Federer nói gì sau khi thua sốc tay vợt hạng 114 thế giới?
Lại thêm một thất bại chóng vánh nữa của Roger và một lần nữa anh bị đánh bại bởi một tay vợt nằm ngoài top 100 thế giới. Ở Wimbledon, anh bị hạ gục từ vòng 2 bởi tay vợt Ukraina xếp hạng 116 thế giới Stakhovsky. Còn ở Hamburg Open, con địa chấn do tay vợt xếp hạng 114 thế giới người Argentina Federico Delbonis tạo ra.
9962xcf87x12b5cx145b5x10f09x12279xf734xcc97xb276xX7x11e02x12b13x142e7xe1c1x137dax11d9exX5xa8ebxXaxX3xX7xXexf5a0xX5xX10xX9xXaxXexX10xf420xXexdb81xX6xX5xXdx9986x136efx13677xX3x14f51x1255fxX7xXexXdxdb45xX15xXax1305cxa63dxX10xddc1xX10xe1cfxX10xX33xX3xX23xf15dxXdxX3xX22xb411xX3xX7xX6xX27xX3xfc33xX1xXdxX3xXexX1xX27xX6xX3xX7xa7d6xX4xX3xXexX6xX15xX3x9d88xe10dxXexX3xX1x10a1bxX23xX22xX3xX2xX2xc774xX3xXexX1xbc72xX3xX22xXdx14aa8xXdx10c8cxX0x13210xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10437xX10xX6xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex153a0xX58xXdxX3xXexX1xefa6x11c7cxX3xXa2xcae8xXexX3xXexX1x136e9xXexX3x14c79xX58xXdxX3xX4xX1xX38xX23xX22xX3xX53xe527xX23xX1xX3xX23x99f0xX6xX3xX4xdb69xX6xX3x1251exdf7bxX22xX10xX33xX3xX53xbdabxX3xXa2xXa5xXexX3xX5x11510xX23xX3xX23xXbdxX6xX3xX6xX23xX1xX3xXadx13e32xX3x12b6axXb8xX23xX1xX3xXadxX58xXdxX3xXadx141ffxXdxX3xXa2xXa5xXexX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX23x15432xXa2xX3xX23xX22xXc5xXcbxXdxX3xXexXc5xXbxX3xX2x13511xX108xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdx1041cxX3xc096xX3xab2exXdxXa2xXadxX5xX10xX31xXc5xX23xcd7dxX3xX6xX23xX1xX3xXadxXdexX3xX1xX58xX3xX22x13a0exX4xX3xXexfa80xX3xX53x117a3xX23xX22xX3xbae4xX3xXadxXeaxXdxX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3x14f26xX42xX33xX6xXdxX23xX6xX3xX1cxX62xXbxX3xX1xX58xX23xX22xX3xX2xX2x10776xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3x10692xXexX6xX42xX1xXc5xX53xX7xX42xX15xX113xX3x120b6xX134xX23xX3xXeaxX3xX79xX6xXa2xXadxX27xX33xX22xX3xb8f4xXbxX10xX23xX120xX3xX4xXc5xX23xX3xXe0xXdexX6xX3xX4xX1xXaaxX23xX3xX31xXc5xX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX1cxX62xXbxX3xX1xX58xX23xX22xX3xX2xX2xX5exX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xX23xX22x11b13xcf16xXdxX3x15451xX33xX22xX10xX23xXexXdxX23xX6xX3xX2fxX10xX31xX10xX33xXdxX4xXc5xX3xb78fxX10xX5xXadxXc5xX23xXdxX7xX3xXexX58xXc5xX3xX33xX6xX113xX3xX0xX6axXbxX2exX0xXexX6xXadxX5xX10xX3xXadxXc5xX33xX31xX10xX33xX9xXaxX108xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX31xX31xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xd8c8xXdxX31xXexX1xX9xXaxX138xX108xX108xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX33xXaxX2exX0xXexXadxXc5xX31xX15xX2exX0xXexX33xX2exX0xXexX31xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXdxXa2xX22xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX113xXadxX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX113xX53xX23xX6axX23xX10xX212xX7xX6axX2xef79xX138xfc6dxX6axX2xX108xX159xX31xX2xX108xX159xX279xX2xX108xX108xXexX279xX279xX138xX159xX2xX5xX108xX113xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc5xfb58xXa2xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2bxXc5xX23xXexX