Khai trương cửa hàng Mitraco Food thứ 5 tại TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 29/1, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) khai trương cửa hàng thực phẩm an toàn tại 32, đường Lý Tự Trong, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.
6aeax7d9ex10103xd05bxc48bx9afdxf2c5x7835x77a1xX7xdbc2xd1bfxa384x7db6x8582xc1d1xX5x9679xXax102b7x773exX1xX6xXdxX3xXex8f13x92c4x6f90xf3dcxc0c6xX3xX4x8c02xX6xX3xX1xdff9xX1cxX1dxX3xb3afxXdxXexX19xX6xX4xa087xX3x8abaxX2exX2exaa57xX3xXexX1x8299xX3x7238xX3xXexf03exXdxX3xXcxf808xX3xded0xX24xX3xXcxed97xX1cxX1xX0xbd89xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xX33xXaxX3xX7xXex860bxX5xX10xX9xXaxXexX10xb94bxXexbb0cxX6xX5xXdxX1dxX1cx7895xX3xec19x974bxX7xXexXdxeb71xX61x7b84xXaxX12x9d95xf7ccxX1cxX1dxX3xafddx807bxX4axX2xbb0bxX3xXcxf010xX1cxX1dxX3x7edaxa1f8xX1cxX1dxX3xXexX61xX3xX13xX1xX2exX7dxX1cxX1dxX3xX7xa9f7xX1cxX3x9d38xX24xX3xXcxX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3x8befxX3cxXdxX3xX42xX24xX3xXcxX46xX1cxX1xX3xe911xX28xXdxXexX19xX6xX4xX2excc2exX3xd872xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX6xX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xXexX1x9824xX4xX3xXbxX1xcc13xXa9xX3xX6xX1cxX3xXexX2exX24xX1cxX3xXexX3cxXdxX3x96f8xX81xX85xX3x96bexX1ax7695xX1cxX1dxX3x1084fxf549xX3xXcxXd6xX3xXcxX19xX2exX1cxX1dxX85xX3xXbxX1xX1axXf0xX1cxX1dxX3xd1eexce8dxX4xX3xX42xX24xX85xX3xXcxX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX1cxX1xb08dxX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xe79bxX5xX10xX3xa7d7xXdxX33xXexX1xX9xXaxX81xed0cxX12exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX122xX2exX19xX33xX10xX19xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXexX122xX2exX33xX61xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXa9xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX11axX122xX6xX2exX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11axX9fxX1cxX4axX1cxX10xX126xX7xX4axX2xd4dfxX12exca70xX4axX2xX12exX19cxX33xX39xX2xX12exX12exX39xX12exX12exXexX2xX12exX12exX82xXeaxX81xX5xX12exX11axX72xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exb772xXa9xX6xX1dxX10xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX2exX1cxXaxX12xX8cxX7dxX4xX3xXeexX3cxXdxX3xX122xXdx80d9xX73xX3xX4xX109xXexX3xX122xca6exX1cxX1dxX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX6xX3xX1xX24xX1cxX1dxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX19xX12xX0xX4axXexX122xX2exX33xX61xX12xX0xX4axXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX33xXdxX19xX9xXaxX5xXexX19xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX1dxX1cxX70xX3xX72xX73xX7xXexXdxX77xX61xX79xXaxX12x9686x7cfexX61xX3xX5xX24xX3xX7xXdxa528xX73xX3xXexX1x9ab0xX3xXa9xXdxX1cxXdxX3xXexX1xX37xX3xX39xX3xXexX3cxXdxX3xXcxX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX1cxX1xX3xX9fxX24xX3xX5xX24xX3xX7xXdxX26cxX73xX3xXexX1xX271xX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX3xXexX19xX26cxX1cxX3xXexX2exX24xX1cxX3xc485xX73xc7abxX4xX3xX33xX2exX3xX28xXdxXexX19xX6xX4xX2exX3xX5xX24xXa9xX3xX4xX1xe91cxX11axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX33xXdxX19xX9xXaxX5xXexX19xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX1dxX1cxX70xX3xX72xX73xX7xXexXdxX77xX61xX79xXaxX12xXcxX19xX26cxX1cxX3xXbfxX1xX73xX8dxX1cxX3xX9fxXdxX26cxX1cxX3xX19x8a4exX1cxX1dxX3xX1xX1bxX1cxX3xXeaxX12exX3xXa9xX0xX7xX73xXbxX12xX81xX0xX4axX7xX73xXbxX12xX3xX9fx820fxXdxX3xXexX88xX1cxX1dxX3xX7xX2afxX3xX9fxX2afxX1cxX3xXeex8f3axX73xX3xXexX1axX3xXeaxX12exX12exX3xXexX19xXdxb813xX73xX3xXeex9c35xX1cxX1dxX85xX3xXbfxX1xX7dxX4xX1xX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX7x7420xX3xXeexX1axf8a4xX4xX3xXexXdxf501xXbxX3xX4x9bf2xX1cxX85xX3xXa9xX73xX6xX3xX1cxX1xXdxab31xX73xX3xX5xX2exX3cxXdxX3xX19xX6xX73xX3xX4xX2c3xX3xX2adxX73xX9cxX3xX7xX3cxX4xX1xX85xX3xX6xX1cxX3xXexX2exX24xX1cxX3xXeexX1axX354xX4xX3xX4xX7dxX4xX3xXexX1xX24xX1cxX1xX3xX9fxXdxX26cxX1cxX3xX28xXdxXexX19xX6xX4xX2exX3xX7xX9cxX1cxX3xX68xX73xe6a6xXexX3xXexX1xX10xX2exX3xX1xX1axX31exX1cxX1dxX3xX4xX8dxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX33bxX3xX4xX6xX2exX11axX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX122xX5xX10xX3xX126xXdxX33xXexX1xX9xXaxX81xX12exX12exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX122xX2exX19xX33xX10xX19xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXexX122xX2exX33xX61xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXa9xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX11axX122xX6xX2exX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11axX9fxX1cxX4axX1cxX10xX126xX7xX4axX2xX19cxX12exX19exX4axX2xX12exX19cxX33xX39xX2xX12exX12exX39xX12exX12exXexX2xX12exX12exX82xXeaxXeaxX5xX2xX11axX72xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exX1c2xXa9xX6xX1dxX10xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXa9xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX11axX122xX6xX2exX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11axX9fxX1cxX4axX1cxX10xX126xX7xX4axX2xX19cxX12exX19exX4axX2xX12exX19cxX33xX39xX2xX12exX12exX39xX12exX12exXexX2xX12exX12exX82xXeaxX19exX5xX81xX11axX72xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exX1c2xXa9xX6xX1dxX10xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX2exX1cxXaxX12xX13xX1xX7dxX4xX1xX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xXexX1xX6xX3xX1xX33fxX3xX4xX1xbe7dxX1cxX3xX5xXd6xX6xX3xX19xX6xX73xX6axX4xX2c3xX6axX2adxX73xX9cxX3xXexX1axX1bxXdxX3xX1xX6xX61xX3xXexX1xXd6xX4xX3xXbxX1xXdbxXa9xX3xX4xX1x7e90xX1cxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX19xX12xX0xX4axXexX122xX2exX33xX61xX12xX0xX4axXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2exX33xX61xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX1dxX1cxX70xX3xX72xX73xX7xXexXdxX77xX61xX79xXaxX12xX263xX359xX1cxX3xX9fxX31exXdxX3xX28xXdxXexX19xX6xX4xX2exX3xX30xX2exX2exX33xX3xX39xX85xX3xXbfxX1xX7dxX4xX1xX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX7xX350xX3xXeexX1axX354xX4xX3xXexXdxX359xXbxX3xX4xX35dxX1cxX3xX9fxX31exXdxX3xX1xX1bxX1cxX3xX39xX12exX12exX3xX7xX9cxX1cxX3xXbxX1xXdbxXa9xX3xX19xX6xX73xX85xX3xX4xX2c3xX85xX3xX2adxX73xX9cxX85xX3xXexX1xXd6xX4xX3xXbxX1xXdbxXa9xcea6xX3xXeexX1axX354xX4xX3xX122xX24xX61xX3xX122xX7dxX1cxX85xX3xXexX19xX2exX1cxX1dxX3xXeex6d2dxX3xX4xX5ffxX3xX1cxX1x9c19xX1cxX1dxX3xX7xX9cxX1cxX3xXbxX1xXdbxXa9xX3xX4xX1xX53axX1cxX3xX1cxX1xX1axX70xX3xX33xX203xXa9xX3xX122xX8dxX1cxX1dxX85xX3xX68xbdebxX4xX3xX68xX53axX4xX1xX85xX3xX1dxXdxff6cxX85xX3xX4xX1xX9cxX3xXeexX1axX354xX4xX3xX4xX1xX359xX3xX122xXdxX359xX1cxX3xXexX3cxXdxX3xcd53xX1xX24xX3xXa9xX7dxX61xX3xX8cxX1xX359xX3xX122xXdxX359xX1cxX3xX7xX628xX4xX3xX7xX9cxX1cxX3xX28xXdxXexX19xX6xX4xX2exX3xXb5xX33xX264xX61xX3xX4xX1xX73xX61xX368xX1cxX3xX1xXdxX33bxX1cxX3xXeexX3cxXdxX3xXexXdxX26cxX1cxX3xXexXdxX359xX1cxX3xXeexX3cxXexX3xXexXdxX26cxX73xX3xX4xX1xX73xXdbxX1cxX3xX2adxX73xX2afxX4xX3xXexX359xXbdxX11axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2exX33xX61xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX1dxX1cxX70xX3xX72xX73xX7xXexXdxX77xX61xX79xXaxX12xX263xc011xX4xX3xX122xXdxX33bxXexX85xX3xXeexX359xX1cxX3xX9fxX31exXdxX3xX28xXdxXexX19xX6xX4xX2exX3xX30xX2exX2exX33xX3xX39xX85xX3xXbfxX1xX7dxX4xX1xX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX7xX350xX3xXeexX1axX354xX4xX3xXexX1xX1axe705xX1cxX1dxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1cxX1xX606xX1cxX1dxX3xX5xX2exX3cxXdxX3xXexX1xXd6xX4xX3xXbxX1xXdbxXa9xX3xX5xX32exX1cxX3xXeexX32exX73xX3xXexXdxX26cxX1cxX3xX68xX73xX3abxXexX3xX1xXdxX33bxX1cxX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xX24xX1cxX1xX3xXbxX1xX2afxX3xX42xX24xX3xXcxX46xX1cxX1xX3xX1cxX1xX1axX3xXexX1xX271xXexX3xX122xX633xX3xX8cxX1xX6xX19xX2exX5xX6xXdxX7xX10xX3xX33xX2exX3xX28xXdxXexX19xX6xX4xX2exX3xX4xX73xX1cxX1dxX3xX4xX3abxXbxX3xX9fxX24xX3xXexX1xX271xXexX3xX5xX354xX1cxX3xXeexX1axX354xX4xX3xX7xX9cxX1cxX3xX68xX73xX3abxXexX3xXexX19xX26cxX1cxX3xX1xX33bxX3xXexX1xX2afxX1cxX1dxX3xX4xX1xX73xX33fxX1cxX1dxX3xXexX19xX3cxXdxX3xXeexX3cxXexX3xX4xX1xX73xXdbxX1cxX85xX3xXexX1xX37xX4xX3xX203xX1cxX3xXexX19xX304xX1cxX3xX4xX7dxX4xX3xX5xX2exX3cxXdxX3xXexX1xX9cxX2exX3xX33xX1axX354xX4xX3xX1cxX26cxX1cxX3xXexX1xX1bxXa9xX3xX1cxX1dxX2exX1cxX3xX4xX5ffxX3xX5xX354xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX7xX37xX4xX3xXbfxX1x9d5exX10xX3xX1cxX1dxX1axXf0xXdxX3xXexXdxX26cxX73xX3xX33xe287xX1cxX1dxX11axX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX122xX5xX10xX3xX126xXdxX33xXexX1xX9xXaxX81xX12exX12exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX122xX2exX19xX33xX10xX19xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXexX122xX2exX33xX61xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXa9xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX11axX122xX6xX2exX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11axX9fxX1cxX4axX1cxX10xX126xX7xX4axX2xX19cxX12exX19exX4axX2xX12exX19cxX33xX39xX2xX12exX12exX39xX12exX12exXexX2xX12exX12exX82xXeaxX39xX5xXeaxX11axX72xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exX1c2xXa9xX6xX1dxX10xX3xX33xXexX1xX73xXa9xX122xXaxX3xX126xXdxX33xXexX1xX9xXaxX39xX39xX12exXbxX68xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxXeaxX19cx97d7xXbxX68xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX2exX1cxXaxX12xX13xX1xX