Dồn sức giúp “tâm lũ” Cẩm Xuyên khắc phục hậu quả lũ lụt
(Baohatinh.vn) - Mưa lũ đi qua để lại những ngổn ngang cho người dân vùng hạ du Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên). Hiện tại, các lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang tăng cường quân số nhằm giúp chính quyền và Nhân dân sớm khắc phục hậu quả lũ lụt.
2d81x35bax4cbbxbbeex7b17x49c2x9edaxb3d4x6b3fxX7x5f7dx98adxb58exac2dx73a4x7d72xX5x8066xXax7cebxac0cx629fxc037xX3xX7xd081xX4xX3x366bxXdxc4aaxXbxX3x2f6bxXex6a32x78c1xX3xX5x5ee5xb561xX3xbeb0xbbefxX23xX3x927ax8acbxb06cx8d28xX15xX3xc1caxX1x7ff5xX4xX3xXbxX1xbed8xX4xX3xX1xd2bbxX2exX3xd7dfxX2ex868axX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexX0x9e63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6e45xX10xX6xad97xXaxX12xbf06xc9cdxX6xX3xX5xX26xX3x2ef2xXdxX3xX41xX2exX6xX3xX68xb0b1xX3xX5x306axXdxX3xX15xX1x5fb1xX15xX1bxX3xX15xX1bx8727xX15xX3xX15xX1bxX6xX15xX1bxX3xX4xX1x36edxX3xX15xX1bxX62xccfexXdxX3xX5exX22xX15xX3xc73dxb0c8xX15xX1bxX3xX1xX73xX3xX5exX2exX3x7e0bx6487xX3x73d6x8c2fxX3x89b0xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15x46f5x99faxX3xX5bxXdx390bxX15xX3xXexX73xXdx4b90xX3xX4x73b9xX4xX3xX5x571exX4xX3xX5xX62x4bbdxX15xX1bxX3xX95xX26xX3xXexac59xX6xX15xX1bxX3xX5bxcdcaxX3xXcx42a0xX15xX1xX3xX68xX6xX15xX1bxX3xXexd191xX15xX1bxX3xX4xX62xX8exX15xX1bxX3xX41xX2exX22xX15xX3xX7x55f0xX3xX15xX1x7c8exX23xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX4xX1x7e25xX15xX1xX3xX41xX2exX2fx5332xX15xX3xX95xXd5xX3x66a7xX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX7xccd2xX23xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd276xX89xX5exX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax4528xXdxX5exXexX1xc4bfxX3xa154xX2x7ea3xXbx7060x8101xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX169xX3x7bafxX2x59a6xXbxX16fxX170xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX4cxX4cxXdxXb1x54f8xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb1xX95xX15xX4cxX15xX10xX164xX7xX4cx3ce2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX2x71b2xX5exX16bxX17cx4293xX1a2xX16bxX16dx9c9axXex4c09xX17axX1adxX17axX1b1xX5xX17cxXb1xb8ccxXbxX1bx790dxXcfxX9xX1adxX17axX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX164xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX17axX2xX17cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16fxXexb5abxX6xX5xXdxX1bxX15xX169xX3xX1bbxX2exX7xXexXdxb287xX2fxX170xXaxX12xX5bxX6xXdxX3xX15xX1bxXd5xX2fxX3xX15xX6xX2fxXbbxX3xX1adxX17cxX3xX4xX1xXdxbf4cxX15xX3xX7x93eaxX3xX4xcbf6xX6xX3xXcxXcfxX2exX15xX1bxX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX1b1xX17axX2xX3xXa6xX142xaebcxX3xX29xX5bx4638xb761xX3xXex8c29xX15xX1xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xXb0xX3xX95x80b7xX15xX3xX68xX6xX15xX1bxX3xX4xX3exXexX3xX5xXc2xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX4xX1xX100xX15xX1xX3xX41xX2exX2fxX107xX15xX3xX16fx7403xX3xX29xX2axX23xX3xX61xX26dxX3xXa6xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xXb0xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX89xX5exX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX164xXdxX5exXexX1xX169xX3xX16bxX2xX16dxXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX169xX3xX17axX2xX17cxXbxX16fxX170xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX4cxX4cxXdxXb1xX190xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb1xX95xX15xX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX2xX1a9xX5exX16bxX2xX17cxX17cxX1a9xX2xX1a9xXexX1adxX17cxX2xX2xX1b1xX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxX1bexXcfxX9xX1b3xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX164xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX17axX2xX17cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16fxXexX243xX6xX5xXdxX1bxX15xX169xX3xX1bbxX2exX7xXexXdxX250xX2fxX170xXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3x48f2xX73xXdxX3xX1dxX2fxX3x312dxX1xX6xX15xX3x8f0cxXe2xX15xX3xX13xX26xX15xX1bxX3x9b6axX3xXcxXdxX70xX2exX3xX68xX89xXd5xX15xX3xXexXcfxX62xb14exX15xX1bxX3xXcxXdxX70xX2exX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX1a2xXbbxX3xXcxXcfxX2exX15xX1bxX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX1b1xX17axX2xXbbxX3xXexXcfxX62xX117xX4xX3xX68xccc4xXbbxX3xX33xX1xXdxX3xX15xX62xX117xX4xX3xX5xX26xX3xXexXcfxXd5xX15xX3xX95xX107xXbbxX3xXcxXcfxX2exX15xX1bxX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX1xX2exX2fxX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX4xXbexX4xX3xX4xXbexX15xX3xX190xX284xXbbxX3xX4xX1xXdxX269xX15xX3xX7xXd8xX3xX4xX45cxX3xX33xX26dxX3xX15xXe2xX15xX1bxX3xX190x402fxXdxX3xXexXf2xXexX3xX33x7c6exXbxX3xXexX1xX8exXdxX3xX18xX15xX1bxX3xX4xX18xX2exX3xX10dxX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX4xXbexX4xX3xX16fxX2bcxX169xX3xX29xX2axX23xX3xX142x6b3cxX15xX1xXbbxX3xX29xX2axX23xX3xX13xX2exXb5xXbbxX3xX29xX2axX23xX3xXcxX1xXd5xX15xX1xXbbxX3xX29xX2axX23xX3xX288xX2exX6xX15xX1bxXbbxX3xX29xX2axX23xX3xXcxX1xX73xX4xX1xXb1xXb1xXb1xX3xX190xX4b1xX3xX15xX62xX117xX4xX3xX5xX26xX3xX4x3ef7xX3xX5xX3exXbxXb1xX3xXa0xX1xXdxX3xX15xX62xX117xX4xX3xX68xX2bcxX3xX190xX35xXexX3xX68x55a9xX2exX3xXcfxX1dxXexX3xX190xX117xXexXbbxX3xX68xX4a9xX15xX3xX95xX4b1xX3xX68xX2bcxX3xXexXcfxXdxX70xX15xX3xX33xX1xX6xXdxX3xX5xXc2xX4xX3xX5xX62xXc7xX15xX1bxX3xX95xX107xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xXb1xX3xXcxXcfxX62xX117xX4xX3xXexXdxX30xX15xXbbxX3xXexX3exXbxX3xXexXcfxX2exX15xX1bxX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX4xXbexX4xX3xX15xX1xXd5xX3xXexXcfxX62xX8exX15xX1bxX3xX5ex5089xX15xX3xX5ex5892xXbxX3xX95xXb5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX68xX70xX3xX1xX5a6xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX45cxX3xXexX1xX70xX3xXexXcfxX434xX3xX5xX73xXdxX3xXexXcfxX62xX8exX15xX1bxXb1xX3xX289xX6xX2exX3xX68xX45cxX3xX5xXd5xX3xX62xX2exX3xXexXdxX30xX15xX3xX5exX5a6xX15xX3xX5exX5aaxXbxX3xX4xXbexX4xX3xXexXcfxX3axX3xX7xX434xXbbxX3xXexXcfxX73xX23xX3xX2fxX3xXexX269xXb1xXb1xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX89xX5exX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX2exX23xX190xX3xXdxX29xX10xX15xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX164xXdxX5exXexX1xX169xX3xX16bxX2xX16dxXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX169xX3xX17axX2xX17cxXbxX16fxX170xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX4cxX4cxXdxXb1xX190xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb1xX95xX15xX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX2xX1a9xX5exX16bxX17cxX1adxX1a2xX1adxX1b3xX1a9xXexX1a9xX16dxX2xX2xX2xX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxX1bexXcfxX9xX1b1xX16bxX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX164xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX17axX2xX17cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16fxXexX243xX6xX5xXdxX1bxX15xX169xX3xX1bbxX2exX7xXexXdxX250xX2fxX170xXaxX12xX5bxXdxXb5xX15xX3xX15xX6xX2fxXbbxX3xX15xX1xXdxX107xX2exX3xX15xX4a9xXdxX3xXexXcfxX30xX15xX3xX68xX4b1xX6xX3xX190xXd5xX15xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX95xX29axX15xX3xX68xX6xX15xX1bxX3xX15xX1bxX7exX15xX3xX15xX1bxX6xX15xX1bxX3xX7xX6xX2exX3xX23xX62xX6xX3xX5xX26xXbbxX3xX5exXc2xX3xX33xXdxX269xX15xX3xXbxX1xX43xXdxX3xX23xX284xXexX3xXexX2exX52cxX15xX3xX15xX78xX6xX3xX23xX6xX2fxX3xXcfxX6xX3xX23xX117xXdxX3xX5exX5a6xX15xX3xX5exX5aaxXbxX3xX16fxX89xX15xX1bxXb1xX3xX41cxX4d7xX3xX95xX3exX2fxXbbxX3xX4xXbexX4xX3xX4xX1xXdxX269xX15xX3xX7xX26dxX3xXcxXcfxX2exX15xX1bxX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX1b1xX17axX2xX3xX7x53f6xX3xX190xXbexX23xX3xXexXcfxX3axX3xX434xX3xX68xX22xX2fxX3xX68xX70xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX4xX1xX100xX15xX1xX3xX41xX2exX2fxX107xX15xX3xX95xXd5xX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX5exX22xX15xX3xX4xX1xX89xX3xX68xX269xX15xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX2exX284xX4xX3xX7xXf2xX15xX1bxX3xX68xXdxX3xX95xXd5xX89xX3xX7exX15xX3xX68xX4b1xX15xX1xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX89xX5exX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX164xXdxX5exXexX1xX169xX3xX16bxX2xX16dxXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX169xX3xX17axX2xX17cxXbxX16fxX170xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX4cxX4cxXdxXb1xX190xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb1xX95xX15xX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX2xX1a9xX5exX16bxX2xX17cxX17cxX1a9xX17axX16bxXexX1adxX17cxX16dxX1b3xX17axX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxX1bexXcfxX9xX1b1xX17cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX164xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX17axX2xX17cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16fxXexX243xX6xX5xXdxX1bxX15xX169xX3xX1bbxX2exX7xXexXdxX250xX2fxX170xXaxX12xXa3xX1xXdxX3xX15xX1xX3exX15xX3xX4xX270xX6xX3xXbxX1xX45cxX15xX1bxX3xX95xXdxX30xX15xX3xXexXcfxX89xX15xX1bxX3xX7xXbexX15xX1bxX3xX1a2xX17axX4cxX2xX17cxXbbxX3xXexXcfxX30xX15xX3xX68xX4b1xX6xX3xX190xXd5xX15xX3xX4xX45cxX3xX33xX1xX89xX43xX15xX1bxX3xX2xX16dxX17cxX3xX4xXbexX15xX3xX190xX284xXbbxX3xX4xX1xXdxX269xX15xX3xX7xX26dxX3xX190xX284xX3xX68xX284xXdxX3xXexX1xX2exX284xX4xX3xXcxXcfxX2exX15xX1bxX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX1b1xX17axX2xX3xX95xXd5xX3xX190xX6xX15xX3xX29xX5bxX288xX289xX3xX1xX2exX2fxXb5xX15xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX68xX6xX15xX1bxX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX5exX22xX15xX3xX4xXbexX4xX3xX16fxX2bcxX169xX3xX29xX2axX23xX3xX41cxX4b1xX15xX1xXbbxX3xX29xX2axX23xX3xX61xX26dx89cdxX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX23xX62xX6xX3xX5xX26xXb1xX3xX10dxX1bxX89xXd5xXdxX3xXcfxX6xXbbxX3xX4xXbexX4xX3xXexX7exX3xX4xX1xX18xX4xXbbxX3xX68xX89xXd5xX15xX3xXexX1xX70xX3xX4xX26xX15xX1bxX3xX1xX2exX2fxX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX1xXd5xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xX4d7xX15xX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX10dxX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX4xXbexX4xX3xX16fxX2bcxX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX1xX73xX3xX5exX2exX3xXa0xXa1xX3xXa3xXa4xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX89xX5exX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX164xXdxX5exXexX1xX169xX3xX16bxX2xX16dxXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX169xX3xX17axX2xX17cxXbxX16fxX170xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX4cxX4cxXdxXb1xX190xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb1xX95xX15xX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX2xX1a9xX5exX16bxX17cxX1adxX16dxX16bxX16dxX16dxXexX2xX1b1xX1b1xX16dxX16dxX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxX1bexXcfxX9xX16bxX1b3xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX164xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX17axX2xX17cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16fxXexX243xX6xX5xXdxX1bxX15xX169xX3xX1bbxX2exX7xXexXdxX250xX2fxX170xXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xX68xX45cxXbbxX3xX5bxX2exX2fxXb5xX15xX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX1xX2exX2fxX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX16dxX3xX68xX284xXdxX3xXexX4d7xX15xX1xX3xX15xX1bxX2exX2fxXb5xX15xX3xX95xX117xXdxX3xX2xX16dxX17cxX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX68x53dexX3xXexX73xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX16fxX2bcxX169xX3xX29xX2axX23xX3xXcxX1xX73xX4xX1xXbbxX3xX29xX2axX23xX3xXcxX1xXd5xX15xX1xXbbxX3xX29xX2axX23xX3xX61xX26dxXbbxX3xXexX1xX4b1xX3xXexXcfx6975xX15xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xXb1xX3xX5bxX284xXdxX3x8b4axX5bxX417xX10dxX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX1xX2exX2fxX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX1xX4a9xX15xX3xX17axX17cxX17cxX3xX1xX284xXdxX3xX95xXdxX30xX15xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX68xXc01xX3xXexX73xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX16fxX2bcxX169xX3xX29xX2axX23xX3xXcxX1xXd5xX15xX1xXbbxX3xX29xX2axX23xX3xX142xX4d7xX15xX1xXb1xX3xX5bxX284xXdxX3xX15xX514xX15xX1bxX3xX5exX22xX15xX3xX1xX2exX2fxXb5xX15xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX1xX2exX2fxX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX1xX4a9xX15xX3xX1a9xX17cxX17cxX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX68xXc01xX3xXexX73xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX16fxX2bcxX169xX3xX29xX2axX23xX3xX61xX26dxXbbxX3xX29xX2axX23xX3xX13xX2exXb5xXbbxX3xX29xX2axX23xX3xX41cxX4b1xX15xX1xXb1xX3xXa6xXcxXcfxX89xX15xX1bxX3xX43xX15xX1xX169xX3xX0xX10xX23xX12xX410xX41cxXcxX10dxX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX5exX22xX15xX3xXexX1xX4b1xX3xXexXcfxXc33xX15xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX7x48abxX6xX3xX4xX1xX78xX6xX3xX15xX14xXdxX3xX4xX4a9xX23xX3xX68xXdxXb5xX15xX3xX62xX117xXexX3xX15xX62xX117xX4xX3xX5xX26xX0xX4cxX10xX23xX12xXb0xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX89xX5exX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX164xXdxX5exXexX1xX169xX3xX16bxX2xX16dxXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX169xX3xX17axX2xX17cxXbxX16fxX170xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX4cxX4cxXdxXb1xX190xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb1xX95xX15xX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX2xX1a9xX5exX16bxX17cxX1adxX16dxX1adxX17cxX16bxXexX1b3xX1a2xX1adxX17axX1b1xX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxX1bexXcfxX9xX1adxX1adxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX164xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX17axX2xX17cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16fxXexX243xX6xX5xXdxX1bxX15xX169xX3xX1bbxX2exX7xXexXdxX250xX2fxX170xXaxX12xa345xX15xX1bxX3xXc45xX30xX3xX10dxX1bxX5a6xX4xX3xX5bxXd5xX3xX425xX3xX417xX1xX45cxX3xX29xX1xX270xX3xXexX4b1xX4xX1xX3x5b10xX142xX10dxX13xX3xX1xX2exX2fxXb5xX15xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xXexX1xX514xX15xX1bxX3xXexXdxX15xX169xX3xX20xX10dxX1bxX89xXd5xXdxX3xX5xXc2xX4xX3xX5xX62xXc7xX15xX1bxX3xX190xXf2xX3xXexXcfxX100xX3xXexX73xXdxX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX270xX6xX3xX1xX2exX2fxXb5xX15xXbbxX3xX7xXbexX15xX1bxX3xX15xX6xX2fxX3xX4xX45cxX3xXexX1xX30xX23xX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX4xX270xX6xX3xX1xX2exX2fxXb5xX15xX3xX410xX18xX4xX3xXcxX1xX5a6xX3xX33xX1xX89xX43xX15xX1bxX3xX2xX17cxX17cxX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX68xX6xX15xX1bxX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX68xXc01xX3xX10dxX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX29xX2axX23xX3xX41cxX4b1xX15xX1xXb1xX3xX10dxX1bxXd5xX2fxX3xX1xX514xX23xX3xX41xX2exX6xX3xXexX1xX4d7xX3xX4xX45cxX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX4xX270xX6xX3xX15xX1bxXd5xX15xX1xX3xXcxXd5xXdxX3xX15xX1bxX2exX2fxX30xX15xX3xX61xX514xXdxX3xXexXcfxX62xX8exX15xX1bxX3xXexXcfxX30xX15xX3xXexX89xXd5xX15xX3xXexX28cxX15xX1xX3xX95xX117xXdxX3xX1bxX52cxX15xX3xX1a2xX17cxX17cxX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX190xXd5xX3xX4xX89xX15xX3xX16fxX2bcxX3xX29xX2axX23xX3xX5bxX62xX15xX1bxX27xