Một ngôi chùa ở Thái Lan đeo khẩu trang cho toàn bộ tượng Phật
Một ngôi chùa ở gần thủ đô Bangkok, Thái Lan đã đeo khẩu trang cho bức tượng Phật khổng lồ nổi tiếng và toàn bộ tượng khác trong chùa nhằm cổ vũ người dân phòng chống dịch COVID-19 lây lan khi đất nước đang nới lỏng hạn chế.
2848x6ac6x41c9x2a7bx72b2x8b0dx38c4x73f4x6bfexX7x76d3xa8eax63f3x5fd3x67f0x7508xX5x68edxXax87e5x6fdcx451fxXexX3x8f1cx31b8x2d40xXdxX3xX4xX1x647cxX6xX3x3313xX3xXcxX1xb0b0xXdxX3x63cfxX6xX17xX3x2959xX10x50dfxX3x2cb7xX1x852fx42d7xX3xXex8617xX6xX17xX18xX3xX4xX1xX2exX3xXexX2exaeadxX17xX3x8f10xX14xX3xXex6735xad91xX17xX18xX3xab1axX1x29d8xXexX0x92e1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa910xX10xX6x28acxXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xXdxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX21xX3xX18x6e16xX17xX3xXexX1xa189xX3xX2cxX19xX3x57b9xX6xX17xX18xX30xX2exX30x94e0xX3xXcxX1xX25xXdxX3xX28xX6xX17xX3xX2cx484axX3xX2cxX10xX2exX3xX30xX1xX32xX33xX3xXexX36xX6xX17xX18xX3xX4xX1xX2exX3xX44x604axX4xX3xXexX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX1xX4fxXexX3xX30xX1x7e54xX17xX18xX3xX5x4a1exX3xX17xXbbxXdxX3xXexXdxa666xX17xX18xX3x7308xX41xX3xXexX2exX41xX17xX3xX44xX14xX3xXexX48xX49xX17xX18xX3xX30xX1xX25xX4xX3xXexX36xX2exX17xX18xX3xX4xX1xX1exX6xX3xX17xX1xa85ax40cdxX3xX4xXbbxX3xXccxaf36xX3xX17xX18xX48x8866xXdxX3xX64x5152xX17xX3xXbxX1x6879xX17xX18xX3xX4xX1x4012xX17xX18xX3xX64x3905xX4xX1xX3x2a8dx3cabx55cbx66cfxa70ax70bdxX2x2f88xX3xX5xXffx3fd8xX3xX5xX6xX17xX3xX30xX1xXdxX3xX2cx9036xXexX3xX17xX48x6642xX4xX3xX2cxX6xX17xX18xX3xX17xX12exXdxX3xX5x6b3bxX17xX18xX3xX1x9133xX17xX3xX4xX1xXc8x5fadxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX2exX64xX11exXaxX3xX7xXexX11exX5xX10xX9xXaxXexX10x7007xXexX118xX6xX5xXdxX18xX17x9df7xX3xX4xX10xX17xXexX10xX36x8de8xXaxX12xX0xXdx8308xX36xX6xXf0xX10xX3xXdxX64xX9xXaxX64xXdxXccxX115xXdxX64xX10xX2ex7efdx2c7exXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16dxX52xX52xX44xX6xX2exXexXdxX17xXexX33xX4xX146xXccxX17xX52xX4dxX5xX6xX11exX10xX36xX146xX6xX7xXbxX165x3695xXccxXdxX64xX9xX64xXdxXccxX115xXdxX64xX10xX2exX18cxX18dx4f95xX17axXdxX5xX10xX116xX64xX9xX1xXexXexXbxX7xX16dxX52xX52xX4xX64xX17xXf0xX10xX64xXdxX6xX146xX44xX6xX2exXexXdxX17xXexX33xX4xX146xXccxX17xX52x41b6xXbxX5xX2exX6xX64xX52x89d9xX18x50c9x9d26xX64xXdx4cbaxX1f3x98ecxX2xb046x9a0axX116xX44xX4dxX10x2b9dxX1f3xX11exX4dxXccx3192xX52xX17axXdxX5xX10xX7xX52xX18dxX1f1xX18dxX1f1xX52xX1f1x7acfxX52xXexX1xX2exX118xX17xX1xXdxX118xX30xX11exX52xXcxX1xX6xXdxX118xX5xX6xX17xX118