7dxX4xX1xX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX1xX24xXdxX3xX5xX633xX1cxX1dxX3xX9fxX31exXdxX3xX7xX9cxX1cxX3xXbxX1xXdbxXa9xX3xX9fxX24xX3xXexX1xX7dxXdxX3xXeexX304xX3xXbxX1x99d8xX4xX3xX9fxX93dxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX19xX12xX0xX4axXexX122xX2exX33xX61xX12xX0xX4axXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2exX33xX61xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX1dxX1cxX70xX3xX72xX73xX7xXexXdxX77xX61xX79xXaxX12xX28xXdxXexX19xX6xX4xX2exX3xX30xX2exX2exX33xX3xX39xX3xX4xX5ffxX3xXeexX304xXdxX3xX1cxX1dxd47dxX3xX122xX7dxX1cxX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX4xX1xX73xX61xX26cxX1cxX3xX1cxX1dxX1xXdxX33bxXbxX85xX3xXexX35dxX1cxX3xXexX264xXa9xX3xX4xX1xX109xX4xX3xX4xX1xX109xX1cxX3xX7xX350xX3xX5xX24xXa9xX3xX1xX24xXdxX3xX5xX633xX1cxX1dxX3xXbfxX1xX7dxX4xX1xX3xXbfxX1xXdxX3xXeexX1axX354xX4xX3xXeexX5ffxX1cxX3xXexXdxX359xXbxX85xX3xX1xX1axX31exX1cxX1dxX3xX33xf171xX1cxX85xX3xXexX1axX3xX9fxX3abxX1cxX3xX9fxX24xX3xXbxX1xX93dxX4xX3xX9fxX93dxX11axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2exX33xX61xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX1dxX1cxX70xX3xX72xX73xX7xXexXdxX77xX61xX79xXaxX12xXcxX19xX2exX1cxX1dxX3xX81xX3xXexX73xX32exX1cxX3xXeexX32exX73xX3xXexXdxX26cxX1cxX3xXbfxX1fbxX3xXexf398xX3xX1cxX1dxX24xX61xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX85xX3xX4xX20xX6xX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX7dxXbxX3xX33xX93dxX1cxX1dxX3xX4xX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX19x7ae2xX1cxX1xX3xXbfxX1xX73xX61xX359xX1cxX3xXa9xbe6fxXdxX3xX4xX1xX2exX3xXexX3abxXexX3xX4xX9cxX3xX4xX7dxX4xX3xX5xX2exX3cxXdxX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX9fxX31exXdxX3xXa9xX37xX4xX3xXbfxX1xX73xX61xX359xX1cxX3xXa9xXa9exXdxX3xX1dxXdxX9cxXa9xX3xX1dxXdxX7dxX3xXexXa64xX3xX2xX12exX6axXeaxX12ex725bxX11axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2exX33xX61xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX1dxX1cxX70xX3xX72xX73xX7xXexXdxX77xX61xX79xXaxX12xX8cxX9a6xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX2afxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX1axX3xX4xX7dxX4xX3xX7xXdxX26cxX73xX3xXexX1xX271xX3xXa9xXdxX1cxXdxX3xXbfxX1xX7dxX4xX3xXexX19xX2exX1cxX1dxX3xXexX1xX24xX1cxX1xX3xXbxX1xX2afxX85xX3xX28xXdxXexX19xX6xX4xX2exX3xX30xX2exX2exX33xX3xX33xX350xX3xXexX1xXd6xX4xX3xX1xXdxX33bxX1cxX3xX122xX7dxX1cxX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX2adxX73xX6xX3xXeexXdxX33bxX1cxX3xXexX1xX2exX3cxXdxX85xX3xX2adxX73xX6xX3xXa9xX3cxX1cxX1dxX3xX2exX1cxX5xXdxX1cxX10xX3xX9fxX24xX3xX1dxXdxX6xX2exX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xXexX35dxX1cxX3xXexX6xX61xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX7dxX4xX3xXbfxX1xX7dxX4xX1xX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX4xX5ffxX3xX1cxX1xX73xX3xX4xX32exX73xX3xXexX3cxXdxX3xXcxX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX1cxX1xX11axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1082dxX73xXexX1xX2exX19xXaxX12xX42xX2exX24xXdxX3xX64cxX6xXa9xX0xX4axXbxX12
Hoài Nam