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX89xX5exX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX164xXdxX5exXexX1xX169xX3xX16bxX2xX16dxXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX169xX3xX17axX2xX17cxXbxX16fxX170xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX4cxX4cxXdxXb1xX190xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb1xX95xX15xX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX2xX1a9xX5exX16bxX17cxX1adxX1b3xX1b3xX17axX16dxXexX17axX1adxX17cxX16dxX17cxX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxX1bexXcfxX9xX1adxX16bxX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX164xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX17axX2xX17cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16fxXexX243xX6xX5xXdxX1bxX15xX169xX3xX1bbxX2exX7xXexXdxX250xX2fxX170xXaxX12xX29xX1xX2exX15xX1bxX3xXexX6xX2fxX3xX95xX117xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX5xXc2xX4xX3xX5xX62xXc7xX15xX1bxXbbxX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX5exX22xX15xX3xX23xX284xXexX3xX7xXf2xX3xX68xX4b1xX6xX3xXbxX1xX62xX4a9xX15xX1bxX3xXexXcfxX89xX15xX1bxX3xX1xX2exX2fxXb5xX15xX3xX4xX26xX15xX1bxX3xXexX7exX3xX4xX1xX18xX4xX3xX4xXbexX4xX3xX68xX89xXd5xX15xXbbxX3xXexXc2xX3xXexX1dxX4xX3xX95xX107xX3xXbxX1xX62xX4a9xX15xX1bxX3xXexXdxXb5xX15xXbbxX3xX5exX3axX15xX1bxX3xX4xX3axX3xX95xXd5xX3xX68xX269xX15xX3xX4xXbexX4xX3xX33xX1xX2exX3xX95xXc2xX4xX3xX190xX4b1xX3xX15xX1bxX3exXbxX3xX5xX3axXexX3xX15xc83bxX15xX1bxX3xX68xX70xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX68xXc01xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX89xX5exX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX164xXdxX5exXexX1xX169xX3xX16bxX2xX16dxXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX169xX3xX17axX2xX17cxXbxX16fxX170xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX4cxX4cxXdxXb1xX190xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb1xX95xX15xX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX2xX1a9xX5exX16bxX17cxX1adxX1b3xX1a9xX1b3xX1b3xXexX1b1xX2xX16dxX17cxX17axX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxX1bexXcfxX9xX16dxX16bxX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX164xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX17axX2xX17cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16fxXexX243xX6xX5xXdxX1bxX15xX169xX3xX1bbxX2exX7xXexXdxX250xX2fxX170xXaxX12xX41cx7a87xX6xX3xX1xX89xX15xX1bxX3xX33xX1xX514xX3xXexXd5xXdxX3xX5xXdxXb5xX2exX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xXe99xX142xX10dxX13xX3xX16fxX2bcxX3xX29xX2axX23xX3xX61xX26dxXbbxX3xX190xXd5xX3xX10dxX1bxX2exX2fxbf48xX15xX3xXcxX1xX4b1xX3xXc45xXdxX15xX1xX3xX425xX3xX29xX1xXdxX3xX1xX284xXdxX3xXexXcfxX62xX434xX15xX1bxX3xX29xX1xXdxX3xX1xX284xXdxX3xX10dxX514xX15xX1bxX3xX5exX22xX15xX3xXexX1xX514xX15xX3x734exX30xX15xX3xX61xX26dxXbbxX3xX16fxX2bcxX3xX1308xX30xX15xX3xX5bx781bxX6xX3xX95xX12a4xX6xX3xX4xX1xX89xX3xX190xXdxX269xXexX169xX3xX20xX0xX10xX23xX12xX410xX89xXd5xX15xX3xX4xX270xX6xX3xX4xX1xX1dxX15xX1bxX3xXexX514xXdxX3xX4xX45cxX3xX1xX4a9xX15xX3xX16dxX17cxX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xXexccd0xX6xX3xX68xXdxX3xX1a2xX3xX1xX62xX117xX15xX1bxX3xX5xXd5xX3xX16fxX2bcxX3xX29xX2axX23xX3xX13xX2exXb5xX3xX95xXd5xX3xX16fxX2bcxX3xX29xX2axX23xX3xX61xX26dxX3xX68xX70xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX5exX5a6xX15xX3xX5exX5aaxXbxX3xX7xX6xX2exX3xX5xX26xXb1xX3xXcxXcfxX62xX117xX4xX3xX68xX45cxXbbxX3xX33xX1xXdxX3xX15xX62xX117xX4xX3xX4xX1318xX15xX3xX15xX1bxX3exXbxX3xX7xX22xX2exX3xX434xX3xX15xX1xXdxX107xX2exX3xX16fxX2bcxXbbxX3xX4xX1xX1dxX15xX1bxX3xXexX514xXdxX3xX4xX26xX15xX1bxX3xX1xX2exX2fxX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX190xXd5xX3xX4xX89xX15xX3xX1bxX45cxXbxX3xX1bxX73xX89xXbbxX3xX1bxXd5xXbbxX3xX95xX4b1xXexXa08xX3xX15xXc33xX2exX3xX1xXd5xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xX4d7xX15xX3xX7xX2exXc33xXexX3xX4xX4a9xX23xX3xX4xX1xX2exX2fxX70xX15xX3xX95xX107xX3xX4xX1xX89xX3xX10dxX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX4xXbexX4xX3xX16fxX2bcxX3xX15xX1bxX3exXbxX3xX5xX3axXexX0xX4cxX10xX23xX12xX27xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX89xX5exX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX164xXdxX5exXexX1xX169xX3xX16bxX2xX16dxXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX169xX3xX17axX2xX17cxXbxX16fxX170xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX4cxX4cxXdxXb1xX190xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb1xX95xX15xX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX2xX1a9xX5exX16bxX2xX17cxX17cxX1a2xX17axX1a2xXexX16bxX16dxX17axX16dxX1a2xX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxX1bexXcfxX9xX17axX2xX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX164xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX17axX2xX17cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16fxXexX243xX6xX5xXdxX1bxX15xX169xX3xX1bbxX2exX7xXexXdxX250xX2fxX170xXaxX12xX417xX1xX43xXdxX3xX23xXc33xXexX3xX23xX284xXexX3xXexX1xX8exXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX15xX78xX6xXbbxX3xX1xX2exX2fxXb5xX15xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX23xX117xXdxX3xX5exX5a6xXbxX3xX5exX5aaxXbxX3xX16fxX89xX15xX1bxX3xX33xX1xXf2xXdxX3xX5xX62xXc7xX15xX1bxX3xX4xX514xX15xX1bxX3xX95xXdxXb5xX4xXb1xX3xX5bxXdxXb5xX15xX3xX15xX6xX2fxXbbxX3xX68xX4b1xX6xX3xXbxX1xX62xX4a9xX15xX1bxX3xX95xX29axX15xX3xX68xX6xX15xX1bxX3xX4xX52cxX15xX3xXcfxXc33xXexX3xX15xX1xXdxX107xX2exX3xX7xXc2xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX68xXc01xX3xX68xX70xX3xX4xX45cxX3xXexX1xX70xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX23xX62xX6xX3xX5xX26xX3xX1bxX22xX2fxX3xXcfxX6xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXcfxX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexXcfxX89xX15xX1bxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX30xX15xX3xX41xX2exX6xX15xX169xX0xX4cxX7xXexXcfxX89xX15xX1bxX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX243xXexX1xX2exX23xX190xX243xX6xX15xX5exX243xX7xX6xXbxX89xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXbexX4xX3xX68xX4a9xX15xX3xX95xX4b1xXbbxX3xX15xX1xXd5xX3xX1xX43xX89xX3xXexX22xX23xX3xX4xX1xX2exX15xX1bxX3xXexX6xX2fxX3xX1xX62xX117xX15xX1bxX3xX95xX107xX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX5exX22xX15xX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xXaxX3xX1xXcfxX10xX250xX9xXaxX4cxX15xX1xXdxXbxX243xX4xX6xX2exX243xX2fxX10xX2exX243xXexX1xX2exX89xX15xX1bxX4cxX4xX6xX4xX243xX5exX89xX15xX243xX95xXdxX243xX15xX1xX6xX243xX1xX6xX89xX243xXexX6xX23xX243xX4xX1xX2exX15xX1bxX243xXexX6xX2fxX243xX1xX2exX89xX15xX1bxX243xX95xX10xX243xX15xX1bxX2exX89xXdxX243xX5exX6xX15xX243xX95xX2exX15xX1bxX243xX5xX2exX243xX1xX6xX243xXexXdxX15xX1xX4cxX1a2xX17cxX17cxX16bxX17cxX17cxXb1xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX4cxX23xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1a2xX17cxX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX2xX17axX1adxX5exX16dxX2xX16dxX2xX1a9xX1b3xX1a9xXexX1b1xX17axX1adxX1b1xX1adxX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX95xX12xX0xX7xXexXcfxX89xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXbexX4xX3xX68xX4a9xX15xX3xX95xX4b1xXbbxX3xX15xX1xXd5xX3xX1xX43xX89xX3xXexX22xX23xX3xX4xX1xX2exX15xX1bxX3xXexX6xX2fxX3xX1xX62xX117xX15xX1bxX3xX95xX107xX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX5exX22xX15xX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xXaxX3xX1xXcfxX10xX250xX9xXaxX4cxX15xX1xXdxXbxX243xX4xX6xX2exX243xX2fxX10xX2exX243xXexX1xX2exX89xX15xX1bxX4cxX4xX6xX4xX243xX5exX89xX15xX243xX95xXdxX