1exX2bxX6xXa2xXdxX5xX15xX24xX3xX1b8xX33xXdxX6xX5xce40xX3xX4xXc5xX5xXc5xX33xX24xX3xe8f8xX279xX279xX279xX279xX279xX279xX2bexX3xX2bxXc5xX23xXexX1exX7xXdx10b77xX10xX24xX3xX2xX279xXbxX1cxX2bexX212xXdxX31xXexX1xX24xX5ex9c1dxX138xXbxX1cxX2bexX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX279xX159xX138xXbxX1cxXaxX3xX6axX2exX0xX6axXexX31xX2exX0xX6axXexX33xX2exX0xXexX33xX2exX0xXexX31xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxXc5xX23xXaxX2exX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX3xX5xX58xXdxX3xXexX1xX27xX6xX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX23xXfaxXa2xX3xX23xX22xXc5xXcbxXdxX3xXexXc5xXbxX3xX2xX108xX108xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xXeaxX3xX79xX6xXa2xXadxX27xX33xX22xX3xX17exXbxX10xX23xX0xX6axXbxX2exX0xX6axXexX31xX2exX0xX6axXexX33xX2exX0xX6axXexXadxXc5xX31xX15xX2exX0xX6axXexX6xXadxX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa343xXc5xX31xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX131xX3xX5xe1dcxX27xX3xX23xX6xX15xX3xX4xX1xX27xX15xd53cxX23xX3xX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX3xXexX1xXaaxXexX3xXadxX58xXdxX3xXeaxX3xXa2xXa5xXexX3xX22xXdxd5f6xXdxX3xXe0xXaaxX27xX3xX23xXcbxXc5xX3xXe0xX38xX120xX3xXadxXaaxXexX3xX42x13c42xX3xX5xXcbxX3xX22xXdxX3f6xXdxX3xX5xX66xX23xX3xX1xX6xX15xX3xX22xXdxX3f6xXdxX3xX23xX1xb73bxX120xX3xX42xX1xe292xX23xX22xX3xX4xX134xX23xX3xX42xX1xXdxX62xX23xX3xX23xX22xX1b4xX1b5xXdxX3xXexX6xX3xX23xX22xX58xX4xX3xX23xX1xXdxXa1xX23xX3xX23xX1xX1b4xX3xXexX33xX1b4xX66xX4xX3xX23xXbdxX6xX113xX3x10755xX1xX1b4xX23xX22xX3xX4xX38xX3xX5xa511xX3xXe0xX6xX3xX7xX4cxX3xX23xX22xX1b4xX1b5xXdxX3xX1xX3cfxXa2xX3xXa2xXa5xX3xX53x12ebfxX23xX3xX4xX1xX1b4xX6xX3xXexX1xX40axX3x13c58xX27xX10xX23xX3xX53xX66xXdxX3xX53xXdxX3daxX4xX3xX6xX23xX1xX3xXadxXdexX3xXe0xXb8xX23xX1xX3xXadxX58xXdxX3xXadxXeaxXdxX3xXa2xXa5xXexX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX23xXfaxXa2xX3xX23xX22xXc5xXcbxXdxX3xXexXc5xXbxX3xX2xX108xX108xX3xX4xXc1xX6xX3xX1b8xXcx1023cxX113xX0xX6axXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a9xXc5xX31xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exce0fxd122xX23xX3xX22xXdxX3f6xX23xX3xX53xX3cxX3xX31x11bb6xX3xXe0xdfb7xX3xX7xX6xX3xX7x13fa2xXexX3xX23xX1xXdx1379fxX27xX3xX7xXc5xX3xX53xX66xXdxX3xXexX33xX1b4xX66xX4xX120xX3xX31xX50bxX3xX42xX1xX428xX23xX22xX3xX4xX134xX23xX3xXexX1xX40axX3xX5xe794xX4xX3xX7xX27xX23xX22xX3xXa2xX50exX23xX3xX4xXc1xX6xX3xX23xX22xXcbxX15xX3xX23xXcbxXc5xX3xX23xX1xX1b4xX23xX22xX3xX31xX50bxX3xX7xX6xXc5xX3xX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX3xX53xX479xX23xX3xX4xX38xX3xXadxX3f6xX23xX3xX5x10ac0xX23xX1xX120xX3xXe0x9d6bxX23xX22xX3xX4xXaaxXbxX3xX53xXcbxX3xX42xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3daxXa2xX3xX4xXc1xX6xX3xXa2xXa5xXexX3xX1xX27xX15xX51axX23xX3xXexX1xXc5xX58xXdxX3xXadxX6xX23xX1xX3xX23x121e1xX113xX3x1321axXcbxX3xXa2xXa5xXexX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX23xXfaxXa2xX3xX23xX22xXc5xXcbxXdxX3xXexXc5xXbxX3xX2xX108xX108xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xXexX1xX3cxX3xX33xfdbexX3xX33xXcbxX23xX22xX3xX5xXcbxX3xX4xXb8xX4xX1xX3xX6xX23xX1xX3xXa2xXa5xXexX3xX42xX1xXc5xX3f6xX23xX22xX3xX33xXaaxXexX3xX1cxX6xX113xX3xX4fexX50exX3xXexX1xX62xX120xX3xXeaxX3xX79xX6xXa2xXadxX27xX33xX22xX3xX17exXbxX10xX23xX3xX23xfeabxXa2xX3xX23xX6xX15xX120xX3xXc4xXc5xX22xX10xX33xX3xX4xX134xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX40axX23xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX31xX50bxX23xX22xX3xX5xXc5xX58xXdxX3xX53xX54xXexX3xXa2xX66xXdxX3xX4xX38xX3xXadxX51axX3xXa2x13cd6xXexX3xXexXdxX62xXbxX3xX1cxX514xX4xX3xXadxX38xX23xX22xX3xX5xX66xX23xX3xX1xX4ffxX23xX3xXexX33xX1b4xX66xX4xX3x11ad5xX27bxX2e7xX3xXdxX23xX4xX1xX3xX53xX27xX428xX23xX22xf0c2xX3xXe0xX40axX3xXexX61exX23xX22xX3xXexX1xXa1xXa2xX3xXe0xXa5xX3xX4xX1x9c8cxX23xX1xX3xX1cxXb8xX4xX3xX4xX1xXc5xX3xX23xX1xXbdxX23xX22xX3xX4xX514xX3xX485xX27xX3f6xX113xX3xd10exc578xX15xX3xXa2xXcbxX3xX53xX479xX23xX3xX42xX1xX428xX23xX22xX3xX61exX23xX3xXexX1xX27xX6xX3xX22xX3cxX113xX0xX6axXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a9xXc5xX31xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX459xX38xXdxX3xX53xX51axX3xXexX1xXaaxXexX3xXadxX58xXdxX3xXexX33xX1b4xX66xX4xX3xX1cbxX10xX5xXadxXc5xX23xXdxX7xX120xX3xX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX3xX42xX1xX428xX23xX22xX3xXe0x141f9xX3xXexX58xXdxX3xX4xX1xXc5xX3xXe0xXdxX51axX27xX3xX42xXdxX3daxX23xX3xXexX1xX1b5xXdxX3xXexXdxX62xXexX120xX3xXexX3cxX23xX1xX3xXexX33xX58xX23xX22xX3xXexX1xX40axX3xX5xX53dxX4xX120xX3xX53xX54xXexX3xXa2xX66xXdxX3xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX1b4xX6xX3xX42xXdexXbxX3xX5xXcbxXa2xX3xX485xX27xX10xX23xX3xX1xX6xX15xX3xXa2xX655xXexX3xX7xX3cfxX23xX3xXa2xXcbxX3xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX5aexX3xX23xX38xXdxX3xXe0xX4ffxX23xX3xX22xXdxX3f6xX23xX3xX5xXcbxX3x1148cxX1cbxX10xX5xXadxXc5xX23xXdxX7xX3xXe0xX50exX3xX4xX1xX4ffxXdxX3xXexX4cxXexX3xX1xX4ffxX23xX3xXexX33xXc5xX23xX22xX3xX23xX1xXbdxX23xX22xX3xXexX1xX1b5xXdxX3xX42xX1x10543xX4xX3xXadxX3f6xX23xX3xX5xX51axX3xX4xXc1xX6xX3xXexX33xX6b1xX23xX3xXe0xXaaxX27xX3xX53xXcbxX3xXeaxX3xX23xX1xXbdxX23xX22xX3xXe0xXdxX40axXa2xX3xXa2xX6xX23xX22xX3xXexX696xX23xX1xX3xX485xX27xX15xX62xXexX3xXe0xXdexX23xX1x13749xX113xX3xX4fexX3cfxX15xX3xX5xXcbxX3xX5xXd2xX23xX3xXexX1xf15bxX3xX2xX138xX3xXexX33xXc5xX23xX22xX3xX7xX53dxX3xX23xX22xX1xXdxX3daxXbxX3xX485xX27xXd2xX23xX3xX53xX54xXexX3xX23xX1xXcbxX3xX23xX22xX1xX51axX120xX3xX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX3xXadxXdexX3xXa2xXa5xXexX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX23xXfaxXa2xX3xX23xX22xXc5xXcbxXdxX3xXexXc5xXbxX3xX2xX108xX108xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xXe0xXb8xX23xX1xX3xXadxX58xXdxX113xX0xX6axXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a9xXc5xX31xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX9bxXd2xX23xX3xXe0xXd2xX27xX3xXexXdxXa1xX23xX3xX5xXcbxX3xX23xX61exXa2xX3xX2xX27bxX27bxX27bxX3xX42xX1xXdxX3xXa2xX66xXdxX3xX2xX2e7xX3xXexX27xX72cxXdxX120xX3xX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX3xX5xX514xX4xX3xXe0xX38xX3xX1cxX62xXbxX3xX1xX58xX23xX22xX3xX138xX5exX279xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xXe0xX40axX3