Hơn 400 VĐV tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở ở Vũ Quang
(Baohatinh.vn) - Đại hội TDTT xã Đức Liên (Vũ Quang - Hà Tĩnh) lần thứ V nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của luyện tập TDTT.
4472x6d88xac49x736cx75c9x7248x78bdxac04x8b5bxX7x9e29x823ex5581x7398xaf9exa092xX5xa37cxXax7b41x8c53xc433xc470xX3x9210x6f49xX18xX3x4daax5ca8xX1bxX3xXex5ee8xX6xX15xX1xX3xXex4d52xXdxX3xXex9d02xXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1x6258xXdxX3xXcxX1x6651xX3x5899x7ad6xX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6x8540xX3xX4x7651xXbxX3xX4xX14xX3xX7xc507xX3xX4exX3xX1bx9921xX3xb571x47caxX6xX15xc4d5xX0xa9b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX39xXaxX12xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcx796fxXcxXcxX3x506cx9140xX3xX1cx9890xX4xX3x66bcxXdxc354xX15xX3x6556xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xX3x53abxX3xX13xX26xX3xXcx803exX15xX1x599cxX3xX5x8818xX15xX3xXexX1xX81xX3xX1bxX3xX15xX1x692fx5c83xX3x4500x70a2x5f93xX3xXabxX2axX15xX1xX3xX4xX56xX32xX4xX3x7cb8x6d45xX15xX3xXadxX32xX15xX59xX3x4ebdxXcxX44xX26xX15xX3xX39xb784xX15xX3xX20xba9axX15xX3xX5xX56xXafx67d3xX15xX3xXexX1xXcbxX15xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX10xX44xX3xX59x546cxX14xX15xX59xX3x45fexa90axX4xX3xX13x7f70xX3xXbbxX99xX3xXadxX2axXdx5773x5f9axX3xXadxXf1xX15xX59xX3xXexX1x6d36xXdxX3xXexX56xXafxX86xX15xX3xXexX20xX56xXafx93a5xX15xX3xX15xXcbxX15xX59xX3xX4xX6xX44xX3xX15xX1xXbcxX15xX3xXexX1xX81xX4xX3xXbbxX110xX3xXbbxX6xXdxX3xXexX20x54e5xXfaxX3x6124xX3xX15xX59xX1xX99xX6xX3xX4xaffdxX6xX3xX5xX56xXafxXd5xX15xX3xXexXbcxXbxX3xXcxX79xXcxXcx49ebxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX44xX39xXafxXaxX12xX0xXdxXabxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7db0xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXax6d3axXdxX39xXexX1x9188xX3x8262xX2x8fa5xXbxX7dxad16xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX183xX3xX17xX2xX18xXbxX7dxX18axXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX14cx7b01xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14cxXbbxX15xX5bxX15xX10xX17exX7xX5bx5d60xX2xX2xX17xX5bxX2x5367xX187xX39xX1bdxX2xX1b7xX2xX1b7xX187xX185xXexX17x7a53xX17xX1bdxX5xX187xX93xX2xX17x8a82xX39xX1bdxX2xX2xX187xX1bdxX1b7xX1c9xXexX1c9xX1bdx880fxX1d1xX187xX5xX18xX14cx9463xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX4exX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xXaxX3xX17exXdxX39xXexX1xX9xXaxX185xX2xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX9xXaxX17xX2xX18xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxXexX10xX7dxXexX93xX6xX5xXdxX59xX15xX183xX3xX1e3xX56xX7xXexXdx7465xXafxX18axXaxX12x528exXedxX15xX59xX3xX15xX6xXafxX3xX89xX1c9xX5bxX17xX9cxXfaxX3xX7dxX7exX3xX1cxX81xX4xX3xX84xXdxX86xX15xX3x92a4xX1xX6xXdxX3xXabxX2axX4xX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX89xXcxX79xXcxXcxX9cxX3xX5xX9fxX15xX3xXexX1xX81xX3xX1bxX14cxX3xX1cxXcbxXafxX3xX5xX26xX3xXadxX14xX15xX3xXbbx7baexX3xXadxXe7x594exX4xX3x9a23xXecx8d7dxX79xX3xX1xX56xXafxXd5xX15xX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xX3xX5xad5cxX6xX3xX4xX1x7c6axX15xX3xXadxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXadxXdxX37xXabxX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX15xX1xXaaxXabxX3xX1xXe7x944bxX15xX59xX3xXexX324xXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX79xXcxXcxX3xXexX44xX26xX15xX3xX1xX56xXafxXd5xX15xX3xX5xX9fxX15xX3xXexX1xX81xX3xX1bxX3xX15x6cc0xXabxX3xX1b7xX18xX1b7xX2xX0xX1a5xX12xX14cxX3xX0xX5bxX1a5xX12xX79xX2fexX3xX5xa4f1xX3xX2a2xX1xX6xXdxX3xXabxX2axX4xX3xX4xafe8xX3xXadxX2axXdxX3xX39xXdxXd5xX15xX3xX286xX4exX3xX1bxX13xX93xXcxXcx7a6cxX79xX84xX3xXexb56axX15xX1xX18axX3xX5xX7exX15xX1xX3xXadxX2axX44xX3xX1xX56xXafxXd5xX15xX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xX14cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX44xX39xXafxXaxX12xX0xXdxXabxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16fxX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX17exXdxX39xXexX1xX183xX3xX185xX2xX187xXbxX7dxX18axX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX183xX3xX17xX2xX18xXbxX7dxX18axXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX14cxX1a5xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14cxXbbxX15xX5bxX15xX10xX17exX7xX5bxX1b7xX2xX2xX17xX5bxX2xX1bdxX187xX39xX1bdxX2xX1b7xX2xX1bdxX2xX1b7xXexX2xX1c9xX17xX185xX5xX2xX93xX2xX17xX1d1xX39xX1bdxX2xX2xX17xX2xX2xX1b7xXexX1c9xX187xX1b7xX1d1xX1c9xX5xX18xX14cxX1e3xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX4exX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xXaxX3xX17exXdxX39xXexX1xX9xXaxX185xX2xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX9xXaxX17xX2xX18xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxXexX10xX7dxXexX93xX6xX5xXdxX59xX15xX183xX3xX1e3xX56xX7xXexXdxX281xXafxX18axXaxX12xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXexX1xX56xX3xX1x73a3xXexX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXadx9753xX15xX3xXexa1daxX3xX185xX3xXexX1x9c54xX15xX3xXexX20xX86xX15xX3xXadxX2e2xX6xX3xX1a5xX26xX15xX3xXexX1xX6xXabxX3xX59xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXadxX47xX56xX3xX4xXedxX4xX3xXabxX504xX15xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX15xX1xXe7xX183xX3xc3acxa64cxX44xX3xX4xX44xXfaxX3xX1a5xX36fxX15xX59xX3xX4xX1xX56xXafxX110xX15xXfaxX3xX1a5xX36fxX15xX59xX3xX4xX1xX56xXafxX110xX15xX3xX1xX14xXdxXfaxX3xX1a5xX36fxX15xX59xX3xXadxXedxXfaxX3xXadxXaexXafxX3xX59xXbcxXafxX14cxX14cxX14cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX44xX39xXafxXaxX12xX0xXdxXabxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