5cxX88xX1dxX1exX3xX2exX88xXdxX3xX5xXdxXexXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX5cxXexX1xXccxXfcxX39xX39xXbxX16xXd4xX1xX10xXdxX1exX1xXexXccxX117x11d4cxXaabxXbxX16xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXccxX4axX4axXdxX38xX98xX6xX88xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX38xX95xX1dxX4axX1dxX10xX191xX7xX4axX2xX111xX39xX111xX4axX199xX199xX5cxX19cxX2xX10exX37xX10exX2xX39xXexX10exX39xX37xX199xX5xX2xX38xX12dxXbxX1exXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX6xXbxXexXdxX88xX1dxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16xXexXc6xX6xX5xXdxX1exX1dxXccxX3xX12dxX17xX7xXexXdxXddxX73xXd4xXaxX12xX5fxX242xX1dxX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xX200xX4xX3xX7c2xX19cxX3xXexX326xXdxX3xX4xX54dxX6xX3xX1xX63xX1dxX1exX3xX16xX1cxX1dxX1exX3xX5cxX34xX17xX3xX4xX2b3xX6xX3xX20dxX21bx17049x15443xX2b6xX3xXbxX1xX26bxX3xXcxX1xX242xXdxX3xXcxX1xX8dxX1dxX1xX23fxX3x1311axX17xX2b8xX1dxX3xX13xX26bxX1dxX1exX3xX13xX6xX23fxX3xX59xX63xX3xX8axX60xXdxX38xX3xX204xX1eaxX1dxX1xXccxX3xX59xX17xX73xX3xX59xX93dxX1dxX1exX4axXcxXcxX21axX21bxX8axX21dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX12xX72exX277xX4xX3xX5cxX93dxX3xX95xXdxXa7xX4xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX3dxX26bxXdxX3xX95xX26fxXdxX3xX4xX242xX4xX3xX1xX63xX1dxX1exX3xX1xX7dxX6xX3xX7xX2caxX3xXexX242xX4xX3xX3dxX60xX1dxX1exX3xX3dxX23xX1dxX3xX1exXdxX242xX3xX98xX242xX1dxX3xX4xX2b3xX6xX3xX4xX242xX4xX3xX1xX63xX1dxX1exX3xX1xX7dxX6xX23fxX3xXexX17xX73xX3xX1dxX1xXdxX2bxX1dxX23fxX3xX95xXdxXa7xX4xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX7xX2caxX3xX77xX1xX17xX73xX23xX1dxX3xX77xX1xX47xX4xX1xX3xX7xX54dxX3xX5cxX2bdxX1dxX1exX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX5xXafxX28axX1dxX1exX23fxX3xXexX63xXdxX3xX1dxX1exX17xX73xX2bxX1dxX3xXexXdxX23xXexX3xX77xXdxXa7xX2exX23fxX3xX1xXdxXa7xX17xX3xX8fxX17xX87xXd4xX3xX1exX7dxXbxX3xXbxX1xX34xX1dxX3xX77xX1xX17xX73xX23xX1dxX3xX77xX1xX47xX4xX1xX3xX7xX87xX1dxX3xX16xX17xX18xXexX23fxX3xXexXdxX2bxX17xX3xX5cxX93dxX1dxX1exX3xX1xX63xX1dxX1exX3xX1xX7dxX6xX3xXexX1xX43bxX1dxX3xXexX1xXdxXa7xX1dxX3xX95xX26fxXdxX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX204xX16xX1cxX1dxX1exX3xX7c2xX19cxX23fxX3xXexX3ddxXdxX3xX1dxXdxX5xX88xX1dxX3xXexX1xX43bxX1dxX3xXexX1xXdxXa7xX1dxX3xX95xX26fxXdxX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX21dxX38xX3xXcxX333xX3xX3dxX7dxX23fxX3xX7xX2caxX3xX1exXdxX87xX2exX3xXbxX1xX242xXexX3xXexX1xX87xXdxX3xXaaxX3xX1dxX1xXdx10df3xX2exX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX23fxX3xX1exX7dxXbxX3xXbxX1xX34xX1dxX3xX95xX63xX88xX3xXexX1xX83xX4xX3xX1xXdxXa7xX1dxX3xX4xX242xX4xX3xX4xX6xX2exX3xX77xX23xXexX3xX8fxX17xX26bxX4xX3xXexX23xX3xX4xX2b3xX6xX3xX21bxXdxXa7xXexX3xX8axX6xX2exX3xX95xX14xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX12xX21bxX26fxXdxX3xXbxX1xXafxX210xX1dxX1exX3xX242xX1dxX3xX3dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX3dxXdxX14xX17xX3xX4xX1xX1f0xX1dxX1xX3xX1dxX2bxX17xX3xXexX33xX2bxX1dxX23fxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xXdxX3xX4xX1xX47xX1dxX1xX3xXexX47xX1dxX1xX3xXexX88xX242xX1dxX3xXexX7dfxX1dxX1exX3xX7xX26bxX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xX5cxX83xX3xX77xXdxX23xX1dxX3xX77xX1xX88xX87xX1dxX1exX3xX19cxX199xX38xX117xX2xX10exX3xXex15a54xX3xX3dxX3exX1dxX1exX4axX1dxX1cxX2exX23fxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX77xX1xX88xX87xX1dxX1exX3xX2xX19cxX38xXfcxX111xX37xX23fxX10exX3xXexXe10xX3xX3dxX3exX1dxX1exX4axX1dxX1cxX2exX38xX3xX1c5xX93dxX1dxX1exX3xX95xX26fxXdxX3xX7xX26bxX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX17xX23xX3xX98xX87xX88xX3xX95xXa7xX3xX2exXaaxXdxX3xXexX33xXafxXb0xX1dxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX5xX2bxX1dxX23fxX3xX7xX26bxX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX17xX23xX3xX1exXdxX242xX3xXexX33xX8dxX3xX1exXdxX6xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX3dxX26bxXdxX3xX95xX26fxXdxX3xX4xX242xX4xX3xX1xX63xX1dxX1exX3xX1xX7dxX6xX3xX1dxX63xX73xX3xX4xX352xX1dxX1exX3xX7xX2caxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX5xX2bxX1dxX3xX77xX1xX88xX87xX1dxX1exX3xX2xX38xX19cxXfcxX111xX23fxX37xX3xXexXe10xX3xX3dxX3exX1dxX1exX38xX3x16f15xX1xXdxX3xX3dxX7dxX23fxX3xXexX7dfxX1dxX1exX3xX7xX26bxX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1exX43bxX1dxX3xX7xX242xX4xX1xX3xX1dxX1xX63xX3xX1dxXafxX26fxX4xX3xX5cxX83xX3xX77xXdxX23xX1dxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX5xX2bxX1dxX3xX77xX1xX88xX87xX1dxX1exX3xX2xX199xX38xX10exX19cxX10exX23fxXfcxX3xXexXe10xX3xX3dxX3exX1dxX1exX4axX1dxX1cxX2exX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX88xX5cxX73xXaxX12xX5fxX60xX3xXcxX63xXdxX3xX4xX1xX47xX1dxX1xX3xX4xX352xX1dxX1exX3xX3dxX14xX3xX1dxX1exX1xX8dxX3xX1xXdxXa7xX17xX3xX5xX83xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX63xX1dxX1xX3xX4xX2b3xX6xX3xX8axX1exX1xX8dxX3xX8fxX17xX73xX23xXexX3xX1dxX63xX73xX3xXexX333xX3xX1dxX1exX63xX73xX3xX2xX4axX199xX4axX10exX39xX2xX111xX38xX4axX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7c1xX88xX17xX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX88xX3xXcxXcxX21axX21bxX8axX0xX4axXbxX12