xXexX1xX27xX6xX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX4cbxX1xXb8xXbxX3xX170xX5xX10xXa2xX10xX23xXexX3xX1cxX62xXbxX3xX1xX58xX23xX22xX3xX2xX108xX279xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xXeaxX3xXexX81cxX3xX42xX62xXexX3xX22xXdxX3f6xXdxX3xX5b1xX6xX33xX7xX10xXdxX5xX5xX10xX3xX17exXbxX10xX23xX113xX3xX170x13a2exX23xX22xX3xXexX33xXc5xX23xX22xX3xX23xX61exXa2xX3xX2xX27bxX27bxX27bxX3xX23xXcbxX15xX120xX3xX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX3xX5xX514xX4xX3xXaaxX15xX3xXe0xX50exX3xX53xX1b4xX4ffxX23xX3xX5xXa1xX23xX3xX1cxX62xXbxX3xX1xX58xX23xX22xX3xX2xX108xX5exX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xX4xX134xX23xX3xXe0xX40axX3xXexX1xX27xX6xX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX23xX22xX1b4xX1b5xXdxX3xX4fexX81cxX4xX3xX3a9xX26xXc5xX33xX23xX3xX4cbxX1xX6xX27xX3xX1cxX62xXbxX3xX1xX58xX23xX22xX3xX5exX108x1076cxX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xXeaxX3xX53xX134xX23xX22xX3xX2xX3xX22xXdxX3f6xXdxX3xX117xX6xX7xX1xXdxX23xX22xXexXc5xX23xX3xX17exXbxX10xX23xX113xX3xX170xX1xXc5xX3xXexX66xXdxX3xX23xX6xX15xX120xX3xX3a9xX26xXc5xX33xX23xX3xX4cbxX1xX6xX27xX3xX53xX479xX23xX3xX5xXcbxX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX4xX38xX3xXexX1xX81cxX3xX1xX58xX23xX22xX3xXexX1xXaaxXbxX3xX23xX1xXaaxXexX3xXeaxX3xX23xX22xXc5xXcbxXdxX3xXexXc5xXbxX3xX2xX108xX108xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xXexX131xX23xX22xX3xXe0xXb8xX23xX1xX3xXadxX58xXdxX3xX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX113xX0xX6axXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a9xXc5xX31xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX696xX23xX1xX3xX33xXdxXa1xX23xX22xX3xXeaxX3xX4xXb8xX4xX3xX22xXdxX3f6xXdxX3xc7c1xX33xX6xX23xX31xX3xX164xX5xX6xXa2xX3xXexX1xX3cxX3xX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX3xX4xX951xX23xX22xX3xXe0xX50exX3xX138xX3xX5xXd2xX23xX3xXadxXdexX3xXa2xXa5xXexX3xXexX6xX15xX3xX53xX54xXexX3xX23xXfaxXa2xX3xX23xX22xXc5xXcbxXdxX3xXexXc5xXbxX3xX2xX108xX108xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xXe0xXb8xX23xX1xX3xXadxX58xXdxX113xX3xX459xX22xXc5xXcbxXdxX3xXexX1xXaaxXexX3xXadxX58xXdxX3xXexX33xX1b4xX66xX4xX3xX164xXexX6xX42xX1xXc5xX53xX7xX42xX15xX3xX1xX58xX23xX22xX3xX2xX2xX159xX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xXeaxX3xX53xX134xX23xX22xX3xX138xX3xX117xXdxXa2xXadxX5xX10xX31xXc5xX23xX3xX23xX61exXa2xX3xX23xX6xX15xX120xX3xX6xX23xX1xX3xX4xX134xX23xX3xXe0xX40axX3xXexX1xX27xX6xX3xX5b1xX6xX33xXdxXc5xX3xX1b8xX23xX4xXdxX4xX3xX4xXc1xX6xX3xX170xX33xXc5xX6xXexXdxX6xX3xXeaxX3xX53xX134xX23xX22xX3xX2xX3xX117xXdxXa2xXadxX5xX10xX31xXc5xX23xX3xX138xX108xX108xX138xX113xX3xbbf7xX1xXdxX3xXe0xX38xX120xX3xX2fxX10xX31xX10xX33xX10xX33xX3xX1cxX62xXbxX3xX1xX58xX23xX22xX3xX27bxX3xXexX1xX62xX3xX22xXdxX66xXdxX3xX4xX134xX23xX3xX1b8xX23xX4xXdxX4xX3xX1cxX62xXbxX3xX1xX58xX23xX22xX3xX2x13ef0xX5exX3xX1b8xXcxX4cbxX113xX0xX6axXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXc5xX27xX33xX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xXc5xX3xXexX1xX10xXexX1xX6xXc5xX53xX6xX23xX1xXc5xX6xX113xX53xX23xX0xX6axXbxX2e
haixuanbht