16fxX10xX15xXexX10xX20xX3xX39xXexX1xX56xXabxX1a5xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX17exXdxX39xXexX1xX183xX3xX185xX2xX187xXbxX7dxX18axX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX183xX3xX17xX2xX18xXbxX7dxX18axXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX14cxX1a5xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14cxXbbxX15xX5bxX15xX10xX17exX7xX5bxX1b7xX2xX2xX17xX5bxX2xX17xX1d1xX39xX1bdxX2xX2xX17xX18xX18xX18xXexX1d1xX1bdxX1bdxX185xX1d1xX5xX18xX14cxX1e3xXbxX59x8460xX20xX9xX185xX185xX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX4exX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xXaxX3xX17exXdxX39xXexX1xX9xXaxX185xX2xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX9xXaxX17xX2xX18xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxXexX10xX7dxXexX93xX6xX5xXdxX59xX15xX183xX3xX1e3xX56xX7xXexXdxX281xXafxX18axXaxX12xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xX15xX1xXaaxXabxX3xXadxXaexXafxX3xXabxX2axX15xX1xX3xX4xX56xX32xX4xX3xXbbxXbcxX15xX3xXadxX32xX15xX59xX3xXc4xXcxX44xX26xX15xX3xX39xXcbxX15xX3xX20xXcfxX15xX3xX5xX56xXafxXd5xX15xX3xXexX1xXcbxX15xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX10xX44xX3xX59xXe7xX14xX15xX59xX3xXecxXedxX4xX3xX13xXf1xX3xXbbxX99xX3xXadxX2axXdxXf9xX18axX3xXadxXf1xX15xX59xX3xXexX1xX103xXdxX3xXexX56xXafxX86xX15xX3xXexX20xX56xXafxX110xX15xX3xX15xXcbxX15xX59xX3xX4xX6xX44xX3xX15xX1xXbcxX15xX3xXexX1xX81xX4xX3xXbbxX110xX3xXbbxX6xXdxX3xXexX20xX12fxXfaxX3xX132xX3xX15xX59xX1xX99xX6xX3xX4xX13bxX6xX3xX5xX56xXafxXd5xX15xX3xXexXbcxXbxX3xXcxX79xXcxXcxX3xXexX20xX44xX15xX59xX3xXbbxXdxXd5xX4xX3xX1a5x902exX44xX3xXbbxXd5xXfaxX3xX15xXcbxX15xX59xX3xX4xX6xX44xX3xX7xX81xX4xX3xX2a2xX1x6380xX10xX14cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX44xX39xXafxXaxX12xX0xXdxXabxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16fxX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX17exXdxX39xXexX1xX183xX3xX185xX2xX187xXbxX7dxX18axX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX183xX3xX17xX2xX18xXbxX7dxX18axXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX14cxX1a5xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14cxXbbxX15xX5bxX15xX10xX17exX7xX5bxX1b7xX2xX2xX17xX5bxX2xX1bdxX187xX39xX1bdxX2xX1b7xX2xX1bdxX1b7xX185xXexX2xX18xX1c9xX1c9xX5xX2xX18xX93xX2xX17xX1d1xX39xX1bdxX2xX2xX17xX18xX1bdxX1c9xXexX187xX1d1xX187xX18xX17xX5xX18xX14cxX1e3xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX4exX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xXaxX3xX17exXdxX39xXexX1xX9xXaxX185xX2xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX9xXaxX17xX2xX18xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxXexX10xX7dxXexX93xX6xX5xXdxX59xX15xX183xX3xX4xX10xX15xXexX10xX20xX18axXaxX12xX2ebxX59xX6xXafxX3xX7xX6xX56xX3xX5xX363xX3xX2a2xX1xX6xXdxX3xXabxX2axX4xXfaxX3xX4xXedxX4xX3xXadxX32xXdxX3xX1a5xXe7xX324xX4xX3xXbbxX26xX44xX3xXexX1xXdxX3xXadxX47xX56xX3xX15xX32xXdxX3xX39xX56xX15xX59xX3xXadxXaexXafxX3xX59xXbcxXafxX14cxX14cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX44xX39xXafxXaxX12xX0xXdxXabxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16fxX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX17exXdxX39xXexX1xX183xX3xX185xX2xX187xXbxX7dxX18axX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX183xX3xX17xX2xX18xXbxX7dxX18axXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX14cxX1a5xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14cxXbbxX15xX5bxX15xX10xX17exX7xX5bxX1b7xX2xX2xX17xX5bxX2xX1bdxX187xX39xX1bdxX2xX1b7xX2xX1bdxX17xX17xXexX1bdxX1c9xX1c9xX1b7xX5xX1c9xX93xX2xX17xX1d1xX39xX1bdxX2xX2xX1bdxX1d1xX187xX18xXexX2xX18xX18xX2xX187xX5xX18xX14cxX1e3xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX4exX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xXaxX3xX17exXdxX39xXexX1xX9xXaxX185xX2xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX9xXaxX17xX2xX18xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxXexX10xX7dxXexX93xX6xX5xXdxX59xX15xX183xX3xX1e3xX56xX7xXexXdxX281xXafxX18axXaxX12xX16fxXedxX4xX3xXbxX1xX9fxX15xX3xXexX1xXdxX3xX39xXdxX363xX15xX3xX20xX6xX3xX7xX504xXdxX3xX15x5238xXdxXfaxX3xXexX1xX56xX3xX1xX4eaxXexX3xXadxX504xX15xX59xX3xXadxX760xX44xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xXdxX3xXadxX47xX56xX3xXbbxX26xX3xX15xX59xXe7xX103xXdxX3xX39xXcbxX15xX3xXexX1xX6xXabxX3xX59xXdxX6xX3xX4xXa46xX3xXbbxX53xX14cxX3xX286xX6xX56xX3xX15xX59xX26xXafxX3xXexX1xXdxX3xXadxX9fxX56xX3xXexXdxX86xX15xXfaxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX79xXcxXcxX3xX7dxX7exX3xX1cxX81xX4xX3xX84xXdxX86xX15xX3xX7x79adxX3xX1a5x6abcxX3xXexX20x5a55xX3xX15xX59xX26xXafxX3xXexX1xXdxX3xXadxX47xX56xX3xXbxX1x79a8xX3xX1xX2e6xXbxX3xXexX20xX44xX15xX59xX3xXexX1xX103xXdxX3xX59xXdxX6xX15xX3xXexX324xXdxX14cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX44xX39xXafxXaxX12xX0xXdxXabxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16fxX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX17exXdxX39xXexX1xX183xX3xX185xX2xX187xXbxX7dxX18axX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX183xX3xX17xX2xX18xXbxX7dxX18axXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX14cxX1a5xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14cxXbbxX15xX5bxX15xX10xX17exX7xX5bxX1b7xX2xX2xX17xX5bxX2xX1bdxX187xX39xX1bdxX2xX1b7xX2xX1bdxX187xX17xXexX1bdxX17xX18xX1c9xX5xX1ddxX93xX2xX17xX1d1xX39xX1bdxX2xX2xX17xX18xX187xX18xXexX1ddxX1c9xX1c9xX2xX1ddxX5xX18xX14cxX1e3xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX4exX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xXaxX3xX17exXdxX39xXexX1xX9xXaxX185xX2xX187xXaxX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX9xXaxX17xX2xX18xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxXexX10xX7dxXexX93xX6xX5xXdxX59xX15xX183xX3xX1e3xX56xX7xXexXdxX281xXafxX18axXaxX12xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xX4xX53xX15xX59xX3xX59xX36fxXbxX3xXbxX1xX9fxX15xX3xXexX2axX44xX3xX2a2xX1xXabcxX3xXexX1xX4faxX3xXexX1xXdxX3xXadxX56xX6xX3xX7xX504xXdxX3xX15xXa46xXdxX3xXexX20xX44xX15xX59xX3xX5xX6xX44xX3xXadxX32xX15xX59xX3xX7xX760xX15xX3xX7dxX56xX47xXexXfaxX3xX7dxXcbxXafxX3xX39xX2fexX15xX59xX3xX15xX4faxXbxX3xX7xXab8xX15xX59xX3xXbbxX34fxX15xX3xX1xX36fxX6xXfaxX3xXbbxX34fxX15xX3xXabxXdxX15xX1xXfaxX3xX4xX13bxX15xX59xX3xX4xXab8xX3xX2a2xX1xXab8xXdxX3xXadxX2axXdxX3xXadxX44xX26xX15xX3xX2a2xX4faxXexX3xXexX44xX26xX15xX3xX39xXcbxX15xX14cxX3xX1cxXcbxXafxX3xX4xX53xX15xX59xX3xX5xX26xX3xX39xX2e2xXbxX3xXadxX37xX3xX7dxX7exX3xX1cxX81xX4xX3xX84xXdxX86xX15xX3xX5xX2fexX6xX3xX4xX1xX303xX15xX3xX4xXedxX4xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexXdxX86xX56xX3xX1a5xXdxX37xX56xXfaxX3xX7dxX56xX47xXexX3xX7x47d6xX4xX3xX4exX3xX4xXedxX4xX3xX1a5xX32xX3xXabxX504xX15xX3xXexX1xX6xXabxX3xX59xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXadxX47xX56xX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX79xXcxXcxX3xX4xX47xXbxX3xX1xX56xXafxXd5xX15xX3xXexX20xX44xX15xX59xX3xXexX1xX103xXdxX3xX59xXdxX6xX15xX3xXexX324xXdxX14cxX0xX5bxXbxX12xX0xX39xXdxXbbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX20xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX56xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX93xXexX1xX56xXabxX1a5xX93xX6xX15xX39xX93xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9cdexX15xX3xXexXe7xX2e6xX15xX59xX3xX15xX1xb50cxX15xX59xX3xX1xX56xXafxX3xX4xX1xXe7xX14xX15xX59xX3xXbbxX26xX15xX59xX3xXexX2axXdxX3xX13xX32xXdxX3xX2a2xX1xX776xX10xX3x6a9axX1xXacdxX3xX1cxXa46xX15xX59xX3xX13xX26xX3xXcxX99xX15xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX281xX9xXaxX5bxXabxX56xX44xX15xX93xXabxX6xX56xX93xXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX44xX5bxX6xX15xX93xXexX56xX44xX15xX59xX93xX15xX1xX56xX15xX59xX93xX1xX56xXafxX93xX4xX1xX56xX44xX15xX59xX93xXbbxX6xX15xX59xX93xXexX6xXdxX93xX1xX44xXdxX93xX2a2xX1xX44xX10xX93xXbxX1xX56xX93xX39xX44xX15xX59xX93xX1xX6xX93xXexXdxX15xX1xX5bxX1b7xX18xX1d1xX1bdxX1bdxX1bdxX14cxX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX59xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxXabxX10xX39xXdxX6xX5bxX2xX1b7xX18xX5bxX15xX10xX17exX7xX5bxX1b7xX2xX2xX1bdxX5bxX1c9xX187xX39xX17xX2xX1ddxX1bdxX187xX1b7xX187xXexX1b7xX18xX1d1xX1ddxX18xX5xX18xX14cxX1e3xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX4exX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX39xXdxXbbxX12xX0xX7xXexX20xX44xX15xX59xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd8exX15xX3xXexXe7xX2e6xX15xX59xX3xX15xX1xXd99xX15xX59xX3xX1xX56xXafxX3xX4xX1xXe7xX14xX15xX59xX3xXbbxX26xX15xX59xX3xXexX2axXdxX3xX13xX32xXdxX3xX2a2xX1xX776xX10xX3xXdbaxX1xXacdxX3xX1cxXa46xX15xX59xX3xX13xX26xX3xXcxX99xX15xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX281xX9xXaxX5bxXabxX56xX44xX15xX93xXabxX6xX56xX93xXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX44xX5bxX6xX15xX93xXexX56xX44xX15xX59xX93xX15xX1xX56xX15xX59xX93xX1xX56xXafxX93xX4xX1xX56xX44xX15xX59xX93xXbbxX6xX15xX59xX93xXexX6xXdxX93xX1xX44xXdxX93xX2a2xX1xX44xX10xX93xXbxX1xX56xX93xX39xX44xX15xX59xX93xX1xX6xX93xXexXdxX15xX1xX5bxX1b7xX18xX1d1xX1bdxX1bdxX1bdxX14cxX1xXexXabxXaxX12xXd8exX15xX3xXexXe7xX2e6xX15xX59xX3xX15xX1xXd99xX15xX59xX3xX1xX56xXafxX3xX4xX1xXe7xX14xX15xX59xX3xXbbxX26xX15xX59xX3xXexX2axXdxX3xX13xX32xXdxX3xX2a2xX1xX776xX10xX3xXdbaxX1xXacdxX3xX1cxXa46xX15xX59xX3xX13xX26xX3xXcxX99xX15xX1xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX20xX44xX15xX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX286xX6xX56xX3xX15xX1xXd99xX15xX59xX3xX15xX59xX26xXafxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xX7xX504xXdxX3xX15xXa46xXdxXfaxX3xX13xX32xXdxX3xX2a2xX1xX776xX10xX3xXdbaxX1xXacdxX3xX1cxXa46xX15xX59xX3xXexX44xX26xX15xX3xXexX387xX15xX1xX3xX5xX9fxX15xX3xXexX1xX81xX3x789dxbb81xX1010xX1010xX3xXadxX7exX3xX1xX44xX26xX15xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX2xX2xX3xX15xX32xXdxX3xX39xX56xX15xX59xX3xXexX1xXdxX3xXadxX47xX56xX3xXbbxX324xXdxX3xX1b7xX1ddxX1b7xX3xX1a5xX32xX3xX1xX56xXafxX3xX4xX1xXe7xX14xX15xX59xX3xXadxX7exX3xXadxXe7xX2e6xX4xX3xXexX20xX6xX44xX14cxX3xXecxXedxX44xX3xX13xX26xX3xXcxX99xX15xX1xX3xXadxXdxX37xXabxX3xXabxX32xXexX3xX7xXab8xX3xX1bxX1cxX1bxXfaxX3xXadxX44xX26xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX3xX7dxX56xX47xXexX3xX7xXcf5xX4xX3xX59xXdxX26xX15xX1xX3xX59xXdxX760xXdxX3xX4xX6xX44xX14cxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX39xXdxXbbxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2ebxX1xXd99xX15xX59xX3xXabxX504xX15xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xXc4xX13x5674xXcxXf9xX3xXexX2axXdxX3xX13xX32xXdxX3xX2a2xX1xX776xX10xX3xXdbaxX1xXacdxX3xX1cxXa46xX15xX59xX3xX13xX26xX3xXcxX99xX15xX1xX3xX15xX34fxXabxX3xX1b7xX18xX1b7xX2xXaxX3xX1xX20xX10xX281xX9xXaxX5bxXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX44xX5bxX15xX1xX56xX15xX59xX93xXabxX44xX15xX93xXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX44xX93xX1xX44xXexX93xXexX6xXdxX93xX1xX44xXdxX93xX2a2xX1xX44xX10xX93xXbxX1xX56xX93xX39xX44xX15xX59xX93xX1xX6xX93xXexXdxX15xX1xX93xX15xX6xXabxX93xX1b7xX18xX1b7xX2xX5bxX1b7xX18xX1d1xX18xX2xX1b7xX14cxX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX59xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxXabxX10xX39xXdxX6xX5bxX2xX1b7xX18xX5bxX15xX10xX17exX7xX5bxX1b7xX2xX2xX1b7xX5bxX1c9xX187xX39xX187xX1b7xX1bdxX18xX1c9xX1b7xX1b7xXexX187xX185xX1b7xX185xX187xX5xX18xX14cxX1e3xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX4exX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX39xXdxXbbxX12xX0xX7xXexX20xX44xX15xX59xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2ebxX1xXd99xX15xX59xX3xXabxX504xX15xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xXc4xX13xX10caxXcxXf9xX3xXexX2axXdxX3xX13xX32xXdxX3xX2a2xX1xX776xX10xX3xXdbaxX1xXacdxX3xX1cxXa46xX15xX59xX3xX13xX26xX3xXcxX99xX15xX1xX3xX15xX34fxXabxX3xX1b7xX18xX1b7xX2xXaxX3xX1xX20xX10xX281xX9xXaxX5bxXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX44xX5bxX15xX1xX56xX15xX59xX93xXabxX44xX15xX93xXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX44xX93xX1xX44xXexX93xXexX6xXdxX93xX1xX44xXdxX93xX2a2xX1xX44xX10xX93xXbxX1xX56xX93xX39xX44xX15xX59xX93xX1xX6xX93xXexXdxX15xX1xX93xX15xX6xXabxX93xX1b7xX18xX1b7xX2xX5bxX1b7xX18xX1d1xX18xX2xX1b7xX14cxX1xXexXabxXaxX12xX2ebxX1xXd99xX15xX59xX3xXabxX504xX15xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xXc4xX13xX10caxXcxXf9xX3xXexX2axXdxX3xX13xX32xXdxX3xX2a2xX1xX776xX10xX3xXdbaxX1xXacdxX3xX1cxXa46xX15xX59xX3xX13xX26xX3xXcxX99xX15xX1xX3xX15xX34fxXabxX3xX1b7xX18xX1b7xX2xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX20xX44xX15xX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX13xX32xXdxX3xX2a2xX1xX776xX10xX3xXdbaxX1xXacdxX3xX1cxXa46xX15xX59xX3xX89xX13xX53bxXdbaxX1cxX9cxX3xXexX44xX26xX15xX3xXexX387xX15xX1xX3xX15xX34fxXabxX3xX1b7xX18xX1b7xX2xX3xX5xX26xX3xX15xX59xX26xXafxX3xX1xX32xXdxX3xX5xX324xX15xX3xX4xX13bxX6xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX1xX303xX4xX3xXadxXe7xX103xX15xX59xX3xX13xX26xX3xXcxX99xX15xX1xX3xXbbxX324xXdxX3xX2xX2xX3xXabxX504xX15xX3xXexX1xXdxX3xXadxX47xX56xX14cxX3xXcxX20xX44xX15xX59xX3xXadxX36fxXfaxX3xX1a5xX36fxX15xX59xX3xXadxXedxXfaxX3xX1a5xX36fxX15xX59xX3xX4xX1xX56xXafxX110xX15xXfaxX3xXadxXdxX110xX15xX3xX2a2xXdxX15xX1xX3xXbbxX26xX3xX4xX103xX3xXbbxX56xX6x53dfxX3xX5xX26xX3xX15xX1xXd99xX15xX59xX3xXabxX504xX15xX3xXexX1xX56xX3xX1xX4eaxXexX3xXadxX504xX15xX59xX3xXadxX760xX44xX3xX1xX303xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXadxX34fxX15xX59xX3xX2a2xX132xX3xXexX1xX6xXabxX3xX59xXdxX6xX14cxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX39xXdxXbbxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ddxX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXadxXdxX110xX15xX3xX2a2xXdxX15xX1xX3xX15xX59xX26xX15xX1xX3x4527xXdxXedxX44xX3xX39xX3axX4xX3xX2ebxX59xX1xXdxX3xX100fxX56xXcbxX15xXaxX3xX1xX20xX10xX281xX9xXaxX5bxXabxX56xX44xX15xX93xXabxX6xX56xX93xXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX44xX5bxX1ddxX18xX18xX93xXbbxX39xXbbxX93xXexX20xX6xX15xX1xX93xXexX6xXdxX93xXexX6xXdxX93xX39xX6xXdxX93xX1xX44xXdxX93xX39xXdxX10xX15xX93xX2a2xXdxX15xX1xX93xX15xX59xX6xX15xX1xX93xX59xXdxX6xX44xX93xX39xX56xX4xX93xX15xX59xX1xXdxX93xX7dxX56xX6xX15xX5bxX1b7xX18xX187xX1ddxX185xX1d1xX14cxX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX59xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5bxXabxX10xX39xXdxX6xX5bxX2xX1b7xX18xX5bxX15xX10xX17exX7xX5bxX1b7xX2xX18xX17xX5bxX1d1xX1b7xX39xX1bdxX2xX2xX2xX17xX1b7xX1b7xXexX1ddxX1c9xX2xX1c9xX17xX5xX18xX14cxX1e3xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXcxX1xX37xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX14xX3xX7xX4exX3xX4exX3xX1bxX53xX3xX55xX56xX6xX15xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX39xXdxXbbxX12xX0xX7xXexX20xX44xX15xX59xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ddxX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXadxXdxX110xX15xX3xX2a2xXdxX15xX1xX3xX15xX59xX26xX15xX1xX3xX1410xXdxXedxX44xX3xX39xX3axX4xX3xX2ebxX59xX1xXdxX3xX100fxX56xXcbxX15xXaxX3xX1xX20xX10xX281xX9xXaxX5bxXabxX56xX44xX15xX93xXabxX6xX56xX93xXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX44xX5bxX1ddxX18xX18xX93xXbbxX39xXbbxX93xXexX20xX6xX15xX1xX93xXexX6xXdxX93xXexX6xXdxX93xX39xX6xXdxX93xX1xX44xXdxX93xX39xXdxX10xX15xX93xX2a2xXdxX15xX1xX93xX15xX59xX6xX15xX1xX93xX59xXdxX6xX44xX93xX39xX56xX4xX93xX15xX59xX1xXdxX93xX7dxX56xX6xX15xX5bxX1b7xX18xX187xX1ddxX185xX1d1xX14cxX1xXexXabxXaxX12xX1ddxX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX2axXdxX3xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xXadxXdxX110xX15xX3xX2a2xXdxX15xX1xX3xX15xX59xX26xX15xX1xX3xX1410xXdxXedxX44xX3xX39xX3axX4xX3xX2ebxX59xX1xXdxX3xX100fxX56xXcbxX15xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX20xX44xX15xX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX1cxX2axXdxX3xX1xX32xXdxX3xX1cxXdxX110xX15xX3xX2a2xXdxX15xX1xX3xX93xX3xXexX1xX37xX3xXexX1xX6xX44xX3xX1xX303xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX34fxXabxX3xX1xX303xX4xX3xX1b7xX18xX1b7xX18xX3xX93xX3xX1b7xX18xX1b7xX2xX3xX39xX44xX3xX15xX59xX26xX15xX1xX3xX1410xXdxXedxX44xX3xX39xX3axX4xX3xX1xX56xXafxXd5xX15xX3xX2ebxX59xX1xXdxX3xX100fxX56xXcbxX15xX3xX89xX13xX26xX3xXcxX99xX15xX1xX9cxX3xXexXa46xX3xX4xX1xX81xX4xX3xX39xXdxX363xX15xX3xX20xX6xX3xXexX4fexX3xX15xX59xX26xXafxX3xX1b7xX1c9xX3xX93xX3xX1b7xX1ddxX5bxX2xX3xXexX1xX56xX3xX1xX4eaxXexX3xX1ddxX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xXabxX3xX59xXdxX6xX14cxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX39xXdxXbbxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX56xX5xX12xX0xX39xXdxXbbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX5bxX39xXdxXbbxX12xX0xX5bxX39xXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9956xX56xXexX1xX44xX20xXaxX12xX1bxX34fxX15xX3xX16fxX1xX56xX15xX59xX0xX5bxXbxX12
Văn Chung