243xX15xX1xX6xX243xX1xX6xX89xX243xXexX6xX23xX243xX4xX1xX2exX15xX1bxX243xXexX6xX2fxX243xX1xX2exX89xX15xX1bxX243xX95xX10xX243xX15xX1bxX2exX89xXdxX243xX5exX6xX15xX243xX95xX2exX15xX1bxX243xX5xX2exX243xX1xX6xX243xXexXdxX15xX1xX4cxX1a2xX17cxX17cxX16bxX17cxX17cxXb1xX1xXexX23xXaxX12xX29xXbexX4xX3xX68xX4a9xX15xX3xX95xX4b1xXbbxX3xX15xX1xXd5xX3xX1xX43xX89xX3xXexX22xX23xX3xX4xX1xX2exX15xX1bxX3xXexX6xX2fxX3xX1xX62xX117xX15xX1bxX3xX95xX107xX3xX15xX1bxX62xX8exXdxX3xX5exX22xX15xX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXcfxX89xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX29xXbexX4xX3xX68xX4b1xX6xX3xXbxX1xX62xX4a9xX15xX1bxXbbxX3xX68xX4a9xX15xX3xX95xX4b1xXbbxX3xXexX7exX3xX4xX1xX18xX4xXbbxX3xX4xXbexX3xX15xX1xX22xX15xX3xXexXcfxX89xX15xX1bxX3xX95xXd5xX3xX15xX1bxX89xXd5xXdxX3xXexX28cxX15xX1xX3xXexXdxX269xXbxX3xXexX3axX4xX3xXexX1xXc2xX4xX3xX1xXdxXb5xX15xX3xX15xX1xX78xX15xX1bxX3xX1xX89xX73xXexX3xX68xX284xX15xX1bxX3x786fxX3xX15xX1bxX1xXd8xX6xX3xX15xX1xXf6xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa1xX3xX33xX1xX45cxX3xX33xX1xXe2xX15xXbbxX3xXexX73xX89xX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX5xXc2xX4xX3xX68xX70xX3xX190xXd5xX3xX4xX89xX15xX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xX3xX95xX62xX4a9xX15xX3xX5xX30xX15xX3xX7exX15xX3xX68xX4b1xX15xX1xX3xX4xX2exX284xX4xX3xX7xXf2xX15xX1bxX3xX7xX6xX2exX3xXexX1xXdxXb5xXexX3xX1xX73xXdxX3xX5exX89xX3xX23xX62xX6xX3xX5xX26xX3xX1bxX22xX2fxX3xXcfxX6xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX95xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXbexX4xX3xXexXcfxX62xX8exX15xX1bxX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xXbbxX3xX7xX117xX23xX3xX7exX15xX3xX68xX4b1xX15xX1xX3xX95xXdxXb5xX4xX3xX5exX73xX2fxX3xX1xX5a6xX4xXaxX3xX1xXcfxX10xX250xX9xXaxX4cxX1bxXdxX6xX89xX243xX5exX2exX4xX4cxX4xX6xX4xX243xXexXcfxX2exX89xX15xX1bxX243xX95xX2exX15xX1bxX243xX5xX2exX243xX1xX6xX243xXexXdxX15xX1xX243xX33xX1xX6xX4xX243xXbxX1xX2exX4xX243xX1xX6xX2exX243xX41xX2exX6xX243xX7xX89xX23xX243xX89xX15xX243xX5exXdxX15xX1xX243xX95xXdxX10xX4xX243xX5exX6xX2fxX243xX1xX89xX4xX4cxX1a2xX17cxX17cxX16bxX2xX1a9xXb1xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX4cxX23xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1a2xX17cxX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX16bxX1b1xX5exX17axX2xX16dxX16dxX16bxX17cxX16bxXexX16dxX1a2xX17axX1a9xX17axX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX95xX12xX0xX7xXexXcfxX89xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXbexX4xX3xXexXcfxX62xX8exX15xX1bxX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xXbbxX3xX7xX117xX23xX3xX7exX15xX3xX68xX4b1xX15xX1xX3xX95xXdxXb5xX4xX3xX5exX73xX2fxX3xX1xX5a6xX4xXaxX3xX1xXcfxX10xX250xX9xXaxX4cxX1bxXdxX6xX89xX243xX5exX2exX4xX4cxX4xX6xX4xX243xXexXcfxX2exX89xX15xX1bxX243xX95xX2exX15xX1bxX243xX5xX2exX243xX1xX6xX243xXexXdxX15xX1xX243xX33xX1xX6xX4xX243xXbxX1xX2exX4xX243xX1xX6xX2exX243xX41xX2exX6xX243xX7xX89xX23xX243xX89xX15xX243xX5exXdxX15xX1xX243xX95xXdxX10xX4xX243xX5exX6xX2fxX243xX1xX89xX4xX4cxX1a2xX17cxX17cxX16bxX2xX1a9xXb1xX1xXexX23xXaxX12xX29xXbexX4xX3xXexXcfxX62xX8exX15xX1bxX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xXbbxX3xX7xX117xX23xX3xX7exX15xX3xX68xX4b1xX15xX1xX3xX95xXdxXb5xX4xX3xX5exX73xX2fxX3xX1xX5a6xX4xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXcfxX89xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX29xXbexX4xX3xXexXcfxX62xX8exX15xX1bxX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX15xX1bxX3exXbxX3xX5xX3axXexX3xX434xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xX3xX68xX6xX15xX1bxX3xX33xX1xX2axX15xX3xXexXcfxX62xX4a9xX15xX1bxX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX68xX70xX3xX7xX117xX23xX3xX7exX15xX3xX68xX4b1xX15xX1xX3xX95xXdxXb5xX4xX3xX5exX73xX2fxX3xX1xX5a6xX4xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX95xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX142xX284xX3xXexXcfxX62xX434xX15xX1bxX3xX142xX284xX3xXa0xX269xX3xX1xX89xX73xX4xX1xX3xd86cxX3xX410xX52cxX2exX3xXexX62xX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX95xXdxX30xX15xXbbxX3xX1xXa4xX3xXexXcfxXc7xX3xX10dxX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xXaxX3xX1xXcfxX10xX250xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX15xX1xX243xXexXcfxXdxX4cxX190xX89xX243xXexXcfxX2exX89xX15xX1bxX243xX190xX89xX243xX33xX10xX243xX1xX89xX6xX4xX1xX243xX6xX23xXbxX243xX5exX6xX2exX243xXexX2exX243xX5exX89xX15xX1bxX243xX95xXdxX10xX15xX243xX1xX89xX243xXexXcfxX89xX243xX15xX1xX6xX15xX243xX5exX6xX15xX243xX95xX2exX15xX1bxX243xX5xX2exX243xX1xX6xX243xXexXdxX15xX1xX4cxX1a2xX17cxX17cxX16bxX1a2xX1adxXb1xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX1bxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX4cxX23xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1a2xX17cxX4cxX15xX10xX164xX7xX4cxX1a2xX17cxX17axX1a2xX4cxX1a9xX1a2xX5exX17axX2xX1adxX1b3xX1b3xX16dxX17axXexX1adxX17axX16bxX1b1xX1a9xX5xX17cxXb1xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXbxX3xX20xXexX22xX23xX3xX5xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX2dxX2exX2fxX30xX15xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX5xX26xX3xX5xX3axXexXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX95xX12xX0xX7xXexXcfxX89xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX142xX284xX3xXexXcfxX62xX434xX15xX1bxX3xX142xX284xX3xXa0xX269xX3xX1xX89xX73xX4xX1xX3xX1ca6xX3xX410xX52cxX2exX3xXexX62xX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX95xXdxX30xX15xXbbxX3xX1xXa4xX3xXexXcfxXc7xX3xX10dxX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xXaxX3xX1xXcfxX10xX250xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX15xX1xX243xXexXcfxXdxX4cxX190xX89xX243xXexXcfxX2exX89xX15xX1bxX243xX190xX89xX243xX33xX10xX243xX1xX89xX6xX4xX1xX243xX6xX23xXbxX243xX5exX6xX2exX243xXexX2exX243xX5exX89xX15xX1bxX243xX95xXdxX10xX15xX243xX1xX89xX243xXexXcfxX89xX243xX15xX1xX6xX15xX243xX5exX6xX15xX243xX95xX2exX15xX1bxX243xX5xX2exX243xX1xX6xX243xXexXdxX15xX1xX4cxX1a2xX17cxX17cxX16bxX1a2xX1adxXb1xX1xXexX23xXaxX12xX142xX284xX3xXexXcfxX62xX434xX15xX1bxX3xX142xX284xX3xXa0xX269xX3xX1xX89xX73xX4xX1xX3xX1ca6xX3xX410xX52cxX2exX3xXexX62xX3xX68xX284xX15xX1bxX3xX95xXdxX30xX15xXbbxX3xX1xXa4xX3xXexXcfxXc7xX3xX10dxX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX95xX96xX15xX1bxX3xX5xX26xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXcfxX89xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX142xX284xX3xXexXcfxX62xX434xX15xX1bxX3xX142xX284xX3xXa0xX269xX3xX1xX89xX73xX4xX1xX3xX1ca6xX3xX410xX52cxX2exX3xXexX62xX3xX10dxX1bxX2exX2fxX12d5xX15xX3xX29xX1xX100xX3xX13xX26xX15xX1bxX3xXexXdxX15xX3xXexX62xX434xX15xX1bxXbbxX3xX95xX117xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX52cxX15xX3xX68xX89xXd5xX15xX3xX33xX269xXexXbbxX3xX7xXa1xX3xX4xX1xXdxX6xXbbxX3xX4xXbexX15xX3xX190xX284xXbbxX3xX10dxX1xX22xX15xX3xX5exX22xX15xX3xX5bxXd5xX3xXcxXd8xX15xX1xX3xX7xX7d6xX3xX7xX117xX23xX3xX33xX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX1xX3exX2exX3xX41xX2exX43xX3xX23xX62xX6xX3xX5xX26xXbbxX3xX95xX62xXc7xXexX3xX41xX2exX6xX3xX33xX1xX45cxX3xX33xX1xXe2xX15xXbbxX3xX7exX15xX3xX68xX4b1xX15xX1xX3xX4xX2exX284xX4xX3xX7xXf2xX15xX1bxXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX95xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX2exX5xX12xX0xX5exXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcfxXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX95xX12xX0xX4cxX5exXdxX95xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx887exX2exXexX1xX89xXcfxXaxX12xX417xX1xX6xX15xX3xXcxXcfxX22xX23xX0xX4cxXbxX12
Phan Trâm