xX30xX1xX6xX33xX118xXexX36xX6xX17xX18xX146xXf0xXbxX1f9xX1c4xX17axXdxX5xX10xX116xXf0xX18xX9xX1xXexXexXbxX7xX16dxX52xX52xX4xX64xX17xXf0xX10xX64xXdxX6xX146xX44xX6xX2exXexXdxX17xXexX33xX4xX146xXccxX17xX52xX1eaxXbxX5xX2exX6xX64xX52xX1f1xX18xX1f3xX1f4xX64xXdxX1f7xX1f3xX1f9xX2xX1fbxX1fcxX116xX44xX4dxX10xX201xX1f3xX11exX4dxXccxX206xX52xX17axXdxX5xX10xX7xX52xX18dxX1f1xX18dxX1f1xX52xX1f1xX214xX52xXexX1xX2exX118xX17xX1xXdxX118xX30xX11exX52xXexX33xX2exX17xX18xX118xXbxX1xX6xXexX118xX6xXccxX6xX146xX1f4xXbxX18xX1c4xX1fbxXdxX64xXexX1xX9xX1f9x4098xX1f1xX1c4xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xX18dxaf05xX1f1xX1c4xX17xX10xX1fbxX7xX116xX64xX9xX18dxX1f1xX18dxX1f1xX1f1xX214xX2x84d7xX2xX2b0xX18dxX1f9xX1f1xa2f8xX2xX1f1xX2xX1c4xX36xX10xX17axX1eaxX36xX5xX9xX1xXexXexXbxX7xX16dxX52xX52xX44xX6xX2exXexXdxX17xXexX33xX4xX146xXccxX17xX1c4xXdxX7xae24xX10xX44xX7xXdxXexX10xX9xXcxX36xX33xX10xXaxX3xX1fbxXdxX64xXexX1xX9xXaxX1f9xX2b0xX1f1xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX18dxX2bbxX1f1xXaxX3xX17axX36xX6xXf0xX10xX44xX2exX36xX64xX10xX36xX9xXaxX1f1xXaxX3xX7xX4xX36xX2exX5xX5xXdxX17xX18xX9xXaxX17xX2exXaxX3xX6xX5xX5xX2exX1fbxX17axX33xX5xX5xX7xX4xX36xX10xX10xX17xX9xXaxXaxX12xX0xX52xXdxX17axX36xX6xXf0xX10xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX2exX64xX11exX3xXbxX113xX10xX17xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxXf0xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX1xX33xXf0xX44xX3xX64xX1xXdxX64xX10xX3xXdxX113xX10xX17xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX11exX5xX10xX9xXaxX1fbxXdxX64xXexX1xX16dxX3xX1f9xX2bbxX1f1xXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX16dxX3xX18dxX2d2xX1f9xXbxX165xX175xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX52xX52xXdxX146xX44xX6xX2exX1xX6xXexXdxX17xX1xX146xXccxX17xX52xX17xX10xX1fbxX7xX52xX18dxX1f1xX2xX11axX52xX2xX1f1xX2d2xX64xX1f9xX1f1xX2d2xX2xX2bbxX2xX2xXexX214xX2d2xX2bbxX1f9xX5xX214xX118xXexX33xX2exX17xX18xX118xXbxX1xX6xXexX118xX6xXccxX6xX146xX1f4xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xXdxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX21xX3xXcxX1xX25xXdxX3xX28xX6xX17xX3xX2cxX10xX2exX3xX30xX1xX32xX33xX3xXexX36xX6xX17xX18xX3xX4xX1xX2exX3xXexX2exX41xX17xX3xX44xX14xX3xXexX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX1xX4fxXexXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx37aaxX2exX33xX36xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xXcxX1xX33xX3xX61xXefxX17xX18xX52xX82xX25xX2exX3xXcxXdxX17xX3xXexXabxX4xX0xX52xXbxX12